Ny hemsida om vindkraft

hem

Det kom ett brev i min e-postlåda från Katarina, som startat en nytt nätverk för människor som har drabbats eller riskerar att drabbas av vindkraftsetableringar i sin närhet.

Så här skriver Katarina:

Det har skapats ett nätverk i Skåne. Detta nätverk består av människor som har drabbats eller riskerar att drabbas av vindkraftsetableringar i sin närhet.

Människor som sätter ett stort värde på en lugn och tyst boendemiljö och som därmed valt att bo på landet.

Det kommer alltid att vara så att människor tycker olika om saker och ting, men det här nätverket är ett bevis för att många människor oroar sig och känner sig maktlösa inför exploatörer och myndigheter, då det gäller vindkraftsetableringar. Därmed behövs en kanal där man kan söka stöd och kunskap hos varandra.

Ingen får förringa människors oro, eller deras behov av att känna att dom råder över sina omständigheter. ”Mitt hem är min borg” heter det. Linderödsåsen och många andra platser har en stor potential just i sin natur. Här borde byggas bostäder så att fler människor kan njuta av landskapet och få ett rofullt boende, nu när både Malmö och Lund expanderar. Då skulle skolan få fler elever och bygden skulle hållas levande.

När Palmstierna, Linderödsåsens kraft AB, gjorde sin ansökan till Länsstyrelsen tog han hjälp av en av de större advokatbyråerna i Sverige, denna är även medlem i vindkrafts industrins intresseförening. Detta tycker jag visar att han förväntar sig ett stort motstånd! Vi är nu hela 500 medlemmar i Föreningen Bevara Linderödsåsen, runt Svensköp och Huaröd bor ca 700 människor. Olika intressen står här mot varandra. Vilka/vems intressen väger tyngst?

I Naturvårdsverkets rapport 5866 står att läsa: ”Driv inte igenom projekt i områden med stort motstånd.”

På länsstyrelsens hemsida, finns en karta över bullerdrabbade områden i Skåne, som vägverket har utarbetat tillsammans med länsstyrelsen. Denna karta ger en ganska tydlig bild av, att det inte finns så många tysta områden kvar i Skåne. Självklart ska vi värna om de tysta områdena i Skåne! Det är oerhört viktigt att vi bevarar de här värdefulla områdena och att det sätts en buller gräns på 35 db i dessa områden som inte får överskridas.

Detta kommer jag och många med mig att fortsätta strida för!

Katarina von Wachenfeldt

Ansvarig för nätverket Vindmöllefakta

***

Nätverkets hemsida har adressen www.vindkraftfakta.se/index.php. Om du registrerar dig så får du tillgång till en stor mängd artiklar, skrivelser och rapporter samt många bra länkar. Rekommenderas!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Anders L.

  Jag tänker bilda ett nytt parti, som skall verka för att allting skall ligga någon annanstans.

 2. Olaus Petri

  Jag skall bilda ett nytt parti, som skall verka för att allt skall ligga i Tantolunden, Götgatsbacken, Zinkensdamm, Medborgarplatsen, Vita bergsparken och Hornstull. 🙂

 3. Det kunde säkert vara intressant att följa debatten kring vindkraft men jag blir misstänksam när man kräver registrering för att kunna ta del av webbsidan. Vad är syftet med det?
   
  Dylika tilltag brukar ha någon form av ”annan” agenda och den skulle jag vilja ta del av.

 4. Mats Jangdal

  Heja Anders  och Olaus!
  Jag tycker Katarina och hennes vänner begått flera felslut. ”Mitt hem är min borg”. Ja, men det räcker inte med att köpa en tomt om 5000M2 på landet och sedan tro att man ska få bestämma över de 500 hektar som ligger runt om. Dessa marker är nämligen någon annans ”borg”.
  Flytta till landet för att få lugn och ro. Alltså att kräva att en liten insats på en sommarstugetomt ska få slå ihjäl all näringsverksamhet runt omkring för den egna bekvämligheten. Där jag bor på landet hör man ständigt traktorer, kvarnar, sågverk, motorsågar, skogsmaskiner, flygplan mm. Det är det som är LIVET på landet, verksamhet som som folk försörjer sig på. Men svensk byråkrati, beslutad i storstäderna av folk från storstäderna, har länge ägnat sig åt att lägga hinder i vägen för det livet. Som det verkar dels i avund dels i en förfelad dröm om ett paradis att besöka när den egna storstaden blir för outhärdlig (vilket den är).
  Välkommen ut på landet, på landets villkor, inte på badjävlarnas!

