Ännu en arg professor

Professor William Happer
William Happer är professor i fysik med ett förflutet i USA:s energidepartement, varifrån han blev utsparkad av ingen mindre än Al Gore. Dessutom är professor Happer en ”klimatförnekare” som inte skräder orden.
“This is George Orwell. This is the ‘Germans are the master race. The Jews are the scum of the earth.’ It’s that kind of propaganda. (…) Carbon dioxide is not a pollutant. Every time you exhale, you exhale air that has 4 percent carbon dioxide. To say that that’s a pollutant just boggles my mind. What used to be science has turned into a cult.”
Professor Happer är styrelseordförande i George C Marshall Institute, en tankesmedja som sedan tidigare varit uttalat skeptisk mot AGW. Institutet grundades av Frederick Seitz, även han skeptisk till AGW, och det brukar avfärdas av AGW-företrädare som sponsrat av Exxon.
Professor William Happer är övertygad om att dagens klimatlarm är överdrivna. Det finns inget problem och ingen anledning för oss att offra något. Läs mer i The Daily Princetonian.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Anders L

  Det är synd att dessa bittra professorer bara vräker ur sig nedsättande kommentarer i stället för att t ex komma med en populärvetenskaplig förklaring för att illustrera vad de anser vara fel med AGW-teorin. T ex ”AGW-teoretikerna anser att CO2:s strålningsdrivning är xxxx W/m2, men p g a X och Y och Z är det troligare att den är yyyy W/m2. Det som AGW-teoretikerna anser vara en stark CO2-signal anser vi p g a A, B och C bara utgör en del av den naturliga variationen.” Osv. osv. 
  Kunde de dessutom komma med en fackmässig teori som vinner allmänt gehör i den vetenskapliga världen så vore det ju ännu bättre.
  Det är och förblir svårt att ta skeptikerna på riktigt allvar så länge de varnar för nazister och kommunister och världskomplotter bakom varje gathörn. 

 2. Anders L: Jag håller till viss del med dig. Men frustrationen kanske gör att det är svårt att välja sina ord. Eller så handlar det bara om att dessa professorer gärna vill synas? 🙂

 3. Anders L: Kanske är vissa människor predisponerade att tänka konspirationstankar?

 4. Sven G Gustafsson

  Jo det är trist att behöva skrika, men det är kanske förståeligt när skeptikerna (naturvetenskapliga professorer och många andra) har så svårt att bli citerade i media. Fredagen 16/2 håller IVA en konferens i Stockholm där BÅDA sidor ska få tala och sedan debattera. Det är en missuppfattning att skeptikerna skulle kunna svara med ett matematiskt/fysikaliskt uttryck och därmed saken vara avgjord. Frågorna ligger på helt andra plan – 1) är modellering en möjlig grund för klimatslutsatser?, 2) är det korrekt att klimatmätdata är tillförlitliga till en noggrannhet av bråkdelar av grader?

 5. Labbibia

  Anders L
  jag vill minnas att jag länkade en lite föreläsning av Pr. William Gray till dig i nån annan tråd här hos Maggie?
  Han som visar att orkaner inte blivit vanligare, i ett 60-årsperspektiv. Jag vill minnas att han även visade varför endast Co2 inte kan förklara den nuvarande uppvärmningen.
  om han har rätt eller fel kan inte jag bedöma, men du kan ju knappast klaga på hans sätt att debattera?
  http://se.youtube.com/watch?v=mzedKJxohAY

 6. Sven G Gustafsson

  Jag skrev fel datum för IVA-konferensen ovan: Skall vara 16/1.

 7. L

  Jag skulle i alla fall gissa att Happer är kunnigare än Al Gore, men hans kunskaper kanske var obekväma sanningar…

 8. Sven G G: The Climate Scam kommer att närvara vid IVA-debatten och förhoppningsvis även sända live.

 9. Gunnar Littmarck

  Anders L
  För över10 år sedan då jag läste vågrörelselära på KTH fick vi lära oss att CO2 har en absorptoinsförmåga av 4 och 15 myms våglängd,( H2O tar allt mellan 4 och 10)vilket ger den molekylen dess möjlighet att minska jordens energiutstrålning. (15mym är huvudvåglängden från något som är -70C, inte en speciellt energirik våglängd)
  Jag har helatiden trott att CO2 driver temperaturen ganska mycket, så blir jag allt mer besviken då vi inte finner dessa spår.
  Hur fasiken kan CO2 vara så betydelsefull trots att temperaturen över 4-5km sjunkit under det senaste deceniet då vi eldat mer än någonsin?
  Det finns ju inte en chans att få med de stora ökande utsläppsländerna om det inte går att visa med modern mätteknik att fossilförbränning leder till en global klimatkatstrof.
  Datamodeller duger inte för de allt fler som vet vad det innebär.
  Det är därför jag propagerar för andra vägar, ex. genom ett TMSR samhälle.
  Jag drivs dock av motiv att minska andra utsläpp.
  Tar vi fram alternativ som är billigare än obeskattad orenad kolkraft, slipper vi hela debatten, allt jidder med olika subventioner, korrumperande kvothandel, nya mellanstaliga och statliga myndigheter.
  Vi kan skapa ett drägligt liv även för de som nu har de sämsta förutsettningarna, utan att behöva bevisa att CO2 driver klimatet.
  Det är ju dumt att lägga alla tyngd i något man inte kan styrka, så motiveras det med försiktighetsprincipen, som då ska omfatta några procent av jordens befolkning, just de procent som ökat sina växthusgasutsläpp mest efter de att vi skrivit på Kyotoavtalet.
  Håller inte du med om att fokus borde ändras just till att priskonkurrera ut kolförbränning?

