Hur mår den arktiska ”kanariefågeln”?

Den norra hemisfärens isutbredning, eller den befarade minskningen, har under många år skrämt många klimaträdda. Återkommande reportage i media varnar för isbjörnarnas framtid på grund av att havsisen smälter. Journalister och politiker kan inte ta till sig att septemberisen varit relativt stabil sedan 2007.

Isytan under september minskade under en 10 års period efter år 1997, men därefter har den pendlat mellan 4 och 5 miljoner km2, undantaget år 2012.

I den högra bilden nedan har beräknat hela årscykeln från mars till mars. Avsmältningen är från ismax i mars till ismin i september. Tillväxten är från ismin i september till ismax nästkommande år. Det är indelat i samma perioder som den vänstra bilden.

Ett resultat som jag inte tänkt mig är att perioden 2007 till 2021 visar på en liten tillväxt.

Havsis

Antalet dagar mellan ismax och ismin är 188, 189 respektive 188 dagar för de tre perioderna. Det har skett en förskjutning på några dagar från den första perioden jämfört med de andra två.

Avsmaltning

Om man jämför med Arktis (+80°N) uppvärmning så började vintertemperaturen dec – feb stiga omkring år 2000. Mar – maj och sep – nov hade en liten ökning av temperaturen från 1995 till 2000. Den stora ökningen började 2005. Sommartemperaturen jun – aug avviker inte från referenstemperaturen 1958 – 2002. Årsmedeltemperaturens ökning tog fart efter år 2004. Länk

Havsisens utbredning under september började minska före att temperaturen ökade och har varit stabil efter att temperaturen stigit.

Någon kanske kan kommentera om det kan vara förändrade havsströmmar som fick isen att minska och att det ledde till att temperaturen ökade.

IPCC:s prognos

Något annat som media brukar förmedla, är att isen minskar fortare än vad forskarna trott. I bilden nedan har jag lagt in utfallet av septemberisen från 2005 till 2022 i IPCC:s prognos från AR5. Det är tydligt att isen inte minskar mer än IPCC:s prognos som börjar efter år 2005. Efter år 2030 börjar isen markant att minska enligt IPCC.

Havsis IPCC

I bilden nedan kan man tydligt se att isen inte minskar mer än vad forskarna trodde. De kommande 6-7 åren kommer att visa om IPCC överdrivit avsmältningen.

Havsis fran 2007x

Grönland

Totala massbalansen (TMB) har minskat sedan år 1998. Bilden nedan kommer från Polar Portals årsrapport för 2020. Den övre blå linjen visar ytmassbalansens årliga förändring, nettot av snöfall och ytans avsmältning. Den nedre gröna linjen visar årets kalvning av isberg och glaciärens avsmältning. Nettot av dessa ger TMB, den röda linjen.

Gronland Polar Portal

I nedanstående bild har jag tagit med år 2021 och 2022 med antagandet att kalvning och glaciärens avsmältning fortsatt är c:a 500 Gt för de åren. Det rullande 5 års medelvärdet visar att det kan vara ett trendbrott och att den årliga totalmassbalansens minskning har avtagit.

Gronland prognos

Slutligen en jämförelse mellan havsisen under september och Grönland för åren 2007 till 2022. Även Grönlands glaciär ser ut att sakna accelererande minskning om börjar att mäta från 2007. Sedan får vi väl se om den närmaste framtiden visar att glaciären börjar att växa. Varken havsisen eller Grönlands glaciär visar att det behövs klimatpolitiska panikåtgärder.

Havsis och Gronland

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack Mats, intressant !
  Tänk om Public service varit lika sakliga …

 2. Gabriel Oxenstierna

  Tack Mats Z för denna värdefulla sammanställning.

  Intressant med din bild från AR5 om Arktis, med inlägg av den faktiska utvecklingen. Modellerna har en stor osäkerhet och vi ligger fortfarande inom konfidensintervallet för de olika scenariorna.
  Vet du om detta är uppdaterat i AR6?

