Är det bättre att välkomna 97% konsensus?

 

Klimathotsfanatikernas argument är enkelt och lätt att förstå för media, den breda allmänheten och politiska partier som driver andra kärnfrågor än klimatet. Det enklaste för dem är att bara följa med strömmen i klimatpolitiken. Argumentet är ungefär:

97 % av forskarna anser att människan orsaker jordens uppvärmning och man måste tro på forskarna.

Det går inte att på ett lika enkelt sätt och i en enda mening, förklara att det inte finns någon sådan konsensus. Man behöver först förklara hur de kommit fram till de 97 procenten, bara det tar en ansenlig tid. Det är dessutom fyra eller fem undersökningar som har liknande resultat.

Om man sedan ska börja förklara lite grundläggande fakta om vad som är klimat, lite om hur klimatsystemet fungerar och om man kommer in på att IPCC:s modeller överdriver och inte stämmer med verkligheten är det lätt trassla in sig i en argumentation där varje förklaring kräver en ny förklaring.

Dessutom är klimatforskare överens om de fysikaliska och kemiska grunderna för hur klimatsystemet fungerar. Jag upplever också att nära 100% av klimathotsskeptiker accepterar att fossil förbränning ökar CO2  i atmosfären och att det i någon grad påverkar jordens medeltemperatur.

Det krävs helt enkelt mycket tid, kunskap och intresserade lyssnare för att lyckas slå hål på konsensusargumentet.

Min tanke är att, varför inte göra tvärt om och säga; jag håller med, de flesta klimatforskare har ungefär samma uppfattning och jag tycker också som klimatforskarna. Det är den klimatrelaterade forskningen som jag inte ställer upp på och klimatpolitik som drivs av den forskningens överdrifter.

När den klimatrelaterade forskningen säger att haven kan stiga med 5 till 6 meter, bedömer klimatforskarna (IPCC WG1) att haven kan stiga med 50 till 60 centimeter under 90 år.

När den klimatrelaterade forskningen tror att jordens medeltemperatur kan öka med 5 till 6 grader, menar klimatforskarna (IPCC WG1) att den kan öka med ytterligare 1 grad om 50 till 60 år.

När den klimatrelaterade forskningen säger att människan har orsakat en temperaturökning på 1 grad +/- 20%, bedömer klimatforskarna (IPCC WG1) att människan orsakat en ökning med ungefär hälften av 0,7 grader.

Jag upplever inte att skiljelinjen går mellan klimatforskare inom och utanför IPCC (WG1), utan mellan klimathotsskeptiker/klimatforskare och klimathotsfanatiker/klimatrelaterad forskning.

Med klimathotsfanatiker menar jag framför allt politiker från MP, V och C, samt en del gröna aktivistorganisationer. Jag menar inte på något sätt de som är pålästa om klimatforskningen och argumenterar sakligt för att man måste ta klimatförändringar på ett stort allvar.

Personligen har jag inga problem med IPCC:s scenarios, om man tar dem just som scenarios och inte en beskrivning av vad som kommer att hända i framtiden. På mig har de en lugnande effekt om man jämför dem med verkligheten som i bilden nedan.

Temperaturutveckling 2018

Om medeltemperaturen fortsätter att utvecklas som den gjort de senaste 25 åren, c:a 0,13°C per decennium, kommer den att nå 1,5 °C över medelvärdet för perioden 1850 till 1900 om c:a 40 år. Vi har rimligt gott om tid att planera, optimera och bygga ut ett energisystem som är långsiktigt och lönsamt utan subventioner.

I bilden nedan har jag gjort ett försök att visa hur forskarna förhåller sig till varandra när det gäller hur mycket människan påverkar temperaturen genom fossil förbränning och förändringar i markanvändning. IPCC bedriver ingen egen klimatforskning, utan det är som jag tolkar deras sammanställning av klimatforskning. NIPCC representerar klimatforskare bedriver forskning utanför ”IPCC familjen”.

Klimathotet

Längst ned finns en skala som beskriver i vilken grad man upplever att människan påverkar temperaturen och därmed klimatet. Längst ut till höger finns klimathotsfanatikerna. Klimathotsskeptikerna finns någon stans mellan 0% upp till 50-60%. Sedan finns det de som är kunniga och pålästa och tar klimathotet på stort allvar. De finns någonstans mellan 50 och 100%.

Detta är naturligtvis min subjektiva bedömning. Det jag vill komma fram till, är ett sätt att vända 97% konsensus argumentet till vår fördel. Inte för att sopa klimathotet under mattan, utan för att skapa en dialog där argument bryts mot varandra så att vi får en rimlig klimatpolitik som bygger på klimatforskning och inte aktivism och klimatåsikter.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan

  Tack för ett bra inlägg, det är en intressant vinkel.

  Kan du ge en mer exakt referens till var IPCC WG1 säger att människan orsakat 0,7 graders uppvärmning?

 2. Lasse

  Bra Matz Z
  Det är alarmismen och den osäkerhet som de förmedlar som är skadligast.
  Kanske är de som förmedlar dessa alarm verkligen oroliga.
  Om det beror på okunskap går det att hamra in den.
  Mikael Tjernström var orolig för stigande havsnivåer. (P1 vetenskapsnyheter i morse)
  Är han okunnig så gjorde jag honom lite mer kunnig via mail:
  De värsta alarmisterna är inte okunniga utan genuint kunniga men besatta!
  Dessa får vi hänga ut!
  Fö så har en annan Mats en utmärkt sammanställning i sin blogg idag:
  https://www.frihetsportalen.se/2019/10/dags-for-ipcc-att-erkanna-sina-fel/#comments

 3. pekke

  Saken är enkel.

  Det finns ingen vetenskapligt bevisad teori om hur Jordens klimat verkligen fungerar.

  Det finns ingen klimatmodell som kan återskapa Jordens klimat och förutspå framtiden.

  Det finns ingen, absolut ingen, forskare som verkligen vet hur Jordens klimat fungerar.

  Det mesta är fortfarande gissningar.

  Klimatforskningen är på blöjnivå !

 4. Mats Zetterberg

  #1 Håkan
  Det IPCC skriver är att till 95% säkerhet har människan påverkat temperaturen med minst 50% sedan 50-talet, dvs cirka hälften av 0,7 grader.

 5. Håkan

  #4 Mats Z

  Kan du ge oss en länk, sidhänvisning eller citat där detta med ”hälften av 0,7 grader” framgår?

  Det är ju liksom pudelns kärna så det vore bra att få det exakt citerat.

 6. Mats Zetterberg

  #5 Håkan
  Jag ska kolla när jag kommer hem i eftermiddag.

 7. Rolf Mellberg

  Tack Mats för dessa synpunkter.

  Min reflexion är den att vi har ändå lite tur att snart kommer ”korten att synas”.

