Lilla Gretas korståg mot …

Ja, vad strider hon mot?

Utsedd av högre makter och uppbackad av västvärldens MSM går Greta i grunden ut i strid mot vår moderna civilisation, vår demokrati och den fria vetenskapen. Men, hur medveten är hon om detta?

https://wattsupwiththat.com/2019/09/21/the-best-pushback-to-the-misinformation-of-gretathunberg-youll-find/

Och, vilka högre makter stöder henne? Jacob Nordangård har än en gång gjort det jobb våra s.k. journalister borde ha gjort. Han har gått till grunden i frågan och redovisar här vad han kommit fram till:

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-climate-strike-unite-behind-the-scientific-dictatorship/

Här något avkortad och utan bilder:

The Global Climate Strike – Unite behind the Scientific Dictatorship

20 september, 2019

Idag inleds den globala klimatstrejken – Global Climate Strike. Den sammanfaller med FN:s Climate Action Summit och Climate Week New York (arrangerad av Rockefellerinitierade Climate Group) och samlar hundratals organisationer över hela världen. Idén till den globala klimatstrejk där Greta Thunberg har blivit det stora affischnamnet kläcktes i maj 2015 under Global Youth Summit  vid den evangeliska akademin i Tutzing, Tyskland. Arrangör var den tyska stiftelsen Plant for Planet Foundation tillsammans med FN:s miljöprogram (UNEP) och deras barn- och ungdomsprogram TUNZA.

Ungdomskonferensen samlade en rad tunga namn för att utarbeta strategier om hur barn och ungdomar bäst kunde sprida medvetenhet om ”klimatkrisen”. Detta sågs som essentiellt inför Parismötet om klimatet (COP 21) samma år.

Syftet med mötet var att: ”utarbeta ett förslag till lösningar för att säkerställa vår överlevnad och skicka ett meddelande till världens ledare” som några dagar senare skulle mötas vid G7-toppmötet i Schloss Elmau, Bayern och Bilderberg-mötet i Telfs-Buchen, Österrike (cirka 40 mil från ungdomstoppmötet).

Det var dock länge sedan talarna på konferensen kunde ses som ungdomar.

Först ut var Bill McKibben (1960-) från Rockefellerinitierade organisationen 350.org. En proffsaktivist med dåligt minne om vilka som stöder hans organisation finansiellt.

Dagarna efter instruerade Professor Ottmar Edenhofer (1961-) från Potsdaminstitutet om vilka ekonomiska verktyg som kunde användas för att hamra ned utsläppskurvan medan chefen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) Christiana Figueres (1956-) gav handfasta direktiv om hur planeten måste styras för att undvika domedagen.

Genom assistans från Romklubbens Franz-Josef Radermacher (1950-), som var tonåring under Beatleseran, utarbetades därefter ”The Manifest of Youth”.

I detta manifest bad ”ungdomarna” sina ledare om att:

 • Bygga ett omfattande klimatavtal i Paris för att undvika en 2 graders temperaturökning. Detta innefattar en global klimatregim där det ska bli omöjligt att vara en ”friåkare”, ett kraftfullt beräknings- och märkningssystem samt 100 miljoner dollar årligen till den gröna klimatfonden.
 • Etablera ett hållbart energisystem där all användning av fossil energi ska fasas ut.
 • Förbättra miljöutbildning och samarbete för att öka alla människors medvenhet om den globala uppvärmningen och behovet av ett hållbart jordbruk.
 • Stärka den globala styrningen för att åstadkomma ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Integrera WTO, finansmarknaderna och Förenta Nationerna i ett enda system med en beskattning av ”Global Commons”, som atmosfären och Arktis, under FN:s kontroll.

Manifestet skickades till Förbundskansler Angela Merkel, ordförande under G7-mötet, där det fastslogs att: “vi, världens tre miljarder barn och ungdomar, är livrädda för vår framtid och ber dig, kansler Merkel, om vårt stöd”. Hon var inte direkt nödbedd.

Brevet, som var undertecknat av Plant for the Planets styrelse, visade på ett högmod och en arrogans utan motstycke. Styrelsen som bestod av sex personer gav sig mandat att stå för tre miljarder barn- och ungdomars ståndpunkter om klimatfrågan. Det är dock tveksamt om styrelsen själva gjorde några större insatser i författandet än att ge sitt godkännande. Gissningsvis var det snarare Plant for the Planets vetenskapliga rådgivare, den då 65-årige Radermacher, som stod för lejonparten av arbetet.

Plant for the Planet grundades 2007 av den då nioårige Felix Finkbeiner (1997-) för att ”bekämpa klimatkrisen genom att plantera träd”. Som son till viceordföranden i Romklubbens tyska avdelning, Frithjof Finkbeiner, fick han snabbt uppmärksamhet och mäktiga uppbackare. Prins Albert av Monaco och Klaus Töpfer från UNEP blev beskyddare medan Harrison Ford och den tyska miljardären Michael Otto prisade initiativet (läs mer om Otto och hans viktiga roll i det internationella klimatarbetet i mitt inlägg om Foundations 20).

2008 blev Felix medlem av UNEP:s ungdomsorganisation och fick tala i Europaparlamentet under den av Romklubben, Potsdaminstitutet, Tällberg Foundation, Eco Social Forum och Global Marshall Plan anordnade konferensen A Global Contract Based on Climate Justice – The Need for a New Approach Concerning International Relations. Medverkade gjorde bland annat Hans Joachim Schellnhuber, Anders Wijkman, Johan Rockström samt de tidigare nämnda Ottmar Edenhofer och Radermacher. Dessa herrars uppfattning och filosofier om hur världen bäst styrs och mänskligheten kontrolleras kan sägas styra såväl Plant for the Planet som ungdomskonferensens manifest. Såväl formuleringar som innehåll har påfallande likheter med dessa organisationers och personers målsättningar. Detta gäller inte minst Global Marshall Plan där Radermacher var en av initiativtagarna och vars stiftelse, Global Marshall Plan Foundation, Frithjof Finkbeiner är medgrundare till.

För att nå ut i världen och göra klimatet till den stora frågan för världens barn och ungdomar behövdes dock något mer. Under frågeställningen: ”How to ensure our survival? Activites and campaigns” diskuterades vägar framåt. Detta ledde fram till idén om klimatstrejkande skolungdomar och förverkligades några månader senare. När Parismötet inleddes den 30 november 2015 arrangerades den första klimatstrejken med en uppmaning till skolungdomar att uppmärksamma klimatkrisen och skapa ”The Future We Want”. För detta ändamål skapades organisationen Climatestrike med finansiellt stöd från Bill MacKibbens 350.org och Global Greengrants Fund (medlem av Rockefellers Environmental Grantmakers Association). Även under 2016 och 2017 uppmanade Climatestrike till klimatstrejker.

