vindkraftpark

Forskar om klimatsmarta landskap

I Sydsvenskan kan man läsa om Ingrid Sarlöv Herlin, docent vid SLU, lantbruksuniversitetet i Alnarp, som precis blivit beviljad 3 miljoner kronor för att   →

Ny vindkraftpark i Närpes på g

I dagens Syd-Österbotten läser jag att en ny vindkraftpark om 30 möllor planeras på Nixmossen invid Norrskogens avstjälpningsplats i Närpes. ”Inga markägare har motsatt   →

Sveriges första klimatneutrala gymnasium

Nu har Sverige, och närmare geografiskt bestämt Växjö, fått sin första s.k. klimatneutrala gymnasieskola. Gymnasiet heter ProCivitas. ”Vi ställer tuffa krav på oss själva,   →