Genombrott i DN?

Dagens Nyheter, högborgen för AGW-förespråkare, har idag låtit en klimatskeptiker komma till tals på opinionssidan. ”Stoppa den svenska miljöextremisten” är rubriken på artikeln, skriven av Robert Nilsson som anges vara professor i toxikologi och expert på miljögifter.
Några citat ur artikeln:

Ekologiskt, miljövänligt, klimatvänligt och liknande har blivit den nya tidens slagord som med närmast religiös hänförelse tycks genomsyra det mesta.

Tänk ekologiskt, ta hänsyn till klimatet när du shoppar! Ve den som i det likriktade och politiskt korrekta Sverige har mage att ifrågasätta ett och annat i den gröna våg som sveper över landet. Jag har personligen fått erfara att sådan kritik kan innebära hot om avsked från tjänst i statligt verk.

(…)

Till skillnad från bly i fiskesänken uppfyller växthuseffekten givetvis kriterierna när försiktighetsprincipen bör beaktas. Men i sin iver att visa handlingskraft har man överlag bortsett från EU:s krav att åtgärder mot ett dylikt hot skall ”vara föremål för granskning, mot bakgrund av ny vetenskaplig information”. Det är sedan länge känt att det inte finns något enkelt samband mellan de pågående klimatförändringarna och utsläpp av koldioxid. Det bör således erinras om att perioder av nedisning även förekom under tidigare geologiska epoker när koldioxidhalten var avsevärt mycket högre än i dag. Vidare är metan – där våtmarker och boskap står för över hälften av ett beräknat årligt utsläpp på 600 miljoner ton – en cirka 20 gånger effektivare växthusgas än koldioxid. Enligt erkända klimatforskare står sotpartiklarna globalt för närmare hälften av uppvärmningspotentialen från koldioxid, och till skillnad från åtgärder mot det senare skulle minskning av partikelnivån ge omedelbar effekt.

Det framstår som groteskt att ett Sverige, som i jämförelse med länder som USA, Kina och Indien endast står för en bråkdel av alla koldioxidutsläpp, i ett anfall av populistisk hybris vill peka finger och ”visa vägen”. Att kärnkraftens betydelse getts en framträdande roll är givetvis ett plus ur flera perspektiv, men däremot inte satsningen på etanol, vars ökande produktion är en bidragande orsak till prisökningen på viktiga baslivsmedel som kan leda till ökad svält i fattiga länder. Sistnämnda förhållande är exempel på att försiktighetsprincipen är ett tveeggat svärd, där samma ”försiktighet” som gäller växthuseffekten givetvis även måste tillämpas avseende konsekvenserna av de åtgärder som regeringen Reinfeldt ämnar vidta för att förhindra densamma.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ja vilket lyft om sansen kommer till heder igen – varfor den nu skulle gora det. Om detta blir den gangse uppfattningen maste dom hitta pa nagot annat att plaga oss med – de som i dag satsat pa AGW. Dom hittar nog pa nagot – var sa saker.
  Sorry saknar vara svenska bokstaver pa denna dator.

 2. Labbibia

  Ett jättebra inlägg i debatten.
  Det ska bli väldigt intressant att läsa kommentarerna till artikeln. 

 3. Peter Stilbs

  Kors i taket. Det mäste vara sportlovsvikarier i aktion på DN.

 4. Labbibia

  Peter:  🙂

 5. Labbibia

  OT.
  Läste även Bo Pellnäs debattartikel i DN om hur försvaret missköts.
  Ibland kan man inte låta bli att undra, när och var började det spåra ur?
  Man tar sig för pannan. Det ena politiska beslutet, mer korkat än det andra fattas, i en aldrig sinande ström. Och detta gäller naturligtvis inte bara försvaret.

 6. S. Andersson

  Utomordentligt. Vad jag blir glad över att det finns sådana röster i Sverige.
  Robert Nilsson: Om du får sparken av de politiskt korrekta talibanerna så tänker jag köra ett upprop här på bloggen med syftet att understödja dig ekonomiskt!