 5. Holmfrid

  För att ersätta Barsebäcks 900 MW kärnkraftsel krävs 4000 vindmöllor i Skåne.  Palmstjerna tjänar på Linderösåsen 100000 kr/år och vindmölla i arrende.  Betydligt mer än avkastningen på marken. 100 möllor ger ju honom netto 10 miljoner kr/år, vilket nog täcker det mesta i rörelsen på Maltesholm (Se boken Jakobs Stege).

 6. Ulrik

  Holmfrid #5. Det här borde vara något för t.ex. Sydsvenskan med ett djupgående reportage. Med tyngdpunkt på att Palmstjernas vinst kommer från läsarnas elcertifikat. Och med ytterligare fakta om vindkraften från Johnny. Å andra sidan – när det gäller Sydsvenskan – så torde man i så fall hämta underlag från Greenpeace och vips är det lönsamt och Palmstjerna är värd sina miljoner.

 7. Slabadang!

  Olaus Petri!
  Att det startas lokala nätverk är ett symptom på att den representativa demokratin inte fungerar.Besluten fattas nånstans upp bland molnen och människors möjlighet att påverka är som att försöka bli av med svartepetter.Centraliseringen av besluten är en ständigt pågående och eskalerande företeelse.Kommunerna avlövas på allt mer makt och kommunval idag är i princip helt meningslösa.Vi väljer egentligen vem som skall verkställa och administrera regeringens beslut.Med den nya världsorningen så flyttas demokratin vidare utanför även landsgränsen.Svartepetter knackar på dörren både i EU och FN men ingen öppnar och tar emot.

  Demokratin eroderas varje dag och klyftan mellan väljare och politiker vidgas.Däremot så fusioneras gammelmedia och politiker till en brun massa där det är allt svårare att se vem som är vad.DE skyddar varandras rätt att driva politiska kampanjer och debatterar med varandra allt högre ovanför tittare läsares och medborgares huvuden.En tydlig antidemokratisk utveckling där medborgarens röst försvunnit.Att vi engerar oss via nätet istället för att försöka nå politiker och journalister är ett symptom på ett politiskt utanförskap
  och genom klimatfrågan har vi fått ytterligare bekräftelse på att gammelmedia och politiker vuxit ihop så till den milda grad att censur och förhindrande av den demokratiska debatten
  har blivit dem emellan legitimerad.
  Så det är inte konstigt att det bildas lokala nätverk näår allt fler faktiiskt inser att den representativa demokratin faktiskt är bortsopad.Politiker och journalister röstar på varandra och de är allt mindre intresserade av vad väljare tycker.Våra riksdagsmän styrs av sin partiledning och när det ska tryckas på knappar i riksdagen betyder väljarna i det distrikt riksdagsmannen representerar….ingenting!!

 8. (En liten artikel jag totat ihop ang alternativ energiproduktion. Även postad på annat håll. –AE)

