Vi är inte Hells Angels längre

Det finns en historia från slutet på fyrtiotalet då en motorcykelträff i litet samhälle i Kalifornien spårade ut och slutade in allmänt fylleslag. Amerikanska motorcykelföreningen lär ha sagt att 99% av alla motorcyklister var helt vanliga laglydiga medborgare och att det var 1% som var skyldiga till förödelsen. Hells Angels vet hur man profilerar sig och konstaterade ”we’re the one percent” och bär sedan dess ”1%:er” som märke.

onepercentFör några år sedan när ”97% av forskarna stödjer klimathotet” så tänkte jag låta sy upp några egna tygmärken med ”3%:er” på men tänkte att det inte bara kunde reta upp någon klimataktivist utan även någon ur den motorburna ungdomen. Det är ju dock lite lockande att vara medlem i en liten skara som insett något som går alla förbi. Jag tror det var Heineken som för många år sedan hade en reklam med texten något i stil med: bara en på hundra tycker det här är världens bästa öl – det kan vara du. Fyndigt; det är mera lockande att tillhöra en utvald krets än att dricka vad alla andra dricker.

Enligt de senaste rönen från sanningsministeriet i Göteborg så kan vi dock inte längre hävda att vi tillhör en liten utvald skara. Erica Trejs kunde i SvD i förra veckan proklamera att hela sex procent av svenska folket är klimatförnekare.  Bakom denna braskande nyhet finns en skrift publicerad av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. Det är Jesper Strömbäck (professor i journalistik och politisk kommunikation), Henric Oscarsson (professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning)  och Erik Jönsson (biträdande forskare vid Statsvetenskapliga institutionen) som slagit sina kloka huvuden ihop och skrivit ett kapitel. Deras inlägg finns att hämta hem redan nu så att journalister skall få någonting att skriva om och visst nappade SvD på betet. Deras lekstuga är bland annat finansierad av projektet ”Kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel” som leds av Åsa Wikforss (professor teoretisk filosofi) vid Stockholms universitet.

”Kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel är ett sexårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram som startar 2019, under ledning av professor Åsa Wikforss vid Stockholms universitet.

Man undrar vari det tvärvetenskapliga kommer in i bilden; vare sig så mycket på tvären eller så mycket vetenskap verkar det inte vara; ok, de har ju både en professor i journalistik och en i statsvetenskap så det kanske är en bra sammansättning för att uttala sig om klimatsystemet och de överdrifter som florerar.

Det är svårt med bjälkar i det egna ögat

Jag hade en brevväxling med Åsa Wikforss för något år sedan då hon var i ropet i media och hade gett ut en bok med titeln ”Alternativa Fakta”. Det var faktiskt till viss del en intressant läsning, främst för det gjorde det helt uppenbart hur blind någon kan vara för mediadrivna hotbilder. Som forskare inom teoretisk filosofi och med den titeln så hade jag förväntat mig en diskussion om vilka mekanismer som finns, hur mediabilder sprids och tecken på att något är ”fake news” men av detta finns inte ett spår. Åsa tog istället utgångspunkten att allt som Obama sa var sant och de som hade invändningar spred ”fake news”  – det kanske är att göra det lätt för sig. När jag frågade henne om hur hon kunde vara så säker på att kritik mot klimathotet var ”fake news” så återkom hon till de vanliga argumenten om  konsensus och att vi måste lita på forskarna.

Jag tror att man skulle kunna göra en objektiv analys av klimatcirkusen och rada upp en hel del tecken på att det är en cirkus snarare än ett vetenskapligt område. Jag tror dock inte Åsa är den person som skulle kunna göra en sådan granskning eftersom hon är allt för färgad i frågan. Lika stora chanser har herrarna Strömbäck, Oscarsson och Jönsson att komma fram till någonting intressant, de söker och finner stöd för sina politiska åsikter.

We’re the six percent

Varför inte ta en titt på siffrorna som ligger bakom SvD:s rubriker, man är ju i alla fall lite nyfiken på hur de kom fram till att 6% är klimatförnekare. Siffran kommer från de undersökningar som SOM-institutet regelbundet gör för att följa hur samhället utvecklas. Här fick de svarande ta ställning till, som artikeln påpekar är ”det vetenskapligt etablerade”, påståendet ”Klimatförändringarna är i huvudsak orsakade av mänskliga aktiviteter”.  Detta påstående skulle besvaras på en skala från  0 ”helt felaktigt” till 10 ”helt riktigt”.  Utfallet från de 3481 svarande (2019 och 2002) är enligt diagrammet nedan.

SOM
De nationella SOM-undersökningarna 2019 och 2020

Två plus en plus en plus två är sex och av de som besvarade enkäten är det alltså sex procent som svarade 0, 1, 2 eller 3 på det påståendet. Det är detta som ligger till grund för det författarna kallar ”klimatförnekare” och det är inte utan att man dra på smilbandet lite. Man skulle kunna ta samma siffror och säga:

endast en tredje del av svenska befolkningen tror att klimatförändringar i huvudsak är orsakade av människan

men då hade man kanske inte fått SvD:s Erica Trejs med på tåget. Egentligen är det här rätt så förvånande siffror; fyra av tio sätter en siffra mellan 0-7 när de besvarar frågan. Hade jag varit strateg i ett politiskt parti som satt sin framtid på att klimathotet är skrivet i sten så skulle jag bli lite orolig. Man kan kanske gissa att de 20 procent som sätter någonting mellan noll till fem vet att de går emot vad som betraktas som allmänt känt medan flera av de som sätter en tia gör det utan närmare eftertanke; de som kryssar i utan att tänka är lättrörliga när skutan vänder.

Författarna vet naturligtvis vad de vill få fram så det väljer naturligtvis att dra sina egna gränser. De räknar alla som svarade från 7-10 som rättrogna och proklamerar glädjande att ”det absoluta flertalet – 75 procent av den svenska befolkningen – uppfattar påståendet att klimatförändringarna i huvudsak är orsakade av människan som riktigt (7–10)”.  Man undrar var gränsen mellan ”flertalet” och ”absoluta flertalet” går men nu skall vi inte tänka på det utan titta vidare på hur författarna vill vinkla budskapet.

Bland kultureliten så finns det väl ingenting som är längre ner på skalan än ”rednecks”: outbildade, lantisar som röstar på Trump.  Vad är då inte lämpligare än att vi målar upp dessa sex procent i dessa färger så att alla medvetna personer vet vad de skall svara om de någonsin får en fråga från SOM-institutet. Vi får därför snabbt information om att klimatförnekarna främst återfinns hos: äldre män, bönder, lågutbildade och SD-sympatisörer. Denna kategorisering säger dock mer om tomtarna Strömbäck, Oscarsson och Jönsson och deras politiska preferenser än om hur landet verkligen ligger.

I artikeln så finns inte alla grupper redovisade utan de grupperas i 0-3, 4-6 och 7-10. Tittar vi på utbildning så är skillnaden inte så stor; i gruppen ”lågutbildade” så svarar  34% något av alternativen 0-6 medan vi i gruppen ”högutbildade” finner 19% inom samma intervall; är det inte lite förvånande att en av fem högutbildad ställer sig mycket frågande till klimathotet? Räknar vi med även de som svarar 7-9 i gruppen som förhåller sig skeptiska så är siffran säkert uppe i 60% vilket kanske inte är något man vill ha som huvudrubrik.

