IEA ägnar sig numera åt fantasier

IEA

International Energy Agency (IEA) är en organisation som håller koll på energiproduktion och -konsumtion världen över. Vi refererar ofta till dem här på Klimatupplysningen. Men med tiden har de blivit alltmer fångade av de gröna politikernas visioner om en fossilfri värld.

Det senaste bidraget handlar om målsättningen att världen inte skall producera någon ny koldioxid netto efter år 2050. Idag sker energiproduktionen med över 80% fossila bränslen globalt. Vi kan vara rätt säkra på att rapporten kommer att, om inte direkt vägleda så, inspirera det internationella (dvs, FN, EU och USA) energiarbetet för framtiden. Här följer några ironiska kommentarer från David Wojick på CFACT som är underhållande att läsa.

”Letar du efter ett gott skratt? IEA har tagit fram en munter rapport med den storstilade titeln: ”Net Zero 2050: En färdplan för det globala energisystemet”. En omformning av det globala energisystemet. Oj, oj. Nedan följer några höjdpunkter, bland många.

Till att börja med är det inte en färdplan, eftersom den inte berättar hur vi kommer dit. I själva verket kan du inte komma dit härifrån, vilket gör deras ”där” mycket underhållande. Detta är kanske den mest detaljerade netto noll fantasin hittills.

IEAs verkställande direktör Faith Birol förklarar var fantasin kommer ifrån: ”… genom att för första gången kombinera de komplexa modellerna i våra två flaggskeppsserier, World Energy Outlook och Energy Technology Perspectives.”

Så två, inte bara en, komplexa datormodeller som aldrig tidigare har kombinerats. Jag känner mig redan bättre. Istället för världens energiutsikter är det IEAs utsikter för världsenergin. Jag hoppas att de inte förutspår detta, för det finns ingen chans att det händer.

Eftersom den är laddad med fantastiska tekniker kanske du tror att det här är åtminstone en teknikbedömning, men det är det inte av två skäl.

Först och främst läggs stor vikt vid vad de kallar ”beteendeförändringar.” När teknokraterna börjar prata om beteendeförändringar är det dags att ta ett steg tillbaka och stänga dörren, för det är något de inte vet något om. Så det finns ingenting om hur dessa djupa beteendeförändringar kommer att åstadkommas, troligen inklusive tvångsmakt.

För det andra tittar en teknikbedömning på genomförbarhet och kostnad. Det är vad ”bedömning” betyder. Denna icke-färdplan studerar vare sig det ena eller det andra. Istället påpekar de glatt att 50% av den teknologi som behövs ännu inte finns i funktionsduglig form. Hur det eventuellt kan sättas in globalt, i otroligt stora mängder, på 9 till 29 år förklaras inte. Det antas helt enkelt, vilket är roligt. Jag säger nio år eftersom de också hävdar att all teknik vi behöver fram till 2030 redan finns. Ännu ett skratt.

Det största skrattet av alla är förmodligen deras mest grundläggande antagande. De antar att den totala globala energianvändningen 2050 kommer att vara 8% MINDRE än idag. Ja, mindre. Kom ihåg att de antar 2 miljarder fler människor, med fler utvecklingsländer som kommer ur sin fattigdom, fler människor använder mer el och så vidare. Men ändå lite-magiskt-hur behöver de betydligt mindre energi än vi gör nu.

Tydligen beror det hela på det stora gröna trollspö som kallas energieffektivitet. Jag kan inte se hur människor som vill ha bilar, värme och kyla i hemmet, oändliga mängder apparater etc. som de aldrig haft tidigare kan övervinnas med effektivitet, men så är jag inte heller en komplex datormodell.

En sak jag gillar är att de inte köper fantasin om 100% förnybara energikällor. De får bara 70%, mestadels från sol. Hur det är möjligt med tanke på att solen inte skiner 70% av tiden är kul. Tydligen tillverkar de mycket väte som pumpas runt lite överallt eller något. Men det är en separat fantasi.

Tydligen kommer de andra 30% av energin främst från kärnkraft. Jag antar att de inte fått meddelandet om att kärnkraft är förbjudet i det gröna fantasilandet. Men kanske kan de bara göra mer väte eller något …

Naturligtvis är allt elektrifierat. Det är där de irriterande beteendeförändringarna kommer in. Tydligen vill ingen köra en bensindriven bil eller laga mat eller värma med naturgas etc., inte ens i utvecklingsländer. Eller kanske skall dessa olyckliga val tvingas på dem? De komplexa datormodellerna är tysta om detta potentiellt obehagliga scenario som inbegriper tvångsmarsch.