Det fattades bara någon som kunde axla rollen och ge rörelsen ett ansikte utåt. När Greta Thunberg (2003-) började strejka utanför Riksdagshuset tre år senare fick så klimatkampen sin stora oskuldsfulla ungdomsstjärna. Det dröjde inte länge innan hon bjöds till World Economic Forum i Davos och fick pryda framsidan på prestigefyllda Time Magazine.

När Greta fick träffa Figueres i Davos i januari i år sa hon: ”I think it’s amazing that it has spread so far in such a short time. That proves that if we really want to do something – we can do it.” Christiana replikerade senare i samtalet: ”What about those people that could actually make decisions and influence those changes, have you ran in to any of those? Did you have any conversations with those?” Förmodligen var Greta helt omedveten om Christianas roll i FN:s ungdomskonferens två och ett halvt år tidigare och att Christiana mer eller mindre kan ha sägas ha anspelat på sina egna insatser (Christiana hade innan sitt ordförandeskap för UNFCCC varit styrelsemedlem för Rockefellerorganisationen Winrock International och är medlem av Rockefeller Foundation Economic Council on Planetary Health).

Inget sker av en slump. Om du har rätt uppbackning kan du göras till stjärna på en mycket kort tid. Understödjare och rådgivare till Greta har nära band till Romklubben, 350.org med närliggande organisationer (speciellt tankesmedjan Global Utmaning med dess ordförande Ingmar Rentzhog samt 350.org-underställda Fossil Free Sveriges ordförande Bo Thorén). Läs mer om detta i Rebecca Weidmo Uvells inlägg.

Den internationella kampanjen där Greta ingår kom från 2019 att drivas genom det nystartade nätverket Fridays for Future tillsammans med en uppsjö av nya militanta ”gräsrotsorganisationer” som engelska Extinction Rebellion. I bakgrunden finns återigen Plant for the Planet. Med tanke på beskyddet från Prins Albert av Monaco är det ingen större överraskning att Greta gjorde sin uppmärksammade seglats över Atlanten med stöd från det Monegaskiska furstehuset och med Alberts systerson Pierre Casiraghi vid rodret. Det är bygget av deras sköna nya värld som klimatstrejkerna gör allt för att skynda på. UNITE BEHIND THE SCIENCE som det stod på båtens segel ska snarare utläsas UNITE BEHIND THE SCIENTIFIC DICTATORSHIP.

Den globala eliten har haft sin plan klar och på ett cyniskt sätt använt sig av ungdomen för att nå sina mål. Med finansiell styrka når man långt. Som Rockefeller Brothers Fund skrev 2010:

Youth is a growing constituency with mobilize-able members around the country. Because they will inherit the planet, their voice brings a moral element to the debate. In recent years, this constituency also has become more organized politically. Grantees: Energy Action Coalition, Focus the Nation, 350.org. (RBF, “Building Constituency Support for Policy Action,” Sustainable Development Program Review 2005–2010)

Förr så strejkade man för att få det bättre och för att bli befriade från en slavliknande tillvaro medan man idag strejkar för att bestraffas för sitt leverne och åter slås i bojor. Ungdomar som Felix och Greta utnyttjas och manipuleras samvetslöst för att genomföra den stora transformationen, Romklubbens teknokratiska ”paradis”, där barnafödande ses som ett hot mot planetens bärkraft och där allting ska övervakas, regleras och beskattas från en global nivå för att bringa världen i balans. Den barn- och ungdomsgeneration som nu används för att legitimera elitens kraftfulla handlande och underminering av demokratin står i sammanhanget som framtidens stora förlorare. En värld utan fossil energi kommer bara att kunna försörja en bråkdel av världens nuvarande befolkning. Redan har unga kvinnor börjat engageras i initiativ som BirthStrike medan de redan födda ska hänvisas till insektsburgare och Soylent Green-kost för att överleva den upphaussade klimatkrisen. Som Christiana med barsk stämma och argsint blick uttrycker: “They need to understand that WE CAN NOT EAT TODAY AT THE COST OF WHAT OTHER PEOPLE ARE GOING TO EAT TOMORROW! IT IS AS SIMPLE AS THAT!”

Tack Jacob!

 Think-for-yourself2-1-1024x775

Media och våra politiker med Statsminister Löven i spetsen följer i stort sett strömmen, uppmärksammar och berömmer lilla Greta och hennes följare till synes utan några invändningar och korståget möter inget påtagligt motstånd.

Samtidigt jobbar en starkt motarbetad och undertryckt grupp vidare. Det är representanter för den fria klimatvetenskapen. Några av dess representanter har samlat sig till ett kortfattat upprop There is no climate emergency i sex punkter, vilket nu växer sig allt starkare världen över.

Punkt 2 There i no scientific proof that anthropogenic carbon dioxide emissions are the principal cause of global warming. There is also no statistical evidence that these emissions have a detrimental effect on the quality of life.

Punkt 6 …We strongly oppose the harmful and unrealistic ”net zero” carbon policy proposed for 2050. There is no climate emergency and therefore no cause for panic and alarm…

Detta lär bygga på vad en stor grupp italienska vetenskapsmän uppvaktat sina politiker med:

https://www.klimatupplysningen.se/2019/07/25/vetenskapsman-italien-gar-emot-klimathysterin/

Våra pigga vänner i väst Klimarealistene – Det er sola som styr klimaet har dessutom hyllat Lennart Bengtsson med ett fylligt inlägg:

https://www.klimarealistene.com/2019/09/13/nordens-ledende-meteorolog-klimaendringene-sterkt-overdrevet/

thQMPMAX0W

”Korkar flyter alltid upp” brukade en klok och erfaren kollega trösta oss andra med när ovanligt korkade beslut fattades i vår gemensamma miljö. Ibland känns det trots allt som om en del klimathotskorkar håller på att stiga mot ytan. Vad händer om min gamle och kloka kollega får rätt?

Hur kommer dagens ”Gretor” reagera OM de en dag i framtiden vågar vidga sin omvärldsanalys och då upplever att de blivit GRUNDLURADE? Och alla så kallade journalister, som totalt abdikerat från sitt uppdrag, vågar de erkänna vilket ansvar de har för klimathotshysterin och dess konsekvenser?

