Energipolitiken i ett virrvarr

industri
I samband med att Norbert Röttgen blev sparkad som energiminister i Tyskland har vi alltmer blivit varse det virrvarr som tysk energipolitik befinner sig i. Från Handelsblatt 23/5 (via GWPF) läser vi:
Som ett resultat av Tysklands gröna ”energivändning” så exploderar elpriserna. Konsumenter och företag betalar priset medan Tyskland kan se fram emot en gradvis avindustrialisering. Ekonomer uppskattar kostnaden för den gröna energivändningen till 170 miljarder euro fram till 2020. Det är mer än dubbelt så mycket som Tyskland blir tvungen att avskriva om Grekland drar sig ur EUs monetära union.
Tysk avindustrialisering!!?
Även den engelska energipolitiken verkar vara på väg mot en katastrof. Benny Peiser och Nigel Lawson uttalar sig om Tory-regeringens senaste energiförslag:
Nigel Lawson: Energiförslaget utgör ett förödande steg mot en centralplanerad energi-ekonomi med en hög grad av [politisk] kontroll över vilken typ av energiproduktion som skall gynnas och vilken som skall kvävas. Regeringen försöker t.o.m. att reglera priser och vinster inom energiindustrin.
Benny Peiser: Regeringen grundar sin argumentation för en grön – och dyrare – energi till stor del på antagandet att gaspriserna kommer att stiga betydligt i framtiden. Detta argument är inte längre trovärdigt i ljuset av den ökande internationella tillgången på gas, för att nu inte nämna den troliga potentialen av skiffergas inom själva Storbritannien.
Engelsk avindustrialisering?
Avindustrialisering är ju ett av målen i den gröna ideologin. Och för detta använder man sig av ohållbara och ofta rena fantasi-argument beträffande s.k. ”förnyelsebar” energi. Börjar vi nu närma oss sanningens minut?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. U B Lööf

  Mot bakgrund av vad vi idag vet om de långsiktiga effekterna av och riskerna med fossil energi och kärnenergi, kan det inte vara fel att satsa på det i längden enda hållbara – förnyelsebara energikällor. De allra största vinsterna uppnås dock genom energieffektiviseringar och en samhällsutveckling i övrigt där natursystemen och inte det ekonomiska systemet är styrande. Genom snabb konsumtion av fossila bränslen har vi utan en tanke på framtiden byggt upp en ytterst sårbar och slösaktig samhälls- och ekonomistruktur som möjliggjort en livsstil fullkomligt renons på ansvar för kommande generationer och dess behov av ekosystemtjänster. Om vi över huvud taget ska kunna ha en industri i framtiden, är en anpassning till verkligheten nödvändig, det är detta som avses med grön ideologi. Anpassning, inte avindustrialisering.    

 2. bom

  #1 Jaha så T Palm är på semester då?

 3. Peter F

  U B betalar medlemsavgift till MP och V,,,patetiskt

 4. bom

  Det saknas MILJÖHJÄLTAR i regeringen skriker Fridolin på kongressen och går sedan till sin pappaledighet (minst 9 månader får man då väl hoppas). Ja vi får vara glada för det lilla! Jag tycker nog att det saknas ENERGIHJÄLTAR I hela politikerpatrasket!

 5. Sven

  1#
  Som vanligt … bla, bla, bla, bla, bla, … Inget konkret bara massa prat. Kan du komma med lite reell hårdvara. Vilka system och till vilken kostnad? Vad skall det sparas på konkret och vad får det för konsekvenser (vita äldre högskoleutbildade mäns flygresor, kanske)?
  Har du hört talas om t ex torium som kommer att vara hållbart i flera tusen år … oops det var väl kärnkraft.

 6. UB Lööf>> Grön ideologi är fattigdom till alla inget annat.

 7. Pelle L

  U B Lööf #1
  Tre frågor till dig. Svara gärna utförligt och enkelt.
  1)Vad vet vi i dag om de långsiktiga effekterna av och riskerna med
    a) fossil energi?
    b) Kärnenergi?
  För att bara ta det sistnämnda framkommer i de jämförelser mellan olika energislag, som publiceras då och då, att kärnkraften är säkrast (= orsakar minst antal dödsfall per MW). Vad är din syn på detta?
   
  ”en samhällsutveckling … där natursystemen … är styrande”
  Vad menas med det? Kan du beskriva någorlunda utförligt vad du menar?
   
  ”…är en anpassning till verkligheten nödvändig, det är detta som avses med grön ideologi.”
  Här är det lite svårt att hänga med. Ideologi är sällan samma som verklighet.

