Klimatvetenskapens osäkerheter

Klimatmötet i New York håller på för fullt. Talarna vädjar att man ska lyssna på forskarna. Det finns ett tvärsäkert antagande att koldioxid som styr klimatet. Det finns en övertygelse om att det finns en omedelbar klimatkris. Jag vill visa på att det finns stora osäkerheter och att det inte finns något överhängande klimathot i närtid om man lyssnar på klimatforskarna.

Vad menas med klimatförändring

FN:s klimatkonvention, UNFCCC, har följande definition i artikel 1, punkt 2:

“Climate change” means a change of climate which is attributed directly or indirectly to humanactivity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.

”Klimatförändring” betyder en klimatförändring som direkt eller indirekt tillskrivs mänsklig aktivitet som ändrar sammansättningen av den globala atmosfären och som uppstår förutom naturlig klimatvariabilitet observerad under jämförbara tidsperioder.

Att det finns naturliga orsaker till att temperaturen förändras finns inte i politikernas antaganden. Deras bild är att temperaturkurvan under nuvarande mellanistid ser ut som en hockeyklubba. Ingen får säga att den bilden är felaktig. De verkar helt blunda för att det finns utrymme en naturlig klimatvariation i själva definitionen från UNFCCC.

 Klimatförändring och naturlig klimatvariabilitet

Att skilja den naturliga temperaturvariationen från antropogen påverkan är en av de osäkerheter som klimatforskningen inte har kunnat lösa. FN:s klimatpanel IPCC bedömer att sedan 1950-talet har människans utsläpp av koldioxid och andra långlivade växthusgaser påverkat temperaturen med minst hälften av den ökade globala medeltemperaturen. Dvs minst hälften av 0,5 till 0,6 °C.

Den varmaste perioden under nuvarande mellanistid varade från c:a 8.000 år sedan till för c:a 5.000 år sedan. Medeltemperaturen var då 1 till 3 grader varmare än nu. Temperaturtrenden har därefter varit sjunkande. Även den falsifierade hockeyklubban har en negativ trend fram till någon gång under 1900-talet. Även om temperaturen stigit med c:a 1 grad sedan det kalla 1800-talet så är trenden för den naturliga klimatvariationen sannolikt sjunkande sett till de senaste 8.000 åren.

Tim B

Klimatkänsligheten

Den viktigaste parametern när det gäller att bedöma klimatförändringen är klimatkänsligheten. Det finns två mått på klimatkänsligheten ECS, Equilibrium Climate Sensitivity, som är den långsiktiga jämviktsbalansen. Den visar vad som kan hända på tidsperioder upp till 1000 år. Den andra är TCR, Transient Cimate Response, som är den momentana påverkan vid konstant ökning av koldioxid i atmosfären.

Klimatkänsligheten är ett mått på hur växthusgaser minskar utstrålningen av värmestrålning från Jorden. Den samlade vetenskapliga bedömningen är att varje fördubbling av koldioxid minskar utstrålningen med 3,7 W/m2 . Från en fördubbling från tre till sex, sex till tolv osv.

Räknat i torr luft var 3 molekyler av 10.000 i atmosfären koldioxid för 70 år sedan. Idag är det fyra. Om man räknar om övriga långlivade växthusgaser till koldioxid ekvivalenter är det närmare fem av 10.000 molekyler.

Om man antar att det blir en långsam teknikutveckling mot energieffektivitet de närmaste 80 åren och vi fortsätter att öka förbränningen av fossila bränslen i nuvarande takt kommer atmosfären bestå av 9 CO2e molekyler per 10.000 i slutet av detta århundrade enligt IPCC, WG1:s scenario RCP 8,5.

Det svåra är, att bedöma klimatkänsligheten i grader C. För 40 år sedan antog man att ECS var 3°C plus/minus 1,5°C, vilket ger intervallet 1,5 till 4,5 grader. Som man kan se i den högra bilden nedan är intervallet fortfarande 1,5 till 4,5 grader i den senaste rapporten AR 5 som kom 2014. IPCC, WG1 anger inte heller vilket som är troligast. De röda prickarna visar de bedömningar som olika forskargrupper gjort sedan år 2000.

