Till kossans försvar

ko
I en debattartikel går ett gäng forskare från Chalmers (Fredrik Hedenus, David Bryngelsson och Jörgen Larsson) till storms mot korna. (Slutreplik här.) De påstår att eftersom kossor producerar metan så är deras inverkan på klimatet mycket stort. De börjar med att räkna om metanets förmodade inverkan på klimatet till vad det skulle motsvara i termer av koldioxid: ”Utsläpp av ett kilo metan eller lustgas har en större klimatpåverkan än utsläpp av ett kilo koldioxid. För att kunna jämföra utsläppen räknas de därför om till motsvarande mängd koldioxid.”
OK. Men metan stannar inte särskilt länge i atmosfären utan omvandlas ganska snabbt till koldioxid. Så hur menar de att det skulle bli någon större inflytande på klimatet? Den enda möjligheten skulle i så fall vara att det, totalt sett, tillförs mer koldioxid i atmosfären så att halten av denna växthusgas ökar.
Men kossor äter ju gräs och hö. Dvs, de äter saker som tagit CO2 från atmosfären, och sedan så kommer det mesta tillbaks dit igen. En del blir förstås gödsel och plöjs ned av bonden i marken. Men mycket återbördas till atmosfären. Så vad är egentligen problemet? För att det skall bli ett nettotillskott så duger det inte att titta på det enskilda gräsätande djuret. Istället handlar hela frågan om till vilken grad det krävs fossilt lagrad koldioxid för att kor skall överleva och producera mjölk, smör, ost och kött.
Människan har haft husdjur i årtusenden utan att man tillfört något fossilt bränsle. Således har djurhållning ingått i ett slutet ekologiskt system där koldioxiden bara omfördelats periodvis i olika tillstånd. Dessutom bidrar betande kor till den ekologiska mångfalden. Men nu tycker alltså Chalmersforskarna att vi skall sluta med nötproduktion. Varför?
På en fråga från en radioreporter för ett tag sedan så svarade en av författarna till sagda rapport att han var vegetarian, och att han inte hade något svar på hur vi skulle kunna ge mjölk och andra mejeriprodukter till våra barn utan kor. (Vi vuxna kan överleva på öl, men nog vore livet ganska trist utan ost och smör :-)) Det väcker ju en misstanke om att den här rapporten kanske är ideologiskt snarare vetenskapligt motiverad. Vi har hört liknande tongångar från IPCCs indiske (och vegetarianske) ordförande Pachauri sedan länge.
Visst kan man hitta inflöden av fossilt bränsle i cykeln i det moderna jordbruket: För att sköta betsmarker och tillföra kraftfoder använder man idag traktorer och en del gödsel som kräver fossilt input. Men om man å andra sidan jämför med den från klimatalarmisterna hyllade produktionen av etanol och energiskog så torde skillnaden vara minimal. Varför skulle etanolproduktion och energiskog vara bra, medan kossor som ger oss mjölk, smör, ost och kött på bordet döms ut som en klimatologisk katastrof?
Hela anti-ko hypen verkar vara baserad på missförstånd och överdrifter.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Baserad på missförstånd och överdrifter (och viss illvilja och maktbegär och regleringsiver!) precis som hela klimathotsköret. Det är väl Aznar och Hägglund m fl som driver spektaklen. En klen tröst att inte bara KTH är anstucket.

 2. pekke

  Måste hålla med om att många av de som driver ” kossor och nötkött farligt för klimatet ”, av nån underlig anledning oftast är veganer.
   
  Tänk om de skulle börja säga att katter, hundar, hästar och andra sällskapsdjur är en belastning för klimatet, men det vågar de knappt eftersom de då skulle få en stor del av befolkningen mot sig.
   
  Kor är ju en av de viktigaste nyttodjuren vi har här i Sverige, vilket man knappast kan säga om de andra.
   
  De verkar mest gnälla för att få gnälla och visa hur klimatduktiga de är.

