David Wojick

COP27: Det handlar om pengar, inte klimat

COP27 följer precis samma ritual som alla tidigare gånger. Fler exempel på liturgin ges av Josh, se https://www.netzerowatch.com/as-predicted-cop27-was-a-flop-yet-again/ . David Wojick på CFACT sammanfattar de pekuniära kraven på Västvärlden och hur hela det ekonomiska systemet måste göras om. https://www.cfact.org/2022/11/22/cop27-un-calls-for-transformation-of-the-global-financial-system/ Eftersom FN:s klimatagenda vill ha allt mer pengar och får väldigt lite så kräver man nu   →

IEA ägnar sig numera åt fantasier

International Energy Agency (IEA) är en organisation som håller koll på energiproduktion och -konsumtion världen över. Vi refererar ofta till dem här på Klimatupplysningen. Men med tiden har de blivit alltmer fångade av de gröna politikernas visioner om en fossilfri värld. Det senaste bidraget handlar om målsättningen att världen inte skall producera någon ny koldioxid   →