  RCP8.5 går ju under gränsen för det som brukar kallas ett isfritt Arktis redan 2050 (<1 Mkm2).

  Man kan dock fundera på om smältsäsongen är tillräckligt lång och energin tillräckligt hög för att lyckas smälta all is med nuvarande klimatsituation?

  Solinstrålningen ensam räcker inte för att smälta bort Arktis is, solen står ganska lågt på de högsta breddgraderna.
  Smältenergin måste till största delen komma underifrån, från inflöde av varmt Atlantvatten. Samt från vädersystem som för upp varm och fuktig luft.

 3. Mats Kälvemark

  Tack Mats för din analys.
  2012 representerar ett minimum i isutbredning i Arktis under den senaste decennierna. Förändringarna, liksom klimatet i Norden övrhuvudtaget, verkar med god (omvänt mot index) korrelation följa svängningarna i AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation). Därför representerar 1985-1990 ett max som IPCC älskar att göra alla jämförelser med. Men det ger ju ingen rättvisande bild av den historiska utvecklingen och är inget bevis för påverkan av fossil CO2. Under perioden 1930-1940 var isutbredningen till och med mindre än idag. Det framgår av det infällda diagrammet i bild 36 i länken och ändå tydligare av professor Hans W:son Ahlmanns understreckare i SvD från 1938.
  Återigen god korreltion med AMO. Varför tar inte IPCC (och du) upp denna väldigt intressanta historiska jämförelse med 1930-talet vad gäller isutbredningen i Arktis? Garanterat utan påverkan av fossil CO2.

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Klimat-211213.pdf

  Den aktuella klimatförbättringen | Hans W:son Ahlmann | SvD

  Citat: ”Hans W:son Ahlmann: (1938) Den aktuella klimatförbättringen.
  Glaciärerna ha lågkonjunktur; de dra sig tillbaka och minska i storlek i det arktiska områdena, på Spetsbergen och Grönland, liksom i Alperna, på Asiens fjäll och Afrikas vulkankedjor. Liknande förändringar uppträda även i Sverige, där Kårsajökeln befinner sig på tillbakagång och Sylglaciären väsentligt tunnats ut. Om dessa märkliga fenomen och deras sammanhang med de senaste decenniernas utjämning mellan sommar- och vintertemperatur berättar prof. Hans W:son Ahlmann.”

 4. Mats Kälvemark

  #3
  Länken till prof. Ahlmanns understreckare från 1938 verkar inte funka. Hoppas att nedanstående är bättre.

  https://www.svd.se/a/rL1QpK/den-aktuella-klimatforbattringen

 5. Mats Zetterberg

  #2 Gabriel

  I AR6 SPM börjar prognosen 2015. Jag har inte jämfört utfallet mot detta IPCC scenario. Men, man kan se att isfritt Arktis för SSP5-8.5 ligger närmare år 2060.

 6. Mats Zetterberg

  #3 Mats K

  Ahlmans beskrivning av klimatförbättringen är intressant. Jag hade kunna nämna att isutbredningen var mindre under det varma 30-talet. Men, i inlägget ville jag visa att det nuvarande isläget inte kräver någon klimatpanik utifrån satellitdata.

 7. Lasse

  Tack Mats.
  Gillar att visa Hans Wson Ahlmans redovisning från Svalbard:
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm

  Vi kan väl konstatera att tystnaden från alarmisterna är öronbedövande och betryggande!
  DMI har mätt ett utflöde på Grönland(Watson) men gör ingen redovisning av detta längre, senaste uppgifterna från 2019 då det åter var normalt och avtagande efter 2012 års maximum.
  Varför är dagens forskare ute efter att maximera alarmen och minimera vetenskapen! 😉

  Jo det finns samband mellan havsströmmar och temperatur på Grönland (Index AMO)

 8. Fred

  Är prognosen att isen försvinner snabbare i scenario RCP2.6 än RCP8.5? Finns det någon logik jag missar?

