Forskare ser ”bevis” för människans klimatpåverkan

Willis Eschenbach har gjort ett intressant inlägg på WUWT, https://wattsupwiththat.com/2021/07/29/earths-energy-imbalance/, om jordens strålningsbalans. Idag mäts inkommande solenergi och utgående värmestrålning med satelliter. Satellitsystemet kallas Ceres.
Eschenbach bifogar följande figur.

sol in o ut

Figur 1
ref: https://wattsupwiththat.com/2021/07/29/earths-energy-imbalance/, den röda kurvan är inkommande solstrålning och den svarta är utgående värmestrålning.

Eschenbach ger också några intressanta siffror:

Uppmätt ändring av ”återstrålning” = 0.8 W/m2 under de senaste 21 åren
Noggrannhet i mätningarna = +/- 4.3 W/m2
Eschenbach pekar också på problemet med drift i satellitmätningar vilket gör osäkerheten ännu större.

Osäkerheten i mätningarna är alltså väsentligt mycket större än den ”avvikelse” man detekterar.

Den vetenskapliga tolkningen av Ceres data är nog att det inte finns någon signifikant ändring av strålningsbalansen.

Escenbachs inlägg är ett svar på några klimatforskare som påstår att de är säkra på att avvikelsen i strålningsbalans beror på människan.
En av forskarna, Shiv Priyam Raghuraman, säger:  “Our study shows that even with the given observational record, it is almost impossible to have such a large increase in the imbalance just by Earth doing its own oscillations and variations.”
https://wattsupwiththat.com/2021/07/29/claim-less-than-1-probability-that-earths-energy-imbalance-increase-occurred-naturally-say-princeton-and-gfdl-scientists/

(fritt översatt: “Vår studie visar att det är omöjligt med en så stor avvikelse i strålningsbalansen på grund av naturliga orsaker”)

Om man tittar på figur 1, och läser klimatforskarens uttalande så börjar man undra. Vad pratar han om? Han ser kurvorna som bevis för att människan orsakar en klimatförändring. Han säger att skillnaden mellan den röda och svarta kurvan omöjligen kan förklaras med naturliga orsaker. Detta säger han trots att skillnaden är en femtedel av mätnoggrannheten.

Studien kommer att publiceras i Nature Communications och titeln är Anthropogenic forcing and response yield observed positive trend in Earth’s energy imbalance

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24544-4

Det är svårt att låta bli att undra om det inte håller på och ske någon slags kollaps inom klimatvetenskapen. Man behöver inte speciellt mycket vetenskaplig utbildning för att titta på figuren och säga att det inte verkar ha hänt något.

Däremot kan tydligen klimatforskare tolka figuren och komma fram till att den visar att människan har rubbat strålningsbalansen. Enligt deras artikel är de 99% säkra på detta.
Min tolkning är att det inte går att säga om det har skett någon förändring i strålningsbalansen.

Jonas Rosén

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  Kan något som är själva definitionen på ”kollaps” kollapsa??… Då borde den ju bli perfekt…. IRMC

 2. Anders

  Tack Jonas! Kan skillnaden i grafens tolkning inte vara så enkel att alarmisterna kapat y-axeln och ”zoomat in” så hårt att de tappat proportionerna? I flera bemärkelser… Alltså utöver att man bortser från mätfelets förödande effekt…

 3. foliehatt

  Enstaka mätvärdens betydelse står i omvänd proportion mot mätsystemets noggrannhet. Men trender går ju utmärkt att undersöka ändå – genom många mätningar över en längre tid.

  För mina ögon ser det i artikeln ut som att atmosfären har släppt igenom en ökande mängd energi i det kortvågiga området och samtidigt emitterar en något mindre mängd energi i det långvågiga. Mest påtagligt över tropikerna, följt av norra halvklotet. Att detta skulle bero enbart på mätinstrumentdrift verkar osannolikt, bla då uppmätta värden stämmer väl överens mellan de tre satelliterna (enligt författarna – har ej kollat data själv).

