ProCivitas

Sveriges första klimatneutrala gymnasium

Nu har Sverige, och närmare geografiskt bestämt Växjö, fått sin första s.k. klimatneutrala gymnasieskola. Gymnasiet heter ProCivitas. ”Vi ställer tuffa krav på oss själva, det är vad våra studenter, medarbetare och samhälle förväntar sig av oss”, säger Peter Connée, VD ProCivitas. För att bli klimatneutral har ProCivitas beräknat och rapporterat verksamhetens koldioxidutsläpp. Skolan arbetar på   →