 7. Tege Tornvall

  Svenskt offentligt liv och svensk debatt drivs av en tävlan om att vara godast och ädlast – på andras bekostnad, givetvis och utan hänsyn till rådande verklighet, som snarast ses som ett störande inslag.
  Sålunda är svensk politik inom energi, försvar, miljö, industri och även utbildning totalt förnuftsvidrig och verklighetsfrämmande – det senare  både en förutsättning för och konsekvens av de förra. Faktiska kunskaper är ett hot mot heligheten.
  Jag läste en gång en bra sf-roman om en framtid där ett fåtaligt prästerskap ägde och förvaltade (men inte vidareutvecklade) tekniskt kunnande inkl. kärnkraft och där detta kunnande förmenades den för sitt (och prästernas, förstås!) uppehälle slitande massan. Denna förnöjdes i stället med enkel TV-underhållning, tillhandahållen av en kader munviga uttolkare av den officiella läran.
  Vi är på god väg dit.
  Tege

 8. arga gubben

  Labbibia :
  ”Det ena politiska beslutet, mer korkat än det andra fattas, i en aldrig sinande ström”
  Inget nytt,  business as usual.  En av det mest uppseendeväckande ”korkactionerna”:  Nedläggningen av Barsebäcksverken. I dåläget uppgraderat och i prima skick.
  Idag kan man se till vilken nytta: absolut ingen alls!
  Orsaken? Var det för att vi skulle visa resten av världen hur det ska gå till och alla skulle följa vårt begåvade exempel.
  Ordet är ”Hybris”

 9. tore janson

  Peter Nilssons artikel i DN är ett genombrott. Problemet synes vara att miljöredaktörer och journalister som inte propagerar för insatser mot ”klimathotet” är skraja för att bli utfrusna och  inte få vara med på redaktionernas after work drink.

 10. Norman

  Jaha små tomtar i Sverige, så lyckliga ni blir när ngn gammal professor kliver ur garderoben och ropar ”Det är inget problem med klimatet”. Synd att det inte förändrar verkligheten….
  I förra veckan hölls AAAS, den största vetenskapliga konferensen i USA. Presidenten för AAAS, liksom många andra talare, presenterade då data på att klimatförändringen driven av utsläpp av växthusgaser, går fortare och ger värre effekter än vad man trodde för bara två år sedan. Läs om ni vågar! 
  http://news.aaas.org/2009/0214mccarthy.shtml
  Jag tror inte att han har simmat i den svenska ankdammen….

 11. Emma Jonson

  Ingenting i Nilssons artikel visar på att den globala uppvärmningen inte skulle vara orsakad av människor! ”Det är sedan länge känt att det inte finns något enkelt samband mellan de pågående klimatförändringarna och utsläpp av koldioxid.” Är det någon som har påstått motsatsen? Alla som kan något om meteorologi vet hur komplicerat klimatet är. ”Vidare är metan (…) en cirka 20 gånger effektivare växthusgas än koldioxid.” Den ökade konsumtionen av nötkött bidrar, precis som Nilsson skriver, till att människor ökar andelen växthusgaser i atmosfären. Metan ingår, precis som flera andra växthusgaser, i handeln med utsläppsrätter som regleras av Kyoto-avtalet.
  Allting är komplicerat: t.ex. när vi flyger – är det koldioxiden som gör störst skada eller är det vattenångan som släpps ut på hög höjd som ger den största växthuseffekten?
  Nilsson tycker det är groteskt att ”Sverige, som i jämförelse med länder som USA, Kina och Indien endast står för en bråkdel av alla koldioxidutsläpp, i ett anfall av populistisk hybris vill peka finger och ’visa vägen’. ” Sverige står bara för en bråkdel av världens befolkning så det vore konstigt om vi skulle står för mycket mer än en bråkdel av världens utsläpp av växthusgaser. Med den argumentationen kommer man ju ingenstans!! Men det är ju en helt annan fråga…

 12. Professor Robert Nilsson har tagit strid för sina idéer i många år, och vad jag har förstått har han också fått betala för det.

 13. István

  Arga gubben
  Ingen nytta med att skrot Barsebäck?
  Det var dagens underdrift. 🙂
  Tom för den värsta CO2 paranoiker måste detta  framstå som idiotins pyramidtopp!
  Men det är vi som väljer våra politiker.
  För resten.
  Finns det någon som tycker att Andreas Carlgren skall åka till Antarktis för att kolla issmältningen?
  Han lär vara på väg!!!

