Och här ett annat upprop

På The Climate Scam finns det något für alle. Gillar ni vindkraft men inte kärnkraft så kan ni t.ex. ansluta er till Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Med anledning av minnet av Tjernobyl-olyckan organiserar de en protestaktion mot kärnkraften. Det är bara det att de i pressmeddelandet glömt att meddela var och hur. Nåväl.
Så här skriver Folkkampanjen bl.a.:
Fredagen 25 april 1986 förbereddes reaktorn Tjernobyl-4 för ett test dagen därpå. Allt gick fel och världens hittills största kärnkraftsolycka var på lördagen ett faktum. De som deltog i släckningsarbete och övertäckning av reaktorn dog efteråt. Hela tiden uppstår nya hål som läcker radioaktivitet. Det hela ska täckas över en andra gång. Men helt säker kan den aldrig bli, och den kommer att vara radioaktiv i minst 100 000 år.
Olyckan skördar ständigt nya offer. Cancer är vanligt i de besmittade områdena, inte minst barn är drabbade av leukemi, sköldkörtelcancer och olika missbildningar.
Även delar av Sverige fick sin del. Främst på vissa ställen utmed norrlandskusten men även i inlandet kan man fortfarande inte plocka svamp, äta fisken eller viltet man jagat.
(…) Civil kärnkraft ger material till atomvapen — ?de siamesiska tvillingarna?.
Kärnkraften räddar inte klimatet. Den blir dyr, tar lång tid att bygga och är långt ifrån koldioxidneutral.
Mer kärnkraft hindrar riktiga klimatsatsningar. I Finland där man bygger en dyr, ny reaktor har satsning på alternativen helt kommit av sig.
Kunskap och teknik för effektiva och hållbara energilösningar finns redan. Det är bara att bestämma sig och sätta igång!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Sanningen är förstås att den värsta kärnkraftsolyckan vi haft i historien, och som är omöjlig i svenska och nyare verk, inte gav i närheten av så allvarliga konsekvenser som kärnkraftsmotståndare hävdat i sin propaganda sedan ”Kinasyndromet” var populär.
  Ca 60 personer dog, de flesta vid arbete direkt vid den blottade härden. Sköldkörtelcancer ökade bland barn, men var behandlingsbart.
  Uppgifterna om missbildningar etc är rena skrönor som debunkats av stora internationella undersökningar på plats. Onödig tvångsförflyttning av människor och alarmistisk skrämselhysteri i väst (minns ni 300 Bq/kg-gränsen?) gjorde betydligt mer skada än själva olyckan.
  Lärdomen av Chernobyl är snarare att om en så urusel reaktordesign vid värsta tänkbara händelseförlopp inte gav värre effekter, så kan vi lugnt fortsätta med vår egen kärnkraft och dessutom bygga ut den.
  PS. Jag har självklart sympati för de som ändå drabbades och är glad att nyare reaktordesign är säker.

 2. Thomas

  Christopher, att påstå att 60 personer dog efter Tjernobyl är inte speciellt seriöst. Det baseras på att folkbokföringen i samband med Sovjets sönderfall är så dålig att det är svårt att göra pålitliga epidemologiska studier. Hur tror du t ex de personer drabbades som på bilder kan ses stå vid stängslet och titta in på branden? Ingen vet, det har inte gått att fastställa vilka det var. Typ 6000 är en rimligare siffra för antal döda.

 3. Peter Stilbs

  Sköldkörtelcancer, även för personer födda långt efter 1986, påstås ofta vara vanligt i det drabbade området. Det är säkert debunkat – men sprids ändå som en sanning.
  Jod-131 har ju en halveringstid på 8 dagar, så det hela måste vara ett rent påhitt.
  Däremot så utsattes de tvångskommenderade soldater och brandmän som skulle röja upp för dödliga eller mycket skadliga stråldoser.

 4. Christopher E

  Thomas; Dina gissningar ger jag inte mycket för. De finns de som gissat 200 000 också.
  De enda seriösa data vi har är dessa. Läs och lär.
  Eller strunta i att läsa och hävda att åtta olika FN-organ gör en sammanställd rapport som är helt oseriös, vilket vore lite underhållande i ditt fall.

