Forskar om klimatsmarta landskap

I Sydsvenskan kan man läsa om Ingrid Sarlöv Herlin, docent vid SLU, lantbruksuniversitetet i Alnarp, som precis blivit beviljad 3 miljoner kronor för att åka över till universitetet i Sheffield och där utbyta idéer om landskapets påverkan av klimatförändringar samt studera lokala förnyelsebara energikällor.
Ingrid vill se en attitydförändring hos det svenska folket. Så länge vi använder så sanslöst mycket energi (Ingrids egen formulering) måste vi acceptera att energiproduktionen blir framträdande i vårt landskap. ”Att tycka att en vindkraftspark är ful är okej, men ibland måste vi godkänna mindre önskvärda placeringar”, säger Ingrid.
Ingrid, som bor i Dalby, och har en stuga nära Ystad, har förmodligen själv inte drabbats av någon nämnvärd vindparksångest. I Lunds kommun är det nämligen i princip omöjligt att få tillstånd att bygga vindkraftverk (enl SDS 25/2-2008). År 2007 kartlade Sydsvenskan vindkraftsplanerna i Lunds kommun och kom fram till att ett tjugotal verk planerades från år 2000 men bara ett tillstånd för två verk utfärdades.
Hur Ingrid ska använda de tre miljonerna? Ja, det är frågan. Enligt artikeln vet hon inte riktigt hur hon ska kunna göra av med så mycket pengar. The Climate Scam tar gärna emot ett bidrag för att forska i hur vindkraften påverkar människan. 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. S-E Sundman

  Jag tror Gunnar Littmarck fixar ”energiproblemet” för en mindre peng än så… …eller?

 2. S-E Sundman
  Klart jag gör, vi ”fixar” det samtidigt som det skapar förutsättning för en global välfärd och befriar ex. Sveriges medborgare från merparten av dagens skattetryck.
  Men inte mot politiska beslut och inpinkade revir.
  Vill vi spara borde vi i första hand lägga de få parlament, ambassader, myndigheter och verk, som skapar större livskvalité än de kostar, på Internet, lägga ner resten……

 3. Rosenhane

  Maggie,
  och vem är det som har beviljat de tre miljonerna?
  Jo, en statlig myndighet från Göran Perssons tid som heter VINNOVA och som har en budget i år på drygt 2 miljarder att fördela till ” forskning och innovation för hållbar tillväxt”.
  Hur många hundra miljömuppar som finns på lönelistan vågar jag inte sia om men det rör sig om en av alla dessa oändliga försörjningsinrättningar vars antal utan vidare skulle kunna reduceras rejält till fromma för statsfinanserna.
  Läs själva!
  Om VINNOVA – http://www.vinnova.se

 4. Jonas B1

  Låter som postmodernistisk forskning.
  Vinnmer-programmet ger 500 miljoner främst till kvinnor som vill utveckla sig. I klartext ren könsdiskriminering…

 5. Björn

  Staten tar in massor med energiskattepengar som sen delas ut till höger och vänster på ett slösaktigt sätt. Det vore väl mera ”smart” att använda tillgängliga forskningpengar till att forska kring dödliga pandemier etc. Hur förhindra uppkomsten av pandemier? Det är vansinnigt att som nu ge ut forskningsstöd till forskning med en helt oklar orsaksbakgrund. Grunden eller plattformen finns ju inte eftersom ingen ännu vet hur CO2 kvantitativt emitteras och tas upp av naturen. Vilka är dom dominerande källorna? Hur stora är de mänskliga utsläppen i förhållande till naturens egna utsläpp? Hur kan man börja med tillämpad forskning innan det finns en kvantitativ analys helt klarlagd kring CO2? Hur kan man tala om global uppvärmning om det nu i flera decenier kanske blir en global nedkylning på grund av mindre energi från solen? Eftersom inte grundforskningen kring det komplexa klimatsystemet ännu inte på långa vägar är klart, är det därför ett falsarium med tillämpad forskning kring klimatsystemet och därför borde alla forskningspengar öronmärkta för klimatforskning, endast beviljas till grundforskning.

 6. krille

  Statsfinanserna är i goda händer och lär inte bli lidande om fler kvinnor ges möjlighet att forska.  Däremot borde myndigheten  ha lagts ner för länge sedan. En verksamhet med målsättning  att stödja:  ”innovationer kopplade till  forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas” är definitivt inget som en Svensk Regering bör uppmuntra. Allt nytänkande ska finansieras med privata medel.

