The Process is the Policy (M. Strong)

churchill 2

Det är dags för sista avsnittet i den lilla serien med repriser om Global Warming/Climate Change (GW/CC). Serien inspirerades av ett kapitel i Steven Koonins bok, Unsettled (länk 1). Rupert Darwall fick sedan första ordet med ett inlägg om The Age of Global Warming – a History (2013), (länk 2) och hans färska artikel Happy Birthday, Global Warming: Climate Change at 33 har starkt bidragit med både inspiration och innehåll till det här inlägget:

Hälsningen på 33-årsdagen innebär att Darwall ser 23 juni 1988 som GWs/CCs födelsedag. Det är dagen när den flygfärdiga ideologin släpptes ut till offentligheten, dagen när James Hansen på NASA Goddard Institute, inför delar av USAs Senat och utvald media meddelade att han till 99 % nu var säker på att han hade upptäckt växthuseffekten och att den ändrar vårt klimat. (Fred Singers dräpande svar på detta offentliggörande, Fact and Fancy on Greenhouse Earth, finns i hans Hot Talk, Cold Science). Sedan gick det undan, proppen var ur, manegen krattad och J. Hansens ”upptäckt” välkomnades omedelbart i tunga politiska kretsar och i media.

Deltagarna i ett G7 möte i Toronto fyra dagar senare enades om att GW krävde priority attention och innan månaden var över deklarerade Toronto klimatkonferens att mänskligheten hade satt igång ett okontrollerat experiment vars konsekvenser endast kunde överträffas av ett kärnvapenkrig. I september samma år gav Storbritanniens Margaret Thatcher sitt beryktade tal inför Royal Society, där hon varnade för att en grads uppvärmning per dekad snart skulle resultera i en temperatur, som kunde överstiga vad vår natur skulle kunna klara av. Två månader senare skapades IPCC i Genéve.

Men hur skulle faran med GW/CC marknadsföras? Cost&Benefit -analyser var inte att tänka på, det var för tamt. Nej, detta okontrollerade experiment måste presenteras som en potentiell katastrof annars skulle boten, att göra sig av med de fossila bränslena, upplevas som värre än soten, de förmodade effekterna av uppvärmningen. Denna katastrofism gav GW/CC känsloladdad kraft.

Klimatkonventionen (UNFCCC) från Rio Earth Summit (1992) blev styrande för utvecklingen. Darwall skriver att det värsta med denna konvention är dess första princip, med sin doktrin. Världen skulle delas in i den utvecklade delen (Annex I) och den mindre utvecklade (Non-annex I) och doktrinen, common but differentiated responsibilities, innebar att endast Annex I länderna skulle avkrävas någon bot. Och, så har det förblivit.

Försök att få med åtminstone Non-annex I-gruppens tillväxtekonomier i kampen mot den förmodade katastrofala uppvärmningen misslyckades vid COP 15 i Köpenhamn (2009). En ny ansträngning gjordes, eventuellt, inför COP 21 i Paris (2015), men då fick väst ge upp tanken på en global botgöring, avkarbonisering. Det blev en överenskommelse om att hädanefter, åtminstone fram till nästa konferens, var det upp till varje land att ta eget ansvar.

Några dagar före Paris-konferensen 2015 avled Maurice Strong, klimathotsfrågans centrale spelare. Han stod i centrum både inför och vid Stockholmskonferensen 1972 och inför och under FNs avgörande Earth Summit i Rio 1992. Under FNs Paris-konferens hölls en minnesstund för att uppmärksamma hans enorma betydelse för att föra in environmentalismen med GW/CC och den postmoderna vetenskapen i den internationella agendan. En medhjälpare från 1972 nämnde då att Strong hade fått frågan om politiken kring konferensen och fick svaret the process is the policy.

Strong hade insett värdet med en självförsörjande process, som kontinuerligt skulle ge resurser, inflytande och framför allt – makt åt FN. Klimathotsfrågan skulle troligen inte ha blivit så dominerande utan de ständigt återkommande konferenserna och de stora sammandrabbningarna Kyoto 1997, Bali 2007, Köpenhamn 2009, Paris 2015, ev. Glasgow 2021, som kanske eller kanske inte är eller var avsedda att resultera i bindande överenskommelser, för att ”rädda världen”. Dessa möten har hur som helst hållit media och miljörörelsen kontinuerligt uppdaterade om läget på klimathotsfronten, sett från FNs/IPCCs/SPMs horisont.