  Debatten om ”alternativ energi” är ju gammal, och fick sitt första stora genomslag på 70-talet genom den (ganska tillfälliga) försörjningskris som uppstod genom OPEC:s oljeembargo 1973. Samtidigt hade vi även kärnkraftsdebatten. 
    Jag hittade en bok från nästan 30 år tillbaka, Med egen kraft (BonnierFakta, 1981), av Staffan Andersson och Amelie Tham. Underrubrik ”En handbok om elva alternativa energianläggningar”. Boken skildrar elva konkreta projekt för ”alternativ” (= inte olja, kol, kärnkraft etc) energiproduktion. Det var projekt som fanns vid den tiden, installerade och klara, och de presenteras med bild, data, diagram, uttalanden från personerna bakom, osv.
     Det tyckte jag lät som en bra möjlighet att kolla upp hur det gått för ”alternativ energi” i praktiken!
    Det handlar om 11 projekt som lovordas stort och som har haft tre decennier på sig att utvecklas och avsätta spår. Jag satte Google i arbete. Jag googlade på namn på inblandade personer, orter, ev namn på företag eller gårdar, osv.
    Jag fann att av 11 projekt verkade 10 nedlagda. Iaf hittade Google inget spår av dem. Jag bedömer att två av projekten är av sådan art att de trots allt fortsatt, i annan form, så i slutänden kan man säga att 8 av 11 projekt för ”alternativ energi” visat sig inte bli framgångsrika.
    En genomgång, projekten som lever (eller har efterföljare):
    * Projektet att göra biogas från kospillning m m i Holsljunga pågår fortfarande, och får därmed sägas vara en framgång.
    * Ett projekt med värmepumpar (för husvärme) av Gösta Kylbring hittar Google iofs ingen mer info om, men eftersom värmepumpar fortsätter att installeras och faktiskt finns i någorlunda omfattning bedömer jag att det projektet inte kan sägas vara misslyckat.
    * Ett projekt med lokal, småskalig vattenkraft i Våtsjötorp hittar Google ingen mer info om, men vattenkraft existerar ju och då och då bygger någon minivattenkraftverk, så i princip bör inte den typen av projekt bedömas som misslyckade. (Problemet är bara att det finns så litet extra vattenkraft att bygga ut! Vi skulle behöva ge oss på de fyra orörda norrlandsälvarna för att få något reellt tillskott.)
  Dessa projekt verkar döda:
    * Ett nollenergihus i Hok. Isolering, solfångare, värmekamin, m m.
    * Solfångare för torkning av säd på Fröbbesta gård.
    * Solfångare för villauppvärmning av en Stig Petersson i Kolsva.
    * En särskild vedpanna installerad av en Stig Hansson, för bränning av spillved.
    * Ett energiskogsprojekt i Ånö, av en Hans Johansson.
    * Ett dieseldrivet kraftvärmesystem av en Börje Persson i Hagfors.
    * Ett vattenkraftsystem med ett s k Peltonhjul av en Hugo Hassel.
    * Ett vindkraftverk i Habo, av en Ove Rossell.
  Nå, bränna ved har vi ju alltid gjort, och vindkraft pratas det mycket om. Osv. Men just *de konkreta projekten* som lovordades i en bok för 30 år sedan verkar inte ha lett vidare. Vindkraftverket kanske blåste ned eller visade sig olönsamt. Det kanske blev tekniska krångel med de olika uppvärmningsystemen för hus. (Dessa system presenteras med diagram i boken, och tycks vara enormt komplicerade – dussintals rör som går fram och tillbaka, pumpar, behållare. Underhåll och installation torde inte vara trivialt!)
    Man kunde annars kanske tänka sig att dessa hyllade projekt skulle leda vidare. Skapa produkter som finns på marknaden, ge nya hus med samma inbyggda system – eller i förlängningen *lösa* energifrågan.
    Men så verkar inte ha skett. 8 av 11 projekt för ”alternativ energi” verkar vara försvunna efter 30 år. Och då kan man verkligen undra hur pass realistiskt det är när miljörörelsen talar om ”alternativ energi”? Sådant kan säkert ge en del, litet grand, i marginalen – men när sådana projekt skall genomföras i praktiken verkar de inte nå riktigt ända fram. Och då har försöken trots allt haft tre decennier på sig!
    Det oreras och språkas om ”hållbar” energi. Men när vi ser idéerna genomföras i praktiken verkar det som om de i 8 fall av 11 visar sig – ohållbara.
   –Ahrvid
  Ps. Naturligtvis kan man diskutera mina bedömningar av de olika projekten. Men även om man ändrar en del bedömningar förblir totalbilden av ”alternativa energiprojekt” dyster. Jag skulle nog vilja se att, typ, 10 av 11 projekt visat sig bli en framgång med många direkta spår i Google för att man skulle kunna ge tummen upp! ”Alternativ energi” verkar vara mycket snack och litet verkstad. 

 9. Hayek

  Vindmöllor är en helt annan sak än ljudet av en traktor eller en motorsåg. Möllorna står och viner mer eller mindre konstant. De kostar dessutom för oss alla och ju fler desto dyrare. Hur kul är det att känna att grannen som sätter upp en vindmölla både förpestar din miljö och dessutom får betalt av dig för att göra det? Vindmöllor bidrar ABSOLUT INGET till vår energiförsörjning! (har kan jag säga så? Det som lever kommer att förstå).