  Det är bara folk med väldigt livlig alarmistisk fanatasi (alternativt oerhört okunniga i hur världen ser ut och fungerar) som tror det minsta lilla på att välden kommer att skära ner CO2-utsläppen nämnvärt under de kommande 5-10 åren. Snart kommer vi mer än någonsin att kunna ställa armageddonprognosen mot verkligt utfall. Man kommer kanske att börja skratta år Johan ”Reefat” Rockström.

  Det är spännande att leva i denna tid.

  Dessutom har ju Zharkova ”lovat” att vi får en väldigt stillsam sol i ca 30 år. Om det stämmer kan vi även syna korten från Svensmark och Shaviv. En riktig rysare och då kan det väl vara på sin plats att peka på att ”spotless days” nyligen har passerat 75% och att mycket tyder på att 2008 års maximum kommer att överträffas. Därefter får vi se hur snabbt solfläcksräknaren räknar. Hur kul som helst att följa.

  https://www.spaceweather.com/

 8. PK

  Först, heder åt Per mfl som valde att inte intervjuas av Expressen. Skandaljournalistik på låg nivå. Sen är det beklagligt att både politiker och media, tex Avellan i SDS, använder 97%-argumentet felaktigt. Lövin använde det ständigt tillsammans med Rockströms retorik i valrörelsen. Då är det en uppenbar lögn! Att media valt att inte granska IPCC mfl är något som försämrar dess trovärdighet. I grunden finns inget problem med att det 1. Pågår klimatförändringar. Klimatet har alltid förändrats. 2. Människan påverkar klimatet. All aktivitet påverkar klimatet.

 9. Christer Löfström

  ” Jag menar inte på något sätt de som är pålästa om klimatforskningen och argumenterar sakligt för att man måste ta klimatförändringar på ett stort allvar.”

  Matz, ge några exempel på pålästa svenskar.

  Ledarredaktionen på Dagens Industri?
  https://www.di.se/ledare/lat-karnkraften-vara-del-av-klimatpolitiken/

 10. Hasse Johansson

  UNFCC mål krossa kapitalismen. IPCC bekräftelse att AGW understöds. Ungdomsrörelse Extinsion Rebellion och klimatångest leder till?

 11. Guy

  Lasse # 2

  Heidi Hakala/SPT rapporterade i HBL på tisdagen om Nordiska Rådets möte. Som gästtalare nämndes Michael Tjernström, en av Sveriges mest respekterade klimatforskare.

  Hur är det med den presentationen?

 12. Mats Zetterberg

  #9 Christer L
  Jag menar ett par eller några som kommenterar här på bloggen som är kunniga, men som jag inte upplever som klimathotskeptiker i första hand.

 13. Ulf

  Jag vill inte förstöra ditt resonemang Mats men om du läser Expressens reportage om s k klimatförnekare så är det numera alla som inte anser att vi har ett klimatnödläge.
  De 97 procenten anser numera också att vi har ett klimatnödläge enligt media. Så för ett par år sedan hade jag kunnat hålla med dig men eftersom man ständigt flyttar på verkligheten allteftersom fantasierna inte inträffar i verkligheten så blir det svårt att resonera som du gör.
  Samtidigt förstår jag ditt sätt att resonera och det är onekligen klokt tänkt, men det är inte mig du ska övertala . Problemet är att du utgår ifrån att motståndaren är normal, logisk tänkande och dessutom hederlig. Tyvärr är det inte alls fallet. På ett eller annat sätt måste det visas att det som sprids är lögner och det kan man bara göra via media. Expressens granskning visar att de skyr inga somhelst medel för att svärta ner icke troende. Naturligtvis oerhört svårt att bemöta speciellt när det i Sverige är i princip omöjligt att vinna ärekränkningsmål mot media.

 14. LarsF

  Det är lite luckor i begrepp som tarvar förklaring – så jag kollade här
  https://www.ipcc.ch/about/structure/

  WG1=the physical science basis(fysiken som kan förklara vad som sker, molekylär nivå typ)
  WG2=impacts, adaptation and vulnerability(skador och sårbarhet ung.)
  WG3=mitigation of climate change(ung. begränsande åtgärder som kan göras)

  Så om jag förstått rätt så gör WG2 värsta scenarier och spekulerar vilt kring WG1.
  Och WG3 försöker ringa in vad vi kan göra åt det.

  Är det rätt uppfattat?

  Ser ju dessa spekulationer som det verkliga hotet – och de politiker tycker att de kan luta sig åt.
  Så jag känner då inget lugn inför detta – för det tolkas som tänkbara scenarier.
  Ingen sannolikhet kommer fram ordentligt – det är stora problemet.

  Något tillfälle kom det fram i radion någon intervjuades och 200 års scenarie(tror det var havnivå) så ökar osäkerhet – det var så mycket man sa om det. Det kan i princip vara lika stor risk/chans som att vinna 7 rätt på lotto, det vet vi inte.

  När Rockström var intervjuad över att tipping points var publiserat, så spekulerade han
  – det behövs mer forskning
  – men det kan vara tipping point vid 2 grader det vet vi inte

  Och nästa dag var det någon slags miljöpartist i media som angav att det var tipping point vid 2 grader – som det vore forskat och klart.

  Allmänhet måste veta hur många rader lotto de skall skicka in för att få 7 rätt(1 rad 1 chans på 6.7 miljoner) för att ett givet scenario skall vara i närheten. Någon slags koppling som folk förstår hur liten risk det är. Vårt psyke är mysko – för vi betalar pengar för lotto i hopp om att detta är möjlig chans.

  Följde noaa.gov och el nino sommaren 2018 till sommaren 2019 och det känns seriöst som inte försöker slå in dunster i folk.
  sommar 2018 – 55-65% sannolikhet att el nino blir under hösten
  höst 2018 – 75-85% sannolikhet att el nino blir under vintern
  vintern 2018/19 – 85-95% sannolikhet att el nino blir under våren
  våren 2019 – att det vart i stort sett en tummetott el nino, inte så kraftig denna gången

  Grovt så minns jag det. Detta är 3-6 månaders prognoser.

  Sedan kommer pellejönsarna som får höras i radio med scenarier utan någonsomhelst angivelse av sannolikthet. Tror det skulle klargöra och få allmänhet och politiker att förstå vilka stora osäkheter vi pratar om på 30, 50 och 100 års sikt – det är nonsens att man tror sig ha detta med någonsomhelst tillförlitlighet.

  Man kan börja med att validera mot befintlig historik som finns – om man ens kan komma överens om dessa temperaturdata – utan att justera godtyckligt, somm verkar vara vanligt.

  Så nej, jag tror inte att börja diskutera åtgärder bara – utan attackera hela IPCC och kanske mest WG2 då det verkar vara där alla spekulationer tar fart utan att sannolikheter kommer fram. Detta uttolkas av aktivister och blir sanningar hur osannolikt det än är.

 15. Enough

  Tack, Mats, för en mycket bra ide om hur vi skeptiker kan argumentera. Särskilt gillar jag din ide om kategorisering, där fanatikerna/tyckarna, de med klimatångest, hamnar i ett eget kluster utanför det rent vetenskapliga.