  Den enkla förklaringen från dessa data – att jorden värms upp på grund av ökande inflöde av energi, med utgående energi laggande efter, är logiskt. Om den mottagna energin omfördelas från ytan till hela massan så ska systemet lagga på detta sätt. Att den utgående trenden är marginellt negativ behöver inte vara kausalt beroende på samma faktor/er som påverkar det större inflödet.

  MEN – det är stora skillnader mellan vad olika aktörer i branchen rapporterar. Ex. vis så anger EPA en forcingtrend på 0,895 W/m²*decennium (https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-climate-forcing) medan studien som diskuteras här anger 0,38 W/m²*decennium. Det skiljer 240% mellan dessa trender.

  Vem i hela världen kan man lita på? som Hoola Bandoola sjöng en gång.

  Dessutom återstår att visa att fenomenen som författarna har analyserat beror på koldioxid, och inget annat.

  Slutligen så irriteras jag över att de benämner sina modelleringar ”experiment”. Jag hade en gång en kollega som beskrev höggradigt teoretiserande utan att kontrollera mot verkliga data, som – ”mental masturbation”. Det är mycket sådant i den här branchen.

 4. Anders

  #3 foliehatt. Klockrent och skarpt!

 5. Claes Ehrnrooth

  Hej Jonas,
  Håller med om både Willis’ och dina slutsatser, men du kunde ha översatt bättre: Författaren skrev ”almost impossible”, alltså ”nästan omöjligt”, vilket i praktiken urvattnar hela studien.

 6. Ivar Andersson

  Greta kan se koldioxid enligt mammans bok. Så att forskare ser bevis för människans klimatpåverkan är helt naturligt för de klimathotstroendes sekt.

 7. Lasse

  Tack Jonas
  Willis E är alltid intressant.
  Detta att missbruka data är vanligt.
  I Dagens SVD understrecket görs en relativisering av årets översvämningar av Fredrik C L.

  Men 20% mer soltimmar borde ge värme! 😉

 8. Daniel Wiklund

  OT Vaknar till ett soligt och varmt Luleå. Kollar text-tv. Det finns mörka moln i horisonten. Text-tv bjuder på mörka moln varje dag. Nu är det rekordstora koldioxidutsläpp pga skogsbränder i nordöstra Ryssland. 505 miljoner ton koldioxidekvivalenter (OS-klass på det) har frisatts sedan i juni, klart över klart över förra årets rekord. Karsten Warholm kan slänga sig i väggen, hans rekord på 400 meter häck är ju ingenting jämfört med detta rekord. Dessutom läser jag att det finns farhågor att bränderna ska tina upp permafrosten och frigöra ännu mer koldioxid. Godnatt jord, the tipping point är nu nådd, lika bra att inse det. Tänker på att det är val om drygt ett år och Miljöpartiet, som ligger farligt nära fyraprocent, behöver all den hjälp dom kan få. Bränderna kommer som en skänk från ovan. I dubbel bemärkelse. Bäst att skynda sig och ta sig en cykeltur I det soliga vädret, imorgon kan det vara för sent.

 9. foliehatt

  Daniel Wiklund, #8,
  tänk om det kunde bli så att Mp passerar en tipping point mellan nu och tills nästa val – en negativ för dem, positiv för Sverige.

  Men medias inneboende dynamik, med preferenser att rapportera om säljande katastrofer (verkliga, potentiella, eller inbillade), arbetar såklart FÖR Mp – och de är själva duktiga att spela på den fiolen (kom ihåg ex. vis ihåg sälarna och valåret 2018 års torka), så det kan vara trögare än man tror att nå denna så önskade tipping point.

  Men, hoppet lär ju vara det sista som överger människan….

 10. Sicken tjatig och tråkig graf, inget händer. En forskares mardröm, som vill ha dynamik.

  Nää, ingen ändring idag heller… som svar på partnerns fråga efter jobbet.

  CO2 har inget med våra klimatvariationer att göra. Utgående energi måste lagras någon stans, annars skulle vi ha iskalla nätter och ökenheta dagar.
  Vatten, denna självreglerande gigantiska termostat, styr till 99,999%, och då killgissar jag inte.

