Maria Ågren struntar i alla hungrande?

I Vi Bilägare hittar jag en utförlig intervju med Naturvårdsverkets nytillträdda generaldirektör – Maria Ågren. Det är Allt om Miljöbilars Tommy Wahlström som intervjuar. Hon menar att det finns en enighet bland en majoritet av forskarna om att det pågår en antropogen global uppvärmning. Och hon vänder sig emot att vi skulle sitta passiva och invänta hundraprocentig bevisning.

”Men vad tänker du då när det dyker upp forskare och debattörer i media som hävdar att växthuseffekten är en bluff, det finns ingen global uppvärmning och vi är alla lurade?”, frågar Tommy Wahlström.

”Först och främst så undrar jag vad som är deras drivkraft, varför säger de så här? Varför är de så emot?, svarar Maria Ågren. ”I en forskarvärld måste det tillåtas andra uppfattningar och det är viktigt att man tar del av dem. Men man måste också vara kritisk och kontrollera att de här uppfattningarna verkligen baseras på forskningsresultat och att det inte är i ren spekulation man driver de här teserna.”

Det är lite synd att Tommy Wahlström valt att ställa frågan som om alla klimatskeptiker menade att jorden inte värmts upp överhuvudtaget. En sådan inställning blir förstås mycket lättare att angripa. Men det är en vanlig föreställning att vi (dvs. skeptiker) förnekar all uppvärmning och minsta lilla antropogena påverkan på klimatet.

”Det finns tecken som tyder på att etanolen är hotad som fordonsbränsle i Sverige. Allt färre tankar etanol i sina etanolbilar. Vad tänker du om det här?”, frågar Tommy Wahlström.

”Vi som bilister tar inte vårt ansvar!”, svarar Maria Ågren. ”Vi kan inte skaffa miljöbilar och sedan välja bort miljöbränslet på grund av en kronas prisskillnad hit eller dit. Det handlar om att vi måste fortsätta att använda det för stunden bästa bränslet.”

Fast egentligen, Maria Ågren, är det väl just ansvar vi visar genom att inte tanka etanol. Nuförtiden är det få som med gott samvete kan tala sig varma för etanolen. Att du, som generaldirektör för Naturvårdsverket, visar att du bryr dig mer om naturen än de hungrande i världen, är kanske naturligt. Men lika naturligt är det för oss andra, som sätter människan främst, att inte fylla tanken med etanol som konkurrerar ut andra grödor och bidrar till att höja livsmedelspriser.
Etanolen driver upp livsmedelspriserna
PS Maria Ågren kör för övrigt själv på etanol och är stolt över det.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  En Generaldirektör har talat. På frågan om vem man ska lyssna på svarar hon: ”lyssna på Naturvårdsverket! Vi är opartiska och sakliga och har inte till uppgift att driva opinion i olika frågor.”
  Resten av artikeln använder hon till ren AGW-propaganda….

 2. Torsten Wedin

  Jag fick lära mig i körskolan att etanol och bilkörning inte passade ihop. 😉

 3. Tege Tornvall

  Jag hörde henne lägga ut texten när fordonsindustrins EMFO-program för emissionsforskning lämnade sina slutrapporter. Det var AGW i kvadrat.
  Tege

 4. Peter Stilbs

  Tydligen är PK rättesnöret för politiska tillsättningar av typ generaldirektör. Bedrövligt att hon verkar så okunnig, bara.  
  Lyssna på Naturvårdsverket – ha – snacka om enögd propaganda.

 5. Hej. Vet ni om du har någon bra Norsk motsvarighet? Dvs bra bloggar kring detta ämne?!

 6. Patrik

  Sänds just nu på P1:
  Vetandets värld granskar klimatkapitalet
  Hur klimathotet blev en fråga för marknaden. Redaktör: Malin Olofsson. Från 12/1. Sänds även kl. 23.07.

 7. Gunnar Littmarck

  Tackar Patrik, då kan jag gå få något i jobbarlurarna…
  De har numer en kommentarfunktion, märk hur skeptiker är en allt mer växande grupp och allt bättre pålästa.