 8. UB Lööf, för att lätta upp stämningen lite i sommarvärmen kanske du kan ägna dig några få minuter åt denna länk:
  http://www.youtube.com/watch?v=ftVDI8522p0&feature=related 
  Den beskriver lite av vad vetenskapen ibland håller på med på lättsamt och underhållande sätt.

 9. U B Lööf

  #2
  Bom!
  #3
  Nix!
  #5, #6, #7, #8
  Här får ni lite att tänka över:
  http://www.wwf.se/source.php/1348453/LPR%202011%20light.pdf
   
  http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/
   
   
       
           

 10. #1 U B
  >är en anpassning till verkligheten nödvändig
  Fast det innebär tydligen inte en anpassning till klimatet va?
  Klimatet är ju faktisk en påtaglig verklighet  och den skall vi tydligen till vilket pris som helst slåss mot
  Bah!
  Att resonera enögt skulle jag vilja påstå
   
   

 11. Pelle L

  U B Lööf #9
  Ryck upp dig nu!
   
  Jag ställde några frågor tidigare.
  Har du inga egna funderingar eller slutsatser alls?
  En liten liten kommentar?
   
  Att lägga upp ett par länkar till (i det här fallet) WWF är inte speciellt berikande för tankeutbytet.
  Tidningarna är fulla med annonser för WWF och Greenpeace.
  Tycker du att vi skall nöja oss med att läsa annonser och broshyrer?

 12. Pelle L

  broshyrer skall vara broschyrer naturligtvis!

 13. bom

  UB Lööf tror sig vara lustig! Oseriösa är inget att ödsla tid på.

 14. Adolf Goreing

  #1 du har ett föråldrat synsätt på ekologi och hållbart. Det finns ingen ”balans” i naturen. I själva verket strävar den alltid från ett fiktivt jämviktsläge och är snarare extremt dynamisk. Ekologin och myten om ”balans” i naturen har sedan länge övergivits av vetenskapen. Det är bara ett politiskt förhållningssätt som i grunden är en naiv dröm tillbaka till något slags Amish-samhälle. Om det genomförs kommer människans antal reduceras kraftigt och få en allvarligt förkortad livslängd. Men det är väl det som menas med ”hållbart” och ”förnyelsebart” uttryckt i miljötalibaners språkbruk?
  Sedan såg jag några länkar till WWF?!!! TCS är en av de få WWF-fredade zonerna på jorden. WWF går inte hem här och du är sorgligt oinformerad. 

 15. pekke

  U B Lööf #9
  Du menar att vi skall ta till ” land grabbing ” i U-länderna för att få mer ” Hållbar energi ” ?
  World Bank, FN och WWF blir allt mer inblandade i olika land grabbing-skandaler.
  http://climate-connections.org/2012/05/23/uganda-world-bank-under-attack-for-aiding-land-grabs/
  http://climate-connections.org/2012/05/09/wwf-scandal-part-3-embezzlement-and-evictions-in-tanzania/
   
   
  Verkar även som allt fler börjar inse att Västs hunger efter ” Hållbar Bioenergi ” hotar skogarna och biotoperna i allt fler länder, framför allt i U-länderna.
  http://www.rainforest-rescue.org/news/4025/stop-subsidising-deforestation-and-land-grabbing-for-biomass-and-bioliquid-electricity
   
   
   

 16. Stickan no1

  No 1;
  Utan industri och fossilenergi hade mänskligheten troligen fortfarande varit ca 500 miljoner personer på jorden och med stora bekymmer att klara matförsörjning och matdistribution.
  Utan industri och fossilenergi kommer vi inte heller i fortsättningen kunna försörja mer än 500 milj personer.
  Hur skall du lösa ”problemet” med de andra 6.5 miljarder ”övertaliga” människorna?
  I vilken grupp placerar du dig själv och i så fall varför?
   

 17. Bertel

  U B Lööf # 1
  En stilla undrand, vilken värld skapar dina ”ideologiska”tankar, och vilka kommer att ha tolkningsföreträde för genomförandet? Har vi inte sett denna metod/ideologi tidigare? 

