Till koldioxidens försvar

co2
Det blir ännu ett försvarstal idag. Den här gången är det Harrison Schmitt och William Happer som försvarar koldioxiden i The Wall Street Journal. När alarmisterna i våra svenska stormedia går i spin över de 400 ppm:ens magi, då planeten skall gå under, så kan detta vara en bra påminnelse om att mycket koldioxid i atmosfären faktiskt är, och har varit, till godo för livet på jorden.
Den demoniserade kemiska föreningen är en välsignelse för växternas liv och har liten korrelation med den globala temperaturen.
Av alla världens kemiska föreningar har ingen ett sämre rykte än koldioxid. Tack vare den målmedvetna demoniseringen av denna naturliga och viktiga atmosfäriska gas från förespråkare för statlig kontroll av energiproduktionen, är den konventionella fördomen om koldioxid att det är en farlig förorening. Detta är helt enkelt inte fallet. I motsats till vad vissa vill få oss att tro, kommer en ökad koldioxidhalt i atmosfären att gynna den ökande befolkningen på planeten genom att öka produktiviteten inom jordbruket.
Den avstannande observerade globala uppvärmningen under det senaste decenniet har visat hur överdrivna NASA: s och de flesta andra dator-förutsägelser av den av människan orsakade uppvärmningen har varit- och hur lite korrelation uppvärmningen har med halterna av koldioxid i atmosfären att göra. Som många forskare har påpekat, så korrelerar variationer i den globala temperaturen mycket bättre med solens aktivitet och med komplicerade cykler i haven och atmosfären. Det finns heller inte det minsta bevis för att mer koldioxid har orsakat mer extremt väder.
De nuvarande nivåerna av koldioxid i jordens atmosfär, som närmar sig 400 delar per miljon, är låga om vi jämför med det normala i geologins och växternas evolutionära historia. Nivåerna var 3.000 ppm, eller mer, tills den paleogena perioden (börjar ca 65 miljoner år sedan). För de flesta växter och för de djur och människor som använder dem är mer koldioxid, långt från att vara en ”förorening” i behov av minskning, en fördel. Detta är redan allmänt erkänt av de som driver kommersiella växthus, och som artificiellt ökar nivåerna av koldioxid till 1000 ppm eller mer för att förbättra tillväxten och kvaliteten i sina anläggningar.
Genom att använda energin från solljuset – tillsammans med den katalytiska verkan av ett forntida enzym som kallas rubisco, det vanligast förekommande proteinet på jorden – omvandlar växter koldioxid från luften till kolhydrater och andra användbara molekyler. Rubisco katalyserar fastsättningen av en koldioxid molekyl till en annan fem-kol-molekylen för att göra två tre-kol molekyler, som sedan omvandlas till kolhydrater. (Eftersom en användbar produkt från koldioxidavskiljning består av tre-kol molekyler, kallas växter som använder denna enkla process C3-växter.) C3-växter, såsom vete, ris, sojabönor, bomull och många fodergrödor, har utvecklats när det fanns mycket mer koldioxid i atmosfären än idag. Så dessa jordbruksprodukter är faktiskt undernärda i avseende på koldioxid i förhållande till sin ursprungliga utformning.
Vid dagens låga nivåer av koldioxid i atmosfären, kan rubisco i C3-växter luras att ersätta koldioxidmolekyler med syremolekyler. Men denna substitution minskar effektiviteten i fotosyntesen, speciellt vid höga temperaturer. För att komma runt problemet, har ett litet antal växter utvecklat ett sätt att berika koldioxid-koncentration runt rubisco enzymet, och att undertrycka syrekoncentrationen. De kallas C4-växter eftersom de använder en molekyl med fyra kolatomer, växter som använder detta evolutionära trick inkluderar sockerrör, majs och andra tropiska växter.
Även om C4-växter har utvecklats för att klara låga halter av koldioxid, så har denna lösning ett pris eftersom det kräver extra kemisk energi. Med höga halter av koldioxid i atmosfären så är C4-växter inte lika produktiva som C3-växter som inte har de overhead-kostnaderna för koldioxidens anrikningssystem.
Detta är inte allt för att försvara nyttan av koldioxid. Just nu, på våra nuvarande låga nivåer av koldioxid, betalar växterna ett högt pris för vattenanvändningen. Vare sig växter är C3 eller C4 så är det sätt på vilket de får koldioxid från luften detsamma; växtbladen har små hål, eller klyvöppningar, stomata, genom vilka koldioxid-molekyler kan diffundera in i ett fuktig inre för att användas i växtens fotosyntetiska cykler.
Densiteten för vattenmolekylerna i bladet är typiskt 60 gånger större än densiteten hos koldioxiden i luften, och diffusionshastigheten hos vatten-molekylen är större än den hos koldioxid-molekylen.
Så beroende på den relativa fuktigheten och temperaturen, diffunderar 100 eller ännu flera vattenmolekyler ur bladet för varje molekyl av koldioxid som diffunderar in. Och inte varje koldioxidmolekyl som diffunderar in ett blad införlivas i ett kolhydrat. Som en konsekvens kräver växterna många hundra gram vatten för att producera ett gram växtbiomassa, till stor del bestående av kolhydrat.
Driven av behovet att spara vatten producerar växterna färre klyvöppningar i sina blad när det finns mer koldioxid i luften. Detta minskar den mängd vatten som växten tvingas att svettas ut och gör att växten kan tåla torra förhållanden bättre.
Skördarna under de senaste torra åren påverkades mindre av torka än dust-ball torkorna under 1930-talet då det var mindre koldioxid i luften. Numera, i en tid av ökande befolkning och knapphet av mat och vatten i vissa regioner, är det konstigt att människovänner inte ropar efter mer koldioxid i atmosfären. Istället fördömer de den.
Vi vet att koldioxid har utgjort en betydligt större andel av jordens atmosfär än idag, och den geologiska historien visar att livet blomstrade på land och i haven under dessa tider. Den otroliga förteckning över förmodade fasor som kommer att drabba världen med ökande koldioxid är ren tro förklädd till vetenskap.
Mr Schmitt är en adjungerad professor i ingenjörsvetenskap vid University of Wisconsin-Madison, var astronaut på Apollo 17 och är en före detta amerikansk senator från New Mexico. Mr Happer är professor i fysik vid Princeton University samt före detta chef för kontoret för energiforskning vid US Department of Energy. Översättning: Sven M. Nilsson, uppfinnare och entreprenör.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Börje S

  Äntligen en tidningsartikel att glädjas över i denna den absurda och hysteriska koldioxidskräckens värld! Stort tack till dig Ingemar för förmedlingen!

 2. Börje S

  Och Tack till Sven M. Nilsson.

 3. Börje S

  HJÄLP, HJÄLP! NU SLÅR DEN DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN TILL PÅ ALLVAR!
   
   
  http://www.youtube.com/watch?v=0EyfEDKWscg&feature=player_embedded
   

 4. Sören G

  ”Den otroliga förteckning över förmodade fasor som kommer att drabba världen med ökande koldioxid är ren tro förklädd till vetenskap.”- Eller galenskap förklädd till vetenskap.

 5. Peter Stilbs

  Vettigaste jag hört på mycket länge. Tack Sven & Ingemar. Och givetvis originalförfattarna.

 6. Sture

  Hehe, och allt det ni skriver om hur fantastiskt bra allt kommer och bli när man får mer koldioxid det är verklig vetenskap? 
   
  Visst det som skrivs om att co2 hjälper fotsyntsen är rätt. Att utifrån studier av vad som händer i växthus dra slutsatser om hur förbaskat bra det kommer bli med att bli genom att göra samma sak med vår atmosfär är inte bara naivt utan så korkat att det saknar all verklighetsförankring.
   
  Vilka örter kommer att dra nytta av detta. Vilka kommer att försvinna och vad kommer att hända med hela vårt ekologiska system. Surheten i havet etc, Vet vi det?
   
  Svarte är: ABSOLUT INTE
   
  Ändå kan ni skriva en artikel som denna och hylla höjda co2 nivåer som ett gudasänt mirakel som kommer att rädda jorden från svält. Tycker ni att ni har fog för att skriva något sådant.
   
  Hänvisningen till för 65 miljoner år sedan är fullständigt tagen ur luften. Vi vet att solen ökar sin utstrålning med drygt 1% på 20 miljoner år. Skillnaden mellan idag och för 65 miljoner år sedan duger inte.
   
  Vet ni vad. Jag tror inte längre på att ni tror på vad ni själva skriver. Ni vet att (eller åtminstone många av er gör det) att detta är rent trams. Saknar all vetenskaplig förankring.
   
  Ni har en agenda och att förvilla allmänheten och inför det kan vilket argument som helst duga sanna eller inte. Bara man kan slå blå dunster i folk. 

 7. Börje S

  #6 Sture
   
  ”Ni har en agenda…”
   
  Och det har inte du?

 8. Sture

  Hehe! Hittade detta på nätet om denna artikeln. Det finns fler som upprört sig över denna fantom dumma artikel.
   
   
  Här är ett översatt citat från en ” Phil Plait”
   
  ”Efter att ha läst dussintals, hundratals, av sådana avtrubbande artiklar, tror jag att vi har hittat en vinnare (artikeln ovan, från Wall Street Journal). En som är så svepande fel och bygger på så löjliga premisser att det är självförlöjligande. Föga förvånande var det publicerades i Wall Street Journal, som har en lång historia av utskrift verklighetsfria artiklar om klimatförändringar”
  http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2013/05/10/carbon_dioxide_and_global_warming_more_is_not_better.html

 9. Guy

  Sture
  Ser man på. Hockeyklubban lever och mår bra(sarc)

 10. Mycket bra skrivet och en mycket bra och lättförståelig översättning.  Tack för det!
  Club of Rome et consortes gjorde ett stort taktiskt misstag när det utsåg koldioxid till planetens fiende nummer 1. Tror att de börjat inse det så de gör en sista dramatisk attack genom att höja rösten

 11. Sture

  Hockey stick eller inte. Artikeln ovan är vilseledande och självförlöjligande.

