William Happer

Benny Peiser om den politiska kampen mot Net-Zero

Peiser framför tesen att klimatdebatten nu är inne i en ny fas. Den nya fasen innebär att allteftersom folk inser att den gröna omvandlingen innebär radikalt ökade kostnader så kommer fler att ifrågasätta hela grunden för denna omställning av samhället. I Sverige tror jag att även vinterkylan och avsaknaden av energi kommer att bidra till   →

Koldioxid är ingen farlig växthusgas

Avsnitt 42. Lyssna och försök förstå vetenskapen! Om någon är intresserad av den grundläggande strålningsfysiken för växthusgaser så kan jag rekommendera att ni lyssnar på ett föredrag som William Happer gav för några veckor sedan för medlemmar av CLINTEL och Irish Science Forum. Klicka på länken så kommer ni till Klimatupplysningen och Happers presentation. https://klimatupplysningen.se/william…   →

William Happer om växthusgasernas fysik

För ett par veckor sedan så gav professor William Happer  ett föredrag för medlemmar av CLINTEL och Irish Science Forum. Det handlade om den grundläggande strålningsfysiken för växthusgaser. Så här gäller det att hänga med. 🙂 Han börjar med de klassiska experimenten av John Tyndall för att mäta de fysikaliska egenskaperna hos olika växthusgaser, inklusive   →

IPCC scenarier och Professor Happer

IPCC med flera påstår ju att jorden blir varmare när mängden koldioxid ökar i atmosfären. IPCC använder sina klimatmodeller för att räkna ut hur mycket. I det här inlägget tänkte jag försöka beskriva lite om teorin bakom och vad den egentligen säger. Jag tänker också beskriva lite om ett arbete som nyligen gjorts av Wijngaarden   →

Energiöverföring via Strålning

I vår serie av översatta broschyrer  är turen kommen till William Happer.   Introduktion Atmosfärens koncentrationer av koldioxid, metan, dikväveoxid och andra växthusgaser ökar långsamt. Vissa säger att detta snart kommer att orsaka en skenande global uppvärmning av jordens yta. Få inser hur lite vetenskapligt stöd det finns för denna oro. Faktum är att mer   →

William Happer, klimatfrågans kamikazepilot

Medan allas Greta gör internationell succé, uppbackad av konsensusmedia och måhända något mera, börjar det bli riktigt spännande i USA. William Happer (Professor of Physics, Emeritus, Department of Physics at Princeton University) verkar ha fått ett för klimatfrågan tämligen avgörande uppdrag. I höstas plockade president Trump in honom i USAs nationella säkerhetsråd (1) och nu   →

Trump träffar Happer

I fredags kallades fysikern och klimathotskritikern William Happer till ett möte med Donald Trump. Vad de talade om är inte känt utanför väggarna. Men det finns en del positioner i den Trumpska administrationen som ännu inte har någon kandidat. Exempelvis inom energi- och vetenskapsområdet. Våra vänner på Klimarealistene skriver mer om detta här. The Washington   →

Till koldioxidens försvar

Det blir ännu ett försvarstal idag. Den här gången är det Harrison Schmitt och William Happer som försvarar koldioxiden i The Wall Street Journal. När alarmisterna i våra svenska stormedia går i spin över de 400 ppm:ens magi, då planeten skall gå under, så kan detta vara en bra påminnelse om att mycket koldioxid i   →

Ännu en arg professor

William Happer är professor i fysik med ett förflutet i USA:s energidepartement, varifrån han blev utsparkad av ingen mindre än Al Gore. Dessutom är professor Happer en ”klimatförnekare” som inte skräder orden. “This is George Orwell. This is the ‘Germans are the master race. The Jews are the scum of the earth.’ It’s that kind   →