 18. Gunnar Strandell

  U B Lööf #9
  Jag har läst den första länken och har synpunkter.
  Ekosystemtjänster beskrivs bland annat så här:
  ”- känslomässiga värden som rekreation, skönhet och andliga upplevelser.”
  Klimatet har varierat så länge vi vet i jordens historia, men ändå fastslår WWF att förändringarna just nu kommer av människan och är negativa.
  Man anser att introduktion av främmande arter är ett hot mot den biologiska mångfalden, men är starkt för att vargen återintroduceras i Sverige. 
  Och så vidare.
  Min slutsats blir att WWF är en naturromatisk religiös rörelse som sätter sig på höga hästar och skambelägger stora delar av mänskligheten för att ”Det globala ekologiska fotavtrycket visar att vi i dag överskrider planetens biokapacitet.”
  För mig inger slutsatsen inte särskilt mycket hopp:
  ”Men det visar också att vi kommer att behöva ytterligare uppfinningsrikedom för att helt sluta gapet mellan det ekologiska fotavtrycket och biokapaciteten”.
  En religion som bara skambelägger och inte inger något hopp om framtiden är en dålig religion i mina ögon.
  Och jag gillar inte att den blir en kravmaskin:
  ”Den kunskap som presenteras i LPR 2010 måste omsättas i handling av regeringar, företag och individer”
  Det stör mig också att WWF får stöd av Sida för att göra rapporten. Det följer en tradition då man tryckte upp biblar åt missionärer. 🙁 
   