 12. Gunnar Strandell

  Sture #6
  Två fel av två möjliga:
  1. Fotosyntesen är inte något som bara har påvisas i växthus.
     Den finns omkring oss hela tiden.
   
  2. CO2 absorption av IR-strålning kan påvisas i lab.
     Att det genom positiv återkoppling leder till klimatkatastrof är ett antagande som byggts in i klimatmodellerna.

 13. Sture

  Gunnar #6 
  1. Rätt, jag tror inte jag förnekat det. 
  2. Precis som med fotosyntesen som kan påvisas både i laboratorium och utanför så är det rimligt att anta att den växthuseffekt som co2 har i laboratorium också är verksam i naturen/atmosfären. Eller ? 

 14. bom

  Oj då nu har ni skrämt stackars Sture igen! Ni vet väl att inget gör honom så upprörd som bevisen för att det inte blir något Thermageddon. Nu kommer han att sova dåligt och drömma onda mardrömmar om en varm och välnärd värld där människor koexisterar i harmoni. Förskräckligt att han skall behöva plågas så!

 15. Sture

  Bom #14
  Om argumenten tryter så kan man ju alltid förlöjliga eller? Eller vill du mena att ditt inlägg om att världen blir välnärd om vi ökar Co2 nivåerna är ett vetenskapligt bevisat faktum som man tycks påskina i artikeln ovan ? 

 16. Sture. Sist jag kollade var havet rätt basiskt och välbuffrat ..har du nån ny forskning där havet gått under 7 i Ph-värde ? Hade du mässlingen när alla andra ungar doppade lackmuspapper i vätskor för att skilja mellan surt och basiskt ?

 17. Sture

  Hans H#16
   
  Allt ting är relativt brukar man säga. Surheten menar jag naturligtvis relativt dagens nivå. 

 18. Ingemar Nordin

  Artikeln har mycket riktigt väckt upprördhet på alarmistsidan. Och de flesta reaktioner har varit av Stures kaliber, dvs helt utan substans men med ett högt och fördömande tonläge.

  Det skulle vara intressant att få höra t.ex. en växtbiologs syn på artikeln.

 19. Sture#6
  Du röjer din okunnighet i ytterligare ett ämne. Försök med koldioxidberikning görs i FACE-anläggningar (Free Air Carbondioxide Enrichment).
  Resultat från en mängd sådan försök finns här: http://www.co2science.com
  Som vanligt är det dock svårt att exakt replikera odlingsförsök pga det stora antalet variabler. En kvalitativ analys ger dock oundvikligen resultatet att CO2 är bra för växter.
  Att det sedan är olika bra för olika växter gör visserligen att knkurrensförhållandena ändras, men det finns ingenting som tyder på att det skulle ha några katastrofala följder. Har du något exempel på motsatsen.
  Om ”surheten i haven” som du kallar det vet vi att haven är basiska. Vi vet också att de kalksamlande organismer som påstås vara i farozonen utvecklades när koldioxidhalterna var väsentligt högre än idag. För att lösa upp aragonite krävs utspädd syra inte basiskt havsvatten. Det finns musslor klarar pH ner mot 6, vilket inte kommer att inträffa i havet.
   
  När det gäller solen konstaterar jag att förändringar på några procent leder till temperaturskillnader medan 20ggr högre CO2-halt bara ger marginell temperaturhöjning.

 20. Bosse J

  .. eller Ph-värdet i ytvattnet vs djupt vatten, eller vid olika platser och olika tider.
  Om nu temperaturpåverkan för 65 miljoner år sedan inte ska jämföras dagens solinstrålning, så har väl inte havens kemi förändrats? Men flera tusen ppm CO2 borde väl varenda trilobit och ortoceratit ha lösts upp? För att inte tala om all kalksten från Kambrium och framåt.
  Av outgrundlig anledning så verkar inte naturen ha lyssnat på vetenskapen. Då heller.

 21. Sture..då heter det inte surt och försurning..det är nåt som grönt folk säger för att få dig att tro att det är som i vissa sjöar för 40 år sedan, när det var surt regn…ett propagandatrick om man säger så.

 22. Thomas P

  Hans #21 Försurning innebär att det blir surare, oberoende av vad pH var tidigare. Att vi kallar pH 7 är neutralt är dessutom en något godtycklig definition, ser du till koncentrationen av H+ joner sker inget speciellt när du passerar 7, halten bara fortsätter öka på samma sätt som tidigare.
   
  Din invändning är lite som om någon skulle klaga på påståendet att det blir kallare om temperaturen fortfarande är över noll grader.
   
  Pefekt #19 Du missar att haven har en buffringsförmåga som stabiliserar deras pH om Co2halten stiger långsamt, det vi börjar se är en spik av försurning eftersom våra utsläpp är så snabba att den buffringen inte hinner med. Att organismer för flera miljoner år sedan klarade högre CO2-halter är alltså inget bra argument för vad som kan hända dagens organismer under helt andra förhållanden. Likaså handlar det inte om vilket pH som behövs för att lösa upp en bit aragonit utan om att levande organismer ständigt bryter ned och nybildar kalk, och om du sänker pH går det som bäst åt mer energi för dem att bygga upp sitt skal, som värst klarar de inte av det.

 23. Tege Tornvall

  Sture. # 5. Jordens CO2-halt varierar mellan kalla, tempererade och tropiska zoner, mellan årstider, mellan land och hav och mellan olika regioner med olika biologiska och andra förutsättningar.Att mäta EN genomsnittlig halt just på Mauna Loa är därför föga meningsfullt.
  Över varma hav samt varma trakter med rik växtlighet / stor befolkning / omfattande mänsklig verksamhet är halten redan permanent eller ofta en bra bit över 400 utan att människor eller biologiskt liv tycks lida av det.
  För 66-300 miljoner år sedan hade Jorden 5-10 grader högre temperatur, 4-6 gånger högre CO2-halt och mycket rikare växt- och djurliv än nu, stimulerat av värmen och den höga CO2-halten.
  Den senare var långsiktigt på nedgång efter att i Jordens ungdom ha varit 80-90 procent. Kol ur CO2 togs allt mer upp av haven som basisk bikarbonat och i basiska kalk- och andra sediment under haven.
  Under senare årmiljoner har CO2-halten följt växlande solmagnetism i samspel med inkommande kosmisk strålning så att varma hav släppt ut och kalla hav absorberat CO2 – utöver att växt- och djurliv fortlöpande utväxlat CO2 med atmosfären precis som nu.

 24. Sture

  Tack Thomas #22,
   
  Den var bra med temperaturen och kallare. Tack!

 25. Sirapsodlaren

  CO2 epitetet ”växthusgas” gäller onekligen i dubbel bemärkelse.

 26. Sture

  Perfekt #19
   
  Jag vet precis som varje professionell cannabisodlare att CO2 ökar tillväxttakten i växthus. Men att det är bevis för att det skulle vara bra att höja den i atmosfären för att åstadkomma samma sak och att det är en mänsklig välgärning som fossileldarna håller på med det tror jag inte på. Alla tänkbara ekologiska effekter behöver man inte fundera på det finns inga risker, vem kan vara så naiv så han tror på det som artikeln ovan försöker förmedla?  
   
  Dessutom vet vi ju att co2 i labförsök höjer temperaturen. Det höjer ju också tillväxten. men just den delen av sanningen vill ni ju inte ta till er eller ? 

 27. Thomas P #22
  Haven är fantastiska, de kan föra ner värme på djupet utan att föra ner koldioxid.
  Energin för att bygga upp skal går huvudsakligen åt till att skapa de proteiner som behövs i strukturen eller för andra ändamål. Detta är ett mycket komplext ämne med en rad olika mekanismer så det är inte mödan värt att diskutera detta i detalj. Kontentan är att musslor klarar sig bra i basiskt vatten och vissa ner mot pH 6.

 28. Ytterligare en sak om musslor:
  Vuxna flodpärlmusslor klarar pH5

 29. Men Sture,
  Läs inlägget innan du svarar, det finns gott om FACE-experiment som påvisar ökad tillväxt, inte växthusförsök.
  ”Dessutom vet vi ju att co2 i labförsök höjer temperaturen. Det höjer ju också tillväxten”
  Kan du utveckla detta. Menar du att CO2 i växthusförsök höjer temperaturen?

 30. Thomas P

  Perfekt #27 Ja, livet är fantastiskt det finns arter som klarar de mest extrema miljöer, men nu tror jag inte haven skulle fungera så bra om det bara blir musslor kvar, speciellt inte flodpärlmusslor som istället torde få lite svårt med salthalten…

 31. Livet är väl ändå inte hälften så fantastiskt som haven som tydligen kan skicka ner enorma mängder energi i havsdjupet utan att blanda upp koldioxiden.
  Menar du att sötvatten inte absorberar koldioxid när du kommenterar flodpärlmusslan? Lite roligt att Vichyvatten har ett pH som de klarar trots 7g CO2 per liter.
  Om nu inte musslor ligger i farozonen, vilka djur gör det?
   
   

 32. Sture

  Till Perfekt # 29.
   
  Jag får glädja mig åt att det är den raljanta tonen och argument verkar lysa med sin frånvaro. 
   
