Om The Climate Scam

Vi som är skribenter på TCS har det gemensamt att vi uppskattar varandra. Först och främst för att vi vet att vi kan lita på att alla andra, trots att vi gör detta helt utan ersättning, tar sin uppgift på allvar. Vi är nog alla ofta fulla av beundran för vad någon annan skrivit och skulle då önska att vi kunde skriva något lika bra själva. Det vi också har gemensamt är att vi fruktar en människofientlig klimatpolitik mer än vi fruktar eventuella klimatförändringar. Det som skiljer oss är dels att vi har olika kompetenser dels att vi har olika prioriteringar om vad som är viktigast att skriva om.
Även om TCS inte kan jämföras i storlek varken med populära bloggar om mode eller de största engelskspråkiga klimatbloggarna så är vi inom vårt område störst i Skandinavien. Det finns skandinaviska bloggar som är helt fantastiska i sitt innehåll, men eftersom de bloggarna som regel har en enda skribent så förs det sällan någon debatt på dem. Tack vare att vi är flera skribenter som ansvarar för olika dagar så är TCS en blogg där klimatfrågor ständigt debatteras, och det är därigenom som vi är störst i Skandinavien.
Bland alla dem, som dagligen besöker oss, så finns det ett antal kommentatorer som är nästan lika pålitliga som skribenterna. Jag tror att många av våra besökare själva är om inte skeptiska till IPCC, så åtminstone tveksamma och att många av dem som dagligen följer oss gör det för att kunna diskutera klimatfrågor med andra och de har då fått tillgång till sådan information som de som bara följer MSM (main stream media eller med andra ord etermedia och de stora tidningarna) inte har en aning om. Jag tror därför att TCS indirekt når fler än de som regelbundet läser våra inlägg.
Alla som någon gång läst kommentarer på bloggen vet att debatten ibland kan vara ganska het. Till de läsare som aldrig läst kommentarer vill jag först och främst tala om att alla åsikter i klimatfrågan är tillåtna. Även om det finns ett spamfilter som ibland stoppar även ”normala kommentarer” så är debatten i huvudsak fri. Vi tillämpar inte förhandsmoderering och den efterhandsmoderering som tillämpas gäller brott mot de regler för kommentarer som alltid står överst till vänster på bloggen – oftast gäller det angrepp på person, men någon enstaka gång kan det gälla kommentarer som helt enkelt tar upp helt ovidkommande ämnen. Även om vi skribenter är till för alla läsare, så har vi också ett ansvar för att följa debatten och vi känner därför lite speciellt för dem som regelbundet kommenterar våra inlägg. Resten av detta inlägg riktar sig därför speciellt till våra kommenatorer.
Flertalet av våra kommentatorer delar i huvudsak våra åsikter i klimatfrågor, men det finns också flera som inte gör det. Jag medger gärna att jag hyser viss respekt för några av dessa, dels för att de ofta får tåla kritik ifrån alla de kommentatorer som själva är minst lika IPCC-skeptiska som skribenterna på bloggen, dels för att en del av dem faktiskt är ganska kunniga.
En kommentator har ställt frågan om hur vi skribenter ställer oss till behovet av utsläppsbegränsningar och jag vill avsluta detta inlägg med att redogöra för mitt eget svar på den frågan. Innan jag svarar vill jag dock deklarera att det jag skriver här är mina egna personliga åsikter.
Mitt svar är NEJ, jag anser inte att det behövs utsläppsbegränsningar.
Den främsta anledningen är att jag är övertygad om att innan detta decennium är över så kommer vetenskapen att ha insett att den viktigaste egenskapen hos koldioxiden är att den är en viktig växthusgas – d.v.s. att den gynnar växtligheten och därmed allt liv på jorden. Man kommer helt enkelt att ha insett att om det är tack vare vår förbränning av fossilt kol som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid så är detta det bästa som mänskligheten gjort för livet på jorden. Om det dessutom bidragit till en viss uppvärmning av jorden så kommer detta att ses som en ”fringe benefit”.
Däremot anser jag att det borde införas straffavgifter på alla biobränslen som tagit mark i anspråk som kunde ha använts för att ge mat åt människor. Som jag skrivit förr så anser jag att det är en skam för Sverige att staten använder skattemedel för att subventionera att mark som kunde ha använts för att ge mat åt hungriga människor istället används för att göra sprit åt törstiga bilar. Jag anser fortfarande att den enda riktiga benämningen på en etanolbil är en svältbil.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan E M

  Jag har en etanolbil.
  Så länge det finns jordbruksmark som ligger i träda för att det inte lönar sig att odla, p g a spannålsöverskottet, så ser inte jag något fel i att göra fordonsbränsle av spannmål.
  Det är inte bara av CO2-skäl som etanolbilar mindre miljöstörande än bensin- och dieselfordon. Avgaserna är mindre giftiga och innhåller mindre partiklar. Att man i Stockholm började köra med etanolbussar på 80-talet har mest med cancerframkallande partiklar att göra. Nu börjar man övergå till biogas som har ännu renare avgaser. I nästan alla svenska städer har man övergått till etanol- eller biogasdrivna bussar, emedan landsortstrafiken oftast har kvar dieseldriften.

