Klimatpolitik i Maurice Strongs fotspår

Med tanke på den klimatpolitik, som fortsatt väntar oss efter höstens val, finns det all anledning att fråga sig hur man kan nå våra klimathotstroende beslutsfattare med fakta.

Våra norske vänner, klimarealistene, har gjort ett försök, som kan bli ett viktigt steg på vägen. De har gett ut en liten innehållsrik informationsbroschyr, vars rubrik är Global varmepause i mer enn 20 år. Den lyfter fram viktiga klimatfakta, som politiker och media lämnat därhän.

http://www.klimarealistene.com/2018/08/22/global-varmepause-i-mer-enn-20-ar/

Hur lättläst broschyren är beror nog på hur van man är vid norrmännens språk och de svenska dialekter som ligger nära. Här kommer i varje fall ett litet sammandrag av innehållet:

trendUAHco2u_eps_

Grafen visar IPCCs ”fremskrivninger” grundade på klimatmodeller (blå linje), och UAHs mätningar av den globala temperaturen 1979 – 2018 (röd linje). Klimatmodellernas trend för uppvärmning är 10 gånger så stor, som den observerade temperaturtrenden.

Temperaturtopparna 1998 och 2016 beror på värmeutbyte mellan hav och atmosfär och inte på förändringar i klimatet. Inget av detta kommer fram i den offentliga debatten. Klimarealistene är dock eniga med IPCC om att det sedan 1998 inte har varit någon signifikant global uppvärmning.

I avsnittet Klimaet styres av naturkreftene poängteras att ”Alt vi ser av klima og vaer har menneskene sett tidigere”.

Klimatet har alltid växlat mellan varma och kalla perioder.

2015folder_Nord-Atlanteren

Observationer och beräkningar från de senaste tusentals åren visar att en aktiv sol ger varmare klimat och tvärtom. I förra århundradet hade solen en aktiv period. Flera forskare pekar nu på lägre solaktivitet, vilket ger en vink om ett kallare klimat framöver och mycket tyder på att vi nu är på väg in i en kallare period. Njut av värmen medan tid är uppmanar broschyren.

IPCC skrämmer oss med att den globala temperaturen kommer att stiga med flera grader fram till 2100, något det inte finns vetenskaplig grund för. All skrämsel om klimatkriser är spådomar baserade på icke validerade klimatmodeller (se ovan) med inbyggda och tveksamma förutsättningar om att solen inte har någon väsentlig betydelse för vårt klimat och att endast CO2 är viktig.

Detta är politik och har ingenting med vetenskap att göra.

Den ökning av CO2, som vi haft i atmosfären de senaste 50-60 åren har varit mycket gynnsam för växtligheten och produktionen av matvaror. Under de senaste 25 åren har världens ökenområden blivit mindre och klotet 20 % grönare. CO2 är varken en förorening eller ett miljögift så som det ofta framställs i media, utan den är helt nödvändig för allt liv på jorden.

Några fakta

 • En global temperaturökning på väl 2˚C kommer att ge oss det klimat som rådde för 1000 år sedan.
 • Vatten i olika former står för mer än 95 % av växthuseffekten. Extra tillförsel av CO2 och CH4, metan, kommer att ha obetydlig påverkan på växthuseffekten, medan effekten på temperaturen inte låter sig mätas.
 • Isotopanalyser visar att max 4 % av atmosfärisk CO2 kommer från våra utsläpp, resten är en del av naturens eget kretslopp. Åtgärder mot CO2 har därför obetydlig påverkan.
 • Uppvärmningen på runt 0.8˚C sedan 1880 är en helt naturlig uppvärmning efter lilla istiden. En atmosfärisk CO2-ökning på 0.0002 % per år i modern tid skylls i huvudsak på utgasning från havet på grund av dess uppvärmning och har endast ett svagt samband med våra utsläpp.

Politiserad forskning.

FNs klimatpanel (IPCC) bildades med mandatet att endast forska kring människoskapade (antropogena) klimatförändringar. Klimatpanelens uppgift är med andra ord att samla bevis för att stödja denna förutsättning. Beslut och prognoser grundas på klimatmodeller utan verifikation och validering. Naturliga klimatförändringar nedvärderas och geologi, biologi och solfysik ges inte tillräckligt betydelse i IPCCs processer.

Utvärdering av IPCC har visat att det till och från saknats vetenskapliga referenser, att det råder en sammanblandning av vetenskap och politik och att forskare rekryterats från icke neutrala aktörer (WWF, Greenpeace).

Fri forskning kring klimatet måste vara öppen, oberoende, neutral och kritisk. Den måste ha som mål att reda ut hur naturen fungerar baserat på data. Det är viktigt att få data och observationer från temperaturen i atmosfären och havet, nederbörd, lufttryck och vindar från hela klotet, data som inte blivit påverkade av mänsklig aktivitet i urbaniserade stråk, vid flygplatser osv.

Norsk klimatpolitik bygger på klimatpanelens obevisade påstående om människoskapad global uppvärmning. Det har tillåtit Norges klimatförvaltning att bortdefiniera och bagatellisera de dominerande naturliga klimatförändringarna.

Efter många års meningslös klimatpolitik finns det ännu inga observationer i naturen, som bekräftar att det finns mätbara människoskapade klimatproblem.

Så långt broschyren. Åter till frågan om någon övertygad klimathotstroende skulle kunna nås, och eventuellt rubbas något i sin övertygelse, av de kalla fakta om klimat och klimatpolitiken, som samlats i broschyren. Frågan kvarstår.

Samtidigt med information om den här broschyren publicerade Klimarealistene en artikel om Maurice Strong, klimathotets fader.

http://www.klimarealistene.com/2018/08/21/maurice-strong-klimakrisens-far/

Det har varit tämligen tyst kring M. Strongs gärningar på senare tid. Sannolikt har ytterst få nu aktuella politiker och journalister någon kunskap om, än mindre insikt kring, vilken avgörande betydelse Maurice Strong haft för dagens globala FN-agenda om klimathotet och kravet på den stora energiomställningen. Hur många känner till att han inom FNs famn och med benägen hjälp av delar av miljörörelsen, från tidigt -70tal och framåt byggde upp det som med tiden blev klimatpanelen (UNFCCC) med IPCC och dess sammanfattning av och för politiker (SPM)? Hur många vet att Maurice Strongs mål hela tiden har varit en världsregering? Hur många vet att UNFCCC försöker leda oss till målet via klimathotet samt omställningen av energiförsörjningen och den globala ekonomin?