Den vänstra bilden visar forskningsresultat för både ECS och TCR. Det är en tydlig trend att senare tids forskning pekar mot en lägre klimatkänslighet.

Klimatkänslighet

Om klimatforskarna har fel och visar sig att vi närmar oss det högre intervallet om ett hundra år eller mer och det varar under några århundraden kommer vi sannolikt att få förändrade regionala vädermönster. Det innebär att några områden får det torrare medan andra får mer regn. Smältande glaciärer och varmare hav kommer att höja havsnivån med en meter eller så under ett par århundraden.

Att ett sådant scenario skulle innebära någon risk för tröskeleffekter eller tipping points har inget stöd i den senaste sammanställningen från IPCC, WG1. De skriver att det finns ett lågt förtroende och lite koncensus för att något sådant ska inträffa under nuvarande århundrade.

TFE.5 | Irreversibility and Abrupt Change. Abrupt climate change is defined in this IPCC Fifth Assessment Report (AR5) as a large-scale change in the climate system that takes place over a few decades or less, persists (or is anticipated to persist) for at least a few decades and causes substantial disruptions in human and natural systems. There is information on potential consequences of some abrupt changes, but in general there is low confidence and little consensus on the likelihood of such events over the 21st century.

 

Om klimatforskarna har rätt och klimatkänsligheten går mot 1,5 grader C vid en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären och den naturliga variationen har en sjunkande temperaturtrend som i Michel Manns och Tim Balls kurvor ovan är det möjligt att nuvarande klimatpolitik kan jämföras med att bota en förkylning med giljotin.

 

Uppehållstid

En annan osäkerhet är koldioxidens uppehållstid i troposfären. Dvs hur snabbt koldioxiden minskar i troposfären efter den dag utsläppen minskar eller planar ut.

Uppehållstid

Om man utgår från Bombkurvan (röd) går det relativt snabbt, medan om man utgår från Bernmodellen stannar koldioxiden kvar i ett par hundra år. Detta har bara betydelse om klimatkänsligheten skulle visa sig vara hög.

 

Framtida bedömningar

IPCC, WG1 har utifrån klimatmodellernas scenarios gjort en bedömning när olika temperaturnivåer passeras. Jämförelseperioden är 1850-1900. Procentsatserna inom parentes använder en alternativ
referensperiod för modellprognoserna från 2006, tillsammans med den observerade
temperaturskillnad mellan 1986–2005 och 2006-2012 av 0,16 ° C. Utifrån tabellen är det låg risk att 1,5 °C passeras före år 2035 och 0% att komma upp till 2°C.

Temperaturgränser

Att temperaturen skulle öka med ytterligare 2 grader och passera 3 graders nivån de närmaste 45 åren verkar ytterst osannolikt. Om man ska lyssna på och kan lita på klimatforskarna verkar det inte finnas något överhängande klimathot i absolut närtid.

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. mattias

  Intressant med definitionen av klimatförändring som människoskapad. I media betyder det automatiskt koldioxidökning, men markanvändning och värmeöar bidrar högst påtagligt till klimatförändringar, är människoskapad – men har inte med koldioxid att göra.

 2. Ulf

  Det här är politik och då hjälper ingen vetenskap. Det hjälpte inte på 1930 talet och det hjälper lika lite idag mot eko fascisterna.
  Det enda som hjälper är politik. De står ju där ich säger att de vill riva ner samhället och skapa ert globalt Venezuela. Fokusera på politiska budskap vetenskapliga argument är meningslösa ingen lyssnar.

 3. Guy

  Hej alla. Jag behöver hjälp. Lite background till John Cook och Dana Nuccitelli vore bra. Jag vet att med mycket grävande borde det hittas här på bloggen, men jag är säker på att någon här har uppgifterna bakom en fingertryckning.
  Har på gång en diskussion med en ledarskribent, bloggare twittrare om bland annat dom eviga 97%.

