Steven Koonin

Ska vi oroa oss mer för klimatet än för alarmisterna?

Alarmisterna är på offensiven i klimatfrågan. Det finns skäl att oroa sig för att den sakliga och vetenskapliga hanteringen av frågan kommer i skymundan för politiska och alarmistiska budskap. FN’s generalsekreterare har t ex uttryckt att ”Billions of people are in immediate danger”, något som kan skrämma men knappast har verklighetsförankring. Hur får vi en   →

Vem släckte ljuset?

Steven E. Koonins Unsettled är faktaspäckad, upplysande och behagligt resonerande. Ett litet försynt kapitel heter Who Broke ”The Science” and Why. I mycket fri översättning, vem släckte ljuset? Koonin resonerar där kring varför det vetenskapliga ljuset har släckts i ”The Science”. Företrädare för ”The Science” hävdar att Science is settled. Det är den berättelse allmänheten   →

Lennart Bengtsson recenserar Koonins ”Unsettled”

Unsettled : What climate science tells us, what it doesn´t and why it matters Av Steven Koonin   Steve Koonins bok är en av de viktigaste fackböcker som publicerats under de senaste åren och borde läsas av alla som önskar få bättre insikt i hur klimatfrågan behandlats eller bör behandlas. Den handlar ytterst om vetenskapens   →