 14. FcH

  Karin Bojs är kvar i USA och rapporterar om universums gåtor. Troligtvis lyckligt omedveten att någon nattredaktör släppt igenom Professor Nilssons artikel.
  Kan vi inte samla ihop medel så att Karin Bojs får stanna kvar där borta?
  Tyvärr är det väl med denna inlaga som med tidigare att den bara tigs ihjäl av etablissemanget. Sen tuffar man på som om inget hänt. Så länge som vi har politiker som är röstboskap och saknar civilkurage blir det ingen förändring!
  Prova att maila artikeln till ”din” riksdagsman och be om en kommentar!

 15. Labbibia

  István:
  ”Finns det någon som tycker att Andreas Carlgren skall åka till Antarktis för att kolla issmältningen?”
  Jag är absolut för att han åker, med det lilla förbehållet att han också stannar där för gott! 8)

 16. Emma Jonson

  Haha, lustigt:)
  Kommentatörerna talar om att ”tiga ihjäl” meningsmotståndare. Själv vill ni inte ta med en kommentar till bloggen som inte stöder er idé! Ni är inte intresserade av debatt, bara av att sitta och götta er över hur smarta ni själva är och hur dumma alla andr är.

 17. Hej Emma! Ditt första inlägg ”fastnade” eftersom det är första gången du kommenterar här. Om du fortsätter att läsa den här bloggen så kommer du att se att allas åsikter är välkomna. Så länge som alla håller god ton. Personangrepp tillåts inte ostraffat. 😉

 18. Mika N

  Denna miljöextremism är nog inte bara ett svenskt fenomen, även om Sverige ofta har den tvivelaktiga äran att ligga i täten även i sådana här mindre glamorösa sammanhang.  Jag skulle nog hävda att den är, i alla fall när det gäller klimathysterin, en global sjukdom. Vi har ju gott om exempel på ”predikanter” som ägnar all sin tid och kraft åt att sprida skräckpropaganda; IPCC, DN och Karin Bojs, Al Gore, Hansen bara för att nämna några.
  Robert Nilsson lyfter fram några allvarliga konsekvenser som denna miljöextremism gett upphov till, som till exempel ”satsningen på etanol, vars ökande produktion är en bidragande orsak till prisökningen på viktiga baslivsmedel som kan leda till ökad svält i fattiga länder.” Och som redan har resulterad i våldsamma kravaller i många fattiga länder under hösten 2008.
  Jag skulle vilja utöka listan av följder som denna extremism har gett upphov till med en ytterligare högst aktuell och påtaglig konsekvens, eller en kris; den globala bilindustrins kris.
   
  Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson och flera andra politiker har i olika sammanhag påpekat att det är en förändrad efterfrågemönster hos konsumenterna som ligger bakom bilindustrins problem. Alltså, bilproducenterna tillverkar inte det folk vill ha.
  Inte så konstigt egentligen, för när det gäller just bilindustrin har politikerna och myndigheterna utövat i det närmaste rena planekonomiska metoder för att på så sätt försöka påverka bilkonsumenternas preferenser; höjda skatter på bensin, höjda avgifter och premier, biltullar samt ständiga hot om allt hårdare staffåtgärder har gjort sitt och fått konsumenterna att fundera mer än två gånger inför ett bilköp. Tänk bara på hur värdet på alla SUVar har rasat under den gångna hösten 2008 eller hur politikerna konstant tvistar om hur man ska definiera en miljöbil och tänk efter sedan hur den definitionen kommer att påverka tjockleken på din plånbok.
   
  Samma resonemang gäller även den amerikanska konsumenten även om han eller hon inte är lika hårt styrd av politiska beslut som i Europa, men samma förändring i konsumenterna preferenser finns tydligt även där (tänk bara på hur den 26 år långa pick-up dominansen bröts över en sommar) och det bygger på samma ”ökad miljömedvetenhet” som finns att påträffa även i Europa. 
   
  Och allt detta försvarar politikerna och myndigheterna med hänvisning till AGW.
  Det höga oljepriset sommaren 2008 konkretiserade på ett utmärkt sätt för de flesta bilister, inte bara i Sverige utan på de flesta håll i världen, vad alla dessa hot skulle innebära i verkligheten, och den redan före sommaren påbörjade nedgången av den globala bilförsäljningen fick fart på allvar. Sen fick vi även finanskrisen under hösten 2008 som naturligtvis ytterligare försvårare situationen för världens bilindustri.
  Vi har i Sverige en regeringsmedlem, näringsminister Maud Olofsson, som har sagt att hon vill förbjuda alla bensindrivna bilar i Sverige inom snar framtid. Det är samma minister ska besluta om möjliga statliga lån eller lånegarantier till ett bilföretag i djup kris. Det är ungefär samma sak som att anställa Hannibal Lecter som hjärnkirurg.
   