 2. Peter Stilbs

  Tack Sten – utmärkt igen – annars ansluter jag mig till ThomasJ, kommentar 27  i morse , på Virvarr-inlägget.
  LRF-ordföranden borde verkligen läsa Stens avslutande rader, istället för att skriva dumma partsinlagor till SvD Brännpunkt (i dag). Se ThomasJ.s länk. 

 3. Stort tack Sten (och alla andra skribenter och kommentatorer)
  Följer man TCS varje dag ligger man låångt före MSM-läsande människor när det gäller klimatfrågan, energipolitiken, EU.s energipolitik och mycket annat matnyttigt. Man får helt enkelt ett enormt informationsövertag, och eftersom kunskap är makt, så borde egentligen alla våra politiker läsa TCS! 😉
  I helgen träffade jag två fd politiker. Inte längre aktiva, men fortfarande intresserade av samhälle och politik. Jag tog upp ämnet vindkraft med dessa , och hur uruselt det går för vindkraftsindustrin. De hade inte en aaaaning om detta. Visst har det varit ett par blänkare i tidningarna om vindkraftsindustrins bekymmer, men mest är det ju skönmålningar…..
  TCS behövs om sanningen ska fram! 
  Tack för att ni finns, ni gör stor skillnad! 

 4. Thomas

  Jan #1 Har du verkligen tittat på miljökonsekvenserna av att odla den där marken i förhållande till att låta den ligga i träda? Konstgödsel, besprutning, plogning osv. Bara N2O från gödslade åkrar gör att din kalkyl inte håller.

 5. Lasse

  Som av en tillfällighet så har radions P1 en redovisning om vem som är klimatskeptiker i USA, relevant även här?
  Mer kunnig och påläst men samtidigt mindre orienterad mot jämlikhet och utjämning.
  Eller om man vill se det från andra sidan:
  Klimatalarmisterna är drivna av okunskap men med en politisk vilja till utjämning och jämlikhet.
  Nån som är förvånad?

 6. Håkan

  => Jan 1
   
  Du gör säker mer miljönytta om du kör din bil på bensin och lämnar spannmålsöverskottet till bränsle för kommunens biokraftverk.
  Dessutom slipper du att byta motoroljan var 1000 mil.

 7. Jan E M #1

  jag förstår att det var ett antal människor som dels trodde på att etanol var ett miljövänligt drivmedel, dels passade på att utnyttja de subventioner som jag anser var en skam för Sverige. Jag hoppas att när det blir dags för dig att byta bil så har du kommit på bättre tankar.

 8. Christopher E

  #1
  Endast en del av den etanol du tankar kommer från ”spannmålsöverskott”. Du fyller också din tank med etanol från sockerrör i Brasilien. Den odlas inte i regnskogsområden normalt, men har trängt undan boskapsskötsel och annan odling till regnskogsområden som röjs för ändamålet, så det är ändå i praktiken regnskog i din tank. Känns det bra?
  Du har säkert också etanol från majs i din tank, en produktion som lyckas med två konststycken, att använda mer fossila bränslen i produktionen än vad som ingår energimässigt i den färdiga produkten, och att höja priset på matmajs, vilket är en katastrof för den delen av den fattiga världen som har detta som basföda.
  Men så tokigt blir det ju när man subventionerar politiska symbolprojekt som inte har mycket verkligheten att göra.
  Etanolbilsförsäljningen i Sverige halverades 2011. Min gissning är etanolbilen har en framtid som plastcykeln Itera:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Itera
  😉
  Vill man inte använda bensin eller diesel är gas bättre. Men inte biogas (åtminstone inte när man som Peter Stilbs beskrivit och runt med stora lastbilar och hämtar fiskben och äppelskrottar från enskilda hushåll att tillverka den av) utan då naturgas, som lär komma stort som fordonsbränsle.

 9. Björn

  Ja, det kanske är dags att börja proklamera att utsläppsbegränsningar är kontraproduktivt. Vi kan se möjligheter med den antropogena CO2 i stället för ett hot. Det är sannolikt att nästan allt som idag bygger på förbränningsteknik,  i framtiden kommer att ersättas med i stort sett avgaslös teknik. Antropogen CO2 kommer då att vara ett minne blott. Den antropogena CO2 som idag emitteras kan ses en viktig faktor för högre växtlighet på vår jord. Jag citerar mig själv från inlägget, Elbranschen.
  Den antropogena CO2 som ökar, borde i stället ses som en tillväxtfaktor för jorden, innan vi återigen går mot en landistid. Vi får hoppas att förnuftet återvänder och klimatforskarna börjar inse möjligheterna med antropogen CO2″.

 10. Jag så att det nu finns krafter i EU för att avskaffa många ”miljö”-bidrag eftersom de gör större skada än nytta.
  Det är bara att önska det arbetet lycka till.