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Verklighetens klimathot.

  https://www.expressen.se/debatt/farligt-manniskoforakt-okar-i-klimatdebatten/

 2. Peter F

  Många märkliga uttalanden från Greta i denna intervju i DN. Hon vill inte träffa Trump, hon vill inte lägga sig i politiken, men träffade Obama, science is clear, hon ignorerar skeptikerna därför att hon inte vill ödsla tid på de som inte förstår vetenskapen, osv.
  https://www.dn.se/nyheter/greta-thunberg-i-have-no-desire-to-meet-with-president-trump/

 3. Lasse

  Tack Ann och Jacob.

  Att utnyttja barn i dessa sammanhang är effektivt. Frågan är varför de vuxna saknar intresse för annat än makt.
  FNs toppmöte idag skall utvärdera de mål som de satt upp för 2030.
  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
  Ambitiösa mål som krockar.

 4. Bim

  Ann!!!

 5. Sören G

  Det är klimathotshysterin som vi borde frukta. Dessa människor hotar att förstöra vår infrastruktur, energiförsörjning och ekonomi. Och vetenskapen.
  Koldioxiden har hittills enbart varit av godo. Växterna får mer näring och tål torka bättre och det växer bättre.
  Skrämselpropagandan går ut på att det skulle bli mer extrema väderhändelser om det blir varmare, men statistiken visar ingen ökning av extrema väderhändelser, vilket är i enlighet med vad fysikens lagar säger.
  Havsytan har stigit i samma takt sedan Lilla Istidens slut för 150 år sedan. Ett par dm per århundrade. Om glaciärerna slutar att smälta så är det tecknet på att vi är på väg in en ny istid. Är det det som klimathotshysterikerna eftersträvar?

 6. Daniel Wiklund

  Härligt att läsa inläggen av Elsa och Jacob. Båda är kvalificerade för att hålla tal under FN-s klimattoppmöte. Här i Luleå är det just nu minus en grad. Nästan dags för dubbdäck på cykeln. Vi går helt klart mot en ny istid. Även om den bara kommer att vara ca 6 månader. För det är ju bara väder.

 7. Ivar Andersson

  ”Media och våra politiker med Statsminister Löven i spetsen följer i stort sett strömmen”. Döda fiskar följer strömmen 🙂

 8. Astrid Å

  Kanske bra att de eskalerar sin galenskap.
  Tim Pool: https://www.youtube.com/watch?v=zCtZwjbPpZA

  Paul Joseph Watson: https://www.youtube.com/watch?v=46o7HP_De1M

  Och lite live från Melbourne:https://www.tr.news/global-climate-strike-melbourne/

 9. Fredrik S

  Tack Ann!

  Vad Greta tror och tycker har jag ingen aning om.

  Men det är väl lidelse/eländes profitörer bakom henne. Big shots = big money.

  Att sedan hennes mamma drog på henne en AFA t-shirt vid fotografering säger väl också något, liksom att det var tyst i MSM. Konstigt.

 10. Bim

  Lite krångel med padda återgår till min monster-PC.
  Tack Ann!
  Många korkar kommer att flyta efter denna holmgång mot klimatreligionen. Det kommer nu att bli svårt att på ett seriöst sätt hota folk med jordens undergång när man så tydligt får klart för sig vilka och varför agendan drivs.
  Min tanke just nu: Ett team med Ann L-H, Elsa Widding och med bistånd av Jacob Nordangård grävande journalistik, skulle kunna få ALLA korkar att flyta upp.
  Men bara detta inlägg, genom sina tydliga avslöjanden skapar ju ett hål i klimatballongen som sakta får den att pysa ihop till ett sladdrigt vetenskapligt missfoster.
  Till och med GP har så sakta börjat misstro både klimathotet och genusballongen som väl redan pyst ihop. Mycket tack vare Anns pricksäkra kommentarer till GP redaktionen, men kanske även har ägarbytet betytt en del, men det återstår att se.
  Tack Ann, alltid kul att följa dina med skärpa och kunnighet skapade inlägg.

 11. Roland Salomonsson

  Aktivisterna är då så religiöst indoktrinerade att de aldrig kommer att inse vad de ställt till med. Så frågan måste ställas annorlunda.

  Ni vet väl hur Sovjet motiverade för gripna kommunistiska fanatiker, varför de greps. De hotade kommunismens överlevnad – vilket resulterade i att totalt oskyldiga, men dock fanatiker – erkände allt som lades dem till last och pläderade om dödsstraff, för att säkerställa kommunismens framtid. Det är klart att när fanatikerna själv offentligt begärde avrättning så beviljade diktaturen snabbt detta.

  Byt ordet kommunist, mot (kommunistisk) klimatfanatiker . . .

 12. Jan

  Jag önskar att någon väl påläst kritisk journalist skulle få tillfälle att ställa besvärliga och kritiska frågor till Greta. Vi kan dock vara säkra att  det inte kommer att ske då de mäktiga organisationerna runt henne kommer att göra allt för att det inte kommer få inträffa.

 13. LarsF

  #11 – det är det fina med fanatiker – de inser inte när de passerar alla gränser och bara fortsätter öka sin propaganda ändå.

  Så det blir alltmer tydligt för alla vilka individer vi har att göra med och folk i allmänhet himlar med ögonen tänker:
  – vad pratar du om?
  – vilken planet är du från?

  Så mer klimatfanatiker åt folket – gagnar det ”normalstörda” lägret….

 14. pekke

  Det är lite ” vem känner vem ” och ” kliar du mig så kliar jag dig ” över de här sekterna.

  Man kan undra vad Greta tycker om alla dessa människor och organisationer som hyllar henne, de lever ju inte precis som hon tycker att vi alla ska leva enligt henne, men hon kanske är nöjd så länge de hejar på henne.

  Hyckleri och dubbelmoral, ” gör som vi säger, inte som vi gör ” verkar vara normen hos alla förespråkare av ” klimatåtgärder ” både inom och utom Sverige.
  Skulle de leva efter sina egna råd så skulle de tvingas leva som på 1500 – 1600-talet.

 15. Lasse

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/har-ar-nyckelspelarna-bakom-greta-thunbergs-framgangar/

 16. Daniel Wiklund

  Vet inte om Expressen i sin artikel tagit med sig själva. Journalisterna har ju backat upp Greta till 110 procent. Det är ju gott om miljöpartister bland journalister. Inga kritiska frågor till Greta. Hon får ju pga sin ungdom inte kritiseras.