 9. Tack Mats,

  Det är ju parodiskt att samtidigt som isen INTE smälter höra alla reportage i SVT och SR om hur isen smälter i en allt snabbare takt. Vi lever i en konstig värld där folk matas med uppenbara felaktigheter som är lätta att motbevisa.

  Har inte SVT spelat ut sin roll?

 10. Mats Zetterberg

  #8 Fred
  IPCC:s scenario ser lite konstig ut. I början av perioden minskar isytan mer för RCP 2.6 än RCP 8.5.

  Efter år 2022 minskar RCP 8.5 mer, medan RCP 2.6 planar ut på nivån 4 milj km2.

 11. Mats Zetterberg

  #8 och #10

  Jag har rättat det nu. Tack Fred.

 12. Lasse

  Just att forskare säger att isen försvinner fortare än modellerna visar avslöjar något!
  Kanske att de inte greppar verkligheten bakom isens avsmältning!
  Det visades med all tydlighet när de genomförde en årslång fastfrysning i projektet Mosaik. Prognostiserad drift söderöver var uppenbarligen betydligt långsammare än verklig.
  Det sker väldigt lite direkt avsmältning i Arktis, större delen är is som förs söderut med strömmar.

 13. TorbjörnR

  #3 Mats Kälvemark

  Vill bara påpeka att din infällda graf i figur 36 i din länk har fel skala på miljoner km2.
  Originalet har 0,5 miljoner km2 mellan ”sträcken” och inte ca 2 miljoner km2.
  Botten nås på ca 5,65 miljoner km2 dvs inte lägre än idag.
  Bifogar originaldokumentet med figur på sidan 152 figur 5.2.

  https://www.osti.gov/biblio/5885458

  Håller du med?

 14. Lasse

  WUWT och Willis E har gjort en analys som kan intressera:
  https://wattsupwiththat.com/2022/10/16/solar-sensitivity/

  Den visar att det spelar ringa roll om solen skiner allt mer-där den skiner som mest kring ekvatorn.

  Fig 1 visar att Arktis är känsligast.
  Vi har fått mer instrålning pga fler soltimmar.
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

 15. Mats Kälvemark

  #13 TorbjörnR
  Du har rätt i sak. Men Du ska nog inte jämföra äppeln och päron, dvs den gamla metoden för uppskattning av isyta med den nu gällande satellitmetoden. Meningen med det infällda diagrammet är enbart att visa att variationen över tid är avsevärd och att det var en period med lågt istäcke ca 1935-1950. Och att IPCC körsbärsplockar startpunkten för de diagram de refererar till, dvs en maxpunkt för isutbredningen. Sedan kan man beakta att 1930-1940-talet baserat på alla fortfarande gällande temperaturrekord i Sverige och i USA var en värmeperiod med lika höga eller högre temperturer än idag. Du kan kanske också studera de rapporter från verkligheten som i länkarna till professor Ahlman arbeten (i #4 och #7) som omsorgsfullt dokumenterar den nämnda värmeperioden i Svalbard och Arktis. Och som sagt, utan påverkan av fossil CO2.

 16. Rossmore

  Någon mer än jag som upplever att Polarportals graf över isens utbredning verkar ha fastnat på 8 oktober och inte uppdaterats senare?

  http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-udbredelse/

  Har testat i flera olika webbläsare. Tjocklek och volym samt temperatur är uppdaterade tom igår.

 17. Berra

  #16 Rossmore: Det står att de har dataproblem sedan 8:de oktober och jobbar på saken.

  Den kommer nog igång igen när den visar ”rätt” kurva…

 18. Robert Norling

  #16 Rossmore

  Dataproblemer med havisens udbredelsen efter den 8. oktober 2022. Vi arbejder på sagen.

  Står det med rött på sidan.

 19. Fredrik S

  Rossmore #16

  Såg det också men nu har det lagt ut följande:

  ”Dataproblemer med havisens udbredelsen efter den 8. oktober 2022. Vi arbejder på sagen.”