 11. Adolf Goreing

  #1 Etanol = Åta noll

 12. Det tråkiga är att etanol ju är ett utmärkt drivmedel. Det är framställningsmetoderna som är tokfel.

 13. Jan E M

  #4, 6, 7 och 8
  Att jag köpte en etanolbil var för att den var billigare i drift än motsvarande bensinare eller diesel. De miljämässiga fördelarna vägde in.
  Jag kan bara lita på de som verkligen undersökt miljönyttan med etanolbilar. I en begränsad omfattning så är det långt ifrån lika miljöskadligt som fossil olja. Det beror mycket på hur etanolen tillverkas. 10-20% av världens drivmedelsförbrukning kan ersättas med etanol, så det är ingen universiallösning på drvmedelsproblemet.
  Det beror också på vad man jämför. Om man jämför den sämsta majsetanolen där kol används i framställningsprocessen med olja från mellanöstern så är det ur milösynpunkt inte så mycket bättre, men jämför man med det som är framställt från oljesand så är det mycket bättre.
  Min bil drar mellan 0,8-0,9 l/mil när jag kör på E85.
  Att etanolbilsförsäljningen minskat beror på att det finns färre modeller att välja på idag. Hälften av etanolbilarna som 2008 var av fabrikat SAAB.

 14. Problemet är att man så entydigt sätter likhetstecken mellan biobränslen och ”klimatsmarthet”. Det gör det visserligen enkelt för vanliga människor att känna sig miljövänliga. Men vad tjänar det till att folk kan gå och känna sig goda och fariséiska, när verkligheten är så mycket mer komplex. Att beskriva vad jag menar med denna komplexitet är alltför omfattande. Jag ska bara återupprepa mitt favoritexempel, som jag tycker innehåller essensen av problematiken:
  För några år sedan gick jag på en gudstjänst i Svenska kyrkan. Kollekten som togs upp den söndagen skulle gå till bönder i Sydamerika som fått sin mark skövlad för att man skulle odla biodiesel. Samtidigt kunde man i foajén skriva på en namnlista som krävde krafttag inför klimatmötet i Köpenhamn.
  Tala om att den ena handen inte vet vad den andra gör. Och att man inte ser att man orsakar lidande och ibland död, bara för att få känna att man är god. 

 15. ThomasJ

  Hakar [gärna] på Labbibia #3 & tackar för allt intressant TCS bjuder på! 😀
  Keep the good work up!
  Mvh/TJ

 16. Pelle L

  Lasse #5
  Jag tar mig friheten att upprepa min kommentar till gårdagens inlägg ””Energipolitiken i ett virrvarr”:
   
  Ny forskningsrapport citerad av Anthony Watts
  http://wattsupwiththat.com/2012/05/27/apathy-over-climate-change-it-isnt-about-science-literacy/#more-64359
  Rapporten är publicerad i Nature Climate Change,
  och handlar naturligtvis inte om klimat, temperaturmätningar, vindar, strömmar, klimatmodeller etc.
  Det är i stället huruvida bildning, kunskap och åsikter, “science literacy”,
  påverkar vår inställning till klimatvetenskapliga rön som är det intressanta.
   
  Min slutsats:
  AGW är dött. Dag att flytta klimatvetenskapen till någon religionsvetenskaplig, eller kanske sociologisk, fakultet. Det är där den hör hemma.
  Hör jag någon nämna ordet kreationist? Flat-earther?
  Den som sa de han va de
   
  Det var väl detta som SR/P1 läste…

 17. Jag har ingen prasseltidning här i Las Palmas. Jag läser mer på TCS än vad jag läser MSM. Och så naturligtvis en del andra bloggar. MSM räcker det med att se rubrikerna. Och när tillfälle ges kommentera
  TCS:s gör stor nytta och drivs av kunniga skribenter. Tack till alla!

