Vem släckte ljuset?

unsettled

Steven E. Koonins Unsettled är faktaspäckad, upplysande och behagligt resonerande. Ett litet försynt kapitel heter Who Broke ”The Science” and Why. I mycket fri översättning, vem släckte ljuset?

Koonin resonerar där kring varför det vetenskapliga ljuset har släckts i ”The Science”. Företrädare för ”The Science” hävdar att Science is settled. Det är den berättelse allmänheten får del av. Denna uppfattning om klimatfrågan och dess innehåll skiljer sig markant från klimatvetenskapen. Varför? Förklaringen från Koonin är att det handlar om förstärkt egenintresse och – perspektiv. De medskyldiga till den desinformation, som sköljer över oss kommer från vitt skilda håll som vetenskapligt skolade män och kvinnor, de vetenskapliga institutionerna, aktivister, NGOs, media och politikerkåren. Koonin hävdar med andra ord att det inte är fråga om någon hemlig klick utan att det handlar om mänskliga tillkortakommanden. Olika medspelare diskuteras var för sig.

slacka ljus 1

Media. Takten i nyhetsförmedlingen har blivit alltmer frenetisk och reportrar och redaktörer har mindre tid än någonsin att bearbeta sina alster. Trots mer eller mindre goda intentioner är nyheter ytterst en affärsverksamhet, som är beroende av klickar och delningar. Istället för att marknadsföra sig med genomarbetade artiklar har man mer och mer tvingats övergå till att rapportera om nyheter, inte minst när gränslösheten i internet blivit en allvarlig konkurrent. Kravet på purfärskt innehåll har på så sätt ökat. Det är viktigt att kunna påpeka att man var först med en historia, medan den för vetenskapen professionella koden att inte sprida felaktiga och snedvridna påståenden betyder allt mindre. Rapporter om vetenskapliga realiteter, som att extremväder i det långa loppet inte har förändrats, lockar inte läsarna, det finns alltid något mer fängslande nyhetsstoff från någon extrem vädersituation någonstans i världen att berätta om.

Många redaktioner har dessutom tvingats krympa av ekonomiska skäl. Det har drabbat möjligheten till fördjupade rapporter inte minst inom vetenskap. Inte nog med det, få av alla dem som rapporterar om klimat har någon vetenskaplig bakgrund. Det är särskilt allvarligt när redan de vetenskapliga sammanfattningarna, som IPCCs SPM, själva kan vara vilseledande. Förutom detta har ”climate change” och att rädda världen från mänsklighetens förstörelse blivit en mission för många journalister. Detta gäller inte minst den nya kategorin klimatreportrar.

Allt detta samverkar till att hindra en balanserad bild i populärmedia.

Politiker. Politiker vinner val på att skapa tillit hos väljarna. Hotet om klimatkatastrofer intresserar de flesta, men eftersom de närstående frågorna om klimatvetenskap, och energiförsörjning, är komplicerade passar de inte in i politiken, de har helt enkelt kastats överbord till förmån för ”The Science”. På så sätt kan åtgärder mot de hotfulla klimatkatastroferna marknadsföras med budskapet – bort med de fossila bränslena och rädda jorden. (Se länk 1, Morten Jødal)

Vetenskapen är i sig Unsettled vilket ytterligare är ett problem. Det skulle sannolikt bli mindre stöd för de förnybara energikällorna om de beskrevs som en möjlig väg att minska ett möjligt framtida problem istället för som nu att en marknadsföra en nödvändig lösning på en nära förestående kris.

När klimatvetenskap behandlas i politiken är det så gott som garanterat att det blir ytligt och ensidigt, skriver Koonin.

De vetenskapliga institutionerna. Tillit till de vetenskapliga institutionerna är nödvändig för att vi ska kunna tro på den information som presenteras som vetenskap. Men, när det kommer till klimatet verkar de vetenskapliga institutionerna vara mer intresserade av att anpassa sig ”The Science”, än till vetenskapen.

Rapporter från Akademierna genomgår däremot en noggrann granskning och de är av hög kvalitet. Men, vad händer sedan? Där är det inte alltid en kontrollerad process. Till exempel utfärdade presidenterna för National Academies of Science, Engineering, and Medicine gemensamt the Scientific Evidence of Climate Change. De skrev där att vetenskapen sedan länge har vetat att människan påverkar det globala klimatet främst genom utsläpp av växthusgaser och att tecknen på denna påverkan ökar. Atmosfären och oceanerna värms upp och magnituden på och frekvensen av extrema händelser ökar liksom havsnivåhöjningen längs våra kuster.

Det är en normal beskrivning i populärmedia, men den är vilseledande, ofullständig och otydlig som redovisning av klimatvetenskapen. Företrädare för de tre Akademierna blandar ihop naturliga klimatförändringar med mänsklig påverkan och framställer det som att det endast är människan, som ligger bakom dessa förändringar. När det gäller extrema väderhändelser är det kort och gott fel och vad havsnivåhöjningen beträffar upplyser de inte om att detta minsann inte är något nytt. Detta meddelande kan inte ha genomgått någon akademisk granskning trots att den kom från företrädare för vetenskapliga Akademier. Sådana här korrupta meddelande skadar förtroendet för vad det vetenskapliga etablissemanget har att säga om andra viktiga samhälleliga frågor, t.ex. COVID-19.

En tidigare president för NAS, National Academy of Science, (Philip Handler) skrev redan 1980 att det är dags att för vetenskapen att återgå till sina normer och sin etik så att politiken åter kan få förtroendet för den. Vetenskapen kan hävda sitt anseende endast om vi orubbligt medger den stora omfattningen av osäkerheter. Vetenskapen tjänar allmänheten bäst genom att leva efter vetenskapens egen etik och inte politikens.

Vetenskapsmän och kvinnor. Vetenskapens etiska grundsyn vilar på den vetenskapliga integriteten. Fysikern och nobelpristagaren Richard Ph. Feynman på Cal Tech talade om ”absolut intellektuell ärlighet”. 1974 höll han ett berömt tal inför avgångsstudenterna. Talet, Cargo Cult Science, handlar om vad vetenskapens företrädare måste undvika för att inte bedra sig själva och andra. Han avslutade med att önska dem alla, de vetenskapsmän och –kvinnor, som just skulle ut i arbetslivet, att de skulle ha turen att hamna i en miljö där de kunde bevara sin integritet, där de till exempel inte kände sin frihet begränsad av sin position i en organisation eller av finansiellt stöd och annat, som avancemang eller grupptryck från kollegor.

