UAH mars 2023

UAH mars 2023

Temperaturen mätt med satellit gick upp lite från förra månaden och blev +0,20 grader över genomsnittet åren 1991-2020 enligt UAH.

YEAR MO GLOBE NHEM, SHEM, TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2022 Jan 0,03 0,06 0,00 -0,23 -0,13 0,68 0,10
2022 Feb 0,00 0,01 -0,01 -0,24 -0,04 -0,30 -0,50
2022 Mar 0,15 0,27 0,03 -0,07 0,22 0,74 0,02
2022 Apr 0,26 0,35 0,18 -0,04 -0,26 0,45 0,61
2022 May 0,17 0,25 0,10 0,01 0,59 0,23 0,20
2022 Jun 0,06 0,08 0,05 -0,36 0,46 0,33 0,11
2022 Jul 0,36 0,37 0,35 0,13 0,84 0,55 0,65
2022 Aug 0,28 0,31 0,24 -0,03 0,60 0,50 0,00
2022 Sep 0,24 0,43 0,06 0,03 0,88 0,69 -0,28
2022 Oct 0,32 0,43 0,21 0,04 0,16 0,93 0,04
2022 Nov 0,17 0,21 0,13 -0,16 -0,51 0,51 -0,56
2022 Dec 0,05 0,13 -0,03 -0,35 -0,21 0,80 -0,38
2023 Jan -0,04 0,05 -0,14 -0,38 0,12 -0,12 -0,50
2023 Feb 0,08 0,17 0,00 -0,11 0,68 -0,24 -0,12
2023 Mar 0,20 0,23 0,16 -0,14 -1,44 0,17 0,40

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Starkt varierad utveckling, minst sagt. Bl.a. något om SMHI årsmedelvärde, som är uppdaterat för 2022, och lite om ”extremväder” i månadens rader, och som vanligt gäller analyserna mätningarna av nedre troposfären.

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-34

 2. USA föll som sagt handlöst och ger också en intressant utveckling för fler ev. TA-nördar. Det ser ju omedelbart ut som ett kaosartad utveckling men tar man fram de s.k. Medium Lines, ML-korridorerna, ger det plötsligt en viss ordning i kaoset. Det är ofta fascinerande att se hur ofta oförklarliga utvecklingar plötsligt får en ”mening” om man kikar närmare på hur de utvecklas och hur utvecklingen rör sig liksom i tuber. Trots gigantiskt ras bottnade det dock mycket exakt med en signal om stor svaghet, och en vändning upp vore ju motiverad av många orsaker. Omvänt vore en fortsättning neråt mer än enstaka månad MYCKET oroande både i vilda västern och globalt.

  https://drive.google.com/open?id=1ySzeholE-Tb2RoTvp7Lzm57SurjdmsSu&authuser=alvar.nyren%40gmail.com&usp=drive_fs

 3. Thorleif

  En motreaktion var väntas samtidigt som man hade en känsla (vad nu det är värt) att mars i NH skulle visa en lite mindre avvikelse (blev ngt mindre än f.å dock). Men väder är väder, dvs här regnar det medan där snöar det!

 4. UWB

  Enkelt uttryckt, söder om ekvatorn var det varmare än förväntat, norr om ekvatorn var det kallare än förväntat. Inget att oroa sig över alltså, förutom att nedisningar sker på norra halvklotet…

 5. Björn

  Fortsatt temperatur under referensnivån från data kring ekvatorområdet, skvallrar om att solenergin är reducerad, vilket den har varit sedan 2003 vid nedgången på SC23 mot solfläcksminium 2008 och den nya SC24. I november i år handlar det om 20 år av reducering. Effekten av denna reducering kommer att märkas och märks redan i alla konvektiva strömningar, både i haven och i atmosfären. Det är en märklig tystnad kring detta från IPCC och klimatforskningen.

  https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

 6. Bubo

  #5 Björn
  Det verkar ju av din länk som om SC 25 börjat över prognos och starkare än SC24. Ihop med en övergång mot El Nino under senare delen av 2023 talar ju det för att 2024 kan bli varmt. Vi får väl se hur detta inlägg åldras men intressant att följa.

 7. Björn

  Bubo [6]; Trevligt att få en kommentar så här i kvällningen! Om du bara betraktar den utjämnade kurvan (smoothed) så blir resultatet ett annat. Du kan klicka bort alla linjetyper runt smoothed (lila) och då får du ett annat perspektiv som säger oss att det sannolika utfallet kommer inte i slutänden att i amplitud överstiga SC24. Sedan är det så, att även om amplituden skulle bli något högre för SC25, räcker detta tillskott i energi inte till för att vi skall märka förändringen förrän om några år framåt i tiden, kanske upp mot ett decennium.

 8. Daniel Wiklund

  Bohnsacks temperaturavläsning för mars visar att årets mars hade minus 8,3. Medeltemperaturen för Luleå sedan 1921 är minus 6,2. Varmaste året var 2003 med minus 0,8. Näst varmaste var 1992 med minus 1,0. Tredje plats var 2015 med minus 1,1. Kallaste året var 1962 med minus 14,5. Näst kallaste var 1981 med 12,4. På tredje plats 1971 med minus 12,1. Avläsning startade 1921, då var det minus 3,2. Jag minns alla uppräknade år utom 1921. 1959 var det minus 1,5. Då var Bottenviken isfri slutet av mars. Bandy och hockeysäsongerna fick avslutas i förtid, det fanns ingen is. Skidtävlingar fick ställas in, det fanns ingen snö. Jag var bara 10 år, men minns att det var barmark tidigt. Kunde spela fotboll tidigt och spela kula.

 9. Magnus A

  Apropå att kyla och snö i nyhetsinslag vi konsumerar inte innebär ändring av ”globalt medel”, här dagsaktuell avvikelse i snötäcke där USA och Europa nu har positiv anomali (mer snö än snitt 1991-2020), medan centrala Asien har negativ anomali.

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2023&ui_day=94&ui_set=2