IPCC scenarier och Professor Happer

IPCC med flera påstår ju att jorden blir varmare när mängden koldioxid ökar i atmosfären. IPCC använder sina klimatmodeller för att räkna ut hur mycket.

I det här inlägget tänkte jag försöka beskriva lite om teorin bakom och vad den egentligen säger.
Jag tänker också beskriva lite om ett arbete som nyligen gjorts av Wijngaarden och Happer (två mycket väletablerade fysiker, båda professorer). Anledningen är att de faktiskt visat att koldioxiden inte alls ger någon större uppvärmning. De har använt sig av precis samma ekvationer som används i klimatmodellerna.

Jag ska försöka skriva så att det är läsbart även för en ”icke-fysiker”. Det innebär att jag kommer förenkla vissa resonemang. Det viktiga är ju huvuddragen – inte detaljerna.

Varför tror man att koldioxid värmer jorden?

Jorden tar emot solstrålning som värmer jorden. Samtidigt måste jorden göra sig av med värme för att balansera den inkommande solstrålningen. Detta sker genom att jorden strålar ut värmestrålning i rymden. Värmestrålningen kommer främst från land/havsytan och måste passera genom atmosfären innan den når rymden.

Teorin är att koldioxiden är fångar in värmestrålning, d.v.s. värmestrålningen från jordytan får svårare att nå rymden när koldioxidhalten ökar. En del av den ”infångade” värmestrålningen skickas tillbaka till jorden. Det blir ungefär som att värmestrålningen ”reflekteras” tillbaka. Denna ”reflektion” kallas också för återstrålning (back-radiation på engelska), och det är den extra återstrålningen som antas värma jorden. Man brukar mäta den i watt per kvadratmeter.

Det är inte så att koldioxid ”reflekterar” tillbaka all värmestrålning, utan det är bara värmestrålning inom vissa våglängdsområden som påverkas.

Hela ”klimatdebatten” handlar egentligen om den frågan – Hur mycket ökar återstrålningen?

IPCC´s scenarier

IPCC har lagt mycket tid på att försöka räkna ut hur mycket återstrålningen ökar. Återstrålningen beror ju på hur mycket koldioxid vi släpper ut och hur mycket koncentrationen ökar i atmosfären.
De arbetar med ett begrepp som de kallar för scenario. Ett scenario är ett fall där man antagit ett utsläppsfall. De kallar ett scenario för RCP. Det ”mildaste” scenariot är alltså att vi kraftigt minskar utsläppen nu. Det ”tuffaste” scenariot är att utsläppen fortsätter att öka som de gjort historiskt.

IPCC räknar så här.
Först räknar de ut hur mycket extra återstrålning som finns idag (år 2021) på grund av historiska utsläpp sen år1750. De räknar alltså på en atmosfärisk koldioxidhalt på 280 ppm (år 1750) fram till dagens nivå på ca 400 ppm (år 2021). De kommer fram till att det ger ca 2 W per kvadratmeter.

Sen räknar de ut koldioxidhalten 2100 utifrån olika antagande om utsläppen. De får då fram en siffra på återstrålningen 2100. De namnger ett scenario efter vilken extra återstrålning man får år 2100. Sen kan man räkna ut vad det innebär för jordens temperatur och klimat med hjälp av ”klimatmodeller”.

scenarier

Om man tittar på t.ex. RCP2.6 så har de räknat med att vi minskar utsläppen från 2020. Effekten blir att atmosfären kommer innehålla ca 400 ppm koldioxid år 2100, och återstrålningen har ökat med 2.6W per kvadratmeter sen år 1750.

I RCP8.5 har man antagit att vi fortsätter som nu, d.v.s. koldioxidutsläppen ökar som de gjort historiskt. Atmosfären innehåller då ca 1250 ppm koldioxid år 2100, och den extra återstrålningen är 8.5 W per kvadratmeter.

Det s.k. ”1.5 graders målet” (Parisavtalet) motsvarar att återstrålningen hamnar på 1.9 W per kvadratmeter år 2100. Det är alltså lägre än dagens uppskattade värde på ca 2 W per kvadratmeter. Återstrålningen måste alltså minska jämfört med idag.

Profesor Happer

För något år sedan gjorde Happer och Wijngaarden (säger bara Happer i fortsättningen) en mycket noggrann analys av hur mycket återstrålningen ökar beroende på koldioxidhalten i atmosfären.
De skrev en artikel och försökte få den publicerad. Ingen tidskrift accepterade att publicera! Detta trots att Happers artikel håller mycket hög vetenskaplig klass. Artikeln innehåller bara rent vetenskapliga analyser, och det finns inga kommentarer som ifrågasätter något. Ändå vägrar de vetenskapliga tidskrifterna att publicera den.

Varför? Det mest troliga svaret är att Happers beräkningar visar att IPCC räknat rätt mycket fel.
De har använt sig av samma ekvationer och samma databaser som IPCC´s klimatmodeller.

Happer räknar på hur mycket en fördubbling av koldioxiden ger, räknat från nuvarande nivå på ca 400 ppm till 800 ppm.

Om man tittar i figur 1 så ligger 800 ppm någonstans mellan RCP6.0 och RCP8.5. Det stämmer hyfsat med det som också kallas RCP7.0 (inte med i figur 1), d.v.s. enligt IPCC´s beräkningar så borde 800 ppm koldioxid ge ca 7W per kvadratmeter. Då innehåller siffran de historisk 2W per kvadratmeter, d.v.s. IPCC´s modeller säger att återstrålningen ska öka med ca 5 W per kvadratmeter jämfört med idag.

Det resultat Happer får är att en fördubbling ger en ökad återstrålning på mellan 1.5-2.3 W/m2.
IPCC säger att återstrålningen ökar med 5 W/m2.

Jag säger det igen – Happer och IPCC använder samma teorier och samma data (HITRAN databasen). De får helt olika svar!

Varmestralning

Figur 2 visar Happers beräkning av värmestrålning ut från jorden. Den svarta kurvan motsvarar dagens koldioxidhalt. Den röda kurvan motsvarar en fördubbling (800 ppm). Ur skillnaden mellan den svarta kurvan och den röda kurvan kan man räkna ut hur mycket återstrålningen ökar.
Man kan ju notera att för ögat så är det ingen större skillnad på kurvorna. Den stora skillnaden finns runt frekvensen 800.

Vem har rätt? Själv törs jag sätta rätt mycket på att Happer har rätt. Det betyder att IPCC har väldigt fel, och att deras beräkningar kraftigt överdriver hur mycket återstrålningen kommer att öka.

Ingen har hittills hittat något fel i Happers arbete, trots att det granskats (s.k. peer review) av flera vetenskapliga tidskrifter (dock inte publicerat).

En kommentar är att effekten av ökad koldioxid avtar ju högre halten blir. Effekten blir så att säga ”mättad”. Därför är det den första fördubblingen som är kritisk. Ytterligare ökning ger ingen större effekt på återstrålningen.

Kan man räkna ut hur återstrålningen ökar?

Det är faktiskt rimligt att ställa den frågan. Både IPCC och Happer gör ju samma typ av beräkningar.

Bådas beräkningar bygger på ekvationer som betraktas som etablerade, d.v.s. jag har inga invändningar. De data de använder kommer från en erkänd databas, och siffrorna är säkert korrekta. Inga invändningar här heller.

Innan jag pekar på osäkerheter i analysen vill jag betona att Happer använder samma teorier som IPCC. D.v.s. det som är osäkert i Happers analys är lika osäkert i IPCC´s analys. Till skillnad från IPCC så talar Happer om vad som är osäkert.

Happer pekar på bland annat följande osäkerheter:

Det första frågetecknet är att beräkningarna gäller för molnfri himmel. Eftersom ca 60% av jordens yta är täckt av moln så gäller beräkningarna bara ca 40 %.

Frågan är då hur mycket en koldioxidhöjning påverkar återstrålningen om det är molnigt?
Happer nöjer sig med att säga att beräkningarna gäller molnfri himmel. Han säger inget om molnig himmel:

Däremot är det rimligt att effekten av koldioxid är mindre om himlen är molnig. Sett från rymden så motsvarar ju moln en kallare markyta (molnen släpper inte igenom värmestrålning). Det finns alltså mindre värmestrålning som kan återstrålas, vilket borde ge mindre återstrålning.
Satellitmätningar (CERES) visar att värmeutstrålningen minskar till ungefär hälften när det är lite tätare moln (från ca 300 W/m2 vid klar himmel till ca 150 W/m2 vid molnighet).

När Happer räknar ut ca 2W extra vid en fördubbling (och klar himmel) så borde det bara vara ca 1 W extra om himlen är molnig. Detta gäller ju också beräkningen av det historiska värdet på ca 2 W per kvadratmetern (d.v.s. det som orsakats av en ökning från 280 ppm till dagens ca 400 ppm).

Det andra stora frågetecknet är hur man beskriver atmosfären. Egenskaperna kan ju variera rätt mycket beroende på vind, konvektion, jetströmmar, solinstrålning, fukthalt o.s.v. Det man gör är att man använder något som kallas standardatmosfären. Förhoppningen är att den är ett slags representativt medelvärde av atmosfären.

Det tredje stora frågetecknet är atmosfärens temperaturfördelning. Atmosfären är ju varm vid jordytan och blir kallare när höjden ökar (utom vid polerna). När man gör dessa beräkningar så är det väldigt kritisk hur man beskriver temperaturen ca 10 km upp (tropopausen). Hur mycket jorden strålar ut är väldigt beroende av den temperaturen (enligt teorierna). Man kan göra lite antaganden om hur koldioxiden påverkar denna temperatur, men problemet är att det är just antagande.

