förstör landskapet

Upprop mot vindkraft

Föreningen Svenskt Landskapsskydd m.fl. publicerar nu ett upprop mot vindkraft, som de anser vara ineffektiv och förfula landskapet. Uppropets text återges nedan. ”Upprop mot industrialisering av naturlandskapet med vindkraft” 2009-04-22 16:31 Detta är ett rop i protest mot en regeringspolitik som leder till att delar av vårt land förvandlas till industrilandskap för produktion av vindkraftsel   →