Men, Strongs vision gick nog längre än så.

a. Maurice_Strong

Det är väl värt att återuppliva hur Maurice Strong och hans ideologi styrt och ställt och fortfarande ställer med våra öden. Inte minst bör alla våra politiker, som mer eller mindre godtroget trampar i hans fotspår väl känna till vilka ideologiska spår de följer.

Klimarealistenes broschyr nosade lite på IPCCs borttappade historia. Möjligen skulle broschyren få större genomslag om den berikades med mer information från artikeln om klimatkrisens fader. Kanske då skulle en och annan klimathotstroende ”Strongian” i politikerskaran få sig en rejäl tankeställare kring huruvida de hamnat på rätt spår eller inte.

Lamb_Tmod

¤¤¤

Det är lätt att ersätta Norge med Sverige här. Sön 19 aug 21.35 sände t.ex. SVT Agenda ett debattprogram där företrädare för de flesta av våra riksdagspartier fick föra fram sin syn på åtgärder mot ”klimathotet” – i all sin nakna glans.

Margot Wallström predikade:

”… I ingen annan fråga har vi haft så robust vetenskapliga bevis, i ingen annan fråga har mänskligheten också skaffat sig alla fakta kring en fråga som den här, världens alla forskare har kommit samman kring klimatfrågan …”

Margot Wallström var en gång EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor och borde varit allsidigt informerad i klimatfrågan. Här avslöjar hon hur Grupptänkande med krav på konsensus (officiellt tycka som gruppen) kan ta över rationellt tänkande. Hon agerade som en upphöjd representant för den globala centralbyråkratiska vetenskapen i klimathotsfrågan. Övriga deltagare visade att även de sällat sig till klimatpanelens konsensus.

¤¤¤

Medan media och politiker trampar på i Maurice Strongs ideologiska fotspår, finns det ändå en som med glatt humör visar att han inte fallit offer för detta Grupptänk utan till och med kan gyckla om det. Lovande!

https://www.svtplay.se/video/19051331/svenska-nyheter/svenska-nyheter-sasong-2-avsnitt-1

Ann Löfving-Henriksson

 

Och som på beställning publicerades nyligen följande rapport från FN:

https://wattsupwiththat.com/2018/08/29/un-appointed-climate-science-team-demands-the-end-of-capitalism/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Karl Eider

  Lite mer info om Strong, ett beskt farväl vid hans död.

  https://www.telegraph.co.uk/news/earth/paris-climate-change-conference/12035401/Farewell-to-the-man-who-invented-climate-change.html

 2. ThomasJ

  Utengemärkt bra skriv Ann – mången tack ! 🙂

  Apropos påtalad Agendasändning så har jag anmält moderatorn till ’Granskningsnämnden’ för hennes lögnaktiga påstående, att 97% av ’forskarna’ är eniga… osv. Tveksam till att få se ngn reaktion, annan än det vanliga flummet de (g-nämnden) ’producerar’.

  Mvh/TJ

 3. Lasse

  Tack Ann
  UAH på 0,19 för Augusti borde väl glädja media?
  Eller Arktis och Grönlands resistens mot avsmältning, trots allt tal om motsatsen.

  Att media väljer sina nyheter efter en agenda skrämmer mig , eftersom det är få som ger dem motstånd och dem som vågar ifrågasätta framställs som allt annat än rakryggade optimister.

 4. latoba

  Fråga om diagrammet med UAH-data.. Den röda linjen börjar långt ovanför låga värden och slutar under höga värden. Varför är det så?

 5. Ann lh

  #1 Karl Eider, stort tack för den kompletterande länken till Ch. Booker om M. Strongs liv och leverne. Bookers bok The Real Global Warming Disaster, som han nämner här, tillhör den klimatvetenskapliga bildningslitteraturen som alla aktiva i den offentliga klimatdebatten borde ha tagit till sig innan de uttalar sig vitt och brett.

 6. Ann lh

  # 4 latoba, grafen är från broschyren. Jag kan inte ge något säkert svar. Får vi inte svar här på bloggen under dagen får vi ta hjälp av klimarealistene.

 7. Svempa

  Tack för intressant inlägg.

  Skattesubventionerad Klimathotsindustri är idag big business och kommer med näbbar och klor försvara sin bondfångarposition. Kommer nog ta sin tid innan den skutan vänds.

  Under tiden i verkligheten vidareutvecklas den traditionella energisektorn. Läste just i WSJ att Texas är på väg att passera Iran resp. Irak i oljeproduktion.

 8. Olav Gjelten

  Den i särklass bästa och intelligentaste ”klimatpolitiken” är den som inte finns.
  Vi ska således inte verka för EN ANNAN klimatpolitik. Sådant flum, trams och ren pseudovetenskap skall UPPHÖRA!

 9. Kopernikus

  Mycket bra skrivet.
  Det är en jättebra ide med en liten lättläst informationsbroschyr som kan delas ut i stort antal. Med rätt utformning och innehåll kan den så ett frö hos många till en ny insikt om sanningshalten i FN:s ”klimatforskning”. Broschyren måste vara på svenska om folk ska läsa den.

 10. Lasse

  #6
  Ann o Latoba
  ” Observert temperaturtrend mellom april 1995 og september 2015 er bare på 0,002 grader per år, mens modellert trend fra IPCC er 10 ganger så stor, et dramatisk og alvorlig avvik.” från bildtexten!

  Kanske förklaras den röda linjen här?
  De pekar på pausen!

