Maurice Strong

Ny Stockholmskongress om klimatet

FN arrangerar ett högnivåmöte, Stockholm+50, andra till tredje juni 2022, minns ni den förra miljökonferensen, 1972, för 50 år sedan? Redan i artikelrubriken antar DN ett alarmistiskt perspektiv med att vi har tio år på oss etc. Vi kan konstatera att tidningen genom åren konsekvent vidmakthållit den linjen. Det har alltså gått 40 år sedan   →

The Process is the Policy (M. Strong)

Det är dags för sista avsnittet i den lilla serien med repriser om Global Warming/Climate Change (GW/CC). Serien inspirerades av ett kapitel i Steven Koonins bok, Unsettled (länk 1). Rupert Darwall fick sedan första ordet med ett inlägg om The Age of Global Warming – a History (2013), (länk 2) och hans färska artikel Happy   →

Klimatpolitik i Maurice Strongs fotspår

Med tanke på den klimatpolitik, som fortsatt väntar oss efter höstens val, finns det all anledning att fråga sig hur man kan nå våra klimathotstroende beslutsfattare med fakta. Våra norske vänner, klimarealistene, har gjort ett försök, som kan bli ett viktigt steg på vägen. De har gett ut en liten innehållsrik informationsbroschyr, vars rubrik är   →

Inför katastrofen

Klicka för större bild. (h/t Håkan Bjerneld) Maurice Strong och jordbruksminister  Ingemund Bengtsson, DN i januari 1972. Maurice Strong säger bl.a.: Vi har inget annat val – angrips inte miljöproblemen världen runt inom de närmaste åren blir det svårt om inte omöjligt att få grepp om den skenande utvecklingen mot katastrof. … i själva verket   →