 17. Fredrik S

  Undrar vem som betalar hela kalaset?

  Det är ju inte gratis att hela tiden vara på resande fot, en långweekend i Paris tex kostar väl mer än två subventionerade elcyklar för de flesta. Och då är inte klimatångesten som man ska känna inräknad.

 18. Vlad T

  Klimathotshysterin, migrationsvansinnet och den postmoderna teoribildningen på universiteten är väl alla exempel på verktyg som skapats av och används av globalistmaffian för att slå sönder sammanhållningen inom nationalstaterna så att deras sköna nya världsordning skall kunna implementeras snabbt och lätt utan att de behöver ta till allt för mycket övervåld och tvång.

 19. Ann lh

  # Fredrik S, den glovala grisen Särimer, kan förkortas med två bokstäver, som lever på olika former av skatter och bidrag från den stackars ovetande allmänheten är mitt tips.
  Annars har dagens GT (troligen även Expressen) ett helt uppslag om nyckelpersonerna bakom Gretas framgångar. Mamma M. säger där att Greta inte har några kopplingar till någonting som inte uteslutande är ideell verksamhet. Men lite oklart står det senare att Greta säger att ”alla står bakom henne”.
  De reportrarna verkar inte ha grävt lika djupt som Jacob N. av resultatet att döma. Hur som helst har hela spektaklet räddat Greta och familjen. Alltid något.

 20. Ann lh

  # 18 Den globala grisen … ska det naturligtvis stå.

 21. Kenneth Mikaelsson

  Några av de ideella krafterna bakom Greta
  Luisa-Marie Neubauer, är hennes handledare
  och är medlem i ”ONE Foundation” som är skött av BONO, Bill Gates och George Soros

  Samt Extinction Rebellion kantänkas vara en ideell organisation… sark..

  Sen att både tösabiten båda föräldrar är AFA folk säger ju en del…

  Så det finns ömse skit i den garderoben…..

 22. Kenneth Mikaelsson

  Lite att läsa om vad tösen fått sina vetenskapliga fakta ifrån…

  https://www.theclimatemobilization.org/emergency-mode

 23. Kenneth Mikaelsson

  Och mer skit…

  https://www.europereloaded.com/george-soros-is-backing-climate-activist-greta-thunberg/

 24. Kenneth Mikaelsson

  För er gamlingar som läste tyska i skolan

  https://www.youtube.com/watch?v=VE2p7Hd5oLM

 25. Greta pratade idag på FN mötet men hon verkar ha brutit ihop.

  Det går att läsa talet och jag tycker personligen att orden blir allt mer högmodiga med tiden. Det skruvas till varv efter varv och meningen är väl att skrämma upp alla så att man går med på det hon har sagt från dag 1, vi måste byta system. Jag gick förbi några vuxna som hade ett bord med klimatskrämsel i fredags och passade på att fråga vad systembytet i så fall är till, vilket system vill de ha. Jag fick svaret socialism.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/dags-for-klimattoppmotet-upp-till-bevis-for-varldens-lander-1/?fbclid=IwAR0sj1-A-lx7aqAuF1Kvj7oA5VLFaJkAUbqSaMt_o7SK9t5l0xqsXkiQLn8

 26. Lasse

  Nu brast det för flickan!
  Hennes bild av världen är förvrängd.
  Dax för vuxna att ta plats.
  Kanske tala om för barnen att det inte finns något unikt med dagens klimat.
  Ej heller finns det en kontroll av klimatet med CO2.
  https://notrickszone.com/2019/09/23/co2-control-knob-a-15-22c-warmer-arctic-with-sea-levels-25-m-higher-when-co2-ranged-from-300-400-ppm/

 27. Peter F

  Gretas tal idag var tragiskt och patetiskt. Att gråtande skälla ut alla i FN-församlingen var pinsamt för henne men framförallt för de som driver henne framför sig. Kan ingen förbarma sig över det stackars barnet och låta henne åka hem.

 28. Lasse L

  Lite OT men jag kan inte låta bli att skicka en av de roligaste inslagen från ett föredrag av Willie Soon.

  https://www.youtube.com/watch?v=4JJ3yeiNjf4

 29. Fredrik S

  Undrar var de hittat inspiration till den taltekniken?

 30. Fredrik S

  Fortfarande lite oklar över vad hon vill men det lutar åt kommunism. Löfven hänger på.

 31. Per L

  Peter F
  Ja det blir värre och värre och är inte sunt. Nån borde bromsa spektaklet. Greta blir inspirerad av andra ungdomar som står och gapar och de försöker överträffa varandra. Tyvärr verkar pappan lika fnoskig så det är väl inget vänta därifrån men jag tror han kan få föräldraproblem framöver. Hur länge dröjer det tills det börjar saboteras i energianläggningar o dylikt som de har agg mot. En perfekt grogrund för extremister. I Tyskland var de värst, tre ungdomar stod med snara runt halsen.

 32. sibbe

  Bra artikel, Ann och Jacob
  Naturligtvis är det synd om hur de här stackars flickans föräldrar psykiskt misshandlar sin dotter. Och inte för klimatuppvärmningens skull utan för pengar och ära. Ära i form av nobelpriset, som jag är övertygat om att hon får, kanske tillsammans med UN som senast. Och pengar som kommer därav.

 33. Ulf

  Hur ska man sammanfatta talet? Idag Venezuela imorgon världen. Just när man tänkte att världen äntligen fått nog att olika sorters socialism ja då dyker den ultimata trojanska hästen upp i form av en liten flicka. Dessa människor ger inte upp förrän de ödelagt hela jorden.
  Ingen tillfällighet att just f d kommunistländer ser igenom klimattramset.

 34. Fredrik S

  Ann lh #18

  Ett bra tips!

  Att journalister i MSM bara petar lite i sanden när vittringen om ett ordentligt scoop måste vara lockande betyder ju att vi lever i ett konstigt land. Milt uttryckt.