60% av högutbildade tror inte klimatförändringarna i huvudsak är orsakade av mänskliga aktiviteter

glädjande men snart är det slut

Det är naturligtvis glädjande att fler och fler börjar ställa sig frågande till  medias och politikers propagerande om klimathotet. Snart kommer några politiska strateger inse att det är en  röststark grupp och då kommer dagordningen att förändras snabbt. Det bästa med media, politiker och tomtar är att de är snabba på att se vart det blåser. Tomtarna  kommer inte ha några problem med att vända på klacken och driva någon annan linje – den linje som ger pengar. Om tio år går pengarna till någon annan hittepåverksamhet och det kommer vara samma människor som står i den kön för att söka anslag; det är föga förvånande, det som är förvånande är varför vi fortsätter att betala.

Man kan naturligtvis glädjas åt att klimatcirkusen är inne på sista versen men det är med blandade känslor man ser hur den skeptiska inställningen vinner mark.  Det tar bort lite av känslan när man inte längre är en av tre procent utan helt plötsligt är en av sextio procent. Inte fasen kan man ha trycka upp tygmärken där det står ”jag är som de flesta;  vilken respekt ger det när man är glider fram med bågen?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Åsa har just kommit med en bok som refereras i dag,
  ”Därför demokrati”

  ”Grunden som vårt demokratiska system vilar på är skör, och tilliten till etablerade institutioner verkar vara en färskvara. … För det är ett system som bygger på sanning, och förmågan att fatta förnuftiga och kunskapsbaserade beslut. När kunskapsföraktet växer och misstron mot etablerade institutioner som public service-bolagen, vetenskapen och politiken ökar riskerar demokratin att urholkas. Det är en central tes i boken.”

  Hennes inställning till Rockström, Fridolin, Pär Holmgren mfl som uttryckligen vill avskaffa demokratin och samtidigt är seriefigurer i public service med svängdörrar till TV-rutan framgår inte av sammanfattningen.
  Jag vet inte heller om hon tar upp frågan varför klimatrelaterade vetenskapsmän är så sällsynta i SVT. Men det är väl det hon menar med ”kunskapsföraktet” hos SVTs journalister.

  När SMHI på sina webbsidor om havshöjning har RCP8,5 (räkneexempel som är så extremt att det inte kan inträffa) som default så undergräver det förtroendet för SMHI.

  På samma sätt blir det för Leif Anderson som är professor GU och medlem i organisationen EASAC. Även han larmar med berättelser grundade på RCP8,5. Är de politiker förklädda till vetenskapsmän som vill avskaffa vår demokrati?

 2. Håkan Bergman

  Är det inte dags för Erica att följa kollegan Alestig till DN? Vore praktiskt att ha så många som möjligt samlade på samma ställe.

 3. JonasW

  Man får en trisslott eller en Sverigecheck om man svarar på deras enkät.
  Trots det har de bara 50% svarsfrekvens.

  Det hade varit kul om de haft med frågan ”hur lång tid har du lagt ner på att svara på denna enkät?”

  En fråga om klimatet (påverkar människan?).
  50% svarsfrekvens.
  Oklart om de svarande brytt sig om vad de svarar.

  Utifrån detta kan SOM institutet dra enorma slutsatser om klimatförnekarnas personligheter.
  Dessutom kan de dra slutsatsen att de 6% som kryssade 1-3 på frågan om människan påverkar utgör ett problem för Sverige.
  Enligt SOM så verkar det finnas en risk för att de som kryssat 1-3 … bildar ett parti.

  Hu så hemskt! Oscarsson och hans kompisar pekar på denna ”risk”.

  ————————————
  Så här skriver Oscarsson:

  Samtidigt
  motsvarar det över 400 000 personer, och sex procent är mer än vad flera partier
  för närvarande samlar i opinionsundersökningarna. Det talar för att problemet
  inte ska underskattas.

  I dagsläget finns det varken något parti eller
  några framträdande medier som driver en klimatförnekande agenda, men det är
  en öppen fråga vad som skulle hända om det förändrades.

  —————————————-

  Det är alltså ett problem om de som ledsnat på miljardrullningen till meningslösa klimatåtgärder (och värdelösa institut) bildade ett parti ? Det vet tydligen Oscarsson.
  En gissning är att Oscarsson har på känn att det skulle kunna vara en stort problem för SOM institutets finansiering.

 4. mattias

  Ja, vi får se om ”vinden vänder”. G7 verkar backa: https://www.vibilagare.se/nyheter/g7-landerna-backar-fran-mal-om-fossilfria-bilar-till-2030
  Någon som läst något om detta i MSM?

 5. Lars Thorén

  #4
  Ja det var ju intressant! Ser man sig om i världen förstår man att enbart sälja elbilar i Colombia, Sri Lanka, Venezuela, Kenya, Iran, Mongoliet, Svalbard, Ukrain osv osv är en fantasi. Problemet är att om MP tillåts styra kommers det att bli verklighet i det sockersöta Sverige. Då blir det till att köpa en liten tvåsitsig transportbil eller hantverkarbil som går på fossilt för att komma runt detta. Inte så dum idé faktiskt! Det blir kul. Då blir det en dekal med ”Här kör en av Sveriges X%” på den beroende på hur många ”klimatförnekare” vi är då.

 6. Johan Montelius

  Det är en del partier som skulle jubla om de lyckades fånga 6%.

  https://val.digital/

 7. Ann+Löfving-Henriksson

  Bra Johan!
  Koonin skriver i Unsettled att var och en som använder ordet klimatförnekare som epitet är propagandist och/eller politiker.

 8. Arne

  ”You meet the nicest people on a Honda”
  Så ville Honda tala om för hugade spekulanter att man var snäll o trevlig om man körde deras hojar. Analogin om att klimathotarna vill skydda dig mot kommande katastrofer och bara är snälla är slående.

  För övrigt var kravallerna o Hollister 1947 inte så illa som det verkade. Visst, det var ett herrans supande och härj, men ett berömt reportage med Ikonisk bild i tidningen LIFE bidrog till att spä på myten om den fruktansvärda motorburna ungdomen. Att dessa för övrigt troligen hade ett förflutet från andra världskriget som gjorde dem lite mindre anpassningsvilliga till civilsamhället bidrog säkert.

 9. mattias

  #4 Egentligen blir urvalet av nyheter mer och mer intressant. Alla människor gör sig nog skyldiga till ett selektivt och inte alltid objektivt urval (”cherry picking”) för vilka bilder man vill sprida – och motsatsen – frånvaro av nyheter som stör den egna uppfattningen. Jag konstaterar att för att få reda på att G7 väljer att slopa årtalet 2030 får jag läsa om först i Vi bilägare.

 10. Arne

  https://en.wikipedia.org/wiki/Hollister_riot

  Glömde länken..

 11. JonasW

  Apropå G7

  ”China has warned the G7 leaders that the days when a ”small” group of countries decided the fate of the world were long gone”.

  Antar att det inkluderar Kinas syn på fossil energi.
  D.v.s. det är inte G7 som avgör världens ”klimatplan”. Det enda G7 kan påverka direkt är i vilken takt vi ska avveckla välfärdssamhället i Västvärlden.

 12. Lasse

  Vore intressant med en enkät här.
  Om vi gör frågan lite mer intelligent och avgräsad:
  Anser ni att klimatet under de senaste 50-70 åren , då temperaturen globalt sägs ökat med 1 grad, vara påverkat av människan.
  0 inte alls, till 10 helt.

  Med solen som skiner allt mer är mitt svar 3!