Miljörörelsen, Environmentalismen har inte bara varit ständigt uppdaterad, den har även med den postmoderna vetenskapen och GW/CC bjudits på medel för att kunna erövra väst och bli vår tids dominerande ideologi. I ”målet” att begränsa uppvärmningen till 1,5 ˚C ligger dessutom möjligheten att medvetet styra – Den Stora Omställningen, numera The Great Reset, Build Back Better, Den Gröna Återstarten efter pandemin – allt efter omständigheterna.

Men, hur viktig är koldioxidfrågan för Processen? Environmentalismens inställning till kärnkraften erbjuder i varje fall en intressant tolkning. OM rörelsens överordnade fråga vore att minska CO2-utsläppen, borde de ha kämpat för att behålla nuvarande befintlig kärnkraft och bygga ut den. Men, i deras ögon är kärnkraft ett större brott mot mänskligheten än eventuell antropogen GW. Kärnkraft bygger nämligen på tekniker, som har stulit naturens djupaste hemligheter, tekniker som erbjuder mänskligheten möjligheten att utvinna obegränsat med energi. Detta är enligt den rådande environmentalismen, ett brott mot mänskligheten, eftersom deras ideologi kräver att mänskligheten måste leva inom de gränser naturen ger, vilket anses kräva att kärnkraften ska ersättas med väderberoende vind och sol anläggningar (Darwall) – Den Stora Omställningen.

Environmentalismen med dess krav på avkarbonisering har på tre decennier lyckats invadera väst och Processen har i hög utsträckning påverkat politiken, inte minst i EU, med skrämmande konsekvenser. Förutom att vi globalt har tappat i ekonomiskt inflytande har Processen försvagat, möjligen endast tydliggjort, unionens egen odemokratiska Process. Det beror bland annat på att Den Stora Omställningen kräver en agenda, som sträcker sig över decennier. Klimatpolitiken kan på så sätt inte kan vila på demokratiska val i respektive land, där medborgarna kan ändra tidigare fattade beslut, men den passar väl in i större unioner som EU. På så sätt medför miljörörelsens klimatpolitik att våra länder har underminerats inte bara ekonomiskt utan även demokratiskt medanfriåkarna”, tillväxtländerna i Non Annex I-gruppen, har fått utvecklats ohämmat utan FNs överrock. Den gruppen har nu under 2000-talet blivit allt mäktigare, även om varken media eller politikerna i god BBC-anda har varit särskilt generösa med den informationen.

Artikel avslutas med, det är på det sättet som GW/CC utgör ett existentiellt hot mot väst.

https://www.realclearenergy.org/articles/2021/06/24/happy_birthday_global_warming_climate_change_at_33_782909.html

¤¤¤

GW/CC detta ideologiskt flygfärdiga och förföriska lilla FN-monster från 1988 bar på en lång stamtavla av maktbegär alltifrån Rockefeller Foundations storskaliga planering för mänsklighetens och planetens framtid från 1913, (länk 6). Under sina tre decennier har monstret kraftigt vuxit till sig och det DNA, som doldes under den tilltalande ytan har fått komma till uttryck i Processen, i Agenda 21 och nu Agenda 30. Den omvända industriella revolutionen, som nu är över oss i EU är enligt IEA troligen den största utmaning som världen utsatts för. (IEA the International Energy Agency).

churchill 2

Även för 80 år sedan hotades vi av totalitära fasor. Då höll Winston Churchill sitt berömda och uppfordrande ”Never Give In”-tal:

”Ge aldrig upp – aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, i något stort eller litet, stort eller obetydligt, ge aldrig upp förutom till övertygelser av ära och förnuft. Ge aldrig vika för våld, ge aldrig vika för fiendens till synes överlägsna makt.”