 5. Adolf Goreing

  #2 Nej du Thomas! IAEA kom in på ett tidigt stadium. Alla resultat pekar på BETYDLIGT färre döda än väntat. Både akuta och stokastiska (sena skador). De tusentals döda som skulle dö i allehanda cancrar har uteblivit helt. Det går inte att urskilja från bakgrunden. En viss ökning har hittats av vissa cancertyper, ja, men de går inte att härleda till Tjernobyl. Snarare till samhällets ekonomiska kollaps några år senare. Mycket tyder på att antagandet att dos vs. cancerinduktion inte stämmer för de förhållandevis låga doser som allmänheten fick. Om de forskare som tror på en tröskeleffekt har rätt, och mycket forskning tyder på det, då borde fokus läggas på avfallshantering och brytning osv istället. Dessutom släpper ett kolkraftverk ut betydligt mer aktivitet än ett kärnkraftverk.

 6. Thomas

  Chirstopher, har vi inte disktuerat det här förut? Och försökte då du inte även denna gång med den där länken som inte säger vad du påstår att den gör. Klickar du t ex på och läser ”Summary 2006 report” finner du där ungefär de siffror jag anger.  När jag säger 6000 är det en siffra jag fått just från IAEA/WHO. Så tyvärr, ditt försök där i slutet var bra, men du får nog hålla dig till att du aldrig tror på FN vare sig det rör sig om klimat eller kärnkraft.

 7. Thomas: Den sidan Christoffer länkade till är ett sammandrag av det som står i denna rapport: http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf
  Jag citerar (fetstilen min):  Claims have been made that tens or even hundreds of thousands of persons have died as a result of the accident. These claims are highly exaggerated.
  Räknar man ihop dödsfallen nämnda på sida 14 till 17 i den rapporten landar man på 64 döda. De mest pessimistiska bedömningarna man gör är upp till 4000 döda… men med reservation för att den siffran med stor sannolikhet kommer att bli mycket lägre.
  Tjernobyl var en allvarlig och onödig industriolycka. Men påståendena om tusentals döda och annat trams hjälper inte vare sig de drabbade eller världen i allmänhet. Tjernobyl var ett undantag. Ingen annan civil kraftproducerande reaktor har dödat en enda människa… inte ens Harrisburg, trots att det var frågan om en allvarlig härdsmälta.

 8. Janne

  2 # Du skriver Adolf Goreing: ”Dessutom släpper ett kolkraftverk ut betydligt mer aktivitet än ett kärnkraftverk.” Vad menar du med det? Kan du utveckla?

 9. Chernobyl skall givetvis inte bagatelliseras. Sovjetregimets svekfulla hantering er va ukrainerna kommer ihåg på linje med Holomodor. 
  Olyckan intraff som en blanding av dårlig inherent reaktorkonstruktion ( ingen inneslutning) , en forskare som inte visste va han ställde till med  (nedpowring ned til ostabil effekt) och bristfälling rutin ( skulle ha ställd om en brytare innan nedpowringen) 

 10. Christopher E

  Jo, Thomas, vi har gått igenom detta förut och 6000 är inte en uppmätt siffra, utan en projektion baserad på LNT-hypotesen.
  Ca 60 dödsfall är vad man hittat. Så är det bara. Ingen förhöjd dödlighet i övrigt.
  Men att jag tror på mätningar och du på simuleringar är ju ingen nyhet. Lägg också märke till att osäkerheten med statistiken efter olyckan ansetts snarare attribuera dödsfall till olyckan som inte beror på strålning, tvärtom vad du hävdar.

 11. Janne: ” ”Dessutom släpper ett kolkraftverk ut betydligt mer aktivitet än ett kärnkraftverk.” Vad menar du med det? Kan du utveckla?”. Kol innehåller uran. Så gott som allt du bryter ur jorden innehåller spårmängder av uran. Elda kol, så släpper du ut en del av detta uran i luften. Den mängd uran som släpps ut från koleldade kraftverk är långt större än den mängd uran som släpps ut i biosfären av uranbrytning, kärnkraftverk och förvaring av använt bränsle.
  Rapport från Oak Ridge: http://www.ornl.gov/info/ornlreview/rev26-34/text/colmain.html

 12. Janne

  Till Michael Karnerfors – tack för svar om uranet i kolet. Då fick jag veta något som borde tillhöra allmänbildningen.