Koonin skriver att han av egen erfarenhet vet att sådant tryck förekommer antingen man arbetar för en regering, för bolag eller någon NGO. Karriären kan till exempel hotas om man publicerar data som inte stödjer ”The Science”. Detta är ett verkligt problem eftersom ”The Science” kräver att stora och enormt kostsamma samhällsförändringar ska baserad på deras desinformation.

Problemet med aktivister och NGOs är inte främst deras ensidiga och ytliga budskap utan att de trots dessa sina budskap har fått medias förtroende. De är kraftfulla politiska aktörer genom att de dessutom mobiliserar anhängare, skaffar resurser och driver kampanjer. För många av dem utgör klimatkrisen dessutom deras existensberättigande.

slacka ljus 1

Allmänheten, väljarna saknar i stort vetenskaplig läskunnighet, literacy, och tycks förlita sig på den mediaprodukt de valt att få sin allmänna information från. Koonin uppmanar ändå alla att se upp när media blandar ihop väder med klimat, när de inte skiljer på antropogen påverkan och naturliga förändringar och när media sprider berättelser om hur det framtida klimatet kan bli eller troligen blir, baserat på klimatmodeller.

John Christy Model4

Klimatmodellerna kontra observationer

Koonin avslutar det här kapitlet med, att han är besviken på att så många individer och organisationer i den vetenskapliga gemenskapen demonstrativt förvränger vetenskapen, släcker det vetenskapliga ljuset. Det har betydelse i en demokrati där det är väljarna som avgör politiken. Stora och viktiga beslut fattas utan kunskap om vad vetenskapen säger och inte säger och än värre – besluten fattas på felaktig information.

Kapitlet är givande, men för egen del saknar jag en liten avdelning, som handlar om när ljuset började släckas. Är det kanske Charneyrapporten (1979), som tjänat klimathotet så väl eller 1988 när James Hansen vittnade inför USAs kongress om att han till 99 % är säker på att Climate Change var över oss eller när IPCC senare samma år bildades av de två FN-organen World Meteorological Organization (WMO) och UN Environmental Program (UNEP)? Eller?

Ann Löfving-Henriksson

 

Den oförtröttlige Morten Jødal, som bland mycket annat skrivit den ytterst läsvärda boken Miljømytene, har författat ett kort, men innehållsrikt svar på en vanlig medieartikel i Norge. Detta svar är en intressant historielektion, som man önskar att både stora och små, inte minst varje skolelev, skulle komma i kontakt med, den kan ge alla en hel del att fundera över utan krav på scientific literacy:

https://miljomytene.no/2021/06/04/oljen-har-gitt-oss-velstand-fjernet-slitet-gitt-oss-mat-og-medisiner-og-reddet-millioner-av-liv/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Thorén

  Expressen lägger i alla fall ner sin klimatredaktion. Det var på tiden!
  https://www.journalisten.se/nyheter/expressens-klimatredaktion-laggs-ned

 2. Bim

  Tack Ann.
  Verkligen tankeväckande.
  Hur kan vetenskap totalt spåra ur och bli ett redskap för politisk propaganda. Varför protesterar inte vetenskapare innom klimatfacket som uppenbarligen hunsas av sina uppdragsgivare. Varför skall man satsa miljoner på på en obemannad ubåt, undersöka och mäta havsnivåer och tillståndet av den Antarktiska isen för att sedan komma hem och ljuga om resultaten, som Anna Wåhlin uppmanades göra, för att inte trolla bort den globala uppvärmningen?
  För en oventenskaplig vanlig medborgare är det häpnasväckande. Tack igen Ann för att dina tankar är på rätt sida, annars hade Du varit livfsfarlig,

 3. Lars Cornell

  SvD har i dag en intressant (och lång) artikel om politik och bioenergi.
  https://www.svd.se/maktduon-vinner-striden-om-skogen-ar-forvanad

  ”Måste jag välja mellan miljö och klimat så väljer jag klimat.”
  /Emma Wiesner, C

  ”Måste jag välja mellan miljö och klimat så väljer jag miljö.”
  /Rebecka Le Moine, MP

  Även för mig är miljön det viktigaste. Det är ett av skälen till att jag är så stark motståndare till vindkraft. Klimatet sköter sig självt och det kan vi endast påverka pyttelitet.

  Vilken nytta har vi av att påverka klimatet när det blir till priset av en ödelagd miljö och ett totalförstört klot?

 4. Tack för en bra recension, jag håller med Koonin i mycket; det är rätt naturliga drivkrafter som får cirkusen att turnera vidare.

  Jag tror dock att allmänheten har en drivkraft som spelar roll och det är viljan att få en uppgift, viljan att hjälpa till. Vi kan alla vara med och rädda världen genom att köpa en elbil och det ger ett välbefinnande att veta att man har dragit sitt strå till stacken.

  Det må finnas människor som lider av klimatångest men det finns nog tio gånger så många som har fått lite mening i livet genom att vara klimatsmarta.

 5. foliehatt

  Lars Thorén, #1,
  Och chefen för Expressens klimatredaktion slutar på tidningen för ett jobb på ”Storytel”.

  En händelse som ser ut som en tanke….

 6. Lasse

  Tack Ann L-H
  Mäktiga krafter kan ligga bakom denna alarmism.
  Vi vet ju att det finns ett nätverk som stöttar med historier.
  Fördelen med detta är att när vi läser det i Svenska medier har redan olika påstående bemötts på skeptiska sidor i USA.

  #1 ”Tidningens klimatbevakning ska i stället skötas av övriga redaktioner. Klimatchefen Emma Boëthius slutar och går till ett jobb på Storytel ” 😉

 7. Magnus

  Det är så ovanligt att få läsa nåt seriöst och icke alarmistiskt av en forskare att man blir riktigt rörd.
  https://www.tidningenvastsverige.se/artikel/anna-wahlin-tror-inte-att-golfstrommen-kommer-stanna/
  Potsdaminstitutet däremot verkar som andra leta data som stöder deras hypotes, i det här fallet om att Golfströmmen stannar.
  Forskaren Anna Wåhlin har en enkel förklaring till att strömmen inte kan stanna. Stannar strömmen upp blir temperaturskillnaderna ännu större mellan nord och syd och drivkrafterna också större. Strömmen kan inte stanna helt enkelt. Det tänkte dom inte på i Potsdaminstitutet när dom grävde ner sig sig i osäkra data.

  Ett annat sätt att se på det, har det pågått i miljontals år så är sannolikheten för att det ska fortsätta länge till väldigt hög.

 8. Ann+Löfving-Henriksson

  # 3 Lars C.
  Artikeln om skogen visar än en gång att det är globalismen som styr. EU har insett att ”gemenskapen” behöver mer mark till vindkraften och därmed basta. Nu blev det den svenska skogen ”Sveriges Guld” som ska kidnappas. EU kräver och sedan kan de olika marionetterna, intressegrupperna, få debattera bäst de vill.