  Det jag menar med laboratorie försök är att redan i början av 1800 talet kände man till det och redan i slutet av 1800 talet förstod man att detta skulle inträffa (Svante Arrhenius). Bevisen har vi även om fossilindustrin fortfarande kämpar mot sanningen. 
   
  Nedan ett enkelt och lättfattligt laborativt experiment som du kan göra hemma.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=Ge0jhYDcazY
   

 33. Sture #32
  Experimentet på Youtube illustrerar inte en växthuseffekt. Den illustrerar att en viss mängd CO2 (okänd koncentration men med all säkerhet bra mycket mer än 4ppm) absorberar mer värme. Växthuseffekten påstås reflektera tillbaks värme från markytan tillbaks till marken

 34. Thomas P …godtyckligt satta ? ..kan det bero på att vatten fryser till is vid 0 ? eller kunde man lika gärna satt nollan vid 13+ ? eller kokpunkt vid 42 ? Godtyckligt ? Kan 7 vara satt för att syror och baser har olika egenskaper ? Eller är liksom vetenskapen bara massa godtyckliga siffror ? ….som vi säger i Göteborg..- flane !

 35. Slabadang

  Jag tycker tanken är så rolig!
  Det som spökar i botten är den egendomliga iden om att det skulle finnas en naturlig ”balans” när sanningen är att planeten aldrig varit i någon balans med tidvis gigantiskt stora snabba förändringar. Där en föändring av co2 med några hundra PPM är flugskit i jämförelse och dessutom natuligtvis positiv för alla som förstår att CAGW är ett hjärnspöke.
  Till Sture så rekommenderar jag en alarmistpaus på sjutton år tills nästa alarmism som demoniserar H2O dyker upp bakom nån ny grön sekt ”Save the deserts” och nåt motsägelsefullt budskap typ ”Desert first stop your thirst”.
  Planeten har ju blivit tio procent grönare sedan sattelitmätningarna började och det är ju nåt vi måste stoppa omedelbart??
   

 36. Janne

  Nyss i Rapport meddelades att systemet med utsläppsrätter har havererat och  inte längre fungerar som tänkt.
   
  Senare i kvällens Agenda ska Lena Ek förklara hur hon ska lösa problemet…

 37. Thomas Ps uppväxt skall hädanefter inte beskrivas som uppväxt..mellan 0-20 år blev karln bara mindre kort.

 38. Slabadang

  Sture!
   
  Inte för att jag förväntar mig att du skall inse det men du har gått på någon annans agenda som fätt dig förvillad. Sketiker har ingen annan agenda än att ta reda på vad som är sant eller ej och bukkshit doften började sprida sig väldigt tidigt och ska vi ågärda ett proböem så gä’llker det ju först och främst att det verkligen är ett problem och stt kostnader och åtgärder är relevanta. Nu har vi vares sig något problem och om probölemet skulle ha funnits så är inte heller de förslagna åtgärderna relevanta utan totalt verkninglösa och svindyra.

 39. Jag har idag en kortfattad redogörelse för hur svenska politiker bestämde sig för att koldioxid är ett hot mot klimatet redan innan IPCC bildats och således även innan några rapporter kommit därifrån.
  http://www.frihetsportalen.se/2013/05/25-forlorade-ar/
   
  Osäkerhet i frågan, alltså argument både för och mot AGW gör att politikerna kan fortsätta tälja de käpphästar de själva önskar, med hänvisning till AGW och försiktighetsprinicipen. Tyvärr är alltså skeptiker och sanningssägare med och förlänger dumheterna. Politikerna har skapat ett moment 22 som de själva kontrollerar efter egna behov och önskemål.

 40. Thomas P

  Hans #34 Celsius satt nollan vid vattnets kokpunkt, vilket sedan vändes upp och ned. I Farhrenheit fryser vatten vid 32 grader osv. Kelvin är den mest objektiva skalan och där finns inga negativa temperaturer.
   
  ” Kan 7 vara satt för att syror och baser har olika egenskaper ?”
   
  7 är valt för att man då har lika många H+ som OH- joner, annars finns inget magiskt med den punkten. Starka syror, svaga syror, svaga baser och starka baser bildar ett kontinuum med olika egenskaper. Det är bara löjligt att som du haka upp dig på semantik.

 41. Slabadang

  Mats J 🙂
  Ja va ska man säga? Det är dags för en helt ny grundlagsutredning, vi kan inte ha det så här längre. Beslutsprocesser och beslutsunderla har ju genomgått en svåpr föruttnelseprocess och demokratin och satdsapparaten kapad av manupulativa särintressen och politisering intill minsta skruvf.

 42. Slabadang,
  Ja vad ska man säga? Det är inte ens fikonspråk eller nyspråk. Det är bara ren propaganda som hamras in utan förbarmande.

 43. Ja..Thomas P…hela vetenskapen har hakat upp sig på semantik..nu slutar vi vara löjliga och kallar allt surt ? …eller skall vi ta basisiskt ? ..spelar ju ingen roll egentligen eller ? Det är lite reklambyrå över er gröna….Vad låter värst ? Ja det säger vi till folket ! Har märkt att kaustiksodan inte löser proppar lika effektivt längre..har den blivit för sur tror du ? Semantik.

 44. Peter Stilbs

  Thomas #40 – sjuan kommer ju från 10**-7 och relaterar till vattens jonprodukt 10**-14 vid ca rumstemperatur .  Så pOH = 14 – pH  approximativt
  Man har inte ”valt” 7  – det bara råkar vara den punkt där man har ”neutral” lösning 
  https://en.wikipedia.org/wiki/PH

 45. ThomasP vill få det till en fråga om begreppens och skalornas relativitet, vilket alla som begripit något förstår sig på. Detta för att dölja det faktum att tidningsrubriker med försurning skrämmer folk. Det gör också deras cirkus med procentandet kring CO2..- Har ökat med massa procent de senaste femtio åren..det låter också hemskt. Den verkliga halten i för de flesta begripliga termer som 4 tiotusendelar skrämmer inte.Så kör reklamakarna på och hoppas att media skall upprepa.Vi kan alla enas om alltings relativitet men ser vi inte hur den missbrukas för vissa syften är det ju korkat. ThomasP vet att hans relativa försurningsbegrepp inte skrämmer nån på TCS men han ler glatt när SVT pratar om havsförsurning, för han vet att allmogen tror att det är surt som gäller.

 46. Slabadang

  Thomas ”Titta en fågel P !
  Å vi går på finterna gång på gång på gång ! 🙂 Det enda som är riktigt surt är läget för klimatalarmismen.

 47. Jag spetsade på tentan i Empirisk Semantik vid GU Thomas så jag kan skälla ut dig med latinska termer också 😀 ..men jag nöjer mig med det folkliga uttrycken.

 48. Thomas P

  Hans H #45 Du vill få det till att sänkningen av havens pH inte spelar någon roll eftersom den fortfarande är över sju, och du gör det med lite semantiska trick om vad man får kalla försurning eller inte. T o m Perfekt försöker faktiskt argumentera i sak snarare än semantik.
   
  Sen försöker du dig på samma sak med CO2-halten där du tror dig kommit på något smart i och med att den rent numeriskt är liten. Frågan är då, hör du till drakdödarna som helt förnekar CO2:s växthuseffekt eller hur tänker du egentligen?

 49. Havens ph kan spela roll, tala om det. Lansera inte försurningsrubriker.
  CO2 har funktioner i det globala systemet, tala om det. Lansera inte ökat med 50% rubriker.
  Skall man argumentera i sak måste man ha samma språk. Ett slagsmål mellan en kines och en fransman skall inte diskuteras som en Internationell konflikt, även om det skulle släppas igenom att beskriva det så.I ditt fall är det övertydligt att formen är viktigare än innehållet.Och formen skall helst låta katastrofal.

 50. Argumentera i sak. Och så frågar du om jag är drakdödare ? eller förnekare ? Folk här har tydligen helt rätt. Du fiskar efter distraktioner hela tiden.

 51. Thomas P

  Hans #49 Varför skall man inte får tala om att CO2-halten ökat med nära 50% när den gjort det? Det är faktiskt det mest relevanta måttet om man skall se till hur stora effekter man kan vänta sig. Varför skall man inte få tala om försurning när det blir surare? Du leker språkpolis i din jakt på att få allt att se försumbart ut, formen är för dig viktigare än innehållet.

 52. Javisst Thomas slagsmålet mellan kinesen och fransmannen är ju en Internationell konflikt..varför skall vi inte ha det på löpet i morgon ? Bedrägligt ? Dumt ? Propagandistiskt ?…your pick.

 53. Jonas Fogelqvist

  Men herregud. Ett tag kunde man tro att Climate Scam hade sansat sig. När ni diskuterar klimatkänslighet och bjuder in Lennart Bengtsson som gästskribent går det rentav att läsa inläggen, och fundera. Men hur har det sett ut på sista tiden? Leve koldioxiden! Koldioxidhalten beror inte på antropogena utsläpp! Klimatdebatten är en vänsterextrem konspiration för att uppnå FN-lett världsherravälde! De som inte håller med oss är kommunister och borde kanske skjutas!(nåja, inte redaktionellt  inlägg, utan kommentar från en av era trogna). Sitter t ex du, Pehr Björnbom, trygg i den här båten?