 3. Peter Stilbs

  bom #1 – KTH har massor av sådana också …

 4. Staffan

  Climate change ’will make hundreds of millions homeless’.  Guardian, 12 maj.  Vetenskaps-redaktören.  (Eh?) —  Klimatförändringsexperten Lord Stern (Nicholas Stern, f 1946) slår fast detta.  Karbonhalten i luften har ju på Hawaii nått upp till 0,04% !  Vi dör!
     Ja, står det:  ’Hundratals miljoner kommer att displaceras från sina hemländer i en nära framtid, till följd av den globala upphettsningen!  De globala temperaturen kan stiga ända upp till 5º!’  Så säger Stern, som inte är en nolla:  i år blir han president för British Academy!
     Förra gången (i forntiden) karbon-koncentrationen var som nu — 0.04% — var isen i norr borta, och havet gick 40 m högre upp!
     Framförallt nedåt Indien kommer hundratals miljoner människor tvingas invandra hit, när deras skördar försvinner och djuren dör.  (Av värmeslag.)  Det här är vår framtid!
     Stern är vegetarian också.  Med tanke på omvärlden.  Man måste göra vad man kan.
     Ack ja.  Visste ni att BNP per capita i Indien var US$ 270 år 1994 – och är $3700 ’nu’ 2012?  Eller Kina:  $360 år 1994, och $8500 nu?  Eller Singapore:  $16500 år 1994, och $60500 nu?   (Sverige, by the way, $16900 år 1994,  och $40900 nu.)
  http://www.guardian.co.uk/environment/2013/may/12/climate-change-expert-stern-displacement

 5. jo men det vet man ju att vi har utvecklat en stor och duktig hjärna pga att vi blev köttätare så det är ju logiskt att veganer och vegetarianer får en mindre :-).

 6. Ingemar, det där gladde mig att läsa. Jag har länge kämpat för en bredare analys enligt ditt resonemang. Självklart är kossan en kretsloppsvarelse! Dom som förfäktar idisslarnas klimatfara vill inte lyssna och vi andra tycker resonemanget är så dumt att vi inte bryr oss. Personligen tror jag att det är viktigt att vi håller emot i detta.
  Det intressanta är att man bara räknar antropogena utsläpp och dit räknas kossor eftersom vi håller dom som husdjur. Det mest antropogena av allt, vår egen metanavgång, räknas dock inte. Jag testar därför ett resonemang på er.
  Antag att 9 milj människor släpper ur sig lika mycket gas som en milj kossor och att människan fiser dubbelt så mycket om hon bara går på grönsaker. Tar man då bort 1 milj. kossor vilket innebär att vi måste koständra till förmån grönsaker, bönor, sallad och annat så avgår det lika mycket gaser till atmosfären.
  Alltså spelar det ingen större roll vilka magar grönmassan går igenom 🙂

 7. bedouin

  Brist på animaliskt protein påverkar hjärnan i sekteristisk riktning. Metoden används vid hjärntvätt. Det är förmodligen därför som t ex Nordkorea kan hålla sin befolkning fanatiskt lojal mot Ledaren.

 8. Staffan

  Guardian påpekar också att karbonsiffran 400ppm aldrig förekommit förr i mänsklighetens historia!  Som tur är har vi dock regeringar!  (Och IPCC!  Och järnvägsingenjör Pachauri!):
    ”Regeringarna har kommit överens om att hålla temperaturstegringen till högst 2ºC.  Ovanför blir den katastrofala ökningen ostoppbar!”  (Man andas ut…)
     Fast IEA har varnat att nuvarande trend skulle ge en ökning på 6º, en nivå som enligt forskarna leder till kaos!  Dessbättre ska FN ordna en konferens i Paris år 2015.  Där måste vi komma fram till ett bindande avtal om att få ned karbonutsläppen!
     Och så vidare.  Läs själv vidare i Guardian!  Jag orkar nog inte…
  http://www.guardian.co.uk/environment/2013/may/10/carbon-dioxide-highest-level-greenhouse-gas
  PS.  Ni från Bromma, och alla andra klimatmedvetna:  VAR har temperaturen ökat farligt mycket?  Och HUR MYCKET då?

 9. Slabadang

  Nigel Farage intervjuad av AU – tv!
  Han ger en bredsida till klimatpolitiken. Inkliippt är också ett nytt litet kvartssamtal med Ollie Rehn i EU-parlamentet.
  http://www.youtube.com/watch?v=vAyzWKXtbq0&feature=player_embedded

 10. Börje S

  Har inte kunnat sova i natt. Har grunnat för mycket på all skit som klimatpacket vräker ur sig.
   
  KLIMATPACKETS ÅTGÄRDSPROGRAM
   
  • Sno våra pensionsfonder
   
  • Utrota idisslare
   
  • Bekämpa mänskliga köttätare
   
  • Gulla med livsfarliga köttätare som isbjörnar, vargar och tigrar (obegripligt)
   
  • Subventionera svältskapande och regnskogsskövlande etanol som drivmedel
   
  • Förbjuda hundar (jodå, det har varit uppe!)
   