  Spencer ser en trend på : ”The linear temperature trend of the global average lower tropospheric temperature anomalies from January 1979 through August 2018 remains at +0.13 C/decade”

 11. Sören G

  Klimatpolitik borde väl vara att man anpassar sig till det klimat man faktiskt har på platsen med dess variationer i vädret. Och även att man har beredskap för situationer som kan uppstå inte bara p.g.a av vädrets växlingar utan t.ex. att vara förberedd på ett s.k. ”Carrington Event” eller en extrem Coronal Mass Ejection (CME) från Solen. Det var den 2 sept 1859 som Jorden drabbades så att telegrafstationer på många ställen fattade eld. I dagens teknologiska samhälle så blir konsekvenserna oöverskådliga.

 12. Ann lh

  # 10 Lasse, javisst så var det!

 13. Olav Gjelten

  Inget land för förmodligen en intelligentare politik för sitt land än Kina. De tillverkar gärna all världens idiotiska produkter i klimatets namn som västvärlden vill ha.
  Samtidigt som de tjänar pengar på detta sänker de sina fiender i botten.

 14. Ny kommenterare

  Det är första och sista gången jag kommenterar i denna blogg som jag har följt under många år. På senare tid har jag läst de flesta kommentarerna också och kommit fram till att bloggen nog får betraktas som varandes ”Gruppen för inbördes beundran”. Tyvärr, tyvärr!

  För att komma ut med detta budskap på bred front räcker det inte med en broschyr likt den i Norge än mindre en blogg. Nej, ni måste spela på samma arena som politikerna, dvs starta ett enfrågeparti likt dagens Miljöparti och gårdagens, får man nog säga, SD.

  Enfrågepartier kan lyckas kommunalt, det finns det historiska exempel på. Vi får väl se hur det går i Göteborg, men Miljöpartiet har ju lyckats sprida klimat hotet till alla partier, även om SD gör vaga försök att streta emot. Så för att lyckats Innan STATEN stänger ned denna blogg finns bara den politiska vägen att gå, den via partibildning. Det borde kunna gå. Ni som är aktiva har fyra år på er. Gör det istället för att klia varandra på ryggen!

  Ursäkta mitt provocerande, men ni får inte höra mer från mig. Tack för ordet!

 15. Olav Gjelten

  # 11
  Klimatpolitik bygger aldrig på att anpassa sig till det klimat som råder, utan på föreställningen att man kan skapa ett annat klimat än det rådande genom dyra priser på sådant som folk behöver, främst på drivmedel och el. Industriproduktion ska bort. Jordbruk ska endast få existera i små ekoodlingar och i närområdet.

 16. Karl Eider

  Margot Wallström har nog bättre koll än vad man tror. Hon har, tillsammans med Johan Rockström, suttit i styrelsen för Global Challenges Foundation, som förespråkar Global Governance. Här kan man misstänka att det finns en agenda.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Global_Challenges_Foundation

 17. Ann lh

  # 15 Karl Eider, det förvånar mej inte ett dugg. Frågan är snarast varför alla våra klimathos-, EU- och FN-entusiaster inte kommer ut och upplyser svenska folket vad det handlar om.
  Man kan inte som någorlunda upplyst politiker på hög nivå, med gott samvete tala om att man värnar om den suveräna nationalstaten samtidigt, som man bekänner sig till klimathotet, ställer upp på arbetet med energiomställningen och tiger med UNFCCCs uttalade mål om ”the end of capitalism”.

 18. Olav Gjelten

  # 9 En liten lättläst informationsbroschyr, utgett i ett engångstillfälle, är alltså tänkt att kunna konkurrera med en samlad klimathotstrogen politikerkår + tillgången dessa har till all vanlig media inklussive radio och teve + tillgången de har till alla de miljarder vi betalar i skatt, med mera, med mera…

  Det enda jag förstår är att någon stans måste vi väl börja.

 19. Björn

  Begreppet klimatförändringar borde raderas, för klimatförändringar är ingenting som finns. Man kan inte gå ut och fråga människor om de har märkt några klimatförändringar. För att svara på en sådan fråga måste man förstå innebörden av att det måste förflyta mycket lång tid, för det handlar om en jämförelse mellan nu och då. Vem kommer ihåg hur det var för 50 år sedan eller ändå längre tillbaks i tiden? Frågan är alltså meningslös. Om man skall tala om klimatförändringar då måste man studera tecken på förändringar i växtlighetens förutsättningar, trädgränser etc och detta är endast en uppgift för olika forskningsgrenar. Det vi kan se eller uppleva är tillfälliga svängningar i väder och vind och temperatur, men inga klimatförändringar. Vi måste vara mer kritiska till hur vi använder språket, för det har inte någon verklig innebörd om inte ord och meningar beskriver verkligheten. Alltså, ”klimatförändringar” är inget ord som beskriver verkligheten i nuläget och borde därför raderas från debatten.

 20. Lasse

  #14
  Varför skall vi gå ut med information om klimatet?
  Vi har ju SMHI och nu även en professor i klimatologi-Erik Kjellström.
  https://www.aktuellhallbarhet.se/han-blir-smhis-professor-i-klimatologi

  Fast han behöver datera upp sig lite.
  https://www.svt.se/nyheter/arktisisen-har-annu-inte-nat-svalbard-experter-larmar
  Alarmisterna larmar: https://www.ekocentrum.se/arktis-20-grader-varmare-an-normalt/
  Kunskapsläget på topp:
  ” Om havsytan är öppen istället för istäckt så blir lufttemperaturen mycket högre. Allt hänger ihop, är det varma förhållanden så försvårar det isläggning vilket i sin tur håller uppe temperaturerna. Det blir en ond cirkel, säger Erik Kjellström.”

  Men hans sällskap ,som idag fokuserar på annat tål att lyssna på:”Johan Rockström menar att rekordtemperaturen på Arktis är den viktigaste nyheten i världen idag . Dvs när det var varmare där är det en sensationell nyhet och nu när det är kallare är det normalt och inget att bry sig om!
  Propagera mera!