 18. Slabadang

  Med lite perspektiv!
  Så borde vi vara noga med att prata om vad som bör utsläppsbegränsas och varför. Jag ligger lite före i mina utgångpunkter om CO2 ”utsläpp” där jag redan tagit positionen att M Salbys slutsatser är korrekta.Än mer säker blev jag när jag läste ”Scepticalscience” ”debunk” av Salby som var ett klockrent ”goddag yxskaft”. Med kännedom om att temperaturutvecklingen bevisar klimatmodellerna och hypotesen fel så finns endast de positiva effekterna av mer CO2 i luften kvar med ökad grönska och mer liv som bieffekt.
  Att uppvärmningen står bakom den största andelen av CO2 höjningen genom att den som satellitmätningarna visar ”släpper ut” CO2 ifrån planetens depåer ironiskt nog mest ifrån våra regnskogsområden och från haven. Så varför bry sig om den lilla mänskliga tillförseln och se den som ett problem över huvudtaget? Vad skulle de reala argumenten vara?. ”jag gillar inte en grönare planet? Om vi inte ens kontrollerar CO2 nivåerna i atmosfären hur skulle vi kunna motivera en minskning när den lilla uppvärmning som varit under hundra år varit positiv för livet på planeten samtidigt som CO2 s uppvärmningsförmåga visat sig vara extremt överskattad? Vilka argument blir kvar?
  Förstärkningeffekterna är redan bevisat icke existerande och endast brist på vetenskaplig hederlighet argumentera för deras existens.
  Urskogen av alla de olika motiv som ligger bakom klimathotet måste först identifieras och avsklijas från övriga. Det är ett litet helvete att hitta källan till de olika motiven bakom när alla använder samma haranger och argument.
  En oro som jag anser legitim och har förståelse för är oron av oljeberoendet, men klimathotet är ett fullständigt idiotiskt sätt att angripa det på och sällan kan väl en kampanj vara mer feltajmad när USA Kanada och nu även Kina fått uppgradera sin inhemska bokföring av naturgas genom frackingen. 
  Vi får ju inte ta del av hur Romklubben och andra mer detaljerat har planerat och tänkt sin FNreglerade planhushållning. Den gröna klimatfonden är fundamentet och jag ser varje skattekrona inbetald till denna gröna fond som demokrtiskt landsförräderi och vår regering vägrar lämna ut förhandlingsunderlag och vad våra svenska politiker lovat bort och vill lova bort av vår självbestämmanderätt och suveränitet. Tyvärr så kan vi inte lita på något parti i frågan då de alla vill lova bort mest av demokratin av alla länder i världen. Svenska politiker säljer ut vår nationella demokrati till lägstbjudande och säljer ut den så fort det finns nån som vill lägga beslag på den ”första bud är bästa bud” är vad som gäller och ju mer de gjort svenska folket maktlöst och från fjärran underlydande ju duktigare och mer moraliska känner de sig. 
  En aningslös kravlös naiv idealism inför internationella samarbeten är vad som styr vår sjuklöver och vår svenska journalism, samarbeten som alldeles för ofta startar i fel ordning. Först sätter man upp en massa flummigt formulerade målsättningar och när de ser fina nog ut så skickar vi iväg mandatet som ett carte blanche utan att bestämt sig för när var och hur resultaten skall mätas.Istället ska vi kräva konkreta förslag i förväg och samtidigt avgränsa uppgiften uppdraget och ställa krav i form av uppföljningsbra och mätbara resultat. Problemet är ju inte att sätta upp en hevetiskt massa olika samarbetsorgan, problemet är ju att ta fram bra konkreta förslag och därefter tilldela makt och befogenheter och inte i omvändordning som nu. Det är totalt puckat och den inkompetens EU uppvisat är väl bevis nog för att ta sin mats ur skolan och starta om från början. varför avkräver vi inte konkreta bevis på mervärdet av samordnad ”EU politik” i konkurrens med de nationella? var finns bevisen på att EU är smartare och mer kompetent än de ingående ländernas förmåga att lösa utmaningar  individuellt? Ingenstans ! är svaret och hur många misslyckade unioner skall vi behöva räkna in i världshistorien? Vi får hoppas att EUprojektet inte utlöser krig och upplopp, att EUROprojektet lett fram till en ekonomisk härdsmälta är stenklart. Att skylla på Grekland Italien Irland Spanien är en flykt ifrån asvar då systemet i sig öppnade dörren för politker i alla länder att låta någon annan ta ansvar för deras oansvarighet att med den låga EUROräntans möjligheter belåna sina länder långt ovanför öronen.
  Märk väl att våra politker EU inräknat mäter framgång efter hur mycket skatter och subventioner som tagits in och delats ut och inte effekten på klimat eller miljö.Avslöjande för hur den politiska byråkratin tänker agerar och utvärderar.
  Tysklands gigantiska havsvindkraftspark utan anslutning till det tyska nätet får står som symbol för EUstyrda politiker utan anslutning till verkligheten och det där som borde finnas mellan öronen.
  Lars Bern beskriver naturgasen som den hetaste kandidaten till att ersätta oljan som drivmedel och det är svårt att hitta svagheter i analysen. USA och Kanade går en lysande fossilt självförsörjande framtid till mötes. Europas ekonomi skall tydligen drivas av fler klimatbyråkrater  och svindyr krånglig energi. Vi kan ju önska Europa ett hjärtligt ”lycka tlll” med vindkraft sol och biogas..l det behöver det verkligen.
  He he he he ! 🙂 Det är skitjobbbigt att stå vid sidan om och se denna EUgalenskapens tunga godsståg på väg att köra rätt in i bergväggen. Det är inte ens roligt att säga ”vad var det jag/vi sa” efteråt för konsekvenserna kommer bli förödande. fattigdom jepp! krig? låt oss hålla tummarna att vi slipper! Inbördeskrig och våldsamma kravaller har lägre odds och Grekland kan vara lackmustestet för hur problemen kommer att hanteras.
  Hur fan tänkte man när man buntade ihop olika länder med helt olika ekonomiska förutsättningaer under samma valuta och ränta? vilket tokexperiment!!