 19. Slabadang

  UB Lööf!
  Kul grej det där ni hitttat på om ”hållbart” och ”förnyelse”.Ni lyckas dock inte få ihop det riktigt. Vad som är hällbart och beständigt är just förnyelse men i en annan större och sann betydelse. Vi gock ifråpn ved till kol. Från ängmaskinen med kol till bensin och diesel. från dieselgeneratorer och kolkraftverk till uranbserad kärnkraft. Nu går vi ifrån Uran till Thorium och LENR. Det är dden sanna beskrivningen av vad ”förnyelsebart” är och de hedenhöska tankefigurer ni tillbedjer har av en anledning ni inte ens själva kan förklara trott att vindvispar och solpaneler är slutstationen och begreppsförklaringen på ”hållbart” och ”förnyelsebara”. Hur många olika nya energiframställningstekniker kommer det att komma inom de kommande 1000 åren?
  Ni har inte en susning om vare sig vad som är hållbart eller förnyelsebart. Biobränslen och vindvispar????? Halllå!!! Vem har lurat dig till att tro att detta skulle vara framtiden? Ni är så antiintellektuella och fantasiolösa så man bara suckar. Visst det äör säkert skitsmart att istället för att köpa ett kilo potatis för att stoppa i magen istället köper tre ton för att driva moppen eller bilen hem från affären!
  Ni driver med oss eller hur ? Aldrig titdigare har så många självutnämnda experter sagt sig förstå så mycket och samtidigt fattat absolut minst. Det ständigt förnyelsebara som existerar är den där maskinen som sitter mellan öronen på alla människor och att den används är vad som skapar den hållbara förnyelsen och inte de driftsavbrott som ledde fram till GAIA wannabeeen Rockström och Wijkman. de har föresten varit med i Lorry båda två. Läs manus här:
  Ni kommer ihåg han i Lorry (P Dalle) från Sundbyberg?
  Sketcherna avslutades alltid med att han till slut insåg att hans idè var ohållbar med orden ”Tänkte inte på det…..Hej då!!”
  Nu är det bara ett ”Hej Då” som saknas för miljörörelsen då de redan bevisat att deras lösningar är minst sagt ogenomtänkta.
  Efter säldöden skogsdöden radonhype DDT galna kosjukan ,odla biobränslen istället för mat , speglar i rymden, samla koldioxid i säckar som man ska gräva ned, handla med luftcertifikat
  och nu sätta upp vindsnurror som ger exklusiv fågelpatè av havsörn är liksom senaste punkt på CVt.
  Nu spelas denna miljöpolitiska sketch med miljöns glada grabbar från Sunbyberg upp om och om igen! Men den är inte kul längre. För på patentverket där sketchen utspelades fanns Claes Månsson som representant för förnuftet och ställde sakliga motfrågor. I de sketcher som nu spelas upp sitter det istället Carlgren som okritiskt antecknar noga och tar med sig ideerna till riksdagen och FN.
  Carlgren har ju blivit övertygad om att han sitter med termostaten för planeten i handen. I nästa sketch så kommer miljönissarna in och hävdar att det finns för lite berg på planeten? Eller att himlen borde vara lite blåare eller kanske lite grönare? Höjer nån på ögonbrynen längre? Är Claes Månssons kader utrotad?
  Vad skulle Wijkman fått för frågor av Claes?
  ”Jaha Wijkman. Fördela naturresurserna? Åhhhhh hur har du tänkt att det ska gå till då??
  Wijkman:
  ”Det måste bli rättvisare”
  Månsson:
  Jaha? Hur ser en rättvis fördelning ut då?
  Wijkman:
  Vi måste göra av med mindre Naturesurser?
  Månsson:
  Jasså jaha! Hur mycket naturresurser finns det då?
  Wijkman:
  Alldedles för lite.Vi måste tänka på välfärd istället för tillväxt.
  Månsson:
  Jaha jasså du. Men säg mig…… hur skiljer man på tillväxt och välfärd. Hör inte de ihop?
  Wijkman:
  Njae vi måste tänka på naturtillgångarna i balansräkningen föfr välfärden.
  Månsson:
  Är det inte som så att vi skapar nya resurser genom att vi ändrar beteenden och utvecklar nya tekniker?
  Wijkman:
  Jodå men det räcker inte!
  Månsson:
  Har jag fattat det rätt att du vet inte hur mycket naturresurser det finns mer än att du bedömer att det finns för lite och du är samtidigt säker på att vi inte uppfinner nya sätt att utveckla tekniker som höjer både välfärden och tar fram dolda tillgångar i bokföringen över naturtilgångarna?
  Wijkman:
  Oljan !!! Oljan är ett jättebra exempel på nåt som håller på att ta slut. Den måste fördelas rättvisare?
  Månsson:
  Nu hann vi inte klart med de tidigare punkterna men vi kan ju då ta oljan som ett exempel. Hur ska den då fördelas?
  Wijkman:
  Vi måste göra av med mindre olja och vi förbrukar alldeles för mycket i de rika länderna.
  Månsson:
  Hur mycket är lagom då?
  Wijkman:
  Mycket mindre är lagom. Vi måste anpassa oss efter vad som är långsiktigt hållbart?
  Månsson:
  Jahaja! Och vad är långsiktig hållbart då?
  Wijkman:
  Det får man räkna ut!
  Månssson:
  Jaha och vem ska räkna ut det då?
  Wijkman:
  WWF FN Rockström och jag. Vi behöver en världsregering för att kunna bestämma över hållbarheten.
  Månsson:
  Säg mig! Vad har du tänkt INTE behöver fördelas eller regleras???
  Wijkman:
  Inte???? Ja förutom allt sötvatten, haven, klimatet, alla mineraler och fosfater, skogar ,plantage, städer,jordbruk, vägar, sjöfart, trafik transporter, uppvärmning, elförbrukning och produktion, resor mat inkomster, företag, skolor, och vetenskap så kan jag just nu så här på stående fot inte tala om vad som INTE ska regleras av en världsregering.
  Jassså! De var värst! Men säg mig om du nu skall fördela naturresurser utan att
  1 Kunna säga hur mycket natruresurser det finns.
  2 Inte känna till framtida energikällor ellet tekniker
  3 Inte veta hur mycket eller till vem det ska fördelas eller på vilka
  villkor
  4 Inte säga vad som skall fördelas
  5 Respektera frihandel och nationella beslut och prioriteringar
  6 Inte kunna skilja på välfärd och tillväxt.
  7 Inte heller svara på vad tex de länder som om vi tar oljan som exempel sitter på mycket stor resurser om deras egen oljeförbrukning skall minskas.
  Wijkman:
  De får man väl utreda i den nya världsregeringen!
  Månsson.
  En ytterligare viktig fråga är ju det faktum att om man ska fördela något så måste man ju äga och kontrollera det som skall fördelas!
  vad tror du Saudi arabien Veneziela Norge Nigeria säger om den saken?
  Wijkman:
  Ähhhhhh ??? Ehhhhhhh!! ??
  Månsson
  Är det då inte att liksom börja i fel ände med att fördela något utan att man har en aning om vad man först gör. Genom att tillsätta en världsregering som inte har en susning om hur de ska kunna lösa något problem över huvudtaget eelr fördela något den inte äger eller kontrollerar och inte heller kan kvantifiera och ännu mindre avgöra hur framtiden kommer att utveckla ny teknik. Är inte risken mycket större att man istället sabbar något som inte är trasigt?? Är det inte bättre att vi fortsätter med vår vanliga miljöpolitik och byter energikällor varefter utvecklingen byter ut dem?
  Wijkman:
  Ehhhh??
  Månsson:
  Här på patentverket så är det liksom en grundförutsättning för patent att patenten funkar liksom! Vad tror du själv? Är det inte bättre att du går hem och funderar en stund och lägger iden om en global centralstyrning på hyllan ett tag. Tror du verkligen det är en bra idè att försöka kontrollera och reglera allt? Vi har ju alltid löst problemen vartefter de uppstått genom att hitta nya lösningar varför tror du att vi har slut på den förmågan?
  Wijklman:
  Öhhhhhhhhhh?? Jag tänkte inte på det! Hej Då!
  Månsson:
  Hej då!
  Wijkman ( vänder i dörren).
  Jamen speglar i rymden då??
  Månssson:
  Du behöver nog slipa på den idèn också!
  Wijkman!
  Pust Va jobbiga ni är här på Patentverket. Måste det verkligen funka också?? Räcker det inte med en ball ide bara?? För jag har sålt som bara fasen till folk som inte swtäller en massa svåra frågor som du gör!!
  Hej Då!!
  .