Kommentar

När man använder bästa kända teorier så ger Happers beräkning att återstrålningen ökar med ca 2W/m2 om vi fördubblar koldioxidhalten jämfört med idag. När IPCC använder samma teori så kommer de fram till ca 5W/m2.

IPCC säger att vi kan begränsa ökningen till 2W/m2 om vi stoppar utsläppsökningen och startar en drastisk minskning år 2060. Happer säger att ökningen blir ca 2 W/m2 om vi fördubblar koldioxidhalten.

Någon har fel! Happer eller IPCC?

Beräkningarna bygger på molnfri himmel. I själva verket är ca 60% av himlen molntäckt. Man kan inte bortse från detta. Moln har definitivt en effekt på hur värme strålar ut, och därmed också på återstrålning. Happer är mycket tydlig med att hans beräkningar gäller molnfri himmel.
Är det någon som hört IPCC säga att 1.5-graders målet bygger på beräkningar för en molnfri jord?

Länk till Happers orginalarbete
https://arxiv.org/abs/2006.03098

Länk till en sammanfattning av Happers arbete översatt till Svenska
https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Energioverforing-via-Stralning-1.pdf

Jonas Rosén

Min bakgrund är civ.ing i Teknisk Fysik vid LiTH, därefter en Lic. examen i Teoretisk Fysik, KTH. Jag licade inom fasta tillståndets fysik (termodynamik). Efter det har jag arbetat i flera olika företag som Sandvik, ABB, Saab Aero, Vattenfall och Outokumpu – främst inom R&D (faktiskt mycket inom datormodellering, vilket bidrar till min skepsis mot klimatmodellerna).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann+Löfving-Henriksson

  En oerhört ödmjuk och sympatiskt klargörande genomgång av vad hela ”klimatdebatten egentligen handlar om” även om just detta aldrig tidigare uttryckts så tydligt.
  Tusen Tack!

 2. Lennart Bengtsson

  Det är inget fel i Happers beräkning. Som Du kan se från artikel så är resultat praktiskt identiskt med Manabes resultat från 1967 (se tabell 5 i artikeln). Eftersom datorrsurserna var begränsade 1967 jämfört med idag använde Manabe ett förenklat sätt att beräkna bidragen från olika strålningsintervall. Det var dock som det visade sig en intelligent förenkling eftersom resultat inte skiljer sig från Happers.

  Notera att såväl Happer som Manabe har gjort beräkning från en enkel vertikal temperturprofil (lapse rate) såväl för en torradiabatisk lapse som en fuktadibatisk( där relativa fuktigheten är oförändrad och där fuktigheten bestäms av Clausius-Clapeyrons relation.

  I de komplexa allmänna cirkulationsmodellerna(GCM) som IPCC redovisat BERÄKNAS lapse rate och fuktighet fortlöpande från de fullständiga ekvationerna i modellen. De varierar därför liksom också molnighet för varje tidssteg och i varje gitterpunkt. Att de ger andra resultat än de som man får från såväl Manabe som Happers beräkningar behöver inte innebära att de är fel men inte heller att de stämmer. Det enda tillförlitliga sättet är att jämföra simuleringarna med verkliga observationer. Detta kan endast göras i efterhand och bör därför av alla tas för vad de är nämligen inget annat än tänkbara möjligheter. En del, som diverse politiker och aktivister, verkar inte ha insett detta.

 3. Bim

  Vi obildade dumskallar går efter vad verkligheten berättar för oss. Vi ser ingen katastrofal uppvärmning eller höjda havsnivåer som vi behöver bekymra oss för. Vad som händer om några hundra år tycker vi är ganska ointressant efter som verkligheten några hundra år bakåt i tiden berättar att verkligheten ser väldigt annorlunda ut då i jämförelse med nu. Göteborg är tex. bara fyra hundra år, Så skulle havet stiga oroväckande så borde vi i dag kunna flytta Göteborg till Varaslätten på 50 år med den bygg kapaciteten vi har i dag. Men så klart, vi får ju snacka ihop oss med Bert Karlsson först, förstås.
  Så jag och alla obildade tycker att vi skall simma lugnt och politikerna som inte ens är obildade skall ge tusan i att göra slut på våra skattepengar på sådant de inte begriper.
  När det gäller ekonomi så vet vi instinktivt att investera andras pengar och få ut något bra av det är dömt att misslyckas, utan att rådgöra med de som slitit ihop pengarna.

 4. Ivar Andersson

  #3 Bim
  Vi obildade dumskallar med sunt förnuft går efter vad verkligheten berättar för oss. Vi ser ingen katastrofal uppvärmning eller höjda havsnivåer som vi behöver bekymra oss för.
  Klimatförändringar anpassar vi oss till utan drastiska åtgärder. Vi har ju till exempel lyckats anpassa oss till en tredubbling av jordens befolkning på mindre än 75 år

 5. Mats Kälvemark

  # 2,3 och 4.
  Kloka ord, det är verkligheten som gäller. Genom att se oss om i nära och geografiskt avlägsen verklighet kan man lätt konstatera att vi har ingen klimatkris, i varje fall inte beroende på temperaturutvecklingen.
  Det finns mycket mer angelägna kriser att hantera, exempelvis de som berör samhälle och miljö.

 6. Ivar Dahlström

  Bra förklarat så att vi vanliga människor kan förstå. Denna artikel skulle våra politiker tvingas att få undervisning i. T.ex som i en skolklass med Jonas Rosén som föreläsare.

 7. Ivar Dahlström

  Denna artikel skulle vara obligatorisk för våra politiker att ta del av som en föreläsning med Jonas Rosén som lärare.

 8. Sören+G

  Klimathotarna utgår från att ett varmare klimat per definition innebär katastrof eftersom man fått för sig att det blir mer extremväder. Men det har inte blivit mer extrema väderhändelser.
  Kallare klimat ger mer torka eftersom avdunstningen från haven minskar. Om kallare luft förs in över ett område så kan det innebära mer solsken. Lyser solen från klar himmel under en längre tid torkar det ut marken och risken för skogsbränder ökar. Påståendet om att det blir mer skogsbränder när det blir varmare är falsk.

 9. Lasse

  Tack Jonas Rosen
  Alltid bra med förklaringar.
  Men det finns en förenkling i modellen som störs av det som kallas för moln.
  Med 20% fler soltimmar 🙂 har vi sett att något sker med molnbildningen under den period som vi haft uppvärmning (40 år)
  Knappast obetydligt men helt negligerat!

  Lennart B hade sin bok på ledarplats i SVD idag-grattis.
  ”Den fria diskussionen ger lösningar framåt.”
  SVD mjukar upp fronten som skapats av Rockefellers pengar: https://coveringclimatenow.org/about/
  SVT är med och har en plats bland de som vill styra våra tankar! SVT/SR ger DDR vibbar!

 10. Håkan Bergman

  Bim #3
  Man behöver ju bara tänka på allt som byggts under efterkrigstiden, bostäder, ofta hela städer faktiskt, industrier och infrastruktur i det här landet. Och då var inte vi sönderbombade 1945.

 11. Göran J

  Tack Jonas

  Ditt inläggär den bästa ögonöppnare jag någonsin fått genom att läsa och kanske förstå lite mera av problematiken med Klimatlarmen.
  Jag har också läst om nedanstående egenskaper som CO2 lär ha och då blir ju hela klimatdebatten meningslös.
  Här kommer några påståenden som jag läst som och skjuter hela ”Climate Change” i sank. Om dom är korrekta.

  Det finns inget direkt, linjärt samband mellan atmosfärisk CO2-koncentration och dess påverkan på temperaturen
  ”Växthus” -uppvärmningseffektiviteten för CO2 minskar logaritmiskt med ökande koncentrationer, vilket innebär att:
  vid 20 ppm är redan upp till 42% av koldioxideffektiviteten
  vid 100 ppm, uppnås ~ 67% av CO2-uppvärmningseffektiviteten
  vid 150 ppm, CO2-nivån på växt / planetens livskraft, ~ 72% av CO2-uppvärmningseffektiviteten tas upp
  vid 280 ppm, den ungefärliga föreindustriella koldioxidnivån, uppnås ~ 82% av CO2-uppvärmningseffektiviteten
  vid den aktuella atmosfäriska nivån tas CO2 410ppmv ~ 88% av CO2-uppvärmningseffektiviteten upp.
  Jämvikts klimatkänslighet, (ECS), bedöms som den ytterligare temperaturökning som uppstår till följd av en fördubbling av CO2 i atmosfären
  En logaritmiska förminskningsgraf visar att en fördubbling av CO2 från 410ppmv till 820ppmv bör resultera i en temperaturökning på cirka + 0,35 ° C, eftersom uppvärmningsförmågan för CO2 nu är så nära mättnad.

 12. Anders

  #2 Lennart Bengtsson. Vad intressant att Du skriver ”Det är inget fel i Happers beräkning.” Vad anser Du då om det faktum att den inte släpps fram av någon vetenskaplig tidskrift? Vad anser Du om peer-review systemet inom klimatforskningen? PS. Tack Jonas! DS

 13. Carin

  Tack Jonas för bra o enkel förklaring. Termodynamik inte min starkaste sida men har förstårt och varit ifrågasättande tidigare då modell o verklighet inte stämmer. När jag läste på Luleå Teknisla Universitet så gällde verkligheten. Idag verkar modeller vara det som är sannast i vårt PK samhälle.

 14. Lennart Bengtsson

  Du får kontakta Happer. En förklaring kan vara att detta redan visats tidigare. Jag tycker artikeln är bra men visar egentligen inget nytt. Så orsaken kan helt enkelt vara att den inte är originell nog. Men den är lämplig i den högre undervisningen då den är klar ch välskriven.