 54. Sture

  Tege Tornvall . # 23Att mätningarna på hawai skulle vara meningslösa och inte beskriva sanningen. Nu får ni ger er. Det viktiga är den tydliga trend de har och att de ökar hela tiden. Vidare du snackar gallimatias. Sant är att Co2 nivåerna skiftat. Framförallt har det varit mycket högre om vi går tiotals eller hundratals miljoner år tillbaka i tiden. Men då har solen också varit betydligt svagare. För att hålla samma temperatur behövdes högre syrenivåer. Dessutom har jordens medeltemperatur varit mycket högre 10 tals miljoner år tillbaka och havsnivåerna mycket högre.  Exempelvis har syrenivårna från början varit extremt låga. förmodligen gynnar det också växtligheten men knappast oss. 

 55. Sture

  Slabadang #35
   
  Jo en snabb ändring beroende exempelvis vulkanutbrott är ett problem. Men motverkas av skuggeffekt från partiklar och det  tas fort upp av haven. men vi har tillfört mycket stora mängder över mycket lång tid och mättat somliga av de sänkor som finns runt om oss. 
   
  Ändringar på flera 100 ppm har betytt skillnaden mellan istid och varmare mellanperioder. 

 56. Sture

  Hans P #34
  Du skriver ”.hela vetenskapen har hakat upp sig på semantik”
   
  För mig känns det som det är du och inte vetenskapen som har hakat upp dig på semantik och gör ditt yttersta för att misstolka det som inte ens misstolkas kan. 

 57. Sture

  Ingvar Engelbrecht #33
   
  Det är visst växthusgasen som visas. Så här är det, om all värmeenergi som solens strålar skapat på jordens yta flydde ut i rymden, skulle planeten vara alltför kall för att upprätthålla mänskligt liv. Lyckligtvis så fastnar mycket av värmestrålningen i atmosfären på grund av moln eller absorberas av atmosfäriska gaser som vattenånga, koldioxid, kvävedioxid och metan.
   
  Men det är också därför det blir varmare om man höjer Co2 nivåerna i flaskan eller atmosfären.
   
  Sant är att vi inte vet nivåerna men det illustrerar effekten väldigt enkelt.  

 58. Sture

  Ingvar Engelbrecht #33
   
  Det är visst växthusgasen som visas. Så här är det, om all värmeenergi som solens strålar skapat på jordens yta flydde ut i rymden, skulle planeten vara alltför kall för att upprätthålla mänskligt liv. Lyckligtvis så fastnar mycket av värmestrålningen i atmosfären på grund av moln eller absorberas av atmosfäriska gaser som vattenånga, koldioxid, kvävedioxid och metan.
   
  Men det är också därför det blir varmare om man höjer Co2 nivåerna i flaskan eller atmosfären.
   
  Sant är att vi inte vet nivåerna men det illustrerar effekten väldigt enkelt.  

 59. Sture

  Jag hoppas att du inte gör misstaget att jämföra en viss nivå av CO2 historiskt inklusive vad temperaturen och havsnivån var då med nutida förhållanden.

  Den stora skillnaden är till viss del Grönland men framför allt Antarktis. Vi har en iskall kontinent som drar ner den globala medeltemperaturen, havstemperaturen och CO2 i atmosfären.

  Sedan ska man ju inte glömma att det handlar om rekonstruktioner när vi pratar om före 1958. Iskärnor exempelvis har en utjämnad kurva och visar inte toppar och dalar.

   

   

 60. Börje S

  ”52 och #53
   
  CO2-halten i atmosfären har höjts från 3 tiotusendelar till 4 tiotusendelar på 100 år. (Tiotusendelar var ett himla bra sätt att beskriva halten med! 4 tiotusendelar låter precis så beskedligt som det i verkligheten är!)
   
  Under 1900-talets sista 25 år höjdes temperaturen med några tiondels grader.
   
  Korrelation under 25 år således och ett j-a liv på alarmisterna: 
   
  Vi hr högst 10 år på oss att sätta in tunga åtgärder:
   
  Vareviga år detta ”Vi har högst 10 år på oss!”
   
  Mellan 1900 till c:a 1975 finns ingen korrelation mellan kurvorna.
   
  Ej heller under 2000-talet trots att hallten koldioxid höjts mer än prognostiserats.
   
  Alltså var det något annat än den höjda halten av koldioxid som orsakade den tillfälliga temperaturhöjningen under slutet på 20:e seklet.
   
  Trots det samma j-a liv på alarmisterna.
   
  Det finns ingen hejd på påhittigheten vad gäller bortförklaringar om varför temperaturerna inte rusar så som alarmisterna i sina hjärtan hoppats:
  …renare luft
  …skitigare luft
  …sot
  …värmet har sjunkit som en sten till havsens kalla botten
  …den minskande arktiska sommarisen ”gör att det blir kalla vintrar, förstår du”
  …fel på väderballongerna
  …fel på satelltimätningarna
  …fel på ARGO-bojarna…
   
  Något anledning att göra om hypoteserna bara för att de var fel kan ingen alarmist finna. De är ju så bra, så bra och tänk, så mycket läcker och svindyr propaganda som offrats på dem! 
   
  Hypoteserna fick tji! Inte en siffra rätt där inte!
   
  ”De gäller i alla fall” tjuter alarmisterna och går på än värre än förut.
   
  Men nu har en bitter ton av stooor besvikelse smugit sig in i tonfallet.
   
  Om katastrofen uteblir måste de skaffa sig ett nytt hoteri att leva för.
   
  Och ett så fantstiskt bra och lätthanterligt hoteri som klimathoteriet blir inte lätt att finna.

 61. #Fogelqvist ..alternativet är ju att göra som UI och ta bort inlägg som ”obekväma” ..visst vissa trådar rasar iväg. Men jag tycker det hintas till fort här när trådarna skenar.
  #Thomas/Sture ..men fortsätt för tusan då att säga att haven försuras och att saker ökar med massa procent. Det är ju erat val.Att det är en välkänd teknik för rabulistisk propaganda är väl inget ni tycks skämmas för.Just nu är det 100% kallare där jag sitter än där det var för några timmar sen och min öl innehåller 300% mer alkohol än lättölen jag drack igår. Gud va full jag kommer att bli..låter det som.

 62. Sture

  Mats Jangerdal på #39.
   
  Det är faktiskt ännu mer långt tillbaka som man visste och hade kläm på detta. Redan Svante Arrhenius svensk kemist och Nobelpristagare hade detta klart för sig. I sin artikel från 1898 menar han på att en fördubbling av Co2 leder till runt 5-6 graders ökning av jordens medeltemperatur några år senare korrigerade han ner det till 3-4 grader.  
   
  Här ligger också det överväldigande antalet aktiva klimatologers beräkningar idag. Vid sidan av co2  tog Svante med endast den ökande vattenångan som förstärkningseffekt.
   
  Egentligen är det fantastiskt att det mer än 100 år senare med överväldigande bevisning finns en grupp om en mycket liten som fortfarande tror att det inte är sant och uppvärmningen inte sker och om den sker gör man sitt yttersta för att hitta på de mest udda förklaringar istället.
   
  Eller som i artikeln ovan sjunga koldioxidens lov utan tanke på möjliga risker och följdeffekter. Inget är bevisat det är bara att elda på för olje- och kolindustrins fromma, halleluja. …

 63.  

  Funny. Lena Ek är på väg till Agenda men sitter för närvarande fast i bilkö och vet inte om hon hinner fram.

   

 64. Sture

  Börje #60
   
  Jag tror inte vi har 10 år på oss. jag tror redan det är försent att rädda våra barnbarn från katastrof  det som räddar dig och mig är de enorm tidskonstanter som jorden och klimatet jobbar med där 100 år inte är en ovanlig tidskonstant. 
   
  Jag tror att vi redan höjt temperaturen med runt 1,2-2 grader efter att ha läst mycket i ämnet. Det är bara det att det ännu inte har hunnit ske och de som är lite äldre idag kommer räddas från att ta del av katastrofen.. Dessutom accelererar vi mot ännu högre nivåer av Co2 och ännu högre temperaturökningar. 
   
  Dårskapen enligt mig tycks inte ha några gränser. Men det finns många som har mycket att vinna på att få fortsätta att bränna fossilt och därför finns också denna lilla med högljudda klick av förnekare.  
   
  Jag kan rekommendera en bok ”Collapse” av Jared Diamond som på ett alldeles utmärkt sätt beskriver hur korkat människor bettet sig både historiskt och i nutid. 

 65. Sture
  Hur mycket svagare var solen för 150 resp. 200 miljoner år sedan?
  Vad innebär detta för din förklaringsmodell i ljuset av detta diagram
  http://stevengoddard.wordpress.com/2010/12/13/geologic-record-shows-no-relationship-between-temperature-and-co2/

 66. Skogsmannen

  Jonas Fogelqvist!
   
  En orsak kan vara en frusturation över att det är väldigt långt mellan den vetenskapliga och den politiska debatten (för att inte tala om debatten i massmedia).
   
  Tycker du att det finns något i debatten bland politiker och massmedia som visar att de lyssnar på Lennart Bengtsson?
   
  Sedan måste jag faktiskt hålla med om att allt för många kommentatorer faller i fällan från AGW-lägret och tidvis sjunker ner till allt för låga nivåer (vilket jag kan förstå men ej vare sig acceptera eller respektera).
   
  mvh
  Skogsmannen, numera även KRAV-märkt bonde!  🙂

 67. Sture #32, 57
  Lägg ner din halmgubbe. Det är väldigt få här som är drakdödare och jag är inte en av dem vilket jag visat i en lång rad inlägg.
   
  Räkna på solintensiteten och betänk konsekvenserna för ditt resonemang istället.

 68. Sure #62
  Hade Arrhenius räknat rätt hade han kommit fram till ännu lägre resultat. Jag har för mig att det finns någon artikel om detta här.