 20. Bim

  Slabadang
  Varför finns Wijkman?

 21. What’s up har ett intressant inlägg om Vacum transistorn en ny
  typ av transistor som liknar Vacum röret,men med nano teknik
  kan transistorn bli både snabb och effektiv,dessutom okänslig för EMP.Kan tänka  mig att med nanotekniken kan omvandla en liter bensin till 100 el 1000 lit bensin i effektivitet,alltså en  ny typ av förgasare med gasomvandling direkt in motor.
  ALI.K.

 22. Från komockan till kol och fossilt,vart skall man titta åt för håll?
  Vi kan ännu inte se detta.
  Så var det i dett förra sekelskiftet,de kunde inte veta,så även nu.
  ALI.K.

 23. Lorry gänget med ala Wijkman,kul,så kunde det nog bli.
  Tänkte inte på det! He He.
  ALI.K.

 24. Hans

  Slabadang: Hehe… Strålande analys som vanligt! =) Den var värd hela månadsavgiften till Comhem… Ska bli mkt intressant att se den miljöreligiöse stackaren U B Lööf’s replik på den… =)

 25. Pelle L

  Ny forskningsrapport citerad av Anthony Watts
  http://wattsupwiththat.com/2012/05/27/apathy-over-climate-change-it-isnt-about-science-literacy/#more-64359
  Rapporten är publicerad i Nature Climate Change,
  och handlar naturligtvis inte om klimat, temperaturmätningar, vindar, strömmar, klimatmodeller etc.
  Det är i stället huruvida bildning, kunskap och åsikter, “science literacy”,
  påverkar vår inställning till klimatvetenskapliga rön som är det intressanta.
   
  Min slutsats:
  AGW är dött. Dag att flytta klimatvetenskapen till någon religionsvetenskaplig, eller kanske sociologisk, fakultet. Det är där den hör hemma.
  Hör jag någon nämna ordet kreationist? Flat-earther?
  Den som sa de han va de 😉
   

 26. Martin

  Vid ett stickprov visar det sig, att tyskt spotpris är nästan dubbelt så högt som det svenska.
  Tyskland 25,63 Euro per MWh
  Sverige 13,86 Euro per MWh
  Källor eeX och Svenska Kraftnät
  Detta är före skatter och övriga avgifter. Men jag tror dessa är jämförbara mellan länderna.
  Priserna gäller vid låg belastning visserligen, men att tyska befolkningen måste uppleva prisnivån som påfrestande är nog ganska klart.

 27. ThomasJ

  Författaren till dagens ’brännis’ skulle passa in hos Lorry-Månsson- patentverket – som en smäck:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/m-och-s-maste-enas-om-energin_7233817.svd
  Damen ifråga är därtill medlem i regeringens s.k. ’framtidskommission’… och som LRF-ordförande naturligtvis helt ojävig… NOT!  🙁
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 28. ThomasJ

  Mer från ”die Energiewende”:
  http://thegwpf.org/international-news/5819
  Mvh/TJ

 29. U B Lööf

  #10 Ingvar Engelbrecht
  Förnekar man inte att det är människan och hennes aktiviteter på jorden som ligger bakom det växande klimathotet, är det svårt att se hur man ska kunna undvika en anpassning till verkligheten. Att handla så är minst av allt enögt.
   
  #11 Pelle L
  I min inledande kommentar (#1) vände jag mig mot Ingemar Nordins yttrande angående vad han benämner den gröna ideologin. På detta följde ett antal kommentarer som jag uppfattade speglar en stor okunnighet om människans naturgivna förutsättningar, varför det slog mig att en nödvändig introduktion i ämnet kan vara nu aktuella WWF:s Living Planet Report. I allt väsentligt skiljer sig inte denna rapport från min egen ståndpunkt. Min tanke var naturligtvis att mina opponenter skulle förhålla sig till innehållet i rapporten.
   
  #13 bom
  Jag är inte oseriös, men ditt svar uppfattade jag som just oseriöst. Jag föreslår att du i stället använder din tid till att läsa Living Planet Report.
   