  Det är kemiskt, fysiskt, historiskt, geologiskt och astronomiskt omöjligt att denna stela molekyl kan uträtta något i vårt klimat.

 11. jax

  Det kan ju framstå som att antalet extrema väderhändelser ökar explosionsartat på grund av klimatförändringar, men då ska man komma ihåg att ”ingen” brydde sig om naturkatastrofer i utlandet för fyrtio år sedan. På sjuttiotalet kunde DN kosta på sig en liten notis om det varit jordbävning i Kina. De konstaterade då bara kort att hundratusen omkommit. Kanske lite överdrivet men så var det. Numera skriver de om två döda i ett oväder, med katastrofrubriker.

 12. Sören+G

  Vi får hoppas på Mp:s tipping point ut ur riksdagen.

 13. jax

  #11 jag själv

  Ett exempel på notis, från DN 21 februari 1970:
  ”Översvämning i Indonesien
  Svåra översvämningar och jordskred har drabbat stora delar av Indonesien och minst femton människor har omkommit. Dessutom har minst hundratusen människor blivit hemlösa. Stora landområden har blivit ödelagda och på Sumatra, Bali och Borneo tvingats överge sina hem, rapporterar Reuter”
  Själva texten tar upp ungefär 1% av en sida i tidningen. Man ska då komma ihåg att dels var formatet större på DN och dessutom var det nästan bara text på varje sida.

 14. Håkan Bergman

  #9,12
  Om inte S fixar Cementagate lär dom hamna runt tjugoprocentstrecket och få nöja sig med att vara tredje största parti, M och SD kan få egen majoritet. Allt detta för att Lövén inte inser skillnaden mellan uppgörelser med å ena sidan SAF-Verkstadsföretagen och å andra sidan med MP och maffian i Bryssel. Man förhandlar inte med sekter!

 15. Adepten

  Jonas Rosén
  Två av forskarna bakom detta papper är unga personer som leds av en centralgestalt inom klimatvetenskapen. Papperet har en hög trovärdighet i jämförelse med vad Willis Eschenbach skriver i WUWT. Säkert håller Lennart Bengtsson med om detta

 16. Björn

  Man kan undra över meningsfullheten i att jämföra ingående och utgående energi. Mer inkommande energi följs av mer utgående energi och resultatet blir + – 0. Men detta säger ingenting om temperaturvariationen, vilken har betydelse för allt liv. Detta säger heller ingenting om solens spektrala förändringar, vilken är och måste vara en huvudfaktor till atmosfäriska cirkulationsförändringar. Allt detta syns alltså inte i jämförelsen mellan ingående och utgående energi.

 17. #16 En poäng i det. Helt självklart.
  In skall vara lika med ut annars skenar temperaturen tills ny jämvikt råder.
  Vattenflödet innan kraftverket skall vara samma som nedströms. Jämför även Kirchhofss första lag. Rubbet in skall vara lika med rubbet ut.
  Likväl som att flödet inte säger något om effekten på kraftverket säger inte energibalansen något om temperaturen på jorden.

 18. #16 & #17
  Som konkretisering har vi således ’det gamla vanliga problemet’ att genomsnittsvärden är värdelösa för reell förståelse. Ett slående exempel är användningen av strålningsgenomsnittsvärden i Stefan Bolzmanns Lag, vilken är missbrukad i klimatsammanhang. Lagen anger relationen mellan energitransmission och temperatur som fjärde potensen av den senare uttyckt i Kelvin. Inte konstigt att feltolkning är vanlig.

 19. Björn

  Göran Åkesson [18]; Exempelvis så speglar inte genomsnittsvärdet eller medelvärdet, den verkliga fysikaliska ackumulationen av exempelvis solinstrålningens max och minvärden över tid. Ackumulerade minvärden över tid är inte det samma som medelvärdet mellan max och min. Det är just de ackumulerade minvärdena över en längre tid (decennier) som bestämmer om vi går mot en global nedkylning, eller tvärtom, om maxvärdena är höga en längre period. Man måste alltså försöka fånga konsekvenser av det fysikaliska och inte låta sig luras av förenklande medelvärden.