 7. Tege Tornvall

  När anslagssökande får mer pengar än de vet vad de skall göra med dem, är måget råttat – förlåt: måttet rågat.
  Tege

 8. tty

  Vinnova delar faktiskt ut en del pengar även till riktig forskning och utveckling, men det har sina problem att få pengar därifrån. Det är inte lätt att få till genus- och mångfaldsaspekter på t ex ny simuleringsmjukvara för tillverkningsindustrin, men med fantasi och rymligt samvete så går det.

 9. Inge

  Får man så mycket pengar för ”rätt” forskning medan andra vetenskaper får ägna en stor del av sin tid med att söka anslag är det kanske inte konstigt att många faller för frestelsen att följa klimattåget. Varför skulle klimatforskare ha en betydligt högre moral än andra? Och varför skulle de riskera sitt jobb när man så lätt kan få miljonbelopp? De har väl också en familj att försörja och en karriär att tänka på!
  Så fixar man konsensus …

 10. Inge: Funderar du på att bli klimatforskare? 😉

 11. Rosenhane

  Maggie,
  skulle vara kul att höra din åsikt om eller funderingar kring VINNOVA….
  Mvh
   

 12. Kjell_A Jönsson

  Käre Björn !
  Modern i hög grad mediastyrd politik är ofta motsatsen till logik. Förvänta Dig inget annat.
  Att söka anslag för klimatorienterade ändamål är numera en ganska säker metod att få forskningsanslag. Om man kopplar klimatfrågor till feminism och dessutom är kvinna så ökar chanserna att få ekonomiskt stöd. Naturligtvis förutsatt att man tror på IPCC och CO2 teorierna.
  En liknande trend avseende den aldrig inträffade skogsdöden fanns tidigare, dock utan feministiska inslag. Kvävegödsling av skog, vilket snabbt ökar tillväxten påstods ofta vara en orsak till den fiktiva skogsdöden.
  Balansen mellan input och output av CO2 är svår att beräkna. Ung snabbt tillväxande vegetationsmassa, skog , etc assimilerar mycket CO2. Gammal icke föryngrad skog avger CO2 genom att gamla växtdelar förmultnar. Skövling av skogar (svedjebruk) för att ge rum åt etanolgrödor ökar utsläppen av CO2, etc. etc.
  Förhöjd temperatur, t ex på grund av solens aktiviteter, ökar nedbrytningen av organiskt material på jorden till CO2 och vatten men gynnar samtidigt vegetationsmassans tillväxt och därmed också dess assimilation av CO2 under avgång av syre, O2.
  Förhöjd temperatur, for what reason ever, ökar emellertid också avdunstningen från hav och vattendrag och därmed mängden av den största värmeisolerande faktorn, det vill säga VATTENÅNGAN, molnen.
  Molnen låter sig i motsats till CO2-utsläpp dock inte beskattas.
  Det finns inga bevis för eller ens hållbara teorier (jag bortser ifrån IPCC:s datasimuleringar) som styrker att en ökningav CO2-halten i atmosfären med ca 100 miljondelar under senare decader skulle ha någon nämnvärd betydelse för klimatet.
  Men sådana ting saknar betydelse för karriärpolitiker.
  Tidevarv kommer och tidevarv går. Så ock istider och tropiska eror.
  Men politiker tänker inte så. Det gäller att bli vald för nästa fyraårsperiod.
  Kjell-A Jönsson

 13. S. Andersson

  Gunbo:  Förstår du nu hur spott och spe över dessa ”forskare” kan uppstå. Min sarkasm-vokabulär har tagit slut. Finns inga ord längre.

 14. Rosenhane

  Kjell A Jönsson # 12
  Stort tack!

 15. Inge

  Maggie: Nej, däremot tänkte jag bli ”fritidsforskare” (pensionär) om några år, fast det är nog inte så lönsamt.

 16. Björn

  Jag får väl säga tack till Kjell_ A Jönsson [12] som bemödade sig att kommentera mina kanske naiva frågor. Det är ju så att det hela tiden i debatten hävdas att CO2 är orsak till allt elände, men ingen företrädare för AGW har hitintills inte kunnat visa varför CO2 är klimatets drivande faktor. Det enda som upprepas som ett mantra är att CO2 står för växthuseffekten. Alla resonemang som AGW:are lyckas prestera är cirkelresonemang i oändligheten. Det är ungefär som religiösa dogmatiker som hävdar att gud finns, men om du frågar vem som har skapat gud, uppstår ett oändligt irrationellt resonemang utan svar. Det finns inga rationella svar på icke rationella påståenden.