Roligt är också den stora långa listan över granskare av denna så kallade studie. Nästan alla är initiativtagare till förnybar energi. Nästan ingen kommer från utvecklingsländer. Ännu färre kommer från elföretag, som ska driva detta sagoland med låg energi.

Så på sitt sätt är denna studie mycket användbar. IEA visar oss i underbar detalj hur skrattretande den gröna energidrömmen verkligen är.

David Wojick”

Som författaren påpekar så kommer inte den gröna visionen om ett fossilfritt 2050 att inträffa. Det är en utopi som inte på ett realistiskt sätt baseras på mänskligt beteende, ekonomi och teknisk utveckling. År 2050 skulle jag gissa att all vindkraft och all solkraft är helt borta ur bilden.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Ja, med en klackspark och ett skratt måste det avfärdas.
  Om vi skall använda vindkraft behöver 1000 nya vindkraftverk resas varje dag till år 2050. Der blir en investering på 50 miljarder kronor/dag + infrastruktur. Om det skall fördelas på 2 miljarder med betalförmåga blir det 30:- per dag dvs ca 10 000:- per år. Med underhåll, ränta och avskrivning blir det ungefär det dubbla. Det går inte att genomföra.
  Ingen tår trillar på min kind, men ett gott skratt skulle du höra om du var här.

 2. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar, mer om IEA:s och andras vansinnigheter med tema jakt på CO2 går att läsa här på KU:

  https://klimatupplysningen.se/en-varldsomspannande-illusion/

  Vi blir också i dagarna påminda om att Kanada, Frankrike,Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA, dvs G7-länderna, är de drivande krafterna bakom vansinnigheterna.
  Kina och Ryssland ler överseende i mjugg över självskadebeteendet.

 3. Staffan Lindström

  Vindkraftverkens borttagande kommer göra rurala områden kallare, solpanelernas dito urbana kallare…eller? Tänk glasmästarens barn…
  Letade igår på Politiken.dk efter nyheter om Christan Eriksen och fann en halvannan timme lång film ”30/70” Om förhandlingarna om Danmarks omställning till ”koldioxidneutralt” samhälle. Danmarks ”Greta” råkar heta Montgomery…
  Danmarks klimatminister ska återigen försöka kränga kungens nya kläder… tyvärr så säger barnen inte sanningen den här gången utan tvärtom…

 4. Gunnar Juliusson

  Huvudinslaget i P1 Morgon idag var en planerad satsning för >10 miljarder SEK för vindkraftsparker med 300 m höga master utanför Bohuskusten. Folkligt motstånd i fiskebyarna men mest fokus på vindkraftsdirektörerna, som vill avhjälpa energibristen i söder och påtalad lönsamhet (beror förstås på framtida politiker, men dagens kanske skriver långtidskontrakt som görs svåra att riva upp). Ingen lyfte frågan om balanskraft för vindstilla dagar, eller kostnader för framtida nedmontering.

 5. pekke

  Jag ville inte tro att det var IEA som gav ut den verklighetsfrämmande framtidsstudien när den kom, men tydligen så har de nu blivit en alarmistisk klimatsekt som spår framtiden utan nån som helst verklighetsanknytning.

 6. Lasse

  Kan bidra med vår finansmarknadsminister Åsa Lindhagen Mp som uttalar sig:
  ”Det jag oroar mig mest över är klimatKRISEN..
  ”Stål utan kol-Många säger att det är omöjligt , men nu gör vi det. Kostnaderna-det får vi se, men det är alltid risker med ny teknik.” (SVD idag)
  På nästa sida får vi se resultatet av Mp ovilja att behålla kärnkraften. Högre elpriser väntas efter reaktorstopp.
  En av Ringhals två kvarvarande reaktorer har fått problem och den andra skall underhållas.
  Men vi har ju kablar till kolkraften!
  Två reaktorer är stängda av Mp- regeringen.
  Olönsamma blev de när Mp lade på en avgift!

 7. #1
  Var det inte 2000 vindsnurror/dag? enl #2 länk

 8. #3
  De har fångat in barnet innan det larmade och slängde bort nyckeln.

 9. Lennart Svanberg

  Dags att införa direktdemokrati https://www.dn.se/varlden/schweiz-rostar-nej-till-klimatatgarder/!

