Vart är vi på väg?

Jag har skickat ett mejl:

Bästa Energi- och näringsminister,

Dagens text avslutas med ett citat från KD:s partistyrelse. Citatet gör mig orolig för att partistyrelsen ställer sig över klimatvetenskapen och låter klimatideologin styra, i stället för att lyssna på klimatforskningens slutsatser och bedömningar.

Om du läser hoppas jag att du förstår att jag är för att minska fossil förbränning. Det är de negativa konsekvenserna av klimatpolitiken, såsom fattigdom och naturförstörelse, som jag opponerar mig emot.

Jag förstår att det jag skriver delvis är utanför din föreställningsvärld. Jag hoppas att du ändå har möjlighet att läsa och helst komma med konstruktiv kritik av vad klimatvetenskapen genom IPCC WG1 gör för fel enligt din bedömning om vart vi är på väg.

Med vänlig hälsning
Mats Zetterberg

Vart är vi på väg?

Klimataktivister tror att jordens undergång kommer att inträffa år 2030. De flesta politiker tror inte på detta, men agerar som om det vore vetenskapliga fakta.

Mayakalendern förutspådde enligt många att Jorden skulle gå under år 2012. När Jorden inte gick under år 2012 började man i stället prata om att Mayakalendern menade att det var en ny tid som skulle komma, en tid med en ny andlig energi.  Vad händer när det inte blir någon katastrof år 2030?

Hur ser verkligheten ut?

Bilden nedan visar årliga utsläpp av CO2 från fossil förbränning och markanvändning/förändrad markanvändning (LULUC).

I bilden har jag lagt in tidpunkterna för IPCC:s rapporter, AR5 och AR6. När AR5 släpptes 2013/14 var IPCC:s klimatvetenskapliga (WG1) huvudspår den blå pilen (RCP8,5). År 2021 när AR6 släpptes hade man ändrat uppfattning och bedömde att utsläppen av CO2 skulle följa den gröna pilen. (SSP2-4,5). WG1 har på så sätt närmat sig lukewarmers. En lukewarmer tror att klimatförändringarna beror på mänsklig aktivitet, men tycker inte att det är ett allvarligt problem.

Utslapp fossil och LULUC

IPCC WG2 som forskar om socioekonomiska konsekvenser av en klimatförändring håller fast vid att det är den blå pilens riktning som gäller. När FN chefen pratar om klimathot och klimatkris gör han det utifrån WG2:s uppfattning.

Klimatkris nämns en gång i WG1:s klimatvetenskapliga rapport. De menar att klimatkris och klimatnödläge, liksom global upphettning är mediala påhitt:

”Media Coverage of Climate Change

Also, some media outlets have recently adopted and promoted terms and phrases stronger than the more neutral ‘climate change’ and ‘global warming’, including ‘climate crisis’, ‘global heating’, and ‘climate emergency’ (Zeldin-O’Neill, 2019)”. (IPCC WG1. 1.2.3.4)

Media, klimataktivister och de flesta politiker gör ingen åtskillnad på IPCC:s olika arbetsgrupper och delar därför WG2:s uppfattning i tron att det är vad som står i IPCC:s klimatvetenskapliga rapport.

IPCC:s syntesrapport som släpptes häromdagen är ett typexempel på att media inte förstår hur IPCC är uppbyggt, alternativt väljer de medvetet att vilseleda sin publik. SVT:s rubrik var att IPCC släpper en ny tung rapport. Senare sa man i en bisats att det var en sammanvägning av tidigare rapporter.

Syntesrapporten (SYR) är en framförhandlad och mycket kortfattad sammanställning av de tre arbetsgruppernas rapporter. Representanter från FN:s medlemsländer träffas och förhandlar om vad som ska stå i rapporten. Till skillnad mot politiken finns ingen plats för kompromisser inom vetenskapen. Kompromisser är något man gör inom politiken. Vill man förstå klimatvetenskapen ska man läsa huvudrapporten som WG1 producerar.

