Donna power – Josh 131

Donna scr

” IPCC har, än så länge, ignorerat min bok. Men kanske gör jag ett intryck ändå.”

The IPCC has, so far, ignored my book. But perhaps I’m having an impact nevertheless.

http://nofrakkingconsensus.com/

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  OOT, men å andra sidan finns det väl inte mycket in topic att säga om en person så självbelåten att hon lägger upp en sådan bild på sin blogg.
   
  Det framförs ibland här åsikten att de där climategatebreven skulle vara unikt elaka, att så går det inte till i annan forskning. Här några exempel på hur det kan gå till när konkurrensen blir hård:
  http://blogs.scientificamerican.com/observations/2011/12/05/lab-sabotage-some-scientists-will-do-anything-to-get-ahead/
   

 2. http://www.cfact.tv/2011/12/05/climategate-2-0-parachutes-into-cop17/

 3. http://notrickszone.com/2011/12/05/new-paper-no-rise-in-weather-extremes-stable-over-the-last-1000-years/

 4. magnus

  Tänk om någon skulle få tillgång till TCS kommentarsfält och publicera det på internet.

  Skeptikergate?

 5. pekke

  magnus
  Du har inte märkt att denna blogg faktiskt finns på internet !?
   
  Vem som helst i hela världen kan gå in och läsa den om de har en internetuppkoppling.

 6. Thomas # !

  Att det finns andra än ”hockeygänget” som bär sig  illa åt, ursäktar knappast deras agerande!

  Och förunderligt nog, så verkar det som om just The Team hålls bakom ryggen av vissa makthavare…….Undrar varför?

 7. Thomas

  Labbibia #6, kanske har det att göra med att de inte gjort något annat än varit ogina med att lämna ut data, något som de som studerat frågan har viss förståelse för.

 8. Ingemar Nordin

  Thomas #7,

  de inte gjort något annat än varit ogina med att lämna ut data

  Ha! De har brutit mot FOI-lagar, de har planlagt och genomfört systematiska mobbningskampanjer mot kritiska forskare, och mot tidskriftsredaktörer som försökt vara objektiva och balanserade. De har hemlighållit och medverkat till luckor, tveksamheter och medvetna manipulationer av data. De har konspirerat om peer-review. De har planlagt hur de skall hålla Lead Authors borta från IPCC. De har medvetet sållat bort viktiga artiklar från IPCCs arbete – tvärt emot klimatpanelens uppdrag att ge politiker och andra beslutsfattare en objektiv, balanserad och vetenskaplig grund för oerhört genomgripande och kostnadskrävande förslag till världens nationer. ”Första rangens bedragare” är bara förnamnet.

  De småfuskare som din länk i #1 visar är ingenting i jämförelse med det svek mot vetenskapen som Teamet gjort sig skyldig till.

 9. Ingemar Nordin

  Ordföranden för IPCC uppmanar ungdomarna att stödja de gröna NGO:erna och deras politiska agenda. Är detta verkligen Pachauris uppdrag?

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/12/06/pachauris-green-torch-bearers/

 10. Thomas

  Ingemar #8 du låter bara alltmer obalanserad med åren och dina konspirationsteorier blir allt grövre.

 11. Ingemar Nordin

  Thomas #10,

  Som du vet ogillar jag konspirationsteorier som ett sätt för att förklara större sociala, ekonomiska och världspolitiska händelser. De är oftast omöjliga att testa ur vetenskaplig synvinkel, och de som driver sådana konspirationsteorier (typ ”judarna” konspirerar för att styra finanser och media, eller oljeindustrin styr USA och alla dess krig, etc) hemfaller åt simpel bekräftelseforskning. Dvs, de väljer bara fakta som talar för deras teori och ignorerar allt som talar emot. – Ungefär som IPCC gör när de sammanställer sina rapporter :-).

  Men i fallet med Climategate I och II, så ÄR det ju faktiskt en konspiration som bedrivs mellan forskare som Phil Jones, Briffa, Mann, Trenberth, Overpeck etc. Det är ju det som är så fascinerande att denna konspiration ligger i öppen dager!