  Svårigheten dock, är att argumentera mot fanatikerna, de är per definition helt inställda på de värsta scenarierna. Ett sätt är att attackera detta med ”vi har max 10 år på oss”, genom att påminna om det faktum, att fossila CO2 utsläpp kommer att öka med c:a 50 % fram till 2050 i världen, och höra vad de tänker om det. Detta är ett sätt att försöka få diskussionen mot konkret verklighet. Det kan leda vidare till den egentliga stora faran för mänskligheten, överbefolkningen.

 16. Om jag nu anser på vetenskapliga grunder att de 97% är falskt – ska jag då av taktiska skäl förtiga detta för att det ger större möjligheter att påverka? Nej – jag tycker att vi ska ha sanningen (Ok – vad vi anser är sanningen) som rättesnöre.

  De 97% är ett resultat av statistiskt undermåliga undersökningar. Precis som IPCC säger att med 95% säkerhet…. Också ett subjektivt tyckande.

 17. Kristian Fredriksson

  Jag instämmer 100% med det du skriver Mats. Jag anser även att det är korrekt att jordens medeltemperatur har stigit med ca 0,3 C till 0,35 C på grund av den ökande koldioxidhalten på 130 PPM. Framför allt bör nog de positiva effekterna med den ökande koldioxidhalten och temperaturen framhållas oftare. I morse funderade jag om några av oss även skulle bli klimatalarmister in absurdum för att få tyst på veganerna. Kräv att plöjning av åkermark förbjuds och påpeka att det endast är att gå tillbaka till jägar och samlarstadiet som kan rädda jorden (OSS). Vi kan tillåta betande djur på gräsmark men inte odling av växtger eftersom det utarmar jorden på kol och näringsämnen medan gräsmark suger opp koldioxid och binder i marken effektivare än alla andra biotoper. Då kommer de att behöva gå på defensiven när de utpekas som klimatmarodörer. Inte för att jag anser att markanvändningen har någon betydelse i sig för klimatet då det är ett nollsummespel så länge det bara växer där. Gräs eller andra växter spelar ingen roll för klimatet. Men då tar man deras grundargument på allvar men vänder det emot dem själva. Det viktiga är att inte sprida några lögner medvetet så det bästa tror jag är att hänvisa till vetenskapliga studier och använda korrekta argument ALLTID. Sedan kan man ju alltid ha fel när det gäller klimatet, men det gäller i lika hög grad de där påstådda 97 procenten som oss andra. Jag är inte helt säker på om jag tillhör dem eller inte då de ju används i flera olika meningar. Om det gäller att de 130 miljondelarna inklusive positiv feedback har bidragit med över 50% av temperaturstegringen så gör jag det och om även havets bidrag till koldioxidökningen räknas med i de procenten. Annars inte. Dessutom är jag ju ingen forskare men man kan ju ha en åsikt ändå. I alla fall om man har försökt att informera sig allt vad man kan.

  https://www.landlantbruk.se/lantbruk/fns-klimatexpert-vill-se-fler-betande-kottdjur/?fbclid=IwAR25wpO4_Bsc06jx7Mi3jFeaq0LmHumMRXAJWRV-NMqSt3E8NNSzShIhPjE

 18. Mats Zetterberg

  #16 Per
  Det är naturligtvis helt rätt det du skriver, men jag upplever att man hamnar i underläge eftersom media och politiker hela tiden trummar ut konsensus argumentet.

  Även om man förklarar de statistiska felaktigheterna är de få som förstår. Mitt inspel handlar om att leda in samtalet med klimatveteskap som utgångspunkt. Om man lyckas med det tror jag att det är lättare att slå hål på konsensus argumentet.

 19. Magnus

  Att klimatalarmismen frodas beror på att det fortfarande finns allt för många frågetecken kring hur vårt klimat fungerar. Detta utnyttjas självklart av den politiska rörelsen som vill nå ett enstatssamhälle som slutmål. Problemen att tillföra nya rön inom klimatforskningen är kanske det mest allvarliga inom vetenskapen i dag. Para det med att mer än 50% av alla granskade vetenskapliga rapporter är felaktiga så förstår man att alarmisterna har mycket som talar för deras agenda. Problemet för dem är att det många gånger är felaktiga ”fakta” och att vetenskapliga tidsskrifter till stor del ratar nya rön. Därför är det viktigt att den forskning som lagts fram av Michael och Ronan Connolly verkligen granskas och att resultaten publiceras i vetenskapliga tidsskrifter.

 20. Ivar Andersson

  De klimathotstroende har stora problem med att verkligheten inte uppför sig som klimatmodellernas scenarier. Scenarierna är de utfall som blir om klimatmodellerna är sanna men kan inte användas som prognoser eftersom ingen vet om klimatmodellerna är sanna. Därför är det klimatHOTsnödläge som gäller och inte klimatnödläge. Bara Sverige ökar sitt bidrag till FNs klimatfond.
  Kineserna är inte rädda för koldioxidutsläpp men har problem med smogen. Enorm järnväg i Kina ska ta 200 miljoner ton kol till kraftverken https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kina-star-for-halften-av-varldens-kolanvandning/

 21. Rolf Mellberg

  IPCC: ”Vi har bara 10-12 år kvar”

  Detta påstående och hot anser jag IPCC ska tvingas äta upp. Det är GIFTIGT!!!

  Detta påstående är HELT beroende på att man använder en hög klimatkänslighet i kalkylen. Om man utför analysen med min-värde, mitt-värde och max-värde enigt värden (ECS) 1.5, 3.0 och 4.5 så får man dramatiskt olika värden på antal ”ÅR KVAR”.

  Att IPCC döljer (sveper in i dimridåer av av komplicerade schenarier) detta är gravt ANTI-vetenskapligt och enbart detta är skäl nog att lägga ner hela skiten och inleda ett helt nytt internationellt samarbete inom området.

  Markku R sa inte ett ord om denna osäkeheten när SR1.5 presenterades och han bara svamlade när jag försökt peka på denna brist i en mailväxling förra vintern.

  Nic Lewis – denne suveränt kritiskt analyserande vetenskapsman – tar upp saken i denna mycket intressanta film:
  https://www.youtube.com/watch?v=cYZW-6jw98U&t=551s

 22. Ivar Andersson

  ”Kina fortsätter sin satsning på kol. Enligt the Times planeras för 17 nya kolgruvor som ska försörja nya infrastrukturprojekt som flygplatser och höghastighetståglinjer. Man beräknar att satsningen totalt kostar 83,9 miljarder pund (motsvarande ungefär 1 050 miljarder kronor).
  Totalt finns det över 3000 kolgruvor i Kina. Kina är dessutom världens största importör av kol. Energikonsultföretaget IHS Markit räknar med att Kina vid årets slut har importerat runt 320 miljoner ton kol.” https://detgodasamhallet.com/2019/10/30/kina-oppnar-17-nya-kolgruvor/

 23. pekke

  Här finns ett par länkar som förklarar en del om ” 97 % ”.