 9. Ann+Löfving-Henriksson

  # 4 Johan, en sak är att karusellen snurrar, men vad satte igång den?

 10. Ann+Löfving-Henriksson

  # 7 Magnus, tack för artikeln med Anna Wåhlin. Hon verkar inse vad ”absolut intellektuell ärlighet” innebär. På liv eller död som vetenskapskvinna!

 11. Håkan Bergman

  Ann+Löfving-Henriksson #9
  Lennart Hyland. Skämt åsido, den började snurra 1955 när vi fick en till radiokanal och sen har det bara fortsatt och såvitt jag vet är veckan fortfarande begränsad till 168 timmar. Så idag deltar alla, sändare såväl som mottagare, i en ständigt eskalerande överbelastningsattack.

 12. #1
  Storytel.. inte så stor skillnad på arbetsuppgifter, saga som saga.

  Vetenskapen får sina anslag från politikerna, vilket är i grunden fel. Än värre blir det när politikerna äger, som t.ex. Chalmers där 8 av 11 ledamöter enl stadgarna skall vara politiker. Inte undra på att den där Martin har fritt spelrum med att degradera en institution som hade gott anseende ute i världen.

  Mårten Jödals artikel är bra. Varför inte sätta upp en skylt framför husen på Skansen: SÅ HÄR KOMMER DU LEVA UTAN OLJA OCH KOL, FÖR EVIGT, ÄVEN PÅ VINTERN.

 13. #9
  Det var den döende kärnkraftindustrin i början på 80-talet.

  På 50 talet var atomfysikerna gudar. Till och med miljörörelserna avgudade dem. Med kärnkraft kunde vi stoppa utbyggnaden av älvarna.
  På 60- talet var det raket och rymdfolk som blev gudar.
  på 70 talet växte kärnkraftsmotståndarna och frågan blev politisk. Det var ett sätt att klanka ned på den växande oljeindustrin.

 14. Lennart Svanberg

  Tack för artikeln från Morten Jødal och skrev precis ett mejl till Tove på SvD:

  ”Läste precis denna:
  https://miljomytene.no/2021/06/04/oljen-har-gitt-oss-velstand-fjernet-slitet-gitt-oss-mat-og-medisiner-og-reddet-millioner-av-liv/
  och skulle så hemskt mycket önska att ni på SvD publicerar något liknande.

  Min farfar startade ett av Sveriges första åkerier, Svanbergs åkeri på 1920-talet, och när media samt etablissemanget låter sådana som Greta stå oemotsagda att våra förfäder varit kortsynta och (elaka) så kokar det inom mig när jag tänker på alla uppoffringar som gjorts för att Greta och alla andra barn i västerlandet som växer upp kan ha det välstånd som tas för givet.”

 15. Ulf

  Svar 1

  Kan inte tolka det annat än som att ingen är intresserad av att läsa om alla dessa överdrivna larm. Oerhört positivt.

 16. Ivar Andersson

  Det finns positiva tecken som MSM försöker dölja förutom ovan angivna länkar.

  I den folkomröstning i Schweiz som hölls söndagen den 13 juni röstade 51,6 % emot en lag om att tvinga fram minskade utsläpp av koldioxid. Bakom den stod alla partier utom ett. Resul-tatet blev en stor överraskning. Enligt opinionsundersökningar var stödet för lagen 60 %.

  Lagen avsåg att uppfylla Parisavtalets målsättning för de “goda” nationerna: Att minska utsläppen med 50 % till 2030 och eliminera dem helt till 2050. Den stora majoriteten av nationer lovade inget alls och de bygger nu kolkraftverk i en hög takt, 2 – 5 stycken varje vecka.

  G7-ledarna tveksamma till att bensin- och dieselbilar ska bort.
  Världsledarna kunde enas om att övergången till fossilfria bilar ska ”snabbas upp” – men målsättningen om år 2030 togs bort.

  Är klimathotsmuren på väg att rämna som Berlinmuren och Järnridån?

 17. Simon

  #16 Ivar
  Ja jag tror att detta kan vara den skakning som börjar på nedre däck när det gäller klimatalarmismen.

 18. Adepten

  Stort Tack 🙂 En verkligt tjusig tolkning av ”vem släckte ljuset”, en visualisering av en vacker klimat-illusion.
  Men hans kritiker säger att han ofta drar allmänna slutsatser från specifika bitar av data eller osäkerheter, ibland signalerade med nyckelord eller fraser. Med andra ord, hans uttalanden kan vara vilseledande och ge intrycket att klimatforskare döljer sanningen.
  Han förlitar sig på ”gamla” uttalandena från IPCC som kom ut 2013 och 2014. IPCC: s uppdaterade utvärderingsrapporter som kommer att publiceras senare i år och nästa år kommer nästan säkert att inkludera reviderade slutsatser som antingen undergräver eller bekräftar Koonins slutsatser. Man får vänta och se, under tiden tuffar det ”gröna” marknadståget vidare mot feta vinster för ägarkollektivet.
  Mina källor kan visserligen ifrågasättas:
  https://insideclimatenews.org/news/04052021/dissecting-unsettled-a-skeptical-physicists-book-about-climate-science/
  https://www.pnas.org/content/116/20/9808
  https://www.aps.org/policy/statements/upload/climate-seminar-transcript.pdf
  https://www.realclearenergy.org/articles/2021/05/20/unsettled_what_climate_science_tells_us_what_it_doesnt_and_why_it_matters_by_steven_e_koonin_778065.html

 19. Lennart Svanberg

  #18 Adepten – du kan säkert ha rätt om att inte allt Koonin skriver är med sanningen överensstämmande. Dock är det en mild västanfläkt jämfört med de halvsanningar och rena lögner som sköljer över oss dagligen från böcker och reportage där man övertrumfar varandra i att förebåda domedagen.

 20. Ann+Löfving-Henriksson

  # 18 Adepten, man får nog se Koonin som en sen gäst på kalaset. Han vaknade inte till förrän för några år sedan. Tidigare hade han varit Obamas rådgivare och maken till förrädare är väl svårt att finna. Naturligtvis blir han överöst av protester.
  För egen del, som jag skrev, saknar jag hans resonemang kring hur klimatfrågan vuxit fram. Där verkar han ”lyfta på hatten” och gå förbi, kanske just beroende på att han inte har ägnat sig åt den delen av frågan, som naturligtvis är viktig.