  • Förbjuda tjocka människor
   
  • Förbjuda persontransporter
   
  • Sprida ut 200 meters vindflöjlar som inte behövs precis överallt
   
  • Satsa skattemedel på solpaneler för vinterdrift i Norrland
   
  • Gödsla atmosfären med metan, koldioxid och lustgas från miljövänliga komposter
   
  • Minska skörden med 50% genom ekologiskt jordbruk
   
  • Förbjuda användandet av kvicksilver i lag för att omedelbart därefter
   
  • Tvinga alla att fylla hemmen med kvicksilverlampor
   
  • Avgiftsbelägga flygresor och göda maffian med meningslösa utsläppsrätter
   
  • Minska folkets tillgängliga bostadsyta
   
  • Förbjuda folk att köpa prylar tillverkade i Kina, Sydkorea och Indien
   
  • Förbjuda import av frukt, förbjuda kolsyrat vatten på flaska
   
  • Tvinga oskyldiga kineser att installera hälsofarliga toaletter som spolas med sågspån
   
  • Se till att än fler oskyldiga kineser blir sjuka genom att bygga än fler vindkraftverk innehållande tonvis med jordartsmetallen neodym, ty där den utvinns förvandlas landskapet till en giftdränkt öken
   
  • Höja skatterna för att rädda vindkrafts och solpanelindustrin
   
  • Minska fossila bränslens effekt med 30-40% genom koldioxidavskiljning
   
  • Använda våra skogar som råvarukälla till metanol som drivmedel i stället för att göra produkter för exportindustrin
   
  • förhindra förbättringar av vägnätet
   
  • anlägga järnväg på E4:an
   
  • Skjuta upp miljarder plastspeglar ovan stratosfären för att hindra solstrålningen att nå jordytan(!)
   
  • Medvetet skita ner haven med järnsalter 
   
  • Förhindra att billig energi blir tillgänglig i fattiga länder
   
  • Se till att den mest värdelösa forskningen får merparten av anslagen under förutsättning att forskarna finner på nya fräscha faror som hotar p g a klimatförändringen
   
  • Basunera ut minst ett nytt och skrämmande och tillika påhittat klimathot varje dag på året
   
  • Blockera all forskning som syftar till att få fram en klimatforskning som på minsta sätt ifrågasätter den av FN påbjudna konsensusen i frågan
   
  • Se till KLIMATPACKARE infiltrerar varje TV, Radio och tidningsredaktion som finns i landet. Väl där se till att endast KLIMATPACK nyanställs
   
  • Ytterligare intensifiera åtgärder som syftar till att ge medmänniskorna dåligt samvete
   
  Andra får fylla på för nu pallar blodtrycket inte att räkna upp mer i dag. Sedan kan vi kanske få ihop en mer omsorgsfullt utformad lista att banka i KLIMATPACKETS träskallar.
  Sammanfattningsvis:
  KLIMATPACKETS mål tycks vara att försämra människornas villkor på alla punkter, minska bostadsytan, mindre uppvärmning, mindre högvärdigt protein i kosten, mindre näringsrik föda pga av ekologiskt närodlad mat, minska möjligheterna till förflyttning, se till att de hungriga får svälta pga av högre matpriser, förhindra utvecklingen av säker kärnkraft och stoppa forskning om fussionsenergi samt skräpa ner i naturen i en omfattning som mänskligheten aldrig tidigare skådat.
   
  Lägg till detta KLIMATPACKETS ambitioner att sänka jordens medeltemperatur så att världen blir en kallare plats att leva i.
   
  Man kan bli sömnlös för mindre. Den mentalitet som KLIMATPACKET skapat med sina påhittade hot är redan helt koko, jag blir vimmelkantig bara av att tänka på det. 
   
  Hur ska det då bli om dessa vettvillingar får fortsätta att styra landet mot vanvettes avgrund?
   
  Vi måste få stopp på KLIMATPACKET!
   

 11. Börje S

  • Blockera all forskning som på minsta vis ifrågasätter FN:s konsensus 
  menade jag förstås

 12. Johnne

  Det beror på vad korna äter för foder om de ger ett nettotillskott av CO2 i atmosfären. Gräsvallar ökar kolhalten i marken. Bondgårdar som har djurhållning med nötkreatur ökar ständigt på mullhalten i jorden medan de som inte har några djur minskar den. Det köps ju en del djurfoder till gårdar med djur från gårdar som inte har djur.
   
