net zero

Staten och det gröna kapitalet mot medborgarna

  Här är några citat från Daily Scepetic https://dailysceptic.org/2023/11/18/how-green-billionaires-groom-the-public-into-accepting-unworkable-net-zero-policies/ av Chris Morrison om hur ett fåtal superrika människor förleder eller lockar viktiga institutioner i   →

Grön galenskap och energikris men ändå en smula hopp

Än en gång firas FNs krig mot västvärldens användning av kol och övriga fossila bränslen. Årets begivenhet, COP27, går av stapeln i Egypten och   →

IEA ägnar sig numera åt fantasier

International Energy Agency (IEA) är en organisation som håller koll på energiproduktion och -konsumtion världen över. Vi refererar ofta till dem här på Klimatupplysningen.   →