Linderödsåsen

Ny hemsida om vindkraft

Det kom ett brev i min e-postlåda från Katarina, som startat en nytt nätverk för människor som har drabbats eller riskerar att drabbas av vindkraftsetableringar i sin närhet. Så här skriver Katarina: Det har skapats ett nätverk i Skåne. Detta nätverk består av människor som har drabbats eller riskerar att drabbas av vindkraftsetableringar i sin   →