  Eftersom vi är en blandad bildad skara så ser jag fram emot bildade svar!
  (IPCC har svarat-men det kan vi återkomma till)

 13. jax

  Eftersom SD:are redan identifierat sig som”outcasts” är det sannolikt att fler av dem törs erkänna att de tror att människan har liten påverkan på klimatförändringarna än vi andra. Därför bör de vara överrepresenterade i de 6% som kryssat de alternativen. Trots det är det bara drygt en fjärdedel av alla som röstat på SD som svarat 1-3 även om alla som gjort det identifierat sig som SD:are, om vi förutsätter att 20% av deltagarna röstat på dem. Så att hävda att SD:are är klimatförnekare är lika fel som att hävda att klimatförnekare är SD:are.

  Dessutom vet ju alla hur sådana här kryssundersökningar fungerar. Finns det en skala från 1-10 så tenderar de flesta svaren att ligga i mitten, alltså mellan 4 och 7, för att inte sticka ut för mycket. Har själv deltagit i många, och också utfört en del, och det är slående hur resultaten alltid samlad kring mitten. Det är bara när något är riktigt illa eller otroligt bra någon vågar bryta det mönstret. Det speciella med SOM-undersökningen är ju att ”alla vet” att det rätta svaret är 10 vilket förskjuter medelvärdet åt det hållet, då alla svar lägre än 10 kan ses som ett tecken på att tvivel finns.

  Kontentan blir ju att undersökningen är meningslös ur vetenskaplig synvinkel, men inte politisk.

 14. Jonas

  Johan, du kan iaf trycka upp tygmärket, ”Jag var en av de första att syna klimatbluffen”.

  Bra artikel. Det är en otroligt skrämmande ”forskning” som pågår. De verkar inte lära av historien. Men klart, klimathotsalarmister bortser ju från historien i allmänhet vad gäller klimatet.

  Trots all propaganda som pågått och nu eskalerat, så är ändå hela 6 % klimatförnekare. Tänka sig. Hur hade siffrorna sett ut om mer objektivitet presenterats i media?

  De flesta människor känner trygghet i att tillhöra en grupp av likatänkande. Men som du säger, fler och fler börjar se igenom allt.

  Media/internet fick klimatkarusellen i gungning, men den kommer också att få den att stanna. Alla kan nu se tidigare profetior som aldrig slår in, uttalanden från forskare är lätt att hitta bakåt i tiden. Data är fritt tillgängligt för den som vill söka. Havsnivåer, isläge, temperaturen, vetenskapliga rapporter. mm.

 15. Daniel Wikund

  För snart 50 år sen sjöng Hoola Bandoola (populär hos yttersta vänstern som jag tillhörde då) ”Vad kan man lita på”. Det var under den tiden som Stasi (hade KGB som förebild) var verksam, hade över 50 spioner som var placerade i Sverige. I DDR litade man till slut inte på nån. Man hade en spion på var nittionde östtysk. DDR finns inte längre. Men undrar om inte det finns krafter som vill införa ett klimatstasi.

 16. JonasW

  #12 Lasse

  Om man frågar människor om något, så borde frågan vara något som man faktiskt kan relatera till.

  Mitt förslag är att ställa frågan hur mycket kallare klimat skulle du vilja ha? Förslagsvis omformulera den så den passar i en 10-gradig skala.

  Förslag:
  Instämmer du i påståendet att det är viktigt att vi genom klimatåtgärder sänker temperaturen med 1.2 C till den förindustriella nivån?

 17. Lennart Bengtsson

  Om växthusgaserna i atmosfären fortsätter att öka kommer det långsamt att bli något varmare. Ungefär som har hänt de senaste 40 åren. Detta är med stor sannolikhet oundvikligt så länge jordens befolkning ökar och att de flesta strävar efter att förbättra sitt liv. Att bara svenskarna eller ens europeer eller för den OECD-människor försämrar sitt liv har ingen eller knappast mätbar effekt.

  För att inte allt för många skall oroa sig för detta lovar ett antal ledande politiker att de skall garantera att jordens temperatur inte stiger över ett förutbestämt värde. De som är insatta i frågan vet att detta är en omöjlig ambition men kan för tillfället inte komma på något bättre och räknar med att mänskligheten är fullt kapabel att anpassa sig och efter en tid ändå har glömt diverse löften. Dessutom kan politikerna kassera in lite mer skatter utan att folk protesterar.

  Så länge industrin satsar, folk har jobb och aktiekurserna stiger så hankar man sig fram även om temperaturen stiger lite. Hur det kommer att sluta vet ingen och ett varmare klimat kan också ha fördelar i flera områden på jorden. Varför oroar man sig för havsisen i Arktis men inte alls i Östersjön? Sälarna tycker det är OK. De enda som beklagar sig är en liten grupp inbitna skridskoåkare.

 18. Anders

  #12 Lasse ”Anser ni att klimatet under de senaste 50-70 åren , då temperaturen globalt sägs ökat med 1 grad, vara påverkat av människan.
  0 inte alls, till 10 helt.” Mitt svar: 2.

  Med följande tillägg. Vi och naturen har klarat, klarar och kommer att klara temperaturens dygns- såväl som årsvariation på bortåt 10 respektive 60 grader C. Klimat är ett lokalt begrepp som formas av en mängd faktorer varav de allra flesta inte har ett dyft att göra med de människor som råkar bo där. Fler människor, växter och djur flockas dock i gynnsamma lägen. Sådana uppträder regelbundet men mkt på extremt nordliga bredgraders ljusa sommar.

 19. Sören+G

  Beträffande havsisen i Arktis så skulle det vara förödande för livet där om den inte minskade under sommarmånaderna. I ett ständigt istäckt hav blir det inte mycket till liv.

 20. SatSapiente

  #15 D Wiklund
  Titeln på Hoola Bandoolas låt är ”Vem i hela världen kan man lita på”.
  https://www.youtube.com/watch?v=vUFOFaj9CTU

 21. Johan, Uppsala

  Tack Johan för en intressant genomlysning av SOM-institutets skrift. Jag har läst den själv, och det är knappt man tror det är sant att något sådant får publiceras. Nivån är vad jag skulle förvänta mig från ett grupparbete i årskurs sju vid valfri svensk grundskola. Att avsändarna är verksamma vid Göteborgs Universitet gör mig bedrövad.

  När vi ändå är inne på temat vinklade skrifter så vill jag uppmärksamma läsarna av bloggen på att Regeringen i en ny promemoria fortsätter att kratta manegen för elfordon i jakten på koldioxid:

  Nu föreslås i en promemoria att alla bilförsäljare inom kort märka upp bilarna (nybilsförsäljningen) med en kundinformation om koldioxidutsläpp. Fokus kommer ligga helt på utsläppen vid avgasröret , ”tail-pipe”, vilket då inte oväntat kommer visa att elfordon har 0% koldioxidutsläpp.

  Promemorian hanteras av Finansdepartementet och kallas ”Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar (Fi2021/02192)”.

  ”I promemorian föreslås en ny lag om tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar samt en kompletterande förordning.”

  Som jag skrev för ett par veckor sedan här på bloggen att Konsumentverket inom kort tvingar bemannade tankstationer att upplysa konsumenten om drivmedelskostnader som klart kommer gynna elbilar går det här i samma linje: ett ensidigt fokus på fordonets utsläpp för att gynna elbranschen.