  Men kanske inte i Sverige längre då man är orolig att studenterna skall klaga över att den innehåller för mycket formler och kanske strider mot jämlikheten och gör en del studenter olyckliga.

 15. Arild Fuglerud

  Ja, det är detta klimatdebatten handlar om. Tack, Jonas för en bra sammanfattning.

  Skall vi tro på verkligheten eller IPCCs hypoteser som bygger på teorier med många frågetecken och en kunskapsnivå som fortfarande efter > 50 år är högst osäker?

  Och man blir än mer tveksam när man inte vill ha en öppen dialog. I regeln beror det på att frågan är långt mer politisk än vetenskaplig.

 16. LBt

  Klimat är genomsnittligt väder sett över längre perioder.
  Modellresultat borde alltid redovisas med rimliga felgränser och tillgängliga observationer. Nedan har ni den globala temperaturutvecklingen som glidande medelvärden avseende 11, 30 och 60 år.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:360/plot/hadcrut4gl/mean:720/plot/hadcrut4gl/mean:132

 17. Bim

  Glömde att tacka Jonas Rosén för ett jätte bra inlägg. Det är jiu inte så att vi dumskallar inte lär oss något här på KU.
  Dumskallen Trump verkar ju också satsa på rätt häst i motsats till den vänster hyllade Biden.som inte läser KU
  Jag följer dagligen allt som skrivs i den mån jag hinner. Men minnet är ju begränsat på gamla dar så jag försöker hålla mig till väsentligheterna.
  Men det jag lärt mig om klimatforskningen är, att ju mer de forskar ju värre blir klimatet. Det är som en religion. Påvar och prästerskapet blir aldrig nöjda förrän alla ligger på knä i bön framför dem.
  Men det är som prof. Richard Dawkins säger, Som rättesnöre kan väl kristendomen och bibeln vara bra, men förväxla den inte med verkligheten.
  Precis så kan man förhålla sig till klimatvetenskapen. Det finns ju korn av sanning men det betyder ju inte att det är sanning alltihop. Dessutom finns det värre katastrofer än ett varmare klimat som vi helt ignorerar. Det räcker med ett rejält vulkanutbrott för att en lång vinter etableras i ett antal år och dödar massor av liv.
  Så lev väl och simma lugnt medan det går.

 18. Sigge

  Visar inte verkligheten att Happer och Wijngaarden beräkningar är felaktiga.

  Om man använder Happers klimatkänslighet så borde globala temperaturen ha ett jämviktsläge (för strålning) som är ungefär 0,5 grader varmare vid 400 ppm jämfört med 280 ppm.

  Temperaturmätningarna visar att globala temperaturen hade ökat med c:a 1,0 grader när CO2-halten var 400 ppm och dessutom var inte strålningen inte i jämvikt, för det skulle temperature behövt vara ytterligare några tiondels grader varmare.

  Jag tycker det är för stor skillnad mellan Happers och Wijngaardens hypotes och verkligheten för att man skall ta det på allvar.

 19. Erik A.

  Tack för en bra artikel!

  Ja de globala klimatmodellerna överdriver kraftigt betydelsen av CO2 för växthuseffekten. Det finns en direkt 1:1 mappning i modellerna mellan utvecklingen av CO2 halten, C(t) och temperaturen som inte finns i naturen.
  https://klimatupplysningen.se/orsakar-manniskan-global-uppvarmning-del-ii/

  Tillgängliga data för de senaste 60 åren visar dock att det finns en stark korrelation mellan temperaturen och förändringen av CO2, dC/dt. Det betyder att det är de naturliga variationerna av nettoemissionen av CO2 som styr utvecklingen av CO2. De antropogena utsläppen är försumbara. Det är temperaturen som driver förändringen av CO2 halten i atmosfären.

  https://klimatupplysningen.se/orsakar-manniskan-global-uppvarmning-del-i/

 20. Ann+Löfving-Henriksson

  # 18 Sigge, förstår inte hur du tänker. Om jag tolkar Dej rätt så anser du att den enda faktor som styr klimatet är den stackars koldioxiden. Menar du det eller är det bara att jag inte förstår det du skriver?

 21. Kjell Wållberg

  #18, Sigge
  Kanske fler faktorer än CO2 påverkar den globala medeltemperaturen. Hur är det med H:s o W:s hypotes? Tar den hänsyn till något mer än CO2-halt?
  #19 o #20, ni hann före på bollen…

 22. Daniel Wiklund

  # 18 Sigge Ja du Sigge. Verkligheten är inte så varm idag. Just nu i Luleå stekheta 6 grader, 0 imorse. Den kallaste pingsthelg jag upplevt. Annat var det för 50 år sen. Hade då turen (eller oturen, välj) att få vara med om ett värmerekord, drygt 30 grader på annandagpingst den 31/5. Jag minns (fast mitt minne är inte så bra numera) hur en domedagspredikant då varnade för att jorden stod inför en katastrof om vi inte kunde stoppa den skenande koldioxiden. Det verkar som att man lyckats med det, så kallt som det är nu. Om det nu är kyla som man vill ha. Ska nu klä på mig ordentligt, ska ut på min andra cykeltur idag. Vill ju bidra till att rädda den brinnande planeten.

 23. IPCC vilar sina resultat på förstärkningseffekter som är temperaturberoende. Högre fuktighet med högre temperatur. Problemen är för det första att man inte vet hur en högre luftfuktighet slår ut i slutändan över globen. Mer moln och regn eller en förstärkt uppvärmning? Än så länge har observationerna inte visat på någon accelererande uppvärmning. Snarare en utplaning .
  Dessutom är det ju så att CO2 påverkar temperaturen allt mindre vilket rimligtvis då också innebär en allt mindre förstärkningseffekt på grund av luftfuktighet.

 24. Lars M

  #14 Lennart Bengtsson
  😂 den var bra 😂

 25. LBt

  IPCC:s resonemang bygger hela vägen på ett sen lång tid erkänt fysikaliskt förhållande, växthuseffekten och det faktum att CO2 är en växthusgas. Detta resonemang innehåller inga okända naturkrafter eller spöken, ingen bombkurva, ingen okänd värme som kommer ”före” eller liknande.

  Till dess vi får ett annat kunskapsläge skall vi naturligtvis agera efter bästa förmåga. Det är vad Parisavtalet innebär men också att utvecklingen noga skall följas så att åtgärdsprogrammet kan anpassas vid behov.

  Mycket bra men så har också 90% av världens alla länder och naturligtvis Sverige ställt sig bakom.

 26. Bert Nilsson

  #23

  Uppvärmning ger förvisso en ökad avdunstning men också en sänkt relativ fuktighet vilket kan ge minskad molnbildning och ökad solinstrålning, vilket ju faktiskt observerats. Vad resultatet i slutänden blir behöver nog utforskas lite mer.

  Om förstärkningseffekter skulle göra klimatet instabilt skulle det gått överstyr för länge sedan. Alla system i naturen är nog per def stabila, om än pendlande.

 27. Jonas Rosén

  #23 Ingemar

  Håller med, men Happer räknar på båda fallen.

  Vid konstant absolut fuktighet, ca 1.5 W/m2 extra vid fördubbling av koldioxiden
  Vid konstant relativ fuktighet, ca 2.2 W/m2 extra vid fördubbling av koldioxiden.

  Happers förstärkningsfaktor är alltså ganska måttlig, ca 0.7 W/m2. IPCC har ca 3-5 W/m2.

  Förmodligen är det därför de har helt olika siffror.

 28. Daniel Wiklund

  # 25 LBt Tror du på det där själv. Det är väl inte bara 90 procent, är det inte 97. Jag ska trösta mig med dina lugnande ord när jag snart ska ut i kylan, på själva pingstdagen.

 29. Björn

  Hej Jonas! Vad jag förstår så medför ökningens differens av ppm jämfört med 1750 och fram till nu, en ökad återstrålning av 2 W/m2. Men begreppet återstrålning är ju ekvivalent med back-radiation, vilken du menar ”värmer jorden”. Här har ju varit mycket diskussioner kring detta begrepp, ”back-radiation” och ifrågasatts om detta är den verkliga fysiologiska förklaringen kring IR-absorberande gasers bromsande av värmeutflödet. Är detta med återstrålning bara ett betraktelsesätt som du använder dig av? Egentligen är det väl så att det är fotonerna från den varma jordytan som fördröjs av sitt utflöde mot rymden av de IR-absorberande gaserna. Desto fler IR-absorberande gasmolekyler, desto större sannolikhet för absorption och desto längre tid tar det för fotonerna att nå fri rymd. Men oavsett betraktelsesätt, så strålar jordytan ut mindre värme med ökad mängd IR-gaser.

 30. Munin

  # Jonas Rosén

  Citerar:
  ”Satellitmätningar (CERES) visar att värmeutstrålningen minskar till ungefär hälften när det är lite tätare moln (från ca 300 W/m2 vid klar himmel till ca 150 W/m2 vid molnighet).”

  Tydligare kan det väl inte bli att vattnets roll i klimatsystemet är vida större än koldioxidens!

  För att knyta an till satellitmätningar: Finns det ännu några publicerade uppgifter om vad CERES m.fl. har mätt upp och som gör anspråk på att visa resultat av heltäckande mätningar av jordens utstrålningen vid toppen av atmosfären över tid.

  Det finns sedan länge satellitmätningar av temperaturen i atmosfären och nu bör det vara dags att få ut något av vad mätningarna genom satelliter visar om utstrålningen vid toppen av atmosfären.