  Det här gäller för för kreatursuppfödning i Sverige. Hur det är på andra håll i världen vet jag inte. Jag har hört talas om att i Asien så förkommer djuruppfödning med i huvudsak ris och hirs som huvudsaklig föda. Om det är sant låter det det inte så miljövänligt.
   
  Av de grödor som odlas i världen så är väl ris det som skapar mest miljöproblem i förhållande till avkastning.

 13. Börje S #10
  Visst har det blivit en Kafka-värld!

 14. Börje S

  #12
   
  Saker och ting växer. F n växer det bättre än på mycket mycket länge. Växterna använder CO2 i atmosfären (och i sjöar och hav). När växterna dör kommer gaserna tillbaka till atmosfären, antingen genom mikrober och svampar  eller genom mikrobers arbete i komagar eller i människomagar eller i djurmagar.
   
  Det är en kretsgång som pågått så länge växtlighet och djurliv som vi nu känner det har existerat. Det som du kallar icke miljövänligt är liksom förutsättningen för livet på planeten.
   
  Jorden har plats för precis så mycket liv som som har möjlighet att leva på de resurser av bl a mineraler, vatten, syre, koldioxid och solstrålning som finns tillgängligt i varje ögonblick. Om dessa resurser minskar, minskar växtligheten så även de djur som lever på växternas förmåga att av vatten, koldioxid, mineraler och soljus skapa sitt eget liv.
   
  Skjuter du ut alla indiska kor så tar något annat liv hand om de resurser som korna använde. Dessutom kommer Indierna att bli förtörnade på dig.

 15. Börje S

  #15
   
  JA!

 16. Börje S

  #13 Ingvar E
  var JA:et i #15 adresserat till.
   
  Rom(mel)klubbens ambition att ”rädda” ”Moder” Jord genom göra människan till sin egna fiende tycks ha lyckats över hövan.
   
  Fy farao vilken osmaklig och förödande verksamhet Romklubbfascisternas alla ”duktiga” medlöpare sysslat med i mer än 30 år.
   
  Hur mycken depression och hur många tappade sugar har dessa medlöpare skapat, och hur ofantliga är de resurser de gjort av med på sin direkt människofientliga verksamhet?
   
  KLIMATPACK

 17. Börje S #14
   
  Det är inte så säkert att förmultningen av döda växter ger CO2 tillbaks till atmosfären, det beror lite på hur det sker. Storskaligt har det visat sig att betande djur förbättrar både växtlighet, jordbildning och avlagring av mylla, samt förmågan att behålla fuktighet för att underlätta/skynda på allt detta
   
  Videon har varit uppe här förr: Allan Savory om att reversera ökenutbredning

 18. Lennart Bengtsson

  Ingemar
   
  Jag noterar ytterligare att våra tidigare så framstående tekniska högskolor numera producerar allt märkligare saker som förefaller härröra från äldre utgåvor av Blandaren.  Liknande märkliga utsagor görs på energiområdet där man vill göra allt för att göra elströmmen  så dyr att varken medborgare eller näringsliv får råd att betala. Jag har ju tack och lov fortfarande ett sinne för humor och fick mig ett gott skratt efter att ha läst alla de senaste stolligheter. Kanske är det bristen på nyttiga äggviteämnen från riktiga biffstekar som försvagat omdömet? För min del så blir det helt säkert en närande söndagsstek eller annat proteinrikt litet senare.
  hälsar
   
  lennart

 19. Lasse

  #18 Nu har du nog passerat riskåldern. Annars så har SVD en artikelserie där man visar kostens betydelse för aggressivitet.
  Omega3  lär vara brist hos aggressiva. Får man den genom vegetarisk kost?
  Fria forskningen är fri i den meningen att det inte går att styra resultaten, men väl frågorna! Därför får vi en mängd svar på CO2 i miljön just nu. Säg den forskaren som inte vill problematisera sitt ämne!