 20. Björn-Ola J

  Det finns ju starka bevis för att nordpolen var isfri sommartid under den varmaste delen av vår interglacialperiod. Jag vill gärna ha det som bevis för att jorden var varmare då än nu, men jag har hört att jordaxeln var mer tiltad då vilket bl.a. gjorde Sahara grön. Det borde också ha gett varmare sommartemperaturer vid nordpolen tycker jag, vilket skulle kunna förklara lite is sommartid. Är det någon som har kunskap om detta?

 21. TorbjörnR

  #15 Mats Kälvemark

  Förstår vad ni vill visa, men också bra att slippa en ”fuskdebatt” om felaktig graf.
  Fundera på om ni kan ändra bilden eller komplettera med text som beskriver olika skalor på y-axeln😄

 22. tty

  #20

  Det är riktigt att oblikviteten (jordaxelns lutning) var maximal för 10 700 år sedan, alltså alldeles i början av den här interglacialen, och solstrålningen på höga breddgrader var då maximal. Dock har inlandsisar en stor termisk tröghet och det tog ytterligare 1000 år innan den skandinaviska inlandsisen hade smält bort helt och 2000 år innan Laurentidisen i Nordamerika hade smält. Då hade värmemaximat redan passerat, och några fragment av Laurentidisen överlevde faktisk på Baffins land, Devon Island och (troligen) Ellesmere land.

  Det är osäkert i vilken mån Nordpolen faktiskt var isfri sommartid då. Det är i och för sig helt möjligt. Vad vi kan säga säkert är att Grönlands och Ellesmere lands nordkuster var isfria. Det är mera osäkert om det även gäller Sverdruparkipelagen väster om Ellesmere land. Detta beror på senare tiders ispress har utplånat alla spår av den tidigholocena kustlinjen där.

 23. tty

  Jag skulle vara försiktig med att säga att det var mindre is på 1930-talet än nu. Det är fullt möjligt, men vi har inte nog data för att säga det säkert utom i nordatlantsektorn.
  Norr om Sibirien finns det någorlunda hyfsat med data från 1933 framåt, men i Norra Kanada är det mycket dåligt med data, och de data som finns har aldrig sammanställts ordentligt.
  Det lilla vi vet tyder visserligen på att isförhållandena var ungefär som idag. Det är nog t ex inte allmänt känt att Nordvästpassagen faktiskt geonseglades 1937, t o m två gånger. Hudson Bay Company skickade då två fartyg till handelsstationen Fort Ross vid Bellotsundet, ett från öster och ett från väster. De möttes där och seglade sedan tillbaka åt varsitt håll.

  Ett generellt problem när det gäller äldre tider är att man sällan stannade på höga breddgrader så sent som i mitten av september då isminimum inträffar. Det var just att Nordenskiöld som den förste insåg att det är så som möjliggjorde Vegas resa genom Nordostpassagen. De äldre uppgifter om isminimum vi har är därför nästan alltid för höga.
  Ett annat mycket beklagligt fenomen är att man 1979 ändrade kriteriet för ”isfritt” från 10 % till 15 % is. Det innebär att siffror före och efter 1979 inte kan jämföras.
  Båda dessa felkällor ”krymper” modern isutbredning jämfört med äldre data.

 24. TorbjörnR

  #23 tty

  Hur säker är du på att kriteriet isfritt ändrades från 10% till 15% år 1979?
  Jag tänker att IPCC jämför ju alltid med 1979 av skälet att satellitmätningar startade då.
  Att NOAA mätte Arktis is även from 1970 talar de tyst om och vill inte visa.
  Inte konstigt förstår då isen var väldigt liten då….

 25. tty

  #24

  ”Hur säker är du på att kriteriet isfritt ändrades från 10% till 15% år 1979?”

  Här är den första IPCC-rapporten:

  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf

  Kolla på sidan 224!