 69. Jonas Fogelqvist #53,

   

  Tack för frågan:

   

  Sitter t ex du, Pehr Björnbom, trygg i den här båten?

   

  Jag förstår inte vad som skulle vara otryggt i min situation. Jag är volontär som skribent här på TCS och tycker att detta är en meningsfull ideell insats. Jag är dessutom helt obunden. Jag kan inte se att det finns någon fara med min medverkan på TCS som skulle motivera någon slags otrygghet.

   

  Klimatfrågan är ju något av en ödesfråga för mänskligheten så det är viktigt att diskutera den. Om jag kan bidra till diskussionen med mina blygsamma insatser så ger det mig tillfredsställelse och de vetenskapliga frågeställningarna i samband med klimatfrågan finner jag också mycket givande och intressanta.

   

  Jag ansvarar för mina åsikter och jag anser till exempel inte att koldioxidhalten inte beror på antropogena utsläpp. Jag kan inte heller minnas att jag sett någon sådan åsikt här på TCS. Men för att diskutera frågan måste man naturligtvis kunna yttra en sådan åsikt. Det finns för övrigt olika uppfattningar om hur stor del av koldioxidhaltens ändringar som är naturliga respektive antropogena och vilka slags ändringar dessa är. Det finns mycket att diskutera och kritisera i dessa avseenden.

   

  När det gäller ökade koldioxidhalter så skulle jag gärna se en utvärdering av för- och nackdelar. Jag upplever att debatten alltför mycket har betonat nackdelarna av ökad koldioxidhalt och att man bör göra mera för att väga in fördelarna. Till syvende och sidst så kan man inte göra en bra bedömning av möjligheter och risker utan att väga för- och nackdelar mot varandra.

   

 70. Sture #62
  Eftersom verkligheten inte har bekräftat det man påstår att Arrhenius kom fram till, så kan du inte sanningsenligt hävda att man känt till AGW i hundra år.
  Eftersom du inte heller bryr dig om att stava mitt namn rätt eller uppge ditt eget namn som en hederlig debattör, så blir min enda slutsats att du är ett nättroll.

 71. Kjell Pedersson

  Att jorden värms pga mänsklig påverkan trodde jag att alla var överens om. Men vad det beror på råder det delade meningar om. Jag tror att eldning med kol och olja samt förbränning av drivmedel till bilar, båtar,flygplan och raketer är en faktor som bör utredas. Den nedsmutsning av snö och is som påbörjades när koleldning togs i bruk är en uppenbar orsak till ökad avsmältning av is och snö i polartrakterna Är observationerna av uttunnat istäcke osanna? Jag tror inte det. Att områden som tidigare var vita nu är mörka leder till att solstrålningen absorberas i högre grad.
  En annan faktor som bör utredas är kärnkraftverken.Utsläppen av kylvatten höjer yttemperaturen i havet. Hur mycket vet jag inte, men så mycket att isläggningen hindras inom ett område utanför kraftverket. Forsmark håller kusten ca 70 km söder om kraftverket isfri. På finska sidan längre norrut i höjd med Umeå är det likadant.
  Koldioxiden är skadlig därför att den bidrar till en långsam försurning av haven. Redan för flera år sedan rapporterades att koraller dog till följd av sänkt pH.
  Är det fel att påstå att avsmältning av landbaserad is kommer att höja havsnivån några meter, kanske tio?
  En annan fråga som är lika viktig, kanske viktigare, är den förgiftning av jorden som kemi, läkemedels, olje och krigsindustrin åstadkommer. För flera år sedan rapporterade marinbiologer att de observerat tvåkönade fiskar i havet utanför kloakutloppet i närheten av Göteborg. Samma sak gällande grodor rapporterades från jordbruksdistrikten i USA. Att det idag finns ett ökande antal av människor som vill byta kön är naturligtvis på grund av att gravida kvinnor blivit kontaminerade med hormonstörande kemikalier från jordbruket och apoteken.
  Andra kroppsfrämmande kemikalier som människor utsätts för är vacciner, hudvårdsprodukter och tillsatser i mat. GMO-produkter och margariner som Becel, Lätta, Nytta, Milda och Flora är hälsovådliga. Sist men inte minst vill jag peka på hälsoriskerna med strålningen från bärbara elektronikenheter och strålningen från de sändarmaster som krävs för deras funktion.

 72. Lejeune

  #71
  Fel redan i första meningen, vem förnekar att jorden värms på grund av mänskliga aktiviteter?

 73. Sture

  Perfekt #65
   
  Runt 10% s. Vi vet mycket bra vad temperaturen varit på klotet de sista 100 åren. Någorlunda väl de sista 1000-100 000 åren. Bra gissningar kring temperatur och orsaker kanske 1-10 miljoner år tillbaka. 
   
  Men ju längre bak vi kommer ju mer obskyra och bristfälliga blir vår kunskaper om temperatur och orsakerna bakom. 
   

 74. Sture

  Lejeune #71Du måse vara nybörjare i detta forumet … Det finns många 🙂

 75. Sture

  Ursäkta Mats Jangdal #70. 
   
  Jag får ju heta sure i nått inlägg, men det hindrar inte att jag borde stava ditt namn rätt. 

 76. Skogsmannen

  Kjell Pedersson!
   
  Jag tror att det är bra, till och börja med, om man skiljer på miljö- och klimatfrågan. Just denna hopblandning av miljö- och klimatpolitik får många (bl.a. mig) att vända taggarna utåt.
   
  Milljövård är viktigt, klimatfrågan är en politisk konstruktion.

 77. Sture

  Mats Jandahl #70. 
   
  Min uppfattning är att historien så här långt faktiskt visar väldigt väl att han har rätt. visst temperaturökningen är bara 0,8 grader och vi har en 50% ökning. Men jorden har ännu inte hunnit svara på den ökningen vi haft. haven fortsätter att värmas upp och Arktis smälter med nya albedo effekter och ytterligare återkoppling som följd. fullt utslag tar säkert några hundra år till på det vid har åstadkommit så här långt. 
   
  Svante har kusligt rätt och precis som Galileo Galilei så kommer has banbrytande tankar att omvärderas när vi ser den fulla effekten av co2 ökningen slagit in.   

 78. Sture
  Nej Det är inte ”Växthuseffekt” som demonstreras på youtube. Det som visas är att luft blandad med en okänd mängd koldioxid värms snabbare än bara luft. Har inte ett djefla dugg med ”Växthuseffekt” att göra. Växthuseffekten är att värme som strålar ut från planeten reflekteras tillbaks och höjer planetens temperatur. Det illustreras inte i youtube exemplet. Skärp dig och läs på om ”Växthuseffekten”.
  Youtube exemplet är missledande och korkat.

 79. tty

  Sture #54
  Framförallt har det varit mycket högre om vi går tiotals eller hundratals miljoner år tillbaka i tiden. Men då har solen också varit betydligt svagare.” 
  Solens styrka ökar med ca 0,006 % per miljon år så du får gå bra många hundra miljoner år tillbaka för att den skall bli ”betydligt svagare”. 

 80. Börje S

  #53 Jonas Fogelqvist.
   
  En av brittiska staten, Sony men flera industrijättar sponsrad liten present i form av en informationsfilm om CO2 till Johan Fogelqvist:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=-OCr9cJpccY
   
  Intressant metod att föra ut information till folket om CO2, visst var det?
   
  En intresserad hackare lyckades hitta samma film med filmskaparnas egna kommentarer. Ännu intressantare! De talar en hel del om hur deras egen övertygelse stämmer helt överens med budskapet i filmen.
   
  http://www.youtube.com/watch?v=FV549ROndb8
   
  Här en utomstående betraktares kommentarer:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=nqT4gIZuaq8&feature=endscreen

 81. Kjell Pedersson #71
  Miljöproblem är en sak som inte en enda av skeptikerna på den här bloggen bestrider. Och jag tror att alla av dem också anser att det vore Ph-n så mycket bättre att lägga dessa miljarder som lagts och läggs på att bekämpa koldioxid vore bättre att  använd till att åtgärda reella miljöproblem. Däremot så är de flesta skeptiker här övertygade om att klimathotet är mycket överdrivet i sig samt att koldioxidens inverkan på klimatet är marginell. Klimathotsprojektet är ett politiskt projekt med dunkla syften där malthusianska tankegånger framträder tydligt

 82. Helge

  Såg just på agenda. Går det att visa tydligare att public service släppt alla spärrar? Ek lotsades fram som en senildement, inga kritiker fick medverka, alla klassiska bilder användes för att skrämmas  det var så övertydligt att man undrade om det var meningen, dvs att förstå att SVT är lika bakbunda som Nordkoreansk media.

 83. tty

  Kjell Pedersen #71
  Forsmark håller kusten ca 70 km söder om kraftverket isfri.”
  Det var något av det dummaste jag sett på det här forumet och då är man ändå ganska härdad. Kolla t ex här och försök att hitta din isfria zon:
  http://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/produkter/arkiv/sstcolor/sstcolor_20130329.pdf
  (eller något annat datum, den här vintern låg isen i det aktuella området från mitten av januari till långt in i april)
  Redan för flera år sedan rapporterades att koraller dog till följd av sänkt pH.”
  Du har klart för dig att folk med saltvattensakvarier tillsätter extra koldioxid för att korallerna skall trivas bättre?
  Är det fel att påstå att avsmältning av landbaserad is kommer att höja havsnivån några meter, kanske tio?
  Ja. Om all is på Grönland smälter och all is i Västantarktis också smälter (båda antagandena är i och för sig orimliga p g a topografin) så räcker det ändå inte på långt när till några tio meter.   
   