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/category/97-scam/

  Kommer aldrig gå att få en hardcore klimathotstroende byta åsikt, de tror ju IPCC vet exakt hur klimatet fungerar och att Pär Holmgren, J Rockström m.fl. är deras klimatprofeter.

 24. Per I

  Tror klimatalarmisterna skulle bli besvikna om inte deras farhågor infriar sig. Klimatalarmismen liknar en religion och t.o.m. en sekt och religionen får inte ifrågasättas. Då förlorar deras liv sin mening. Avtar det så tyvärr kommer nåt annat att dyka upp som den typen av människor kan hänge sig åt.

 25. Elof H

  Sluta ta IPCC på allvar. Det är en politisk organisation och det som kommer från dem är en politisk produkt. Man kan hitta forskare som stödjer nästan vad som helst och det är ungefär det de gjort.

 26. Nej, det krävs inte mycket tid och kunskap för att lyckas slå hål på ”konsensusargumentet”. Argumentet är nämligen irrelevant. Det enda som räknas inom vetenskapen är nämligen uppmätta data och gjorda observationer. När någon använder ”Konsensusargumentet” ska det väl närmast ses som ett bevis för att vetenskaplig stöttning saknas.

  En gång i tiden rådde det konsensus om att jorden var platt. Den var ju givetvis inte mer platt bara för den sakens skull. Historien är också full av exempel på ensamma forskare som visat att det ”alla” visste var fel. Exempelvis Ignaz Semmelweis, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Albert Einstein, Dan Schechtman (kvasikristaller) hade alla en sak gemensamt. De hade alla rätt när alla andra hade fel.

 27. Ulf

  Som man läser ovan i 22 så har vi redan väldigt enkla argument som uppenbarligen är 100 procent korrekta. Men inte hjälper det.

  Vi kan lätt bevisa att våra klimatåtgärder i Europa är meningslösa pga vad som händer i Kina och resten av världen. Att Parisavtalet är trams.
  Det enda vi har nytta av är innovationer som hela världen kan använda. Innovationer som inte är förorenar eller är beroende av nya ämnen med begränsad tillgänglighet. I dagens läge innebär det att bl a vindkraft och elbilar inte kvalificerar sig dit.

  Man får ändå vara glad för att klimathotarna faktiskt är en liten minoritet i världen ack så högljud men ändå liten minoritet. Att Sverige och västra europa är illa ansatt påverkar vår inställning mer negativt än det verkligen är.

 28. Ingemar Nordin

  Tack Mats,,

  Jo att diskutera 97%-myten tar tid. Man kan säga att det är just en myt och en taktisk fejk-fakta som nogsamt inplanterats sedan åtskilliga år tillbaka. Hänvisa till vår egen sammanfattning på bloggen: https://www.klimatupplysningen.se/vetenskap-2/klimat/konsensusfragan/ . Där finns också en rad relevanta länkar.

  Själv går jag direkt vidare till att det publiceras c:a 500 peer-reviewade artiklar i renommerade vetenskapliga tidskrifter varje år som går emot de olika påståenden som görs i alarmistmedia. Bara där kan man räkna att det måste finnas 1000-tals klimatforskare som inte håller med. Sedan har vi det europeiska uppropet med 700+ forskare som inte håller med om att det finns en klimatkris.

  97%- myten är ett fiktivt auktoritetsargument och kan därför besvaras med auktoritetsargument. För den journalist som vill ha sakargument så får de besvära sig att läsa på. Hänvisa till Klimatupplysningen, eller någon av de böcker som vi tagit upp här.

 29. Jag brukar numera vända på det hela och säga att 100 % av klimatforskarna menar att människan påverkar klimatet. De är däremot inte alls överens om hur mycket vi påverkar.
  Eller finns det någon som har ett namn på en klimatforskare som menar att människan inte påverkar klimatet överhuvudtaget?

 30. Ulf

  Svar 29

  Jag var kanske inte tillräckligt tydlig men läser man Expressens granskning av vad de kallar för klimatförnekare så kan jag inte få det till något annat än att det numera är 97 procent av forskarna som anser att vi har ett klimatnödläge. Då blir det svårt att invända att de inte är överens. Om några veckor är jag säker på att detta är konsensus i Sverige. Den nya fräckheten är att de som tror på CO2 teorin men inte att det är ett nödläge numera pekas ut som förnekare. Klimathaveriet har nått en ny nivå helt enkelt.

 31. P

  Vad är anledningen till att IPCC samt alla anknutna miljölobbygrupper grundades ?
  Svar: Att ge de få maffiabossar som äger jordens tillgångar full kontroll över nationernas invånare samt befolkningstakten. Jorden har alltid klimatförändring så vem kan ifrågasätta det? Att de åberopar klimatförändring visar att allt är ett pyramidspel i syfte att flytta så mycket kapital och makt till toppen som möjligt innan vanliga lurade förstår att de blivit fullständigt blåsta och skinnade inpå bara kroppen.

  Det är bara i inbillningen och fantasin människan kan bryta mot termodynamikens lagar, då tänker jag på IPCC’s fantasifulla rapporter. Ingen annan maffiaorganisation har någonsin varit så mäktig som IPCC!

 32. Håkan Bergman

  Men när landet vi ärvde håller på att rasa ihop runt oss måste man angripa politikerna, framförallt dom i S och M. Eftersom ledningen i båda partierna är en samling syltryggar som inte vågar ha en egen uppfattning i snart sagt nån fråga utan ängsligt anpassar sig till vad MP resp. C tycker så får man ge sig på fotfolket. Kommer en sosse och pratar politik upplyser jag denne om att jag numera röstar på ”den store satan” och kommer inte att ens överväga S så länge dom samarbetar med MP. Träffar jag på en moderat kör jag med C i.st.f. MP. Och det går bra att ljuga om ni känner för det.

 33. Göran J

  Vi som bor på landet och har skogen, solen, åkrarna, korna och vilda djuren omkring oss kan inte se eller uppleva något som helst klimatnödläge. Åker jag sedan ut till vår skärgårdsö så kan jag inte heller där se eller uppleva något klimatnödläge. Vattenståndet har ungefär samma nivå som när jag som grabb växte upp och tog mina första simtag. Jag kan dock se att en viss uppgrundning har skett. Det som förr var osynliga grund är idag många gånger en bränning. Är det detta som klassas som nödläge?
  Vad jag också kan se att gräsmattor, träd och annan grönska aldrig i mitt liv har vuxit på det vis det gör i dag. Och visst kan det vara besvärligt att ständigt måste plocka bort ogräs och klippa gräs med något nödläge är det väl inte att tukta sin trädgård från ogräs och snabbt växande gräsmattor.

 34. P

  IPCC implementerar med hjälp av sina tentakler så kallad falsk konsensus. Detta kan man tydligt se implementeras i bl.a Sverige där vetenskap är underställd totalitär konsensus i miljöfrågor.