  Det är verkligen dags att sätta stopp för denna miljöextremism. Det är inte bara ofantliga ekonomiska resurser som står på spel, utan det är i grund och botten en fråga om alla människors fundamentala friheter och rättigheter, kontra politiker- och myndighetsdiktatur. 

 19. Patrik

  Emma>> Du kan faktiskt inte ha mer fel, vilket borde glädja dig med tanke på vad du skriver. 🙂 Här är det väldigt högt i tak och alla synpunkter är välkomna. 🙂

 20. Iven

  Robert Nilssons artikel borde publiceras i samtliga tidningar, (på samma sätt, som en del ”politiskt korrekta” subjektiva insändare har lyckats med) Men tyvärr så sätter DN stop för det, genom att tala om, att materialet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Är det för att hindra en ytterligare, effektiv spridning av den sortens åsikter? 🙂

 21. Labbibia

  Emma:
  Det är nog ingen här som inte håller med om att en liten del av den globala uppvärmning som rådde 1978-2003 inte till en viss del orsakas/des av mänsklig förbränning av fossila energikällor. Om du inte redan har gjort det, så föreslår jag att du läser runt lite här i de äldre bloggtrådarna.
  Mvh Labbibia

 22. Steve

  Kanske det bör påpekas för Emma m.fl. att tre eller flera länkar i kommentaren också gör att den tas in för granskning.  Eller hur?   Maggie vill stoppa spam.

 23. I slutet av Robert Nilssons artikel står det; ”och aflatoxin, som kommer från en mögelsvamp, ett av de mest cancerframkallande av alla ämnen.” Synd att han inte varnade för att mögelsvamp också bildas vid kompostering! Fast då hade DN antagligen inte tagit in artikeln. I början på 90-talet skrev jag många debattartiklar om hur miljöovänligt det är att kompostera och om de giftiga gaserna och möglet som bildas. De flesta tidningar tog in mina artiklar men aldrig DN och SvD. Kompostering har blivit en modern saga om kejsarens nya kläder och ett evinnerligt soppkokande på en spik. Kompostering har blivit en helig ko som inte på några villkor får ifrågasättas. Propagandan för kompostering och ytgödsling är baserad på en felaktig grundhypotes och genom att den upprepats ihärdigt under lång tid har normalt tänkande människor inte ifrågasatt hypotesens riktighet. Att man indoktrinerar barnen i skolor och på förskolor med detta är bedrövligt. Fast allra värst är att kompostering och ytgödsling bidrar till svälten i u-ländernas byar genom att det står i vägen och blockerar den bästa lösningen: JORDISERING!
  Här kan ni läsa mer om gas- och mögelfaran vid kompostering:   http://www.skurupsborren.se/gasomogel.html
   

 24. Iven #20
  Ekot SR skriver om Roberts artikel: http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2651997

 25. Peter Stilbs

  Börje G : Håller helt med. På något mystiskt sätt har bostadsområden åter en råttplåga – något som inte funnits sedan 1950-talet – och för folk som bekymrar sig för AGW kan ju fundera över ”den mycket potenta” växthusgasen metan – som kommer från hemkomposterna – istället för harmlös koldioxid från förbränning av soporna. Att lagra ”källseparerade” matsopor hemma är otvivelaktigt hälsovådligt.

 26. István

  Ser ofta på tysk TV. Där är man lika korkade.
  Tyskar vill gärna vara bäst i klassen.
  Kärnkraft är tabu, brunkol OK.
  Och vindkraft,  zum verbannung.
  Detta är arvet efter en röd-grön regereing 🙂
  För övrigt skulle jag gärna vilja veta professor Nilssons synpunkter på det absoluta  DDT förbudet som FN beslutade.
  Vi vet att malarian var på väg att utrotas i många länder, och som efter förbudet är nu tillbaka i eländet.
  Millioner människor dör i malaria varje år.
  Vet att DDT är problematisk, men var finns avvägningen mellan nytta och risk?
  Kanske såhär: Nyttan är vår, smällen får nån annan ta!
  Miljörörelsen rider på moraliskt höga hästar. Talar gärna om tredje världen.
  Vem tar ansvar för felaktiga beslut, som straffar just tredje världen?