IPCC:s scenarios

Bilden nedan kommer från AR6, IPCC WG1. I bilden har jag lagt in utsläppskurvorna RCP8,5 och RCP4,5 från AR5, samt utfallet av fossila CO2 utsläpp från 2015 till 2021. Det är tydligt att den gröna utsläppskurvan följer scenario RCP4,5/SSP2-4,5.

SSP58,5 är klimataktivisternas heliga moder. En modellkörning utifrån detta scenario har nyligen visat att Arktis sommaris kommer att minska 4 gånger fortare än vad man tidigare trott. I verkligheten har inte sommarisen minskat de 15 senaste åren. Lyckligtvis kommer detta scenario inte att inträffa, om man inte tror att de årliga utsläppen kommer att öka från dagens c:a 40 GtCO2 till 130 GtCO2/år.

Det finns ingen politisk vilja/ambition att öka dagens utsläppsnivå mer än tre gånger fram till 2090. Scenariot SSP5-8,5 är därför helt orealistiskt och kommer inte att inträffa.

spp kurvor

Undergångsscenarios

Den politiska ambitionen är att uppfylla undergångsscenariorna SSP1-2,6 eller helst SSP1-1,9.

De är undergångsscenarios på två sätt. Dels att det finns en klimataktivistisk tro att jorden går under om dessa inte uppfylls. Dels för att om de uppfylls, kommer världsekonomin slås i spillror. Det kommer att leda till fattigdom, stora folkomflyttningar och förstörda naturvärden.

SLU Centrum för biologisk mångfald skriver:

”Scenarier för framtida utveckling visar dock på ett komplicerat förhållande mellan artbevarande och klimatåtgärder. De scenarier som ger lägsta temperaturökningen är inte de bästa för biologisk mångfald. Det värsta scenariot är dock business as usual.” (IPCC:s scenario RCP 8,5).”

Redan nu pratas det om ett ”grönt” handelskrig mellan EU och USA. Bägge parter har aviserat stora bidrag för att locka till sig så kallade gröna investeringar. Detta är slöseri med skattemedel och kommer att leda till felallokering av tekniska och ekonomiska resurser.

Det kommer att leda till att det startas verksamheter som finansierats med bidrag utan lönsamhetskrav. Gröna företagsledningar räknar med gratispengar och styr med utopisk optimism.

Det möjliga scenariot

SSP2-4,5 eller RCP4,5 är de scenarier för utsläpp av CO2 som är möjliga att uppnå utan stora skadeverkningar. Den globala medeltemperaturen kommer då enligt IPCC WG1:s beräkning öka med 2,9°C (2,1 – 4,0 °C) fram till perioden 2080 till 2100 jämfört med perioden 1850 till 1900. I bästa fall 2,1°C, helt i linje med Parisavtalets 2-gradersmål. (AR6 WG1 tabell 4.3)

Medeltemperaturen kommer då att ligga i nivå med vad den var något årtusende innan Ötzi, ismannen, vandrade på barmark i alperna. Då var också medeltemperaturen i Sverige högre än vad den är idag. Kärrsköldpaddan fanns i Sverige fram till för 5000 år sedan. När klimatet blev kallare dog den ut. Det är fortfarande för kallt i Sverige för att den kan etablera sig här.

Vad händer år 2030?

Jorden kommer inte att gå under. Utsläppskurvan kommer att följa SSP2-4,5 med en svag ökning fram till 2035, Därefter kommer utsläppen att minska, endera genom resursslöseri (dagens klimatpolitik) eller att politiken börjar ersätta olje- och kolkraft med kärnkraft.

Klimataktivisterna får liksom Mayakalenderns följare hitta på en ny historia eller som tidigare, flytta fram undergången tio år. Ett alternativ är att man intensiverar den pågående ”kulturrevolutionen”.

Sammanfattning

Klimatpolitiken utgår från att SSP5-8,5 kommer att hända, därför försöker man genomföra åtgärder för att åstadkomma SSP1-2,6 eller helst SSP1-1,9. Detta för att undvika konsekvenserna av scenario SSP5-8,5 som inte kommer att inträffa. Citat:

”Politiken behöver hantera samhället och dess olika utmaningar både i situationer där kunskapsläget om aktuella problem är mycket gott och när det är mindre gott. Partistyrelsen anser att Kristdemokraterna ska vara ett ansvarstagande parti som söker de bästa möjliga lösningarna på problem utifrån tillgänglig kunskap och vår ideologiska utgångspunkt.

