etanol

E85- upp som som en sol och ner som en pannkaka

Visst är det lite lustigt hur den en gång så hårdlanserade etanolbränslet nu plötsligt betraktas som mer eller mindre skräp? E85 som alla talade sig heta över påstås nu mest glädja kråkorna, enligt Jan-Olof Asp på HD. Etanolen blev ingen frälsning för klimatet. ”Bara en fjärdedel av energiinnehållet i alkoholbränslet når drivhjulen”, skriver Jan-Olof Asp.   →

Jonny Fagerström om Naturskyddsföreningen

Jonny Fagerström är aktuell med en ny artikel på Newsmill. Den här gången handlar det om Naturskyddsföreningens premiering av fem EU-poliker, däribland Anders Wijkman. Trots att FN:s livsmedels- och jordbruksorgan (FAO) har pekat på att etanolsatsningen är ett brott mot mänskligheten och att man borde införa ett femårigt förbud mot etanolproduktion, säger Anders Wijkman att   →

Wijkman invald i Gröna Bilisters styrelse

Tege T meddelar att Anders Wijkman i helgen valts in i styrelsen för Gröna Bilister. Organisationen hoppas visst att valet av Wijkman ska få EU att engagera sig mer i utvecklingen av energieffektivare miljöbilar och öka tillgången på biobränslen. ”Med Anders i styrelsen kommer Gröna Bilister få en tydligare röst i Europa. Det krävs ett   →

Maria Ågren struntar i alla hungrande?

I Vi Bilägare hittar jag en utförlig intervju med Naturvårdsverkets nytillträdda generaldirektör – Maria Ågren. Det är Allt om Miljöbilars Tommy Wahlström som intervjuar. Hon menar att det finns en enighet bland en majoritet av forskarna om att det pågår en antropogen global uppvärmning. Och hon vänder sig emot att vi skulle sitta passiva och   →

Vi tycker att Wijkman är pinsam

Undertecknad och Lars Bern är aktuella med en ny artikel på Newsmill. ”Att fattiga länder får ökande problem beror på den politik som förs av sådana politiker som Wijkman. Produktion av etanol för våra bilar har drivit upp spannmålspriser och orsakat hungersnöd i fattiga länder. Att tropiska skogar överutnyttjas är en konsekvens av produktion av   →

Klimatdebatten ett hot mot bilindustrin

I dagens Ny Teknik skriver Lars Bern om felsatsningen på etanolbränslet och hur den svenska bilindustrin stigmaticerats av alla klimatlarm. ”Den svenska etanolsatsningen har lett in svensk bilindustri på ett hopplöst blindspår. I stället för att snabbt ta fram hybridbilar med halverat drivmedelsbehov, har bilföretagen tappat tempo och nöjt sig med att ställa om sina   →

Etanol dödar

Rubriken gäller den etanol vi häller i tanken, inte den vi häller i oss, även om den sistnämnda så klart också har förmågan att korta livet. En av Schweiz största hjälporganisationer, SWISSAID, har precis lanserat en ny kampanj mot biobränslen. För att illustrera att odling av etanolgrödor leder till mer hungersnöd i världen har SWISSAID   →

Genombrott i DN?

Dagens Nyheter, högborgen för AGW-förespråkare, har idag låtit en klimatskeptiker komma till tals på opinionssidan. ”Stoppa den svenska miljöextremisten” är rubriken på artikeln, skriven av Robert Nilsson som anges vara professor i toxikologi och expert på miljögifter. Några citat ur artikeln: Ekologiskt, miljövänligt, klimatvänligt och liknande har blivit den nya tidens slagord som med närmast   →

Oj oj oj!

Bläddrar igenom Dagens Industri till frukost och vad ser jag? På Debattsidan skriver Olof Sjöström att ”krisen kräver sansad klimatdebatt”. ”Förre chefen för Sandvik, Per-Olof Eriksson, startade i somras en brännande klimatdebatt bland landets storföretagsledare på DI Debatt (DI 4/6). Han ifrågasatte tonläget och varnade för förhastade slutsatser. (…) Nu fortsätter debatten med bland annat   →

Detta vill klimatrealister

Signaturen Jörgen E tipsar om att dagens Corren innehåller en bitsk kritik mot Lars Bern och andra ”klimatförnekare”. Den anonyma författaren noterar följande tre saker i samband med ”klimatförnekelse”: 1. Det är män som tar till orda, ofta i övre medelåldern eller äldre. Redan här kan vi se att författaren har fel. 🙂 I annat   →