Upprop mot vindkraft

Föreningen Svenskt Landskapsskydd m.fl. publicerar nu ett upprop mot vindkraft, som de anser vara ineffektiv och förfula landskapet. Uppropets text återges nedan.

”Upprop mot industrialisering av naturlandskapet med vindkraft”

2009-04-22 16:31

Detta är ett rop i protest mot en regeringspolitik som leder till att delar av vårt land förvandlas till industrilandskap för produktion av vindkraftsel och samtidigt bara ger en försumbar minskning av utsläpp av växthusgaser.
En lång tradition med lagar och bestämmelser för samhällsplanering som vuxit fram för att skilja människors närmiljö från industriell verksamhet håller nu på att brytas upp och ersättas av ett regelverk vars uttalade syfte är att gynna och underlätta byggande av tusentals vindkraftverk i områden där människor bor och verkar sedan århundraden, i naturområden som i andra sammanhang betecknas som omistliga och värdefulla för välbefinnande och rekreation, i orörda områden som i turistbroschyrerna gärna kallas ”Europas sista vildmark”.
Exploateringen av mark för vindkraftutbyggnad drivs av ett generöst subventionssystem som garanterar lönsamhet. Det lockar till investeringsplaner som kan te sig groteska i sin omåttlighet. I Markbygden, Piteå kommun, vill vindkraftindustrin bygga 1101 vindmöllor, på Värmlandsnäs i Vänern över 200 stycken.
Lättförtjänta pengar frestar till oseriöst handlande. Fusk med miljökonsekvensbeskrivningar vid ansökningar om bygglov är utbrett, fr.a. vad gäller buller, skuggpåverkan och uppgifter om energiproduktion. Kommuner och länsstyrelser saknar ofta kompetens eller intresse av att ifrågasätta uppgifterna.
Vi accepterar inte den obalans som råder i värderingen av den enskilda människans intressen och vindkraftindustrins intressen. Staten pressar fram en utbyggnad med lagar och direktiv som styr myndigheter, domstolar och kommuner ned till den enskilde miljönämndsledamoten med beskedet: vindkraften skall byggas ut! Den som drabbas är hänvisad till att klaga hos en myndighet som redan är part i målet. Förtvivlade människor får sin boendemiljö förstörd, de finner att värdet på deras fastigheter plötsligt reduceras eller rent av raderas. De tvingas dessutom att betala katastrofen med ett merpris på el som skall fylla gapet mellan kostnader och erforderliga intäkter för att inkräktarnas vindkraftaffärer skall gå runt.
Den massiva utbyggnad av vindkraften som nu inletts kommer att föröda boendemiljön för tusentals människor, den kommer att göra oförlåtliga ingrepp i vårt landskap, den kommer att ge oss ett försämrat elenergisystem som blir dyrare, mindre effektivt, svårare att styra och inte längre pålitligt. Mot dessa förluster ställer regeringen den förmenta vinsten att vindkraft skulle bidra till minskning av utsläpp av växthusgaser. Sett till situationen i hela EU är det precis tvärtom! Till följd av behovet av reglerkraft bidrar vindkraften i högsta grad till utsläpp av växthusgaser och till att permanenta energisystem med stort inslag av kolkraft. Det är inte förnyelse, det är stagnation.
Staten skall värna allas rätt till försvar mot övergrepp. Om vindkraftindustrin ges förmånen att få bygga ut med hjälp av subventioner och stödjande regelverk, skall den enskilde medborgaren också beredas ett lika generöst stöd för möjligheten att kräva sin rätt.
Vi behöver fler underskrifter för att kunna driva vår protest framgångsrikt.
Stöd Uppropet genom att meddela Ditt namn och telefonnummer el. Din adress till fsl@landskapsskydd.se. Följ upp vilka personer som stödjer Uppropet via en länk ”Vi stödjer Uppropet” på förstasidan av FSL hemsida www.landskapsskydd.se eller direkt via länken http://www.landskapsskydd.se/artikel/FSL2009Memo313 [OBS tillgängligt först efter att man anmält sig]
Föreningen Svenskt Landskapsskydd med följande anslutna föreningar:
Aktionsgruppen LBL i N Vånga, Bevara Linderödsåsen, Färingtofta Norra Ideell Förening, Kolerbygdens Landskapsskydd, Landskapsskydd i Strängnäs, Livsmiljö Värmlandsnäs, Milletorps Byalag, Romeleåsen Södra Natur och Miljö”
Ha en bra dag! / Have a nice day Vänliga hälsningar / Kind regards Bertil Persson, sekr. FSL

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Undroms UFO

  Det gick inte att ”skriva på” ….kan vi inte ha en egen namninsamling som länkas till den som är svår att gå in på ? Maggie sätt igång!!