  Enligt satellitmätningarna har jorden kylts ned under senare tid och bör därmed ha tappats på värme till rymden. Det bör därför finnas en samvariation med hur utstrålningen vid toppen av atmosfären varit och som satellitmätningar i så fall ska kunna bekräfta. (Att värmen skulle ha försvunnit från atmosfären och sedan gömt sig någon annanstans på jorden verkar osannolikt).

  När det gäller koldioxiden: Jordens temperatur har inte ökat sedan 1930-talet och ännu har ingen förklaring givits till temperaturökningen från slutet av 1800-talet till 1940-talet. Den kan inte bero på människans användning av fossila bränslen och därtill kopplad koldioxid då användningen var så liten under de åren.

 31. Jonas R #27,

  ”Förmodligen är det därför de har helt olika siffror.”

  Jo, förmodligen har de helt olika siffror beträffande förstärkningseffekten. Frågan är varför de inte tar hänsyn till att uppvärmningseffekten av CO2 ensamt avtar logaritmiskt? Och är så liten som Happer et.al. räknat ut.

  Ingen uppvärmning -> ingen högre vattenhalt -> ingen förstärkningseffekt (om någon)

 32. Munisn #30

  ”ingen förklaring givits till temperaturökningen från slutet av 1800-talet till 1940-talet.”

  Nej, och det är därför som man istället håller tyst om detta, eller att man desperat försöker manipulera bort 30-talsvärmen.

 33. Sigge

  #20 Ann Löfving Henriksson

  Om det vore så att Happer och Wijngaarden har rätt så beror största delen av den temperaturökning som vi haft på något annat. Det verkar inte troligt att det är så för då borde globala temperaturen inte stiga hela tiden som den gjort de senaste 50 åren med nästan en grad. Det borde ha varit perioder där temperaturen sjunkit även under de senaste 50 åren.

  Om man går tillbaka och tittar på vad IPCC rapport AR1 som publicerades ungefär 1990 så förutspådde man där att globala temperaturen skulle öka med ungefär 0,6 grader C på 30 år. Det stämmer ganska bra med verkligheten.

  Jag är rent allmänt skeptisk mot forskare som redovisar kraftigt avvikande resultat jämfört kollegor som forskar om samma sak. I synnerhet om det går att göra historiska jämförelser med verkligheten och det visar att de avvikande forskarna har större diskrepans mot verkligheten än det stora flertalet.

  #21 och #22. Ni får ursäkta men jag orkar inte svara er, så Ni får hålla till godo med det här svaret.

 34. Sigge #33,

  Du kanske borde ta dig en titt på temperaturutvecklingen under 1900-talet till idag och fundera på vilka ”okända” och för dig obegripliga mekanismer som kan ha åstadkommit den. Att bara hitta på fantasikurvor duger liksom inte på denna blogg.

 35. Jonas Rosén

  #29 Björn

  Hej Björn,

  Jo, det har varit mycket diskussion om återstrålning. I min tankevärld så är det mer en fråga om hur man beskriver någonting.

  Normalt i fysik så talar man om ett flöde. Typ att varmt går till kallt.
  Inom klimatdebatten delar man upp det i två flöden :
  En utgående strålning och en återstrålad strålning. Man kan mycket väl göra så. Det finns inget ofysikaliskt i det, men man måste vara lite försiktig eftersom fysikens lagar inte gäller delflöden. De gäller bara totalflöden.
  Det är korrekt att det inte kan stråla värme från ett kallare objekt (atmosfären) till en varmare kropp (jorden). Men det gör det inte. Totalflödet går fortfarande åt rätt håll.

  Kan tillägga att jag är väldigt tveksam till siffran 2W/m2 extra sen 1750. Jag vet att det påstås, men jag tycker det saknas grund för det påståendet.

  #30 Munin

  Jo, moln är viktiga. Själv är jag lite förvånad över att alla beräkningar på återstrålning gäller molnfri himmel.

  Min egen fundering är att om utstrålningen minskar p.g.a. moln så minskar också återstrålningen (eftersom det finns mindre att återstråla).

  När man räknar på återstrålning (eller minskad utstrålning) så är den direkt proportionell mot intensiteten vid källan. Det är så Happer (och Manabe) räknar. Halverar man utstrålningen, så halverar man återstrålningen.

  Jag tycker att det verkar som att man inte tar med detta i analyserna av hur mycket återstrålningen har ökat.

 36. Kjell Wållberg

  #33, Sigge
  ”Det verkar inte troligt att det är så för då borde globala temperaturen inte stiga hela tiden som den gjort de senaste 50 åren med nästan en grad. Det borde ha varit perioder där temperaturen sjunkit även under de senaste 50 åren.”

  Så du har alltså svårt att tänka dig förlopp som har längre varaktighet än 50 år. Hur var det nu med cirkulationen i havet… Tog den inte lite tid på sig?

 37. tty

  #25

  ”PCC:s resonemang bygger hela vägen på ett sen lång tid erkänt fysikaliskt förhållande, växthuseffekten och det faktum att CO2 är en växthusgas. Detta resonemang innehåller inga okända naturkrafter eller spöken, ingen bombkurva, ingen okänd värme som kommer “före” eller liknande.”

  Nej, IPCC:s resonemang bygger hela vägen på att en hypotetisk förstärkningsmekanism (positiv vattenångeåterkoppling) i stort sett tredubblar CO2:s växthuseffekt. CO2 ensamt är nämligen skäligen verkningslöst vid aktuella halter.

 38. pa

  #25

  IPCC är en odemokratisk organisation skapad av odemokratiska krafter. De har fått med sig alla nyttiga idioter i sitt bedrägeri genom odemokratisk infiltration och mutor.

  Man behöver inte gräva så värst mycket för att se hur det politiska mutnätverket ser ut som underblåser lögnen att CO2 är en farlig gas.

 39. Christian H

  IPCC:s uppdrag är att påvisa den effekt de anthropogena utsläppen av växthusgaser har avseende klimatet på jorden. Redan där har man målat in sig i ett hörn då man utgår från att det finns en effekt. Uppdraget för deras forskare kan sammanfattas med meningen:

  ”Visa att växthusgaserna allvarligt skadar vårt klimat”.

  Man bestämmer först vad resultatet ska bli och inte som brukligt att undersöka hur det ligger till. De som är beredda på att arbeta efter den devisen och inte drar sig för att överdriva och slira på sanningen kan se fram mot en trygg försörjning och positiv uppmärksamhet i medierna. De senare väljer oftast det budskap som kan visa på största möjliga dramatik. De omåttligt rika personer och organisationer som ligger bakom ”the new world order” nöjer sig inte med den stora makt de redan har utan vill kontrollera allt och alla in i minsta detalj. Utomlandsresor, bilkörning, köttätande m.m. vill man förvägra gemene man. Dessa aktiviteter vill man endast tillåta för en liten ekonomisk elit. Målet är att nå världsherravälde och medlet är att skrämma upp befolkningarna till den grad att de frivilligt underkastar sig allehanda diktat. Här är klimatalarmismen ett viktigt instrument.

  Slutligen var det intressant att ta del av Jonas Roséns utmärkta inlägg och Happers resonemang. Svårigheten för honom och Wijngaarden att bli publicerade och få gehör för de invändningar de har på IPCC styrker min uppfattning om hur korrupt klimatforskningen har blivit.

 40. tty

  Det här med moln och deras klimateffekt är komplicerat.

  Moln har flera olika effekter. De reflekterar solstrålning och minskar därmed uppvärmningen av marken/havet på dagen.

  På natten har de oftast motsatt effekt. De förhindrar utstrålningen mot den extremt kalla rymden och har därmed en värmande effekt.

  När det gäller ”återstrålningen” (rättare nedåtriktad långvågsstrålning) kan man vid första anblicken tycka att de inte borde ha någon effekt alls eftersom IR-strålningen inom koldioxidens och vattenångans absorptionsband absorberas så kraftigt att strålning från moln knappast kommer att nå marken, men så är det inte. Moln består nämligen av vattendroppar eller iskristaller, och de är därmed svartkroppsstrålare (i stort sett), och de strålar därmed inom hela IR-området (inklusive det s. k. ”Fönstret”). Däremot fungerar vattnet/isen i molnen inte som växthusgas. Molnen strålar givetvis både uppåt och nedåt, men eftersom temperaturen sjunker med höjden blir strålningen nedåt större än uppåt. Förenklat kan man säga att de strålningsmässigt fungerar som två markytor, en rättvänd och en uppochnedvänd.

  Molnens klimateffekt beror alltså på:

  1. Om det är dag eller natt (och hur högt solen står)
  2. Hur högt molnbasen ligger (och temperaturen där)
  3. Hur högt molnens topp ligger (och temperaturen där)
  4. Molnens optiska tjocklek (inom ljus- respektive IR-bandet)
  5. Om molnen består av vattendroppar eller iskristaller

  Lägg därtill molnens avgörande betydelse för regn/snö och den mycket stora värmetransport som avdunstning och kondensation innebär (faktiskt klart större än IR-utstrålningen från marken).

  Lägg därtill deras ytterst komplexa och ständigt varierande geometri, så är det inte underligt att ingen har lyckats att på ett realistiskt sätt beräkna deras nettoeffekt, och det kommer inte att ske inom överskådlig framtid heller. I stort sett alla klimatmodeller kommer fram till att moln netto värmer, medan i stort sett alla empiriska data tyder på att de netto kyler.

 41. Bjarne Bisballe

  # 33
  1990: (citat) 5.1.1 Under the IPCC Business-as-Usual (Scenario A ) emissions of greenhouse gases, the average rate of increase of global-mean temperature during the next century is estimated to be about 0.3°C per decade (with an uncertainty range of 0.2°C to 0.5°C). This will result in a likely increase in global-mean temperature of about 1 °C above the present value (about 2°C above that in the pre-industrial period) by
  2025.