 8. Mattias

  För att citera Michael Crichton:
  ”Finally, I would remind you to notice where the claim of consensus is invoked. Consensus is invoked only in situations where the science is not solid enough. Nobody says the consensus of scientists agrees that E=mc2. Nobody says the consensus is that the sun is 93 million miles away. It would never occur to anyone to speak that way. ”

 9. Ingemar B

  Diskussionen kring etanol visar ju bara på det absurda i vårt otroligt energislösade samhälle. Alla inser ju att vi inte kan göra slut på våra fossila energiresurser i den takt vi gör idag (utom klimatskeptikerna?), då griper man efter varje halmstrå, typ etanol. Etanolen har många problem, och kan naturligtvis bara användas i begränsad omfattning.
  ”Skämtteckningen” tycker jag är en bra bild av den otroliga arrogans vi visar mot fattiga länder ock allra helst framtida generationer, när vi anser ha rätten att göra slut på så ofantliga mängder resurer i en eller annan form just nu.

 10. Gunnar Littmarck

  Ingemar B
  Om du ser världen i stället för bortskämda svenskar, så finner du en annan bild.
  De sista 25 årens befolkningsökning i den fattiga delen av världen skriker efter samma välfärd som vi har.
  Visst det finns snart fler i Indien än Europa som slösar mer än oss, men de har inga som helst planer på att minska sina flygresor, eller ens sluta subventionera fossila drivmedel…skatt kan du bara glömma.
  Jag tror att du skulle bli glad om du studerade energisystem så du ser att vi med andra energisystem kan använda oändligt mycket mer energi om vi vill utan att det påverkar naturen negativt.
  Här ska du få det senaste, som jag är ganska skeptisk till.
  Bilen tankas vart fjärde år i samband med service..
  Laptoppen har energi för hela sin livslängd..
  Jag vill att forskarna ska ha förklaringar och inte gissningar till hur det fungerar, vidare att upprepningsbarheten ska vara absolut…

 11. Ingemar B

  Även om den rika delen av världen inför åtgärder mot koldioxidutsläpp helt i onödan, så leder ju dessa åtgärder att snabbare stimulera fram smartare energilösningar!
  För INGEN kan väl hävda att det är fel att underlätta övergången till ett fungerande samhälle där de lättillgänglig resurserna är mycket mer begränsade än just nu!!

 12. GunnarE

  IngemarB
  Om politik och samhällsutveckling baseras på en myt , hotas denna at urholkas då myten småningom tappar trovärdighet.
  Det finns så många stabilare skäl att eftersträva en frångång från eldning av dessa mycket värdefulla råvaror som de fossila kolinnehållande materialen utgör.

 13. Ingemar B

  Vad spelar skälet för roll om medlen är de samma?

 14. Ingemar B
  Det cyniskt arroganta (som man driver med i skämtteckningen) är idiotpåhitten i den ’utvecklade’ världen om att man skulle var ’miljövänlig’ ifall man kör sin bil på mat som man odlat först på vanligt vis, därefter  jäst den till mäsk, varefter man destillerar den för att få ungefär lika mycket bränsle att köra fordon med som det gick åt att åstadkomma samma ’miljöbränsle’. Cyniskt och idiotiskt! 
  Men man gör det ändå för alltid finns det tillräckligt många miljömuppar som går att lura med dylikt PK-dravel. Och samma lämmeltåg brukar man också, men felaktigt,  lyckas få att tro att utveckling går framåt om man ägnar sig åt resursförestörelse. 
  Men se, så hänger det inte ihop. Oavsett hur innerligt det känns så i maggropen …
   

 15. Red Hansen

  Sedan kan man separera vad som är ett bra bränsle i vilken användning respektive olika framställningsmetoder etc.  eftersom det gör markanta skillnader.

 16. PA Håkansson

  Arktis och Expressen.
  Miljödebatten har två parallella spår och för att kunna korsa spåren behövs en ordentlig växel. Expressen har idag en ledare som talar om ”värre än väntat” vad gäller Arktis isen.
  Samtidigt berättar Ove E Liljequist med referens till olika forskare och praktiska utforskningar att Arktis-isen växer rekordartat.
  Om stackars Reinfeldt skall kunna tro på, förstå och agera utifrån den ena gruppens teorier eller den andra så krävs en samlad och genomträngande bevisbörda för att visa på verkligheten inför och under Köpenhamnskonferensen.
  Olika grupper som står bakom ”Arktis-isen växer rekorartat” måste skapa en trovärdig växel så att man (statschefer, FN, miljöopinion m fl) verkligen kan växla spår i en riktning som tonar ner bland annat ”Arktis-hoten” som då inte anses som överhängande hot och att man istället akut fokusserar sin  kreativitet, pengar, man/kvinnokraft till att lösa de problem som är verkliga dagliga problem i form av nedsmutsning, vattenbrist, sjukdomar, naturförstörelse, mm.
  Hälsningar/PA
  pa@tmcinfo.se