 21. Lasse

  I Portugal skall EU pengar användas för att hjälpa människor som lever i energifattigdom.
  SRs klimatreporter tvingas medge att det är kylan som är värst.
  https://sverigesradio.se/artikel/eu-pengar-ska-ge-battre-isolerade-hus-i-portugal
  Portugals näst sista kolkraftverk stängde vid årsskiftet och elpriserna är i EU topp!
  EU stänger och betalar checken för dyrare el!

 22. Enough

  #4 Johan M

  Du beskriver, utgår jag ifrån, en positiv kraft, människors strävan, men är väl rätt ironisk med ”nyttan” av elbilsköp, vilket gör de som går på det till ”nyttiga idioter”…..eller?

  Jag hoppas att människor får bättre saker att fokusera sin godhet på, t.ex. resurs- och miljöfrågor ( batterier till elbilar är ju inte särskilt miljövänliga, eller ”hållbara”, ny ellagringsteknik behövs…)

 23. Peter Svensson

  #4 Johan

  ”Jag tror dock att allmänheten har en drivkraft som spelar roll och det är viljan att få en uppgift, viljan att hjälpa till.”

  Där har vi nog en stor del av svaret. Det är precis likadant med andra ämnen som engagerar, som exempelvis frågan om migranter och flytkingar, där vi har ett antal människor (huvudsakligen kvinnor i övre medelåldern) som har funnit en livsuppgift att få hjälpa till och ta om hand. Och de går in för det till den milda grad att de tappar alla sinnen för proportioner och helhet, utan är helt uppfyllda av denna känsla av att göra nytta och vara behövd.

  ”Det må finnas människor som lider av klimatångest men det finns nog tio gånger så många som har fått lite mening i livet genom att vara klimatsmarta.”

  Definitivt så. Och de stora företagen har inte varit sena att utnyttja denna drivkraft. Exempelvis Vattenfall och Volvo ser man ständigt i kommersiell TV-reklam där de säljer sina produkter genom att vädja till kundernas vilja att vara klimatsmarta och göra rätt val.

 24. Adepten

  #19 Lennart Svanberg
  Jag håller med dig! Jag använder mig av samma teknik som Sokrates. Jag försöker bara hitta sanningen i allt brus. Kan du eller någon komma fram till, som jag, att SSAB behöver lika mycket rent vatten för att producera vätgas som Sveriges alla vattenverk tillsammans producerar?

  #20 Ann+Löfving-Henriksson
  Genom att ”lyfta på hatten” och gå förbi kan han mena att resonemangen kring hur klimatfrågan vuxit fram var en självklar sak för samhällsvetenskapen att behandla.
  Följande bok ”Green Tyranny EXPOSING THE TOTALITARIAN ROOTS OF THE CLIMATE INDUSTRIAL COMPLEX” skriven av RUPERT DARWALL ger ett perspektiv på hur klimatfrågan kan te sig.
  https://www.independent.org/publications/tir/article.asp?id=1363

 25. #15
  Stämmer, bara en kommentar till deras artikel.
  Deras inkvisitionsredaktion är saknad av ingen.

 26. Ann+Löfving-Henriksson

  # 24 Adepten, Darwall är en av mina absoluta favoriter. Den boken står i min bokhylla vid sidan om hans The Age of Global Warming. Båda givande! Det jag kanske hade hoppats på var lite av Singers eller Jacob Nordangårds perspektiv, vilket i mitt tycke har sin givna plats i en sådan här bok till den nyfikna allmänheten. Utan det bakgrundsperspektivet hänger klimatfrågan i luften.

 27. Håkan Bergman

  Adepten #24
  Nja så mycket vatten går det nog inte åt. Enligt nätet importerar SSAB ca 1,9 miljoner ton kol och jag antar att allt används i masugnarna. Masugnsgasen är en blandning av CO och CO₂ så jag gör bara ett antagande att en kolatom kan reducera 1,5 syreatomer från järnmalmen, mera precision behövs inte. En väteatom kan reducera 0,5 syreatomer, det går alltså åt 3 gånger så många väte som kolatomer för att reducera samma mängd järnmalm och en kolatom är 4 gånger tyngre än 3 väte diton, väteförbrukningen blir alltså 1,9/4 ca. 0,5 ton per år eller 4,5 ton vatten. Vi lär per person använda 140 liter vatten per dygn per person i det här landet, jag tror inte att tillgången på rent vatten i Norrbotten är det största problemet för HYBRIT.

 28. Håkan Bergman

  Hann inte redigera ovan, 0,5 ton per år eller 4,5 ton vatten skall naturligtvis vara 0,5 miljoner ton per år eller 4,5 miljoner ton vatten. Det blir ändå gott om vatten över för Daniel W.

 29. Ulf

  Ytterligare en fotbollsfundering. Sebastian Larssons elbil började brinna, självantändning, han är tacksam att barnen inte blev skadade.
  Röken ifrån batteriet är tydligen riktigt farlig. Vad händer då om det inträffa i ett större garage?
  Börjar det brinna, kanske sprida sig?
  Vilka skador kan röken ge för människor i ett garage?
  Lustigt att ingen tidning tar upp tråden. Är elbilar heliga? Ska inte riskerna diskuteras? Som tämligen teknik ointresserade hade jag ingen aning om att detta kunde hända. Verkar inte klokt.

 30. Lennart Svanberg

  #24 Adepten – ja vi i detta forumet försöker vi varje dag outtröttligt leta efter sanningar vilket gör att vi ej kan stoppas om inte demokratin eller yttrandefriheten inskränks.

  Är så oerhört trött på att skattefinansierad verksamhet har bestämt sig för att den åsikten som för tillfället är politiskt korrekt också är viktig att trycka ner i halsen på oss medborgare.

  -På 1970-talet var det bland annat viktigt att sluta äta fett för det ledde till stora hälsoproblem bland befolkningen
  -På 1980-talet skulle både surt regn och ozonlagret göra jorden obeboelig
  -På 1990-talet var vi tvungna att börja kvotera in kvinnor i riksdagen och näringslivet för det klarar dem inte av att inträda i av egen kraft

  Och sedan 20 år tillbaka är det enda viktiga att människor slutar föröka sig, andas eller gud nåde om vi kör en fossildriven bil för då är h#lvetet här.

  Inte en enda av dessa sanningar har visat sig stämma och självklart har ingen någon aning om vädret imorgon mer än kvalificerade gissningar.

  Vi kämpar på oförtrutet i detta forumet för att politikerna skall börja agera utifrån verkligheten som den är och syssla med frågor som vi faktiskt kan lösa för att göra vardagen bättre för dem människor som befinner sig i den.