Det kan dock inte alltid garanteras att all önskvärd kunskap om ett problem kan samlas innan problemet behöver hanteras. Klimathotet är ett exempel på ett sådant problem.”

 

Varför kan inte Kristdemokraterna göra Sverige till ett föregångsland i att följa IPCC WG1?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Mats för din sakliga analys med avstamp från utfallet i verkligheten. Väldigt bra om du kan se till att Klimatpolitiska Rådet tar del av denna analys.

 2. foliehatt

  Mats – det ska bli spännande att se om du får något svar, och vad det i så fall innehåller.

  Mats, #1, det klimatpolitiska rådet är en skamfläck. Det är Sveriges riksdags motsvarighet till de politiska officerare som den Röda armén hade instoppad i sig på alla nivåer. En parallell befälsordning, som i fallet klimatpolitiska rådet saknar allt ansvar för vilka konsekvenser som följer av vad de än påstår.

  När nu regeringen håller räfst och rättarting i Vattenfall så finns det anledning att hoppas att de även städar ut den Sovjetiska konstruktionen klimatpolitiska rådet, och att riksdagen i samma veva röstar bort klimatlagen (2017:720), som endast tillför plakatpolitiska värden.

 3. Lars Cornell

  Du Mats Zetterberg har gjort en bra analys. Men den behöver sammanfattas.

  Fossila bränslen är en bristvara som kommer att ta slut. ”Förnybart” (vind-, sol- och bioenergi) är inte lösningen på det problemet. Med hänsyn till kommande generationer måste vi vara sparsamma med resurserna. Att påverka sådant beteende kan ske på två sätt.
  1) Att beskriva situationen som den är och vädja till intellekt och samvete.
  2) Att inse, att snabba resultat inte kan uppnås utan att skrämmas med falskt beskrivna konsekvenser.

  Metod (1) är vetenskap. Metod (2) är politik och propaganda som inte kan uppnås utan lögner.

  Vårt vägval blir således sanning eller pragmatiska lögner.

  För mig, dig och många är valet lätt. Vi reagerar negativt på det som är lögn och propaganda. Så reagerar vi även om syftet med lögnerna är gott.

  De gröna reagerar inte så. För dem är lögnerna och propagandan tillåtna om syftet är gott.

  Jag deltar gärna i arbetet med att minska användning av fossila bränslen (WG1). Men eftersom metoden (SPM) baseras på lögner blir min motreaktion den motsatta.
  .

 4. Stefan Eriksson

  Många av de målsättningar som sätt på pränt bland ”makthavare” och beslutsfattare är i själva verket ”önskedrömmar”. Tillkomna i ett rus av maktinnehav och grupptryck.
  Innan en målsättning kan uppfattas vara realistisk, till en del i alla fall, kan det inte annat betraktas än en önskedröm.
  Skillnaden mellan ”önskedröm” och ”målsättningar” bör komma makthavarna till känna.
  Innan det sker, ser jag tyvärr ingen bättring.

 5. Gabriel Oxenstierna

  Tack Mats för en bra artikel och brev. Du skriver i ingressen.

  ”…det jag skriver delvis är utanför din föreställningsvärld.”

  Men det håller jag inte med om. Det du skriver är faktiskt helt och hållet mainstream och håller sig inom IPCC:s ramar för vad som är ’tillåtet’.

  Du skulle kunnat referera till Zeke Hausfather, som gjort liknande analys, med rubriker som Moving away from high-emissions pathways. Han har många klimatpolitikers öra:

  https://www.carbonbrief.org/analysis-what-the-new-ipcc-report-says-about-how-to-limit-warming-to-1-5c-or-2c/

 6. Lasse

  Tack Mats Zetterberg.
  Alltid nyttigt med lite sans i debatten.
  KD har ju verkat för mer kärnkraft.
  Nu har Vattenfalls fall i alla fall fällt följande förmenta fläktförespråkare: Thomas Kårberger och Viktoria Bergman.
  Ut ur styrelsen för Vattenfall!