  Tackar på förhand,
  Guy

 4. Lasse

  Bra sammanställning Mats Z

  Skönt att komma in på denna sida när resten av världen är upptagen av en FN kampanj.
  Vi har en uppvärmning som dokumenterats, men främst under kalla perioder i Arktis där fuktig luft ger lägre utstrålning. Båtar är på väg för att kolla vad som sker där uppe.
  Oden är i hamn i Helsingborg efter sitt Grönlandsbesök.
  Polarstern är på väg till ett år i isen.https://follow.mosaic-expedition.org/
  Forskning pågår i spåren av Fram.

 5. Bengt Abelsson

  #3
  På Wattsup, om du skriver john cook i sökrutan finns mängder av iinlägg angående denna person och hans märkliga metoder.

 6. LarsF

  Tack för alltid pedagogiska artiklar.

  När man tittar på scenarier och man pratar om 0.5 grad C hit eller dit – hur relevant är det vad gäller prognoser?

  Jag har åtminstone två forskare, en Patrick Michaels – som menat att ett enda värde för global medeltemp kan inte bestämmas bättre än +/- 0.1 grader C.

  Det betyder, enligt vad jag förstår, att korrekt matematisk prognos in i framtiden måste addera denna avvikelse till varje år framåt i tiden man försöker bedöma.

  Exempel
  Fram till 2030 – betyder det att 11 år och +/- 1.1 grad C rent mätfel.
  Till 2050 – sådär +/- 3.1 grader C i rent mätfel man måste ta med för korrekt matematik.
  Till 2100 – +/- 8 grader C – rent matematiskt mätfel.

  Vi vet inte för varje år – vilken ända av +/- 0.1 grad C tolerans man hamnar på framåt i tiden.
  Så det måste tas med som ackumulerat mätfel.

  Hur relevant är då att prata om 0.5 grad C hit eller dit i detta scenariet då matematiska mätfelet är 8 grader fram till 2100?

  Eller var brister mitt resonemang?
  Eller skulle man anta att modeller har bättre nogrannhet än faktiska mätdata?

  Som det ser ut så skevar modeller med 250-300% mot verkligheten senaste 20 åren, så det låter osannolikt.

  Tack.

 7. pekke

  Klimatkänslighet ?!

  Största problemet är väl att ingen forskare vet hur Jordens klimat fungerar ?

  Det finns ingen bevisad teori, hypotes eller klimatmodell av hur klimatet fungerar.

  De borde ta reda på hur det fungerar innan de börjar vidta/ föreslå åtgärder.

  Det var därför reaktorn i Tjernobyl exploderade, driftpersonalen visste inte tillräckligt om hur deras reaktor fungerade under ovanliga omständigheter, en tidigare hemlig undersökning av liknande reaktorer visade att under vissa extrema driftlägen fick man absolut inte snabbstoppa reaktorn.

  Under testet tappade man effekt och för få upp effekten drog man til slut ut alla styrstavar, efter en stund började effekten sakta stiga för att därefter skena, sedan gjorde någon vad man inte borde göra enligt den hemliga rapporten.

  Tryckte på nödstoppet.
  Resten är historia.

  Vet man inte hur något fungerar till fullo bör man vara försiktig med åtgärder tills man verkligen vet hur dessa åtgärder kommer att påverka.

 8. Lasse

  Tony Heller gör en ny video där man kan se en illustrativ bild av hur periodicitet kan uppkomma.
  Därtill lite om hur man får en trend i kurvor genom att välja starttid. (Arktis is)
  https://www.youtube.com/watch?v=zGZQnkIvtms

 9. jensen

  Klimatet har inbyggd negativ feedback. Om CO2 -ökning medför ca 3 W/m2-ökning medför jordens ökade temperatur ökad OLW på ca 7 Watt/m2. Sålunda inbyggd motsats till positiv feed-back.
  Beträffande neg. feed-back till Co2-ökning: Om mängden CO2 ökar balanseras koncentrationen genom att atmosfärens volym ökas. ….Har jag nånstans läst.. Stämmer det ? Inte vet jag.