 2. Undroms: Vi skulle visst skicka in namn och adress till deras emailadress: fsl@landskapsskydd.se
  Det går dock alldeles utmärkt att skicka dessa uppgifter till mig så sammanställer jag en lista för vidarebefordran. 🙂

 3. Undroms UFO

  Jag gjorde ett nytt försök…vi får se.

 4. Lars G

  Ja, det blir en ”lustiger dans” när olika gröna schatteringar käbblar om grön kraft i den krassa verkligheten långt ifrån NGO-kontorens visionsmöten. Läs gärna nedanstående i New Scientist:
  http://www.newscientist.com/article/mg20227041.300-green-and-mean-the-downside-of-clean-energy.html?full=true&print=true

 5. Thomas

  Borde man då inte också ha ett upprop mot kraftledningar och vägar som skär igenom landskapet lika brutalt?

 6. L

  Thomas, såna upprop har vi väl alltid haft. Även mot järnvägar, inte minst Botnia-banan…

 7. Thomas #5
  Nej inte alls.
  Vi vill inte ens protestera mot nya skidliftar där de gagnar samhället.

 8. .. och speciell inte när de har noll påverkan på kimatet!

 9. Thomas

  Uffeb, skidliftar har inverkan på klimatet. I en skidbacke hugger man ned skogen vilket vintertid gör att man får en snötäckt backe istället för en ofta mörk barrskog. Det påverkar albedo och därmed klimatet.

 10. L

  Thomas, det låter som ett trevligt sätt att klimatkompensera för SUV:arna vi åker till backarna med… 😉

 11. Tkomas #9
  Jag håller delvis med. Mitt främsta argument för att tillåta skidliftar på Städjan är just att behålla fjället obevuxet. Men inte på grund av ändrat albedo. Mer på grund av fritt fram för vindarna och ett kärvare lokalt klimat. 
  Dessutom skulle det motverka en negativ klimatförändring, som du påpekar.

 12. Christopher E

  Ett underbart välformulerat upprop. Skönt att inte känna sig ensam, och läsa sådant som jag har hävdat i åratal. Det blir många påskrifter från mitt område, det utlovas. Folk är förtvivlade här.
  Thomas kommentar är svår att förstå; är du allvarlig har du förstått just hur oerhört många ledningar och vägar infrastrukturen runt vindkraften kräver. Bra i så fall. (Kraftledningar oftast nedgrävda numera dock, åtminstone här där Gudrun var som värst och man lrde sig en läxa.)
  Om du löjlar dig som vanligt har du inte förstått just hur störande vindkraftverk är, ett rätt vanligt fenomen bland vindkraftens vänner som just ofta är boende i större städer och tätorter, och inte har en aning vad de talar om, men många åsikter. De nya snurrorna är inte de små som byggdes för förr, de är nu minst 150 meter höga och enligt nya lagar försedda med mycket starka blinkande röda ljus. Dessa är störande flera mil bort och lyser upp väggarna i ett nedsläckt rum mer 10 km bort. Verk högre än 150 meter får ännu starkare vita blixtljus. Jag har 28 verk inom synhåll varav 9 (snart 15) med blinkande ljus så bespara mig att påstå att jag överdriver.
  Du brukar säga att du vill se sjärnhimlen, Thomas. Håller med dig, men du kan stanna i stan för på landet störs de numera ut av snurrljus.
  Jag tror inte på allvar att denna lista kan stoppa vansinnet, men ändå skönt att göra en markering. Däremot är regeringens vindkraftsmål omöjligt på sikt då protesterna bara kommer att växa.

 13. Torsten Wedin

  Thomas #9:
  En ”sketen” skidlift kan väl inte påverka albedo mera än i någon decimal långt till höger. Men det är klart, om skidliftarna breder ut sig som golfbanorna så håller jag med dig. 
  Det kanske är slalomåkarna som orsakar AGW? 😉 Hur är det med golfarna? Har du analyserat det?

 14. Torsten Wedin

  Tillägg till förra inlägget:
  Skidliftarna borde väl ge en sänkning av temperaturen eftersom de vita skidbackarna reflekterar mera solljus än mörk granskog.

 15. Red Hansen

  Helt sanslöst att det får byggas reelt miljöförstörande vindsnurror varsomhelst. Speciellt med tanke på det katstrofalt usla resultatet av politiskt korrekta kW/h i förhållande till pris och förstört landskap.

 16. Torsten Wedin

  Vindkraften är en parentes. Punkt slut.

 17. Thomas

  Torsten, jag sa aldrig att det var en stor effekt 🙂

 18. Tkomas #9

  Jag håller delvis med. Mitt främsta argument för att tillåta skidliftar på Städjan är just att behålla fjället obevuxet. Men inte på grund av ändrat albedo. Mer på grund av fritt fram för vindarna och ett kärvare lokalt klimat. 

  Dessutom skulle det motverka en negativ klimatförändring, som du påpekar.