vindmöllor

Mer kritik mot vindkraften

Ur gårdagens Helsingborgs Dagblad. Stephan Noresson från Lunnagård protesterar mot de vindkraftverk som planeras i Allerum och Ödåkra.

Ny hemsida om vindkraft

Det kom ett brev i min e-postlåda från Katarina, som startat en nytt nätverk för människor som har drabbats eller riskerar att drabbas av vindkraftsetableringar i sin närhet. Så här skriver Katarina: Det har skapats ett nätverk i Skåne. Detta nätverk består av människor som har drabbats eller riskerar att drabbas av vindkraftsetableringar i sin   →

Kvällsläsning

Om vädret spelat er en spratt och grillningen regnar bort kan ni ägna en stund åt att läsa vad Jonny Fagerström (som vid det här laget borde vara mer än känd för de flesta) har att säga om vindkraften. Här intervjuas han i Skaraborgs lokala tidning.

Upprop mot vindkraft

Föreningen Svenskt Landskapsskydd m.fl. publicerar nu ett upprop mot vindkraft, som de anser vara ineffektiv och förfula landskapet. Uppropets text återges nedan. ”Upprop mot industrialisering av naturlandskapet med vindkraft” 2009-04-22 16:31 Detta är ett rop i protest mot en regeringspolitik som leder till att delar av vårt land förvandlas till industrilandskap för produktion av vindkraftsel   →

Ny vindkraftpark i Närpes på g

I dagens Syd-Österbotten läser jag att en ny vindkraftpark om 30 möllor planeras på Nixmossen invid Norrskogens avstjälpningsplats i Närpes. ”Inga markägare har motsatt sig etableringen. Tvärtom, responsen har varit positiv. Närpes verkar vilja profilera sig som en grön stad”, säger EPV Vindkraft AB:s kommunikationsdirektör Christoffer Wiik. Nyfiket söker jag på vindstatistik för Närpes för   →

Ännu mera DI

Reaktionerna på P-O Erikssons uttalande i Dagens Industri fortsätter. ”Klimathotet går inte längre att ifrågasätta” är rubriken på Lars G Josefssons debattinlägg i dagens pappersupplaga av DI. Lars G Johansson, som är VD och koncernchef för Vattenfall, anser att ”klimatfrågan har sedan länge passerat den punkt där det är rimligt att ifrågasätta den internationella klimatpanelens   →