Scientific American

The warmist who turned cold on the IPCC

Känner ni till Judith Curry? Det borde ni göra. Under det senaste året har Judith Curry nämligen gjort något som tidigare varit tabu i AGW-kretsarna: hon har börjat tala med skeptiker. Hon menar att det finns flera skeptiker som kommer med sunda argument. “Yes, there’s a lot of crankology out there,” säger hon. “But not   →

Lord Monckton om Scientific Americans halmgubbar

Jag har blivit allt mer imponerad av den gode Lorden. Nu har han slagit till igen mot ett påhopp i decembernumret av Scientific American (skrivet före COP15, och troligen tänkt som en triumfatorisk fanfar), tänkt att ta den slutliga udden av klimatskeptiker. Moncktons text börjar: ”In December 2009, Scientific American, once a respected popular-science journal   →