  Det som gör konspirationsteorier så orimliga är inte att det inte finns konspirationer. För det är klart att det finns. Utan snarare ligger orimligheten i att en konspiration, för att ha effekt, måste involvera många människor – och då dröjer det i allmänhet inte så länge förrän det hela avslöjas av någon inifrån som läcker information. Det är förmodligen precis det som nu skett i och med Climategate. Teamet blev till en konspiration – nu är den avslöjad. Så enkelt är det.

  Det som förvånar mig är att det fortfarande finns dom som – trots att bevisen ligger på bordet – ändå vidhåller att Teamet inte har någon gemensam agenda och att de alls inte fuskar och konspirerar mer än vad som är normalt inom vetenskapen. Riktiga vetenskapsmän brukar faktiskt ha en betydligt större integritet än dessa herrar inom Teamet.

 12. L

  Thomas, du är så van att kasta konspirationsteori-mantrat mot oss att du inte ens reflekterar över att Ingemar har helt rätt. Climategate avslöjade att vissa forskare konspirerat om peer-review. Jag kan inte ens komma ihåg att dom skulle ha förnekat det.

  Jag tycker också Donna hade en poäng häromdagen när hon pratade om ”conspiracy of silence”. Där deltar såväl media som vetenskapliga sammanslutningar i att försöka tiga ihjäl allt som kan ifrågasätta klimathotet och dess upphovsmän.

  Det är ingen konspirationsteori och det rör sig inte om stora konspirationer, men det är fega forskare och opinionsbildares sätt att slippa besvärande ifrågasättanden.

 13. Thomas

  Ingemar #11 det som fascinerar mig är att även efter det att du läst dessa brev där olika forskare inom detta ”team” hackar ned på varandras artiklar och arbeten så fortsätter du att låtsas som de är ett ”team” som konspirerar tillsammans. Det är också förunderligt hur lite det egentligen är det handlar om. Så olika forskare har uppfattningar om vilka de anser kvalificerade att skriva IPCC:s rapport och vilka artiklar som är av sådan betydelse att de är värda att tas med. Skulle det vara förvånande? När Landsea ville kicka Trenberth vart han hjälte i er skara, så inte är ditt problem att forskare har åsikter. Det är bara när de går emot din egen ideologiskt bestämda position det är fulspel.
   
  Ni lever i er lilla fantasivärld skapad av att ni matats med väl utvalda citat från dessa brev. (I vissa fall, som när McKitrick skriver, rena fabrikat) De flesta av er är väl bara att klassa som ”nyttiga idioter” men några har man en känsla av ägnar sig åt mer avsiktlig desinformation.

 14. L

  Thomas #13, det skulle kunna vara en beskrivning av dig själv…

 15. Pehr Björnbom

  Thomas #1,
   
  Det framförs ibland här åsikten att de där climategatebreven skulle vara unikt elaka, att så går det inte till i annan forskning.
   
  Min åsikt är också att breven inte visar på något unikt intrigmakeri. Därför är informationen som breven ger om olika intriger klart trovärdig, till exempel hur man fixade hockeyklubborna eller hur man saboterade för de Freitas, Soon och Baliunas (vilket i det långa loppet misslyckades eftersom man inte kunde ge någon substantiell kritik på Soon och Baliunas artikel i Climate Research (2005) i IPCC-rapporten 2007).
   
  Man får en inblick i hur ett grabbigt internationellt gäng med klimatforskare blir övermodiga och hur deras känsla för vad som är rätt och fel luckras upp.
   

 16. Pehr Björnbom

  Thomas #13,
   
  Jag är böjd att hålla med L i #14.
   
  Din människosyn verkar faktiskt att vara rent ut sagt idiotisk.
   

 17. Thomas

  Pehr #16 i så fall en helt ömsesidig uppfattning. Du vinklar konsekvent allt du läser för att passa dina förutfattade meningar. Ta ditt snack om att man ” saboterade för de Freitas, Soon och Baliunas” Vilka syftar du på här? Vilka var det som saboterade, varför och vilka är dina bevis?