 10. Björn

  Det slår mig att man borde ställa frågan: Vad menas med klimatforskare och vilka är de? Det är dessa s.k klimatforskare som allt hänger på och världens blickar är riktade mot. Det förefaller som att klimatvetenskapen är begränsad till det som handlar om meteorologi. Vad vet meteorologer om det interna systemets påverkan utifrån? Det är uppenbart att solforskningen ignoreras, vilket är allvarligt. Medan alla fokusera på CO2 så går solaktiviteten ner och är för närvarande optiskt osynlig. Det är ungefär som när man förväntar sig att fienden kommer framifrån, men smyger sig på bakifrån. Det som sker i verkligheten är att den reducerade solaktiviteten ställer om den atmosfäriska cirkulationen, vilket de icke meteorologiska forskarna är medvetna om.

 11. Roland Salomonsson

  Uppehållstid?
  Är det självklart att CO2 är jämnt fördelad geografiskt och i varje punkt i HÖJDLED? Borde inte grafen visa hur CO2 förbrukas nära markytorna/havsytan, genom att koncentrationerna varierar i varje geografisk punkt i höjdled? Grafen verkar påhittad?

  Det saknas dessutom något, nämnligen en redovisning av filtereffekter för olika gaser (inkl vattenånga) gentemot solstrålningens olika delfrekvenser. Då syns det att 95% av alla växthuseffekter resp instrålningsfiltrering sker med vattenånga. Om nu CO2-molekyler per 10000 molekyler är väsentligt, så hur många vattenmolekyler ingår det samtidigt i dessa 10000? Det blir väl 100-200 st, eller . . .

  En seriös analytiker börjar f ö alltid att undersöka effekterna av det ämne som det finns mest av, d v s borde vara farligast. Fast IPCC och hitte-på-forskare är väl knappast seriösa.

 12. Erik Lundqvist

  Tack för ett mycket bra inlägg Mats Zetterlund!

 13. tty

  #11

  CO2 är en relativt väl blandad gas den storskaliga variationen över jordytan är typ 10% och i höjdled ännu mindre. Däremot kan den lokala halten, t ex nere i en ravin, eller liknande vara flera gånger högre.

  Vattenånga (den helt dominerande växthusgasen) varierar däremot extremt mycket både horisontellt och vertikalt, både storskaligt och lokalt.

 14. Ingemar Nordin

  Det här kan bli roligt: https://bokmassan.se/programs/hur-allvarligt-ar-klimathotet/

  Debatt mellan ”hedersdoktorer i meteorologi” Lennart Bengtsson och Pär Holmgren! (Det är svårt det där med titlar – ingen kan bli hedersdoktor i meteorologi utan det blir man vid en fakultet. Och jag vet inte om LB är hedersdoktor i Uppsala – däremot är han professor samt hedersdoktor på lite olika håll i världen. Pär Holmgren är fil lic i meteorologi, vilket ur akademisk synvinkel är betydligt viktigare än att vara hedersdoktor.)

  Det skall bli intressant att se om Väderpär vågar ställa upp i en debatt med en forskare. Det vågade han ju inte 2006. https://www.klimatupplysningen.se/2019/07/16/par-holmgren-och-gralet-pa-smhi/ . https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2006/12/13/svts-par-holmgren-vagrade-debattera-klimatfragan/

 15. Jonas

  Jag tycker att artikelns kärnpunkt är enormt viktig. Forskningen verkar mer och mer komma fram till att klimatkänsligheten är låg (nära 1). Borde ju egentligen vara slutet på alla katastrofscenarier.
  Förstår inte att det inte tränger in huvudet på alla som håller på och larmar.