 21. Ingemar Nordin

  Olav G #18,

  ”En liten lättläst informationsbroschyr, utgett i ett engångstillfälle”

  Underskatta inte små lättlästa broschyrer! Skriv ut den + kanske klassikern ”Handbok för Klimattänkare” https://www.klimatupplysningen.se/allt-du-behover-veta-om-klimathotet/ och dela ut den till politikerna vid valstugorna. Nu har ni chans att nå dem öga mot öga!

  Steg för steg kommer det att finnas fler och fler skeptiska politiker i våra kommuner, landsting och riksdag. En vacker dag så kommer en och annan att våga träda fram och ifrågasätta alla stolligheter som MP, C, SMHI, Rockström, Wijkman och Väderpär utan motstånd slår i folk.

 22. Sten I

  Jenny Stiernstedt på DI fortsätter larmandet fram till åtminstone valet:

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/sa-mycket-kostar-det-att-radda-varlden/

 23. pekke

  OT
  Ett par småbåtar ger upp Nordvästpassagen och vänder om till Grönland.

  http://arcticnorthwestpassage.blogspot.com/2018/09/20180902-sv-crystal-and-sv-atka-give-up.html?view=sidebar

  Andra väntar fortfarande

  http://arcticnorthwestpassage.blogspot.com/2018/09/eight-8-yachts-remain-waiting-bellot.html?view=sidebar

 24. Alvar Nyrén

  Det är bra med alla granskningar av alla bedrägerier inom detta politiska maktspel.

  Men det enda argument jag själv funnit de flesta förstår som är helt otvetydigt och utan möjlighet till bortförklaringar, och som i sin tur gör hela klimatfrågan glasklart ovetenskaplig och falsk i nuvarande form är just faktumet att temperaturen och temperaturhöjningarna var lika snabba och stora på 1920/30-talet, eller tom högre/snabbare än de från 1970-talet, och vilka dessutom för tillfället avstannat och vänt ner. Det finns helt enkelt inget argument för att hävda ett vetenskapligt samband mellan temperatur, havsnivåer mm och mänskliga koldioxidutsläpp om detta beaktas. Enkelt och entydigt.
  Vanligt folk, outbildade journalister och inte minst politiker klarar inte mycket av alla andra lite mera invecklade fakta och granskningar.
  SVT och SMHI visade detta övertydligt 20 mars i år mot sin vilja i inslaget i Rapport som finns på

  https://www.youtube.com/watch?v=zRso2J-0U8o

  IPCC väljer ju att använda fejkdata, men detta faktum tror jag är mera övertygande för de flesta, vilket det också borde vara då det är alarmisterna som presenterar det på egen hand.
  Ursäkta upprepningen, men jag är övertygad om att detta är det allra viktigaste för att få folk att förstå, på rel kort tid, vilket i många fall är det enda som står till buds innan man slår dövörat till och felaktigt lutar sig mot sk ”etablerad vetenskap och konsensus”.

  Detta tänker jag själv trycka i halsen på alla politiker, journalister och de som kallar sig vetenskapsmän med denna felaktiga utgångspunkt även framgent. Ingen riktig vetenskapsmänniska och journalist kommer i förlängningen att kunna leva med dessa lögner som är så uppenbara, och det tror jag själv kommer att vända det hela ganska snabbt när det väl blivit mera allmänt spritt och känt.
  Andra vetenskapliga sanningar är naturligtvis nödvändiga att klargöra, men inte många förstår eller orkar förstå mycket av detta.

 25. Ingemar Nordin

  Alvar N #24,

  Bra. Jag använde nyss en annan ingång när jag var nere på torget för att göra en del ärenden. Eftersom det var kommunalpolitiker jag pratade med (M, KD, och C) så frågade jag om deras planer för vindkraft i kommunen (Ängelholm). De fick säga sitt och jag berättade om varför jag var emot varje ny utbyggnad. Det här ledde över till koldioxiden och isen på Grönland. Kul! Men de hade dålig koll på DMI, så nu hoppas jag att de sitter och googlar fram graferna där. 🙂

  Energipolitiken är ofta en bra ingång till hela klimatfrågan.

 26. Matz Hedman

  #24
  Intressant. Vilka data stödjer du dig på? Det är väldigt glest med mätningar innan 1940. Jag håller med mär det gäller USHCN som förmodligen är den nästa mätserien men hur får du acceptans att den gäller som global indikering?

 27. Alvar Nyrén

  #26
  I dessa kretsar är SMHI och SVT Rapport sanningen själv och då är det bäst när den kommer från dem, även om det är mot deras avsikt, men fö tycker jag ”klimathotet. com” beskriver det mycket bra, av det vi har att luta oss mot i faktahänseende. Professor Wibjörn Karléns påpekanden och ”exempeldata” stämmer ju mycket väl med SMHI data osv så jag vet inte om man kan säga att det är tunnt på den fronten. Snarare övertygande av det jag kan se.

 28. Matz Hedman

  #27 Alvar
  Tack för länken. Den var ny för mig och jag skall studera den vidare.

 29. Ivar Andersson

  #19 Björn
  Klimat kan inte mätas utan är en sammanfattning av vädret under en period om minst 30 år. Men Isabella Lövin kände under sommaren att klimatet hade ändrats pga att juli hade många dagar med temperaturer över 30 grader. En miljöminister borde veta vad klimat är men kan inte skilja på väder och klimat. Kunnande, eget tänkande och bondförnuft är inget för vår politiska adel. Jag säger bara hösten 2015 när politikeradeln svängde minst 175 grader.

 30. Håkan Bergman

  Isabella och övriga i MP lever i en alldeles egen bubbla. Höghastighetstågen kan dom bara inte släppa trots att tågen kommer att göra noll för att minska utsläppen. MP ska till varje pris jaga flyget trots att inrikesflyget bara står för runt 1 % av Sveriges utsläpp. Tågen skulle kunna vara ett alternativ till bilen om man bara slutade envisas med att tåg ska se ut som vinglösa flygplan och om man, t.ex. barnfamiljer, kunde få med sig nåt i bagageväg att tala om. Halvera antalet tåg och gör tågen långa som förr så räcker spåren långt. Dom som har så himla bråttom kan fortsätta att flyga.

  https://www.svd.se/lovin-stockholmparis-ska-ta-sex-timmar

  SvD fick rätta artikeln, Isabella trodde tydligen att man kan åka till Paris med en snittfart på 313 km/h. Det kommer inte ens att gå att köra till Haburg och Berlin på sex timmar, varken Danmark eller Tyskland har några planer för mer än 250 km/h för dom aktuella sträckorna, nere på kontinenten har man gått före och konstaterat att höghastighetshysterin kostar multum.