 18. Det kan också påpekas att Thomas under lång tid eko:ade att Soon och Baliunas skulle vara rent skräp, dvs återgav (utan att ha en susning) den dynga som hävdades av Teamet (delsvis medvetet falskeligen) och som det också lyckades förpesta Wikipedia med. 

  Thomas svalde dyngan med hull och hår, för att han så gärna ville tro på den …  

 19. Pehr Björnbom

  Thomas #17,
   
  Som jag förstår det, men jag kan naturligtvis ha missförstått detta, så har du haft precis samma åsikter i klimatfrågan sedan början av 2000-talet. Jag har faktiskt ändrat mina åsikter vartefter förutsättningarna har ändrats, vilket borde tyda på att mina åsikter inte är förutfattade. Eller vad menar du med förutfattade åsikter
   
  Bevis i fallet med de Freitas, Soon och Baliunas.
   
  Anklagelsen om att de Freitas som redaktör för Climate Research hanterat Soons och Baliunas artikelpå ett otillbörligt sätt och fifflat med peer reviewers blev föremål för en undersökning av tidskriftens ledning.
   
  Undersökningsrapporten friade de Freitas på alla punkter.
   
  Anklagelsen om att Soons och Baliunas artikel var vetenskapligt undermålig granskades också av tidsskriftens ledning.
   
  Undersökningsrapporten framhöll att peer reviewprocessen för Soons och Baliunas artikel uppfyllde alla vetenskapliga krav. Fyra peer reviewers granskade artikeln och Soon och Baliunas uppfyllde alla krav för publicering som dessa ställde.
   
  Anklagelsen om vetenskaplig undermålighet kan också testas genom att se vad som står om artikeln i IPCC-rapporten från 2007. Rapporten redogör för Soon och Baliunas artikel utan att framföra någon substantiell kritik. Man konstaterar bara att Soon och Baliunas har kritiserat hockeyklubban och att de använt en kvalitativ metod så att deras resultat inte direkt går att jämföra med resultat som uppnåtts med statistiska metoder (detta argument upplever jag som ett svepskäl av IPCC-rapportens författare för att slippa göra en jämförelse).
   

 20. Men hörni.
  Läs vad Thomas skriver.
  ———————
  OOT, men å andra sidan finns det väl inte mycket in topic att säga om en person så självbelåten att hon lägger upp en sådan bild på sin blogg.
  ———————
  Ingemar #8 du låter bara alltmer obalanserad med åren och dina konspirationsteorier blir allt grövre.
  ———————-
  De flesta av er är väl bara att klassa som ”nyttiga idioter” men några har man en känsla av ägnar sig åt mer avsiktlig desinformation.
  ———————–
  Inte så värst konkret precis. Inga fakta. Mera som ett ”Troll” som bara vill reta upp med innehållslösa personangrepp.
  Jag vet att det finns personer även på skeptikersidan som kör med personangrepp och det är inte snyggt.

 21. Helge

  Se vad SR kunde sända innan de själva la sig platt.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=855121
   

 22. Helge

  http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/diabetes/lakare-bakom-riktlinjer-hade-kopplingar-till-lakemedelsbolag/
  Visserligen inte klimat, men varför skulle skillnaden vara så stor, ekonomi kan få många att tänja på sin heder.

 23. Pehr Björnbom

  Helge #21,
   
  Mycket intressant av Kaliber!
   
  Jag känner helt klart igen mig efter att ha jobbat 40 år i den akademiska världen och under 2000-talet som professor i kemiteknik vid KTH fram till pensionen. Professorer berättar:
   
  Systemet för anslagstilldelningen gör att jag måste vara politiskt korrekt och hålla mig till huvudfåran av forskare för att få finansiering. Systemet skapar anpasslighet Och universiteten förlorar sin viktigaste roll, den som kritisk granskare av vår omvärld.”
   
  Professuren som en garant för fri forskning är en papperstiger. Idag råder ekonomistyrning dvs den forskar bäst som drar in mest anslag.”
   
