iea

IEA ägnar sig numera åt fantasier

International Energy Agency (IEA) är en organisation som håller koll på energiproduktion och -konsumtion världen över. Vi refererar ofta till dem här på Klimatupplysningen. Men med tiden har de blivit alltmer fångade av de gröna politikernas visioner om en fossilfri värld. Det senaste bidraget handlar om målsättningen att världen inte skall producera någon ny koldioxid   →

NGOs betalas huvudsakligen av staten

Det finns många NGOs med oerhört stor makt och inflytande, exempelvis Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Greenpeace. De vill gärna framstå som folkets röst gentemot politiker och deras organisationer, och de kallas ofta för just ”non-governmental organisations”. Det vilar en air av gräsrotsrörelse och idealism över dem som är central för att media och allmänheten skall betrakta   →

Durban laddar inför klimatmötet

Nu är det bråttom! Nu eller aldrig! Durban är sista chansen att stoppa koldioxiden från att förstöra världen! Detta är ungefär kontentan av budskapet från International Energy Agency (IEA). Dess talesman, Fatih Birol, säger i en intervju till The Guardian: ”Dörren stängs. Jag är mycket orolig – om vi inte ändrar inriktning nu på hur   →

Bort med subventioner på fossila bränslen

International Energy Agency (IEA) vill att vi skrotar alla subventioner på fossila bränslen. Detta, menar de, skulle öka energisäkerheten, minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar samt föra med sig ekonomiska fördelar. Enligt en rapport från IEA uppgick subventioner på fossil energi till 312 miljarder dollar år 2009, detta främst i utvecklingsländer. Subventionerna på förnybar energi   →