 10. Ulrik

  Holmfrid #5, #6. När jag tänker mer på Linderödsåsen….

  Det är väl så att oppositionen vill bygga ändå fler vindkraftverk än regeringen? Då undrar jag hur Ohly kan ställa upp på att skattesubventioner och elcertifikat från det arbetande folket kan få gå rätt ner i fickorna på kapitalister. Har någon hört honom svara på den frågan? Han borde väl stoppa alla subventionertill vindkraftverk?

 11. Mats Jangdal

  Slabadang har helt rätt angående demokratins förfall, tyvärr.
  Ahrvid #8
  Om 1-2 av 11 alternativprojekt lever vidare är det inte dåligt. Det är närmast strålande, med tanke på motståndet. Motståndet finns bland grannar (avund eller ”störningar”), oljebolag, elbolag, byggindustri, elintensiv industri som förädlar råvaror, kärnkraftslobbyn, regelpellar och paragrafryttare, politiker, myndigheter, forskare.
  Ingen av ovan nämnda vill att vildhjärnor ska få en snilleblixt och utveckla något där inte ovan nämnda redan har fingrarna i syltburken. Därför finns det oräkneligt antal lagar, regler och paragrafer för att se till att det aldrig händer.
  För cirka 150 år sedan tvingades Alfred Nobel flytta sin verksamhet från Stockholm till Karlskoga, för att det small lite för ofta och lite för nära kungliga slottet. När jag växte upp kunde man gå in på apoteket och köpa en mängd kemikalier för egna experiment. Frågar du efter sådant idag kommer snart farbror blå.
  All utveckling ska idag ske på kontrollerade företag eller universitet där byråkrater som inte känner igen en revolutionerande bra idé om den så hoppar upp från golvet och skallar dem, bestämmer vad som ska satsas på.
  Kan berätta en anekdot från min egen kontakt med myndigheter. År 1986 satsade vi på att rundbala allt vårt ensilage istället för att använda den tornsilo som fanns på gården. Flexibiliteten och det minskade arbetsbehovet gjorde satsningen lönsam. Men hanteringskedjan var inte perfekt. Så när jag på våren 1987 fick se en annons för en teleskoplastare skrek jag rätt ut till frugan, En så’n ska vi ha! Säljaren kontaktades, som redan nästa dag kom hem till mig med en demomaskin. Den var helt rätt. Vi räknade hem investeringen och slog till. När jag sedan begärde tillstånd av lantbruksnämnden, som borgade för våra lån, att få avyttra fast egendom (tornsilon) som låg till grund för en del av fastighetsvärderingen så kom de på besök, en hel billast med byråkrater. De gick runt och tittade på mina rundbalar och lyssnade hummande till min beskrivning av hur hanteringen gick till. När vi sedan kom till maskinhallen och de fick se teleskoplastaren skrek de ut av fasa, Vad är det där? Jag förklarade och beskrev. På den här tiden skulle bönder endast ha jordbrukstraktorer (enligt experterna). De stackare som köpte begagnade lastmaskiner för att de trots allt var bättre jordbrukstraktorerna till lastning blev fördömda. Här hade jag gått och köpt en spritt ny maskin av ett slag de aldrig hade sett eller hört talas om. Jag försvarade mitt köp, men fick på stående fot avslag på min begäran om att få sälja tornsilon. En förklaring de gav var, att det förstår du väl att en vanlig bonde kan inte prova ut ny teknik! Sådant ska ske på statliga anläggningar som SLU och liknande, Sedan ska det utvärderas på särskilda försöksjordbruk innan en rekommendation kan ges till vanliga bönder.
  Mitt försvar var att det kan de vänta på som ärvt sina gårdar och sitter skuldfria, men jag som lånat varenda sekin var tvungen att ligga före vågen för att få en konkurrensfördel.
  De kastade sig in bilen, med orden, Räkna med att du aldrig mer kommer att få hjälp av nämnden, så smällde de igen dörren och försvann. Tack, sa jag, jag klarar mig nog bättre utan den hjälpen, och det gjorde jag. Men jag tror inte de hörde mig.
   