 20. Adepten

  #16 Björn
  Ja det är bara en indikator, men det finns också ”tusen” andra indikatorer som kan spegla klimatförändringar. Men det är viktigt att de är validerade och bygger på evidens.
  Sen kan man alltid besinna följande visdomsord varje morgon innan man tar del av dagens nyheter:
  1) Världen kommer alltid att förefalla vara i kris.
  2) Krisen är aldrig så alvarlig som det låter.
  3) Lösningen kan lätt göra saken värre.

 21. Torbjörn

  Finns det någon annan data än från CERES?

 22. Daniel Wiklund

  Kuriren är idag full av domedagspredikningar. Text-tv frossar i extremvärmerekord och bränder. Vem rapporterar det. Jo, EU-s klimatändringscenter. I dessa fotbollstider undrar jag om det finns nån klimatändringsytter. Värmen är tydligen farlig, närmast livsfarlig. Ändå slås det världsrekord och mängder av personliga rekord i Tokyo. Undrar om nästa OS blir av, jorden har kanske gått under innan dess. För säkerhets skull är det nog bäst att ta nästa sommar-os redan nästa år.

 23. Lennart Svanberg

  Till eventuella redaktörer som jobbar på DN:

  ”DN 6/8 2021. Bränder, torka och översvämningar är här för att stanna. Sverige måste anpassa sig till en ny klimatverklighet och stå bättre rustat för kommande naturkatastrofer.”

  Ursäkta mig Dagens Nyheter fast är inte detta samma, eller nästan samma text som ni matar oss läsare med dag efter dag, vecka efter vecka och år efter år.

  Tror ni att vi inte kommer ihåg vad ni skrev igår så ni måste upprepa det eller är det ni själva som inte kommer ihåg?

  Vi har förstått att ni har den här åsikten och vi läsare har för länge sedan slutat läsa mer än rubriken så kan ni börja uppskatta vår intelligens och hitta något annat att skriva om SOM variation?

 24. foliehatt

  Lennarts Svanberg, #23,
  Jag gillar inte idén om deplatforming. Men, ffa DNs klimatkatastrofistiska åsiktsjournalistik stod mig så upp i halsen att jag sade upp abonnemanget för några år sedan.

 25. tty

  Det var en ganska märklig artikel. Alla trender förutsätts vara linjära, utan någon motivering. Likaså förutsätts 2 sigma = 95%, likaså utan motivering. Men det kan ju vara så enkelt att vederbörande helt enkelt inte vet att detta bara gäller för normalfördelade data.

  Klimatets variabilitet tas rakt av från CMIP6, utan minsta tillstymmelse till verifiering mot faktiska data. Känns inte särskilt övertygande när Gavin Schmidt och t. o. m. Rockström nu medger att CMIP6 är helt uppåt väggarna, och klimatmodeller överhuvud taget är kända för sin oförmåga att modellera just sådan variabilitet.

  När det gäller den helt centrala osäkerheten/driften i CERES-data anges bara en siffra baserat på ett ”personal communication” utan någon som helst understödjande data. Skulle knappast ha godkänts i en C-uppsats.

 26. tty

  #21

  ”Finns det någon annan data än från CERES?”

  I praktiken inte.

 27. Lennart Bengtsson

  Det tydligaste beviset för att det föreligger en skillnad mellan instrålning och utstrålning kan ses i havsuppvärmningen där mätningarna är tillförlitliga. cirka 90% av värmen hamnar i havet. Ett sådant tecken är att havet expanderar. Skillnaden har de senaste 40 åren legat på cirka 0.5 Watt/m2 med en mindre fortlöpande ökning. Detta är väl dokumenterat i åtskilliga artiklar. En sammanställning finns i Bengtsson och Schwartz, Tellus, 2013: Determination of a lower bound on Earth’s climate sensitivity

 28. Gunnar Strandell

  Lennart Bengtsson #27
  Det förefaller mig som en feghet att inte säga sanningen: Vattnets uppmätta expansion sätter en övre gräns för klimatkänsligheten.

  För hur skulle havet kunna bli varmare utan att expandera?

  Jag tror inte på troll och hoppas att vi är eniga på den punkten.

