Mats Zetterberg

Utsläppsrätter EU ETS

Del 1 – den polerade ytan Inom EU är utsläppsrättssystemet ETS är viktig åtgärd för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen och påskynda   →

Är ”Parisavtalet” ett hot mot den biologiska mångfalden?

Hotet mot den biologiska mångfalden ”Scenarier för framtida utveckling visar dock på ett komplicerat förhållande mellan artbevarande och klimatåtgärder. De scenarier som ger lägsta   →

UNFCCC och verkligheten

Gäller fortfarande de förutsättningar som var grunden för klimatkonventionen? FN och våra politiker är övertygade om att klimatet är mänsklighetens största utmaning, så varför   →

Vilket av IPCC:s scenarier är troligast ?

Jag sammanställde det här inlägget ett par månader innan AR6 publicerades, därför är jämförelsen mot AR5. Under veckan som gått har jag bläddrat igenom   →

Utfallsdata för Bernkurvan och Bombkurvan för åren 1958 till 2050.

Vad händer de närmaste 30 åren? Mitt framtidsscenario visar att EU:s klimatlag (annat lika) kommer att påverka atmosfärens koldioxidhalt med 0,1 PPM(v) år 2030.   →

Regeringens (o)kunskap om kunskapsläget. Del 1.

Regeringens proposition 2019/20:65. En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan överlämnades till riksdagen den 17 december 2019. Jag har gjort några kommentarer till   →

Är det bättre att välkomna 97% konsensus?

  Klimathotsfanatikernas argument är enkelt och lätt att förstå för media, den breda allmänheten och politiska partier som driver andra kärnfrågor än klimatet. Det   →

Klimatvetenskapens osäkerheter

Klimatmötet i New York håller på för fullt. Talarna vädjar att man ska lyssna på forskarna. Det finns ett tvärsäkert antagande att koldioxid som   →

Varför är svenska väljarkåren så ointresserad av klimatfrågan?

Och varför är svenska mediakåren så besatta av att påstå, att klimatfrågan är bland de viktigaste frågorna inför valen? Under augusti och juni månad   →

Finns det någon anledning att ha klimatångest?

Merparten av våra politiker känner en stor oro för att jordens klimatsystem ska spåra ur. De säger att jorden har feber och de anser   →