strålningsteori

Energiöverföring via Strålning

I vår serie av översatta broschyrer  är turen kommen till William Happer.   Introduktion Atmosfärens koncentrationer av koldioxid, metan, dikväveoxid och andra växthusgaser ökar långsamt. Vissa säger att detta snart kommer att orsaka en skenande global uppvärmning av jordens yta. Få inser hur lite vetenskapligt stöd det finns för denna oro. Faktum är att mer   →

Vetenskapsteoretiskt dilemma

Dags för lite filosofiska funderingar kring den klimatvetenskapliga frågan. Jag läser om ännu en artikel som hävdar att man helt kan förklara den globala uppvärmningen under förra seklet med hjälp av Maxwell/Clausius/Carnot greenhouse theory , MCC-teorin. Intressant. Men vad betyder detta? Låt oss stanna där ett tag. Vi har alltså två teorier, T1 (klassisk MCC-teorin)   →