vindkraftpark

Forskar om klimatsmarta landskap

I Sydsvenskan kan man läsa om Ingrid Sarlöv Herlin, docent vid SLU, lantbruksuniversitetet i Alnarp, som precis blivit beviljad 3 miljoner kronor för att åka över till universitetet i Sheffield och där utbyta idéer om landskapets påverkan av klimatförändringar samt studera lokala förnyelsebara energikällor. Ingrid vill se en attitydförändring hos det svenska folket. Så länge   →

Ny vindkraftpark i Närpes på g

I dagens Syd-Österbotten läser jag att en ny vindkraftpark om 30 möllor planeras på Nixmossen invid Norrskogens avstjälpningsplats i Närpes. ”Inga markägare har motsatt sig etableringen. Tvärtom, responsen har varit positiv. Närpes verkar vilja profilera sig som en grön stad”, säger EPV Vindkraft AB:s kommunikationsdirektör Christoffer Wiik. Nyfiket söker jag på vindstatistik för Närpes för   →

Sveriges första klimatneutrala gymnasium

Nu har Sverige, och närmare geografiskt bestämt Växjö, fått sin första s.k. klimatneutrala gymnasieskola. Gymnasiet heter ProCivitas. ”Vi ställer tuffa krav på oss själva, det är vad våra studenter, medarbetare och samhälle förväntar sig av oss”, säger Peter Connée, VD ProCivitas. För att bli klimatneutral har ProCivitas beräknat och rapporterat verksamhetens koldioxidutsläpp. Skolan arbetar på   →