 84. Sture

  Ingvar Engelbrecht #78. 
   
  Läs här:
  http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/CO2-and-global-warming-faq.html

 85. AOH

  Mats Jangdahl  #   70
  S. är nog inget nättroll utan finns i verkligheten.  S M I L E Y
   
  Läser man detta om bl.a. Arrhenius och CO2 kunde det mycket väl passa in.
  https://www.facebook.com/groups/443492685727628/
  Svante Arrhenius den Svenska klimatologins fader!?
  Svenskar mot global uppvärmning 
  ”—–Gruppen verkar för att höja medvetandet om den katastrof som Koldioxid utsläppen utgör för vår jord. Bilder artiklar runt den globala uppvärmningen kommer att läggas upp och belysas—–”
   

 86. Sture

  tty #79
   
  Jag får be om ursäkt. Du har rätt. knappt 1% per 100 miljoner år ökar solens instrålning vilket är nära ditt värde. men i sak så mycket har hänt och ju längre vi tar oss tillbaka i tiden ju mer spekulation blir det. För 65 miljoner år sedan skulle det kunna kompenseras med en knapp dubbling av Co2.

 87. tty

  Sture #84
  Avsnittet om vattenångan i din länk är intressant:
  ”Water vapor is the most abundant heat-trapping gas, but rarely discussed when considering human-induced climate change. The principal reason is that water vapor has a short cycle in the atmosphere (a few days) before it is incorporated into weather events and falls to Earth, so it cannot build up in the atmosphere in the same way as carbon dioxide does”
  I så fall är ju koldioxiden inget problem heller, eftersom hela CAGW-hypotesen bygger just på att mängden vattenånga i atmosfären ökar.

 88. Helge { 12.05.13 at 22:56 }@
  Ja nu måste politiska socialbidrags  SVT läggas ned- då de är totalt blinda partiska sina bevisade särintressen monopol  CO2 avlatsbrev lufthandel avslöjade med genomskinliga agenda ej folkvalda kommunist monopol banker med syfte att beskatta  förslava samt  avskaffa medelklassen  beskatta all mänsklig aktivitet och grundlagsbrott brott mot mänskligheten utan att se internet världen utanför bubblan demokratur ankdammen.
  SVT har ingen trovärdighet som använder dagisnivå olagahot retorik och sound bites PSYOPS catchphraser .. Co2 är en spårgas och inte en växthusgas, och klimatet är inte statiskt utan varierar normalt naturligt efter solens inverkan.. Människan kan inte påverka klimatet inte heller spårgasen CO2..
  Dr. John Coleman: The Club of Rome, Chatham House And The Committee of 300
  http://www.youtube.com/watch?v=UA51CAJTenM
  Tavistock Agenda
  http://www.youtube.com/watch?v=Ml3IM0esWXM

 89. Sture

  tty #80
   
  Jag är säker på att du har rätt. Forsmark är som ett loppspot i Mississippi  till de enorma energier som åtgår för att smälta is i den omfattningen som sker i Arktis. Runt 1000 kubik kilometer is smälter där varje år motsvarade runt 7 Vänern i volym om jag mins rätt. Jag vet inte exakt vad Forsmark kan ge men j den energin är långt mindre en en promille under ett års 100% drift jämfört med vad som krävs för dessa 1000 kubikkilometer is som smält just nu i Arktis. 
   
  Däremot har du fel den samlade nivåhöjningen om Grönland och Väst Antarktis smälter helt är runt 11-12 meter inte mindre än 10 meter. 

 90. Sture

  tty 97
   
  Nu är du helt sjövild. att den har en snabb omsättning har väl inget med att göra hur mycket som finns. Ökar temperaturen så ökar mängden vattenånga i atmosfären vilket spär på växthus effekten från Co2.  

 91. tty

  Sture #90
  Suck. Det är inte lätt att vara ironisk med vissa personer här.  
   
   
   

 92. tty

  ”Däremot har du fel den samlade nivåhöjningen om Grönland och Väst Antarktis smälter helt är runt 11-12 meter inte mindre än 10 meter.”
  Nej, det blir ca 7-8 meter netto. Den där siffran 11-12 meter är en bruttosiffra som inte hänsyn till att större delen av Västantarktis ligger långt under havsytan. Stora delar av den smälta isen går därför åt att ”fylla ut hålet efter sig själv”, allra helst som havsvatten har en täthet av drygt 1, mot glaciäris ca 0,9. Detsamma gäller i viss mån även Grönland, som till stor del kommer att bestå av en stor insjö om isen smälter. Dessutom kan inte gärna isen i högländerna på Östra Grönland förväntas smälta, eftersom där funnits is kontinuerligt sedan eocen.

 93. Börje S

  #89 Sture
   
  Det sägs att resultatet av Grönlandsisens kolossala avsmältning ska ge våldsamt förhöjda havsnivåer. Favorithöjningen just nu tycks vara 2 meter på 50 år, lagom för att de som ser uppgiften inte ska ha en chans att kolla om det stämde. Uppgiften har förekommit i SR:s nyhetssändningar i TVprogrammet Korrenspondenterna, rdioprogrammet Klotet och naturligtvis i den framtidsfantasi som Potsdaminstitutet framställde för Världsbankens räkning i höstas just innan cocktailmötet för klimathotets bevarande skulle gå av stapeln i Doha. 
   
  Varken Potsdaminstitutet, SR:s och TV:s ”vetenskaps”redaktioner tycks ha läst denna rapport från NOAA. NOAA är den instans som sammanställer och tolkar inkommande data från ARGO-bojar och Satelliter. Varsåod! 
   
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
   
  Scrolla tlll sidan 8, där finns en sammanställning av den aktuella trenden. Förklara sedan var allt smältvatten tagit vägen! Eftersom du tycker att det blivit varmare den senaste tiden så måste du också ta hänsyn till den termiska expansionen. 
   
  Vi lever lyckligtvis i en interglacial. Under en interglacial torde det vara normalt att havsnivån höjs mer eller mindre, annars vore det ingen interglacial. Om trenden går på andra hållet, hoppas inte, så är det illa.
   
  Kyla är döden för både växter och djur. Kyla skapar svält och epedemier får lätt fäste. Läs historia och jämför tensenserna med temperaturskattningar över den tid som beskrives.
   
  De som tror de kan styra klimatet (ojojoj…hybris!) och t o m styra det i önskad riktning,, vilken önskan f n tycks vara åt det kallare hållet, genom vindkraftsbyggen, solpaneler och etanoldrivmedel har absolut en skruv lös.
   
  Klimatet styrs av krafter vi inte känner alt känner dåligt, Det är krafter som får vår ynkliga förbränning av olja att i storlek framstå som den berömda flugskiten i Universum vid jämförelse.
   
   

 94. Christopher E

  Dagens behållning var förstås att äntligen få reda på vad en kommentator som Sture ägnar sig åt för karriär i verkliga livet när han inte kommenterar här 🙂 (#26… lurigt det här med syftningar, ett instoppat ”också vet” efter odlare hade gjort susen. Såvida det inte är ett syftningsfel, förstås, vilken kanske skulle förklara en del av de värre ångestfantasierna över växthuskatastrofen som det tydligen redan är försent för). 😉
   
  Nåja, skämt åsido, grundtanken som förs fram i artikeln inlägget handlar om är faktiskt sund och inget att förlöjliga. Det finns all anledning att tro att ökningen av koldioxidhalten så här långt nettomässigt varit till godo. Bättre fart på växtligheten (viktigt för avkastningen) och om man accepterar ett mindre antropogent bidrag till den naturliga uppvärmningen vi haft ett tag nu, så är ju den värmen också en bonus. Det är huvudsakligen mildare vintrar i kalla trakter som är resultatet. Om nu mindre sommarisareal i Arktis beror på detta så är det i så fall också en bonus. Ingen har kunnat visa någon ökning av farligt extremväder, däremot har vanliga stormar och tropisk cyklonenergi gått ned.
   
  En intressant men inte överraskande reaktion är ju att de som svurit sig till läran om koldioxidens absoluta farlighet ser rött när något positivt nämns, vilket finns exempel på härovan.
   
  Vad gäller den semantiska diskussionen Hans H fört ovan håller jag med honom helt. Visst, hårddrar man det är det väl inte tekniskt fel att säga att något starkt basiskt som blir något mindre starkt basiskt blir ”surare”, men våra pH-alarmister är väl medvetna om att uttrycket inte är så objektivt som de låtsas och blir djupt kränkta om någon dristar sig yttra det minst lika korrekta ”mindre basiskt”. Likaledes försvarar de frenetiskt procenträkning på de mycket små andelarna koldioxid i atmosfären för att de väl vet hur det uppfattas av gemene man. Förresten är det ett medelvärde av pH som, möjligen, sjunkit en tiondel i oceanerna. I själva verket är naturliga variationen i havet flera tiondelar (tex 7,9-8,4 där jag bor) och inga skalorganismer har blivit lidande för det.
   
  Exemplet med att säga att det är lika korrekt att säga ”kallare” när positiva temperaturer minskar som ”surare” när starkt basiska lösningar blir något mindre basiska var väl inte särskilt välbetänkt. Det låter faktiskt rätt löjligt att under en värmebölja säga att idag är det ”kallare” med 39°C än igår när det var 42°C. Eller prova uttrycket på en malariasjuk feberpatient när tempen gått ner en halvgrad från nära-dödennivå, men fortfarande är akut. Kallare?

 95. Pelle L

  AOH #85
   
  Det var en festlig facebooksida!
   
  Svenskar mot global uppvärmning 😀
   
  Undrar hur de gör, stänger av elementen eller åker till Nordkap på sommarsemester?
   