  Hockeyklubban blev ju ett guldägg för Michael Mann. Genom den stora framgång som han hade med detta arbete i samband med IPCC-rapporten 2001 fick han mycket starka argument (till och hela världens väl och ve) för att dra in pengar till sin forskning och gick snabbt från postdoc till professorstjänst.
   

 24. Ingemar Nordin

  Helge #21,

  Mycket intressant inslag! Sändes det inte, eller vad?

  Det spegla mycket bra hur dagens forskningspolitik har förvridit forskningen vid våra universitet. Politikerna pratar om ”konkurrensutsättning” – javisst, men konkurrens om vaddå? Jo, ofta, alltför ofta handlar det då om politiskt korrekt forskning som de statliga forskningsråden är villiga att finansiera. Tyvärr så har forskningen blivit alltmer politiskt styrd.

  IPCC och CRU är ett tidigt exempel på detta. Det renderar dem ett nobelpris när de levererat det som önskades. Men slutsatsen av detta är väl ändå inte, som Thomas tycks mena, att det är OK eftersom det också förekommer på annat håll?

  Självklart inte! Sådant bör avslöjas för vad det är: korruption av vetenskapen – var det än förekommer. Särskilt allvarligt är det ju nu inom klimatforskningen eftersom just denna disciplin har fått en närmast unik maktposition med hjälp av ett FN-organ som IPCC. De kan styra över miljardtals dollar och över enskilda länders politik.

  Och skräpforskarna i Teamet spelar med i detta fula spel fast de vet att det de producerar är just skräp. Men här och var så skymtar det ändå fram ett dåligt samvete; Briffa t.ex.

 25. Thomas

  Pehr #19 ”Undersökningsrapporten friade de Freitas på alla punkter.”
   
  Och vi vet ju alla vad du anser om alla de utredningar som friade CRU, man kommer du inte med en antydan om att tidskriften skulle vara partisk i sin utredning. Du nämner inte med ett ord hur en grupp editorer avgick i protest mot hur artikeln hanterades. Inte heller har du något som helst problem att hänvisa till fyra anonyma granskare trots att dessa utsetts just av de Freitas. Du blundar för vad von Storch sagt osv.
   
  IPCC skriver ”Their qualitative approach precluded any quantitative summary of the evidence at precise times, limiting the value of their review as a basis for comparison of the relative magnitude of mean hemispheric 20th-century warmth”, vilket jag tolkar som en eufemism för ”studien är betydelselös men vi tvingades ändå nämna den eftersom den fått sådan uppmärksamhet”. Vi vet ju alla hur det låter i era kretsar: tar de inte med en rapport som ni gillar så vrålas om censur och politisk styrning. Tar de å andra sidan med den ens i sådana här ordalag tas det som bevis för att den är betydelsefull. Krona vinner jag, klave förlorar du, åter igen.

 26. Pehr Björnbom

  Thomas #25,
   
  Och vi vet ju alla vad du anser om alla de utredningar som friade CRU, man kommer du inte med en antydan om att tidskriften skulle vara partisk i sin utredning.
   
  Dessa utredningar friade CRU i fråga om vad som stod i deras vetenskapliga publikationer. Men båda utredningarna framförde allvarlig kritik mot hur hockeyklubban framställdes när den presenterades i IPCC:s rapport 2001 och i WMO:s rapport om klimatet år 1999.
   
  Inte heller har du något som helst problem att hänvisa till fyra anonyma granskare trots att dessa utsetts just av de Freitas.
   
  Det var de Freitas jobb som redaktör att utse granskarna. Detta är helt normalt. Det är så peer reviewsystemet fungerar. Det är ett förtroendeuppdrag. Då de Freitas anklagades för att svika detta förtroende gjorde tidskriften en utredning. Utredningen kom fram till att de Freitas inte hade svikit förtroendet.
   
