lönsamhet

Vindkraftsföretag har lönsamhetsproblem

Trots det starka trycket på att gå över till, så kallad, ”grön” elproduktion genom att installera mer förnybar energikapacitet, frågar sig nog branchens icke   →

Ny vindkraftpark i Närpes på g

I dagens Syd-Österbotten läser jag att en ny vindkraftpark om 30 möllor planeras på Nixmossen invid Norrskogens avstjälpningsplats i Närpes. ”Inga markägare har motsatt   →