  Förövrigt skulle det vara kul att se ett släktträd på medlemmarna.
  Jag räknade åtminstone till sju med namnet H***o.
  Rena familjefesten alltså.
   
  Vad gör de på klanmötena?
  Försöker få ner temperaturen förstås:
  http://nursing411.org/Courses/MD0531_Taking_Vital_Signs/2-11_taking_vital_signs.htm
   

 96. AOH

  Pelle L  # 95
  ”rena familjefesten alltså”
  Troligen ett exempel på konsensus
  S M I L E Y

 97. Peter Stilbs

  Lena nämnde i går att Lena Ek satt i bilkö på väg till Agenda på SVT, men sen såg jag ingen uppföljning. Inslaget finns här  – ca 2 min –
  http://www.svtplay.se/klipp/1216275/lena-ek-om-eu-s-klimatmal
  Först några samstämmiga haranger med Anna Hedenmo om att jo senaste rapporter (vilka ?) visar ju att allt blir än värre än man trott. Sen en kurva över ”utsläppspris per ton CO2”  – sjunkit från ca 30 dollar per ton till 3 – oh så bekymmersamt — bla bla industrin rätt teknik innovationer bl.a. och sen att Sveriges mål är fastlagda – vi SKA 2050 vara fossilfria  …
   
  SUCK – ett är i alla fall klart – Ek sitter inte kvar 2050

 98. Sture #84
  Mycket riktigt. Din länk visar hur den omtvistade växthuseffekten är tänkt att fungera. Att påstå att youtube experimentet illustrerar/bevisar detta är tokfel. Tänker inte diskutera detta med dig längre. Det hela är uppenbart.

 99. Sören G

  Att det blir värre än vad Lena Ek trott syftar väl på att lönsamheten för fossilfria lösningar är sämre än hon trott. – Eller?

 100. Håkan R

  => Sture #77
  ”Svante har kusligt rätt och precis som Galileo Galilei så kommer has banbrytande tankar att omvärderas”
  Hoppas du inte menar vad du skriver, allt Svante Arrenius stod för bör knappast omvärderas.
   
  ”Redan 1909 hade Svenska sällskapet för rashygien bildats. I styrelsen satt Svante Arrhenius, ordförande blev Vilhelm Leche. Under 1920-talet blev den så kallade degenerationsfaran – den förmenta försämringen av folkmaterialet och ”förgiftandet av samhällskroppen” – ett svenskt debattämne.[3] Man oroade sig för att människor med ”sämre” egenskaper fick fler barn än människor med ”rätt” ekonomisk, social och kulturell bakgrund och att det svenska folket på sikt skulle få vad som ansågs vara sämre egenskaper.”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_institut_f%C3%B6r_rasbiologi

 101. pekke

  Hoppsan hejsan, nya justerade versioner av HadCRUT4/CRUTEM4 ute !
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/12/met-office-hadley-centre-and-climatic-research-unit-hadcrut4-and-crutem4-temperature-data-sets-adjustedcorrectedupdated-can-you-guess-the-impact/
   
  Det är lite märkligt att det tydligen inte går att mäta temperaturen utan att den skall justeras än hit än dit av klimatforskarna !?
   
  Undrar hur vanligt folk och meteorologer klarade sig förr när de inte hade klimatforskare som justerade deras uppmätta temperaturer ?

 102. Jonas B1

  ”Densiteten för vattenmolekylerna i bladet är typiskt 60 gånger större än densiteten hos koldioxiden i luften”
  Enda tveksamheten jag hittar i artikeln: ”Density” ska väl översättas till ”Koncentrationen”.

 103. Peter Stilbs

  Sören G #99 – vid närmare eftertanke måste de nya rön som Ek/Hedenmo refererade till vara Korrespondenterna/Chatten med Bjerström/Rockström häromdagen

 104. Ann L-H

  Jordens befolkning beräknas öka under de närmaste decennierna samtidigt som allt fler ställer allt större krav på sin föda. Initierade bedömare har uppskattat att jordbruksproduktionen behöver öka med mellan 70 och 100% till 2050. Craig Idso gjorde för några år sedan en grundlig genomgång om detta är möjligt. Han förutsatte att den naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen kommer att fortsätta och på olika sätt bidra till en ökad avkastning, men för att nå en någorlunda säker försörjningsnivå krävs dessutom dels att man utnyttjar den moderna genetiken och dels att koldioxidhalten kommer att öka som beräknat.
  När får vi höra en globalt medveten politiker med stöd av försiktighetsprincipen hävda att koldioxidhalten måste öka för att ge jordens befolkning vad den kräver av sitt dagliga bröd?    

 105. Tege Tornvall

  Ann, # 104. Så mycket viktigare med ökad CO2-halt om klimatet snarare blir kallare än varmare. Fortsatt växtförädling (med GMO) och effektivisering kan förstås öka skördeutbytet, men mer värme och CO2 ger bättre förutsättningar.

 106. Sören G

  Peter Stilbs #103 Vid närmare eftertanke så …

 107. Ann L-H #104
  Ja hoppas kan man ju. Har du någon källhänvisnin?

 108. Ann L-H

  Ingvar E. # 107 Någon hänvisning till en globalt medveten politiker som förordar en ökning av koldioxidhalten för en ökad avkastning har jag tyvärr inte men Idso´s rapport hittar Du här:
  http://www.co2science.org/education/reports/foodsecurity/GlobalFoodProductionEstimates2050.pdf
   

 109. Mikael

  Har hittat på en ny lek som alla som kritiserar mig gärna får leka med mig. Den heter sakliga diskussionsleken. Reglerna ser ut som följer:- man får inte klistra etiketter på meningsmotståndaren.- man får inte hitta på åsikter åt meningsmotståndaren.
  – man får inte anklaga meningsmotståndaren för att vara en otäcking baserat på vilka mer eller mindre ansträngda kopplingar man lyckas göra till folk, organisationer eller ideologier som personen själv inte uttryckligen har omfamnat.
  – man får inte skrika, använda caps lock eller väldigt många utrops- och frågetecken i rad.
  – man måste lyssna på sakliga motargument och ta dem i beaktande innan man fortsätter
  – man får inte skriva samma saker i femtielva inlägg efter varandra som vore man en repad skiva
  – man får belägga sina tyckanden med källor och olika kopplingar till direkta erfarenheter av verkligheten
  – man får kritisera företeelser, ageranden och andra saker man finner problematiska

 110. Ann L-H

  Tege T. # 105 – Visst skulle jag välkomna lite extra värme, men det diskuterades inte i Idso´s rapport om jag minns rätt. 
   

 111. Ann L-H

  Mikael – #109 Du glömde huvudpunkten nämligen att hålla sig till tråden dvs det aktuella diskussionsämnet. 

 112. Staffan

  Harrison Schmitt (f.1935) [medförfattare till WSJ-artikeln, ”In Defense of Carbon Dioxide”] har examen i geologi (studerade bl.a. ett år i Oslo) och blev Ph.D. vid Harvard.  Blev pilot vid US Air Force.  Var med om ”Apollo 17” år 1972 (sista månresan), tog bilden ”The Blue Marble” (slå upp i Wiki, fotot av jorden, Afrika och norrut).
    Han blev sedan senator för New Mexico (GOP), dock bara en period.  Har sedan varit konsult.  Och professor vid University of Wisconsin-Madison.
    Han konstaterade 2009 på Fox att ”the CO2 scare is a red herring”, at ”skrämseln används som ett politiskt redskap för att öka statens kontroll över våra liv, våra inkomster och våra beslut”.  Och att forskare inte vågar ifrågasätta den rädslan av rädslan för att förlora sina anslag.
     På talk-radio sade han också 2009 att det fanns en länk mellan sovjet-kommunismen och miljörörelsen i väst:  ”Trenden började med Sovjetunionens fall.  [Frihetsmotståndarna] måste hitta [något annat], och i princip gick de till miljö-rörelsen.”   (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Harrison_Schmitt

 113. Ann L-H

  Staffan – # 112 H. Schmitt tycks vara en person med unik överblick i både tid och rum vilket möjligen bidragit till hans insikter och åsikter.

 114. Mikael

  ”Energy can neither be created nor destroyed. So what is the source of energy to the Earth? Answer: the sun. If outgoing radiation equals incoming, then there is no trapping and all this hullabaloo is a moot point. Since that is the case, the game should be over.”

 115. Ann L.H #108
  Det var den länken jag menade. tack tack

 116. Sven Östholm

  Artikeln tar väl vida svängar i resonemanget om koldioxidhalt och fotosyntesens effektivitet. Sockerrör, som är en C4, har en effektivitet på 7%. Vid ca 700 PPM så kommer C3 och C4 ha likartade ”prestanda”, men tillväxt är beroende av fler faktorer än CO2. Fotosyntesens teoretiska verkningsgrad är ca 13 % och i praktiken högst 7- 9 %. Flertalet odlade grödor har typiska värden runt 1%.
   
  Att flertalet C3 växter skulle nå upp till den nivå som sockerrör redan har är nog uteslutet, men ökad avkastning med tiotals % ger väldiga bidrag i synnerhet som mindre mängd vatten krävs. Med minskat vattenbehov så kan odlingsarealen expanderas.  

 117. Ingemar Nordin

  Ann L-H #104,

  Det är inte bara en ökad mängd koldioxid i atmosfären som kan gynna matproduktionen. OM det händelsevis skulle bli lite varmare under detta århundrade så finns det väldiga landområden i Sibirien och Kanada som skulle bli produktiva genom att odlingssäsongen ökar.