  Detta går också helt i linje med den utformning av miljöbilsdirektivet som nu håller på att remissas och där i stort sett alla fordon utom elfordon kommer få underkänt och inte klassas som miljöbilar. Det kommer främst påverka inköpen till offentlig sektor även om det lämnar utrymme för inköp av andra fordon, men då politiker aldrig kan ha två tankar i huvudet samtidigt (?) kommer inköparna inom offentlig sektor styras att enbart fokusera på det ”bästa klimatalternativet” vilket då blir elfordon. Offentlig sektors inköp av tjänstebilar m.m. är väldigt viktig och kommer med stor sannolikhet påverka hela fordonsmarknaden att gå ännu snabbare mot elektrifieringen.

  El-lobbyn är stark och det kommer märkas mer och mer när EU och svenska myndigheter kommer lagstifta om sådan här vinklad ”konsumentupplysning”.

  Läs mer på:
  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/06/tillgang-till-information-om-bransleforbrukning-och-koldioxidutslapp-vid-marknadsforing-av-nya-personbilar/

 22. Sven Hanssen

  #17 Vi får väl se om tomten Oscarsson kommer ge sig på vår exklusiva 3%-grupp inbitna skridsloåkare.

 23. Ivar Andersson

  Schweiz nobbar klimatlag
  https://klimatsans.com/2021/06/15/schweiz-nobbar-klimatlag/
  Tänk om svenskarna hade fått rösta om klimatlagen. Då hade politiker, PS, MSM och andra gröningar blivit överkörda och undrat VAD SOM HÄNDE?

 24. Lasse

  #22 Denne Oskarsson är expert när det gäller val och var väldigt tydlig när USA hade sitt presidentval.
  -Det är otänkbart att USAs val inte är korrekt.

  Kanske lite förhastat kan man tycka. USAs valsystem är inte helt säkert och pandemiåtgärder gröpte ur säkerheten ytterligare.
  Idag pågår en omfattande omräkning av ett valdistrikt med 2 miljoner väljare. Kalla det revision för valet är över.
  Skall bli spännande se vad de kommer fram till.
  Kanske inte för Oskarsson då!

 25. Ulrik T

  https://swebbtv.se/w/a7f71cfd-838b-4042-abc7-ffff1cc3f949

 26. Ulf

  I stort sett allt Schweiz gjort de senaste 100 åren har varit rätt. Det har gjort dem till ett av världens framgångsrikaste länder att begränsa makten för politiska opportunister.
  Hela den här undersökningen visar på ett sjukt samhälle utan sjukdomsinsikt.
  Funderat en del på i min ungdom hur det kunde gå så snett i Tyskland under 1930 talet. Nu vet man hur det går till när orwellskan tar över. Det krävs exceptionella människor för att stoppa sånt här.

 27. Daniel Wikund

  Igår var det en stor rubrik i kuriren ”G7-topparna: 2021 bör bli en vändpunkt för planeten”. Borde inte deras hjärnor undersökas. En uppgift för SOM institutet. Det är ingen light version av hybris som G7-topparna drabbats av. Borde också dopingtestas, man kan undra vad G7-topparna går på.

 28. Adepten

  Johan 🙂
  Lättsam humor på en hög nivå om SOM institutet och alla de medverkandes definition på klimatförnekare + ”Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender” som jag har ett speciellt stort förtroende för, där det tas upp att över 31000 forskare säger att det inte finns någon evidens att CO2 orsakade av människan kommer att leda till global uppvärmning. Men som visade sig vara en bluff.

  #17 Lennart Bengtsson

  Tack för din kloka kommentar som jag helt delar. Den ger sken av att CO2 till en del kan vara påverkat av människor.
  Därför skulle jag vilja ha din synpunkt på Jonas dokument undertecknat av 22 forskare som visade att klimatförändringar inte är antropogent skapat. Eller är det en fiffigt hopsnickrad illusion för att skapa förvirring?
  http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/download/4906/6081

 29. Jonas

  #28 Adepten. Du frågade tidigare var jag hittat detta. Kommer inte exakt ihåg, var länkat på antingen Judith Curry eller Whatsupwiththat.

  Jag är också intressad att höra fler åsikter om denna publiakation.

  Finns två stora rivaliserande TSI dataset, där IPCC valt den som visar liten solpåverkan.

  “The fact that some people could use Willson’s [ACRIM dataset] results as an excuse to do nothing about greenhouse gas emissions is one reason we felt we needed to look at the data ourselves” – Dr. Judith Lean, interview for NASA Earth Observatory, August 2003 (Lindsey 2003)”

  “A conclusive TSI time series is not only desirable from the perspective of the scientific community, but also when considering the rising interest of the public in questions related to climate change issues, thus preventing climate skeptics from taking advantage of these discrepancies within the TSI community by, e.g., putting forth a presumed solar effect as an excuse for inaction on anthropogenic warming.” – Zacharias (2014”

  Det känns inte helt bra…

 30. Stig Carlson

  Jag tycker att ”klimatförnekare” är ett korkat uttryck, så dumt att det borde inte användas i detta forum! INGEN kan förneka klimat, lika lite som väder! Nej, det måste finnas ett bättre ord om man nu vill benämna oss som grupp, vi som inte köper alla alarm och domedags-spådomar! Klimatkatastrofförnekare är i såfall, vad vi är!!

 31. Lasse

  #30 Stig C
  Vetenskapsradion idag kan förklara hur fel det är:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1745498

  Ordet förnekare har en väldigt dålig klang och när det används tar vissa väldigt illa vid sig.

  Förutom att det saknar relevans!

 32. Rolf Mellberg

  #1 Lars

  På tal om sviktade tillit till etablerade institutioner kan pandemikrisen och ”the crime of the century” komma att bli en katalysator för rejäla omvälvningar. Detta är en KRIGS-förklaring mot tunga internationella institutioner:
  https://youtu.be/1Ny34JG21wU
  Vi har helt klart politiskt betingade kriser kring såväl klimatet som covid.

 33. Adepten

  #12 Lasse
  Med din fråga skulle jag svara 8. Men om din fråga har varit följande:
  Anser ni att klimatet under de senaste 12 000 åren, då temperaturen globalt sägs ökat med 5-8 grader, vara påverkat av människan. Skulle jag svara 0. Ja tydligen, som man ropar i skogen får man svar 🙂 I det första fallet skulle jag klassas som bildad klimatalarmist och i det andra fallet som en obildad klimatförnekare 😉

 34. foliehatt

  Lasse, #12,
  antingen så är påverkan från antropogen koldioxid stor – och då kommer data att visa på det, Eller så påverkar den lite – återigen – data kommer att ge oss svaret.

  Att som SOM ställa en sådan fråga till en grupp korvtuggande människor som varje vecka tippar fel på hästar och fotboll är totalt meningslöst.

  De hade fått mer meningsfulla svar om de hade frågat om vem som kommer att vinna EM i fotboll i år (fast svaret hade ändå varit fel).

 35. Anders

  #34 foliehatt. Ja, data är det som gäller – bevare oss väl ifrån dessa klimatmodeller 😉

 36. Lennart Bengtsson

  Adepten och några till

  De stora antropogena utsläppen under de senaste 50 åren har så vitt kan bedömas bidragit till den observerade uppvärmningen. Andra bidrag är naturliga klimatsvängningar och urbana effekter. Någon ökad solemission är tveksamt och de flesta astronomer menar att det har varit försumbart. Hur stort bidragit är från ökande antropogena växthusgaser kan inte noggrant bestämmas men uppgår sannolikt till minst hälften. Säkrare än så kan man inte uttala sig.