  Än i denna dag talas det vackert om utveckling av små och medelstora företag. Det talas om att ta vara på idéer och få dem att bära frukt. Men tro inte ett ord av det ni hör. De är livrädda för nya idéer som ändrar på deras ordning.
  Angående vindkraft, om de bara tog bort alla tokiga regler för småskaligt experimenterande och alla subventioner till sina egna darlings, så skulle vi ganska snart få veta vad som funkar och inte funkar i verkligheten. Evolutionen har visat att utan risk har man inte en chans. De försöker eliminera alla tänkbara risker och samtidigt förstör de alla chanser.

 12. Jimmie Lindberg

  Vindkraft en gammal förlegad energiform!
   
  Vindkraft är något vi hållit på med under lång tid. Problemet med vindkraft är att det är ett ineffektivt sätt att producera el på. Det behövs stora mängder produktionsplatser och idag försöker industrin att kompensera ineffektiviteten genom att bygga större och fler vindkraftverk. Det med ursäkten att det är grön energi och att vi måste minska våra CO2-utsläpp. Sverige har dock inga CO2-utsläpp i sin elproduktion, utan är redan idag världsledande i grön energiproduktion. I andra länder kan man minska effekten i sina olje och kolkraftverk när det blåser. I Sverige måste vi bygga ut vattenkraften för att kunna förse oss med ström när det inte blåser. En grön energi skall alltså kompensera för en annan, ologiskt eller hur! Dessutom finns det ingen energiform vi använder i Sverige som kan skada naturen och miljön i samma utsträckning som vindkraft, om vi bortser från en härdsmälta förstås. Vindkraften kan inte heller ersätta kärnkraft då den är allt för varierande i sin elproduktion. Vindkraft är det dyraste alternativ vi kan välja. Inte nog att vindkraftverk är olönsamma och behöver skattefinansiering, de kräver dessutom en kraftig utbyggnad av stamnätet som att det byggs reglerkraft. När vindkraftsprofitörer lämnar in sina ansökningar så tvingas dom salta sina siffror för att över huvudtaget närma sig något som visar lönsamhet. Ofta påstås vindkraftverk kunna producera mer än dubbelt så mycket som det i verkligheten är möjligt. Att vindkraftsindustrin ska få bygga vindkraftverk för ca 400 miljarder på osanna uppgifter och dessutom ska vi betala kalaset med skattemedel och elpriser måste vara något av en skandal. Att vi i Sverige gått på vindkraftslobbyns lögner må vara hänt men varför låter vi oss inte lära av andra som gjort misstaget, t.ex Spanien? Att Maud Olofsson öppet i media står och säger att hon ska skynda på tillståndet för Svevinds-satsning i Markbygden utanför Piteå, när hennes egen son är en av cheferna i företaget måste ses som korruption. Dessutom ger det föga trovärdighet till Centerns vilja att driva på vindkraftsutbyggnaden. Stoppa vindkraften innan Sverige gjort ett stort misstag som kommer skada svensk natur och miljö för generationer framåt. Allt bygger på att vissa personer kommer tjäna pengar på vindkraftseländet, utan att vi gör något för miljön.
  Jimmie Lindberg, Vebäck

 13. Det här handlar om rätt till vår natur, och rimliga gränser för en Industrietablering i vildmarken.
  För vi som bor i områden fortfarande tysta på Linderödsåsen så handlar det inte om att total tystnad, utan att bevara den exceptionellt låga störnivån som bara finns kvar här och på något annat ställe i Skåne. Vi är en mix av bofasta bönder, skogsägare, villa ägare  och  fritidsboende, som har har bott här i generationer eller flyttat hit och stannar av enkla skälet naturen, och i detta begrepp så ingår våra vardagsljud men oxå den känslan av nästan total tystnad vissa dagar. Den genomgående kommentaren från folk som besöker oss är ”va tyst o lugnt det är”. Denna Linderödsåsens stora kvalitet vill vi värna om. Då vill vi påtala att detta området är och ska då förbli ett så kallat ”tyst område” i kommunernas planer och då ha 35dBA som maxvärde på Buller.