 31. Håkan Bergman

  Ulf #29
  Verkar otroligt att inte ens bilindustrin klarar att hantera problemet men kan ju vara ett problem med felaktigt installerad laddare. Men även mindre batterier typ t.ex. kamerabatterier kan ställa till det om man inte är uppmärksam. Piratbatterier saknar oftast, alltid?, en termistor i batteriet som laddaren kan läsa av temperaturen från, i stället har man ett fixt motstånd som rapporterar säg ca 25 grader till laddaren, och det gäller även batterier med skämtmärkningen CE, en märkning som vi uppmanas leta efter för att såna produkter ska vara säkra att använda.
  Så här säger EU själva.
  https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en
  ”Please note that a CE marking does not indicate that a product have been approved as safe by the EU or by another authority. It does not indicate the origin of a product either.”

 32. tty

  #24

  ”Kan du eller någon komma fram till, som jag, att SSAB behöver lika mycket rent vatten för att producera vätgas som Sveriges alla vattenverk tillsammans producerar?”

  Och vad skulle det spela för roll? Vätet skall användas för att reducera järnoxid till järn plus, just det, vatten. Däremot bör processen ge ett nettoöverskott av syre (tills järnet rostat bort).

  Kom ihåg, vatten kan inte förbrukas, bara förflyttas och omvandlas.

  Och mängden är f ö inte så enorm, det beror i och för sig på hur blandningen av järnoxider är i malmen. Om vi för enkelhets skull antar ren Fe2O3 blir formeln:

  3H2O -> 3H2 + 1,5O2

  Fe2O3 + 3H2 -> 2Fe + 3H2O

  Järn har en atomvikt av ungefär 56, så för att framställa ett ton järn åtgår ca 54/112 ton vatten = ca 485 liter, exklusive kyl- och ev. processvatten.

  Vad det däremot kommer att gå åt enormt mycket av är elektricitet, för bindningarna i en vattenmolekyl är starka.

 33. tty

  PS till 32

  För att få litet perspektiv. För varje miljon ton järn behöver ca en halv miljon ton vatten elektrolyseras. Det årliga flödet i Luleälven är ca 16 miljarder ton.

 34. #27 Håkan Bergman
  ”Enligt nätet importerar SSAB ca 1,9 miljoner ton kol och jag antar att allt används i masugnarna.”
  Ja och nej. Kolet används inte i masugnen men i koksverket där det produceras (pyrolit) koks med energibiprodukten koksgas (värmer Luleå). Det för masugnen (och koksverket) dugliga kolet är en liten andel av världens kol. Så är typiskt i dag Australien och USA leverantörer till Luleå trots att knappt Panmax tonnage kan gå till till hamn i Luleå. Kokset är inte att leka med. Snarare en joker. Då jag sist (länge sen) räknade på masugnsbeskickningen var kokset ekonomiskt nr ett. LKAB´s pellets nr 2. Ruhr områdets ställning som stålproducent (också länge sen) var nog en följd av tillgångar på metallurgiskt kol – inte av järnmalm. Världen är ofta annorlunda än man tror.

 35. Håkan Bergman

  Eilif+Hensvold #34
  Så var det ja, glömde koksningen och då blir det mindre kol kvar av ”kolet”, men masugnsgas genereras väl fortfarande eller har man drivit processen så långt så att inget CO bildas i masugnarna. Magnitogorsk förla ju Stalin fel, det hade varit bättre att frakta järnmalmen till kolet i Ukraina, men det blev rätt ändå när tysken aldrig nådde Magnitogorsk. Nå hur vi än räknar lär vattnet i Norbotten räcka till HYBRIT, det blir väl inte så långvarigt heller.

 36. Håkan Bergman

  Letade lite och fann det här.
  https://www.nyteknik.se/energi/stalverkets-gas-blir-fartygsbransle-6854917
  Finns det nån uppföljning av hur projektet har gått nånstans? Det blir väl begravet nu om det inte redan är gjort.

 37. tty

  #35

  Magnitogorsk var faktiskt inte så dumt tänkt. Det anlades för att malmtågen inte skulle gå tomma tillbaka från Donbas.

 38. tty

  ”Som tämligen teknik ointresserade hade jag ingen aning om att detta kunde hända.”

  Visar hur genomusla MSM är. Just risken för ”thermal runaways” är en av de största nackdelarna med litiumjonbatterier och mycket väl känd av alla som sysslat med hantering och transport av sådana batterier. Flygtransporter av sådana batterier är t ex omgärdade med rigorösa begränsningar och säkerhetsåtgärder. Sådana bränder är i och för sig inte vanliga men det otäcka är att de är nästan omöjliga att släcka och lätt sprider sig. Kolla in denna:

  https://www.youtube.com/watch?v=u2F9HKZ5VzA

  Om elbilar blir vanliga är det en tidsfråga innan en stor katastrof inträffar i ett parkeringsgarage eller en färja.

 39. Ulf

  Svar 38

  Tack, det var det jag intuitivt misstänkte. Därför är det upprörande att MSM inte följer upp olyckan. Beskriver just risken med en stor katastrof i ett garage eller annorstädes.
  Inget är viktigt nog för att inte kunna offras på klimataltaret.

 40. Ann+Löfving-Henriksson

  # 14 Lennart Svanberg, bra! Hoppas Du får positiv respons från SvD. Tove L. står ofta med fötterna på jorden.

 41. Adepten

  #28 Henrik Bergman och #32 tty
  TACK ! Uppskattar att ni rättar mig 🙂
  Men när jag läste att fossilfri stålproduktion kommer kräva tio procent av Sveriges elkonsumtion eller 15 TWh. Samt att Markbygdens vinkraft skulle leverera omkring 10 – 12 TWh. Jag antog då att de skulle skapa ett vätgaslager som skulle backa upp vindkraften när det inte blåser samt producera fossilfritt stål. Kom då fram till att det skulle behövas ca 90 miljoner ton destillerat vatten endast för att skapa vätgas som backup till vindkraften + all övrig el produktions utrustning. Totala kostnaderna för ett sådant backup projekt måste väl överstiga bygget av två kärnkraftverk med råge?

 42. Adepten

  #30 Lennart Svanberg
  Jag kan hålla med dig. Sanningen sitter tydligen bara i betraktarens hjärna.
  Men jag måste erkänna att jag fortfarande äter 6 till 8 brödskivor om dagen 🙂

 43. Adepten

  #26 Ann+Löfving-Henriksson
  Tackar för boktipsen. Therese Uddenfeldt ”Gratislunchen” och David Archer ”Töväder” är också bra.

