Judith Curry

Det våras för klimatkänsligheten: Judith Curry

Judith Curry har läst en hel radda artiklar om klimatkänsligheten och skrivit blogginlägget Meta-uncertainty in the determination of climate sensitivity. Där tar hon upp många nya klimatvetenskapliga artiklar som pekar på en lägre klimatkänslighet medan ett par andra ger det motsatta budskapet. Men Judith Currys bedömning av det samlade evidensläget är att det pekar mot   →

Judith Curry om IPCC och klimatkänsligheten

Figuren kommer från en artikel av Jasper Kirkby som diskuterats i ett tidigare blogginlägg (där den är figur 4). Judith Curry har ett intressant blogginlägg, Climate sensitivity in the AR5 SOD, om IPCCs rapportutkast. Detta kallas Assessment Report 5 (AR5) Second Order Draft (SOD). Judith Curry tar först upp IPCCs uttalande om klimatkänsligheten i AR5   →

Konsensus: Arktis kommer inte att bli verkligt fritt från havsis

Årets rekordlåga isutbredningsareal i september har givetvis väckt frågor om ett framtida Arktis utan havsis på sommaren. Följdfrågor är vad den stora avsmältningen beror på, hur mycket som beror på naturliga variationer och hur mycket som beror på AGW. Ytterligare frågor berör om Arktis kommer att bli isfritt och i så fall när eller om   →

Nordhaus och Lindzen i boxningsringen, Curry ser på

Den 22 februari 2012 var en intressant dag för klimatdebatten. Professor William D. Nordhaus, Sterling Professor of Economics at Yale, publicerade en artikel Why the Global Warming Skeptics Are Wrong. Denna artikel var föranledd av debatten i WSJ som vi tidigare rapporterat om på TCS, även här. Samma dag höll en av de skeptiska klimatforskarna   →

Judith Curry – en sann vetenskapskvinna

Några av er har nämnt Judith Currys senaste blogginlägg i era kommentarer, men jag tycker att hennes uttalanden är så spektakulära att de förtjänar att lyftas upp extra mycket. Därav detta inlägg. Ni som inte läst vad Judith Curry skriver, gör det nu. Så skriver en forskare med integritet. Hatten av för Judith. Hon är   →

The warmist who turned cold on the IPCC

Känner ni till Judith Curry? Det borde ni göra. Under det senaste året har Judith Curry nämligen gjort något som tidigare varit tabu i AGW-kretsarna: hon har börjat tala med skeptiker. Hon menar att det finns flera skeptiker som kommer med sunda argument. “Yes, there’s a lot of crankology out there,” säger hon. “But not   →

Intervju med Judith Curry

Läs gärna den första delen av Examiners intervju med Judith Curry. Den handlar om IPCC, Michael Mann och hans hockeyklubba. Intressant, och fortsättning följer i Examiner.