William Happer återknöt till detta tal, när han för några år sedan tackade för att han tilldelats pris till Frederick Seitz minne. Inför gräddan av västs representanter för den vetenskapligt grundade klimathots-skepticismen tittade han ut över alla dem som har tystats, blivit av med forskningsstöd, smutskastats i Wikipedia och liknande med orden:

Never give in, never give in

Never, never, never

… den ostoppbara (?) Processen tuffar på, Glasgow nästa …

Ann Löfving-Henriksson

 

Länkar till inläggen i reprisserien om Environmentalismens/GWs/CCs skamliga historia, dessutom

Rockefeller en klimatsmart historia:

 1. https://klimatupplysningen.se/vem-slackte-ljuset/
 2. https://klimatupplysningen.se/the-age-of-global-warming-a-history-ii/
 3. https://klimatupplysningen.se/hubert-lamb-och-klimatvetenskapens-omvandling-ii/
 4. https://klimatupplysningen.se/villach-ii-motet-som-skar-av-klimatfragan-fran-den-vetenskapliga-metoden/
 5. https://klimatupplysningen.se/klimatfragan-och-bbcs-trefaldiga-svek-ii/
 6. https://klimatupplysningen.se/rockefeller-en-klimatsmart-historia/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Ann, tack för en fantastisk välskriven historik om världens största bedrägeri mot de demokratiska värdena som vår civilisation tillkämpat sig under flera decennier.
  Att miljörörelsen skulle liera sig med oljeoligarkerna och försöka krossa demokratierna är en skam som slår hårt tillbaka mot dem själva.
  Tack Ann för denna fantastiska historietrillogi.

 2. Evert+Andersson

  Man kommer inte undan Patrick Moores konstaterande, ”fear and guilt” är kraftfulla verktyg för att kontrollera folket.

 3. Hej Ann, välskrivet. Förstår jag dig rätt? Du menar att vi är utsatta för en konspiration. Klimathotet används för att skaffa makt. Av mörksens män med helt andra syften än klimatet. Jag har nu väldigt svårt att tänka mig Stefan Löfven och Jytte Guteland där. Jag menar att de, liksom de allra flesta politiker, Angela Merkels, Joe Biden och Barack Obama verkligen tror sig göra mänskligheten en tjänst genom att försöka avvärja ett allvarligt klimathot. Eller är de en del av konspirationen? Samma för ett antal forskare i branschen, jag menar att många verkligen tror att det föreligger ett allvarligt hot.
  Så vem är då dessa cyniska mörksens män och kvinnor som drar i trådarna? Storkapitalisterna, Bill och Melinda Gates, Jeff Bezos? Vad är de i så fall ute efter? Makt för maktens skull? Ännu mera pengar? Är de mer eller mindre galna? Intressant att höra din syn mera utvecklad. Jag har som du förstår en mindre konspiratorisk syn på utvecklingen. Det hindrar inte att jag ser en massa cyniker bland västvärldens företagsledare. Som mot bättre vetande blivit religiösa klimatalarmister. Men det är väl deras jobb.

 4. Ulf

  Svar Eilif 3,

  Jag är heller inte mycket för konspirationer men jag tror ändå att det finns ett startskott här som beror på människor med vad jag kallar för ”okontrollerbart kontrollbehov”. Bäst vore om de istället söker upp en bra psykolog.
  Det passar bra på människor som exempelvis Rockefeller som ville ha monopol på olja. Sannolikt inte bara för pengarnas skull utan kontrollen. De här organisationerna var också hårt involverade i de försök som gjordes för att kontrollera människans fortplantning. Detta resulterade i ett enormt kvinnounderskott i flera asiatiska länder.
  Sannolikt därför dessa länder är mycket skeptiska till klimathotet och framförallt Kina använder det som en hävstång för att springa om Väst.
  Resten av förklaringen är att frågan kommit i självsvängning. Du kan tänka dig vad som skulle hända Merkel om hon stod och sa att översvämningarna beror inte på växthuseffekten.
  Några få politiker har vågat ta striden, men de flesta har tvingats backa när medias och organisationernas vrede drabbat dem.
  Så nu är frågan i självsvängning och den kommer kosta EUs invånare enorma pengar tills den dag folk får nog av onödig fattigdom.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  # 3 Eilif, har Du följt Jacob Nordangårds forskning och de resultat han kommit fram till? Har Du reflekterat över till exempel vad Vaclav Klaus skrivit i sin ”Blue Planet in Green Shackles” eller vad Rupert Darwall har att förtälja i ”The Age om Global Warming”, ”Green Tyranny exposing the totalitarien roots of the Climate industrial complex”, Singers HOT, COLD SCIENCE och Koonins lilla kapitel som startade den här serien?
  Man måste ner till rötterna så som Jacob N. gjort och Singer levt med för att förstå hur den här snöbollen, utan vetenskapligt stöd, rullat på.
  Fråga gubbarna i näringslivet, Stefan Löfven, Jytte Guteland och våra journalister hur de ställer sig till vad vetenskapen säger om klimathotet så får Du kanske svaret på Din fråga.
  Den store fysikern, Koonin hade inte reflekterat över om klimathotet stod på fast vetenskaplig grund när han jobbade för Obama. Han vaknade nyligen upp, började gräva och har nu skrivit en lysande bok som börjar med att erkänna hur han gick på den berättelse de allra flesta tar för givet utan att reflektera.
  Kalla det konspiration eller mänskligt tillkortakommande eller vad Du vill.