 19. Lars Jonsson

  Christopger E  #8
  En stor del av nyodlingen idag sker på den Brasilianska savannen, den s.k cerradon vilket även den är en oerhört rik och unik biotop. Så det är inte enbart regnskogsetanol utan även savannetanol i bilarna. 

 20. Slabadang

  TCS ÄR ett nytt mycket lyckat koncept!
  MSM kan bara med avundsjuka jämföra kompetensen djupet och bredden i bevakningen av ett ämne. Det här är PUBLIC SERVICE i dess nya rätta sanna mening.

 21. Ann L-H

  Lite då och då har jag uttryckt hur härligt det är att kunna sitta mitt ute i buschen och tack vare TCS få möjlighet att hålla ssig ajour med vad som händer i klimatfrågan. Tack ni alla skribenter av alla de slag!
  ”Mycket vill ha mer” sa di gamle här ute i väst  och visst får man väl önska sig ännu lite till. Tim Ball skrev nyligen på sin blogg ett inlägg med rubriken ”Unfair trading”. Där tog han upp några punkter från senaste IPCC-rapporten där de själva visade på osäkerhet bakom sina prognos-scenarier. Det vore mycket intressant om ni här på TCS som är insatta i frågan kunde förklara för oss andra vad dessa punkter innebär.     

 22. Ann L-H

  Och här är länken:
   http://drtimball.com/2012/climate-change-of-the-ipcc-is-daylight-robberyclimate-change-of-the-ipcc-is-daylight-robbery/
   

 23. Lars

  Sten Kaijser jag hoppas det är OK att jag kopierade sista stycket och klistrade  in det som citat av dej på SVD idag  bönderna kräver 70 % förnyelsebart.Jag länkade även hit .
   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/m-och-s-maste-enas-om-energin_7233817.svd

 24. LBt

  Sten K,
  jag uppskattar tydliga ställningstaganden och du är tydlig beträffande dina åsikter om CO2 och temperaturhöjningen. Jag delar dem inte men det kan knappast överraska. Dock måste jag konstatera att du knappast vilar dig mot aktuellt kunskapsläge utan något du menar du redan vet. Jag kan tycka att återhållsamhet till dess sanningen blir uppenbar för alla kan vara en förnuftig väg att gå.
  Beträffande etanol har vi närliggande åsikter. 

 25. Bosse L

  Etanolbilsförsäljningen i Sverige har nästan upphört. Endast lite drygt 2 % av alla personbilar som säljs är E85 bilar. Ett bränsle som höjer förbrukningen i bilar med 30 % och bussar med 60 % är ingen framtidsvision.
  Vad gäller bussarna kör ca 350 städer eldrivet, men bara fyra el-bussar finns i reguljär trafik i Sverige ! !
  http://www.tbus.org.uk/news.htm
  Vi ligger långt långt efter vad gäller tysta energisnåla bussar tack vare en skicklig etanollobby som lurat politikerna att tro att etanolbussar är miljövänliga trots att de bullrar över normen och drar 60 % mer bränsle än t.o.m. en dieselbuss.

 26. Bosse L

  Lite info om ett av de företag (Cosan) som har levererat ”hållbar” etanol till Sverige:
  http://www.survivalinternational.org/news/6524
  Cosan har också misstänkts för slaveri på odlingarna:
  http://royaldutchshellplc.com/2011/02/17/shell-cosan-and-slavery/
  Hållbart var ordet !

 27. ANNONym xxx

  Ethanol är inte ett särskilt bra bränsle ur någon synvinkel.
  Produktionen är energikrävande, arbetskrävande, inte ren eller miljövänlig. Extremt stora Arealer krävs. Googlade ett ethanolföretag och fick upp en post där det räknats ut att en stor Ethanolfabrik av senaste och modernast slag, för full produktion skulle kräva 2/3 av Gästrikland för en produktion motsvarande ca. 3.000 oljefat per dag. (Sverige importerar väl nästan 200.000 fat per dag och producerar runt 5.000 fat per dag + 5.000 fat artificiella oljor). Kalkylerna verkar vara korrekta och ganska konservativa i ekonomiska termer.
   
  I övrigt är det förstås mycket mystiskt att Ethanol-guggemojan inte funderat på gengasbehållare och gengasaggregat, men man kan nog anta att detta är en skattefråga och att ethanolen så att säga enbart tilldelas pengar i egenskap av att vara omöjlig som lösning. Tar man en dieselkombi av senaste modell som definitivt borde vara möjlig att konvertera till gengasdrift så borde 0,35L diesel per milen motsvara omkring 3-7L av ”whatever” man nu vill elda för gasproduktionen. Landägarna och LRF kan nog inte ha något emot gengasaggregatet medan staten säkerligen motsätter sig skattefri bilåkning då det förstås är väldigt svårt att beskatta egenhuggen ved, egen odlad spannmål, eldning av tidningar & reklam etc.
   