  #14 Adolf Goreing
  Vad en ”miljötaliban” är för något vet nog bara du. Som argument i en seriös debatt passar det dock inte. Jag kan delvis hålla med dig om det du skriver om natursynen; jag har ägnat många år åt ekologins historia och vet att natursynen skiftat och skiftar. Att jag skulle ha ett föråldrat synsätt på ekologi och hållbarhet är dock fel. Människan kan inte ägna sig åt att förstöra sin existensbas, något som faktiskt sker och har skett i accelererande takt sedan krigsslutet 1945.
   
  #15 pekke
  Nej, jag har inte hävdat att vi ska ”ta till ’land grabbing’”. Fenomenet är dock endast en del av hela den orättvisa ekonomisk-politiska struktur i världen som möjliggör att vi, en liten del av världens befolkning, kan leva på ett sätt som är uteslutet för de flesta människor.
   
  #16 Stickan no1
  Observera att jag argumenterar inte mot industrin som sådan. Sedan förstår jag inte ditt resonemang kring antalet människor på jorden. Varför är din siffra 500 miljoner fel och 7 miljarder rätt? Under nästan hela sin existens (2 miljoner år) har människans antal varit några tiotusental eller hundratusental. Problemet med matförsörjningen har inte blivit mindre, och dessutom har vi fått en accelererande miljöförstörelse. Att det blir problem med att i framtiden leva som vi gör idag har du helt rätt i, det var ju därför jag skrev min kommentar. Läs gärna den en gång till, med eftertanke.
   
  #17 Bertel
  Ska jag svara på din kommentar måste du nog precisera dig. Sedan är det jag skriver ingalunda begränsat till min person. Det är allmängods bland forskare och upplyst allmänhet med intresse för framtidsfrågorna. Titta gärna in även på andra bloggar.
   
  #18 Gunnar Strandell
  Jag tackar för din kommentar! Du pekar på en av de viktigaste anledningarna till att politiker och en stor del av allmänheten inte tar någon vidare notis om rapporter som Living Planet Report: ”För mig inger slutsatsen inte särskilt mycket hopp.” Många människor vågar helt enkelt inte se verkligheten. Men det är om den både jag och WWF skriver, därför att vi måste. Det handlar inte om att skambelägga; om du uppfattar det så får du väl försöka komma över det och i stället börja agera. Det handlar inte om religion att försöka få in samhällsutvecklingen på sundare och klokare banor.
   
  #19 Slabadang
  Tyvärr, med ditt språkbruk (”hedenhöska tankefigurer”) går det inte att föra en seriös debatt.

 30. Martin

  En av börserna i Tyskland slutar handla med certifikat för koldioxidutsläpp från 1 juli. Orsaken är att de gått ner så mycket i pris.
  http://uk.reuters.com/article/2012/05/22/us-bavaria-emissions-idUKBRE84L0SN20120522
  Därmed är hela EU s kamp mot klimatförändringen i problem. Till det ska läggas att Kina och Indien inte ställer upp på att betala koldioxidskatt för sina flyg till EU-länderna.
  Det verkar som att det sänkta kolpriset ligger bakom svårigheterna.
  Kol kostade 2008 150 dollar per ton.
  För ett år sedan 88 dollar per ton.
  I dag 61 dollar per ton.
  Varken kärn-, gas-, sol- eller vindkraft kan i dag konkurrera med koleldning.
  Priset på CO2-utsläpp skulle behöva dubbleras, en allvarlig politisk risk i ett Europa där invånarna i dag upprörs av höga energipriser.
  http://www.huffingtonpost.com/2012/05/25/eu-emissions-trading-coal-prices_n_1545059.html
  Den gröna kampen går vidare in i väggen?

 31. Det är inte många som försvarar SvD-artiklen!  🙂

 32. U B #29
  Få se nu vad du skriver
  —————
  Förnekar man inte att det är människan och hennes aktiviteter på jorden som ligger bakom det växande klimathotet, är det svårt att se hur man ska kunna undvika en anpassning till verkligheten. Att handla så är minst av allt enögt.
  ————
  Förenklat:
  Anser man att människan ligger bakom ”det växande klimathotet” är det svårt att se hur man skall undvika en anpassning till verkligheten. Gör man inte det så är man enögd.
  Om vi ändrar på uttrycket ”det växande klimathotet” till ”klimatförändringar” så håller jag med dig. Det enda vi kan göra är att anpassa oss till klimatförändringar för det finns nämligen inga bekämpningsbara klimatförändringar så länge vi inte kan styra solen. Och det bästa sättet att anpassa oss till eventuella klimatförändringar är att se till att vi har tillgång till tillförlitlig energi, vettigt prissatt energi och rikligt med den. Då är vi bättre rustade att möta klimatförändringar oavsett om det blir varmare eller kallare
   
   