  Twitter har inte ändrat grodan.

  https://twitter.com/SvD/status/1036283077104992256

 31. Fredrik S

  Håkan #30

  Väl skrivet!

  Och man kan ju undra varför Isabella och den andre experten aldrig får följdfrågan hur vi ska få danskarna och tyskarna att bygga spår för 350 km/h så att svenskarna ska kunna susa fram genom landet på väg till kontinenten?

 32. Robert N.

  Tror det är bättre att MP åker flakcykel till Paris.
  Det kan ju alltid hänga på en elmotor och lägga solceller på flaket.

 33. JIMMY

  Tack Ann för att du påminner noviser om att det var bank kartell familjer agenten, och lakejen Maurice Strong, som tidiga 1990 talet började på deras order bildade och genom mängder av olika betalda synkroniserade tankesmedjor som till exempel eco fascistoida misantropi Club of Rome och FNs politiska ovetenskapliga IPCC !

  Och att målet med detta är ” Ecofascism Agenda 21 , UN, FN =klimatblufferi ” där målet prognostiserat är en ej folkvald FN teknokrati världsregering som skall beskatta all mänsklig aktivitet genom CO 2 beskattningsrätt utanför nationellt suveränt demokratiskt folkligt självständiga självstyre .
  (Även också kallat för NWO ) eller bibelns vilddjurets tal om att ingen kan köpa eller sälja utan detta system.

 34. JIMMY

  Alan Watt Who is Maurice Strong !!

  https://www.youtube.com/watch?v=Fg4eI-w7qYY

 35. Jax

  Apropå klimatpolitik. Hörde en politisk kommentator på radions P1 ifrågasätta Kristerssons klimatengagemang, som han inte tyckte var tillräckligt. Kommentatorn motiverade det med att bara för att vädret är regnigt nu betyder det inte att klimatet, med torka i juli, har ändrat sig. Så när det regnar är det väder och när det är torrt är det klimat, enligt honom. Tyvärr är det väl så att klimathysterin helt har omfamnats av journalister och då speciellt (kultur)-kolumnister och de har av någon anledning stor auktoritetstro i frågan. I alla fall när det gäller Johan Rockström. Dessutom har de fritt spaltutrymme.

 36. Bim

  Ann L H
  Du är lysande. Alltid intressant och genomarbetat.

  Har varit ute på stan och tjafsat med politiker. Som jag brukar. 😀
  Global uppvärmning är totalt etablerad bland alla partier. Det är som att stå och tala för sig själv i en öken.
  Till och med SD,
  Jag har tappat allt förtroende för dom. Det räcker inte med en lysande trio i toppen.

  Fougelklo i GBG har gjort bort sig nu , och de två jag talade med i stan verkar inte särskilt trevliga.
  Det verkar inte finnas någon med kraft nog att att stoppa klimatindoktrineringen. Men som sagt, det är vad jag tycker. Jag har ju inte talat mer än med ett visst antal människor.
  Rösta kommer jag inte att göra. Jag överlåter det till kommande generationer.
  Vem de är i framtiden och vad de tycker om 50-100 år finns det inga datorprogram som kan simulera.

 37. Robert N.

  Upp till 10.000 kronor är MP:s elcykelbidrag.
  Naturvårdsverket -??- är den myndighet som administrerar utbetalningarna av bidraget.
  10 000 kronor är det maximala bidraget för de dyraste cyklarna.
  Nu visar det sig att systemet är utsatt för omfattande bedrägeri då öppet köp tillämpas och köpare efter
  utbetalning av bidraget återlämnar cykeln, utan att lämna tillbaka bidraget.
  125 fall har hittills polisanmälts.
  Undrar hur mycket det kommer att kosta rättsväsendet – och därmed skattebetalarna – förutom den dryga kvarts miljard som redan utbetalats.
  Jag kan dock garantera både J Rockström och alla MP:are att varken klimat eller miljön har gjort någon vinst.

 38. Håkan Bergman

  #37
  Är vi förvånade? Elbilar och laddhybrider har ju också en förmåga att hamna utanför Sverige så fort subventionen är inkasserad.

 39. Svempa

  #37 Robert

  Bondfångare Rockström har dock gjort dig en smärre hacka på klimatblåsningen.

 40. Olav Gjelten

  Rusning efter nya laddbilar är svt´s främsta nyhet för dagen.

  Varför förvånas? Skulle taxiresande subventioneras och konkurrerande färdmedel kraftigt beskattas så skulle det lätt bli så att taxi blir det populäraste färdmedlet.

 41. Robert N.

  Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 9,7 procent i augusti i år jämfört med 6 procent i augusti förra året. Så någon jätterusning efter laddbara bilar har det inte blivit.
  Men det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus, som trädde i kraft 1 juli, fortsätter att ha en stark påverkan på bilmarknaden. I augusti minskade personbilsregistreringarna med 17,5 procent och lätta lastbilar minskade med 59,3 procent.

 42. Ann lh

  A pro på elbilar …
  Hur miljövänlig är elbilen?
  Under dagens fria ord I GP ställer en Ulf Unosson denna intressanta fråga och vädjar till alla, som är insatta i frågan om några svar:
  Han har läst att miljöpåverkan för att tillverka batterier till en endaste Tesla-bil är likställd med att köra en dieselbil något varv runt jorden. Stämmer det frågan han.
  Han har även läst om att man inte riktigt vet vad det innebär ur miljösynpunkt att destruera dessa batterier, men att man tycks vara övertygade om att det ”kostar” en massa miljöpoäng.
  Han tror sig veta att dessa fantastiska batterier har en mycket begränsad livslängd.
  Han frågar även om det är fossilfri el som gäller vid laddning av batterierna och
  sist men inte minst, är det verkligen en miljöinsats att köra elbil?
  Vem och vilka tror sig veta?