  Min personliga uppfattning är att systematiskt och långsiktigt minska utsläppen inom ramen för vad samhällsekonomin kan klara. För mig är en utbyggnad av kärnkraften väsentlig och jag kan bara hoppas att ledande i samhället tar sitt förnuft till fånga. Alla former av rimliga besparingar i energianvändningen bör uppmuntras men den ensidiga satsningen på sol och vind är en felaktig politik. Däremot kan en satsning väl göras men på ett sådant sätt att alla delkostnader bärs av de som satsar på vind och sol och inte av skattebetalarna.

 37. Anders

  #36 Lennart Bengtsson. Med all respekt för Din meteorologiska kompetens, måste jag ändå ställa en kritisk fråga. Är det inte först då vi med säkerhet VET att vi har reella problem (uppmätta data) som vi ska satsa samhällsmedel på att försöka åtgärda dessa problem? Så, om Du nu säger att de senaste 50 årens marginella uppvärmning till ca 50% beror på oss människor, hur stor bedömer Du då risken vara att denna uppvärmning ska orsaka ”tipping points” eller andra irreversibla effekter på vår jord?

 38. Lasse

  #36 Lennart B

  Skillnaden mellan klart väder och molnigt är stor!
  Vi har sett solen 20% fler timmar en ökning som pågått sen 1980 och som finns över stora delar av globen.
  https://notrickszone.com/2021/06/07/magnitude-of-recent-surface-solar-radiation-forcing-over-us-is-tens-of-times-greater-than-from-co2/
  “clouds may be the most important parameter controlling the radiation budget, and, hence, the Earth climate”

 39. Adepten

  #36 Lennart Bengtsson
  👍🙂

 40. Ivar Andersson

  #30 Stig C
  Klimathotsskeptiker gillar jag att kalla mig. Jag är skeptiskt till klimathotet men inte till klimatet. Verkligheten ger ingen anledning till att tro att
  vi hotas av katastrofala klimathot t.ex. tipping points mm. Vi anpassar oss till de klimatförändringar som alltid funnits. Vi har ju till exempel lyckats anpassa oss till en tredubbling av jordens befolkning på mindre än 75 år.

  Klimathotstroende använder jag att kalla de som tror på klimathotet som bara finns i de ovaliderade klimatmodellerna.

 41. Daniel Wikund

  Det verkar vara viktigt för vissa att fastslå att det är människan som är orsaken till att planeten blir varmare. På nordnytt imorse ett inslag om att järnvägen från Sverige till Finland ska elektrifieras. El är i ropet nu. En kvinnlig chef från trafikverket sa att människor vill vara ”klimatsmarta”. Därför vill vi åka tåg. Var finns det vetenskapliga beviset för att det är klimatsmart att åka tåg. (tåg och rälsar som fortfarande är gjorda av stål , inte grönt stål.) I Luleå är man klimatsmart och ökar sitt positiva klimatavtryck om man cyklar eller går istf att åka bil. Stora anslagstavlor runtom i Luleå visar hur viktigt det är att gå och inte åka bil. Det syndas mycket. Enligt prästerna så syndade människorna på 1860-talet, därför blev det nödår. Än idag verkar det vara viktigt att fastslå att det är människorna som orsakar klimatförändringar, (klimatförändringarna fanns ju långt innan människan fanns) att vi än en gång syndar. Just när jag skriver det här haglar det, och åskan mullrar på nära håll. Det är 13 grader varmt. Vädergudarna vill påminna oss om vad som kan hända om vi inte sköter oss.

 42. sibbe

  oho, 100 % ökning av såna som vi.. Farligt för klimativrare…

 43. sibbe

  Arne: var det inte den hä diskussionen om ungdomar som kör bil som som var grunden för en James Dean film, känner bara till tyska namnet
  ”denn sie wissen nicht was sie tun.”
  Jag brukar använde en här satsen för att förlöjliga klimathetsare på tyska sajter…

 44. Det kan ha varit den andra James Dean-filmen. Den svenska titeln var nog Ung Rebell.

 45. Magnus

  Just Stockholms universitet verkar vara väldigt politiskt korrekt. Det verkar inte vara mycket som handlar om vetenskap där. Men det är så det blir när det inkvoteras efter åsikter. Alla tycker lika och förstärker varandra i övertygelsen anställer nya likasinnade och vips så har man bara forskare som är alarmister. Sen tar media över och hänvisar till de forskarna och ignorerar de som ifrågasätter för det finns ju konsensus. Egentligen kommer nog manualen till det här från forna Sovjet. Varför inte hämta lite inspiration från Kina också? Nästa steg skulle då vara att de som tillfrågas loggar in med bank id.

 46. Tudor

  #37 Anders #40 Ivar

  Bra att ni tar upp detta med tippingpoints.Tippingpoints är en saga. Det inträffade ingen tippingpoint med skenande temperaturökningar för 500 miljoner år sedan. Inte heller inträffade någon skenande temperaturökning för 250 miljoner år sedan. Grafen från Smithsonian Institution visar att vi lever i en ganska kall tidsålder, med temperaturer långt under de som gällde för 250 eller 500 miljoner år sedan.

  https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/whats-hottest-earths-ever-been

  Av grafen framgår också att polerna var utan is för 100 miljoner år sedan.

  Av klimathistorien kan man lära att de naturliga variationerna har varit stora. En bok jag kan rekommendera alla klimatintresserade är klimatet och människan under 12000 år av Fredrik Charpentier Ljungqvist.

 47. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Generellt blandar många ihop demokrati i meningen folkvalda församlingar och av sådana fattade beslut med resultatet av besluten = vilka åtgärder som vidtas och vilken verkan de får. ”Demokrati” som önsketänkande. Men kan ju fullt demokratiskt besluta rena dårskaper – vilket vi allt oftare ser oroande exempel på.

 48. Magnus

  Jag är inte så hoppfull trots att allt fler får upp ögonen för att allt det här med klimatlarm är en bluff. Konstellationer i riksdagen med små partier som får veto i klimatfrågor för att andra ska få ha makten i övrigt gör vindkraft kommer byggas och nedläggning av kärnkraft kommer fortgå.
  Det som krävs är att tunga företrädare i styrelser träder fram och säger att åtgärderna är skadliga och helt onödiga. Som det är nu så verkar de tyvärr också samtycka till galenskaperna. Jag tror många av dem ser det vi ser men pallar inte för trycket säger inte emot. Trycket kommer från barn i familjen, frun, media, omgivning. Risk att bli utfryst på jobbfronten. Boris Jonsson är ett bra exempel, ung fru, miljöaktivist och hett temperament. Vad ska karlstackarn göra? Han har tydligen helt fallit till föga.
  F.d. VD P-O Eriksson i Sandvik t.ex. har väldigt sunda åsikter sen han blev pensionär. https://swebbtv.se/w/d113e254-6a88-4529-8869-2cf19ba4efc1

 49. Sören+G

  Jag fick hem ”Populär Astronomi” i dag. En skribent hade skrivit om några astronomiska konspirationsteorier, bl.a om att människan inte har landat på Månen.
  Men att Solen orsakar klimatförändringarna är också tydligen en konspirationsteori enligt skribenten. Han nämnde Svensmarks teori om att kosmisk strålning påverkar molnbildning (utan att nämna Svensmark vid namn) och som han avfärdade. Han påstod att ” när molnmängden är större , stiger jordens medeltemperatur. Molnen fungerar som ett värmande täcke.” – Det är väl tvärtom, mer moln reflekterar bort solljuset och kyler Jorden. Vid ekvatorn ökar molnen på dagen när temperaturen överstiger 28 grader och moln och nederbörd kyler ner havsytan igen och håller den konstant under 30 grader. Mer kosmisk strålning gör väl då att det bildas mer moln fortare, och tvärtom med mindre kosmisk strålning.
  Enligt hur jag ser det så är det runt ekvatorn som den huvudsakliga uppvärmningen sker – tillföljd av solinstrålning.
  På natten skyddar förstås molnen mot utstrålning av värmen till rymden. Uppvärmningen på dagen måste ha mycket större betydelse än ”det värmande täcket” på natten. Molnen brukar dessutom ofta sjunka ihop på natten.
  Svensmark har en genomarbetad teori. Vad är i så fall en konspirationsteori?