 33. Lars Jonsson

  jag skulle trots allt vilja ge en eloge att UB Lööf framför sina åsikter med hjälp av WWF´s rapport/broschyr, dvs han utsätter sig för kritik och kanske vill diskuttera frågan. Jag är inte odelat negativ till WWF men anser att de har ett stort antal vetenskapliga och strukturella problem att arbeta med. Kanske skulle våra åsikter få större gehör om vi istället diskutterar innehållet. Det bästa vi kan göra är att systematiskt påpeka brister och felaktigheter i WWF´s redogörelser och försöka ändra deras policy, sakta men säkert. Iden med ett hållbart samhälle, dvs att utveckla och utnyttja jordens resurser på bästa sätt är en i grunden bra tanke – få motsäger väl detta. Men frågan är hur och vilka som är de största problemen. Om man lkäser WWF living planet rapport från 2010 så kan man bl.a annat läsa avseende mänslkliga fotavtryck:
  En stor del av ökningen beror också på framställning av biobränslen, detta trots att andra former av förnybar energi i första hand har valts för att täcka energiförsörjningen.”
  Här finns alltså en viss insikt om att biobränslen har en negativ inverkan. Ta vara på de bra sakerna och stötta dessa, kritisera tokigheterna kraftfullt.
  I skriften finns ett antal kurvor och grafiska bilder. På sid 10 finns en kurva om det ekologiska fotavtrycket med en grå koldioxid ”topping” som är den enda som skjuter över världens biokapacitet. Om vi skalade av den skulle det se helt annorlunda ut, vi skulle befinna oss väl under gränsen.
  Minskningen av biologisk mångfald som sägs ha minskat med 60% i tropikerna (sid 7) visar på mer än en katastrof. Dels presenteras den utan att vi får en förståelse om vad eller vad som minskat, vilket är oansvarigt. Är det 60% av arterna, eller 60% av numerärerna som minskat, eller har summan av antalet arter (8000 ryggradsdjur) inom alla områden minskat med 60%. Om Kenyas befolkning vuxit med 100% sedan 1970 så är det inte konstigt om 100% större arealer har tagits i anspråk för odling, bostäder etc och därmed inte konstigt att t.ex 60% av ryggradsdjuren minskat. Hur löser vi detta, genom biobränslen eller att avstå från utvinning av naturgas eller olja – knappast.
  Om vi ser i rapporten om biologisk mångfald (åter sid 7) så har den ökat i tempererade områden, det är väl positivt. Ser vi på de tropiska så avläser jag det som om att minskningen avstannat sedan 2000, och vad gäller länder med låg inskomst så var minskningen av bilogisk mångfald värst under perioden 1970 fram till ca 1990, sedan har den planat ut och t.om. ökat något.
  WWF tror att vad som skett är att den biologiska mångfalden minskade drastiskt i västvärlden i början av industrialismen, men att kurvan nu vänt.
  En av jordens stora massslakter av ryggradsdjur skedde under perioden 1700 till 1950, då jakten på alla späckbärande djur , valar, sälar, valrossar, pingviner etc pågick utan begränsning, de slaktades för deras energiinnehåll. Med den fossila oljan kunde denna trend vändas. Långsamt har flera av dessa populationer börjat återvända i  större antal.
  De fossila bränslena har stora problem vad gäller själva brytningen och avgaserna vid förbränning. Dessa problem kan dock åtgärdas med befintlig teknik.
  Låt oss uynyttja dessa på ett vettigt sätt för att ge hela jorden en högre levnadsstandard och därigenom på sikt låta befolkningsutvecklingen plana ut.

 34. Tack Lars,

  jag ser nästan din senaste kommentar som ett svar på vad jag skrev i mitt inlägg idag. Jag uppskattar också dem som vågar komma med det som på TCS är kätterskt, men som i de fina salongerna tros vara absoluta sanningar – speciellt om de talar om vilka källor som de litar på.

 35. Ann L-H

  # 32 – Apropå ett ”hållbart samhälle” så skrev Jonas Fryklund på miljöfara.nu den 15 maj under rubriken Sverige lever under sina ekologiska tillgångar. Enligt den undersökning han stöder sig på har vi alltså ett ekologiskt överskott och ligger i det avseendet på 3:e plats i Europa och globalt på 16:e plats. 
  Har detta debatterats i Klotet eller liknande?
     

 36. Ann L-H

  Bloggen heter miljöfara.se och skribenten J. Frycklund. Så var det med det.

