Jonas Rosén

Solens påverkan i AR5 och AR6

Frågan om hur mycket solen påverkar klimatet har ju diskuterats många gånger på klimatupplysningen. Jorden har blivit varmare sen lilla istiden. De troligaste är väl att antingen har energi-inflödet ökat eller så har utstrålningen (värmeförlusten) minskat. Energi-inflödet kan öka om molnigheten minskar, absorptionen ökar p.g.a. ändrat albedo eller om solen lyser starkare. I det senare   →

Forskare ser ”bevis” för människans klimatpåverkan

Willis Eschenbach har gjort ett intressant inlägg på WUWT, https://wattsupwiththat.com/2021/07/29/earths-energy-imbalance/, om jordens strålningsbalans. Idag mäts inkommande solenergi och utgående värmestrålning med satelliter. Satellitsystemet kallas Ceres. Eschenbach bifogar följande figur. Figur 1 ref: https://wattsupwiththat.com/2021/07/29/earths-energy-imbalance/, den röda kurvan är inkommande solstrålning och den svarta är utgående värmestrålning. Eschenbach ger också några intressanta siffror: Uppmätt ändring av ”återstrålning”   →

Kelvinskalan – den fysikaliska temperaturen

Jag har skrivit om temperaturskalan tidigare, men jag tycker att det kan vara intressant att kommentera den igen. Idag har vi (i Västvärlden) i princip tre olika temperaturskalor. Celsius – som har noll vid vattnets fryspunkt och 100 vid vattnets kokpunkt Fahrenheit – nollan vid ca -17.8C (fryspunkt för en saltblandning) och 100 vid kroppens   →

Varför ökar atmosfärens koldioxidhalt?

En fråga som det faktiskt råder konsensus om är att koldioxidhalten i atmosfären har ökat under de sista 70 åren. Från ca 300 till drygt 400 ppm. Den mest kända mätningen är den så kallade Keelingkurvan, som bygger på mätning av atmosfärens koldioxidhalt. Mätstället är ett berg (vulkan) på Hawai (berget Manua Loa). En central   →

Några funderingar kring termisk strålning

I klimatdebatten så diskuteras ofta begreppet strålning. Jag tänkte här ge lite input utifrån hur jag ser på termisk strålning utifrån det jag lärt mig inom fysik. Earth’s energy budget describes the balance between the radiant energy that reaches Earth from the sun and the energy that flows from Earth back out to space. Credits:   →

IPCC scenarier och Professor Happer

IPCC med flera påstår ju att jorden blir varmare när mängden koldioxid ökar i atmosfären. IPCC använder sina klimatmodeller för att räkna ut hur mycket. I det här inlägget tänkte jag försöka beskriva lite om teorin bakom och vad den egentligen säger. Jag tänker också beskriva lite om ett arbete som nyligen gjorts av Wijngaarden   →

Några funderingar kring kärnavfall

En första reflektion är att jorden är en väldigt radioaktiv planet. Berggrunden är ofta kraftigt radioaktiv, och jordens inre är smält på grund av det radioaktiva sönderfallet. Man kan faktiskt säga att vi bor på en enorm härdsmälta. Ett vulkanutbrott leder till att stora mängder radioaktivitet kommer ut i atmosfären. Vi utsätts också för radioaktiv   →

SECURE – den ”idiotsäkra reaktorn” som stoppades av Tankeförbudslagen.

Vi har i flera inlägg de senaste åren tittat på framtiden för kärnkraft. Mindre reaktorer med inbyggd säkerhet är det som är i ropet och det är då väldigt intressant att veta att Asea-Atom redan på 80-talet hade en lösning. Vår ciceron i den utvecklingen är Jonas Rosén som varit aktiv i kommentarsfälten tidigare. Jonas   →