 50. Håkan Bergman

  Sören+G #49
  Han har bara fått det om bakfoten, ”när jordens medeltemperatur är högre ökar molnmängden. Molnen fungerar som en AC.”

 51. Lars Cornell

  #50 Håkan B.
  Jag vet inte om du och Sören har rätt eller fel. Vad skulle föranleda mer moln om det blir varmare – då får ångan svårare att kondensera?

  Det viktiga är temperaturförändringar som får atmosfären att kylas av. Blir de starkare på grund av mer koldioxid i atmosfären?

 52. Sören+G

  #51
  Vattenångan kondenserar när den stiger och därmed kyls av. Då bildas både vattendroppar och is, is i de högre luftlagren.
  Moln bildas runt kondensationskärnor och Svensmark har visat att kosmisk strålning kan bilda kondensationskärnor i atmosfären.
  Damm, särskilt från meteorer, bildar också kondensationskärnor.

 53. Lars Cornell

  #52 Det där är väl kommunicerat. Men varför mer koldioxid skulle förorsaka mer, eller mindre, moln svarar du inte på.
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

  Med den ändrade instrålning vi har behövs inte växthuseffekten som förklaring till klimatförändringar. Det innebär inte att den inte finns. Men hur stor är den?
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-solskenstid-for-ett-ar-1.3052

 54. Ulf

  Klimatidiotin fick ett ansikte i dagens fotbollsmatch mellan Tyskland och Frankrike.

 55. Johan, Uppsala

  #54
  Om någon missade detta (kopierat från SVT):

  ” Aktivist skadade två vid inhopp med fallskärm

  Stormötet mellan Tyskland och Frankrike i München stördes av att en aktivist hoppade in på planen med fallskärm när spelarna värmde upp. Han skadade två personer som fick föras till sjukhus.

  Enligt TV4 skadades en funktionär som skötte ljuset, fick rotorblad i nacken och blödde och fördes till sjukhus. Dessutom fick en journalist krosskador i ansiktet av att fallskärmshopparen, som hade en motor fäst på ryggen, svept för nära.

  Den fallskärmshoppande mannen tros ha varit beredd uppe på taket och gled sedan in på arenan. På väg ner fastnade han i den vajer som har takkameran, tappade kontrollen och var på väg ut att ramma publiken, innan han landade på planen och fick medicinsk vård innan han fördes bort av säkerhetspersonal.

  Det var en aktion från Greenpeace, ”kick out oil” stod det på fallskärmen. Matchen kunde starta enligt schemat 21.00. ”

 56. Christian H

  #12 Lasse

  Jag hade röstat på 2. Människans klimatpåverkan finns, men är marginell. Även djur som elefanter, kor, getter och bävrar påverkar sin miljö och därmed också klimatet. Jag anser det vara befängt att tro att en enda sak, våra CO2-utsläpp, skulle ha en avgörande verkan på klimatet. Vi vet att astronomiska effekter, solinstrålning, Milankovic-cykler och geologiska faktorer har stor klimatpåverkan. Detta inses av många som drabbats av förståndets förbannelse, inte minst här på forumet. Denna förbannelse lyser dock med sin frånvaro i msm-media och inom politikerskrået. De flesta av dem framhärdar grötmyndigt med sina okunniga och förljugna åsikter och verkar för evigt vara fast i grupptänkande och en rigid tankestruktur.

 57. Peter

  #54 och #55
  kan vara ett case för omnämnande i…
  darwinawards.com
  man måste dock dö för att kvalificera sig.

  The Darwin Awards salute the improvement of the human genome by honoring those who accidentally remove themselves from it in a spectacular manner!

 58. Robert Norling

  Hybrisen sprider sig i landet.
  Volvo vill säkra stål till EN eventuell konceptbil.

  Volvo Cars blir den första biltillverkaren som arbetar med SSAB kring fossilfritt stål, genom initiativet Hybrit. De båda företagen inleder nu ett samarbete för att utforska användningen av fossilfritt stål i fordonsindustrin.
  – Vår banbrytande teknik har praktiskt taget inget koldioxidavtryck och kommer att bidra till att stärka våra kunders konkurrenskraft. Tillsammans med Volvo Cars strävar vi efter att utveckla fossilfria stålprodukter för framtidens bilar, säger SSAB:s vd Martin Lindqvist i ett pressmeddelande.
  Som en del av samarbetet ska Volvo Cars säkra stål tillverkat av vätgasreducerat järn från Hybrits pilotanläggning i Luleå. Det ska användas för provningssyften och kan komma att användas i en konceptbil.
  – Eftersom vi kontinuerligt minskar vårt totala koldioxidavtryck, vet vi att stål är ett viktigt område för ytterligare utveckling, Samarbetet med SSAB om utveckling av fossilfritt stål skulle kunna ge betydande utsläppsminskningar i vår leverantörskedja, kommenterar Håkan Samuelsson, vd på Volvo Cars.
  Hybrit är ett samarbete mellan SSAB, järnmalmsproducenten LKAB och energiföretaget Vattenfall. Projektet har som syfte att ersätta kokskol, som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning, med fossilfri el och vätgas.
  I sammanhanget kan nämnas att den globala stålindustrin står för cirka 7 procent av de direkta koldioxidutsläppen globalt.

 59. Håkan Bergman

  Lars C. #51
  Vattenångan kondenserar och avger sin ångbildningsvärme bara lite högre, troposfären blir ”tjockare” och koldioxiden, vars utstrålningshöjd förblir opåverkad, kan stråla ut effektivare. Negativ feedback m.a.o.

 60. Lasse

  Att molnen styr klimatet borde vara väl undersökt.
  Vi har fått mer soltid eftersom molnen blir färre.
  Polen lika så.
  Där har de konstaterat samband mellan soltid och temperatur under ljusa årstiden.
  Under kalla årstiden berodde temperaturen mer på vädermönstret kopplad till en lågtrycksindikator(NAO)
  När gör SMHI sitt jobb här?

 61. Lennart Bengtsson

  49

  Ett beklagligt problem i klimatdebatten är tendensen att använda ett nedsättande språkbruk i stället för sakliga kommentarer. Jag har på olika sätt klargjort att jag inte delar Svensmarks klimathypotes. Detta inkluderar också en öppen debatt vid en vetenskaplig konferens. Den främsta orsaken till min kritik är att den empiriska grunden har stora brister. Därtill är det ingen precis brist på kondensationskärnor i atmosfären vilket får till följd att vattenångan kondenserar vid mättnad. Mättnad uppstår till följd av uppstigande luft och därmed adiabatisk avkylning.
  Att kalla Svensmarks hypotes för ”konspirationsteori” är en oförskämdhet liksom liknande epitet som ständigt produceras av en vetenskapsfientlig mobb som är en skam för Sverige. De är de som är problemet – inte Svensmark som är en seriös forskare.