  Sen är jag väl lite tveksam till om ”den samlade vetenskapen” har kommit fram till att en fördubbling av CO2 ger en återstrålning på 3.7 W/m2 (som jag förstått så motsvarar det ungefär en grads ökning).

  ” Den samlade vetenskapen” är ju en ganska enkel beräkning på hur mycket IR som absorberas av en viss mängd CO2. Sen skickar man tillbaka hälften som återstrålning. Det är snarare en (förenklad) beräkning som ligger bakom siffran – inte ”en samlad vetenskap”.
  Det finns ju inga mätningar som verifierar siffran. Man hittar ju inte heller ”hot spots” som borde finnas om siffran är korrekt.

 16. Bernt O

  Klimatkänslighet handlar också om psykologi – inte bara tänkande utan framför allt KÄNSLOR – Donald Trumps och lilla Gretas ”klimatkänslighet” ett färskt exempel på hur denna kan variera människor emellan. Det pinsamma med Gretas utbrott i FN var att man överhuvudtaget släppt in den här rackarungen och med STORT allvar sitter och lyssnar på ett ett hysteriskt barns klimatsvammel. Det fanns en tid då man brände ”häxor” uppskrämda av barnens fantasier!
  Vi måste bli bättre på att presentera FAKTA för en allt mer uppskärrad och hysterisk allmänhet – Inte minst för barnen.Det är ack så mycket lättare att skrämma upp folk!

 17. Sören G

  Global Warming: Fact or Fiction? Featuring Physicists Willie Soon and Elliott Bloom
  https://www.youtube.com/watch?v=1zrejG-WI3U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zAZlpIwJOrkghbTI5bp2QUDUxAOgvL18L9m1NGZLLSLZ9j3Hqh_GHXCY

 18. jmm

  Angående klimatet så kan jag rekommendera boken Klimatkarusellen skriven av Elsa Widding. Här kan man bland annat läsa att både IPCC och SMHI har manipulerat sina siffror för att få alarmistiska scenarios. Läs mer:

  https://jmm.nu/klimatkarusellen-elsa-widding-recension/

 19. Enough

  Jag gör ett försök att sammanfatta vår frustration, vi som på ett eller annat sätt, förstår vetenskap och vetenskapliga resonemang.

  ”Vi” har byggt upp hela det ”välstånd” som massor av miljoner människor idag nyttjar idag, miljarder har det hyggligt bra, men kommer alla människor på klotet någonsin att ha det lika bra?

  Det raka och enkla svaret är nej, precis som allt annat levandes på klotet, kommer förutsättningarna att styra; i djurvärlden är det fortfarande ”starkaste överlever”, likaså i växtriket, MEN, i människovärlden har framstegen ( som den vite mannen skapat i många århundranden, kanske mer) skapat utrymme för många fler, just pga att tekniska landvinningar gjort det möjligt för fler att överleva ( det finns hur många exempel som helst, från barn i kuvös till mat för dagen i svältområden…).

  Nu hotas denna resa, i människan förbättrade villkor, av de som tror att de kan starta med ett länge upparbetat ingångskapital i mänskligheten, utan en tanke eller förståelse för hur det utvecklades, och bara gå in och diktera hur framtiden ska bli, mest baserad på nuvärdet. Det kallas kommunism, vilket via delvis dolda agendor, nu mest klimat och migrationsfrågor, fått genomslag, eftersom de flesta bara bryr sig om sin egen situation, plånbok och omgivning ( =mänskligt).

  Vetenskapen har under c:a 50 år blivit successivt undanträngd och övertagen av ”samhället” via politiken. Politiker idag vill kommendera fram det som de vill ska hända, via vetenskapen. Många inom vetenskapen är beroende av anslag för att överleva, få vågar/kan gå sin egen väg. Det är nästan bara vetenskapsmän emeritus, med säkrad pension, som tar bladet från munnen?

  Hur kunde det bli så här? ( Jag har en ide, men sparar den för ev. diskussion..).