 7. Mats Zetterberg

  #5 Gabriel
  Tack jag ska läsa igenom det du länkade till.

  Jag tror inte att det finns någon i Ebba B:s närhet som har läst något från WG1.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  Mats, hör tillgänglig kunskap om
  1. det historiska ickesambandet mellan CO2 och temperatur och
  2. den tungt CO2-mättade atmosfären
  till önskvärd kunskap?
  Varför endast rota i klimathotets högst begränsade IPCC-värld, varför inte servera de på klimatvetenskap svältfödda politikerna exempel från den betydligt större vetenskapliga klimatbuffe’n?
  Det vore i min värld önskvärt och kunde kanske ge mersmak!

 9. Mats Zetterberg

  #8 Ann L-H

  Du har rätt i att det finns klimatvetenskap utanför IPCC. Men, jag tror att man måste börja med IPCC för att få dem att lyssna.

 10. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 Mats, det tror inte jag. De vetenskapliga delarna av buffén som nu saknas är mer tillgängliga för politiker och alla andra och dessutom mer lättsmälta. Vore kanske något för vår nya klimatminister att i triumf servera.

 11. Evert Andersson

  Så väldigt bra. Egentligen lätt att begripa för alla som vill begripa.

 12. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Ebbas departement har en statssekreterare, Daniel Westlén. Han är dr. i fysik och bör rimligen begripa detta. Om det når honom. Men han lär vara mån om sin position och troligen föga benägen att opponera sig. Kanske kan vi hoppas på långsamt inflytande under mandatperioden.

  I övrigt går nog texten över huvudet på Ebba, Romina och övriga. Jag sänder rätt ofta lättbegriplig info till dem – utan minska reaktion. De har en svårgenomtränglig mur omkring sig. Det måste nog gå åt helsefyr först, innan de reagerar och yrvaket blickar omkring sig – inte att hitta lösningar utan för att rädda sina skinn.

 13. foliehatt

  Angående ”Vart är vi på väg?”

  Tio poäng.

  Vi lämnar med ett glesbesatt höghastighetståg, ort som tidigare hade ett fungerande elsystem med rimliga priser och låga koldioxidutsläpp och far mot en plats som har klart utopiska drag. Här slipper ungdomar gå i skolan på fredagar, intermittent elproduktion räcker jämt och blir över, eftersom den gröna politiken har bestämt att det ska vara så. Här bor gröna människor i fred i sin lund och är lyckliga för de har slutat att flyga….

  Och så vidare

 14. Judith Curry säger att analyser gjorda av IPCC och Internationella energiorganet (IEA) pekar på att riskerna vid global uppvärmning förknippade med höga utsläpp och hög klimatkänslighet för CO2 har krympt och nu anses vara osannolika och i princip omöjliga.

  Nån som tittat närmare på detta. Är analysen korrekt och varför är detta i såna fall inte med i den senaste rapporten?

  https://judithcurry.com/2022/03/17/a-plan-b-for-addressing-climate-change-and-the-energy-transition/

 15. UWB

  De kan ju börja med att höra på Ian Plimer, som på 30 minuter presenterar fakta som visar på det orimliga i vår generations rädsla för koldioxid. Jag misstänker att ingen från vår Regering var på detta seminarium, även om det skulle inkludera en fri resa till Florida.

  https://www.google.com/search?q=15th+conference+of+the+climate+plimer&rlz=1C1GCEA_enSE978SE978&oq=15th+conference+of+the+climate+plimer&aqs=chrome..69i57j33i160l2.11619j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:8c64aa07,vid:tK4LNIvlcCY