 43. Ivar Andersson

  #36 Bim
  Ingen trodde att järnridån och Berlinmuren helt plötsligt skulle rämna och jämnas med marken. Jag tror att klimathysterin kommer att gå samma väg även om det kan dröja. Se på invandringen inte fick diskuteras men hösten 2015 hände något. Jag är optimist att klimatbubblan kommer att spricka.

 44. Zeke

  En Tesla med ett batteri på 100 kWh, har genererat ett utsläpp om 15-20 ton CO2 under tillverkningsprocessen av enbart batteriet. Jämfört med en Mercedes E220d (diesel), som släpper ut 102 g CO2/km, vilket innebär att Mercan kan köras mellan 14706 – 19608 mil innan den kommit ikapp Teslan i CO2-utsläpp.

  Och då har vi fortfarande inte räknat på processen för återvinning/destruktion av Teslans batteri.

  Som vanligt är det subventionerad symbolpolitik.

  https://teknikensvarld.se/elbilars-batterier-paverkar-klimatet-kraftigt-481493/

 45. Karl Eider

  #42 Ann

  Frågan om vilken el man laddar sin elbil med är naturligtvis helt avgörande. Om man tittar på elproduktionen i världen så är ca 2/3 fossilbaserad.

  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Elproduktion/

  Så det beror på var i världen man bor huruvida det överhuvudtaget kan ses som en miljöbil eller bara en ren miljöbov.

  Utöver detta så är många av hans andra frågor också berättigade. Som det ser ut idag finns det många frågetecken kring batteriet. Tror detta har behandlats flera gånger tidigare på denna sajt.

 46. Olav Gjelten

  Jag bara leker med tanken, därför att vi kanske är flera generationer på verkligheten:

  Hur skulle vårt svenska samhälle se ut om en regering i dag skulle komma till makten som inte är klimathotstroende? Det skulle satsas på energislag som är billiga och pålitliga. Bensinen skulle lätt säljas till ett pris av typ 5 kr/l. Flyget skulle få slippa straffskatter på flygbränsle liksom flygpassagerarna skulle befrias från idiotiska skatter i miljöns namn. Tågtrafiken, liksom all övrig kollektivtrafik, skulle snabbt hamna i en konkursliknande situation om subventioner inte längre skulle beviljas.

  Får jag bara allra nådigast få tillkännage vad jag allra helst skulle vilja ha för förändring?
  De svenska mödrarna skulle åter få lov att ägna sig åt det finaste som finns i livet, att få stanna hemma med sina egna barn och uppfostra dem på egen hand utan indoktrineringen från dagis.

 47. Eskil

  ”Sommarens extremväder med torka och rekordtemperaturer visar att klimatförändringarna redan är här.” Så nu vet vi att väder är klimat enligt Centerpartiets Annie Lööf och Rickard Nordin.

  http://www.gp.se/debatt/c-vill-ta-n%C3%A4sta-steg-i-energi%C3%B6verenskommelsen-1.8047789

 48. Vi skall inte glömma problemet med PM-utsläppen från däck och asfalt. Dessa är för de små el-bilarna ca 25% store än från en motsvarande ”fossilbil”. Totalt sett är dessa PM-utsläpp i storleksordningen 20 till 40 ggr större än för en fossilbil var före EURO IV. PM-utsläppen, likväl som av CO, THC och NOx från mitt nya avgasreningssystem, CATARSIS = NOLL!

  Så, var finns nu fördelarna med el-bilar? Bara nackdelar och hysteri och idioti!

 49. jensen

  Och i Forum på TV 2 diskuterades idag en forskningsrapport om klimat- förnekelse.
  Alla forskare har ju kommit fram till vetenskaplig klimat-konsensus .
  Dock fanns ett fåtal faktaresistenta forskare med varierande grad av förnekelse/ skepticism/ tvivel.
  IPCC : den mest allomfattande vetenskapligt trovärdiga institution som finns.

  Relexion: Undrar om plakatpolitikens löften kommer att genomföras, när väl världsrecessionen inträder.
  Exempelvis höghastighetståg i Sverige. Det förekommer flera utredningar om dylika. T.ex.
  mellan Madrid och Barcelona. Kostnadskalkylen spricker p.g.a. för små befolkningsunderlag.!!

 50. Håkan Bergman

  Ann lh #42

  Föreställningen att vi i Sverige och Norge laddar våra Teslor och laddhybrider med fossilfri el är en illusion. Elbilar är en ny förbrukning som kommer in på elmarknaden och då måste man titta på vilken effekt den nya förbrukningen har på elmarknaden. Våra elnät är direkt sammankopplade med Finland, Baltikum, Danmark, Tyskland, Holland och Polen och i förlängningen ännu längre bort naturligtvis. Om vi, genom att köpa elbilar, ökar vår elförbrukning måste produktionen inom det här stora elhandelsområdet med naturnödvändighet öka. Vad finns då att svara upp med? Förnybar els produktion följer inte efterfrågan, vattenkraften kan göra det kortsiktigt men bara inom vissa gränser, kärnkraften försöker alltid ligga på optimal produktion och påverkas lite eller inte alls av spotpriset på el. Återstår fossil elproduktion och där är det, om man tittar på Tyskland, i första hand stenkol som följer efterfrågan. Det här innebär inte att vi måste importera kolkondens från kontinenten för att elbilar ska bli en tveksam ”klimatvinst”, i normalfallet, än så länge, blir det så p.g.a. att vi får mindre el att exportera. Man kan se hur det fungerar på den här länken, klicka bort allt utom ”Hard coal”.