  Kineserna verkar dock ha vaknat till gengasmelodin, fast de har ju kanske inte tillräckligt med material att elda med för 1 miljard personer så att säga.
   

 28. LBt #24
  Bakgrunden till att jag tror det jag tror är dels att det är oomtvistat att växtlivet gynnas av högre koldioxidhalt, dels att alla förutsägelser om hur mycket ökad koldioxidhalt skulle höja jordens temperatur visat sig ha varit kraftigt överdrivna. Slutligen har historien visat att livet på jorden alltid gynnats av ett varmare klimat.

 29. Annonym 27
  Jag tycker dock att man skall betrakta Etanolen från 2 synvinklar. Jag håller absolut med om att tillverkningsmetoderna är förkastliga som de ser ut idag. Ur många aspekter. Som bränsle tycker jag att det har många fördelar. Inte giftigt, Relativt rena avgaser. Högt oktantal. Inte miljöfarligt. Det fungerar utmärkt att dryga ut bensin med den även på befintlig bilstock. Så om man kan få fram ett miljövänligt och kostnadseffektivt tillverkningssätt tycker jag att det är ett bra alternativ

 30. Sten #28
  Kort, koncist och övertygande

 31. ANNONym xxx

  Re Engelbrecht #29:
  Jag klipper och klistrar lite från wikipedia som svar:
  Ethanol, also called ethyl alcohol, pure alcohol, grain alcohol, or drinking alcohol, is a volatile, flammable, colorless liquid. It is a psychoactive drug and one of the oldest recreational drugs.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
  ”Ethanol combustion in an internal combustion engine yields many of the products of incomplete combustion produced by gasoline and significantly larger amounts of formaldehyde and related species such as acetaldehyde.[60] This leads to a significantly larger photochemical reactivity that generates much more ground level ozone.[61] These data have been assembled into The Clean Fuels Report comparison of fuel emissions[62] and show that ethanol exhaust generates 2.14 times as much ozone as does gasoline exhaust.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
  ”One problem with ethanol is its high miscibility with water, which means that it cannot be efficiently shipped through modern pipelines, like liquid hydrocarbons, over long distances.[67] Mechanics also have seen increased cases of damage to small engines, in particular, the carburetor, attributable to the increased water retention by ethanol in fuel.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
   
  Vad gäller gengasen, vilken är avsevärt mer flexibel OCH billigare än ethanol så är den ungefär 20-25% energieffektivare än Ethanol med gamla hemmabyggen och med semi-industriella hemmabyggen är den tillräckligt kraftfull för att köra lätta lastbilar i 300 knyck.   😉 
   

 32. Jan E M

  Bosse L #25
  Att man började köra med etanolbussar i städer har inget med energisparande eller minskade koldioxidutsläpp att göra. Avgaserna från en etanolbuss innehåller enormt mycket färre partiklar än en dieselbuss och de är inte alls lika ohälsosamma. Att man i vissa städer byter ut etanolbussarna mot gasbussar beror på att de har ännu renare avgaser.
  Det är likadant med personbilar. Avgaserna är mycket renare när man kör på etanol eller biogas. Livslängden på den katalytiska avgasreningen blir betydligt längre när man kör på dessa bränslen.
  Vill man ha märkbart renare kolletivtrafik i våra städer än etanol- och gasbussar skall man satsa på spårvagnar. För den märkbart största luftförorenaren hos etanol- och gasbussar  är däckens slitage mot gatan som bidrar till mycket particklar. Rälsfordon sliter bara upp en tiondel till en hundradel så mycket partiklar som däck mot asfalt.

 33. Bosse L

  Nja, etanolbussarna har främst lanserats som ”fossilfria”.
  Bullret är detsamma eller värre än dieselvarianten och bränsleförbrukningen är 60 % högre. Avgaserna är renare, men inte rena. Att den mesta energin som tillförs försvinner som värme till omgivningen blir man lätt påmind om när man som cyklist hamnar bakom ett av dessa bullrande värmedallrande ”miljöfordon”
  Elbussar är tystare, renare, energieffektivare och har betydligt längre livslängd.
  Men den skickliga svenska etanollobbyn har som sagt lyckats hålla el-bussarna borta från våra gator.
  Men visst är spårvagnar att föredra där det finns tillräckligt passagerarunderlag för investeringen – det håller jag med om. Men etanol är en återvändsgränd.