 13. calle

  Titta bara var vi i Sverige har den strörsta U fyndigheten. Det är iof inte kol utan i svarta skiffrar, alunskiffern.

 14. Adolf Goreing

  #8 Janne, under normal drift från ett kolkraftverk frigörs radioaktiva isotoper som normalt är bundna i kolet och sprids via rökgaserna. Dessa mängder är klart mätbara och skulle det handla om ett kärnkraftverk så skulle det omedelbart stoppas med samma utsläppsmängder.
  Dessutom, de askhögar som blir kvar innehåller också stora mängder olika isotoper, framförallt radioaktiva tungmetaller. Man har på vissa ställen noterat att de så småningom tar sig ner i grundvattnet eftersom askhögarna ligger helt öppet för väder och vind.

 15. Med Tjernobyl avklarat… om vi sedan börjar titta på de övriga punkterna i FmKK’s argumentation…
  Civil kärnkraft ger material till atombomber
  …är som att säga att konstgödsel ger material till terrorister (Oklahoma-bomben exempelvis var en ANFO-bomb). Faktum är att civila bränslecykler ger extremt dåligt plutonium som måste isotopsepareras för att få ut Pu-239 som är det enda som funkar i kärnvapen. Detta är dyrt och jobbigt samt drar till sig uppmärksamhet från övervakande organ.
  Betydligt enklare, billigare och alltigenom ”bättre” är att skaffa sig en busenkel grafitreaktor av kanaltyp, som Windscale eller Hanford, som ifrån naturligt uran gör prima Pu-239. Kunskapen är bara (ironi) ca 65 år gammal hur man gör detta…
  Påståendet att kärnkraften inte hinner göra något åt klimatkrisen gäller även förnybara enerikällor och effektiviseringar. Skall vi tro det argumentet är vi kokta ändå, vad vi än gör.
  Professor David MacKay tar upp påståendet i sin bok ”Sustainable Energy, without the hot air” (http://withouthotair.com) och visar att byggtakten som man påstår behövs redan har uppnåtts vid tidigare tillfällen.
  Jag väntar fortfarande på att miljönissarna skall komma med siffror som visar på att deras lösning hinnern implementeras fort nog för det enda de hittils har sagt är ”Kärnkraften klarar det inte” men de har inte kommit med den viktiga fortsättningen: ”…men våra lösningar klartar det”.
  Slutligen påståendet ”Kunskap och teknik för effektiva och hållbara energilösningar finns redan. Det är bara att bestämma sig och sätta igång!”. Detta är skitsnack. Man har fortfarande inte lärt sig hur man tvingar vinden att blåsa på kommando eller hur man borrar hål igenom hela jorden så att den inte skuggar solpanelerna på natten. Och om FmKK påstår att man kan spara bort 85% av världens energiförsörjning, vilket är andelen som idag går på fossilt och förbränning av biomassa, så ljuger de så det står härliga till.
  Dagens förnybara energikällor är inte hållbara, men kärnkraft, är det.

 16. Till Tjernobylkatastrofen får man inte glömma alla aborter och allt vad de för med sig. Visst räknar man med tiotusentals om inte rent av hundratusen.  Grundat på vetenskap eller skrämselpropaganda?

 17. Steve

  Aktionen går förstås av stapeln i morgon 25/4.  Mynttorget 12.30, marsch mot Sergels torg 13.00.  Grön ungdom.   Men också:  Nils Axel Mörner talar om slutförvaret.
  http://www.folkkampanjen.se/fmkk_aktuellt.htm#Demonstrera_
  Tack, bästa kommenterare här, för en problemöversikt (Tjernobyl) man väl aldrig sett i mainstream media.