  Sök på falsk konsensus. Läs wikipedia där detta förklaras.

 35. Guy

  Ivar Andersson # 22 väkte igen min förvirring genom att påminna mej om att vi räknar i ton. Han skrev att Kina importerar 320 miljoner ton kol. Låter helt vettigt. Däremot förvillas jag, eller närmast förstår inte när vi talar om klimatavtryck eller fotavtryck gällande CO2. Enligt WWF har en människa i UK ett fotavtryck på 10,5 ton i medeltal. Om man jämför ton och ton betyder det att 30,5 UK -medborares utsläpp (klimatavtryck) i ton CO2 är i ton lika mycket som Kinas import av kol. Så klart är det en annan sak vad 320 milj ton kol har för utsläpp när det eldas upp.

  Förvirringen är troligtvis total för vanligt folk. Media berättar om utsläpp i så och så många ton (märk 1000kg) och folk tänker på eller jämför med så och så många ton kol. Ton som ton. Är det endast för att det blir så lätt att skrämma upp folk med stora siffror? Vetenskapligt är det antagligen korrekt, men är det korrekt av media att slå på stora trumman med vikter utan precisering?

  Personligen har jag ingen känsla av att ha eller åstadkomma nämnvärda utsläpp utom utandningen och den har aldrig varit så tung att jag skulle ha skadats.

 36. Fredrik S

  Lägger in ett OT här men nu ställer de in COP25 i Chile.

  Synd för de som rest långt.

  De kan hålla det om fem år istället. Då kanske det finns något nytt att diskutera än att bara lägga ner enorma resurser för att låta som papegojor.

 37. Peter F

  # 34 Fredrik S

  Vart ska lilla Greta ta vägen nu ??

 38. Peter

  Är inne varje dag och läser inlägg och framför allt kommentarer, är imponerad av all kunskap som finns här av inläggs författare och alla Er som kommenterar med länkar till så mycket information. Är inte orolig över att co2 är hela orsaken till den lilla temperatur höjning som har blivit, tvärtom har den gagnat människorna. Men vist är det vi människor som framför allt gör enorma miljö avtryck på vår planet, och även påverkar lite av temperaturhöjningen. Hur mycket orsakas av våra enorma städer runt om i världen, alla industritomter med asfalterade ytor och svarta industri tak. Söder Jönköping byggs sedan 4 år ett enormt industriområde kopplat till Torsvik, för 4 år sedan skogsmark samt lite odlad mark, nu en yta motsvarande 258 internationella fotbolls planer bara i första utbyggnaden, man hör ofta larmrapporter om häftiga regn och översvämningar i källare och gator som svämmar över vid regnskurar, 1 mm nederbörd i regn motsvarar 1 lit per kvadratmeter. Sedan kan man ta fram miniräknaren och räkna ut hur mycket regn som går ner i dagavloppet som för togs upp av skogsmark och odlingar. Men man hör inte många journalister, forskare som tar upp detta i debatten att vi orsakar problem som givetvis går att lösa, men allt är så enkelt att skylla på klimatet.

 39. LarsF

  Hörde precis på StudioEtt hur bara 20% av jordens arter är kartlagda och det skulle ta 1000 år att göra denna karläggning av övriga 80%.

  Ändå rapporterades i aug eller så – hur 40% av jordens arter har försvunnit i klimatförändringarnas spår.
  Dvs på SR då – lyssnade på BBC radio – och där sades inte något om annat än människans påverkan.
  Allt blir ”klimat” något i SR. Miljö existerar inte längre.

  Det blir knappast tydligare än så – så vilda spekulationer och lite kunskap man lutar sig mot.
  Och hur media rapporterar saker som vore det forskat och klart – när vi ändå pratar om IPCC och hur det framställs vilda spekulationer som sannolika scenarier.

  Sedan hur stor mediaanka är denna uppgiften i sig – är nästa sak man frågar sig. Någon uttalar sig och media rapporterar.

  Inslaget kommer senare – det var rubrikerna de sade detta…..

 40. Fredrik S

  Peter F #35

  Ja, vil hon hem får hon väl väl ringa Monaco igen.

  Men jag tror hon hamnar i Hollywood.

 41. Lars i Huddinge

  Jag upplever också att det växer mycket mer just nu jämfört med hur det var för 10 år sedan.
  Måste åka till ”Ris och Löv”-containern mycket oftare nu än förr i tiden. Hela trädgården blomstrar som aldrig förr. Kan det ha nå’t att göra med CO2-halten?

 42. Lasse

  #36 Peter
  Nederbörd på 258 fotbollsplaner oroar dig.
  Säg 2580 000 kvm och ett regn med 30 mm på ett dygn så blir det 78 000 m3
  Nästan 1 m3 per sekund.
  Men detta flöde går från tak till mark där det leds till samma avrinningssystem (diken , bäckar ,åar) som marken tidigare avvattnades med.
  Skillnaden är hastigheten.
  Höjdsättningen av byggnaderna bör dock ske så allt vatten rinner av sig själv.

 43. Lars i Huddinge

  Klimatmötet i Chilen är inställt. Var ska Greta resa nu??

 44. Ingemar Nordin

  Peter #38,

  Ofta blandar man samman mänsklig utbyggnad av vägar och gator med klimatförändring – ja, jag vet att det låter obegripligt okunnigt att göra så – vilket innebär att en felaktig diagnos leder till felaktiga åtgärder. Istället för att dra ned på flygplatser, industriområden och nya villakvarter för att minska CO2, så bör man naturligtvis se till att avloppssystemen klarar skyfall och åskskurar. Konstigare än så är det inte. Och inte kräver det någon global regim under FN.

 45. LarsF

  #39 forts….mitt misstag, kort notis ekot 16.00 bara inget fördjupande,

  Ber om ursäkt

 46. Mats Zetterberg

  #5 Håkan
  IPCC WG1 sid 887

  we conclude that it is extremely likely that human activities
  caused more than half of the observed increase in GMST from
  1951 to 2010. (GSTM = den globala marknära medeltemperaturen)

  Totalt har temperaturen stigit med knappt en grad jämfört med perioden 1850-1900. 0,7 grader är en bedömning av att den största ökningen skett efter 1950.

 47. LarsF

  Kolla in denna föreläsningen om co2 – Francoise Gervais
  https://www.youtube.com/watch?v=wU1PKa0W8Gc

  Samma figur som ovan i artikel finns med men förklaras med 60 års cykel och hänvisning till en radda studier som omfattar den cykeln, och mycket bättre korrelation än med co2.