 29. Sven Andersson

  Hur skulle jord och berg kunna bli varmare utan att expandera? Det är väl inte bara haven, som blir varmare?

 30. Lennart Bengtsson

  28

  Havet är en utmärkt och robust termometer. Notera dock att vad som här berörs är värmeökningen i jordsystemet där drygt 90% hamnar i havet. Havens massa ökar med ca 350 km^3 eller 1 mm/år Nu sker också en avsmältning från främst glaciärer och minskad mängd vatten på kontinenterna som i genomsnitt uppgått till det dubbla de senaste 40 åren eller ca 700 km^3 eller 2 mm/år. Se vidare kapitel 5 i min bok ”Vad händer med klimatet”

 31. Lennart Svanberg

  #24 Foliehatt – är ju ingen prenumererant på DN fast kan inte hålla mig för att läsa appens huvudnyheter..

 32. tty

  Havens utvidgning är inte så lätt att mäta som man kan tro. Direkta mätningar vid kusterna visar på en anmärkningsvärt konstant höjning av storleksordning 2 mm/år sedan ca 1860. Dessa mätningar kommer emellertid att framför allt fånga den barycentriska delen av ökningen, d v s ökningen av havens massa, medan den steriska ökningen, som beror av höjda vattentemperaturer (och ändrade salthalter) framför allt sker långt från de kontinentala kusterna. Detta framgår tydligt här:

  https://www.nature.com/articles/s41558-021-01046-1/figures/9

  Det innebär att vi i praktiken nästan inte har några data för den steriska komponenten före 1994.

  Lägg till detta att vi numera visserligen har bra data (men med rätt stora geografiska luckor) för havstemperaturerna ned till 2000 m tack vara ARGO-bojarna, men att nästan halva världshavens volym ligger under den nivån. Nu kan man visserligen förutsätta att ändringar på så stort djup sker långsamt, i takt med att djupvattnet omsätts, men man kan definitivt inte förutsätta att de är försumbara. Det skulle t ex vara mycket märkligt om inte AMO skulle påverka salthalt och temperatur på NADW (North Atlantic Deep Water).

 33. tty

  PS till #32

  Figur 1 här:

  https://www.semanticscholar.org/paper/Data-driven-reconstruction-reveals-large-scale-on-Dangendorf-Frederikse/e3e0dcc0d260a9096c754e38358c86e52d146ea1/figure/0

  visar mycket instruktivt hur de båda komponenterna i havsnivåhöjningen fördelar sig geografiskt och illustrerar med bilder hur de fungerar. Något som av någon anledning varit mycket svårt att hitta i litteraturen i ämnet.

 34. Adepten

  #28 Gunnar Strandell
  ”Det förefaller mig som en feghet att inte säga sanningen: Vattnets uppmätta expansion sätter en övre gräns för klimatkänsligheten”
  Förstår inte din tankegång. Kan Du förtydliga?
  Havet är en utmärkt och robust termometer som Lennart B nämner. Förtydligas i länken. Havsvärmeinnehållet som funktion av djupet. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/c1430490-b2d3-479b-a38b-abda6a6a5353/grl29030-fig-0002.png
  Men det är som tty nämner inte lätt att dra några slutsatser hur mycket havets expansion blir utifrån den ojämna temperaturfördelning som råder, med tanke på de andra faktorerna som påverkar expansionen. Som jag ser det i alla fall 🙂

 35. Messkalle

  Nu gäller det att skifta fokus, Golfströmmen kommer att upphöra inom kort.
  Greta´s tipping point is appoaching with an incredible speed.

  Climate change almost completely destabilizes Atlantic Meridional Overturning Circulation, study finds – The Washington Post
  https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/08/05/change-ocean-collapse-atlantic-meridional/

 36. Jonas Rosén

  #2 Anders

  Jo, jag tror du har helt rätt. Man ser trender i 3:e decimalen.

  #27 Lennart Bengtsson

  Med vilken noggrannhet känner man hela havsvolymens temperatur ?
  Kan förändringar i havsbottens topografi påverka havsnivåhöjningen? T.ex. att atlantryggen växer?