  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/conventional_power_generation/04.08.2018/04.09.2018/

 51. Ann lh

  # 46 Olav Gjelten, jag tror att det håller på att växa fram ett samhälle i stil med det Du drömmer om långt, långt härifrån, bortom EUs ideologi och visioner, ja där borta på andra sidan det stora, stora havet.

 52. Håkan Bergman

  jensen #49

  Apropå Spanien, dom har ändå haft ett väl så gott skäl att bygga nya spår, den gamla spanska järnvägen har nämligen iberisk spårvidd, t.o.m. bredare än rysk spårvidd, och det kan ju vara dags att anpassa sig till resten av Europa.

 53. Bim

  Ivar Andersson # 43
  Ja, jag är också övertygad om det, Ljuga går ju att göra en viss tid, men aldrig i längden, Verkligheten står ju alltid bakom knuten. Dessutom röstar jag inte på mobbare.
  Jag är åttiotre nu så så jag nöjer mig med att studera eländet från parkett. Och förkovrar mig här på bloggen, det är inte det sämsta, kolla bara dagens inlägg av Ann. 😀

 54. Olav Gjelten

  # 49. Det att Barcelona med omnejd har 6 miljoner invånare och Madrid med omnejd 5 miljoner + det faktum att flera miljoner bor däremellan är FÖR LITET BEFOLKNINGSUNDERLAG FÖR ATT UTBYGGNADEN TILL HÖGHASTIGHETSTÅG SKA VARA LÖNSAM. Spanien/Katalonien varnar oss att tro att höghastighetståg i Norrland ens är möjlig utan gigantiska subventioner som kommer att nå sådana summor som kanske inte Sverige ens klarar av.

 55. Torbjörn

  #42 Ann
  Först måste man fråga sig i vilka material kommer framtidens batterier att tillverkas?
  Vilka miljöeffekter har dessa batterier? Elallergier?
  Därefter kan man räkna på hur länge kan vi använda dessa material innan de tar slut?
  Sen är frågan vilket som tar slut först, olja eller Litium, kobolt och andra material som används i batterier?
  Kan man lyckas med Grafen-batterier så kan det fungera.

  Men den lilla påverkan koldioxid har på klimatet, jämfört med solen och molnbildningen spelar nog mindre roll för temperaturen framöver.
  Vi kanske ska vara tacksamma om den hjälper oss med någon tiondels grad, då det verkar bli kallare framöver.

  Alla temperaturjusteringar som görs för att hålla CO2-spöket levande kommer inte att kunna fortgå i all tid. Verkligheten kommer ikapp, det är många som håller koll på temperaturer runt om på jorden och de kan inte alla ha fel. Problemet är att allt för mycket prestige står på spel, och högmodet är stort istället för att vara ödmjuk och studera andras forskning.

  Även när det gäller koldioxidens påverkan på grödor finns det forskning som försöker få det att framstå som negativt trots att det troligen är mest positivt. Det kommer larmrapporter om att näringsvärden sjunker i grödor som växer i högre koldioxidhalt, men samtidigt blir skördarna större så sammanlagt blir det även mer näringsvärden i absoluta tal.

  Varför vill en del forskare ha ner halten koldioxid när vi vet från erfarenhet att det inte är bra för grödorna, och därmed skapa svält i världen? Räckte det inte med klimatflyktingströmmen till Amerika i slutet av 1800-talet?

  Det blev en liten utsvävning men utmaningarna att ställa om till fossilfritt är enorma och förmodligen helt i onödan. Vi måste få människor att förstå att koldioxid inte är den stora bov som Maurice Strong, Al Gore m.fl. vill få oss att tro. Men även här på Klimatupplysningen verkar det vara många som inte är övertygade om att koldioxid är bra.

 56. Robert N.

  När nu jorden grönskar mer än på hundratals år så borde väl det märkas i atmosfären.
  Syrehalten kan väl som en följd stiga kan man tycka eller är det haven som är den totaldominerande syre-påfyllaren.

 57. Evert Andersson

  #42 Ann LH En forskningsrapport från IVL har presenterat en beräkning att ett Tesla batteri på 150 kWh orsakar samma koldioxidutsläpp som att köra 14000 mil med en VW Golf diesel. Bilarnas övriga koldioxidbidrag i tillverkning oaktat.

 58. Håkan Bergman

  Robert N. #56

  Man får väl också ta in i kalkylen att det går åt en O2-molekyl för varje CO2-dito.

 59. OT.

  Nicolas Hulot, den avgångne franske ”miljöministern” har nu fått en efterträdare. Det blev François Henri Goullet de Rugy (född 6 december 1973). Han har varit medlem i socialistpartiet, och i franska motsvarigheten till miljöpartiet innan han gick över till Macrons parti, La République En Marche.

  Under senare år har han varit engagerad i kampen mot en ny storflygplats i västra Frankrike. En lokal folkomröstning hölls om flygplatsens vara eller inte vara. Majoriteten var för, men kördes över. Projektet stoppades i somras. Rugy ses som en lojalist till presidenten och blev utsedd av det skälet.

 60. Forts. 59

  För er som kan franska, ett TV-inslag om utnämningen:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7VBrLSRXi7I

 61. Peter Stilbs

  I morgon, onsdag, kl 12:10 intervjuas bl.a. jag i I Vetandets värld i P1. Det är förhoppningsvis inte alltför vinklat inslag om ”De som vill få oss att strunta i klimathotet”. Intervjuaren Tomas Lindblad var rätt kortfattad och snabb, så han hade kanske en linje klar. Vi får se. Han verkade dock haja till när jag avslutningsvis nämnde att Väder-Pär blockade mig på facebook, redan efter en försynt kommentar på hans fb-sida.

 62. Roland

  #61 Peter Stilbs

  Jag kommer att lyssna i morgon ! 🙂

  Brukar inte Tomas Lindblad var rätt kortfattad och snabb i sina in intervjuer annars ?

 63. Peter Stilbs

  #62 – jag vet inte. Vi får se.

 64. Ann lh

  Peter S., vi är sannolikt många som gör oss lediga att lyssna. Hoppas Du känner stödet!

 65. Ulf

  Svar 61
  Kan tyvärr inte lyssna vore kul att få ett referat efteråt här på bloggen.