 16. UWB

  TV4 hade ekonominyheter i går och ”Gröna Bilister” fick under fem minuter oemotsagda berätta om vad ”vanligt” folk, som inte har råd att köpa elbilar ska göra. Jesper Johansson, miljöpartist och boende på Värmdö, kom med några ”råd”:
  1. Fundera om man faktiskt behöver bil, d.v.s., en storstadskommentar som inte inser att stora delar av Sveriges befolkning bor utanför städer med bra kollektivtrafik.
  2. Skapa egna bildelningstjänster. Så man ska alltså gå ihop med grannarna och försöka komma överens om en modell där man tillsammans köper in en elbil och ska försöka dela på den. Detta är enbart för direkt entusiater, som egentligen ligger under kategori 1 (och bor i storstäder).
  3. Byt ut din bil mot en bil som går på biogas, E85 eller HVO100 – utan att fundera på var etanolen eller biobränslet kommer ifrån eller om det faktiskt ger mindre utsläpp av koldioxid genom att använda dessa bränslen, ytterst tveksamt. Biogasbilar har en historia om att ha rostbenägna tankar, som till exempel Vi Bilägare skrivit en del om.

  Varför inte ta in en människa från ”verkligheten”

 17. Roland

  IPCC AR6 WG1 Chapter 11 sidan 1539: ”Weather and climate extreme events in a changing climate”.

  ”In summary, there is low confidence in overall changes in extremes derived from paleo-archives. There is high confidence that long-duration
  and severe drought events occurred at many locations during the last 2000 years.

  There is also high confidence that high-magnitude flood
  events occurred at some locations during the last 2000 years, but overall changes in infrastructure and human water management make the
  comparison with present-day records difficult.

  But these isolated paleo-drought and paleo-flood events are not evidence of a change, or lack of a change, in the magnitude or the likelihood of relevant extremes”

  ”Man kan inte avgöra om det är värre nu jämfört med förr i tiden.”

 18. Ivar Andersson

  Klimatpolitiska rådet kollar om föreslagna åtgärder vidtagits men kollar inte vilken effekt åtgärderna har. Stämmer inte kartan med verkligheten så måste kartan uppdateras. Verkligheten (klimatet) kan du inte påverka. För att påverka klimatet måste du påverka vädret eftersom klimatet är en beräkning av vädret under minst 30 år.

 19. Ivar Andersson

  Glädjande nyhet:
  Kärnkraftskritikern Tomas Kåberger får lämna statliga Vattenfalls styrelse. Det sker efter påtryckningar från Sverigedemokraterna, enligt SvD Näringsliv.

 20. UWB

  #17 Roland
  Det var värre förr i tiden. I övergången till den lilla istiden från den medeltida värmeperioden i början på 1300-talet inleddes en stor svältperiod (1315 – 17) som berodde på kyla och ständigt regnande, så att väldigt lite kunde skördas. Upp emot 25 % av befolkningen i Europa dog av svält och det tog cirka 10 år för skördarna att bli mer normala igen (men lika bra som under den medeltida värmeperioden blev de inte).

  Sedan kom ”the black plague” som, tack vare att befolkningen fortfarande var försvagade, reducerade befolkningen i Europa med cirka 50 %. Egentligen är det inte förrän den nuvarande perioden med varmare väder som befolkningen återhämtade sig och fick det reellt bättre (vilket gav styrkan till att börja utrota varandra via två världskrig…).

  Jag vet inte om det är detta som klimatfalangen är ute efter, låga koldioxidhalter (så att det växer dåligt), kalla temperaturer (så att det växer dåligt) och ökat regnande (så att det växer dåligt)?

 21. Lasse

  Massiv ökning av CO2 men det räknas inte in!
  Biomassa ger 3,6 ggr mer utsläpp än gas (om det är fuktig ved)
  https://wattsupwiththat.com/2023/04/04/the-contradictory-green-policies-to-limit-co2-emissions-2/

  US fraction för fossilgas ersätter kol och sänker utsläppen.