 27. Iven

  Tack, Börje Gustavsson, för hänvisningen till Ekot.se.
  Där ”bidde det en tumme”, ändå alltid något, bättre än
  ”det bidde ingenting”. 🙂

 28. Norman

  Mika>>
  Ursäkta vilken planet har du landat ifrån? Det finns inte en siffra rätt i det du skriver. Så låt mig hänvisa till en tidskrift som inte kan sorteras bort som klimatextrimistisk, ”vänster” eller politiskt korrekt, utan snarare brukar anses som en självklar vapendragare för näringsliv och fria marknader, nämligen Harvard Business Reiew (http://hbr.harvardbusiness.org/). Läs tex Six Critical Conversations about Business and the Environment: 
  Environmental issues will shape the business landscape for decades to come, affecting areas such as competitive strategy, government and investor relations, supply chain, marketing, finance – even your ability to attract and retain people. Over a period of 13 weeks HBR Green engaged top experts with our web audience in a conversation about the environment and business……  But together – HBR’s editors, the experts we brought in, and our experienced, practical readers – we identified the issues and best practices that will help to position your company for the opportunities and risks of a carbon-constrained world.
   
  Eller läs deras blog, Leading green: http://blogs.harvardbusiness.org/leadinggreen/
   
  Det är faktiskt i den svenska ankdammen som ekonomer och vissa företagsledare inte har förstått att världen har fundamentalt förändrats och att den som inte inser det inte kommer att göra affärer om några år. Detta skrev bla Michael Porter, klusterbegreppets uppfinnare om under rubriken ”Climate business – business climate”. Den som inte ser hållbarhet och miljö som affärsdrivande frågor är snart borta, var hans bistra budskap. 
  Så det går att ha skygglapparna på ett tag till, men någon affärsstrategi är det inte! 

 29. Norman,
  Strålande exempel på hur klimatet blivit en affärsidé.
  Tack!  😉

 30. L

  Norman, ”världen” har inte fundamentalt förändrats. Precis som alla andra plågor som kommer och går, får vi leva med att det här och nu är politiskt korrekt att anpassa affärerna till klimatfrågan. Hur länge det håller vet varken du eller jag och knappast någon annan heller.
  Men som marknadsförare vet jag att det ofta är stor skillnad på hur folk svarar och hur dom handlar. I utvecklingsländer  finns massor av drömmar som ska tillfredsställas innan man vill dra i handbromsen och det kommer att finnas utrymme för många olika affärsstrategier även i framtiden.

 31. Gunnar Littmarck

  Norrman #28
  Vilken planet har du landat ifrån?

 32. Iven

  Norman.
  Du har nog missat något väsentligt i ditt resonemang: Förutsättningen för ”HBR Greener Business” är, att man ska agera mot bakgrund av att AGW-teorin är ett faktum. Nu är det fortfarande många självständigt tänkande personer på jorden som allvarligt ifrågasätter ett sådant påstående, och därför vägrar att anpassa sig till klimatalarmisternas livsfilosofi.
  🙂

 33. Ingemar

  Jag  såg någonstans för flera år sedan en beräkning om hur mycket gifter som produceras av Naturen själv och av människan i industrisamhället: 98% – 2%. Någon som kan bekräfta eller dementera?

 34. Gunbo

  Börje Gustavsson,
  ”Synd att han inte varnade för att mögelsvamp också bildas vid kompostering!”
  Varifrån har du tagit dina absurda påståenden om kompostering? Hela naturen är en enda stor kompost! I en välskött kompost finns inga farliga mögelsvampar. Jag har komposterat hushållsavfall i många, många år och fått fin, näringsrik jord för trädgården och dessutom lever jag fortfarande. Det är tydligt att du inte komposterar själv alternativt inte vet hur man ska sköta en kompost.
  Peter Stilbs,
  I bostadsområden måste man ansöka om tillstånd hos kommunen för att få kompostera. Öppna komposter som drar till sig råttor är inte tillåtna. Jag har inte hört att det skulle förekomma någon råttinvasion på grund av kompostering. Kan du vänligen hänvisa till källa för detta påsående?