 66. Ann lh

  Tacni alla som svarat på frågorna om elbilars miljöpåverkan från GPs Fria Ord idag! Jag ska försöka få ihop en liten sammanfattning av svaren i morgon och skicka till tidningen. Det blir intressant att se om debattredaktionen i vanlig ordning avfärdar eller inte.

 67. Ann lh

  Rättelse på # 66.
  Tack ni alla … ska det naturligtvis stå! Vet inte vad som hände …

 68. Olav Gjelten

  Kan det verkligen vara rimligt att personer, som inte ens bidragit med en enda krona, ska få sin röst räknat på samma sätt som personer, som genom ett strävsamt liv har skapat välfärd till alla?

  Här i kan lösningen finnas för att en rimligare politik på många områden kan segra över det gröna barbariet.

 69. Frej

  OT : Klarar vår demokrati att rädda klimatet P1 Vetandes värld . Nu forskas det hur man ska designa demokratin , snurra till demokratin säger Camilla Widebeck . Och jag undrar var ska det här ta vägen , hur länge till får vi ha allmänna val ? Och om det här sjuka resonemanget diskuteras i SR , hur går diskussionerna på EU nivå . Det kändes inte verkligt att lyssna på det där , vad är det som händer ?

 70. Ann lh

  OT ? Frej # 69.
  Jag lyssnade inte på det aktuella programmet, men har ju förstått att Schellnhuber på PIK, Potsdam Inst fur Tekn. i Berlin, Johan Rockströms företrädare, har talat om en global demokrati i samband med FNs mål om att få styra både den globala ekonomin och den globala ”socialistiska energin”. DDR demokrati i än större skala.

 71. Peter Stilbs

  #65 – det går lätt att lyssna på SR play, om man vill. Jag undrar bara vad de kokat ihop

 72. Johan M

  #71 Peter Stilbs

  Dessvärre ett av Vetenskapsredaktionens lågvattenmärke – en religiöst övertygad journalist låter dig svara på några frågor i två minuter och kallar sedan in översteprästerna som i 18 minuter får lägga fram trosbekännelsen. Om Vetenskapsradion hade spenderat en hundradel så mycket tid på att ställa kritiska frågor till den religiösa falangen så hade vi inte befunnit oss i den mentala istid som nu råder.

  Om man vill lyssna på Vetenskapsradion så kan jag rekommendera:

  Sista dansen med skogsdöden
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2413772

  Om reportrars svaghet för alarmistiska nyheter:
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6040439

 73. Karl Eider

  #69 Frej

  I den svenska regeringsformens (del av vår grundlag) står i första kapitels, första paragraf: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, d.v.s. den s.k. folksuveränitetsprincipen.

  Detta kan anses vara grunden för hela vår demokrati och vårt samhälle. Att, som man nu i vår statsradio gör, uppvigla mot att förkasta denna grundlagsskyddade princip borde väl anses vara landsförräderi? I Sverige är för detta brott det lägsta straffet fyra års fängelse och det högsta livstids fängelse.

 74. Ann lh

  # 73 Tack, Karl Eider!

 75. JIMMY

  Inlägg 73, Tack Karl Eider !
  Du har exakt rätt = att så är ”definitionen”

 76. PJ

  re #73

  Intressant! Jag hade fått för mig att brottet ”landsförräderi” hade avskaffats…
  Finns det någonstans förklarat vilka aktiviteter som är åtalbara?

  Hmm, kanske OT, men en anknytning finns ju via förslösande av nationens resurser el. dyl.

 77. PJ

  re #76, mig själv.

  Googlade och såg att brottet endast gäller i krigstid…

 78. Ingemar Nordin

  Johan M #72,

  Tyvärr ger sådana här program som idag om ”klimatskeptiker” ingen möjlighet för deltagarna att försvara sig eller sina åsikter. Programmet var som väntat helt inriktad på svartmålning av klimathotsskeptiker och SR kan räkna in ytterligare en propagandaseger för MP och journalistpartiet.

  För att summera programmets tes så är klimathotsskeptiker ”högerpopulister”, helt okunniga om den sanna forskningen (jag antar att detta omdöme implicit då även gäller IPCC), är emot vaccination samt behöver psykologisk hjälp.

 79. Ann lh

  Ja, programmet var till och med ”värre än man kunnat förställa sig”. Mot tre klimathotsgudar och SR har vetenskap, vett och sans ingen chans.

 80. sibbe

  Ann: tack, fin artikel:
  ”Jag lyssnade inte på det aktuella programmet, men har ju förstått att Schellnhuber på PIK, Potsdam Inst fur Tekn. i Berlin, Johan Rockströms företrädare, har talat om en global demokrati i samband med FNs mål om att få styra både den globala ekonomin och den globala ”socialistiska energin”. DDR demokrati i än större skala.”
  Ha, HA, det som är det roliga, är att SED:s efterföljare Die Linke inte alls vill ha tillbaka sin gamla stat.
  Utan att de som nu protesterar i Östtyskland helst vi frigöra sig från de västtyska klimatfantaster. Det sista som finns kvar av DDR:s industri är brunkolsgruvorna och dito -kraftverk, och även de skall offras på klimatfatalisternas altar. Inte att undra att östtyskarna är sura, när Merkel släpper in miljoner av flyktingar, med orden Das schaffen wir, samtidigt som de sista jobben försvinner. Kohls löfte om de blommande landskapen besannades, bara att det inte var mera än blommor och gräs…
  Det värsta är att västtyska medier och västtyska politiker inte alls begriper hur desperata östtyskarna är…

 81. Ann lh

  # 80 sibbe, som alltid är det lärorikt att få aktuell info från föregångslandet i söder.

 82. Ann Lh

  Medan FN, EU, Obama och hela vår politikerkår går i M. Strongs och Holdrens fotspår lutar Trump-administrationen mot William Happer – ett stort steg för mänskligheten!
  http://www.klimarealistene.com/2018/09/06/et-stort-skritt-for-menneskeheten/