 35. Peter F

  Borde inte sociala myndigheter i Gretas kommun titta på hur flickans föräldrar hanterar Gretas Asbergers syndrom. Men sådant ingripande gäller väl inte i detta fallet.

  https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/asdaspergers-syndrom/

 36. Ann lh

  Ja, det arma barnet med sina mentala handikapp. Svårt att se!
  TWTW kommer troget varje måndagsnatt, uppdaterad med inledande intressant diskussioner och sedan tips på nya rapporter, ibland med kommentarer. Säkerligen vore det en heltidssyssla att verkligen sätta sig in i dem, men det ger en viss känsla för vad som är på gång.
  I morse föll jag för deras förväntningar inför vecka som kommer Climate Propaganda Week:
  This week there will be numerous activities to celebrate the “fight against climate change” headed by the United Nations. Global temperatures been changing for hundreds of millions of years and atmospheric carbon dioxide has changed for hundreds of millions of years. But there is no strong relationship. However, the UN is proclaiming it can stabilize temperatures by controlling CO2 emissions. For evidence, the UN offers the results of speculative global climate models that fail basic tests on their ability to predict temperature trends in the atmosphere where the greenhouse effect occurs.

  The week was preceded by children’s climate marches in many cities globally on September 20. The attendance was not impressive. In the US, more people attend football games on a fall Saturday or Sunday than appeared at the global climate marches on Friday.

  The UN is making a major push to promote fear of CO2, and its motive is becoming transparent: $100 Billion per year into the Green Climate Fund that it controls. This will give the UN enormous financial control around the world. It has long desired independent sources of funding, without a need to justify its actions to national governments. The Green Climate Fund would deliver what the UN desires, but the UN is yet to show it is worthy. Certainly, its politically charged summaries of reports do not motivate the general public as the UN may have expected, As discussed above, the science is becoming increasingly poor.

  Increasingly, the UN seems to be relying on the young, particularly a blond girl with Nordic features and pigtails. This may invoke motherly instincts in some, but not in others such as Mr. Trump. Through its efforts, the UN is lowering its standards as an international organization of professionals.

  När man sett och hört Gretas ”tal” inför församlingen är det skönt att läsa de kallt konstaterande orden om att det inte finns någon stark koppling mellan CO2 och temperatur och att allt går ut på att ge FN miljarder och åter miljarder till den gröna klimatfonden. Ju mer desto bättre, allt för att kunna kontrollera världen. Vad kan då vara bättre än att släppa fram ett mer eller mindre hysterisk gråtande barn på världsscenen?
  Trump låter sig inte luras, men i morse meddelade vår regering att den just beslutat att ge åtskilliga nya miljarder till fonden. Kan man ståta med den världsberömda Greta så förpliktar det väl.
  Hur som helst höjer sådana här spektakel knappast FNs professionalitet.
  (www.SEPP.org 2019-0921)

 37. Tack för allt jobb och alla fina rader på sidan, nu och tidigare. Ge inte upp, det kommer en tid när allt som gått till himlen trillar ner igen. Det har det alltid gjort förr, och det kommer det att göra det igen, oavsett hur mörkt det kan tyckas. Det är en naturlag man alltid kan lita på enl min övertygelse. Till skillnad från köpt vetenskap.

 38. Ulf

  Detta är verkligen djupt obehagligt att vuxna människor deltar i dessa charader. Läser just i DI om Kinas mycket obehagliga övervakningssystem något som även kan komma att dyka upp hos oss. För att kunna övervaka att vi medborgare gör de rätta sakerna för klimatet mm.
  Det här börjar bli otäckt på riktigt. Inte trodde man på en comeback bara 30 år efter berlinmuren. Djuot obehagligt.

 39. Ulf

  I en framtid så är det Kina som sitter på energin. Målmedvetet bygger de upp världshäraväldet. Klimathotarna agerar som sagt duktiga idioter. Kineserna sitter och garvar efter dagens tal och FNs naivitet.

  https://www.svd.se/litium-och-kobolt–kinas-plan-for-varldsherravalde

 40. Peter

  Efter Gretas framträdande i FN:s klimatmöte med ”stora” skådespelar talanger kan jag inte glömma båten” Malizia” som hon seglade över till Amerika. Översätter man det från Italienska till Svenska så dyker ord upp som speglar hela hennes tillvaro, illvilja, elakheter, ondskan och uselhet. Det står för hela hennes ”stab” som i sin illvilja står i kulisserna. Greta borde få gå i skolan och vara den ungdom som hon ska vara, där får faktiskt hennes föräldrar ta sitt ansvar, hon behöver lugn och ro.

 41. Ingemar Nordin

  Klimatalarmisterna har nu bundit sig vid masten i form av Greta. Alla, FN, påven, regeringen Löfven, Kyrkan etc. etc har hoppat på Gretatåget. Hon har utsetts till deras talesperson om vad klimathotet handlar om. Inte mig emot, men när den masten bryts (eller bryter ihop), så bryts alarmismen.

 42. Gunnar Strandell

  Greta och 15 kamrater har börjat korståget mot fem utpekade länder genom att stämma dem för brott mot barnkonventionen genom att inte minska sina CO2-utsläpp så som de lovat i Parisavtalet.
  Länderna är Frankrike, Tyskland, Brasilien, Argentina och Turkiet.

  Macron och Merkel som tagit emot Greta med öppna armar kanske blir besvikna?

  Länkar och jag ser inga negativa kommentarer i Gretas twitterflöde:
  https://twitter.com/GretaThunberg/status/1176181310898884608
  https://childrenvsclimatecrisis.org/

 43. Ulf

  Svar 42

  Det är väl bara att göra som Kina inte lova någonting alls. Eller som USA helt enkelt lämna avtalet. Gäller i högsta grad Tyskland som saboterat sin ekonomi totalt pga av koldioxidhysterin.

 44. LarsF

  Den mest klarsynta analysen av Greta jag träffat på var nog denna Greta Thunberg and the Lobster
  https://www.youtube.com/watch?v=4hofAsL8q4A

  FN idag – Intensiv träning med dramapedagog och teatralt framträdande – vi får nog se henne på andra scener också vad det lider, Verkligheten är nog alltför trist när man så levt i katastrofbubblan så länge nu så det blir nog mer fantasivärldar för henne och teater osv.
  – läxor
  – växa upp
  – ta ett jobb
  – gå dit varje dag
  osv

  Det är nog inget liv denna tjejen kommer trivas med efter detta. Det kan bara gå utför från här.

  Tragiskt hur vuxenvärlden förespeglar så trista framtidsutsikter kanske för miljontals unga – rent kriminellt
  – de får ha skämskudden i beredskap när verkligheten uppdagar sig – men buras in egentligen känns mer adekvat.
  Barnen är ju oskyldiga och värnlösa i detta.