 18. Thomas

  Michael, det är helt riktigt att man bara kunnat identifiera ca 60 döda, men som jag skrev är folkbokföringen så bristfällig att man inte kan mäta en ökad dödlighet på 4,000-6,000 vilket är vad man förväntar sig utgående från de etablerade uppskattningarna av utsläppens storlek och hur farliga dessa är. Sen kan man naturligtvis, som Christopher, hävda att dessa beräkningar är fel, att risken vid små stråldoser är närmast obefintlig, men det tycker jag är rätt olämpligt att göra.
  Vi skall ju ha klart för oss att förbränning av fossila bränslen dödar tiotusentals personer om året i EU, och rimligtvis långt fler än så i forna Sovjet givet deras sämre reningsteknik. En siffra på 6,000 döda totalt sett för kärnkraften och då i en extremt dålig reaktortyp på det stora hela inte så allvarligt. Hur många minns ens olyckan i Bhopal som krävde långt fler offer, och har någon på allvar använt den som argument för att man skall avveckla all kemisk industri?

 19. Toprunner

  Sen kan man ju jämföra vindkraft mot kärnkraft i form av olyckor med dödlig utgång. Speciellt intressant om man betänker installerad  samt leverad effekt/energi. Undrar vad som komma skall ?

 20. Christopher E

  Thomas;
  Varför är det olämpligt att utgå från att små stråldoser är ofarliga, när alla data tyder på att det är så? Finns det några bevis för LNT-hypotesen, menar du?
  Bara för att du hävdar att man inte kan mäta 4000-6000 (siffran krymper neråt märker jag) så kan man väl inte utgå från att den finns?
  Jag vet att du inte är någon fanatisk kärnkraftsmotståndare, men varför så svårt att acceptera att det faktiskt är ca 60 personer som gäller? Det vore bättre du lade tid på att kritisera ”uppropet”  istället för mig.
  Att sedan även 6000 är lite jämfört med hur många som dör av föroreningar, rökning, bilar etc är ovidkommande även om det hade varit sant. Vilket inget tyder på att det är.

 21. Thomas, du tycker det är olämpligt att räkna dem som faktiskt dött. Bättre då att gissa blint på lösa boliner? Baserat på LNT-antaganden som man vet inte är korrekta?
  Nåja, den åsikten delar inte jag. Men att du föredrar liknande metoder, bara det handlar om alarmistiska budskap har ju framgått även i andra sammanhang här.
  Det är lite synd med dina så tydligt olika måttstockar. Men du får då vara medveten om att du blir bedömd med det i åtanke också ..

 22. István

  Det som har hänt i Harrysburg, har ju aldrig hänt.
  För att summera Tage Danielssons i övrigt lysande monolog.
  Inte ett enda offer i direkta olyckan.
  Däremot massor av trafikolyckor i samband med den panikartade utrymningen av staden.
  Sedan har vi en plötslig ökning av abortstatistiken som en följd av massmedia hysterin.
  På vems ansvar skriver man sådant?
  Allmänheten var ju sedan länge bombaderad med desiformationer om kraftverkens farlighet.

 23. Mikael

  Jag är sedan länge en anhängare av siffran 60 i detta sammanhang, men har på senare år mer och mer börjat tro på 350. Jag har därför gått med i organisationen 350.org som jag förmodar att de flesta här gillar skarpt. Poängen är att vi borde rösta om hur många som egentligen dog 1986, exklusive Olof Palme (han var sosse). Eftersom ni andra inte verkar kapabla att komma överens så föreslår jag att ni alla ansluter er till 350.org!

 24. Thomas

  Toprunner, den där länken du gav förefaller jämföra äpplen och päron. För kärnkraft påstås att ingen (i Väst) av allmänheten dött pga kärnkraft och det jämförs med dödssiffror för vindkraft som består av byggnadsarbetare. Jag har svårt att tänka mig att ingen någonsin dött under uppförande av ett kärnkraftverk. Byggjobb har sina risker.