 62. Michael E

  Påståendet som man skulle ta ställning till var alltså, ”Klimatförändringarna är i huvudsak orsakade av mänskliga aktiviteter”. Jag tänka mig att många kan svara ja på det utan att för den skull anse att klimatförändringarna är eller kommer att bli särskilt allvarliga. Inte heller betyder det att personen som svarar ja på ett sådant påstående är för de drakoniska samhällsförändringar som föreslås av en allt mer sekteristisk klimatlobby. För mig framstår den delen av utredningen (jag har inte läst någon annan del av den) som ett beställningsjobb för att stigmatisera avvikande röster och skapa sig ett pseudovetenskapligt argument för att alla förnuftiga röster håller med klimatlobbyn och alla avvikande röster är någon typ av foliehattar. I så måtto är lite nytt under solen från dessa aktivister.

 63. #53
  Naturligtvis kan vi förklara klimatförändringarna helt utifrån sol och vatten. Denna koldioxidfixering startad med några orelevanta experiment på 1800-talet som förblindat andra uträkningar och observationer med total ensamrätt.

  Som att stirra på en gul SAAB med skygglappar och sedan utgå ifrån att alla jordens bilar är gula SAABar.
  Det är en samling själar här på klimatupplysningen med en brokig uppfattning om koldioxidens inflytande, allt från 0 till kanske lite, eller i vart fall hyfsat klimatpåverkande, har jag uppfattat det som.

  Är det någon alls som har räknat på enbart sol och vatten med dess tre aggregationstillstånd och ymniga mängd utan att blanda in en rak stel molekyl som gör sig bra i en laser?

  Jag är kemist i grunden. Under mina trettio år som jag följt med i klimatfrågan och med oro sett religionen ta fart är min slutliga uppfattning att koldioxid inte betyder något nämnvärt eller något att räkna med. Fysiken, kemin och framförallt historien visar på det.

 64. Ivar Andersson

  #48 Magnus
  Helt plötslig rasade Berlinmuren och Järnridån rostade sönder så det finns hopp om att klimatnödläget snabbt dunstar bort och alla glömmer klimathotet.
  G7-mötet visar på en spricka.
  Världsledarna kunde enas om att övergången till fossilfria bilar ska ”snabbas upp” – men målsättningen om år 2030 togs bort.
  https://www.vibilagare.se/nyheter/g7-landerna-backar-fran-mal-om-fossilfria-bilar-till-2030

  Schweiz röstade nej till klimatåtgärder
  https://www.varldenidag.se/nyheter/schweizrostade-nej-till-klimatatgarder/repufo!Tb82CETSxfuDNjohIPb7Q/

 65. Lasse

  #61 Lennart B
  Om du inte gillar Swensmarks teorier så återstår en fråga:
  Vad har orsakat den ökning av soltid som SMHI uppmätt och som återfinns över hela globen där luften blivit renare.
  Att vulkanutbrott kyler genom minskat solinflöde är välbekant.
  Det är knappast kaos i vädret som skapat mer soltimmar!

 66. Arne

  #43
  #44
  Ung rebell var väl inte riktigt sammanlänkad med händelserna i Hollister 1947. Ung rebell var väl en av de första tonårsfilmerna och beskrev utåtagerande ungdomar på grund av familjeproblem. En film som för övrigt hade premiär en månad efter att James Dean körde ihjäl sig i sin Porsche 550 Spyder.

  Hollisterhändelsen blev filmatiserad(och fiktionaliserad) 1953 i filmen ”The wild ones” med Marlon Brando i huvudrollen. Filmen fick namnet Vild ungdom i sverige och Brando blev en stilikon med både sin klädsel (Schott Mc-skinnjacka) och utseende (långt hår och polisonger) som lånades av en rad artister och kändisar. Elvis presleys stil påstås vara starkt influerad av just Marlon Brandos karaktär i filmen.

 67. Sören+G

  I en insändare i lokaltidningen läser jag: ”i praktiken råder klimatnödläge. På bara ett par år måste världens CO2-utsläpp minska kraftigt”.
  Ja minskar världens CO2-utsläpp kraftigt på kort tid så blir det nödläge, d.v.s. energinödläge. Klimatet kommer knappast att påverkas. Men ett människoframkallat nödläge är det. Eller ett av politiker framkallat nödläge.
  På annan plats i tidningen skriver man om att kyrkan satsar på att låta gräs och blommor växa sig höga på utvalda områden ”som en del av kyrkans klimatarbete”.– Åtgärder för miljön är det väl, men vad har det med klimat att göra?

 68. foliehatt

  Knäpptyst på GPs hemsida vad gäller det fiaskot med försöket att försena starten på TYS-FRA matchen igår, som resulterade i krashlandning och skador på människor som var på arenan.

  https://www.greenpeace.org/sweden/

  Är det förresten någon som vet någonting om vad för slags motor som flygfarkosten var utrustad med? (elmotor? förbränningsmotor?, cykelmotor?)

 69. Karl Eider

  #68

  På bilderna ser det ut som någon typ av elmotor. Har inte hittat någon bra närbild dock. Så det är mer en kvalificerad gissning. Eller killgissning om du vill. 🙂

 70. Lars Thorén

  #63
  Bra! Klart och tydligt ställningstagande.

 71. §67
  Kyrkan slår två flugor på smällen, lite godhetsknarkande, som de för övrigt är väldans bra på samt att spara in på den kostsamma gräsklippningen.

 72. Håkan Bergman

  foliehatt #68
  Det där var nog inte så genomtänkt, inget som överraskar förstås. Ponera att man allvarligt skadat ett par fotbollsspelare, jag skulle nog ta en lång semester på hemlig ort om jag var engagerad i GP i stan där dom spelade. Sen ska vi inte tala om skadeståndsprocessen efteråt, försäkringsbolag är rätt drivna på att driva in pengar, dom tycker helt enkelt inte om utgifter och i ett sånt fall kunde det mycket väl handla om miljardbelopp.

 73. Karl Eider

  #72

  Ja, GP står nog inte högt i kurs i München just nu.

  ”Enligt den tyska polisen har åtminstone två personer fått huvudskador i samband med kraschen och båda har förts till sjukhus, men det är oklart hur allvarligt läget är.

  Münchenpolisen har noll förståelse för politiska handlingar som sätter liv i fara, säger en presstalesperson.

  I ett uttalande säger det europeiska fotbollsförbundet Uefa:
  Den här obetänksamma handlingen – som kunde fått allvarliga konsekvenser för ett stort antal människor på plats – skadade flera personer som nu är på sjukhus och myndigheter kommer att vidta nödvändiga åtgärder.”

  GP försöker ursäkta sig:
  ”Aktivisten protesterade mot biltillverkaren Volkswagen, en av sponsorerna till fotbolls-EM, förklarade Greenpeace i ett inlägg på Twitter

  Aktivistorganisationen skriver vidare att syftet inte varit att skada någon.

  Den här protesten var aldrig menad att avbryta matchen eller skada människor. Vi hoppas att alla är okej och att ingen är allvarligt skadad.”

 74. Lasse

  #73 Green Pence kunde ju resa till andra arenor och protestera mot annat än elbilar.
  Här är en plats som kunde vara lämplig för vissa förändringar som skulle gagna vår glob.
  En dammöppning som båtar skall passera i motflöde-kul att studera hur primitivt de agerar:
  https://www.youtube.com/watch?v=ox3KFRb33uI

  De flesta båtar transporterar jord som skall rädda det sjunkande landskapet från översvämningar MeKong deltat!