 34. Jan E M

  Bosse L #33
  Att SL (Storstockholms Lokaltrafik)  ungefär 1985 började med etanoldrivna bussar i Stockholms innerstad berodde på dieselbussarna skitade ner staden så mycket. Under många år så testades andra lösningar för att minska avgasföroreningarna från bussarna. Det tog ungefär 10 år innan alla bussar i innerstaden var utbytta till etanolbussar.
  Enligt Scania, så är verkningsgraden något högre på en direktinsprutad högkompressionsmoter för E95 än för en dieselmotor. Med den typ av lågsvavliga lättdiesel som SL använder så är bränsleförbrukningen ungefär 53% högre för en etanolbuss. Den dieseln har lite sämre enegiinnehåll en vanlig diesel men har fördelen att den inte sotar igen motorerna lika snabbt och ger renare avgaser. Bränslekostnaden för etanoldrift är inte dyrare än för dieseldrift med lågsvalig lättdiesel. Däremot har etanolen andra nackdelar som att bussarna är dyrare i inköp, kräver mer service, går inte att starta på vintern utan motorvärmare. Men skillnaden minskar då tekniken blir allt mer utvecklad och allt fler städer världen över går över till etanoldrift av lokaltrafiken.
  Som Ingvar Engelbrecht skriver här ovan. Etanol är ett bra drivmedel då det inte är giftigt och avgaserna blir ganska rena. Det är tillverkningsmetoderna som kan vara tveksamma.

 35. Håkan Bergman

  Jan EM #32
  ”Rälsfordon sliter bara upp en tiondel till en hundradel så mycket partiklar som däck mot asfalt.”
  Men trots det verkar det inte vara särskilt smart att köra rälsfordon för persontransport i tunnlar, luften i Stockholms tunnelbana är klart hälsovådligare än luften på dom mest trafikerade gatorna. Så vad ömmar man om, luftkvaliten eller människors hälsa när man kräver utbyggd tunnelbana?

 36. L

  Någon har sagt att det är bromsdammet som smutsar ner luften i tunnelbanan och att det på sina håll evakueras upp till gatunivå, där bildäcken får det att virvla upp och simsalabim är det bilarnas fel…

 37. Jan E M

  Håkan Bergman #32
  Tunnelbanan i Stockolm och på många andra håll i världen är dåligt ventilerade. Fördelen med tunnlar är mindre störningar på vintern.
  Nu håller SL på att förbättra miljön i tunnelbanan. De nya tunnelbanevagnarna med mjuka boggier och 24 axlar på ett fullängdståg sliter upp mindre än hälften så mycket partiklar jämfört med ett gammalt tåg som har stela boggier och 32 axlar. Man bygger också om tunnlarna och framförallt stationerna med bättre ventilation och ytor som är lättare att hålla rena.
  Sämsta luften i Stockholm är i biltunnlarna. Några minuter i Söderledstunneln är motsvarar en timme i tunnelbanan. Det har diskuterats att bara ha betongkörbanor i tunnlarna för minska antalet hälsofarliga bitumenpartiklar.

 38. Jan E M

  L
  Det är mycket mer bromsdamm från bilarna på gatorna än det är från tunnelbanan. Bromsdammet på gatorna är ett litet problem. Avgaser, däcksslitage och asfaltsslitage ger många gånger fler farliga partiklar.
  När det gäller människors hälsa, så är en bendriven bil med fungerande katalysator mindre skadlig än en modärn bränslesnål miljödieselbil.

 39. Gunnar Strandell

  Jan E M
  Du verkar ha koll på det här och jag tackar för upplysningarna.
  Har du någon synpunkt på Paris Metro som går på gummihjul?
  Om de använder regenerativ bromsning förefaller det som ett bra alternativ. 

 40. Håkan Bergman

  Bilar som körs normalt borde inte generera så mycket bromsdamm, mesta inbromsningen i stadstrafik står ju motorbromsen för. Samma gäller väl för dom nya tunnelbanetågen med elbroms som primärsystem, och dom är ju dominerande sen ca 10 år. Nu kör ju tunnelbanan inte med så höga hastigheter så jag vill minnas att dom har ett system för att ligga med lite lätt bromsansättning , möjligen pulsat, för att hålla bromsytorna torra och uppvärmda, minns med fasa min första båge med skivbroms, helt slät skiva, första försöket att bromsa i lågfart var en upplevelse, sen fick man sitta och ”värma” skivan i stadstrafik. Däckslitage och beläggningstyp är ju ett dilemma, visst minskar riktigt slät betong slitaget, men blir attan så halt när fukt lägger sig på oljefilmen som alltid bildas på såna underlag.

 41. Bosse L

  Jan E M sa: – Det tog ungefär 10 år innan alla bussar i innerstaden var utbytta till etanolbussar.
  Nja, det går fortfarande dieselbussar i SLs trafik på bl.a. Sveavägen. Linje 71 kör väl också med diesel fortfarande, eller har man skiftat där nu ?
  Under miljöhuvudstadsåret påstod Stockholms stad att alla bussar i innerstaden gick på förnybara bränslen – en ren lögn som man fick ta tillbaka.
  Etanol anser jag vara ett sätt att hålla fast vid förbränningsmotorer och att få oljan att räcka längre och det har lyckats – endast fyra rena el-bussar i trafik i hela Sverige !! År 2012 !
  På köpet får man fler bränsletransporter av eldfarligt gods eftersom etanolbussarna drar så mycket mer bränsle. Tidigare har SL uppgett 60 % mer än dieselvarianten. Det hälsovådliga bullret kommer också ”på köpet”.