 10. Gunnar L: Priskonkurrens låter vettigt. Det är klart att vi ska söka efter den mest kostnadseffektiva lösningen.

 11. Björn

  Anders L skriver bland annat:
  ”Kunde de dessutom komma med en fackmässig teori som vinner allmänt gehör i den vetenskapliga världen så vore det ju ännu bättre.”
  Det jag frågar mig, vad är den fackmässiga teorin som understöder CO2 som den enda avgörande faktorn för klimatets variationer? Ökar förtroendet för teorin när politiker som Al Gore påvelikt far runt jorden och missionerar?
  Anders L, sanningen är att du liksom alla andra bloggare, vet inte mer än det som missionärerna missionerar. Den ena metaforen efter den andra ger oss en subjektiv uppfattning av verkligheten, vilken vi  förväxlar med en mycket komplex klimatmodell. Att reducera denna modell till att bara handla om CO2 är ohederligt.

 12. Anders L

  Labbibia #5,
  jodå, jag tittade på Grays föredrag, och jag har full respekt för honom. Sedan tyckte jag att hans idé om att CO2-halten var för ”liten” för att kunna påverka klimatet ändå kändes lite simpel. När det gäller kaotiska system är det väl känt att det krävs oändligt små förändringar i ingångsvärdena för att systemet skall hamna i ett helt annat mönster. Katastrofen i Fastnet-racet 1979, då över 20 tävlande segelbåtar sjönk och 15 personer omkom, är ett välkänt exempel på hur två olika väderprognoser gav helt motsatta resultat. En hade rätt och en hade fel – tyvärr var det den felaktiga som gick ut i massmedia. Själv försökte jag här på bloggen illustrera problemet med en analogi med en gungbräda som kan vippa över av en mycket liten viktförändring. 
   
  Liksom de flesta AGW-anhängare har jag heller ingen önskan om att CO2 skall påverka klimatet. Det vore naturligtvis jättehärligt om vi nästan sju miljarder människor på jorden (och de 100 miljarder ton kol vi släpper ut i atmosfären varje decennium bl a från våra (ca) 700 miljoner bilar, som beräknas vara dubbelt så många om 30 år, m.m., m.m.) inte hade någon inverkan alls på klimatet. Men när jag tittar på ett äpple hemma och funderar över det faktum att jordens atmosfär förhållandevis är ungefär lika tjock som skalet på äpplet så känns det inte helt orimligt att människan är en geologisk kraft att räkna med, och att vi eventuellt måste anpassa våra produktions- och konsumtionsmönster därefter.
  Sedan är det naturligtvis frågan om när en ev antropogen klimatförändring kan anses vara ”bevisad”, och detta kan man ju debattera i det oändliga. Men det kanske är oklokt att vänta så länge med åtgärder att den verkligen blir bevisad?

 13. Anders L.

  YAARP ! (Yet Another Angry Retired Professor)
  Den här gången är det den sydafrikanske professorn Will Alexander som på bloggen ”An Honest Climate Debate” går till angrepp mot AGW-teorin, som han återhållsamt nog betecknar som ”den värsta bedrägeriet någonsin”. (Detta alltså sagt i landet som införde apartheid.)
  Hur som helst, efter att på sedvanligt skeptikervis avfärdat alla meningsmotståndare som ”oärliga” och förklarat att AGW är en jättebluff så varnar han inte desto mindre för att världen kan stå inför en svårartad klimatkris – nämligen torka – som ett resultat av den f n låga solaktiviteten. Förra gången det såg så här illa ut bröt WWII ut, enligt prof Alexander. Så domedagen kan faktiskt vara nära – men det är i alla fall inte vi människor som har åstadkommit den, om det nu kan vara till tröst.

 14. Red Hansen

  Ja Anders L det var ju verkligen ett sakligt inlägg speciellt referensen till apartheid. Stärker absolut bilden av AGW anhängarnas breda förståelse för opartisk forskning och åsiktsbildning

 15. Gunnar Littmarck

  Anders L
  Vilken skojig metod att mäta någons tillförlitlighet.
  Applicerad på CO2 debatten:
  Vi väljer ut de 20 intelligentaste med CO2fobi
  Så väljer vi ut de 20 intelligentaste av de som anser:
  1. Inga av de metoder svenska politiker använder, minskar den globala fossilförbränningen.
  2. Inga tecken som styrker de datamodeller som ligger till grund för påståendet att fossilförbränning leder till en global klimatkatstrof syns.
  Satellitmätningar ligger i linje med de starkt avklingande effekter som mäts upp.
  Kan vi ta det lite lugnt och koncentrera oss på mätning och framtagandet av de energisystem som ändå måste tas fram.
  Så kollar vi vilken medel intelligens som finns i var grupp, varpå den grupp som har den högsta,
  ges rätt.
  Gillas metoden?
  Alternativt kan vi rösta om hur varmt det ska  vara på jorden om 100år.
  P.S. hur går det med kärnfysiken?

 16. Lars C

  Gunnar Littmark
  Om 100 år bor vi i igloo!!!