 45. Gunnar

  Kan inte annat än småle lite åt att de självgoda klimathotarna Macron och Merkel
  får en ordentlig snyting av Greta. Där har hon en poäng. Det enda felet med Greta som
  jag ser det är att hon är totalt felinformerad vad gäller klimatet.

 46. latoba

  Nu kan man snart inte se på nyheterna på TV . Bara Greta-snack och klimathot hela tiden. Och inte den minsta kritik. Nu basuneras det också ut att de senaste 5 åren har varit de varmaste och de med störst havsnivåhöjning sedan mätningarna började. Är det verkligen sant?

 47. Fredrik S

  Gunnar Strandell #42

  Vi kanske kan tolka det som att Greta är skeptisk till Energiwendes utsläppsminskning per Euro?

 48. Ann lh

  LarsF #44
  Den analysen var lätt att ställa upp på! Tack för den.

 49. Sören G

  Världens ledare måste vara totalt hjärndöda. Hur kan man hylla ett barn som papegojaktigt rapar upp floskler i ämnen som hon inte har utbildning och kunskaper i. Hon har ju inte kommit dit av sig själv utan en enorm lobbyorganisation bakom sig och ett massiv mediabevakning.
  Hennes budskap är att vi ska alla få ångest och hon kräver att världen slutar med att använda fossila bränslen, vilket skulle leda till massvält och misär. Och nu har hon åstadkommit att barn över hela världen har blivit psykiskt sjuka. Hon gör i själva verket enorm skada.
  Fattar inte världens ledare det?

 50. Argus

  @#49
  Jo, några fattar nog. De tycker nog att deras föranstalter lett till *lyckade* resultat. Åter andra – som gissar jag är mångfalt fler – börjar tycka att detta känns lite otäckt.
  ’Dagens ……’

 51. Christian H

  #46
  TV-sändningarna är verkligen hemska med sin propaganda, sina lögner, vinklingar och alla indignationsjournalisters skräckskildringar gällande det inbillade klimatnödläget. På TV såg jag ett reprisprogram med Christian Luuk som intervjuade vår mediokert begåvade statsminister som verkar ha blivit helt hjärntvättad av klimatalarmisterna. Löfven upprepade de vanliga flosklerna om hur Arktis smälter i rekordfart och att vi riskerar att översvämmas, isbjörnarnas kritiska situation, problem med livsmedelsförsörjningen när det blir varmare, Maldivernas nödläge m.m. Han sade sig vara optimist och påstod att vi genom att gå före och kraftigt reducera våra CO2-utsläpp skulle bli ett föredöme andra länder. Vi skulle också lagra koldioxid i berggrunden och satsa på grön energi. Inga kritiska frågor ställdes förstås i programmet. Mitt sedan tidigare låga förtroende för TV och Löfven sjönk ytterligare.
  Ännu värre var den ”världsberömda” Gretas hysteriska framträdande i FN, där hon beskyllde samtidens politiker för att ha förstört hennes barn- och ungdomstid. Varför släpps hon fram? Ser man inte att psykiskt störd och behöver vård? Hon har flera psykiatriska diagnoser som
  högfunktionell autism, asbergers syndrom, tvångstankar och ätstörningar. Extremt cyniskt av de krafter som ligger bakom detta att utnyttja ett barn på det viset. Hon är 16 år men ser mer ut som en elvaåring, förmodligen pga ätstörningarna.
  Jag oroar mig inte för klimatet, däremot är de krafter som ligger bakom klimatalarmismen mycket oroande. En ohelig allians av rabiata miljöaktivister, fanatiska kommunister och miljardärer som Rockefellerfamiljen, George Soros, Bono, Bill Gates m.fl. Det är förfärande hur hjärntvätt och stora ekonomiska bidrag till alarmistiska organisationer har påverkat hela samhället.

 52. AOH

  Lena Krantz #25 Greta Thunberg and the Global Eco-Fascist Movement

  Lyssna på detta – mycket objektiv och intressant.

  https://youtu.be/mioDAKACre8

 53. Fredrik S

  I Sverige är mer än var tredje kommun i kris skriver AB. I Motala sänker kommunen värmen med tre grader och den varma kvällsmaten kan dras in.

  Löfven och Lövin är i NY och delar ut miljarder. ”Alla måste göra sitt”, säger statministern.

 54. Ann lh

  # 52 AOH Tack! Tack! Tack!
  Något för svensk media att ta tag i!
  Vet Du vem eller vilka som står bakom denna video?

 55. Ulf

  Äldreomsorgen klappar ihop, våldet accelererar. Ny terrorgrupp i form av eko fascister vill montera ner vår välfärd.

  Då åker Lövfen till FN och skryter om 8 mdr till den meningslösa klimatfonden.
  Kan någon berätta för honom att Parisavtalet är meningslöst eftersom Kina inte omfattas av det eller rättare sagt har frikort för utsläpp. Koldioxidutsläppen kommer att öka kraftigt oavsett meningslös klimatfond.

 56. Daniel Wiklund

  Norrbotten kuriren hyllar Greta idag. Artikeln skriven av Tina Magnergård Bjers TT. Greta går i sitt tal på som en maranatapräst, snart hamnar alla vi syndare i helvetet. Och Stefan L hyllar också Greta. ”Greta är en oerhörd inspiratör. Hon utstrålar sådan styrka och hon samlar en hel ungdomsgeneration i den här frågan. Det är precis vad som behövs.” Och lovade sen nya miljarder till den gröna fonden. Har folk blivit tokiga. Är det koldioxiden som förgiftat sinnena. Eller är det makten och girigheten som gör att hjärncellerna krympt.

 57. Jan

  Hur skulle det vara om världen under några år följde Gretas råd ? Snart skulle ungdomarna bli varse om att den framtid som de då skulle erbjudas knappast skulle vara en framtid de önskar. Istället för skolstrejk, hårt manuellt arbete ute på landet där tillvaron går ut på att få fram förnödenheter för överlevnad. Ett stationärt liv där det sällan finns möjlighet att se mer än grannbyn och högre studier är onödig lyx för de allra flesta eftersom större delen av befolkningen behövs för att hantverksmässigt på lokal nivå ta fram det som behövs för överlevnad.

 58. eon

  #53 – jag tror många politiska opportunister älskar fejkkatastrofer som ”klimathotet”, eftersom de överskuggar verkliga katastrofer som skulle kunna förhindras (och är skapade av) den egna politiska klassen. Om du övertygar folk om ett existentiellt hot så kommer de inte vara lika kritiska till reella politiska problem, och folket glömmer vems fel det är att dessa problem aldrig fixas.