 6. JonasW

  Att människor med en gemensam uppfattning om samhällets utveckling går samman i en gruppering är ju inte en konspiration.
  Normalt sett kallar vi ju det ett politiskt parti eller en intressegrupp.

  Känns som att aktivisterna lite har lyckats med att alla som misstänker att det finns en agenda bakom klimathotet är ”konspirationsteoretiker”.

  Den organisation som tydligast har att vinna på ”klimathotet” är väl FN. Det ger ju dem en central roll, vilket också innebär finansiering, säkrade jobb, status och inflytande.

  För många människor kan nog klimathotet stämma med deras övriga politiska syn.
  Att det behövs någon typ av världsregering.
  Att vi måste sluta slösa med jordens resurser.
  Att vi ska leva i ”harmoni” med naturen.
  Att män borde kör mindre bil i mindre bilar, och äta mindre kött och mer grönsaker.

  Klimathotet får en resonansbotten hos de som har ovanstående grundsyn. Den passar in.

  Jag tror att det är en blandning av dessa saker som gör att klimathotet accepteras (=inte ifrågasätts).

  Dock tror jag att FN´s agerande faktiskt är agendadrivet. FN är i mångt och mycket motorn i alarmismen. Om jag förstått rätt så hade Maurice Strong tunga befattningar i FN.

  Personligen tror jag att man ska leta efter den dolda agendan hos FN. Inte bland politikerna.

 7. Ann Löfving-Henriksson

  # 6 Jonas, IPCC bildades av två FN-organ WMO och FNs miljöorganisation! Agenda 21 med Klimatkonventionen såg dagens ljus under den FN-ledda miljökonferensen i Rio 1992. Klimatfrågan ligger under FN och kan härledas bakåt till Stockholmskonferensen (FN-stödd) 1972.
  Politikerna?!

 8. GoranA

  # 3
  Inom oss alla finns ett behov att styra andra människor efter vad vi tror är det rätta och hos ett antal människor är detta behov starkare. Vad det rätta är kan vara att rädda världen men för några är det bara den”simpla ” egennyttan.

  Ändamålen helgar medlen.

  Tror du att Christian IV, Gustav Vasa, Karl XII, Napoleon, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot och Joe Biden typerna har försvunnit från jordens yta för att vi lever på det ”upplysta” postmoderna tiden.

  Jag tror (vet) att de finns kvar men att de jobbar med andra metoder för att tvinga människorna dit de vill.

  Vi ser tydligt hur Demokraterna i USA nu jobbar med samma metoder som Putin och LO arbetar med. Har du fel åsikt så åtala för ett påhittat brott eller se till att du mister jobbet. Du behöver inte förstöra så många människors liv på det sättet förrän vi alla fattar vad som gäller.

  Dessa människor finns på alla nivåer samhället och den antropogena klimatförändringen är det perfekta vapnet för många förutom att det är en väldigt långsam process.

  En snabbare process hade varit önskvärd för dessa människor och vi får se vad den antropogena Corona pandemin kan tillföra deras behov av att styra andra.

 9. #3 Ulf
  Jag tror du har rätt, hur det än har varit så är klimatfrågan nu i självsvängning. Väldigt svår att påverka. En längre tids dämpad global temperaturutveckling är kanske det enda som kunde leda till eftertanke.
  #6 JonasW
  Visst, men politiska partier brukar inte hemlighålla sina egentliga mål. Förstår jag Ann och hennes referenser rätt så är deras poäng att klimatfrågan används för att uppnå helt andra mål, konspiration. Hur det än varit menar jag att våra meningsmotståndare i dag huvudsakligen är ärliga och välmenande. Dock inte så pålästa eller så genomtänkta.