 20. Slabadang

  Alan Savory hedrar kossan och klövdjurens ”klimatpåverkan”!
  http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=allan%20savory&source=video&cd=3&cad=rja&ved=0CEAQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F8239427&ei=71CPUdvzO4XI4AS_o4CwAw&usg=AFQjCNHhhLHMFfu70gCVhdTUWERxlw021w&bvm=bv.46340616,d.bGE

 21. Anders Persson

   
  #18 Lennart: Inte bara I Sverige. Jag sitter med en internationellt högt ärad brittisk geofysisk tidskrift där en forskare mobiliserat Einstein och hans ”Principle of Equality” i ett oceanografiskt sammanhang.
   
  Eftersom en del på TCS verkar vara aktiva eller fd. fysiker kan det vara anledning att peka på det vanliga missförståndet att en person instängd i en fönsterlös box på jorden är oförmögen att genom experiment avgöra om han egentligen befinner sig i rätlinjig acceleration i en liknande box i tomma rymden.
   
  För den förre stipulerade Einstein homogent gravitationsfält i en icke-roterande omgivning. Detta för att två föremål som släpps i boxen på jorden kommer att konvergera och dessutom, på grund av jordens rotation, att avvika från det vertikala.
   
  I övrigt irriterar det mig att engelskspråkiga fysiker inte verkar göra någon skillnad mellan ”gravitation” och ”gravity”, det senare mer korrekt kallat ”effektive gravity”.

 22. Vi är snart i en tid där dessa människor försöker dra sig in i skuggan igen…i väntan på nästa chans att få ett totalitärt psykbryt. Vi måste verkligen se till att varningsskylten på dem är lätt att se, annars smyger de bara in i nåt nytt sammanhang.Allt gulligt pladder och gröna lallande vaggsånger måste etsas in på internet för framtiden att skratta och förfasas över.

 23. Thomas P

  Lennart #18 Om det var så att våra högskolor var så mycket bättre förr, hur kommer det sig att pensionerade professorer som Peter Stilbs och Pehr Björnbom kan producera allt märkligare saker som förefaller härröra från äldre utgåvor av Blandaren?

 24. Hns H #22
  Det finns en klar och entydig signal som man alltid skall veta om. Formulerad av H.L. Mencken
  ”The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”
   

 25. Börje S

  #17 Jonas
   
  Förr eller senare borde gaserna vara tillbaka där de kom ifrån, tycker jag utan att egentligen närmare ha undersökt saken. Till och med kolet från växter som levt för eoner av tid sedan är tillbaka i atmosfären.
   
  Med vår hjälp i och för sig, men även vi tillhör den natur vi lever i, så då är väl det lika naturligt som de processer som t ex lagrar kol i marken. det finns ju organismer som lever på oljan som pyser ut här och där i de oändliga oceanerna.

 26. pekke

  Kvittar nog hur många kor svenska klimathotar vill ha ihjäl för att skydda klimatet när sådana här nyheter dyker upp.
   
  The New Prize: Asia’s “Fire Ice” Gas Revolution
  “The U.S. Geological Survey (USGS) estimates there could be up to 100,000 trillion cubic feet of gas hydrates globally.”

  Yet the technology is slowly catching up and deep seabed mining programs are quickly becoming a new frontier for extraction of minerals and unconventional hydrocarbons. As technology progresses, deep seabed mining could provide many Asian states with the much prized energy and resource security they have long sought. Such technological advances are crucial as an estimated 99 percent of the world’s gas hydrates occur in marine sediment in the seabed. ”
  http://www.thegwpf.org/12486/
   
  Ju mer metanhydrater som de kommer att utvinna i Asien desto fler djur får klimaträddarna här i Sverige avliva för att klimatkompensera.
   
  Bäst ni håller ett öga på era husdjur så det inte kommer nån ” klimaträddare ” som vill klimatkompensera.

 27. bom

  #23
  Det kan dom för att dom har humor Thomas P – en gudagåva som Din gud så tydligt berövade Dig! 🙂 Misantropi är en gåva från den motsatta potentaten.

 28.  

  Det blir en hel del stolligheter vad gäller klimatfrågan. Det värsta är väl att människor tror att om de avstår från kött en dag i veckan så medverkar de till att ”rädda klimatet”. Jo tjena….

 29. Anders Persson

  #28 Lena: 2006 var sista gången jag träffade Bert Bolin Han hade inte bara varit min professor, 1980 hade vi givit ut en bok tillsammans ”Vad gör vi med klimatet?”
   
  Nu satt vi på ett klimatseminarium tillsammans. Mellan två talare teaterviskade BB i mitt öra: – 98% av vad som skrivs om klimatet i massmedia är strunt.
   