 42. Hej Jonas Rosén,

  för ett par år sedan hade jag ett inlägg som gick ut på att förklara ”återstrålningen”.

  https://klimatupplysningen.se/klimatprat-mattebyn/

  Vad det handlar om är att det mesta av den IR-strålning som kan fångas (av växthusgaser) fångas redan inom några meter, och av det som fångas där går hälften ner igen. Kort sagt — återstrålning sker inte från hög höjd, utom som tty så riktigt påpekar, från moln som strålar i alla våglängder, inte minst i ”atmosfäriska fönstret” en strålning som då når ner till jordytan (mark eller vatten).

 43. Sigge

  #34 Ingemar Nordin

  Det är ingen fantasi att globala temperaturen ökat med med c:a 0,2 grader per decennium de senaste decennierna. Det har visserligen hänt tidigare men inte med närmare 0,2 grader per decennium 5 decennier i rad.

 44. Sigge

  Kjell Wållberg #36

  Visst kan man tänka sig att man har en naturlig temperaturökning som sträcker sig över 50 år, men inte med 0,2 grader per decennium.

 45. Daniel Wiklund

  # 43 Sigge Här i Luleå är det 25 grader kallare än det var under pingsthelgen för 50 år sen. Vad är då en grad på 50 år. Vilket svammel, och ett dyrbart svammel. Kom till Norrbotten Sigge så kan du kyla ner dig.

 46. Lennart Svanberg

  #44 Du är ett orakel av oanad förmåga som kan säga att det ena perspektivet, 50 år, är naturligt medan det andra, 10 år, är onaturligt.. Ja, låt oss lägga ner bloggen då du uppenbarligen är lika klok som Rockström som kan se 10000 år in i framtiden för då kommer man tacka oss för alla vindmöllorna vi bygger nu enligt honom. Kan du inte slå ihop dig med Rockan så vi slipper dig här?

 47. Sigge

  Bjarn Bisballe #41

  Den där texten stämmer inte överens med diagrammet som finns på nästa sida i IPCC-dokumentet och andra texter i dokumentet. Det är troligen felskrivet där. Annars är det ganska stort fel på tre andra ställen.

  I 5.1.3 så står det att globala temperaturen beräknas öka med 0,9 grader till 2030 vid Ba U (Business-as-Usual) och på sidan 77 fins en text som förutspår 1.8 grader högre temperatur år 2030 jämfört med förindustriell tid vid Ba U-scenario vilket stämmer ganska bra med diagrammet.

  Nu har ju CO2-usläppen och metangasutsläppen inte ökat riktigt lika snabbt som Ba U förutsatt. Därför borde de kommande decennierna inte öka med c:a 0,3 grader per decennium utan borde vara något lägre.

  Hur man än resonerar så har klimatet blivit varmare och det är ganska nära det IPCC förutspådde 1990.

 48. Torbjörn

  #43 Sigge
  Hur säkra är mätningarna? Ser man på de ”bevis” som finns i naturen, kan man ifrågasätta mätningarna

 49. Sigge

  #46 Lennart Svanberg

  Jag förstår inte vad du menar.

  Jag konstaterar att globala temperaturen har ökat i 50 års tid i ganska snabb hastighet. Det behöver man inte vara något orakel för att konstatera.

  Man behöver heller inte vara något orakel för att konstatera att Happer och Wijngaardens hypotes stämmer dåligt med verkligheten.

 50. Rolf Mellberg

  Sigge,

  Jag kan precis lika gärna hävda att temperaturen stigit
  0.6 grader på 70 är.
  Mellan 1950 och 1980 låg det stabilt (eller kanske sjönk lite men det kan ju ha varit orsakat av aerosoler) Sedan 1980 har det stigit ca 0.6 enligt UAH.

  Låt gå att hälften av det är antropogent orsakad, i så fall extremt liten effekt av 35% av co2-okning under denna tid.

 51. Sigge

  Torbjörn #48

  Den senare halvan av 1900-talet så är mätningarna säkra. Då har det funnits gott om väderstationer på landsbygden. Det är värre i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Där är mätosäkerheten stor.

 52. Sigge

  Rolf Mellberg #50

  UAH mäter inte marknära därför kan resultaten skilja lite jämfört med markmätningar.

  Du kan inte hävda att globala temperaturen bara ökat med 0,6 grader på 70 år därför att under 70-talet så steg globala temperaturen med 0,2 grader. Det kunde ha varit naturlig orsak om globala temperaturen inte fortsatt att öka med ungefär 0,2 grader för varje årtionde.

 53. Daniel Wiklund

  # 49 Sigge. Du undviker att kommentera att pingsthelgen i Luleå var 25 grader varmare för 50 år sedan. Kom inte och snacka om att det blivit varmare. Just nu 2 grader i Luleå. Det viktiga för mig är inte den globala temperaturen, vad det nu är, utan temperaturen där jag bor och lever.

 54. tty

  #43

  ”Det har visserligen hänt tidigare men inte med närmare 0,2 grader per decennium 5 decennier i rad.”

  Ta och läs den här:

  https://www.nature.com/articles/s41598-017-01451-7

  Det finns en excelfil i ”Supplementary data” som ger temperaturer år för år genom hela Holocen. Där kan du plocka ut i stort sett hur många 50-årsintervall som helst med större temperaturförändringar än så. Och det är inte alltför svårt att hitta intervall med dubbelt så stora förändringar heller. Eller tre gånger för den delen.

 55. Ulf

  För övrigt ligger väl förändringen per decennium snarare på 0,15 per decennium sen man började mäta med satellit i slutet av 1970 talet. Det blir 0,6 grader. Är det alltså så att temperaturskillnaden mellan 1970-1980 är 0,4 grader ja då kan man verkligen fråga sig ifall ökande koldioxidhalten är orsaken. Den är väl betydligt högre idag än 1980.

 56. Bjarne Bisballe

  Sigge #47
  se på s 85 hvad Bua er. 10,5 GtC i 2020 svarer til 38 Mt CO2 ophobet. Det svarer meget godt til realiteterne.

 57. Bjarne Bisballe

  #56 rettelse: ikke ’ophobet’ , men ’udledt’

 58. apropå det som diskuterats i denna tråd (om ”föstärkningsfaktorer”) och i tidigare trådar (om vattentemperaturer i tropiska hav som ”maxar” runt 28 grader) så publicerar WUWT del 1 av en studie om avlästa temperaturer i dessa hav under året och hur dessa data kontrasterar mot modellerna (CSIRO). Intressant https://wattsupwiththat.com/2021/05/23/ocean-surface-temperature-limit-part-1/

 59. Lasse

  #40 tty
  MOLN-svåra att modellera och svåra att se om de värmer eller kyler.
  Här kommer ett försök som visar att det går!
  https://wattsupwiththat.com/2021/05/23/ocean-surface-temperature-limit-part-1/

  Havstemperaturen stiger sällan över 30-32 grader.
  Varför?
  Moln som modellerna saknar förmåga att ta hänsyn till.
  Därför leker de med CO2 och världens tillgångar på (fossil) energi.

 60. Peter

  SVK,
  kärnkraften renoveras, ger endast 3500 MW
  vindkraften, 900 MW
  Vattenkraft, fullt ställ, 9700 MW.
  Sverige importerar 1000 MW…

  Hur man förstör ett perfekt elsystem…
  Sverige hade kunnat vara en stormakt med dubbelt så många innevånare, skattebetalande välutbildade, om Sossarna hade låtit landet utvecklas med industrier i alla orter, byggt ut järnvägar, vägar och andra kommunikationer. låtit energin vara billig och utnyttjat fördelen i världshandeln. Istället har vi skattat sönder landet, urbaniserat landet och förstört många av våra industrier för att ge bort pengarna i bidrag till andra länder och spelat bror duktig.
  biståndet är 1% av BNP, det är ca: 4% av Sveriges budget.
  Om man ser på Sverige som ett bolag så ger vi bort ungefär halva vinsten varje år, givet att ab Sverige går med 8% vinst varje år vilket är ett rimligt avkastningsmål för ett företag. Nu används ’vinsterna’ för politiskt valfläsk, gåvor till diktaturer och islamister så vinsterna syns inte riktigt. Poängen är att landet har under de senast 40-50 åren förstörts i min mening, där vi kunde ha haft en helt annan utveckling. Sverige har också fallit på många index och är idag ett mediokert europeiskt land.
  Med senaste tidens migration ser inte utsikterna direkt så mycket bättre ut. Vi är på väg att bli ett nytt Portugal/Grekland/Irland…men med betydligt högre skattetryck.

 61. LBt

  Visst bygger IPCC:s resonemang på en förstärkningsfaktor och visst utgör andra växthusgaser än CO2 ofullständiga delar i IPCC:s resonemang men eftersom inget annat trovärdig alternativ finns till känd temperaturuppgång från mitten av 1800-talet har världen valt åtgärder och uppföljning.

  Frågan avgörs naturligtvis slutgiltigt av vad forskning och observationer fortsättningsvis ger. Det är därför Parisavtalet är så bra, frivillighet och uppföljning.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:360/plot/hadcrut4gl/mean:720/plot/hadcrut4gl/mean:132

 62. Lasse

  #61 LBt
  IPCC kan hjälpa dig förstå.
  De pekar på två perioder under 1900 talet då temperaturen steg 0,5 grader.
  Före 1950 , då på grund av naturliga faktorer.
  Efter 1950, då till mer än 50% orsakad av människans utsläpp.
  Därtill döljer de inte att det var en period mellan 1950 och 1980 då temperaturen inte ökade alls.