  Vad von Storch har sagt vet jag inte. Men jag vet att han och en medförfattare också skrev en artikel som kritiserar hockeyklubban.
   
  vilket jag tolkar som en eufemism för ”studien är betydelselös men vi tvingades ändå nämna den eftersom den fått sådan uppmärksamhet”.
   
  Jag gör samma tolkning, det är så författarna vill att detta skall uppfattas. Men jag bedömer vad de skrivit mot bakgrunden av att om jag förstått det rätt att Lead Author var Keith Briffa. Briffa hade tillsammans med närstående kollegor ett starkt egenintresse av att Soons och Baliunas kritik skulle framställas som betydelselös.
   
  Vi vet ju alla hur det låter i era kretsar: tar de inte med en rapport som ni gillar så vrålas om censur och politisk styrning.
   
  Jag känner inte igen mig i vad du säger här och jag förstår inte heller vad du menar med era kretsar. Vad är detta för kretsar som jag antar du menar att jag skulle vara med i. Kan du kanske vara så snäll och förklara vad du menar?
   
  Apropå det, en sak har jag märkt som liknar det du skriver om att det vrålas och att det är politisk styrning. Vissa kommentatorer uppträder faktiskt på detta sätt när man skriver om vissa ämnen. Jag har till exempel märkt detta när jag skrivit om Spencers och Braswells innovativa fasplansanalyser enligt deras artikel i Journal of Geophysical Research 2010. Det vrålas särskilt mycket när man påpekar att deras resultat kan tolkas som att klimatkänsligheten är låg 😉
   

 27. Thomas

  Pehr #26, ”Men båda utredningarna framförde allvarlig kritik mot hur hockeyklubban framställdes när den presenterades i IPCC:s rapport 2001 och i WMO:s rapport om klimatet år 1999”
   
  Som vanligt fantiserar du fritt. Jag kan riktigt se framför mig den krigsdans du dansade när du hittade det där ”regrettable” som du sen bygger hela ditt slott på.
   
  ”Vad von Storch har sagt vet jag inte. Men jag vet att han och en medförfattare också skrev en artikel som kritiserar hockeyklubban.”


  Har du redan lyckats förtränga den där debattartikeln han skrev i WSJ som jag länkade till? Visst har han kritiserat hockeyklubban vilket gör hans beskrivning där mer trovärdig eftersom han inte har någon anledning att försvara den.
   
  ”Men jag bedömer vad de skrivit mot bakgrunden av att om jag förstått det rätt att Lead Author var Keith Briffa”


  Hade det inte varit bättre att titta efter än att ”förstå”? Så svårt är det inte, och det verkar aningen mer seriöst om man inte så tydligt visar att man inte läst den rapport man så ivrigt kritiserar.  Briffa var en av 14 lead authors, coordingating lead authors var Jansen och Overpeck. Men du tror säkert att Briffa hotade de andra med pistol så att han själv, enväldigt, kunde bestämma vad som skulle skrivas.
   
  ”Jag känner inte igen mig i vad du säger här och jag förstår inte heller vad du menar med era kretsar.”
   
  Folket på SI och här på bloggen.

 28. Slabadang

  THomas!

  Vad bra att du som person bevisar att CAGWare är helt blockerade inför lätt kontrollerade fakta. Att du fortfarande håller kvar vid Hockeyklubban och angreppet på De Freitas blir liksom bara bevis. 🙂 Totalt blockerad inför det mest uppenbara. Ett fanatiskt förnekeri som måste ligga väldigt nära nån form av diagnos. Strutsbetende, verklighetsflykt orden räcker inte till mer än möjligtvis att kalla det sjukligt alternativt råbarnsligt blånekeri. Du tycker säkert M Manns tåsvett luktar gott också? Du får ju ge dig Thomas! Man kan inte annat än skratta åt dig  och må gudarna skydda alla vetenskaplga dicipliner för din medverkan eller påverkan.

 29. Slabadang!

  Tidigare har jag irriterat mig mycket över Thomas arroganta enfald men nu ser jag vilken tillgång han är för oss. Han visar hur CAGW-anhängarna är och vad de försvarar – fusk, lögner,censur, falska anklagelser etc. Hoppas Thomas fortsätter med sina klargörande inlägg!