  Låtsasproblem som klimathotet är också väldigt gynnsamma eftersom hur mycket krut du lägger på det kan det ju aldrig ”fixas” (eftersom det inte existerade i första början), du kan alltid säga ”vi måste göra mer!” Det finns inget tillstånd då någon av de övertygande säger ”jaha, då åstadkom vi [mål], så då kan vi lägga lock på det här och gå vidare till nåt annat problem”. Det enda som kan ersätta det är ett nytt och ännu större hot, när det inte går att hålla lögnen i liv längre (som hur global nedkylning blev global uppvärmning och ”klimatförändringar”).

 59. Ulf

  Lägg märke till att i det mycket aggressiva talet kallar Greta evig ekonomisk tillväxt en sagoberättelse. Något som räddat miljarder människor ur fattigdom döms alltså ut och ska överges. Tveklöst handlar detta om ett djupt människohat. Humanismen lyser med sin frånvaro helt, mycket obehagligt.

  Det är inte klimatet vi behöver vara rädda för det är klimatfascismen/socialismen/nazismen.

 60. Ann lh

  Lilla Gretas framträdande inför FN igår blev mer än lovligt skrämmande. Det satte sig djupt.
  Hur mår hon? Vem är ansvarig för hennes uppväxt, utbildning och bildning? Vem tror hon att hon är? Vart vill hon styra världen?
  Bland alla givande kommentarer här på tråden finns en länk till en video där hon och hennes framträdande har analyserats lite mer djupgående, inlägget # 52 från AOH.
  En väl använd kvart, som styr tankarna både till svar och till nya frågor. Värd att lyssna till flera gånger, nästan ett måste förresten. Han talar otroligt snabbt!
  Greta Thunberg and the Global Eco-Fascist Movement: https://youtu.be/mioDAKACre8
  Än en gång Tack AOH!
  Sedan skulle man ju önska att våra stolta politiker och media, som hyllar och backar upp lilla Greta kunde sansa sig lite och ta till sig vad AKKA Daily med flera har att säga.

 61. Sören G

  Gretas beteende inför FN är sjukligt. En människa som inte har aspergers syndrom beter sig inte så om hon inte står framför ett bombat och brinnande hus där hon förlorat nära och kära.
  Hennes hysteriska beteende har skruvats upp allt mer genom den enorma uppmärksamheten kring henne. Det kan sluta med regelrätt psykos.

 62. Ivar Andersson

  #56 Daniel Wiklund
  Det är makten och girigheten som gör att sunda förnuftet hos den politiska adeln (FN, EU, Sverige) och MSM och public service är en bristvara. Peak sunt förnuft har passerats.

 63. Fredrik S

  Ja, arg så hon skakade var hon. Och lite konstigt är väl att många vuxna närvarande som hon verkar hata och aldrig kommer förlåta skrattar, ler och applåderar så hon är tvungen att ta paus ibland. Fast det kanske vankades kaviar och bubbel till lunch som de satt och tänkte på.

 64. Fredrik S

  Här förklarar Gretas pappa nödläget för något år sedan. Undrar om han har mer dollar i fickorna nu?

  https://www.youtube.com/watch?v=GiD04TRwebQ

 65. Gunnar Starndell

  Referenser 1930-talet används då och då av dagens politiker för att visa hur hemskt det var då.
  Ja, jorden var varm , kanske till och med varmare än idag.
  Och idag har rättegången inletts mot människor som dristat sig till att demonstrera i snarlik klädsel och bärande på flaggor med ett fornnordiskt tecken som var populärt på 1930-talet.

  Att det också under 1930-talet fördes fram unga flickor med flätor som visade på en blomstrande framtid verkar inte vara lika viktigt att notera. Att budskapet idag är dystopiskt bör inte vara avgörande för om det var eller inte var ett bärande tema under Europas politiska utveckling under 1930-talet.

  Jag tycker att det är allt för ofta Peter Segers tonar i mitt ire numera, men jag måste fråga mig om inte Greta är en flicka som plockar alla blomorna.

  Länk:
  https://www.youtube.com/watch?v=1y2SIIeqy34
  https://www.youtube.com/watch?v=1y2SIIeqy34

 66. Peter Grafström

  Om att bankkartellen använder åtstramningar med förevändning av klimathot för att rädda de krishotade bankerna på befolkningarnas bekostnad.
  ”..As Reuters reported UN Environment Program Finance Initiative Banking Team leader Simone Dettling, this bankers’ compact had been in the works for at least 18 months—it predates Greta Thunberg, the Extinction Rebellion, Fridays For Future, and the rest of the “climate emergency” street-action nonsense. It makes clear that these are street actors for a dictatorship of bankers and central bankers like Carney, crisis-ridden bankers who see “green investment” as a last-hope boondoggle to skate through another financial crash at the expense of populations…”
  https://larouchepub.com/pr/2019/190923_climate_emergency.html

  Men medvetandet om den härskande oligarkins konspirerande innebär inte att skeptikernas misstro mot vetenskapen är rätt väg. Lyssna på båda sidor:
  https://mathsnilsson.se/klimat/

 67. ”Kritiken mot Greta Thunberg ökar med hennes kritik av etablissemangets passivitet.” https://www.globalpolitics.se/kritiken-mot-greta-thunberg-okar-da-hon-star-fast-vid-kritiken-av-etablissemangets-passivitet/

  En ibland illasinnad kritik mot Greta Thunberg börjar sippra fram. Jag tror att den kommer att öka kraftigt om hon står vid sin kritik av etablissemangets mycket passiva klimatpolitik. Vilket jag tror hon gör.

  I artikeln flera exempel på grov kritik, utan sakligt innehåll.

 68. Daniel Wiklund

  På en pressträff efter Gretas tal där Greta och fem andra unga aktivister är med, får hon frågan vilket budskap hon vill lämna till världens ledare, och om hon anser att Trump ska kommentera hennes tal. Först ville hon att frågan skulle upprepas. Hennes svar var att dom fått nog och bollade sen frågan till dom andra i panelen, det blev alldeles tyst. En kvinna som ledde pressträffen frågade igen om dom andra i panelen hade nåt att säga. Tyst som i graven blev det. Greta fick åter frågan om hon väntade på att Trump skulle svara på hennes tal. Greta svar blev att frågeställaren kunde rikta sin fråga till nån annan i panelen. Engagemanget var som bortblåst. Gretas budskap till världens ledare var att ”vi har fått nog”. Jag har fått nog av Gretas undergång åsikter.