  Är det viktigt för dig att det inte funnits perioder med varmare klimat än nu?
  Då skall du inte läsa denna!
  https://notrickszone.com/2021/05/20/scientists-again-affirm-natural-warmings-of-5-16%e2%80%89c-in-a-few-decades-can-be-entirely-unforced/

 63. Roland Salomonsson

  OT! Sorry!

  Jag noterade hos Thoralf Alfson, att SMHI verkar ha ett konsultbolag, som tillverkar analyser om klimat och havsnivåer. Resultaten verkade vara skrivna utifrån ett narativ – d v s jorden kommer att brinna och haven kommer att höjas massor av meter.
  Idag är det landhöjning i aktuell kommun.

  Det slår mig då att SMHI sannolikt numera är befolkad av klimataktivister. I jämförelse med USA är risken därvid överhängande att SMHI databaser därvid manipuleras, så att nya felaktiga ”originaldata” läggs in i databasen. Därvid sabbas alla framtida möjligheter att korrekt vetenskapligt analysera ett klimat. Det går sannolikt inte att lita på att data förvaras vid mätplatsen, som förr. Digital avläsning blir allt vanligare.

  FÖRESLÅR ATT KLIMATUPPLYSNINGEN SNARAST SKAPAR RESURSER ATT KOPIERA DE DATABASER UR VILKA SEDEMERA KLIMAT BERÄKNAS.

  Likaså bör via media historiska artiklar om väder kontrollera i vilken grad databasen är kontaminerad eller ej.

 64. Jonas

  #62 Ja, den är intressant.

  Appropå ”Unprecedented warming, ”science is settled” etc…

  Nature Communications (Capron et al 2021)

  ” However, no consensus exists yet to explain what triggers the abrupt warmings, characterized by Greenland surface temperature increases of 5–16 °C within a few decades to centuries8. Among the proposed paradigms, mechanisms involving changes in Nordic Seas sea-ice cover9, atmospheric circulation10, or the collapse of ice shelves11 have been investigated. Recent studies suggest that abrupt climate variability can result entirely from unforced12 or noise-induced oscillations of the coupled atmosphere-ice-ocean system that alter poleward energy transport (ref. 13 and 14 for reviews).”

 65. Jonas Rosén

  #42 Sten Kaiser

  Hej Sten,

  Jo, jag har samma uppfattning. Atmosfären är i huvudsak ogenomskinlig i koldioxidens absorptionsband, d.v.s. ”återstrålningen” sker mestadels från låg höjd.

  Dock så innehåller Schwartzschilds ekvation en källterm – d.v.s. det skapas strålning i absorptions/emissionsbandet hela vägen i atmosfären. Det är det som gör att jorden trots allt emitterar inom koldioxidens absorptionsband.
  Sett från en satellit så är emissionen inom absorptionsbanden > 0, p.g.a. att strålningen skapas i atmosfären. Vid en viss höjd kan denna strålning nå rymden.

  Storleken på den strålningen bestäms av temperaturen på det lager i atmosfären där strålningen kan nå rymden.

  ”Klimatteorin” säger att den temperaturen sjunker vid ökad koldioxidkoncentration p.g.a. att höjden ökar. Som jag förstått så är detta den stora effekten av ökad koldioxidkoncentration.

  Påverkas detta av moln? Min gissning är att den inte gör det, d.v.s. att temperaturen i troposfären inte ändras vid molnighet ?

  Jag tror att man inte tar med det när man räknar energibalans. Molnen reflekterar tillbaka värmestrålning. Men utstrålningen i koldioxidens absorptionsband är oförändrad.
  Är absolut inte hundra på detta, och skulle gärna se att någon (Happer?) redde ut detta.

  Jag tror att man dubbelräknar idag. Att modellerna räknar med att koldioxidstrålningen stängs inne av molnen, medans det de facto strålar ut från tropopausen.

  Som sagt – är inte 100% på detta.

  Den del av strålningen som ligger i ytterkanterna av absorptionsbanden kan påverkas av att koncentrationen ökar eftersom det inte är mättat i dessa våglängdsområden.

  Denna effekt är mindre än ”ökad emissionshöjd”, men den borde påverkas av moln.
  Moln kommer ju blockera Ir strålningen som ligger i ytterkanterna av absorptionsbandet.

 66. Anders

  #63 Roland S. Bra tänkt där! Dina farhågor besannas inte minst av SMHI:s rappakalja kring ”värmeön” Jokkmokk, som var föremål för många inlägg här. Så länge SMHI inte visar exakt vilka och varför man homogeniserar data och samtidigt bedriver klimathotsalarmism måste vi misstro dem.

 67. Ivar Andersson

  #49 Sigge
  Hur märker du att temperaturen har ökat med 0.2 grader på 10 år?
  Vi har ju lyckats anpassa oss till en tredubbling av jordens befolkning på mindre än 75 år så anpassning utan drakoniska åtgärder är möjligt för människor med sunt förnuft.

 68. Jonas R #65

  Du säger att IPCC säger att med ökad co2-,halt så höjs utstrålningsnivån till rymden. Men med tanke på hur oerhört liten ökning av co2 det sker i atmosfären så måste denna effekt vara ganska minimal. Kanske helt irrelevant?

 69. LBt

  Lasse #62,
  IPCC säger inte att uppvärmningen om ca 0,5 grader C fram till 1950 enbart har naturlig förklaring. Det enda man kan sluta sig till av vad IPCC säger är att de anser att mindre än 50% år en följd av mänsklig påverkan. I Lennart B:s bok ”Vad händer med klimatet” hänvisar han till en beräkning från 30-talet där inverkan från atmosfärisk CO2 uppskattas till 0,02 grader C per decennium. Själv tycker jag en god uppskattning av de senaste 150 årens utveckling är att utgå från de globala temperaturer kända dataserier ger för åren 1895, 1925, 1955, 1985 och 2015 eftersom dessa representerar nära-nollinverkan från en naturlig 60-årscykel.
  Du hänvisar för övrigt till en temperaturserie som på många vis är intressant men som bara ger lokal information.

  Min länk i #61 ger däremot global klimatinformation om man håller sig till de 2 med glidande medelvärden avseende 30 och 40 år.

 70. Läs gäŕna först mitt svar till Lars-Eric Bjerke #41 under ’Politisk konsensus….’.
  Den andra bilden med en Planckkurva bekräftar på ett illustrativt sätt resonemanget där. Planckkurvan ’rasar samman’ vid våglängder där koldioxid absorberar/emitterar energipulser/fotoner. Spetsen neråt finns vid ’wavenumber’ 666, motsvarande 14,9 mikrometer. Om jag utnyttjar denna spets neråt för att konstruera en Planckkurva med den aktuella spetsen som ett maximum, uppåtriktat, för en sådan kurva, förskjutes denna kurva mot längre våglängder. Spetsen uppåt vid 14,9 mikrometer representerar ju koldioxidens maximala absorptions/emissions våglängd. Vi beräknar därför med hjälp av Wiens Displacement Law denna fiktiva Planckkurvas karaktäristiska strålningstemperatur. Det blir: T=2,897771955/14,9×10^-3=194K, dvs -79,2° C.
  Detta är koldioxidens emitterade fotoners temperatur alltid.
  Resonemanget blir alltid lika, vilket bevisas av att m.h.t. ev mätfel den ’rasade Planckkurvan’ är identisk vid 400 ppmv och 800 ppmv. För extensiv förklaring se refererade inlägg #41.

 71. Daniel Wiklund

  # 69 LBt Global klimatinformation. Global är ett modeord. Jag nöjer mig med hur vädret är där jag bor. Meningslöst att hålla på med global klimatinformation. Många av oss har ju problem med att ha koll på sig själva. Men vi tror att man ska få ordning på hela planeten. Hybris kallas det. Idag blev det äntligen lite varmare i Luleå, stekheta 10 grader. Det är bara hålla fast sig, jordens feber stiger oroväckande snabbt. Det är dags att skaffa ett klimatstasi. Människorna orsakar ju själva att jorden har feber. Klimatbovarna måste straffas.

 72. Lars Kamél

  RCP8.5 är definitivt inte ett scenario som förutsätter att koldioxidutsläppen fortsätter att öka som hittills! För att nå 1250 ppm till 2100, behöver koldioxidhalten öka med över 10 ppm per år. Den verkliga ökningen har länge hållit sig på ungefär 2-3 ppm per år. Ungefär hälften av utsläppen tas ganska snabbt upp av naturen. Om det upptaget skulle upphöra, blir ökningen ändå bara omkring 6 ppm per år. Varifrån skulle accelerationen upp till drygt 10 ppm per år komma? Det är dessutom ett medelvärde för nästan 80 år, så det måste till en rejäl acceleration fram till 2100. Och dessutom alltså att naturens upptag upphör (nästan) helt.
  Nej, RCP8.5 är ett scenario där det eldas mer fossila bränslen än vad som antagligen finns, där energitekniken går bakåt så att kol åter blir dominerande, där världens kvinnor åter börjar att föda uppåt 10 barn var och där all denna energianvändning ändå gör att människor blir fattigare. Det är helt enkelt ett scenario som är totalt orealistiskt!

 73. P-A Johnsson

  #42
  SMHI mäter långvågiga instrålningen, se exempel från 11 maj 2004, figur sid 5.

  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

  Det som är lite förvånande är att det är så liten skillnad mellan klar himmel och moln, ungefär 270 W respektive 350 W.

  Men kanske inte eftersom en pyrgeometer inte mäter inkommande långvågig strålning utan utgående nettostrålning (negativt tecken) som man adderar till uppåtriktad strålning från själva sensorelementet. Sensorns yttemperatur är ungefär samma som omgivningstemperaturen.