 48. sibbe

  Allt är relativt.
  Nu blev det inte någon konferens i Chile. Får se vart våra politiker styr vägen istället, för …. måste…
  Ett vet vi med säkerhet att 97 % av vetenskapare är med. Och så får vi hoppas att Greta slipper med, utan att flyga. Att över 100000 journalister skulle varit på väg till Chile är väl ett ljug… eller hur?
  – bättre hotellen i Santiago hade redan ordat en hel del is för groggarna, från det smältande Antarktis.
  Men för de horisontala yrkeskvinnor och män i Santiago blir det väl ett besvikelse…
  Var? Kanada tippar jag på…

 49. Lasse

  #46 Matz
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1950/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1950

  Ett sätt att säga: Vi vet att första delen inte beror på CO2 men vi tror att andra delen till en del som är större än 50 orsakas av människan.

  Samtidigt ser vi denna utveckling av solstrålningen/läs molnen.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

  IPCC lär få fundera lite längre nu när deras möte ställs in eftersom bensinen blivit dyrare eller var det kollektivtrafiken i Chile?

 50. Mats Zetterberg

  #49 Lasse
  Det ser ut som 0,7 grader är en ganska bra bedömning.

 51. Ingemar Nordin

  OT,

  USA upplever just nu en rekordkyla. Den kallaste oktober sedan 1917.

  https://electroverse.net/the-continental-u-s-just-set-its-coldest-ever-october-temperature/

  Stackars dom. Stackars oss just nu.

 52. ”Klimatnödläget” borde innebära totalstopp för import av människor från Afrika till Sverige. Utsläppen av CO2 per individ är långt större i Sverige än i Afrika. I Sverige årligen ca 5 ton/person, i Afrika en bråkdel av detta. För varje individ regeringen Löfven importerar så ökar koldioxidutsläppen med 4.5 ton per år. Ska man rädda världen måste vi stoppa importen nu. (Viss ironi men ändå allvar. Jag tror ju inte på klimatbluffen).

 53. AG

  IPCC; tror det är viktigt att tala om deras verksamhetsidé (mission):
  ”The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation”

  Dvs. ett väldigt enögt letande efter mänsklig påverkan. ”Den som söker han finner”.

  97% konsensus: om den finns varför varierar då modellresultaten så kraftigt mellan forskargrupperna och olika myndigheter?
  97% konsensus: om det är så varför finns det publicerad forskning som motsäger IPCCs slutsatser på varje detaljnivå? Varje åsikt kan finna sin vetenskapligt publicerade artikel. Varför väljer IPCC bara de som stödjer sin hypotes? (Tvärtemot den vetenskapliga metoden).

  Nu är forskningen visat att ECS och TCR (vi kommer inte runt dessa begrepp) har skrivits ned så markant att man inte längre kan tala om en ”kris” varför fortsätter vissa officiella organ envist med gamla uppgifter? (SMHI t ex).
  Varför använder man utsläppscenarior som är orealistiska och ej rekommenderade att användas överhuvudtaget för policies? (RCP 8.5) Återigen, SMHI.
  Varför gör man lokala scenarior när det inte är vetenskapligt möjligt att få en tillräcklig noggrannhet i dessa modellkörnngar och sedan påstår att man ”vet” att det blir skyfall, torka och fanochhansmoster.
  Återigen, SMHI
  Varför förväxlar man hela tiden indikationer på uppvärmning med indikationer på AGW?
  Varför förnekar man solinstrålningen/molntäckets (Variation) minskning som en del av förklaringen?
  Varför bortser man från att havens oscillationer kan ge en positiv temperaturtrend i minst 30-40 år och särskilt när flera synkroniseras?
  Varför bortser man från det mycket värre problem global avkylning och har ingen beredskap för detta. (Läs: kärnkraft)

  till sist, varför tar INGEN upp social benefits från fossila bränslen? Bara ”kostnader”? Kanske det är t.o.m värt att ta ”risken” med en uppvärmning? Vi accepterar dödsfall och risker i andra sammanhang? (The moral case FOR fossil fuels)

  Sprid också det faktum att Sveriges elproduktion nästan är helt fossilfri och att Sverige INTE har något CO2 nettoutsläpp! Vansinne att fortsätta åderlåtningen här hemma. Motståndare säger då: man måste räkna in importen. Ok, då svarar jag, varför får vi inte dra av exporten då?

  Det har aldrig varit så varmt, någonsin… Svara: Holocene
  Ok, men inte så snabbt som nu! Bevis? Finns inga. Proxies har för dålig upplösning temporalt. Och därmed finns det INGET som tyder på att dagens temperaturer är ovanliga eller har stigit snabbare jämfört med historiska värden.

 54. ”Klimatnödläget” kräver nu att alla hundar, katter och hästar omedelbart förpassas till de sälla jaktmarkerna. De släpper ut avsevärda mängder med koldioxid vilket visas i flera studier.

  Regeringen Löfven kommer att tillhandahålla platser för inlämning av husdjuren som måste ske innan årsskiftet 2019/2020. Gäller speciellt Gretas moder Malena Ernmans två hundar. Detta krävs för att rädda jorden från undergång. (Ironi, tror ju inte på klimatbluffen. Självklart ska människor få ha husdjur).

 55. Sten I

  En sak oroar mig (:-)) Hur ska lilla Greta göra nu? Trolla med media och flyga tillbaka eller ta en ny segelbåt tilbaka i höststormarna? Stackars flicka! Vi får hoppas på att få veta sannigen. Men Marlena Ernman kanske har ett fossiltfritt tillbakadragande klart 🙂

 56. Fredrik S

  Ingemar Nordin #51

  Ja, minus 35 eller minus 37 grader C den 28/10.

  Enligt NOAA var det än värre idag. Minus 46 F, dvs ca minus 43 grader C.

  Om det stämmer är det väl ganska uppseendeväckande? Verkar lite galet.

  https://www.wpc.ncep.noaa.gov/discussions/hpcdiscussions.php?disc=nathilo&version=0&fmt=reg

 57. Petter Fryklund

  Hur kan 0,7 vara en god gissning? Vi har 420 miljondelar CO2 i atmosfären, högst 5 av dessa kommer från eldning av fossilt bränsle. Det vet man eftersom fossilt bränsle inte innehåller kol-13 eller kol-14. På vilket annat sätt har människan påverkat temperaturhöjningen om in just CO2 är boven? Klimathysterin förgör sig självt.

 58. Fredrik S

  Rekordkylan i USA är borde väl vara breaking news i vår rekordfixerade MSM kan man tycka. Men de kanske håller på och laddar för fullt eller också håller de det internt.

 59. AG

  IPCC; tror det är viktigt att tala om deras verksamhetsidé (mission):
  ”The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation”

  Dvs. ett väldigt enögt letande efter mänsklig påverkan. ”Den som söker han finner”.

  97% konsensus: om den finns varför varierar då modellresultaten så kraftigt mellan forskargrupperna och olika myndigheter?
  97% konsensus: om det är så varför finns det publicerad forskning som motsäger IPCCs slutsatser på varje detaljnivå? Varje åsikt kan finna sin vetenskapligt publicerade artikel. Varför väljer IPCC bara de som stödjer sin hypotes? (Tvärtemot den vetenskapliga metoden).