 30. Pehr Björnbom

  Thomas #27,
   
  Som vanligt fantiserar du fritt. Jag kan riktigt se framför mig den krigsdans du dansade när du hittade det där ”regrettable” som du sen bygger hela ditt slott på.
   
  Det var ju roligt sagt, Thomas! Men vem är det nu som fantiserar fritt 🙂
   
  Men du inser tydligen inte allvaret i den kritik som de två rapporterna om CRU framför, men jag tror att de flesta inser detta om man läser de två rapporternas kritik av IPCC:s och WMO:s hockeyklubbor som finns här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/18/hide-the-decline/
   
  Som alla säkert kan förstå, så riktar sig denna kritik inte mot de inblandades vetenskapliga arbete, utan mot att man presenterar resultaten på ett sätt som är missledande för allmänheten.
   
  En som inser hur allvarlig kritiken är i rapporterna om CRU är Richard Muller:
  http://www.youtube.com/watch?v=8BQpciw8suk
   
  Lyssna och lär!
   
  Angående von Storch:
   
  Har du redan lyckats förtränga den där debattartikeln han skrev i WSJ som jag länkade till? Visst har han kritiserat hockeyklubban vilket gör hans beskrivning där mer trovärdig eftersom han inte har någon anledning att försvara den.
   
  Jag hade inte läst artikeln tillräckligt noggrant. Här kommer några citat:
  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704238104574601443947078538.html
   
  Detta syftar på det grabbiga gängets aktiviteter inklusive hockeyklubbsverksamheten (mina fetningar):
   
  The colleague is a member of the CRU cartel—the influential network of researchers at the University of East Anglia’s Climatic Research Unit and their colleagues in the U.S.—whose sanctum was exposed last month when a whistleblower or hacker published e-mails and documents from the CRU server on the Internet. What we can now see is a concerted effort to emphasize scientific results that are useful to a political agenda by blocking papers in the purportedly independent review process and skewing the assessments of the U.N.’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The effort has not been so successful, but trying was bad enough.
  ….
  I am told that I should keep my mouth shut, that criticizing colleagues is not ”tactful,” and will damage the reputation of science—even when the CRU e-mails have already sunk that ship. I hear that the now-notorious ”trick” is normal, that to ”hide the decline” is just an unfortunate colloquialism. But we know by now that the activity described by these words was by no means innocent.
   
  Om affären med de Freitas och Soons och Baliunas artikel skriver han:
   
  And what of the alarmists’ kin, the skeptics? They say these words show that everything was a hoax—not just the historical temperature results in question, but also the warming documented by different groups using thermometer data. They conclude I must have been forced out of my position as chief editor of the journal Climate Research back in 2003 for my allegiance to science over politics. In fact, I left this post on my own, with no outside pressure, because of insufficient quality control on a bad paper—a skeptic’s paper, at that. But in 2006 I urged a CRU scientist to make his data public for critics and, yes, skeptics—as documented in one of the stolen e-mails.
   
  Uppenbarligen anser von Storch att både hockeyklubban och Soons och Baliunas artiklar är dåliga. Men att Soons och Baliunas artikel var dåligt reviewad är inte vad tidskriftens egen utredning kom fram till. Så jag kan bara konstatera att man är oenig på denna punkt.
   
  Von Storch påpekar ju ändå det som vi diskuterar som även Soon och Baliunas blev utsatta för, nämligen a concerted effort to emphasize scientific results that are useful to a political agenda by blocking papers in the purportedly independent review process. Så även om han anser att artikeln var dålig och att reviewprocessen inte uppfyllde kraven så godkänner han inte det intrigmakeri som grabbgänget (dvs. teamet) har hållit på med i samband med denna artikel och som avslöjas i e-mailen.
   
  Angående Briffa som Lead Author: Hade det inte varit bättre att titta efter än att ”förstå”?
   
  Jag vet att det finns många Lead Authors. Men jag tror mig förstå att Briffa hade ansvaret för och kunde bestämma över just det avsnitt i rapporten som är aktuellt här.
   