 75. Hans H

  #63 Johannes

  Jag är också kemist i grunden. Och har förblivit det till slutet.

  Jag tycker man ska se helheten – inte bara kasta fram en åsikt utan att försöka ge den något som helst stöd på någonting.

  Det är ett erkänt faktum att koldioxid är en växthusgas. Dock kan man argumentera kring hur mycket det betydde totalt sett vid halten strax under 300 som rådde för hundrafemtio år sedan. Och i hur hög grad ökningen till dagens halt strax över 400 har bidragit till den uppvärmning som skett under motsvarande tidsperiod.

  Man kan också dividera om hur stor denna uppvärmning varit. Sedan man försökt korrigera denna uppvärmning för värmeö-effekten som ju är en effekt på mätvärdena som inte har med klimatet att göra.

  Man kan – som Lennart Bengtsson gör – konstatera att det finns satellitmätningar över jordens atmosfärs syrehalt den senaste fyrtioårsperioden som pekar på ungefär samma minskning av syrehalten som motsvaras av förbränningen människan gjort av fossila material som kol och olja under denna tidsperiod. Ren kemi som du nog erinrar dig… (Man korrigerar med hjälp av isotopkemi så man kan särskilja detta från naturliga kolcykeln. Koldioxid och syre har ju även ett naturligt haltsamband).

  Man kan dividera om hur bra underlaget är som Lennart Bengtsson åberopar. Och slutsatsen hans att nog mer än hälften av hittillsvarande uppvärmning är antropogen kan också diskuteras. Liksom hur mycket antropogen svaveldioxid och trioxid har haft kylande effekt under tiden närmast efter ww2. En effekt vi sedan eliminerat i västvärlden med motsvarande uppvärmning.

  Vidare kan man dividera om vad som händer vid ytterligare koldioxidökning, kopplad till förbränning. Eller orsakad av naturlig uppvärmning. Och om denna potentiella uppvärmning har några nämnvärda negativa effekter att oroa sig för.

  Men att med en enda mening som du gör avfärda allt och hänvisa till några experiment på 1800-talet utan att ens referera till vad det är för experiment du avser och om det måhända finns senare experiment som har styrkt dessa….det är att uppvisa upp en vetenskapsföraktande attityd tycker jag. Här på bloggen uppträder klimatologer som hållit på med forskning inom området ett helt yrkesliv. Tycker du bör visa dessa viss respekt.

  Så kom igen med bättre argument för din åsikt!

  Tack för ordet!

 76. Lars Thorén

  #75
  Mindre bra. Finns det senare experiment som styrkt hela uppvärmningen på 1,2 grader sedan 1850 på grund av koldioxidökning? Vilka?

 77. Hans H

  #76 Lars Thorén

  Om du läser Johannes inlägg #63 så ser du vad jag syftar på. Din frågeställning har jag inte berört.

 78. Daniel Wikund

  Den besatta akten på koldioxid gör ju att det skapas nya jobb. Nordnytt hade ett långt inslag nyss om vätgas. Den nya energins rockstjärna som vissa kallar det. Det sprängs just nu i Luleå, det ska bli ett lagerrum för vätgas. Reportern fick också in att stålproduktionen står för stora utsläpp av koldioxid. Och det är dåligt för klimatet. EU kommer att satsa 470 miljarder euro på vätgas och fossilfritt stål. I slutet av reportaget sas dock att det finns en hake, vätgasproduktionen kräver enorma mängder el. Den ska vara förnybar, vind, sol och vattenkraft. Kärnkraft nämndes inte. I dessa pademitider undrar jag om det finns fossilfria och förnybara virusar. För hållbara är dom. Virus har ju den speciella egenskapen att dom kan ändra skepnad. Det kanske finns energi att utvinna från virusar. Denna mikrob som det ryms ca 80000 på ett knappnålshuvud kan lamslå en hel värld. Virus har kanske nåt att lära oss.

 79. Göran J

  Visst är det klimatnödläge i Sverige.
  Och detta nödläge har skapats av politiker, okunniga och lata journalister och schalaktaner som likt en mytisk sekt drar Sverige in i fattigdom och elände med sina religiösa riter, hat och avsky till den Store satan som heter CO2.

  CO2 skall bekäpas med alla stående medel .

  För dessa Alarmister spelar det ingen som helst roll vad vetenskapen säger, visar och bevisar angående vilken roll CO2 spelar för växtligheten på jorden. Fotosyntesen är något som tydligen inte alls har med planetens överlevnad att göra.

  Nedanstående är ett citat från forskning angående jordens Gröning pga ökad CO2 halt.
  ”Cirka 85 procent av jordens isfria länder täcks av vegetation. Området som omfattas av alla gröna blad på jorden är i genomsnitt 32 procent av jordens totala ytarea – hav, land och permanenta islag tillsammans. Omfattningen av greeningen under de senaste 35 åren har förmågan att fundamentalt förändra cykling av vatten och kol i klimatsystemet, säger huvudförfattaren Zaichun Zhu, en forskare från Peking University, Kina, som gjorde första hälften av detta studera med Myneni som gästforskare vid Boston University.”

  Att ledarna i Peking tagit del av den här typen av FAKTA framstår som allt tydligare. Kineserna dansar med i västvärdens ”Tranedans” om CO2 farlighet medan de själva skapar ett fungerande samhälle med ökad CO2 halt. Dom har förstått hur viktig CO2 är för planetens överlevnad.

  Den form av Demokrati som våra folkvalda har skapat leder oss här i Europa utan någon som helst tvekan in i en återvändsgränd.

 80. Jan

  Jag har länge förundrat mig över alla de som utlyst klimatnödläge men som samtidigt inte har haft några problem med, och till och med varit drivande till, att i förtid avveckla 2 reaktorer i Ringhals som koldioxidsnålt årligen producerat ca 12 TWh elenergi.

  I ett nödläge försöker man ta sig ur nödläget illa kvickt med alla tillgängliga medel även om man anser att dessa inte är de som man långsiktigt förordar. Något stämmer inte.

 81. Anders

  #80 Jan. Det är ju precis detta med att skrika, gapa och tjata om kris, nödläge och andra hotfulla ordalag som är pudelns kärna! Vi måste se till att ställa dessa olyckskorpar mot väggen! Bevisbördan ligger på deras axlar!

 82. Tänk om SOM hade haft nedanstående följdfråga till dem som svarade att uppvärmningen helt eller delvis beror på mänskiiga aktiviteter: ”Varför tror du det?”
  Der sannolika svaret är. ”Det har jag läst i tidningen / sett på TV hört i radio…”

 83. Anders

  Påminner nytillkomna tittare om den slående likheten mellan klimathotsekten (Rockström, Kuylenstierna, Wijkman m. fl.) och den mörka medeltidens inkvisititorer (katolska kyrkans fruktade rättsskipare). På medeltiden bespottades meningsmotståndarna offentligt med epitet som kättare, otrogna eller avfällingar – varefter de avrättades eller brändes på bål. Ett halvt millennium senare, under klimathotsektens 2020-tal, har ovan nämnda ”gröna” inkvisitorer bytt ut de gamla hatepiteten mot det intelligensbefriade ordet ”klimatförnekare”. Genom att infiltrera forskningsråden och massmedia har man sedan tystat vederbörande genom utdelande av diverse motbjudande upplevelser. Ska vi acceptera detta i Sverige anno 2021?