 10. Adepten

  Instämmer! Tack för en fantastisk välskriven historik 🙂
  Klimatförändringens pussel och försöken att förstå detta är viktigt att förklara för gemene man. Att förstå de två förhärskade klimat teorierna som utvecklats under de 50 senaste åren är också viktigt. Mina tankar kring det är följande, som någon säkert kan utveckla vidare:

  Den ena teorin går ut på att mänskliga aktiviteterna bidrar till klimatförändringarna genom ökade växthusgasutsläpp och aerosoler samt globala förändringar på markytan t.ex. avskogning, urbanisering.

  Den andra teorin går ut på att naturliga mekanismer bidrar till klimatförändringar eller klimatsvängningar är kosmologiska förändringar, solaktivitet, vulkanaktivitet och förändringar i havsströmmarna osv.

  Den dominerade bevislinjen för närvarande är att mänskliga aktiviteter står för klimatförändringarna genom att:
  1. Växthusgaser ökar och deras värmande egenskaper är väl etablerade.
  2. Historiska uppskattningar av tidigare klimatförändringar tyder på att de senaste förändringarna i den globala yttemperaturen är ovanliga.
  3. Datorbaserade klimatmodeller kan inte replikera den observerade uppvärmningen om inte mänskliga växthusgasutsläpp ingår.
  4. Naturliga krafter ensamma, som sol- och vulkanaktivitet, kan inte förklara den observerade uppvärmningen.

  Men vilka är de mest kända forskarna eller vetenskapsmännen bakom de två teorierna?
  Vilken bakgrund har de och har någon av dessa fått något Nobelpris i likhet med tidigare kända vetenskapsmän?

 11. Ivar Andersson

  De klimathotstroende har startat sin vallfärd till COP26 i Glasgow 31 oktober – 12 november uppmärksammades av SVT igår.

 12. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 Eilif, angående Ditt svart till JonasW om ”Ann och hennes referenser” så har väl FN inte hymlat med sitt mål om Global Governance precis. Konspirationer brukar kräva visst mått av hemlighetsmakeri.
  Angående ”våra meningsmotståndare” och deras välmenande och ärlighet tycker jag att Koonins uttryck Mänskligt tillkortakommande är väl så passande..
  Dessutom undrade jag om Du hade tagit till Dig vad mina referenser har att erbjuda. Särskilt intressant kan kanske V. Klaus bok om de gröna skaklarna vara, han har ju erfarenhet av hur det var att leva under andra skaklar i Tjeckoslovakien.

 13. Daniel

  I dagens kurir en krönika av Jan-Olov Nyström. Där skriver han ” Bönerna mot världens klimatkris kan vi alla, utom de förstockade. De finns prydligt formulerade av klimatpaneler och internationella klimatmål från organisationer med långa förkortningar som namn. ……Välskrivna böner som vi riktar till oss själva, utom de förstockade då, som fyllda av skräck ändå lallar fram sin otro och vidskepelse. Ingen välsignelse över dem”. Han räknar alltså Kary Mullis till dom förstockade. Mullis som är mycket aktuell över hela världen just nu. Genom sin uppfinning PCR. Hans uppfinning har varit till glädje för miljoner människor. Det är snart 40 år sen han uppfann PCR. Mullis var tidigt ute och kritiserade IPCC. Finns att läsa i boken ”Kemist utan skyddsdräkt”. Som han skrev för snart 25 år sen. Mullis spelar i elitserien, Nyström i division 6.

 14. Ann Löfving-Henriksson

  # 13 Daniel, som alltid uppfriskande när Du påminner om K. Mullis.

 15. jax

  #13 Daniel
  I kuriren i dag en insändare av Naturskyddsföreningen också. Där hävdar man att klimatkrisen, massutdöendet av insekter m.m. kommer att förvärras om man släpper lite på strandskyddet.

