Josh

COP27: Det handlar om pengar, inte klimat

COP27 följer precis samma ritual som alla tidigare gånger. Fler exempel på liturgin ges av Josh, se https://www.netzerowatch.com/as-predicted-cop27-was-a-flop-yet-again/ . David Wojick på CFACT sammanfattar   →

En snabb sammanfattning av hela COP21

Ja, jag vet att FNs klimatkonferens I Paris ännu inte är slut. Men vi kan gissa hur det går. Vi har ju sett hela   →

Donna power – Josh 131

” IPCC har, än så länge, ignorerat min bok. Men kanske gör jag ett intryck ändå.” The IPCC has, so far, ignored my book.   →