  För Kipp & Zonen CGR4 (som SMHI använder) anges att vid moln är förväntad nettosignal 0 till -5 W/m2 och vid klar himmel -90 till -130 W/m2.

 74. Michael E

  LBT, avseende förändringshastighet så bör du läsa denna länk, http://joannenova.com.au/2016/08/experts-surprised-to-discover-what-skeptics-have-known-for-years-world-has-been-warming-for-200-years/
  Som du kan se från den första figuren så kan man utläsa följande förändringstakter i den globala medeltemperaturen;
  1860-1880; 0,163 C/decennium
  1910-1940; 0,15 C/decennium
  1975-1998; 0,166 C/decennium
  1975-2009: 0,161 C/decennium
  Går du sedan till den tredje figuren som plottar kumulativa tillskott av CO2 från mänskliga aktiviteter ser du att 30% tillkommit sedan år 2000, 50% sedan 1985 och ca 85% sedan 1950.
  Sedan 1850 har jordens medeltemperatur ökat från 288 K till 288,8 K, förövrigt en i sammanhanget fantastisk stabilitet med en ökning om endast 0,27% över drygt 150 år. Av dessa 0,8 K har ca 0,4 tillkommit efter 1950 då också 85% av de kumulativa mänskliga utsläppen av CO2 gjorts.
  Jag tror inte det kan bli tydligare än så här att CO2 endast är en av flera parametrar som påverkar klimatet och under perioden 1850-nu omöjligen den dominerande. Fast vid det här laget vet du nog det, eller hur?

 75. Slabadang

  Bra artikel … Tack!

  Tyvärr så är den byråkratiserade vetenskapens chefer högst upp i dess elfenbenstorn totalt korrumperade/politiserade. IPCC är ju bara bevisligen ett politiserat missfoster till institution. I det undre laget av forskare finns det seriösa blandade med aktivister. Styggelsens översta lager är ”sammanfattningen för stakeholders” författad av Grinpiss WWF politiker och kimatbyråkrater som bevisligen ej klarar av att läsa innantill utan får någon typ av klimatalarmistiska hallucinationer under processen. Sen när våra Greta-frälsta journos ska återberätta klimatstoryn så blir det så patetiskt teatraliskt överspelat som en svimning scen i nån gammal pilsnerfilm. Erika Bjerströms teatraliska hardcore klimatteater är sååå pinsam så man måste titta bort.
  Vetenskapen är verkligen illa ute och allt fler grenar blir politiskt ”känsliga”. Husses utsända och utnämnda jacobiner tar itu med alla oppositionella hypoteser. Att säga sanningen blir allt oftare en rent revolutionär handling. IPCC har ju tvingats fuska inom akka klimatområden för att konstruera ihop sin soppa till klimatalarmism.
  Våra mest kända klimat-krösamajor begagnar en förfalskad berättelse från klimathistorik -> klimatmodellsframtid. Det är helt fantastiskt att se hur Skrockström får stå å trycka ut sin rena klimathysteriska rappakalja utan en enda kontrollfråga typ ”Hur var det med Maldiverna sa du” å isbjörnarna? Vad hände med den galopperande globala uppvärmningen? Hur länge eller hur ofta kan vi bara ha ”tio år på oss”?

  Vi är på väg mot efterblivenhet och snart har vi klimatschamaner som främsta ”vetenskapsmän” och co2 voodoo riter står på skolschemat såväl som på dagis? Kampen mot konkurrerande regndanser kommer intensifieras.

  Nature Lancet mfl tidskrifter har bevisat att de är bortom räddning och korrupta trutförlängare åt de som pröjsar och styr.
  Jag tycker uppriktigt synd om de forskare som försöker försvara integriteten av sitt fält.

 76. LBt

  Michael E #74,
  utmärkt länk, lägg särskilt märke till hur väl 60-årigt glidande medelvärde av temperaturen i länk från #61 följer CO2-haltens tillväxt i din länk. Men även den typiska 60-årscykeln under 1800-talet är intressant.

 77. Adepten

  #52 Sigge
  Vilka åtgärder ska vi i Sverige och övriga världen vidta för att förhindra att temperaturen skall öka med 0,2 grader för varje årtionde?

 78. Daniel Wiklund

  # 75 Slabadang. Bra sågning av klimatsvamlet.

 79. Sigge

  Bjarne Bisballe #56

  Utsläppen av andra gaser som påverkar klimatet som Metan, CFC, lustgas, halon m m är lägre än vad som beräknades på 80-talet.

 80. Sigge

  #77 adepten

  För att globala temperaturen inte skall fortsätta att öka så måste utsläppen av växthusgaser minska. Idag så är CO2-utsläppen den klart dominerande växthusgasen som släpps ut p g a mänsklig verksamhet.

  Utsläpp av andra växthusgaser än CO2 har inte ökat i samma takt som CO2-utsläppen. Vissa gaser som utsläpp av CFC minskade med 90% under 90-talet.

 81. Adepten

  #80 Sigge
  OK. Jag hajar. Utsläppen av växthusgaser måste minska. Men hur ska vi minska CO2? Med vilka åtgärder ska vi i Sverige och övriga världen vidta för att inte kastas tillbaks till medeltiden? Ingår kärnkraft i din lösning?

 82. Daniel Wiklund

  Ett litet bidrag hämtat från verkligheten, inte från nån klimatmodell. Den här dagen för 23 år sen minns jag. Jag hade varit i USA i två veckor, min dotter graduerade. I Arizona. Kom hem till Luleå på lördagen. På måndagmorgon drog jag upp persiennerna, skulle kolla vädret, skulle ha utegympa. Det hade under natten kommit 25 cm snö. Den låg kvar hela veckan, innegympa hela veckan. Ibland tar vädret oss med överraskning. Och detta oberoende av koldioxiden. Skulle inte skada omvåra sk klimatexperter mer brydde sig om vädret i verkligheten.

 83. Christian H

  #75 Slabadang

  Bra sågning av klimathotspacket och träffande namngivning på flera av dem. Ett namn som också bör namngivas är den norske klimatpsykologen och flummaren Toknes.

 84. tty

  #65

  ”“Klimatteorin” säger att den temperaturen sjunker vid ökad koldioxidkoncentration p.g.a. att höjden ökar. Som jag förstått så är detta den stora effekten av ökad koldioxidkoncentration.”

  #68

  ”Du säger att IPCC säger att med ökad co2-,halt så höjs utstrålningsnivån till rymden. Men med tanke på hur oerhört liten ökning av co2 det sker i atmosfären så måste denna effekt vara ganska minimal. Kanske helt irrelevant?”

  Nej, effekten är inte irrelevant. I själva verket är det själva kärnan i växthusgasteorin. När utstrålningen flyttar till en högre höjd så leder detta till att temperaturen vid markytan stiger tills jämvikt åter uppnås, d v s att temperaturen på ”utstrålningsnivån” (som egentligen är ett brett höjdavsnitt) åter blir densamma.

  Man kan lätt testa effekten i MODTRAN:

  http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/

  genom att höja CO2-halten och sedan justera ”Temperature Offset” tills utstrålningen åter blir densamma.

  Så långt är det enkelt, men….

  1. I mitten av koldioxidens absorptionsband sker utstrålningen ovanför tropopausen, i stratosfären, där temperaturen ökar med höjden. Här leder mera koldioxid istället till mera utstrålning och alltså avkylning. I Antarktis inland går denna effekt ända ned till marken vintertid.

  2. Lapse-raten påverkas av mängden vattenånga i atmosfären. Ökar den blir blir lapse-raten mindre, vilket också minskar den temperaturökning vid markytan som behövs för att höja temperaturen i utstrålningszonen.

  3. Mera vattenånga ökar luftens specifika värme (det är det som minskar lapse-raten), men det ökar ju därmed även luftens ”transportförmåga” och gör därmed konvektionen (som är betydligt större än IR-utstrålningen) effektivare. Och kom ihåg att vattenångan är starkt koncentrerad i den undre delen av troposfären. Inom vattenångans mycket bredare absorptionsband behöver därför värmen inte alls transporteras upp lika högt för att stråla ut i rymden.

  4. Och så molnigheten och hur den påverkas förstås. Och kom ihåg att moln är svartkroppsstrålare, de strålar alltså även inom de olika växthusgasernas absorptionsband. Molnen översidor/övre delar fungerar alltså som en oftast mycket kuperad markyta uppe i troposfären, en markyta med ofta kraftigt varierande men normalt mycket lägre temperatur än den riktiga markytan.

  Alltid denna vattenånga som trasslar till det och förstör de vackra modellerna. Lägg märke till att de IR-spektra av Jorden från rymden som publiceras undantagslöst är från mer eller mindre molnfria områden (Sahara, Medelhavet sommartid, Östantarktis vintertid….). Det blir alldeles för rörigt annars.

  ”Den del av strålningen som ligger i ytterkanterna av absorptionsbanden kan påverkas av att koncentrationen ökar eftersom det inte är mättat i dessa våglängdsområden. ”

  Exakt. Och vore det inte för detta skulle koldioxidmängden överhuvud taget inte ha någon klimateffekt på nuvarande nivåer. Du kan lätt se hur det verkar i MODTRAN. Klicka på ”Save this run to background” kör ”Return” och öka sedan på CO2-halten ordentligt och gör ”Return” igen. Du får då två kurvor. Men du måste fläska på rejält, annars kommer du inte att se någon skillnad alls (det syns bättre med ”Wavelength” än med ”Wavenumber”).