 20. Fredrik S

  Lite OT men att minska flygets utsläpp något verkar vara något som är viktigt för klimatet för svenska ministrar typ Eneroth.

  Klipp från DI:

  ”Enligt Eneroth handlar det i nuläget om att med skatter få det internationella flyget att blanda i mer biobränsle och på sikt helt övergå till biobränsle. En skatt på fossilt flygbränsle skulle enligt ministern även kunna användas för att stimulera utvecklingen av eldrivna flygplan.”

  Innebär det att skatt på flygbränsle ska gå till flygtillverkarna då?

  Ska allt flyg använda biobränsle?

  Det räcker ju bara till en tredjedel enligt han kompispartis heliga förening Naturskyddsföreningen.
  Klipp från dras hemsida:

  ”Tillgången på råvaror. Det allt mer akuta behovet av en klimatomställning kräver att alla sektorer slutar använda sig av fossila bränslen. Det gäller också flyget. Men endast en tredjedel av trafikens sammanlagda energibehov beräknas kunna täckas med biodrivmedel. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket material för att vi ska kunna ersätta allt fossilt bränsle inom flyget med biobränsle.”

  Alltså måste vi dra ner med två tredjedelar. Lika bra vi börjar i Sverige och lägger ner Arlanda för att visa vägen.

  Fast det är ju dessvärre bara nonsens från hans sida för att behålla makten.

  Sparka ut de gröna stjärnorna till Utopia, bygg ut Arlanda, Förbättra regional/lokal-tågtrafiken och bygg mer motorvägar och bättre vägar så folk slipper köra ihjäl sig.

  https://www.di.se/live/regeringen-vill-ha-skatt-pa-fossilt-flygbransle/

 21. Ragnar Hellspong

  Jag såg en pdf av ett brev som 300+ forskare skrivit till Ursula van der Leyen och EU- ledningen där man förklarade att co2 inte påverkade klimatet. Såg det för någon dag sedan på Twitter och missade att ladda ner det. Flera svenska undertecknare bl a Stilbs och Mörner. Någon som vet mer?

 22. PK

  Klimatvetenskapens osäkerheter nämns överhuvudtaget inte i media. Nämns det får säkert vederbörande sparken. Lennart Bengtsson, vår mest meriterade klimatforskare, skriver i sin bok ”Vad händer med klimatet?” att det är vetenskapsmännen och inte politikerna som bör leda utvecklingen framåt. Han nämner politiska misslyckanden som etanol, dieselbilar och lysrör. Men vad händer nu? Klimatmöte efter klimatmöte leds och hålls av politiker som drivs av en tävlan mot varandra samt att vinna väljare. Det ena förslaget tokigare än det andra. Snart nog är det en politisk konsensus att diktatur och icke marknadsstyrning är mest lämpligt kombinerat med underutveckling. Hur galet kan det bli innan allt får en naturlig upplösning? Politiska motsättningarna ökar, folket kommer misströsta och söka andra politiska lösningar. Med dessa ökar motsättningarna ännu mer. Klimatkaruseller kommer spåra ur om inte alarmisterna sänker tonen och slutar strö lögner om ett klimat vi aldrig kan förändra hur gärna vi än vill.

 23. Karl-Erik Tallmo

  Intressant att UNFCCC tydligen ser ”change” mera som en artskillnad, medan ”varibility” snarast är gradskillnader. Bara de senare tycks kunna vara naturliga.