  Nu är forskningen visat att ECS och TCR (vi kommer inte runt dessa begrepp) har skrivits ned så markant att man inte längre kan tala om en ”kris” varför fortsätter vissa officiella organ envist med gamla uppgifter? (SMHI t ex).
  Varför använder man utsläppscenarior som är orealistiska och ej rekommenderade att användas överhuvudtaget för policies? (RCP 8.5) Återigen, SMHI.
  Varför gör man lokala scenarior när det inte är vetenskapligt möjligt att få en tillräcklig noggrannhet i dessa modellkörnngar och sedan påstår att man ”vet” att det blir skyfall, torka och fanochhansmoster.
  Återigen, SMHI
  Varför förväxlar man hela tiden indikationer på uppvärmning med indikationer på AGW?
  Varför förnekar man solinstrålningen/molntäckets (Variation) minskning som en del av förklaringen?
  Varför bortser man från att havens oscillationer kan ge en positiv temperaturtrend i minst 30-40 år och särskilt när flera synkroniseras?
  Varför bortser man från det mycket värre problemet med en global avkylning och har ingen beredskap för detta. (Läs: kärnkraft)
  Varför tar INGEN upp social benefits från fossila bränslen? Bara ”kostnader”? Kanske det är t.o.m värt att ta ”risken” med en uppvärmning? Vi accepterar dödsfall och risker i andra sammanhang? (The moral case FOR fossil fuels)

  Sprid också det faktum att Sveriges elproduktion nästan är helt fossilfri (97%!)? och att Sverige INTE har något CO2 nettoutsläpp! Vansinne att fortsätta åderlåtningen här hemma. Motståndare säger då: man måste räkna in importen. Ok, då svarar jag, varför får vi inte dra av exporten då?

  Det har aldrig varit så varmt, någonsin… Svara: Holocene
  Ok, men inte så snabbt som nu! Bevis? Finns inga. Proxies har för dålig upplösning temporalt. Och därmed finns det INGET som tyder på att dagens temperaturer är ovanliga eller har stigit snabbare jämfört med historiska värden.

 60. Mats Zetterberg

  #57 Petter F
  0,7 grader är temperaturökningen sedan 1951. IPCC WG1 skriver att ungefär hälften beror på människan.

  we conclude that it is extremely likely that human activities caused more than half of the observed increase in GMST from 1951 to 2010.

  Se min kommentar i #46 som är ett svar till Håkan

 61. Björn

  Ingemar Nordin [51]; Det är ju detta som är det farliga i klimathotspropagandan, som i sig i botten har AGW som vetenskaplig sanning. att andra faktorer som en variabel sol, fullständigt har åsidosatts. Det är klart att en så reducerad solaktivitet sedan 2008 solfläcksminimum, måste få konsekvenser. En sådan reducering är en naturlig faktor, men som av klimatforskarna döljs för att förstärka tron på AGW. Klimatförändringarna är enligt klimatforskarna en följd av AGW där CO2 är den drivande faktorn. Men verkligheten är att vi har en potentiellt farlig faktor som den nu pågående reducering av TSI och dess omförflyttning av spektral intensitet i solens flöde mot jorden.

 62. Rolf Mellberg

  #51 Ingemar

  Tack för den länken (som berättade om kylan i USA och hur stora jetström-bågar nu påverkar)

  Att kylan dragit ner ordentligt över nordamerika nu liksom för några veckor sen har troligen samband med att arktis is (både som voiym på Polarportal och som yta på nsidc) har varit påfallande svag i år. Det är därmed en fullt seriös hållning att säga att detta beror inte på allmän uppvärmning utan på att kylan flyttat sig.

  Hoppas ändå på bättre siffror från UAH.

 63. Fredrik S

  Rolf Mellberg #62

  Minus 46 F registrerades som sagt i Peter Sinks Utah idag vilket verkar stämma. Lägsta Oktober temp i Lower 48 States någonsin.

  Även Salt Lake City, Denver mfl noterade Oktober lägsta.

  Washington Post skriver också om det.

  https://www.washingtonpost.com/weather/2019/10/30/exceptional-octohttps://www.washingtonpost.com/weather/2019/10/30/exceptional-october-cold-sets-records-intermountain-west-while-oozing-eastward/ber-cold-sets-records-intermountain-west-while-oozing-eastward/

 64. Håkan

  #46 Mats

  Tusen tack för hänvisningen.

  Men ska jag vara lite petig så bör väl ”more than half” tolkas som att vara mellan 50-100%. Så att använda 50% ger en tendensiöst låg tolkning. Men även om vi använder 75% blir det inte mer än en halv grad antopogen uppvärmning.

 65. Rolf Mellberg

  #63 Fredrik S

  Hittade en färsk film av en snubbe som konstaterat att mycket stora arealer fått massor med snö innan skörden hann bärgas. Se länken nedan.

  När Brexit kom som en chock blev det en väckarklocka … men jag somnade väl om…
  När Trump vann valet så fattade jag att vi hade en fullkomligt dysfunktionell journalistkår eftersom resutatet blev en ännu större chock. Blixt från en klar himmel.
  Efterhand insåg jag att migratinosfrågan ensidiga belysning, meetoo:s extrema drev, den sjuka rapporteringen av apatiska barn…. Var bara försmak inför den totalt besinningslösa KLIMATHYPOKONDRIN!!! D.v.s. hur detta bevisar att det inte är Norge utan Sverige som är den sista Sovjetstaten! Hade inte i min vildaste fantasi kunna föreställa mig att jag skulle kunna så totalt ändra min syn på vårt samhälle som jag gjort sedan 4-5 år.

  FIlmen kommer här, sympatisk:
  https://www.youtube.com/watch?v=BAJrcUu45bw

 66. Lars Kamél

  Jag funderar på att bemöta konsensusargumentet så här:
  Är forskarna överens? Då behövs det ju ingen mer klimatforskning! Världens regeringar kan spara biljoner genom att sluta finansiera klimatforskning. Pengar som kan användas till något bättre, som hälso- och sjukvård. Det är synd om de forskare som blir arbetslösa, men de kan väl börja jobba på dagis. De är ju redan duktiga på att berätta sagor!

 67. Kjell Lindmark

  Med tanke på att de observationer som görs angående temperaturutveckling och havsnivåhöjning som alltmer visar att de förutsägelser som datamodellerna ger är starkt överdrivna. Vilket ger vid handen att konsensusfamiljen är på fel väg. Enligt 97%:arna har vi 10 år på oss, som så många ggr förr innan Ragnarök inträffar. Inget av dessa domedagsprofetior har någonsin slagit in eller ens kommit i närheten.

  Det har under de senaste 50 åren handlat om peak oil, livsmedelsbrist, dricksvattenbrist och ett antal råvarubrister som skulle knäcka välfärden och utvecklingen. Inget av det har slagit in. Klimatkatastrofen kommer heller inte att matrielisera sig.