 14. ThomasJ

  Dalmasarna kan mkt väl behöva en egen VKV-hemsida,
  läs här:

  http://www.regeringen.se/sb/d/12858/a/142148

  Mvh/TJ

 15. Mats J:
    Du har en talande historia om byråkrati och krångel.
    Vad gäller energiproduktion är det dock så att alla lever under samma ok. Skall man bygga vattenkraft, kärnkraft eller vad som helst finns förstås oändligt med byråkrati. Läget är lika (illa) för alla, m a o.
    Naturligtvis bör vi sträva efter att dra ned på byråkrati, regleringar, politikers småpetande i allt, osv. Men det är en litet större debatt.
    Jag har f ö inget emot ”alternativ energi”. Det får folk gärna syssla med. Enda kravet är att de betalar för det själva, och inte drar in mig eller hela samhällsekonomin i det.

  –Ahrvid

 16. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A  Jönsson
  Centerpartiet och LRF har i denna fråga lierat sig med Miljöpartiets klimatalarmism.  Inom  LRF-sfären finns många lantbrukare som vill kamma hen snabba subventionspengar genom att upplåta mark till vindkraftverk.  Maud Olofsson arbetar för en uppluckring av bygglagen som syftar till att göra närbelägna sakägares, t ex villaägares och sommarstugeägares,  rättssituation osäkrare.  Ett nyligen uppmärksammat fall i Wånga  i Skaratrakten illustrerar hur svagt villaägares rättsläge är. 
  Vindkraftverk  har byggts 450 meter från fastighet.  Nu skall 500 meter gälla, memn inte från tomtgräns utan från bostadshusen.
  Det är uppenbart att t ex villaägare i framtiden  i större omfattning  riskerar  att få sina fastigheter i stort sätt osäljbara medan  taxeringsvärden och banklån kvarstår oförändrade.
  Liknande projekt planeras bland fritidshus i känsliga  skärgårsdsområden.
  Man frågar sig varför  det skall byggas vindkraftverk  inom sådana  känsliga områden då  det i Sverige finns enorma  obebodda viddor och impediment  där inga människor  berörs att  ta i anspråk.
  Några enskilda markägares   subventionsdrivna intressen prioriteras på andra sakägares bekostnad.  Det är Centerpartistisk  politik. 
  Kjell-A  Jönsson  

 17. Mats Jangdal #4

  Jag tycker att du tänker rätt. Du svarade på en fundering från mig i en annan tråd. Bra svar tycker jag. Och ett bra förtydligande.

  Men eftersom jag på senare tid har undvikit att kryssa rutan om meddelande via e-post så har jag svårt att hitta tillbaka och svara på den ursprungliga kommentarens kommentar… 😉

  Att göra sig fri från olika beroenden av andra är ju helt rätt tänkt. Men det hindrar ju inte att man ändå tycker att det är OK att skicka en slant till en gemensam pott.

 18. Ulrik

  ThomasJ #13. Hur många vindkraftverk vill man ha i Tällberg? På Sollerön? Om Dala Djupgas skulle återuppstå och fungera – skulle det förbjudas, eller är det en särskild sorts grön gas i Dalarna?

 19. Erik L

  Ett kärnkraftverk tar kanske upp samma yta och förfular som 4 vindkraftverk, men genererar 1000 ggr mer energi, dessutom när man behöver den som mest, inte minst. Eller så kan man säja att vindkraftens utbyggnad inkräktar på miljön , djur och människor 100o gånger mer än kärnkraften gör. Är det något vi bara ska stå ut med?  Bra med privata iniativ som försöker stoppa detta tokeri.

 20. Mats Jangdal

  Ahrvid #14
  ”Reglerna är lika för alla.” Jo, förvisso, men de är skrivna för att passa de redan stora. Fri konkurrens blir därigenom en villfarelse.

 21. Ahrvid Engholm #14

  Byråkratin och reglerna hindrar de små och har kanske en viss kontroll över hanteringen hos de stora. De allra största har råd att tolka och utnyttja byråkratin och reglerna bäst.
  Det är kanske storskaligt effektivt i det korta loppet, men det är inte kul att se från läktaren. Speciellt inte när man får betala biljetten i efterhand.

 22. ThomasJ

  Ulrik #17: Sorry, det känner jag inte till. Jag får stadigt nyhetsbrev/info från regering & departement och ett av dagens var det jag länkade till, för din/er vidare info. Huruvida Dala Djupgas öht. kan återuppstå är jag tveksam till – speciellt inte när miljöministern uppenbarligen ’utvalt’ Dalarna som ngn form av  ’exemplariskt’ område för sina vansinniga energifantasier… Synd om/för ’masarna’…[?]
   