 16. Thatcher var en slipad politiker. Kvickt insåg hon att den nymornade GW var en utmärkt murbräcka för hennes ambition att montera ner fackföreningsrörelsens makt, stark genom Storbrittaniens stora kolproduktion. Kol=koldioxid.
  ’Climate Change at 33’ blinkar oupphörligt till James Hansens 33° växthuseffekt, ett fulländat fysikaliskt illusionsnummer. JH jämförde jordens med termometer uppmätta temperatur, ca 15° C med TOAs radiativa bortstrålning om ca 240W/m^2. Det senare ger med Stefan Bolzmanns Lag en statistisk temperatur om ca -18° C. Vips blev det 33° differens som tillfördes ’växthusgaseffekten’. Den hämtade sin näring från en arbiträr skattning av solinstrålningens effekt, felaktig p.g.a en en schematisk modell. Detta illusionsnummers differens lever kvar. De två temperaturangivelserna har emellertid inget med varandra att göra och är varken adderbara eller subtraherbara. Det är som att säga: jag har ett äpple och drar ifrån ett päron-hur många apelsiner blir det? Tropospausens kinetiskt mätbara temperatur med termometer är ca -60° C, varför den korrekta differensen är ca 75°C. Den har emellertid inget med någon ’växthusgaseffekt’ att göra, traditionellt beskrivet.

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 16 Göran Åkesson, när jag läste vad Du läst in Darwalls text blev jag fundersam. Har jag missat den delen av innehållet? Jag läste om hans artikel och fann inte de blinkningar som Du funnit. Du får gärna visa var i texten dessa blinkningar, som jag inte uppfattat finns.

 18. #17 Ann Löfving-Henriksson
  Blinkningarna är inte bokstavliga. De refererar till likheten vad gäller talet 33.
  Det blev kanske inte så tydligt.

 19. Olav Gjelten

  Jag är aktiv i bortåt 50 olika diskussionsgrupper, de flesta på facebook. (Räknar givetvis inte Klimatupplysningen med här.)
  Mycket tydligt framgår att grupper där klimatet diskuteras är väsentligt annorlunda än andra grupper på det viset att där blir man utskälld till människovärdets bristningsgräns – om man inte håller med i vad alarmistreligionen säger.
  Försök gärna själva. Ni kommer garanterad att göra samma iaktagelse som jag!

 20. Ann Löfving-Henriksson

  # 18 Göran Å., Du får nog bli ännu tydligare för jag ska se de blinkningar Du syftar på i texten.
  Darwall är ju historiker och ekonom och har i stort sett lämnat Walk Over för att diskutera vetenskapen. Det innebär att jag inte hade väntat mej några blinkningar av den typ som Du tyckte Dej se, letade inte, såg inte heller.

 21. Robert Norling

  #Olav Gjelten
  Vilka grupper är det du syftar på?

 22. #20 Ann L-H
  Jag har inte läst den refererade bakgrundstexten. Min kommentar riktade sig kring det Du relaterar till i Ditt utmärkta inlägg, med viss historisk exposé.
  ’Climate Change’ började efter James Hansens illusion ’at 33’ graders växthusgaseffekt. Det var denna tolkning, ’blinkningarna’, jag åsyftade, som en slags referens till min fortsatta kommentar. Hoppas det blev något mer förståeligt.

 23. Daniel

  Nu är det elände och åter igen elände på text-tv. Klimatforskare på SMHI varnar för att Norrbotten och Västerbotten kommer att få översvämningar som i Tyskland. Kommer att öka fram till 2100. Klimatförändringarna kommer att drabba hela världen. Har denna sk klimatforskare drabbats av extremhybris. Undrar om denne Erik Engström har lika bra koll på sitt eget liv. Norrbotten och även Västerbotten hade stora översvämningar I slutet av juli 1997. Nederbördsrekordet under ett dygn på 198 mm är från den 28 juli 1997. Uppmättes i Fagerheden utanför Piteå. Den stora kometen kommer numera varje dag, åtminstone fram till 2100.