  Men så hejdade han sig. 
   
  -Nja, åtminstone 80% rättade han.

 30. Peter Stilbs

  Thomas P #23 – och Du försvarar allt – bara det kommer från ”motsidan”. Tycker Du inte Göteborgarnas idéer är ko-ko alls ?

 31. Anders Persson

  HA ha, intressant! Men så tror jag att det är, de flesta klimatforskare inser att det mesta som skrivs, sägs eller visas faktiskt är strunt.

   

 32. Pelle L

  Peter Stilbs
   
  Deras idéer är väl snarare anti-ko-ko  😉
   

 33. Slabadang

  Pelle L!
   
  Där fick du till det! 🙂

 34. Peter Stilbs

  Lena #31 Lennart Bengtsson är en av de få som på senare tid sagt ifrån, i ordalag som inte kan missuppfattas. Annars har det mest varit mummel i skägget om ”osäkerheter” bland dem som överhuvudtaget yttrat sig. 
  De oinsatta uppfattar det som om allt står väl till med vad media skriver och sänder.
  Jag talade med Bert Bolin några gånger och frågade också varför han inte var tydligare med vad just Anders skriver i #29 – men jag fick inget svar. Till mig erkände han dock också villigt att media normalt skrev rent strunt.

 35. Halvdansken

  Man ”glömmer” också oftast att odling av vegetarisk mat skapar monokulturer som fullständigt utarmar både andra växter och djur. Man är tvungen att använda konstgödsel och eller genmanipulerat utsäde, eller odla ekologiskt (gödning från vad?) vilket ger mycket lägre skördar.
  Dessutom ska detta skördas, bearbetas och transporteras. Det behövs givetvis stora mängder vatten til allt detta, som kan bli en klimatkatastrof på andra ställen, ett av de värsta exemplen är väl Aralsjön.
  Blir så trött på anti-kött-rörelsen som tror att de ska rädda världen med grönsaker. Mitt resonemang förutsätter givetvis att djuren äter det som de ska äta, dvs gräs och inte spannmål. Tyvärr kan det vara svårt att få tag i den typen av kött, men jag tycker ändå att man ser en ljusning.

 36. Staffan

  ”Grek-värme” har något av aftonlöven på löpsedeln.  Varmt, varmt!   ”Det kan bli 25º till pingsten.  Eller i alla fall 20º”, säger SMHI till TT.
     Tja.  15º (max) här i Peking, säger vackertvader.se,  dvs yr.no.  Och heldagssregn.  8 mm.

 37. Claes L

  Appropå #23.
  Det kanske är läge att webmastern ser över hur Username/Nick används. Det verkar som om en 12-åring har kapat Thomas användarnamn.

 38. Gunnar Strandell

  Halvdansken #35
  Jag är också trött på alla dessa rörelser och deras övertygelse om att något måste räddas.
   
  Hur ser du på Agroetanols foder?
  Länk:
  http://agroetanol.se/foder/
   

 39. bom

  Lena Krantz #31
  De flesta klimatforskare borde säga ifrån mera och framför allt göra upp med ”klimatexperterna” Wijkman-Rockström-Ergon-Bjerström m fl. (ja jag vet att det inte är lätt och att MSM ger dem aktivt stöd! Och tung uppförsbacke modell ”utrymme för repliker har vi ont om just nuuuuuu).
  Om man fått loppor och löss i pälsen så är det hög tid att kalla in Anticimex!
   

 40. John Silver

  # 6 Wolter
  Just det, om inte kossorna producerar metanet så producerar veganerna metanet.
  Förbjud veganer!

 41. Björn

  Är det rimligt att en av våra mest kända tekniska högskolor, Chalmers, skall syssla med sådant här strunt, om ifrågasättande av nötkreaturs existens, på grund av oro för växthusgaser? Det är ju totalt befängt att ens ta upp frågan. Har man totalt tappat fokus på Chalmers, när man släpper fram sådant här strunt?

 42. Peter Stilbs

  Björn #41 – på KTH sysslar vissa med ex Norrortsledens (en del av ringvägsnätet runt Stockholm) klimatpåverkan… 

 43. Ingemar Nordin

  Anders P #29 & Peter S #34,

  Jag vet att ni har ett lite svagt öga till Bert Bolin. Och jag har läst debattboken ”Vad gör vi med klimatet?” Den är inte särskilt alarmistisk utan ganska balanserad (var det inte där som den berömda kurvan från IPCCs första rapport om klimatutvecklingen, med en varm medeltid, finns med?).