  Mvh/TJ

 23. Jimmie Lindberg

  Efter kontakt med energimyndigheten idag blev jag rätt så upprörd. De påstår att Fastighetsvärdet inte minskar om det byggs vindkraftverk 500 meter från en fastighet, Att trots en ”tendens” till ökad ljudnedsmutsning när verken blir gamla så ska man inte ändra på riktlinjer,  Att vindkraftverk är lönsamma med andra ord är de det samma som den vindkraftslobby som infört en massa glädjekalkyler i vindkraftsdrömmen. Det är dessutom intressant att de håller med om att vi inte kan sänka våra CO2-utsläpp med hjälp av vindkraften. Nej tanken är att elbolagen ska sälja elen till våra grannländer som använder fossila bränslen i sin energiproduktion. Alltså så ska vi med våra skattepengar betala för att privata företag ska tjäna pengar på att hjälpa våra grannländer att minska sina CO2-utsläpp. Då kunde vi ju lika gärna subventionera vindkraften i Danmark så slapp vi förfula och förstöra Sverige. Vem kan ha förtroende för lilla Maud och hennes kompis Carlgren, de lyser av inlompetens och inte blir det bättre av att dom öppnar munnen. Det finns mycket bättre alternativ än att offra svensk landsbygd, stoppa vattenfall från att fortsätta spy ut CO2.
  Jimmie Lindberg, Vebäck

 24. Red Hansen

  Dags för en ”Folkkampanjen mot vindkraft” Som samlingsorganisation för dom olika smågrupperna

 25. ThomasJ

  Jimmie L #22: Kolla in länken: http://sv.wikipedia.org/wiki/tomas_K%C%A5berger .
  Den visar Cv:n för generaldirektören för Energimyndigheten, [så länge den nu får ligga kvar..]
  Ur denna kan snart/enkelt utläsa bakomliggande vurm för VKV. Det är rejält obehagligt att ingen har kollat evtl. jävsituationer i denna oerhört vikiga myndighet – trots åtskilliga påtalanden från flertal personer.
  De s.k. ’mål’ för ’förnybar energi’ som ’regeringen’ antar => stiftar/tvingar, kommer från denna myndighet…, och vem sätter ’tonen’ där…?
   
  Bra att du ringer – flest möjliga uppmanas göra sammalunda, fler ggr. om dagen… och borra, gräva, borra, gräva… släpp inte luren förrän bemyndigad person givit besked som SKA bekräftas skriftligt.
  Övriga intressanta kontakter/-personer finns hos Boverket, Länsstyrelserna [miljöenheten], kommunala planavdelningar, kommunstyrelser för att nämna ett par.
   
  Keep it up! 🙂

   
  Mvh/TJ
   

 26. ThomasJ

  Sorry, fel länk ovan, korrekt här:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_K%C3%A5berger

  Mvh/TJ

 27. ThomasJ

  Red H. #23: Ingen dum idé alls – betänk 4. oktober rörelsen…, länk:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/4_oktober-demonstrationerna
  Varför är [månne] Svenskt Näringsliv så tysta/återhållsamma… Har man där också målat in sig i ett omöjligt hörn… Go figure! 😉

   
  Mvh/TJ

 28. Jimmie Lindberg

  Skriv insändare, ring och maila politiker, diskutera på arbetsplatsen, gå med i motståndsföreningar tillsammans kan vi nå politikerna. Det är valår och låt oss ta upp vindkraften på dagordningen. Vår natur och landsbygd står på spel och allt för att elbolag och andra profitörer ska få mer i fickan. Motivet är att elbolag, markägare och vindkraftsprojektörer ska berika sig med hjälp av våra skattepengar för att kunna exportera dyr vindkraftsel utomlands. Vi själva behöver inte den.
   
  Jimmie Lindberg, Vebäck

 29. Anna Andersson

  Tips!

  Ang ”Ett energiskogsprojekt i Ånö, av en Hans Johansson.”

  Om intresserad, så börja koll anämre och leta djupare. Allt sår inte rätt till där. Finns flera projeklt han varit inblandad i och inget av dem verkar vara helt hundra…