lönsamhet

Vindkraftsföretag har lönsamhetsproblem

Trots det starka trycket på att gå över till, så kallad, ”grön” elproduktion genom att installera mer förnybar energikapacitet, frågar sig nog branchens icke kinesiska tillverkare, om vindenergiindustrin kommer att kunna återhämta sig från de enorma förluster man ådrog sig förra året. Men betyder ett aldrig tidigare skådat politiskt momentum att en återgång till lönsamhet   →

Ny vindkraftpark i Närpes på g

I dagens Syd-Österbotten läser jag att en ny vindkraftpark om 30 möllor planeras på Nixmossen invid Norrskogens avstjälpningsplats i Närpes. ”Inga markägare har motsatt sig etableringen. Tvärtom, responsen har varit positiv. Närpes verkar vilja profilera sig som en grön stad”, säger EPV Vindkraft AB:s kommunikationsdirektör Christoffer Wiik. Nyfiket söker jag på vindstatistik för Närpes för   →