 69. Fredrik S

  Anders Romelsjo #67

  Jo, det där med systembyte har ju lockat många genom historien. Och då passar USA bra att skälla på.

 70. Daniel Wiklund

  Greta drabbas verkligen hårt av klimatkrisen. Läser på text-att hon får det alternativa nobelpriset, 1000000 kr. På samma Text-tv läser jag ”FN-panel: klimatläget värre än befarat. Havsnivån stiger rejält-haven surare”. Som vanligt blir det bara värre och värre. Bra då att Greta får lite plåster på såren. Men inte helt becksvart. Om utsläppen av koldioxid minskar kraftigt i linje med Parisavtalet kan de värsta effekterna lindras. Mao kommer koldioxidskatterna att öka. Isabella L och Stefan L har ju också efter Gretas tal (predikan) fått ökad vind i ryggen.

 71. Håkan Bergman

  Här har vi nåt för Greta att ta tag i.
  https://www.politico.eu/article/eu-plans-to-spend-more-on-private-jets-for-top-officials-ursula-von-der-leyen-jean-claude-juncker-european-commission-climate-change/
  Så länge dom håller sig inom kontinenten finns det ett väl utbyggt nät av kanaler, blåser det fel kan man alltid gå vid sidan om kanalen och dra båten.

 72. Fredrik S

  Håkan Bergman#71

  Tack! Den måste spridas.

  Greta med följe håller väl på och kämpar sig till Kanada nu så hon kanske inte har tid eller lust att agera.

  Här hemma hemma ska barnen vara historielösa och matas med mijö- och migrationskunskap istället. Aristoteles och logik är väl icke önskvärt kan tänkas?

  Sen måste de ju ha tid och strejka också antar jag.

  Det bästa för barnen vore att skicka Lövin till månen.

  http://www.barometern.se/ledare/skolverket-overger-bade-antiken-och-stormaktstiden/

 73. ThomasJ

  Tack för, som alltid, ett mycket läsvärt – om än till del skrämmande – inlägg, Ann (+ Jacob, of course). 🙂

  Nu, och speciellt efter publiceringen av IPCCs senaste ’rapport’, har samtliga inom vetephaenskapsredkationerna hos nr 1 i offentlig desinformationsorganisation gone totally bananas och jag tror, att samtliga får/har 24 tim/dygn mentala orgasmer… (sorry där). Noterbart är, att redaktionerna har, förutom charlatanen Rummukainen, ett antal nya medlemmar i doakören. Undrar vad Mörner har att säga angående de ’accelererande’ havsnivåerna…?

  Lilla, stackars Gretas ’tal’ – korrektare sagt uppläsning av manus som skrivits av hennes PR-byrå – är till nästan intill 100% en kopia av ett tal som framfördes för ca 17 år sedan i Rio, länk:
  https://www.youtube.com/watch?v=aTWaMCv-c_g&fbclid=IwAR1Yts6SMdmoFYQWXfvwJH0HFdZxsBxxu1F6slxYxh0ULZON9pQ-WyYkwS0&app=desktop
  (där finns fler exempel) Lite(?) taskigt plagiat m.a.o. but who in the tribe cares?

  Det är en rejäl massa intressen, främst ekonomiska, som ligger bakom Grataismens framfart. Detaljerad info härom finns att erfara här:
  https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/09/23/foretagen-bakom-gretas-korstag/

  ’The higher you fly, the longer the drop’ (Neil Diamond) och det kommer ta rejält ont för Greta när marken tar vid. Stackars lilla flicka ! Åtala (minst) hennes föräldrar för barnmisshandel !

  Mvh/TJ

 74. Håkan Bergman

  Mycket skrik och lite ull.
  https://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-sa-mycket-har-greta-thunberg-paverkat-synen-pa-klimatet/
  17%? Det var 21% som röstade C+V+MP härom året, men om man är MP kan man väl inte bli extremare, då stämmer det bra, C+V kan nog skruva upp hysterin nåt varv till.

 75. Flodis

  Gretas anförande i FN var det värsta jag sett på mycket länge. Hon lanseras som extra intelligent trots sin ålder, men gör det fatala misstaget att spela ut ett känsloutbrott med underliga ansiktsuttryck och beskylla världen för sin olycka.

  Hade media haft något vett hade detta varit slutpunkten för hennes karriär.

  Att så många är imponerade och inte förstår hennes allvarliga problem är skrämmande. Väldigt ytligt att hylla henne. Fattar de inte att för varje sekund så förstör hon sitt liv och vägen tillbaka till ett normalt liv blir allt mer omöjlig.

  Det hon gör löser inte hennes problem. Klimatet kommer ta flera hundra år att fixa. Det kräver uthållighet och intelligens och förmåga att inspirera visa empati och samarbeta.

  Stackars Greta är ju helt olämplig för jobbet. Alldeles för känslig och inte mogen att resonera och fungera socialt. Det gör ont att se henne.

  Och då menar jag ur ett medmänskligt perspektiv. Att vara på fel plats. Att ha fel studievägledare och dåliga rådgivare. Att inte få hjälp och personligt stöd av mogna vuxna på ett personligt plan.

  En världsturné av detta slag måste komma från någon med väldigt dåligt omdöme. Någon vuxen som inte har alla hästar hemma eller som totalt saknar empati för vad barn behöver.

  Jag orkar inte se mer av henne. Jag lider av att hon lider.

 76. Fredrik S

  I morgon ska Kanadas premiärminister Justin Trudeau (han har tydligen utnämnt sig själv till Climate Champion) klimatstrejka med Greta I Montreal.

  Han ska också bygga ny oljepipeline med bolaget som hans regering köpte förra året.

  Logiskt borde det bli en annihilation där.

 77. Anders

  #61 Sören G ”Gretas beteende inför FN är sjukligt.” – Jag menar nog att det är föräldrarnas agerande som är allra mest sjukligt! Vad säger FN:s barnkonvention och svensk lag om att utsätta sin omyndiga tonåring för dessa hutlösa psykiska påfrestningar som en politiskt driven världsturné innebär?

  Jag anser att föräldrarna Ernman/Thunberg verkar (aningslöst?) offra sitt barns psykiska hälsa för sina egna politiska galna ambitioner om Global Governance! En vitmenad kopia av kommunismen…