 10. Staffan Lindström

  8 johannes
  Blev lite lustigt de skanderade ”hvad vill vi ha? Klimalov nu…” Jag visste att lov betyder ”lag” på danska men mitt under/övermedvetna sa något annat…
  Filmen en blåkopia på ”2012” Serien med bla Hugh Bonneville (Downton Abbey) om förberedelserna till London-OS 2012…

 11. Eriksbo

  IEA o dess chef Fatih Birol är realister. Hade en del att göra med dem i tiden. Nu har dom, i sista hand av energiministrarna, fått ett politiskt uppdrag att göra en road map för net- zero per 2050. Det var bara att gripa sig verket an. Hela rapporten visar mellan raderna att net-zero åt outförbart, en utopi. Det är väl så det hela ska förstås.

 12. Ivar Andersson

  Beteendeförändringar är kineserna duktiga på. Kineserna kan anlitas som konsulter. Var ska omskolningslägren byggas?

  ”De (IEA) antar att den totala globala energianvändningen 2050 kommer att vara 8% MINDRE än idag.” När EU och USA bara har sol och vind som energikälla sjunker den globala energianvändningen minst med 8%

 13. Gunnar E

  Åsa Lindhagen vet inte att stål består av järn och kol.

 14. Roland Salomonsson

  Bra slutkläm!

 15. Lars Thorén

  #9 Schweiz har mycket låga skatter, obligatorisk sjukförsäkring, höga löner men dyra bostäder, svindyra dagis och dyr livsmedel. Ingen föräldraledighet. I övrigt är priserna inte extrema. Ett ytterst konservativt samhälle med både bra och dåliga sidor. 5-8% arbetslöshet och lärlingsutbildningar är vanligaste vid yrkesutbildning. Elproduktion främst via vattenkraft. Tyvärr röstade de bort kärnkraften för några år sedan och är nu beroende av import vintertid.

 16. Lennart Svanberg

  #15 Tack för informationen och uppenbarligen ömsom positivt ömsom problematiskt land.

 17. Lasse

  Lite soliga hälsningar från forskare i Polen:
  https://assets.researchsquare.com/files/rs-491449/v1_covered.pdf

  De har märkt att det blivit varmare och finner att detta kan förklaras av molnen under årets ljusa halva och NAO under den kalla årstiden. Eller?
  SMHI kan se och lära?
  För att återknyta till IEA-De som eldar med kol har andra intressen än de som inte eldar med kol. Så vetenskapen är inte avgjord bara för att vi i väst är oärliga när vi gör forskningen. Det finns akademier som har andra intressen och finansiärer!

 18. Slabadang

  Tack Ingemar!
  ”We must act as if the climate crises is here and now”
  Klimatalarmismens spinn doktorer blev desperata då den ”skenande globala uppvärmningen” försvann under 20 år och de tvingades att byta namn på ”problemet” till ”climate change”.
  Nu överspelar de sina kort med hjälp av hesa fredrik ännu mer, olika klimatalarmistiska organisationer tävlar om att mest extremt övertolka dogmen och överspela rollerna i den pågående klimatteatern.
  Det är ett växande antal opportunistiska ljugtutar som blir allt mer fanatiskt rabiata då många av dem fattar att de alla sitter på en mycket högt belastad klimatalarmistisk torr gren. Politiseringen av faktiskt ALLA myndigheter i kombination med det borttagna tjänstemannaansvaret är en giftig cocktail där deras tillhörande media tillför den ytterligare cyanid.
  Konsekvensen blir ett minskande allmänt förtroende för alla inblandade etablissemangets parter. PÅ nätet kan vi hitta sanning och fakta alldeles gratis medan gammelmedia förväntar sig att vi skall betala för deras lögner och propaganda.
  Hur går det för dem tycker ni?

  Ebba Busch var i partiledardebatten i veckan tvungen att upplysa Annie Lööf om att det var väljarna och inte Annie Lööf som bestämde vilket inflytande ett parti skall ha i riksdagen… både SVT och Annie lär ha tänkt ”Åfan ska de börja tjata om sånt trams som den representativa demokratins principer nu åsså?
  Ring expo å se om de inte kan kalla det högerextrema eller populistiska krafter?”

 19. Ivar Andersson

  Schweizarna röstade bort den lag mot utsläpp som det politiska etablissemanget föreslagit
  https://klimatsans.com/2021/06/15/schweiz-nobbar-klimatlag/