Benny Peiser

Benny Peiser om den politiska kampen mot Net-Zero

Peiser framför tesen att klimatdebatten nu är inne i en ny fas. Den nya fasen innebär att allteftersom folk inser att den gröna omvandlingen innebär radikalt ökade kostnader så kommer fler att ifrågasätta hela grunden för denna omställning av samhället. I Sverige tror jag att även vinterkylan och avsaknaden av energi kommer att bidra till   →

GWPF välkomnar ännu ett icke-bindande och tandlöst klimatavtal

Global Warming Policy Forum gör följande kommentar till det slutliga avtalet i Paris: – Avtalet är ytterligare ett bevis på att utvecklingsländerna inte vill ha några bindande avtal för sin del, än mindre vill de tvingas att minska sina koldioxidutsläpp. – Som förutspått så innebär Parisavtalet att nationernas åtagandena om målsättningar om koldioxid och klimatpolitik är frivilliga,   →

Upplagt för ett tandlöst Parisfördrag

I en intervju i Daily Express säger Benny Peiser, ordförande för Global Warming Policy Forum (GWPF), att den 18 år långa utplaningen av den globala temperaturen gör det troligt att Parismötet i höst kommer att bli tandlöst. Alltfler forskningsartiklar uppskattar också att den s.k. klimatkänsligheten är låg jämfört med de klimatmodeller som hittills har fått   →

EU backar från sin omöjliga energipolitik

Benny Peiser gör en mycket bra sammanfattning av det desperata energipolitiska läget i Europa. Och hur den ena EU-staten efter den andra sakta och försiktigt försöker backa ut ur det gröna helvete som de själva har försatt sig i: EU: s medlemsstater har spenderat ca € 600.000.000.000 ($ 882bn) på projekt för förnybar energi sedan   →

NGO:erna på krigsstigen om Rio+20

Ja, som ni kanske märkt så har TCS legat nere ett tag för tekniskt underhåll. Men här kommer lite internationella reaktioner på Rio+20 som kompensation 🙂 Så här lång så har det framförhandlade dokumentet på miljömötet i Rio+20 gjort NGO:erna rasande. Här är några klipp från engelska tidningar via Benny Peiser och hans nyhetsbrev CCNet   →

Energipolitiken i ett virrvarr

I samband med att Norbert Röttgen blev sparkad som energiminister i Tyskland har vi alltmer blivit varse det virrvarr som tysk energipolitik befinner sig i. Från Handelsblatt 23/5 (via GWPF) läser vi: Som ett resultat av Tysklands gröna ”energivändning” så exploderar elpriserna. Konsumenter och företag betalar priset medan Tyskland kan se fram emot en gradvis   →

EUs klimatpolitik är misslyckad och farlig

Benny Peiser är chef för Global Warming Policy Foundation (GWPF) och har sedan många år skrivit och informerat om klimat och klimatpolitik. Hans senaste artikel handlar om EUs unilaterala satsning på att få ned koldioxidutsläppen, samt om deras försök att tvinga resten av världen att följa efter. I snart 20 år så har man på   →

Konferensen i Bryssel

Jag är tillbaka i Sverige efter en dag full med intressanta föredrag. En kort sammanfattning av mötet kan ni läsa hos Tory Radio som intervjuade en av arrangörerna, Mr Roger Helmer. Nu börjar arbetet att redigera alla filmerna och jag hoppas att ni snart ska kunna få ta del av konferensprogrammet. Fram tills dess ett   →