 26. TorbjörnR

  tty

  Tack😄

 27. Lasse

  tty

  Hittar denna på sid 224:
  Sea-ice is defined to be present when
  its concentration exceeds 10% (Ropelewski, 1983).

  Men var finns 15%?
  http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-udbredelse/
  ” Havisens udbredelse er defineret ved de områder, som har mindst 15% iskoncentration, det vil sige, at 15% af overfladen er dækket af is. ”

  Kan detta vara förklaringen till den gråfärgade zonen som visar utbredningen 1980-2010?

 28. tty

  Satellitdata sedan 1979 använder 15%

  ALLA äldre källor använder 10 % (= 1 på Ballskalan). Detta har historiska grunder. Segelfartyg klarar inte mer än 1 Ball (10 %) , detta p g a att de måste kunna manövrera fritt nog för att göra slag och har minimal isbrytande förmåga.

  Jag vet inte varför det ändrades.

 29. Rossmore

  #17, #18, #19

  Tack. På sidan över Grönlandsisen har de haft ”Tekniske problemer med visning af observationer fra PROMICE. Vi arbejder på sagen.” i några månader tror jag. Trubbar av uppmärksamheten.

 30. Här finns en extremt alarmistisk video.
  https://www.youtube.com/watch?v=hqRdu2riNlg
  Här sägs att isen 2022 visserligen täcker större yta, men att isen 2012 var mycket tjockare (4:10 i videon) Avsmältning av Isen på Grönland kommer att förorsaka en havsnivåhöjning av 27 cm ”in the coming decades” (från 7:35 i videon)

  Som grädde på moset refereras en rapport från Stockholm Resilience Center som visar på risken för en havsnivåhöjning på hela 52 meter! Det är när alla ”tipping points” triggar varandra…

  Avslutas med att vi redan vid 1,2 grader har satt igång flera tipping points och att omedelbara nödåtgärder måste beslutas nu. Katastrofen är redan här! (11:33 i videon)

  På nyheterna i P1 hörde jag någon professor från SMHI som avfärdade Elsas anförande i Riksdagen med referens till den stora uppvärmningen i Arktis. Det är en katastrof menade han såvitt jag kunde förstå av vad han sa. Kan det vara denna video han refererar till?

  Jag orkar inte läsa skrifterna som refereras, men vad jag förstår motsvarar ”the coming decades” detta: ”Our approach places no bounds on the timescale of Greenland‘s committed ice mass loss, making direct comparison with coupled ice flow models an apples to oranges exercise. Yet, while a linear reservoir assumption suggests that Greenland ice sheet response times are up to approximately 2,500 years39, transient models indicate that the magnitude of response to the present day committed ice loss could occur within approximately 200 years” https://www.nature.com/articles/s41558-022-01441-2

  OT:
  Bland kommentarerna finns denna video om geotermisk energi: https://www.youtube.com/watch?v=zZh7irt78to Blir nog bra på Island, men här i Sverige tror jag utvinnbar effekt blir väldigt låg. Rärr kul reklamfilm i alla fall…

 31. Fredrik S

  Leif Åsbrink #30

  52 meter minsann. Då får Stockholm Resilience flytta upp centret på taket på Stockholms Universitet.

  Undrar vad klimatministern anser om deras larm, är det rimligare än Elsas vad Elsa sa i talarstolen?

 32. Adepten

  #30 Leif Åsbrink

  Den länken var verkligen en glädjeförstörare🤯
  Känner mig som han som håller huvudet kallt och inte förstått alvaret i situationen när alla andra förstått och flytt i panik för att bli klimatalarmister.

  För att ytterligare späda på klimatalarmisternas panikfarhågor ger jag denna länk:
  https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aav9396

  Jag föreslår att du blir mentor till våran nya klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
  Hon kan behöva en vettig mentor som motvikt till alla klimatalarmister. Tänk bara om hon skulle få Johan Rockström som Mentor😱