 44. jax

  #36 Håkan Bergman
  Träffade projektledaren igår och han verkade vara vid gott mod! Kolla här för fortsättningsprojektet:

  https://www.swerim.se/nyheter/stort-genombrott-ett-ton-bransle-till-sjofarten-per-dag-fran-stalproduktionens-overskottsgas

 45. Håkan Bergman

  jax #44
  Tack!
  Säkert inte lika utsiktslöst som HYBRIT, små steg är nog bättre än alla dessa hundraprocentiga kliv. Men vem, vilka är det som skriver texterna på sidan?
  ”fånga upp koldioxiden i masugnsgas på ett energieffektivt sätt och omvandla den till vätgas.”

 46. jax

  #45 Håkan Bergman
  Är väl någon kommunikatör. Sådana texter ska skrivas så att även de utan specialkunskaper kan läsa dem, tror ja det är tänkt. Vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att komma överens med en som skriver denna typ av populärvetenskapliga texter om hur stora förenklingar man kan göra utan att förvanska resultaten.

 47. BD-Nille

  Adepten #41

  Det florerar många uppgifter om effekt- och elenergibehov mm för ”fossilfri stålproduktion” i Norrbotten

  Nu vill jag redovisa läget som jag uppfattat det (utan att kommentera realismen i planerna..)

  Luleå: Hybrit har redan en testanläggning i drift för produktion av vätgas samt reduktion av järnmalmspellets (järnoxid) till järnsvamp . Några enstaka MW. Helt försumbart i elsystemet. Man håller på att bygga ett testlager i bergrum för lagring av vätgas vid 200 bar. 100 geometriska kubikmeter ska lagra motsvarande input av 100 MWh elenergi (obs ej energiinnehållet i vätgasen, det är mycket mindre). Enligt planen ska SSAB Luleå fortsätta med masugn och koks till ungefär år 2045. Först då blir det aktuellt med ljusbågsugn och att smälta järnsvamp.

  Gällivare: Hybrit beslutade 24 mars 2021 att deras Demonstrationsanläggning ska förläggas i närhet till LKAB gruva och pelletsverk i Vitåfors. Produktion av vätgas och reduktion av järnmalmspellets till järnsvamp. Effektbehov 400-600 MW enligt samrådsunderlag. Kräver en ny stamnätsledning 400 kV från Porjus. Målet är att vara i produktion år 2026. Investeringsbeslut ska enligt plan fattas år 2023. Demoanläggningen ska bli en fungerande industriell produktionsanläggning och järnsvampen ska levereras till Oxelösund. Man har INTE fattat något beslut om att ha ett fullstort vätgaslager (100 000 geometriska kubikmeter) för denna anläggning.

  Oxelösund: Här har jag inte samma koll. Men som jag uppfattat det ska masugnar släckas år 2025-2026 och ersättas av ljusbågsugnar. Ska matas med skrot samt järnsvamp från Hybrit demoanläggning i Gällivare. Kräver en ny dubbel 130 kV ledning som mött ett enormt motstånd hos sakägarna. Ansökan om linjekoncession inlämnades i oktober 2020.

  LKAB Gällivare och Kiruna: Har aviserat planer att till år 2045 helt ställa om till att producera järnsvamp. Aviserat 55 TWh/år elbehov fördelat på 6 st anläggningar i Gällivare och Kiruna. Detta motsvarar 6300 MW årsmedeleffekt. Luleälvens producerade medeleffekt är 1600 MW. Lagring av stora mängder elenergi som vätgas är en vital del i affärsidén. Elen ska produceras av vindkraft, helst i Norrbotten.

  Boden: H2 Green Steel ska bygga ett helt nytt stålverk med egen vätgasproduktion och egen reduktion av järnmalmspellets till järnsvamp. Något vätgaslager ska man INTE ha, annat än för några timmars buffert. Man ska sedan ha ljusbågsugn och valsverk och producera a tunnplåt. Planerna kommunicerades i februari 2021. Byggstart ska ske första halvåret 2022 och produktion ska starta år 2024. Det finns uppgifter om uppemot 24 TWh elbehov fullt utbyggt och närmare 3000 MW effektbehov. Liksom med Hybrit/LKAB är det vätgasproduktionen som driver effektbehovet.

  Kanske jag närmare kommenterar realismen i planerna i ett kommande inlägg.

 48. Lars Cornell

  #47 Nille.
  ”Kanske jag närmare kommenterar realismen i planerna i ett kommande inlägg.”
  Ja snälla, gör det!
  CCS är detta sekels hittills mest felaktigt tänkta tanke.
  Hybrit baserat på vindkraft och vätgaslager verkar komma som nummer två.

  Varför presenteras aldrig kärnkraft Gen4 med processvärme och termolys on-demand som ett alternativ?

 49. #22 Enough

  Jag tror ”nyttiga idioter” är ett lite starkt begrepp. Det för mer tankarna till att någon utnyttjar någons goda vilja för egna syften. Att folk inte är speciellt rationella och stenlägger vägen med goda intentioner är väl helt klart men att det skulle finnas någon central styrning i den processen är jag tveksam till. Det räcker att allt för många har intressen som pekar åt samma håll.

 50. #9 Ann+Löfving-Henriksson

  Den kanske sattes igång av sig själv; tillräckligt många kriterier var uppfyllda för att man skulle få den perfekta stormen. Man kan iofs peka på centrala spelare och punkter i tiden då viss saker sker men att det skulle finnas en uttänkt plan tror jag inte behövs.

  Det var kanske bara en kombination av stark hotbild där alla kunde vara med och rädda världen. Jag tror aldrig vi skulle kunna få samma uppslutning för ett meteorskydd även om en meteor förr eller senare kommer att slå rakt ner i Atlanten med förödande konsekvenser – det finns inte rum för någon kometsamordnare i varje kommun och inte heller jan du bidra genom att köra en elbil.

 51. JonasW

  #50 Johan

  Håller med delvis. Jag tycker att man kan misstänka att FN tagit på sig en koordinerande roll i ”klimatkampen”.

  De anställda vid FN har ju ett starkt ekonomiskt/politiskt intresse i att myten om klimatkatastrofen upprätthålls.

  Någon verkar i alla fall samordna språkbruket. Det är ju förbluffande synkroniserat i världen (egentligen västvärlden).