 24. Ann Löfving-Henriksson

  # 10 Adepten, Du ställer några frågor som kräver rejäla svar.
  På den första frågan om de två huvudhypoteserna så rekommenderar jag att Du tar Dej tid att lyssna ordentligt på vad professor Lennart Bengtsson har att säga i de två intervjuerna på Swebbtv. De var innehållsrika och kanske man bör titta på dem mer än en gång för att bena Dina frågor. Hans bok som rekommenderas i programmet är en fyllig och trovärdig informationskälla.
  När det kommer till kända vetenskapsmän/kvinnor blir det knepigare, vilket beror på om de arbetar efter vetenskapliga metoder eller ej.
  De i vetenskapliga sammanhang mest kända klimatforskarna nämns här på bloggen då och då. Deras bakgrund är djupa studier i något av alla de olika forskningsfälten inom klimatfrågan samt livslång forskning, numera ofta i motvind eftersom de inte kan instämma med klimathotet, endast att människan till en viss del är med och påverkar klimatet, men ingen vet hur mycket.
  De ”tunnor som får skramla mest” i media är sällan aktiva klimatforskare.

 25. Ann Löfving-Henriksson

  # 22 Göran Åkesson, i den artikel jag hänvisar till nämns inte ’at 33’ graders växthuseffekt. Med ’At 33’ här menas att klimathotsfrågan just fyller 33år. Se länken. Läs i början av artikeln, det går nog inte att missuppfatta.

 26. Karl Erik R

  Daniel,

  Man kan också påminna om de återkommande översvämningarna i nedre delen av Torneälven, i samband med snösmältning och islossning.

  Åtgärden för att slippa problem har man redan gjort; bygg inte hus och vägar i områden som kan bli översvämmade! Tydligen har det tätt befolkade Centraleuropa glömt denna visdom, trots att man haft många liknande översvämningar under sekel bakåt. Det kan ju bero på det man säger, att ett mannaminne är ungefär tre år långt.

 27. Adepten

  #24 Ann Löfving-Henriksson
  Tack för ditt svar!
  Lennart Bengtssons bok har jag läst både fram och baklänges. Hans kloka inlägg stämmer bra med mina uppfattningar om klimatet, samhällsfrågorna och klimatpolitiken. https://detgodasamhallet.com/category/lennart-bengtsson/.
  När det gäller nobelpristagare så har jag kommit fram till 7 st varav 4 st förespråkar att något gjörs åt klimatet och kända forskare kring de två förhärskande teorierna kring klimatet får jag rota vidare i. Men det är helt klart att övervägande delen forskare som jobbar med klimatfrågan anser att människan står för klimatförändringarna som vi ser.

 28. JonasW

  #7 Ann Löfving-Henriksson

  Jag tror att politikernas primära mål är att ha kvar jobbet efter nästa val.
  Det hindrar inte att de försöker driva en agenda, men det innebär att de politiker som inte har någon ”klimatagenda” tar den enkla vägen ut, och säger att de litar på FN.
  Det borde ju inte vara fel ?? Som politiker är man nog ganska safe om man hänvisar till FN. Då behöver man inte ha en egen åsikt.

  Undantaget tror jag är Merkel. Hon tror nog faktiskt på klimathotet. Kombinationen FN och Merkel tror jag räcker för att resten ska lalla med.

  I den här soppan så tror jag att FN spelar en mycket stor roll. Många människor har uppfattningen att FN står för den goda sidan. Den som vill allas bästa, och fred på jorden.

  Jag tror att FN bemannas av helt vanliga människor som varken är godare eller ondare än andra människor, utan snarare helt vanlig människor.
  Felet är att vi ger dessa människor någon slags hjältestatus. Det finns ingen anledning att lyssna mer på FN än någon annan organisation.

 29. Ann Löfving-Henriksson

  # Adepten, tack för återkoppling. Roligt att Du funnit 7 Nobelpris. Jag har nog inte riktigt haft koll på det.
  Vilka 7 nobelpristagare är det du hittat, i det här sammanhanget. Ange vilken kategori av Nobelpris de fått. Det är rätt betydelsefullt.

 30. Adepten

  #29 Ann Löfving-Henriksson

  Svante Arrhenius, född 1859, fick sitt Nobelbris i Kemi 1903 för sin teori om elektrolytisk dissociation, dvs. kemiska föreningars sönderfall i elektriskt laddade joner, till exempel när vanligt koksalt löser upp sig i fria natrium- och klorjoner.
  Han är även mycket känd över hela världen för sina arbeten inom geovetenskaperna och när det gäller förståelsen för koldioxidens påverkan på jordens klimat (”växthuseffekten”). År 1896 publicerade han en banbrytande studie om detta där han som förste forskare gjorde en kvantitativ uppskattning av hur mycket jordens medeltemperatur skulle öka om mängden koldioxid i atmosfären fördubblades – respektive minska om mängden halverades.