 85. tty

  #76

  ”lägg särskilt märke till hur väl 60-årigt glidande medelvärde av temperaturen i länk från #61 följer CO2-haltens tillväxt i din länk”

  Men eftersom koldioxiden effekt på temperaturen är allt annat än linjär tyder ju detta på att det inte finns något orsakssamband.

 86. tty #84,

  Jag har bara svårt att tro att de pyttemängder som co2-tillförslen utgör i lufthavet skulle kunna höja atmosfärens tjocklek nämnvärt. Däremot innebär återstrålningen på låg höjd att marken svalnar av långsammare och utgör därmed det väsentliga bidraget från co2 till uppvärmningen.
  Men kanske tänker jag fel.

 87. tty

  #86

  Nej, den påverkar inte atmosfärens ”tjocklek”, men däremot dess ogenomskinlighet för IR-strålning inom dess absorptionsband och därmed medelhöjden från vilken utstrålningen sker. Den effekten är inte så stor heller, det rör sig om storleksordning några hundra meter för en fördubbling av koldioxidmängden, men den är märkbar.

  Att marken svalnar av långsammare innebär att den blir varmare vilket kommer att fortplanta sig uppåt till tropopausen, förutsatt att lapseraten förblir oförändrad.

 88. tty #87,

  Tack. Då blir det hela mer begripligt för mig.

 89. Lars Ellerman

  Intressant läsning / Lars Ellerman

 90. Adepten

  #76 LBt #80 Sigge
  Som Ni vet ökar växthuseffekten logaritmisk med CO2 koncentrationen.
  Nu har de smarta kommit på att växthuseffekten kan bekämpas med exponentiella teknologier. De som förespråkar dessa teknologier är Ray Kurzweil, amerikansk uppfinnare och futurolog, som skrivit boken ”The singularity is near”. Det kännetecknande för Ray Kurzweil är att han förutser att människa och maskin kommer att växa ihop. Han är den mest kände talesmannen för vad som kallas för transhumanism. Den andre är Peter Diamandis, mannen bakom de första privata rymdfärderna, är initiativtagaren till Singularity University som backas upp av amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa och Google. Han fick idén när han läste ”The singularity is near”.
  Singularity University vid Nasa Ames Research Center i Silicon Valley, USA, utbildar entreprenörer, forskare och beslutsfattare i hur man kan använda så kallade exponentiella teknologier för att ta sig an världens största utmaningar, ex. klimatförändringen. Deltagare bör vara på doktorandnivå eller högre.
  Sverige har Rebecka Carlsson som gått utbildningen på Singularity University. Hon betecknas som en grön aktivist och har skrivit boken ”Exponentiell klimatomställning”.
  Hon föddes samma år som begreppet ”hållbar utveckling” myntades. När hon går i pension, några år efter 2050, ska världens klimatutsläpp vara noll m.h.a. exponentiell teknologi och exponentiella beteendeförändringar.
  Ja, tillika vill hon leva ett bekymmerlöst liv typ Saltkråkan eller Bullerbyn fast med en laptop.
  Ett sätt att nå dit är genom så kallad generativdesign. Det är en form av AI där man riggar algoritmer och låter dem generera, optimera och testa i en virtuell miljö. Man kan sätta upp kriterier för designen. Lite som att snabbspola evolutionen. Du kan rigga algoritmerna på fredag eftermiddag och låta dem testa 4 000 designvarianter tills du kommer tillbaka på måndag morgon. Det andra är att recycla utan att downcycla och designa vartenda objekt i hela världen smartare.
  Ja som Ni förstår det pågår utveckling på många fronter för närvarande ex. batterier typ ”With Noon’s ultra-low-cost, long-duration, energy-dense battery” som inte behöver sällsynta jordartsmetaller utan endast tillgång till CO2. Framtiden ser ljus ut, varken människor eller djur behöver oroa sig för klimatförändringar.

 91. Håkan Bergman

  Adepten #90
  Går du verkligen på allt det där svamlet? Jesus XXVIII batteriet eller har jag tappat räkningen?

 92. Adepten

  #91 Håkan Bergman
  Jag förväntar mig lite mer substans från dej. Läs på om de personer och exponentiella teknologier jag nämnde och kom igen sen ;-/

  Förövrigt förväntar jag mig en reaktion från Sigge och LBt också.

 93. Håkan Bergman

  Adepten #92
  Tänker jag inte göra, jag känner igen svammel på långt håll och kastar inte bort tid på sånt. Jag är mera fascinerad av att folk går på sånt där gång på gång.

 94. tty

  Bäste Adepten. Det kommer aldrig något mirakelbatteri med mycket bättre prestanda än de som finns nu. Inte i detta universum i alla fall.

  Anledning: batterier bygger på kemisk lagring av elektricitet, man skickar runt valenselektroner i kretsen. Det är ganska lätt att räkna ut vad som är det bästa tänkbara batteriet: det är ett litium-luft-batteri. Och det har fortfarande sämre energitäthet än t ex bensin. Och det är dessutom allt annat än enkelt att få till rent praktiskt.

  Vad beträffar Noon är svammelnivån extremt hög, men såvitt jag kan förstå bygger deras idé på elektrolys av CO2 till CO som sedan lagras och förbränns tillbaka till CO2. Inte något batteri alls således, och inte särskilt energieffektivt eller billigt heller.

 95. Adepten

  #94 tty
  Ja det florerar mycket om fantastiska nya hållbara lösningar på nätet. När det gäller batterier inbillade jag mig att de hade kommit på något nytt elektrodmaterial som inte krävde några sällsynta jordartsmetaller. Att de var kolbaserade eller så, typ gamla hederliga brunstensbatteriet. Sen beundrar jag dig för dina kunskaper och ditt tålmodiga arbete med att förklara för de evigt obstinata ”eleverna” Sigge och LBt som aldrig tycks vilja lära sig något.

 96. tty

  #95 Det kan vara värt att veta att MOXIE-utrustningen ombord på Perseverance-rovern på Mars som Noon hänvisar till bl a använder yttrium, cerium, (=jordmetaller) zirkonium, skandium och titan som anod, katod och (keramisk) elektrolyt. Det är alltså inte helt enkla och billiga material och elektrolysprocessen sker vid 800 graders temperatur och producerar knappt 60 g CO per KWh.
  Fast på Mars är det ju syret, inte kolmonoxiden som är intressant. Lustigt nog blir det betydligt svårare på Jorden eftersom vi har så ytterst litet koldioxid i luften. Skall man använda vanlig luft måste ju 99,96% filtreras bort.

 97. Adepten

  #96
  TACK 🙂 Du hör till de s.k. exponentiella humankapitalet som kan lyfta mänskligheten till en högre nivå om de som fattar besluten lyssnar på dig. När man ser hur de lakar ut litium ur jordskorpan undrar man vad Greenpeace och de gröna befinner sig. När turen har kommit till Sverige får vi se hur många som vaknar upp. https://www.fastcompany.com/40479657/we-need-a-better-way-to-get-lithium-the-element-powering-the-ev-revolution

 98. Mats Rosengren

  Man skriver här för ”döva öron” eftersom det inte verkar bli läst eller åtminstone förstått! Eller är det någon som kan anföra några motargument eller framföra några tvivel mot det jag jag skrivit? Detta gäller inte minst signaturen ”Sigge” som skriver mycket ivrigt här!
  Ännu en gång:
  I verkligheten är det överhuvudtaget inte möjligt att bestämma någon “global mean temperature” med en noggranhet av “en grad Celsius eller bättre”. Det därför behövliga mätvärdena saknas! Diagramet
  https://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/last:240/trend/plot/gistemp/last:240
  är att beteckna som rent lurendrejeri! Däremot är det möjligt att göra en sådan utvärdering för USA med det utmärkta nätverk av mätställen som varit aktiva i över 100 år! Det har jag gjort och ser inte ett spår av någon trend!
  Här allt vad hjärtat kan begära:
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/
  Ideen med CO2 som väsentlig växthusgas kom från Svante Arrhenius (1859 – 1927)! På den tiden brydde man sig inte mycket om detta! När det sen var dags att befrämja atomkraft, inte minst i Storbrittanien där Margaret Thatcher till varje pris ville krossa de socialistiska kolarbetarfackföreningarnas strypgrepp om landets politik, återupplivades denna teor!! Denna ide vidareutvecklades sedan men full kraft av de globalistiska kretsarna som totalt behärskar UN. IPCC tillsattes med den uttryckliga anvisningen att ”Svante Arrhenius -teorin” skulle bevisas och vidareutvecklas eftersom förhindrandet och bromsandet av en ”AGW” vore en utmärkt förevändning för en globalistik världsordning

 99. Lasse

  #98 Mats R
  Vi läser och reflekterar samt refererar till annat:
  https://realclimatescience.com/2021/05/altering-data-to-match-theory/

  Tony Heller gillar inte heller det han ser!
  CO2 spelar stor inverkan på justerade temperaturdata 😉

 100. Mats Rosengren

  #99 Lasse
  Ja, något bättre och ”solklarare” än denna analys från Tony är inte möjlig.

  För de som jämför Tony’s diagram med mitt:

  USHCN termometrarna var/är av max/min typ, dygnets högsta och lägsta temperatur dokumenteras. Den enda skillnaden mellan mig och Tony är att Tony genomgående använder maxtemperaturerna med jag använder medelvärdet av max och min temperaturena! Mina numeriska värden är därför lägre än Tony’s men den skillnaden spelar ingen roll för de slutsatser som dras!

  ”CO2 spelar stor inverkan”? Denna påhittade ”adjustment” är just den förfalskning av data som görs för att de skall passa den felaktiga teorin! Ett fräckare ”vetenskapsfusk” kan man knappast föreställa sig