 52. Ann+Löfving-Henriksson

  # 50 Johan M. ”Det satte igång av sig självt” tror jag inte ett ögonblick på.
  Man måste ner och rota i vad som hände långt före klimatkonventionen 1992 som minsann inte ”hände av sig självt”. Hur i hela friden kunde spindeln i nätet på den tiden Maurice Strong få hela världens politiker (!) att skriva under (in blanko) på att balansen i atmosfären inte får rubbas. Vem hade en aning om vad det handlade om? Och vilken politiker anade att det i grund och botten gällde koldioxid, användningen av fossila bränslen och makt. De stackars U-länderna slapp ifrån förödande begränsningar, fick utvecklas bäst de kunde (huvudansvarig A. Merkel) och nu sitter vi med svarte Petter här i väst.
  Kina med sina globala tentakler hjälper idag gärna till när det krisar i strategiska områden. De köper hamnar, bygger vägar och fixar annan infrastruktur, lägger beslag på viktig gruvdrift m.m. Allt detta har blivit möjligt för att västvärlden 1992 lovade att bibehålla ”balansen” i atmosfären utan att ha en susning om vad det innebär.
  Inte bara den dumma svenskarna, hela det goda väst har blivit grundlurat av krafterna bakom spindeln M. Strong med hela sitt nätverk.
  Kolla t. ex. R. Darwall, J. Nordangård, J. Delingpole, Tim Ball, Alan Carlin, Vaclav Klaus, Bernie Lewin med många många andra så kallade ”deniers”.

 53. Lennart Svanberg

  #40 – Ja inget fel på brödskivor 😀 fast om någon skulle säga idag att fabriksproducerat margarin är bättre än smör som kom direkt från bonden skulle man bli hals&uggen. Men det var faktiskt vad som basunerades ut när jag var liten då argument som ohygieniskt och bidra till fetma gjorde att margarin sålde som smör 😀. En härlig koppling till vindkraft versus kärnkraft debatten är att självklart bidrog margarin-reklamen till ökad fetma precis som vindkraft kommer leda till sämre miljö så historien fortsätter att upprepa sig.

  #42 Och ja, Tove är klok och tror att hon läser det mesta så låt oss fortsätta ett sansat samtal med alla som är öppna för debatt så kommer ’åsiktsmuren’ snart rämna helt.

 54. #52 Ann+Löfving-Henriksson

  Visst kan många underliga saker efter varandra tyckas vara mer än vad som kan tillräknas slumpen men det kan vara som med den lilla tyska byn där det föds lika många barn varje sommar som de har häckande storkar (det finns väldigt många tyska byar).

  Det sker säkert tusentals irrationella politiska beslut och undertecknande av konstiga överenskommelser varje dag utan att vi får höra om dem. De är helt betydelselösa och försvinner i glömska även om beslutet i sig strider mot matematisk logik eller naturlagarna. I denna ocean av mer eller mindre irrationella beslut så är det rätt naturligt att vi hittar en rad med beslut som ser ut som en tanke men likt intelligent design så är det kanske inte ett bevis för att det fanns en agenda från början.

  Jag säger inte att dessa händelser i sig vara för sig är slumpmässiga. Varje händelse har naturligtvis sin aktör med sina drivkrafter. Att det är just klimathotet som har lyckats så bra på att slå igenom är nog dock inte beroende på någon genialisk plan utan att väldigt många intressen sammanfaller.

  Att världens samlade kärnkraftsindustri numera nämner klimathotet som världens största problem visar på hur bra hotbilden är. Vägen till träldom leddes väl av röststarka intressegrupper som alla fick sina krav tillgodosedda; klimathotet är en perfekt hotbild för alla intressegrupper kan nu peka på samma hot och få sina intressen tillgodosedda.

 55. Ann Löfving-Henriksson

  # 54 Johan, jag delar inte Din uppfattning i den här frågan. Återkommer.

 56. Adepten

  #47 Lars Cornell
  Helt inne på din linje 🙂

  #47 BD-Nille.
  Nyfiken på kommentarer om realismen i planerna om vätgas, verkar vara värre än jag kunde föreställa mig.

  #53 Lennart Svanberg
  Ja smör har blivit en verklig delikatess i dessa tider. En limpmacka med smör och ost till kaffet är livets elixir och förgyller alltid den grå vardagen 🙂

  # 54 Johan Montelius
  Uppskattar dina sympatiska och humoristiska kommentarer och inlägg 🙂
  Läs ”watermelons” av James Delingpole så kan man förstå Ann+Löfving-Henriksson bevekelsegrunder.

  Förövrigt måste jag nu lugna ner mig att kommentera i tid och otid. Det kan bli en dum ovana som tar fokus från de verkliga dagsproblemen.

 57. #Ann Löfving-Henriksson och Johan Montelius#

  Undertecknad delar Anns uppfattning att klimatalarmismen inte uppkommit spontant, utan som jag ser det, orkestrerats av flera sammanfallande intresse, främst frustrerade marxister, men också av gröna ideologer, för att förverkliga drömmen om ett plansamhälle. Att sedan ekonomiska och andra intressen hakat på är en annan sak, som inte skett om inte vägen banats av de förstnämnda.

  Lagom till COP21 i Paris 2015 gav TV-väderpresentatören Philippe Verdier ut boken Climat Investigation, för vilket han avskedades och desavouerades. En vanlig uppfattning är att Verdier är ”klimatförnekare” och därför inte kunde anförtros sin post. Det är fel. Han tror på AGW, men inte CAGW, vilket klart framkommer i boken. Orsaken till att han skrev Climat Investigation var att han inte ville ställa upp på franska regeringens och WMOs försök att besluta hur väderhändelser skulle presenteras och vilka ord som skulle användas för att övertyga allmänheten om den förestående klimatkatastrofen. Just att han avslöjade detta var anledningen till avskedandet.

  På sidorna 67-71 beskriver han hur WMO försöker globalt samordna väderpresentatörer och meteorologer för att på ett likartat sätt presentera vädret, så att allmänheten övertygas om att klimathotet är verkligt.

  Kapitlet ”Ministern som ville bli Herr Väder”, sidorna 104-108, berättar hur dåvarande utrikesministern Laurent Fabius i juni 2014 kallade samman de franska väderpresentatörerna av samma skäl. Fabius sade bl.a att ”han inte längre ville höra orden klimatuppvärmning, klimatförändringar eller ordet klimatderegleringen (dérèglement). Det skulle hädanefter heta klimatkaoset.”

  Det förändrade ordvalet i franska MSM om klimat och klimatpolitik, som jag i flera kommentarer på KU under en längre tid påpekat, är alltså ingen tillfällighet, men beordrat och koordinerat av franska ministrar. Inget spontant där inte.

 58. Ann Löfving-Henriksson

  # 57 Lars M. Tack! Politisk styrning, återigen!
  Climat Investigation, översattes den någonsin till engelska? Och, vad hände sedan med författaren? Jag har ett dunkelt minne av att han lämnade Frankrike …

 59. #58 Ann Löfving-Henriksson#

  Såvitt jag kan se finns ingen engelsk version av Climat Investigation, däremot en senare reviderad utgåva, också den på franska. Som sagt, boken handlar inte om klimatet utan om det politiska spelet därom, vilket Verdier fördömer.