 68. Rolf Mellberg

  #52 Per

  Nu uppvisar du rätt svag kreativitet!!!

  Först: Nigeria växte från 95 til 190 milijoner på 27 år vill jag minnas.

  Om Sverige skulle ”avlasta” säg 10 milioner (ca 3 års köttproduktion alltså) migranter från Nigeria så blir det inga ökade CO2-utsläpp om bi bara KLIMAT KOMPENSERAR!!!

  Det gör man effektivast genom import att lagom mängd människor från Qatar, de har ju 12 ggr så stora CO2-utsläpp som vi har här i sverige, trots ringa behov av uppvärming på vintern och korta (?) transportavstånd.

  Enda kruxet är att förmå Qatar-ianerna att flytta hit till kylan, men vi får väl åberopa vår nationalsport solidaritet med något sorts (hyggligt väl dolt) tvång?

 69. Ulf

  Svar 63

  Alltid lika spännande hur man ska förklara ännu en väderhändelse med CO2 effekten. Hur ska de få ihop det denna gång?
  Eller kan man förstås låtsas att det aldrig hänt.
  Om jag inte missminner mig så är Nordamerika det område som temperaturerna stiger minst i så det finns säkert en förklaring på lager redan.

 70. Fredrik S

  Ulf #69

  Här hemma verkar de låtsas som de regnar än så länge.

  Annat var de i somras när de publicerade dubbelposter av artiklar beträffande ev rekordvärme i nordöstra USA som bestod av några daily record high.

  TT’s redaktion visade var skåpet skulle stå i somras men de kanske firar höstlov i Thailand e.d. nu.

 71. Björn

  Rolf Mellberg [62]; Ja, det är den polnära jetströmmen som bestämmer gränsen mellan kallt och varmt. När jetströmmen börjar meandra, alltså blir med vågig eller böljar, då dras kall luft ner över oss. Ett annat namn för dessa vågor är Rossbyvågor. Man kan ju börja undra över när klimatforskarna skall börja erkänna sin okunskap om orsaken till dessa vågors förändrade vågighet och sambandet med den för längesedan upptäckten av Brewer-Dobson cirkulationen.

 72. Fredrik S

  Rolf Mellberg #68

  Lövins och FN’s klimatfond sponsrar ju Bahrain med kosing för att de ska klara havshöjning samtidigt som de bygger nya överdådiga konstgjorda lyxöar, så om vi betalar dem tillräckligt med skattepengar kanske en ansenlig del Qatar-ianer kan tänkas flytta hit tillräckligt länge för att rädda klimatet något. Det skulle ju knappast vara mindre korkat i alla fall.

 73. Fredrik S

  #72

  Lite sent

  ”Det skulle nog knappast vara lika korkat i alla fall”

  Menade jag nog tror jag.

 74. Fredrik S

  Fast det billigaste och bästa klimatförbättringen vore ju med största säkerhet (och nöje) att skicka ner Lövin till Qatar så kan hon agitera dem fossilfria där nere istället, här är det knökatjockt med hennes gelikar ändå.

 75. Jag tror att det måste till ett snärtigt motargument som, liksom 97 procent, kan slängas fram i en mening och följas upp med ”det är slutdiskuterat – science is settled” då någon invänder det minsta. Så fungerar ju 97% – hur pedagogiskt och balanserat du än bemöter klimatsektens ogrundade påståenden så får du omedelbart dessa 97 procent och ”science is settled” i plytet och sedan talar du för döva öron och sekten jublar. Vi måste sluta att vara så förbannat artiga, dessa människor vill ta ifrån oss framtiden.

 76. Mats Zetterberg

  #64 Håkan
  Min fundering kring vad som menas med mer än hälften:
  Jag tänker mig ett glas fyllt med vatten. Vid vilken nivå skulle jag säga att glaset är fyllt till mer än hälften. Det är sant att ett glas som är fyllt till bredden är mer än hälften, men jag skulle inte uttrycka mig så.

  Vid en nivå mellan 50 och 60% känner jag att man kan säga mer än hälften. Beroende på situation skulle jag antagligen uttrycka mig annorlunda, om en brandhink vore fylld till något mer än hälften skulle jag kunna säga knappt hälften. Hur brännande är situationen för de som sammanställer klimatforskningen?

 77. Ulf

  Rent generellt borde vi som klimathotsskeptiker inrikta oss på att påvisa den enorma och negativa inverkan det överdrivna klimathotandet har på miljön.
  Vi vet att människan påverkar miljön mest negativt när man är fattig eller i utveckling. Det är i t ex länder i Asien och Afrika allt plastutsläpp kommer. Vi vet också att planekonomi är en rysare för miljön och även korruption.
  Klimathysterin främjar fattigdom, planekonomi och korruption. Fattigdom för att en effektiv energiframställning förhindras, planekonomi för klimathotarna vill ha planekonomi korruption för att den gröna klimatfonden kommer att användas i länder med korrupt ledning.
  Konceptet för att utveckla och att pröva andra miljöproblem i förhållande till klimathotandet, kan utvecklas vidare.
  Och framförallt det ohälsosamma fokuset på denna icke fråga gör att fokus tappas på viktiga frågor som förorenade hav, giftiga utsläpp, bekämpning av fattigdom etc etc.
  För i slutändan handlar det inte om vem som har rätt eller fel utan om den enorma skada klimathotarna ställer till med i världen. Något Hans Rosling insåg därför höll han en låg profil i frågan.

 78. Ivar Andersson

  #66 Lars Kamél
  Jag tror att jag skrivit något liknande. Varför forska om klimatet när forskarna vet att koldioxiden styr 97% av klimatet.

 79. Per I

  Lars Kamél # 66
  Bra reflektion. Varför fortsätta forska när de redan vet allt.

 80. Ulf L

  #29 Lena Krantz.
  Jag tror din debattteknik (tre t i rad 🙂 ) är framgångsrik för det avväpnar 97% argumentet.
  97% argumentet är ett genialiskt drag. Då kan man nämligen bunta ihop alla som har en avvikande åsikt som en förnekare och behöver inte ta hänsyn till vad de säger. Och vad som är avvikande åsikt bestämmer klimataktivister och journalister i en ohelig allians.
  Om man skulle säga som det är, 100% av klimatforskare anser att människan påverkar klimatet men är oense om hur mycket, så skulle man vara så illa tvungen att diskutera osäkerheterna på ett seriöst sätt.

 81. Per I

  Stockholms Universitet verkar vara ett tillhåll för klimatalarmister. Mikael Tjernström är verksam där. Han verkade orolig för att det inte skulle bli en ny istid p.g.a. CO2 i sitt sommarprat. Sen intervjuas ofta andra därifrån också. Undrar om de skulle uttala sig likadant när de fått pension, oberoende alltså.

 82. Ulf

  Svar 80

  Som jag svarade Lena så är den frågan redan överspelad. Numera säger man att 97 procent anser att det är klimatnödläge. Så 97 procent är numera en helgardering.