  Inte desto mindre och som utomstående observatör så ogillar jag BBs roll i politiseringen av klimatforskningen, hans överlägsna avfärdande av Svensmark och hans tystnad i offentligheten beträffande medias överdrivna alarmism. Jag uppfattar honom som en person som drogs med i det politiska spelet om klimatet och vars största synd var (i den position han hade) att inte ha reagerat utan bara hållit tyst om sina egna dubier.

  Så, min syn är inte särskilt förlåtande, eller förstående, gentemot Bert Bolin. https://www.klimatupplysningen.se/2010/08/30/bert-bolin-och-iacs-granskning-av-ipcc/ . Man kan inte ha den politiska position som Bolin hade utan att också ha ett visst ansvar för vad som sägs från FNs och politiskt håll.

 44. Ingemar Nordin

  Pekke #26,

  Givet IPCCs beräkningar av hur koldioxid påverkar den globala temperaturen, borde det då inte vara en bra sak om energiproduktionen övergår till metan, med sin lägre grad av uppehållstid i atmosfären?

 45. Peter Stilbs

  Ingemar #43 – jag tror Bert Bolin med tiden blev förskräckt över vad han väckt upp. Men det är bara min egen svaga aning.

 46. Pelle L

  Pekke #26 och Ingemar Nordin #44
   
  Driver ni med oss?
  Inget kul med skämt som man inte förstår  🙁
   
  När metanet förbränns bildas väl koldioxid och vatten?
   
  Och det är p.g.a den ökande användningen av naturgas i st.f. olja som USA kunnat minska sina CO2-utsläpp?

 47. Ingemar Nordin

  Pelle L #46,

  Här är en visserligen mycket spekulativ, och lite rörig, artikel om metan som energikälla:

  http://fof.se/tidning/2011/1/vaxthusgasen-som-kan-radda-klimatet

 48. pekke

  Ingemar N. och Pelle L.
  Håller med om att det nog är bättre att använda Metan för energiproduktion än att den får slippa ut själv.
   
  Fast klimatalarmisterna och de gröna kommer nog tjuta i högan sky, därför min lilla kommentar.
   
  ” Ju mer metanhydrater som de kommer att utvinna i Asien desto fler djur får klimaträddarna här i Sverige avliva för att klimatkompensera.
   
  Bäst ni håller ett öga på era husdjur så det inte kommer nån ” klimaträddare ” som vill klimatkompensera. ”

 49. tty

  Pelle L #46
  ”När metanet förbränns bildas väl koldioxid och vatten?
   Och det är p.g.a den ökande användningen av naturgas i st.f. olja som USA kunnat minska sina CO2-utsläpp?”
  Visst, men naturgas är det mest hydrerade av alla bränslen och producerar därför mindre CO2 och mer vatten vid förbränning än något annat bränsle:
  Naturgas: 8CH4 + 16O2 -> 8CO2 + 16H2O 
  Bensin (isooktan): C8H18 + 12,5O2 -> 8CO2 + 9H2O
  Stenkol: 4C2 + 8O2 -> 8CO2

 50. Pelle L

  tty #49
   
  Om jag får ställa en korkad (egentligen retorisk) fråga, det är ju fortfarande helg = slack time:
  Det verkar bli en väldig massa vatten vid naturgasförbränningen, är det därför vi måste havsnivåerna kommer att stiga flera meter?

 51. Pelle L

  Stryk vi måste i det senaste tramsinlägget!

 52. tty

  Det allra märkligaste är att kötthatarna i regel också är heltända på ekologisk odling, som ju helt omöjligt utan boskapsskötsel i stor skala.
  Dels därför att man är hårt styrd när det gäller växtföljder när man inte kan använda kemisk ogräsbekämpning. En ekologisk bonde jag känner producerar därför kreatursfoder tre, ibland fyra, år av sju.
  Dessutom, får man inte använda konstgödsel, ja då är det naturgödsel som gäller, och då behövs det MYCKET djur, betydligt fler än vi har i dagens jordbruk.

 53. Peter Stilbs

  tty #49 – man måste nog också ta med ”energiinnehållet” i de tre alternativen – men jag har inte svaret tillgängligt

 54. bom

  #53
  Metanol 50 MJ/kg
  Bensin ca 44
  Stenkol 15-27

 55. Peter Stilbs

  bom #54 – inte metanol – metan ?