  Efter den första uppståndelsen blev det helt tyst om Verdier, cancelled. Han arbetar nu som chef-och programredaktör i Genève på TV-stationen Léman Bleu.

 60. Ann Löfving-Henriksson

  # 60 Lars Mellbom! Stort tack för svar. Man kan undra om de politiker som ”kämpar för klimatet” har statt sig in i vad Västvärldens energianorexi (effektanorexi snarast) kommer att betyda för våra barn och barnbarn.
  I vilket fall var både Putin, Kinas ledning och representanterna för arabvärlden på G7mötet mycket nöjda med vad de upplevde där, det vill säga nöjda med att USA återigen har en lättlurad och svag president. (Breitbart idag)

 61. # 60 Ann Löfving-Henriksson#

  ”Man kan undra om de politiker som ”kämpar för klimatet” har statt sig in i vad Västvärldens energianorexi (effektanorexi snarast) kommer att betyda för våra barn och barnbarn.”

  Svaret är nog att det stora flertalet inte satt sig in i betydelsen av sina beslut. De är oppertunister av ett eller annat slag. Men utan tvekan finns det politiker som är helt medvetna och med berått mod leder de övrig in på en för gemene man katastrofal väg. Det är uteslutet att t.ex Macron och Merkel inte förstår. Båda är intelligenta och högutbildade. Gemensamt är också att de är barnlösa.

  För några år sedan översatte jag en text av Vincent Benard, ”Med rädslan som vapen”. Benard benar där ut varför politiker tar beslut som går emot allt förnuft och skadar det västerländska samhället som vi känner det. Läs gärna inlägget igen och pricka av hans slutsatser med vad vi idag ser av politiska beslut, och då inte bara på klimatområdet.

  Observera Benards distinktion mellan ideologer och oppertunister, d.v.s att utan de första vore de senare intet.

  Min uppfattning är att klimatpolitiken idag mest drivs av marxistiska sympatisörer, men det finns all anledning att sätta sig in i vad de gröna teoretikerna förordar som politik. De är långt mera radikala och oförsonliga än marxisterna. Kort sagt är människan som sådan jordens gissel och bör antingen utrotas eller i varje fall reduceras till några få miljoner, med levnadsvanor som på förhistorisk tid.

  Minsta gemensamma nämnare mellan marxister och gröna, är att de till varje pris vill förstöra det välståndsgenererande västerländska samhällssystemet. Sett ur det perspektivet är klimatpolitiken helt logisk, liksom en mängd annan politik som vore OT att granska här.

  https://klimatupplysningen.se/med-radslan-som-vapen/

 62. Ann Löfving-Henriksson

  # 61 Lars Mellblom, ”Med rädslan som vapen” är verkligen tänkvärd och klargörande. Tack för den än en gång. Den borde få återkomma som ett inlägg här på KU.
  Det är snart exakt tre år sedan den publicerades första gången och enormt mycket har hänt här i väst sedan dess. Storbritanniens Boris Jonson verkar helt bortkollrad av sin unga aktivisthustru och i USA har hela det gamla gänget, med stöd av framgångsrika aktivister, lyckats tillsätta en tidigare och nu tydligt dement vindflöjel som president. Och några av våra mest talföra Bolibompapolitiker har vi skickat till EU för att tala för och marknadsföra Sverige.
  Vi kan inte längre fråga ”vart är vi på väg” utan nu är vi verkligen på väg – mot vaddå.

 63. Anders

  #61 Lars Mellbom. Du skrev: ”Minsta gemensamma nämnare mellan marxister och gröna, är att de till varje pris vill förstöra det välståndsgenererande västerländska samhällssystemet.” Jag tror faktiskt att aversionen mot det enskilda markägandet också är en gemensam nämnare. Samt att de är extrema flockdjur som blir villrådiga utan starka ledare.

 64. #Ann Löfving-Henriksson#

  ”Vi kan inte längre fråga ”vart är vi på väg” utan nu är vi verkligen på väg – mot vaddå.”

  För egen del, och jag är inte den ende, skulle jag inte bli förvånad om i Frankrike vaccinationspasset efter president-och parlamentsvalen 2022 omvandlas till ett inrikespass. Redan nu finns reserestriktioner av varierande grad motiverade med Covid-19. Enligt nuvarande bestämmelser ska en förflyttning vara ”justifié” enligt en lång lista av kriterier, för att vara legal. Hur strikta reglerna är varierar från tid till annan och i vilken region. Eftersom lagarna finns är det enkelt att lägga till att de också avses rädda klimatet. Vi har ju redan klimatnödläge.

  Sen kan vi fundera på om inte ”human engineering” kan rädda världen från klimatkatastrofen. Mindre och rött köttintoleranta människor vore en god sak för klimatet. Tucker Carlson belyser just detta i länken nedan. Början vid 6:30.

  https://www.breitbart.com/clips/2021/06/23/fncs-carlson-ties-scientists-advising-google-on-covid-19-to-human-engineering/

 65. #63 Anders#

  Jovisst, det ingår i paketet. Just privat ägande av mark är en stor fråga inom franska miljörörelser och inom vänstern. Ofta jämför man enskilt ägande av mark med att äga en annan människa.

 66. Simon

  Det är klart att staten eller storkapitalet är intresserade att konfiskera mark av enskilda ägare. Mycket enklare genomföra byggande av industriparker med vindsnurror då. Subventionerade med skattebetalarnas pengar. Det märkliga är ju att inte vänstern genomskådar detta. Man är väl antagligen helt enkelt inte tillräckligt snabbtänkta.

 67. Simon

  Eller så hade Ebba Grön alldeles rätt i att staten och kapitalet sitter i samma båt.

 68. Ann Löfving-Henriksson

  # 64 Lars Mellblom, mörkrädd var ordet. Se även Jacob Nordangårds senaste inlägg på Pharos.
  Ibland vill man bara lukta på blommorna som tjuren Ferdinand.
  Trots allt, önskan om
  Glad Midsommar
  från Sveriges västra kust, som nu badar i strålande sol, god värme och lite eftermiddagsbris.

 69. #68 Ann LöfvingHenriksson#

  Jag tänker detsamma och ägnar mycket tid till att umgås med mina tama vildkaniner, 50 frilevande runt gården och just nu 13 moderlösa ungar fritt skuttande i vardagsrummet. Man kan ha sämre vänner. Kaniner är väldigt sällskapliga och har bättre social kompetens, som det heter numera, än många människor.

  Glad Midsommar själv från Neuvy au Houlme med samma väder som du har !