 42. Bosse L

  Problemet med den hälsovådliga luften i T-banan är väl att partiklarna stannar i underjorden och aldrig spolas bort av regn, vind eller renhållningsfordon. Luften i T-banan lär vara värre än luften på Hornsgatan i Stockholm som överstiger EUs krav på luftkvalitet. Men T-banan behövs, speciellt som Stockholm ska växa med 30.000 inv./år. Men alla kollektiva persontransporter kan givetvis inte ske under jord. Bara busslinje 4 har 60.000 pass/dag trots att den passerar en massa T-banestationer på linjesträckan.
  Vad gäller etanolbilarna har försäljningen i Sverige som sagts tidigare i stort sett upphört. Den stora minskningen har skett samtidigt som bensinpriset nått  rekordnivåer. Endast drygt 2 % av nybilsförsäljningen består av E85-bilar.

 43. Jan E M

  Gunnar Strandell #39
  I Paris byter man ut tunnelbanevagnar med gummihjul till rälsgående. Det beräknas ta ungefär 50 år från det man började byta ut vagnarna tills alla skulle vara utbytta.
  Jag vet inte anledningen till varför man började med det. Det finns redan räls som ligger mellan betongbanorna som gummihjulen går på.
  Tunnelbana på gummihjul på betongbana sliter upp förhållandevis mindre particklar än bussar på asfalt.
  Håkan Bergman #40
  Jag har också kört motorcyckel. Bromsning är en upplevelse.
  Bosse L #41 och #42
  Av vissa anledningar så känner jag mest till Scaniabussar. SL har vad jag vet ingen dieseldriven Scaniabuss i Stockholm innerstad. SL har haft som tanke att man helt skall gå över till etanol och biogas. Det som var hindret i början var bristen på E95-bränsle. De flesta större städer i Europa kör sina statsbussar på E95 eller gas. Det är ganska ovanligt att man har både gas och E95 som man har i Stockholm.
  SL försöker byta ut allt mot miljövänligare alternativ, inte bara bränslet utan även servoolja, växellådsoljor och mycket annat. Det är inte bara en miljöfråga, det är en arbetsmiljöfråga också. Nackdelen med de miljövänliga alternativen är att brand- och explsionsrisken ökar.
  När det gäller E85-bilar, så är mer än hälften av de som är i trafik SAAB. Själv har jag en Volvo V50.

 44. Bosse L

  SL kör fortfarande dieselbussar i innerstaden, bl.a. på de s.k. trängsellinjerna som går ända in till Sergels Torg. Volvo och MAN-bussar rör det sig väl mest om.
  Linje 71 kör såvitt jag vet också fortfarande med dieselbussar.
  Scanias blå etanolbussar är de absolut sämsta bussar som finns i innerstaden, bullret överstiger miljöförvaltningens normer, motorerna är svaga och fjädringen så gott som obefintlig.
  Sl har inga planer på att införa avgasfria el-bussar – inte ens i långtidsplaneringen. Man gjorde ett misslyckat försök med några Scania-hybrider i Södertälje, men försöket fick avbrytas då bussarna inte höll måttet.
   
  I andra städer kör man som sagt avgasfritt, energisnålt och tyst:
  http://www.tbus.org.uk/news.htm
  I Stockholm nöjer man sig med att höja förbrukningen i redan törstiga förbränningsmotorbussar. Buller, bränsleförbrukning och höga servicekostnader och livslängd på bussarna struntar man i, allt går i första hand ut på att minska andelen utsläppt fossil CO2, vilken naturligtvis är av så liten betydelse vad gäller busstrafiken att den knappt är mätbar i det stora hela.
   
   

 45. Bosse L

  PS.
  Jan E M: Vilka stora städer i Europa kör bussar på E95 ?
  ca 100 städer i Europa kör el-bussar, betydligt fler än de som kör etanolbussar.
  Etanoldrift är dock mycket fördelaktigt för oljebolagen eftersom oljan kommer att räcka längre om vi blandar i etanol i bensinen i bilarna och kör bussar på E95. Då kommer också andelen förbränningsmotorer att kunna öka även i framtiden och renare och energieffektivare motorer hållas tillbaka, precis som skett i Sverige där så gott som inga el-fordon tillverkas, varken bussar eller bilar och bara fyra elbussar finns i trafik. Ungefär som om vi i Sverige skulle ha hållit fast vid ångmaskinen vid skiftet till förbränningsmotorer och nöjt oss med att byta bränsle fån kol och olja till etanol.

 46. Jan E M

  Bosse L
  Det vanligaste bränslet för stadsbussar i Europas storstäder är naturgas. MAN är en stor leverantör av gasbussar. I Tyskland och Holland är det mycket vanligt med gasdrivna bussar.
  Jag vet inte vilka städer som kör på etanol, men det exporteras etanolbussar till bl a Frankrike.

 47. Håkan Bergman

  Frankrike, kan man anta etanolen framställs av deras jordbruksöverskott? Vad fint det känns att få vara med och subventionera sånt.