 56. tty

  Peter Stilbs #55
  Metan ligger faktiskt på 55,2 MJ/kg. Den mesta energin ligger i C-H bindningarna.
  Kol ligger på 28-35 MJ/kg beroende på kvalitet (brunkol har lägsta värdet).
  Att bränna 1 kg metan producerar alltså 55 MJ och 2,75 kg koldioxid, ett kilo kol 25-35 MJ och 2,5-3,8 kg koldioxid (siffran varierar p g a variationer i kolets sammansättning (dessutom produceras typ 5-50 gram svaveldioxid).
  Lägg därtill att gasen kan användas i en tvåcykelanläggning med en gasturbin + en ångturbin med upp till 60% verkningsgrad, medan kolkraftverk bara har en ångturbin med max 40 % verkningsgrad så är det lätt att se att mängden el per mängd koldioxid lätt blir mer än dubbelt så stor i ett gaskraftverk.

 57. bom

  #55/56
  Jadå ol-ändelsen slank in av misstag (fix på flytande bränsle kanske?
   
  http://sv.wikibooks.org/wiki/Formelsamling/Tabeller/Energiinneh%C3%A5ll_i_br%C3%A4nslen  anger 50 tty! Specifikt med ÖVRE. andra ger 55,5 ospecifierat. Något trassel med med det gamla begreppet ”kalorimetriskt värmevärde” kanske. Stenkol kan ha nästan vilket energiinnehåll som helt och Dina verkar ligga åt antracithållet?

 58. bom

  För faktureringsgrundande mätvärden till slutkund och vid beräkning av månadsmedeleffekter används det undre värmevärdet. För all annan användning av mätvärden används det övre värmevärdet. 
  Enligt gänget som driver våra gasnät!

 59. bom

  #55 Metanol ligger väl på bortåt hälften av bensin.

 60. tty

  bom #57
  Att ange värmevärden är inte det enklaste. Det fysikaliskt korrekta är väl att ange värdet för fullstädig adiabatisk förbränning i luft. Detta värde får man dock i regel inte ut i praktiken, eftersom det (åtminstone för naturgas och oljeprodukter) oftast innebär så höga temperaturer att det inte håller materialtekniskt.
  Förbränning av jetbränsle (JP 44) ger t ex idealt ca 2600 grader C, men även de bästa gasturbiner pallar inte för inloppstemperaturer över ca 1750 grader.

 61. bom

  Jag körde SP:s bombkalorimeter för 50 år sedan. Du kan inte ana så många kolbåtar som kom till riket på den tiden. Jag googlade på energivärden efter vår diskussion. Inte ens energiverkets grova siffror nuförtiden verkar helt underbyggda.

 62. Håkan Bergman

  Just när man tänkte att FN inte gärna kan sjunka djupare.
  ”Skalbaggar, larver, getingar och andra insekter kan erbjuda en delikat och miljövänlig källa till näring”
  Från:
  http://www.dn.se/ekonomi/fn-till-vast-at-insekter
   
  Slog ihjäl årets första geting, sommaren är här jippi, nån dag förra veckan, men inte fan åt jag upp den, finns andra organismer som sköter det, själv väntar jag tills getingen har förädlats till en biff, en entrecote eller varför inte vispgrädde. Men jag tar gärna en geting till sillen, börjar bli aktuellt nu.

 63. Kjell-A Jönsson

  Korna som miljö-och klimatförbrytare, vattentjuvar,mm
  I dessa sammanhang förbiser ”de som skall rädda världen” i regel tre  ting: A: Det slutna system för lantbruksproduktion som var förhärskande  ända fram till  till början av 1900-talet förmådde inte ens  föda den relativt  lilla befolkning som det till ytan stora  Sverige hade  under 1800-talet utan utvandring till Nordamerika blev en överlevnadsfaktor.  B: Metan liksom kol, kväve, vatten etc ingår i ett kretslopp. Men kretsloppet kan  i praktiken  inte slutas utan endast en försumbar del av de näringsämnen som bortföres från åkrarna återförs via spillningen från den konsumerande befolkningen som i huvudsak bor i samhällen och städer. En input av handelsgödsel och fossil energi är i dag  en  överlevnadsfaktor. C. Inget vatten försvinner ut i världsrymden Vatten kan förorenas men inte stjälas( = försvinna) av kor !
  Kjell-A Jönsson