 25. Gunnar Littmarck

  Visst är det så.
  Säkerhet mellan olika energisystem ska jämföras med skadade/kWh..
  Men Tjernobyl som hade två härdsmältor och en brand på 90:talet ska aldrig jämföras med västerländsk kärnkraft…
  Visst är det kul att de som överlever extrema strålningar som regel inte får några långtidsskador??
  Utom för avkomma.
  Jag läste häpet om en Rysk officiera som på 50:talet ledde grupper med fångar för att testa stråldoser efter atombomssprägningar.
  De tvingade de oliktänkande att gå med  GeigerMüllerrör och mäta strålningen notera på skyltar som slogs fast på platsen, de avancerade mot centrum tills alla var döda.
  Denna officer stod i en stridsvagn, skyddad mot strålningen med den uppfällda manluckan..
  Han hamnade på sjukhus en lång tid efter och blev sjukpensionär i mitten av 50:talet..
  I början av 90:talet beklagade han sig för att pensionen var så låg..
  Inte en sjukdag på 40 år…
  Gubben tycktes kärnfrisk i det radioaktivietsfobiska programmet.
  Så de 64 som dog av klanteriet som inte har med västerländska kärnkraftverk att göra får nog anses som rimligt.
  Senn dog ju många av tvångsförflyttningen..
  Det var en så stor grupp gamla som vägrade flytta att de kunde jämföras med samma åldergrupp som flyttades..
  Vad tror ni?
  Jo just de som levde kavar och odlade det marken bjöd, klarade sig mycket bra faktiskt bättre än andra grupper, troligen av att de fick en possitiv uppmärksamhet och dessutom kunde de utnyttja marken utan konkurrens från andra..
  Kul är att under hela tiden var Tjernobyls andra reaktorer i drift.
  Jobbarna åkte dit var dah för att övervaka och styra… brevid den reaktor som bombats med allsköns konstigheter, där möss springer in och ut ur sprickorna i betongsarkofagen…
  Tjewrnobyl är ett exepel på hur det går när människor inte tvingas visa att de har kunskap motsvarande sin makt..
  Vad med europeiska politiker,
  har de kunskap motsvarande sin makt?
  Lär av Tjernobyl… ni kan orsaka en katastrof om ni fattar beslut ni inte förstår konsekvenserna av..
  CO2-fobin är en parallell.
  Eller hur Thomas?

 26. Toprunner

  Thomas:
  Brandmän har sina risker de med.
  Jag har sett fler artiklar som behandlar detta där sammanbrott av vindkraftverk orsakat dödsfall, de är postade här tidigare.
  Poängen är väl att man framställer kärnkraft som livsfarlig då den knappast kan hävdas vara det om man inte samtidigt hävdar att vindkraften är det.

 27. De tvingade de oliktänkande att gå med  GeigerMüllerrör och mäta strålningen notera på skyltar som slogs fast på platsen, de avancerade mot centrum tills alla var döda.
  Myt… eftersom strålning inte dödar på det sättet.  Människor som mottar dödliga stråldoser brukar som mest bli kraftigt illamående en kort tag efter mottagen dos. Men sedan lever de i flera dagar efter det innan kroppen stänger ned system för system.

 28. Gunnar Littmarck

  Hallå Michael, de var ute i veckor enigt det programm jag tog del av.
  Då det kom allty närmare stoppade tross och förnödenheter så de fick gå halva dagen framåt och halva tillbaka, officeren påstod sig vara den ende överlevande.
  Stalins syfte var just att kolla hur länge man kunde vistas i hur stark strålning efter en atombomb..
  Orkar du söka kan du säkert finna en massa från tidigt 50:tal i rysk kärnvapen utforskning.
  Men jag är inget ögon vittne.
  Jag bara redogör för berättelsen som jag mins den, men den var producerad i syfte att visa hur synd det var om officern och hur farligt kärnvapen är, docj ej på det svenska lågvattenmärket Växellöf eller vad heter sffilmsaren??
  Mai någonting, totalt nollkoll har hon i vart fall.

 29. Aha Gunnar. På dig lät det först som att de gick närmare och stöp i första försöket. 🙂

 30. arga gubben

  Alla som fick någon  slags sjukdom av virus, ledvärk, reumatism, nageltrång dvs. allt och befann sig i en stor radie runt Tjernobyl trodde sig fått en strålskada oavsett sjukdom. De som var friska kände sig också sjuka. Det uppstod en hysteri av naturliga skäl.  I den jättegruppen fanns antagligen de som också blivit påverkade av förhöjd strålning
  En bekant till mig som bodde i närheten av Umeå kände sig jättesjuk och var säker på att hon blivit strålskadad. Så är det bara, om man inte är påläst.  Känslorna tar överhanden.
  Idag tror vi att vi strax kommer att dö i svininfluensa. Jag tror att vi inte ska vara alltför säkra på det.

 31. Olaus Petri

  Och eftersom det finns mer CO2 idag än för 50 år sedan tror många att vi snart kommer att dö av överhettning.