  Se exempelvis andra delen av inlägget

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/12/torv-och-brod/

  och länkar där.

  OM det dessutom är så, som IPCC hävdar, att luftfuktigheten ökar med ökande temperatur så finns det hopp om att öknarna fortsätter att minska.

  OM, säger om. Det kan ju tyvärr bli kallare också …

 118. Ingemar Nordin

  Tack Sven Östholm #116,

  Om jag skall förvara Schmitt och Happer så säger de inte något om den kvantitativa ökningen med ökad CO2, bara att avkastningen ökar.

 119. Ann L-H

  Sven Östholm – # 116 Du kanske redan är bekant med innehållet i länken till # 108. Om inte så tror jag att Du kan ha en hel del att hämta där om tänkbar produktivitetsökning för de viktigaste grödorna som tillsammans står för 95% av den globala livsmedelsförsörjningen.

 120. Sture

  Jag läste i #104 att man väntar på att politiker skall hävda att man med stöd av försiktighetsprincipen skall hävda behovet av högre co2 nivåer. Ärligt med just det verkar väl ändå att dra saker förbi det som kan antas vara verklighetsförankrat ? 
   
  Andra menar #117 att måhända kommer co2 nivåer höja temperaturen och frigöra nya odlings  ytor i Kanada och Sibiren. Huvudtesen i detta forumet brukar ju vara att co2 inte höjer temperaturen? men nu kan vi räkna in en möjlig ny odlingsytan.
   
  I en länk ovan beskrivs #112 att Harrison Smith pratat för en länk mellan miljö rörelsen och sovjet kommunismen. 
   
  I lnlägget efter får han nästan hjälte status ” H. Schmitt tycks vara en person med unik överblick i både tid och rum vilket möjligen bidragit till hans insikter och åsikter.” I bästa fall är det tänkt att vara ironiskt ….Men 
   
   
   

 121. Sture

  Börje S # 92
  Tack jag läste delar av länken och speciellt tabellen på sidan 8. Det som står där har jag inget att direkt invända mot. Tidsperioden är kort men sanningen är att just den perioden har en mycket låg ökning. Bara mellan 1-2 mm/år. 
  Det ser lite annorlunda ut i tidsperioden  både före och efter. Men så här långt är inte nivåhöjningen av havet något som skulle skrämma någon. 
   
  Vad som väckte mitt intresse mest är att höjningen under perioden kom från en massökning (figuren överst sidan 10. Det hade jag inte trott. Om min snabba överslag är rätt motsvara det nästa 400 kubikkilometer smält is på land. 

 122. Sture #73
  Du har ju helt j-vla fel! Jag hade detta på känn, därav frågan.
  Var får du dina uppgifter ifrån? Hur skall man kunna ta dig på allvar när du kommer med siffror tagna rätt ur luften, eller är det från de vanliga misstänkta SkS, RC och UI?
  Det här innebär ju att man får kontrollera varje utsaga från dig.

 123. Kjell-A Jönsson

  Johan Rockström och CO2 !
  Växternas  kolassimilation beskrivs i de mest elementära  läromedel i jordbrukslära och växtodling liksom i den gamla  folkskolans naturlära.  Processen är som bekant en reduktionsprocess som drivs av solenergi och avger syre.
  Johan Rockström är agronom men synes icke ha tagit intryck av dessa basala fakta.
  Världen vill bedragas !
  Kjell-A Jönsson
  Lantmästare  

 124. Sture

  Först den siffran var fel och jag har bett om ursäkt för den och jag kan göra det igen. 
   
  Jag kan säga på andra grunder att jag har svårt att ta dig på allvar. Ditt sätt att nochalera Ph minskningar med att musslor kan leva i Vichy avtten kan knappast sägas spegla effekten av de risker som finns med försurade hav. 

 125. Sture #124
  Det skulle vara intressant att veta varifrån du fick siffran.  
  Eftersom solen bara var marginellt svagare för 150 och 200 miljoner år sedan, hur förklarar du att det inte finns någonsomhelst korrelation mellan temp och CO2?
  Eftersom kräftdjur, musslor mm klarat perioder med väsentligt högre CO2-halter har jag svårt att se att det skulle finnas några risker med detta. Särskilt som man kan proppa i 7000ppm CO2 per liter i en buffrad lösning som Vichyvatten och ändå ha pH6. Dessutom sägs ju CO2 leda till uppvärmning, vilket minskar lösligheten.
  Havsvatten innehåller mellan 20-2000 mikromol CO2 per kg. fundera över hur mycket CO2 det behövs i atmosfären för att göra Vichyvatten av oceanerna eller bara få ner pH till 7. Observera att det stor spannet beror på olika vattentemperaturer.
   

 126. Ingemar Nordin

  Vi nådde tydligen aldrig upp till 400 ppm i förra veckan, enlig NOAAs reviderade siffror.

  http://wattsupwiththat.com/2013/05/13/premature-400-ppm-fail-a-bration/#more-86162

  Ojdå, all denna 400-hype alldeles i onödan? Och nu börjar växtsäsongen på allvar på norra halvklotet, vilket torde innebära lägre CO2-halter…

 127. Ingemar  ”126… lite dråpligt skulle man kunna säga, men kanske inte bara det. NOAAs NCDC temperaturdata gör dock samma sak, man rapporterar ’preliminära’ tempdata ifall de ’visar rekord’ och är väldigt tyst om att de just är preliminära, att uppdateras senare när all data kommit in, varvid de sjunker (jfrt med press-releaser och vad media basunerat ut)
   
  Det är svårt att låta bli att få intrycket att sk ’klimatforskning’ ofta inte är mycket mer än kvällspressens sökeri efter klatschiga rubriker, som (i ngn förvriden, ensidigt selektiv och semantisk mening) inte är rent uppenbara lögner, bara extremt skev framställning av sakförhållandena. 
   
   

 128. Börje S

  Det var tydligen tidsskollnaden mellan Hawaii-tid och Greenwich tid som gjorde att klimathotarna tog ut denna ”seger” i förskott.
   
  Och visst verkade det som de var bra mycket gladare över detta rekord än vi andra som inte bryr oss ett skit om det atmosfärens halt av koldioxid är 3,99 tiotusendelar eller 4 tiotusendelar. 
   
  Men nu vet vi i alla fall att våra klimathysteriker även är siffermysteriker.

 129. Tege Tornvall

  Ingemar, # 126. Visst kommer vi att endera dagen statistiskt passera 400 ppm-gränsen. Det har vi delvis redan gjort sedan åratal. Halten är högre sommartid, över varmare hav, på dagen, över rik växtlighet, över stora befolkningar, etc. Och lägre vintertid, över kalla hav, nattetid, över öknar och glesbefolkade kalla trakter.
  Att över huvud taget tala om genomsnittlig CO2-halt mätt just på Mauna Loa säger föga. Effekter av högre halt ser vi redan i form av rikare växtlighet och större skördar. Det är den vi måste betona! Klimatdebattens nyckelfråga är demoniseringen av CO2.

 130. Sture
  (bump)
  Du har lite att bita i här som jag hoppas håller dig sysselsatt ett tag tills jag åter har tid med detta forum.

 131. Sture

  Perfekt 125
   
  Det är inte sant. Korrelationen mellan temperatur och CO2 är extrem under de senaste 800 000 året som vi har mycket god kontroll över. Extremt bra är den närmast 1. Ingen kan blunda för det. 
   
  Men som mycket så är det inte alltid som korrelation och orsak är samma sak. Jag är övertygad om att det gör det i detta fallet. Det som förnekarna oftast försöker hänga upp sin bevisföring på är att temperaturen först börjar stiga och CO2 kommer med en försening om 100 eller 200 år senare. 
   
  Det som alarmisterna menar är att det är malankovichcyklerna som startar förloppen och Co2 som förstärker dem och därför kommer lite senare.
   
  I dagens fall (allt enligt alarmister och gängse klimatologers) är det inte malankowitsch cyklerna som startar CO2 utsläppen från haven, utan vi människor via vår fossila förbränning. Här går frontlinjen. 

 132. Sture #131
  Nu avsåg jag ju förhållandena på geologisk tidsskala, se länk ovan. Att vi under en kortare period kunnat se sambandet att högre temperatur leder till högre CO2-halt är en annan sak. Eftersläpet är emellertid i storleksordningen 800 år, inte 100-200 år.
  På ännu kortare sikt ungefär 1980 till 2000 ca finns en korrelation mellan CO2 och temperatur, men att tro att hela temperaturökningen skulle bero på CO2 är mer än lovligt naivt.
  Det faktum att mångdubbelt högre halter inte har lett till högre temp i samma proportion är en sak som talar emot det, en annan är att temperaturen inte stigit på 16 år trots mängder med mer CO2. Rationellt tänkande människor söker därför andra förklaringar medan troende håller fast vid dogmen och försöker med faint young sun teorier som bevisligen är dödfödda.

 133. Ingemar Nordin

  Sture #131,

  Kan du vara snäll och vårda ditt ordval. ”Förnekare” är sådana som förnekar koncentrationslägrens existens. Det sänker omedelbart nivån på debatten om vissa börjar klumpa ihop motståndaren med nazister.

 134. Gunnar Strandell

  Sture #131
  Om man har svårt att acceptera att verkan kommer 100, 200 eller 800 år FÖRE orsaken är man sunt skeptisk.
  Vår vetenskapliga världsbild ända ned till sökandet efter Higg’s partikeln bygger på det.
   
  Din övertygelse kan inte rubba på det. 
   
  I mina ögan är dina inlägg en välfylld provkarta ur pseudovetenskapens standardargument.