 37. Stickan no1

  U B Lööf
  Men att vi inte var fler på jorden under dessa årmiljoner berodde just på problem med matförsörjningen. Folk på alla kontineter svalt ihjäl med skrämmande regelbundenhet. Beroende på naturliga klimatvariationer.
  Problemet med matförsörjning och matdistribution  är i princip löst för männskligheten sedan man lärt sig använda fossilenergi i jordbruket.
  Svält sker bara där tillgången till fossilenergi i jordbruket saknas.

 38. Lars Jonsson

  Sten,
  Det kan absolut ses som en bekräftelse eller svar på ditt väl skrivna inlägg . Det är viktigt att debatten hålls igång och hur starkt man än tror på sin egen tolkning av verkligheten så är det alltid mest intressant att diskutera med de som är beredda på att omvärdera sin åsikter, om verkligheten och fakta förändras.

 39. ThomasJ

  Alldeles oavsett tuggas det på av ytterligare ’patentansöknings’- o/e andra slags kandidater’:  😉
  http://www.regeringen.se/sb/d/16159/a/193842
  Mvh/TJ

 40. Joel

  Apropå virrvarr:
  http://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=324C-7EA-3BF7-58
  ”Vind – Förnybar framtid, 21-22 november ”

 41. Gunnar Strandell

  U B Lööf #29, Lars Jonsson #33 och Stickan no1 #37
  Genom att läsa era inlägg tätt efter varandra kommer jag till slutsatsen att det inte finns något humant alternativ till att fortsätta med fossila bränslen.
  Jag tycker att human lycka bör vägas in i WWF:s beskrivningar, som det är nu är de alltför dystopiska.
  Vad hände med ”Största möjliga lycka åt största möjliga antal”?

 42. >Vad hände med ”Största möjliga lycka åt största möjliga antal”?
  Det dog eftersom det inte sagts vad det innebär och på bekostnad av vad.
  Vad hände med ”Var och en sin egen lyckas smed”

 43. AOH

  Var det inte Fredrik Reinfeldt som för klimatets skull avsåg sälja ”ren svensk ström” till Tyskland.
   
  Strömpriset har sedan 1998  blivit 10 ggr dyrare i Tyskland.  Problem bl.a är att det saknas ca 450 mil högspänningsledningar för el-överföring från norra Tyskland där VK  finns till Bayern där
  förbrukningen finns.
   
  Redan 2009 var 180 mil kraftledningar planerade. Hittills har det byggts 21.4 mil och hela 11 km har tagits i drift. Dessutom finns stora oklarheter över finanseringen för förbindelsen mellan offshore VK och fastlandet.
   
  Så intäkter till Sverige för strömförsäljningen lär väl dröja ett tag till.  ( SMILEY )
   
   
  http://www.abendblatt.de/politik/article2289698/Energiewende-Merkel-setzt-auf-Tempo.html
   
  „…Nach Schätzungen der Deutschen Energie-Agentur sind knapp 4500 Kilometer Höchstspannungsleitungen notwendig. Hinzu kommen tausende Netzkilometer auf der Verteilebene….“
   
   
  „…Der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, sagte der „taz“: „Es geht zu langsam“. 1800 Kilometer an neuen Trassen seien 2009 geplant worden. Davon seien erst 214 gebaut und 11 Kilometer in Betrieb genommen worden. Unklar sei zudem die Finanzierung der Leitungen zwischen See-Windparks und Festland….“
   

 44. ThomasJ

  Och virrvarret utvecklas i än virrigare faser:
  http://www.regeringen.se/sb/d/15709/a/194022
  ’Hatterskan’ [& övriga…] kan näppeligen vara ovetande om vilka enorma kostnader alla hennes [& övrigas…] s.k. energiomställningar medför. I UK fanns i höstas ett förslag att införa s.k. ’smarta timmätare’ men detta drogs tillbaka när kostnaderna framgick – ~ 18 miljarder £!
  Hur det gått [& går] i t.ex. Spanien framgår ur denna artikel:
  http://thegwpf.org/energy-news/5846 
  Rysare!
  Mvh/TJ

 45. AOH

  O T
   
  http://www.welt.de/newsticker/news3/article106394163/Altmaier-will-internationale-Klimadebatte-neu-beleben.html
   
  „Altmaier will internationale Klimadebatte neu beleben“
   
   
  Den nye tyske mlijöminister Altmaier vill sätta fart på den internationella klimatdebatten igen.
   
  Vad kul för Lena Ek och Connie Hedegaard att nu få hjälp på Rio 20 med ”tungt artilleri” ( SMILEY )
   
  Säkert får A. mycket tid över för globens klimat förutom att lösa Tysklands ”små” energiproblem.
   ( Kärnkraft –VK –Solar–Kolkraft –Eldistribution  m.m. – m.m )