 35. Gunbo,
  Du har nog bott glest i många år och har en kul kompost. 

 36. Gunbo

  Uffeb,
  Nja, glest skulle jag inte kalla det, jag har 10 m till grannen på ena sidan och ca 18 m till grannnen på den andra. Jag har en isolerad kompost så som föreskrivs av kommunen och några råttor har jag aldrig sett.

 37. Gunbo,
  Du bor för tätt för att den biologiska mångfalden ska överleva.
  Fnissar Ulf. 🙂

 38. Gunbo

  Ingemar,
  Vilken tur att glesbygden avfolkas och att folk flyttar till städerna. Det är ju definitivt farligare att bo nära naturen med alla gifter som finns där!

 39. JR

  Norman#10
  Du borde vaccinera dig.

 40. Gunbo,
  Jag kan hålla med dig om att alla borde flytta till några få stora städer. Det skulle nog vara mest ekonomiskt och ekologiskt.
  Varför inte Paris?
  Men skämt åsido, visst är det bättre att kunna bo i olika delar av Sverige?
  Med eller utan vargar, skogsmöss eller sällsynta fjärilar.

 41. Ingemar

  Gunbo #38. Ja, har du några siffror? Jag kan mycket väl tänka mig att de flesta och farligaste gifterna finns i naturen. Evolutionen har frambringat de mesta, även en del (för oss) mindre hälsosamma försvarsmekanismer.  Därav följer ju förstås inte att människor som bor på landet äter dem.

 42. Gunnbo #34
  http://www.skurupsborren.se/dioxin.html
  http://www.expressen.se/nyheter/1.1196998/dodad-av-kompost
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1021542/How-catch-deadly-legionnaires-disease-garden-compost.html
  http://www.q-net.net.au/~legion/Legionnaire%60s_Disease_Potting_Mix.htm
  http://projkat.slu.se/SafariDokument/117.htm
  http://www.skurupsborren.se/behallare-haller-ej-mattet.html
  http://www.skurupsborren.se/riskera-halsa.html
  http://www.skurupsborren.se/k-ny-miljofara.html
  http://www.skurupsborren.se/sadarskaviinte.html

 43. Gunbo

  Ingemar,
  Nej, några siffror har jag inte men jag kan mycket väl tänka mig att det finns en hel del gifter i naturen – som är naturliga och som vi som art levt med så länge vi funnits. Annat är det däremot med de gifter som t ex industrin släpper ut. När de hamnar i luft, vatten och mat kan vi inte värja oss mot dem.
  Men det här är ju självklarheter och inget att tjafsa om.

 44. Gunbo

  Uffeb,
  Håller helt med.

 45. Gunbo,
  Jag saknar ibland stortadslivet, men mest njuter jag av att bo på en semesterort året runt. 
  Havet saknar jag ibland. Men de vyerna och upplevelserna  kan kompenseras av snölätta fjäll. Mycket puder i år. Saknar dock tångdoften..  😎

 46. Gunbo #34,
  Du skriver; Jag har inte hört att det skulle förekomma någon råttinvasion på grund av kompostering. Kan du vänligen hänvisa till källa för detta påstående?
  Här kommer ett av många: I SDS 97-06-12 fanns en artikel med rubriken ”Jakt på råttor i kloaker”, jag citerar en mening ur den, ”Det finns tecken på att råttorna håller till i avloppssystemet, men privata komposter kan också bidra till den stora förekomsten.”

 47. Björn G.
  det finns stora och små problem i världen.

 48. L

  Uffeb, varför länkar du till din egen blogg utan förklaring..?

 49. L,
  Det finns stora och små problem som engagerar en pappa…
  Utan länk denna gång.
  Ursäkta, eftersom det inte har med klimatet att göra.

 50. Gunbo

  Börje,
  Ja, jag säger då det! Jag borde ju varit död för länge sedan, likaså en av mina grannar och flera bekanta.
  Det luktar skrämselpropaganda och sensationsjournalistik lång väg.
  Min tes att en välskött, välluftad kompost inte innehåller skadligare ämnen än de som naturen själv producerar understöds av bl a detta citat ur en av dina länkar: ”Metan bildas vid nedbrytning av organiskt material under syrefria förhållanden.”

 51. Gunbo

  Börje,
  som svar på sitt senaste inlägg där du citerar en artikel i SDS: ”Det finns tecken på att råttorna håller till i avloppssystemet, men privata komposter kan också bidra till den stora förekomsten.”
  Den här meningen är ett löst antagande – inte något bevisat faktum.