 22. Lasse

  Lite mer från WUWT:
  https://wattsupwiththat.com/2023/04/04/the-earths-green-future-is-forked/

  Även om vi i väst går ner till nollutsläpp så ökar världens utsläpp av CO2.
  ”The “green solutions” that are being developed within the US, Oceania and Europe are showing themselves to be increasingly costly, cumbersome, complicated and unworkable. Because of the cost, complexity and challenges they cannot transform Africa, or support great improvements in India and China. ”

  Skall vi stänga gränserna vad gäller handel (på grund av olika CO2 utsläpp) och även ta konsekvenser av stigande CO2 i världen?
  Vart är vi påväg och vem kan följa efter?

 23. Ann Löfving-Henriksson

  # 22 Utvecklingen är Unstoppable och det finns ingen annan känd energikälla än kärnkraft som kan ersätta de fossila bränslena. En varsin övergång från de fossila till mer och mer kärnkraft vore mer än önskvärd

 24. Fredrik S

  Ann LH #23

  Precis så! Väl sammanfattat.

  Helt makalöst egentligen att detta, självklara, resonemang varit nästa obefintlig i msm och bland makthavare under tjugo års diskussion om klimatåtgärder och hållbarhet.

  Vad krävs för att vi ska bibehålla vårt välstånd och många andra länder ska kunna öka det?

  Istället har vi bombarderats med mer eller mindre religiösa visioner och de bakom dessa har fått viska i makthavarnas öron.

 25. Fredrik S

  Tack Mats för ett bra och klargörande inlägg.

  Det är alldeles bedrövligt att vi inte har media i vårt föregångsland, som de gärna pratar om, som granskar dessa rapporter och uttalanden.

 26. Ann Löfving-Henriksson

  # 24 Fredrik, tack! Min tanke var att skriva: ”En varsam övergång …”, men som så ofta var jag slarvig med korrekturläsningen

 27. ”De scenarier som ger lägsta temperaturökningen är inte de bästa för biologisk mångfald. Det värsta scenariot är dock business as usual.” (IPCC:s scenario RCP 8,5).”

  Men vad är det för fel på tex PETM? Livet frodades som aldrig förr. Det är väl mer rätt än istid?

 28. Rossmore

  #19 Ivar

  Reality check via https://chat.openai.com/chat

  ” Är Tomas Kåberger en kärnkraftsmotståndare?”

  Svaret:

  ” Ja, Tomas Kåberger är känd som en kärnkraftsmotståndare och har under många år varit en framträdande röst i debatten om energipolitik i Sverige och internationellt. Han har argumenterat för en övergång till förnybar energi och en gradvis utfasning av kärnkraften. Kåberger har också varit verksam som professor i industriell miljöekonomi och energipolitik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och var tidigare chef för Energimyndigheten i Sverige.”

  Han blev alltså invald i styrelsen på MP:s uppdrag.

 29. foliehatt

  Rossmore, #28
  Energimyndigheten behöver också den en rejäl uppryckning. Alternativt nedläggning. Regeringen har mycket att rätta till.

 30. Lars Kamél

  Jag tycker inte att det finns några kärnkraftsmotståndare. De är i stället kärnkraftshatare. De hyser ett faktaresistent, känslomässigt hat mot kärnkraften. De vägrar att se några fördelar med kärnkraften och ser bara nackdelar.
  Ofta kommer de med tvivelaktiga eller falska påståenden. Som insinuationer om att det som dödade människor 11 mars 2011 i Japan var kärnkraftshaverierna, inte tsunamis.
  Liksom påståendet att kärnkraften är gammal och förlegad, när den i själva verket är det nyaste energislaget som vi människor använder. Vindkraften är betydligt äldre, både i versionen väderkvarnar och med försöken att använda den för att producera el.

 31. Rossmore #28,

  Läs även Rebecka Uvells inlägg: ”Tomas Kåberger. Professorn på Chalmers som även extraknäcker som lobbyist för kinesisk vindkraft och som jag skrivit flera inlägg om under hösten. ”

  https://uvell.se/2023/04/03/kinas-vindkraftslobbyist-ute-ur-vattenfall/

 32. Berra

  OT: Vindmöllorna levererar just nu…uppe i hela 667MW….

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

 33. #31
  Angående Kåberger så visas det att utbildning och vett inte nödvändigtvis behöver ha något samband.