  Agående våra kretsar: Folket på SI och här på bloggen.
   
  Jaha, då kan jag konstatera att du Thomas är en av de aktivaste medlemmarna i kretsen här på bloggen, betydligt mer förekommande än vad jag själv är. På sig själv känner man andra 😉
   

 31. Jag tycker att många här på The Climate Spin är väldigt tafatta.

  Varför inte göra en lika kul grej som Monckton och hyra in några fallskärmshoppare som bjuder er på en tandemhoppning med masslandning framför ett gäng journalister och politiker.

  Lite kort om tid att arrangera nu, men annars hade ju Nobelfesten varit lämplig. Givetvis behövs en marktrupp med banderoller som förklarar vad ni menar, men det kan nog fungera även utan den detaljen.

 32. Thomas

  Pehr #30, Storch har sagt elaka saker om MBH och vice versa, det var inget nytt men naturligtvis var det de citaten du hakade upp dig på i den där artikeln för, och då är det inget tal om ”Så jag kan bara konstatera att man är oenig på denna punkt”. Sådan öppenhet har du bara när von Storch kritiserar något du vill tro på. Fast egentligen var det ju inte Freitas papper i sig som fick von Storch att avgå utan att tidningen vägrade ta in ett svar han skrivit. Det var biten om de Freitas som var den relevanta.
   
  Du får väl trösta dig med att du har en hejarklack i Slavenmang och MScEng.

 33. Lena Krantz

  Uffeb

  Fallskärmshoppning i Sverige i december????????

  Du måste våga börja tänka lite själv!

  😀

         

 34. Håkan

   => Uffeb 31
   
  Jag tror inte att sådana övningar är nödvändiga i dagsläget, känns som det går ganska bra nere i Durban. 

 35. Pehr Björnbom

  Thomas #32,
   
  Du har en bra tanke där som jag uppfattar som så att man inte bör se konflikterna i svartvitt, att människor är människor, och att det inkluderar MBH, de Freitas, von Storch, Soon och Baliunas.
   
  Och det är en komplicerad härva av konflikter vi ser här, din egen kommentar visar detta tydligt.
   
  Du kanske skall ta till dig Uffeb:s sätt att se på sakerna i ett löjets skimmer.
   
  Å andra sidan är det ödesfrågor för hela mänskligheten som det här handlar om. Så den kritik som framförs mot MBH, eller mot von Storch, eller mot de Freitas eller mot Soon och Baliunas och den kritik som dessa i sin tur för fram bör man nog försöka att utvärdera på ett seriöst sätt och lära sig något av.
   
  Jag är i alla fall övertygad om att största möjliga öppenhet och största möjliga fria diskussion är det bästa. Även felaktiga argument (som ingen naturligtvis har i sina egna ögon) bidrar till att föra diskussionen och vår kunskap framåt. Det är när diskussionen förtrycks som kunskapen riskerar att komma på villovägar, inte när diskussionen är fri.
   
  För övrigt så är det här med öknamn på sina debattmotståndare ett tveeggat svärd. Man riskerar att få sitt eget namn misshandlat.
   
  God Natt!
   

 36. Bim

  Uffeb
  Jag tycker Al Gore och hela IPCC-gänget skall hoppa istället…. utan fallskärm.

 37. ces

  Varför ödslar så många tid på att besvara Thomas? Han verkar ju inte ens kunna engelska. Jag tycker att den tid som Thomas upptar bättre kunde användas till att skaffa hem ännu mer material från utländska forskare och förse nyckelpersoner med den informationen. Tänk på att många arbetar omgivna av thomasar som inte släpper igenom ”fel” information, t ex Klimatambassadören som inte kände till Climategate2 eller gänget på BBC som kontrollerade klimatinslag på alla redaktioner. S kommer att få sin klimatinformation från Marita Ulvskog som är nere i Durban och som t ex garanterat aldrig har hört talas om den senaste kinesiska rapporten om 2485 års trädringar http://joannenova.com.au/