  IPCC har i ordlistan till AR5 (WG1) följande definition av Climate change, där man åtminstone för syns skull nämner en del naturliga faktorer. Man berör även UNFCCC:s definition:
  —-
  ”Climate change refers to a change in the state of the climate that can be identified (e.g., by using statistical tests) by changes in the mean and/or the variability of its properties, and that persists for an extended period, typically decades or longer. Climate change may be due to natural internal processes or external forcings such as modulations of the solar cycles, volcanic eruptions and persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use. Note that the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), in its Article 1, defines climate change as: ‘a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods’. The UNFCCC thus makes a distinction between climate change attributable to human activities altering the atmospheric composition, and climate variability attributable to natural causes.”
  —-
  Jag skrev också en översikt över IPCC:s ståndpunkter för en tid sedan, för att visa hur oerört mycket osäkerheter som egentligen finns, när man läser deras texter noga. Inte oväntat börjar ju en del debattörer nu se IPCC som alltför återhållna i sina domedagsprofetior (t.ex. Peter Alestig i SvD). Min artikel finns här:
  https://slowfox.wordpress.com/2019/07/02/ar-klimatapokalypsen-installd/

 24. LarsF

  #19 Enough
  #21 PK

  Jag räds nog mer expertvälde än politiker som styr – annars är det inte demokrati alls längre.
  Varje sk forskare som figurerar hela tiden i media för opinionsbildning – reducerar sitt eget ämbete i samma grad de agerar opinionsbildare. Vi åhörare kan inte vet vad som driver denna person – om det är strikt vetenskapligt eller färgat av politiska preferenser. Som bekannt – ingen utbildning i världen eliminerar politiska preferenser.

  Vi har ju sett olika enmansutredningar som hur Reeepalu i Malmö, sosse, skulle utreda något invandringstjohej – och det var ju partitroget resultat helt och hållet.

  Vi alla, inklusive politiker, skall nog kräva att få förklarat för oss hur saker ligger till.

  Om jag får repetera ett Einstein-citat jag puffat några gånger

  “If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”
  ― Albert Einstein

  Så gud förbjude att vi får några proffs-vetare som styr all debatt – det har vi nog av.
  Sarnecki och kriminalpolitiken, Rockström och Väder-Pär i klimattjohejet osv.

  Ta avstamp i sunt förnuft och ta råd av vetenskap efter att ha fått saker förklarade – och vi är nog bättre ute, tror jag. Mer sans och balans än vad som nu verkar vänta när fanatiker tar över.

  #22 Tallmo
  Jo, jag har hört flera som varit expert reviewers som beklagat sig att invändningar de gjort bara kommit med som en notis mitt i smeten någonstans – men inga slutsatser i sammanfattningen Technical Summary har spår av dessa.

  Vi såg ju hur svårt det var för 4 partier att kompromissa ihop en regering i början på året – och kan tänka oss vilken soppa 190+ delegater blir – och hur några mest drivande styr allt och reten mest passagerare egentligen.

  Ross McKitrick, en kanadensare som varit på IPCC som vittnat om hur de flesta inte ens går på seminarier eller möten osv. Glider omkring och minglar mest. Det var ju i svergies fall en ambassadör som var vår representant – det är ju det man gör mycket, glider runt på mingelpartyn.

  De svagaste delarna i kedjan som klimathetsarna byggt ser jag som
  – IPCC och hela uttagningsprocessen https://www.ipcc.ch/about/structure/ beskriver lite hur en kärna välja av ländernas delegater, som sedan väljer självmant lead authors.
  – klimatkänslighet och hur modeller pekar i skyn medan verkligheten tuffar på lite stilla
  – hur sk vetenskapliga metoder att alla forskare har tillgång till allas data och möjlighet att falsifiera har försvunnit
  – att inte låta sig granskas och argument kan få möta argument – och starkaste argument får företräde – utan tjänstemän från länderna påverkas att välja det som någon slags elit önskar – det måste ju bli slutsatsen. Hur fattar dessa tjänstemän beslut om vilka forskare som skall vara kärntrupp?

  Jag menar, vad är det för nonsens att forskare som kommer till andra slutsatser plötsligt är klimatförnekare, fakta resistenta eller lider av någon psykisk diagnos. Det brukade vara naturlig del av akademisk forsknings kontrollmekanismer att man väger argument och slutsatser från olika studier.

 25. Lasse

  FN har fått brev från Ingemar Nordin:
  https://www.climategate.nl/2019/09/84293/