  Ivar Giæver, född 1929, fick sitt Nobelpris i Fysik 1973 för experimentella upptäckter rörande tunnelfenomenet i halvledare, respektive supraledare.
  Giaever har sagt att den mänskliga uppvärmningen är en ”ny religion”. I minoritetsrapporten som släpptes av USA: s senatskommitté för miljö och offentliga arbeten i mars 2009 sa Giaever: ”Jag är en skeptiker. … Den globala uppvärmningen har blivit en ny religion.”

  William Nordhaus, född 1941, som fick 2018 års Nobelpris i ekonomi, för sitt arbete med ekonomisk modellering av klimatförändringar.
  Den globala uppvärmningen orsakar stora skador på ekonomin, men att bromsa den kostar också pengar, och ekonomer har länge debatterat hur mycket uppvärmning som är ekonomiskt optimal. William Nordhaus så kallade DICE-modell, rekommenderar ca 3 graders temperaturökning för en optimal kostnadsnyttoanalys. Den optimala koldioxidskatten skulle då vara cirka 300 kronor per ton koldioxid.

  Al Gore, född 1948, fick Nobels fredspris 2007 delades i två lika delar mellan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och Al Gore ”för sina ansträngningar att bygga upp och sprida större kunskap om konstgjorda klimatförändringar och för att lägga grunden för de åtgärder som behövs för att motverka en sådan förändring.

  Peter Agre född 1949 fick sitt Nobelpris i kemi 2003 för upptäckten av processer för transport av vattenmolekyler genom ytskiktet på celler.

  Mario J. Molin, född 1943, fick sitt Nobelpris i Kemi 1995 för arbetet med atmosfärisk kemi, särskilt när det gäller bildning och nedbrytning av ozon.

  Steven Chu, född 1948, fick sitt Nobelpris i Fysik 1997 för sitt arbete med laserkylning och utveckling av metoder för att kyla och fånga atomer med laserljus.
  Han tillbringar sin tid på nya lösningar för att ta itu med klimatförändringarna.
  Han sätter jordbruket högst upp på sin lista över klimatutmaningar och säger ”Om nötkreatur och mjölkkor var ett land, skulle de ha mer utsläpp av växthusgaser än hela EU 28”, Chu klumpade ihop växthusgasutsläppen från kött och mejeriprodukter med andra jordbruksmetoder, såsom gödselmedel och markanvändningsförändringar, såsom avskogning och markstörning. Han vägde de resulterande växthusgaserna för livstid och styrka, vilket visade att utsläpp från jordbruket är ett större problem än utsläpp från energisektorn.

  De tre senaste nobelpristagarna har gett sina tankar till naturen och om det aktuella läget för klimatåtgärder och vetenskapens plats i samhället. https://www.nature.com/articles/550S62a
  Har inte lyckats att hitta några andra än så länge som har angetts någon tydlig klimatprofil.

 31. Sören F

  Jag letade lite en gång och fann att en tidig/ev första upptäckare, faktiskt-empiriskt i geoarkiv (torvpropp), av grand solar minimum-klimatkopplingen kan ha varit kvartärgeologen Ernst Antevs, USA-svensk, ca 1925 – ett viktigt rön som fortfarande står sig. (Leta gärna själva vidare – obs, kan inte ha varit Herschel ca 1800, då det rörde korta solcykeln.)

 32. Ann Löfving-Henriksson

  # 30 Adepten.
  Vilket jobb Du har gjort! De fyra första har jag viss koll på. Al Gore var ju ren politiker och fick som Du skriver Nobels fredspris. Detta blev oerhört diskuterat när det begav sig. Norska Nobelkommittén står Gro H. Brundtland och FN nära,
  Peter Agre hade jag glömt, men eftersom vi på naturvetarsida varje år gav våra elever i åk 3 på gy lite extra information om årets Nobelpris ser jag nu att borde ha kommit ihåg honom.
  Molin, har gått mej förbi, men Chu var rådgivare åt Obama, vilket känns lite märkligt.
  Sedan är det väl inte helt enkelt att se kopplingen mellan forskningen hos en del och klimatfrågan.
  Tack för att Du tog Dej tid att skriva ner det här!