 52. L

  Gunbo, Googla på ”kompost råttor” och du får tusentals svar….

 53. Gunnar Littmarck

  Emma Jonson
  Det flesta här söker debatt, som motiv till informationsinhämtning.
  Många liksom jag har varit klimatoroade, men då djupare kunskap inhämtats, kan i vart fall CO2 avskrivas som trolig orsak till en global klimatkatastrof, genom sin logaritmiskt avtagande funktion, redan vid halter under där liv kan förekomma.
  Förövrigt tycker jag att det är mer gnäll en konstruktiva förslag här.
  Jag gissar att Gunbo och Jonas skulle kunna skriva till varandra i 1000 år utan att på något vis påverka.
  Annars är det en och annan som inser att det finns nya tekniksystem som är billigare än orenad obeskattad kol.
  Det är bara att släppa politiska låsningar och införa lite kärnfysik redan på grundskole nivå.
  Då skulle dessutom fler förstå varför CO2 molekylen inte har möjlighet att driva klimatet, vid halter så höga som dagens.
  Jag har som tur är en konstruktiv blogg,
  där pekas med stadig hand,
  vägen mot det eviga paradiset ut.

 54. Gunbo

  L,
  Man behöver inte googla för att lära sig fakta, det räcker ofta med sunt förnuft och egna iakttagelser. När det gäller komposter och råttor är det ett faktum att råttor dras till öppna komposter där det lagts hushållsavfall i form av kött, fisk, ägg m m. Därför finns ett förbud mot att anlägga sådana i tätorter. Att det finns personer som överträder det här förbudet är knappast kompostens fel.

 55. Norman

  Det är ett antal fullständiga missuppfattningar som svävar runt här. Men jag skulle vilja ställa några frågor till alla tyckare här:
  ->Har ni själva läst IPCCs rapporter, Stern-rapporten eller ngn liknande sammanställning *i original*? Dvs inte fått den sammanfattad av ngn tyckare utan gett er tid att läsa själva?
  ->Har ni läst några grundforskningsartiklar om klimatforskning i riktiga vetenskapliga tidskrifter, Science, Nature, PNAS eller motsvarande? Dvs återigen inte fått vare sig Robert Nilssons eller för den delen Karins Bojs synpunkter utan själva hämtat in informationen.
  Om inte, hur kan ni vara så genomsäkra på att ni har rätt?
  CO2+H2O -> H+ HCO3
  Säger den formeln er något? Då kan ni börja fundera på den försurande effekten av våra CO2-utsläpp i havet. Sedan kan ni hälla lite ättika på marmorplattorna och fundera över vad som kommer att hända med kalkbildande organismer som koraller när havet blir surt.
  Det kommer att vara svårt, kostsamt och samhällsomdanande att få ner CO2-utsläppen. En ärligare attityd här vore om ni sade ”jag vill inte ta mig an det besväret” istället för att försöka förklara bort forskningsresultat, som jag ställer mig tveksam till om ni förstår.
  Gunnar Littmark, om du har fakta, referenser till vetenskapliga artiklar (ej bloggar) eller annan kunskap så för fram den, istället för att tycka

 56. L

  Gunbo, nu är du tröttsam. Först säger du att det (råttorna) inte är ett bevisat faktum. Sen säger du att det är ett faktum. Om du måste säga emot alla, försök åtminstone att inte säga emot dig själv…

 57. L

  Norman, om du läser vad som skrivits på den här bloggen sen ett år tillbaka så kommer du att finna ganska mycket kunskap bland de som kommenterar. Du kommer också att finna dina egna kommentarer.

 58. Gunbo

  L,
  Det är stor skillnad på öppna komposter och slutna. Jag skrev: ”det är ett faktum att råttor dras till öppna komposter.” I tätorter måste man ha slutna komposter som råttor inte kommer åt.

 59. Norman

  Det är möjligt, jag har inte läst denna blogg tidigare. Jag är bara hjärtligt trött på tyckare utan grund. Och eftersom jag är skolad i reduktionistik naturvetenskaplig anda, så väger tyckande och bloggar inte upp samlad vetenskap, samtidigt som det inte finns en ”sanning” utan bara bästa möjliga förklaring utifrån nu kända fakta. Och är man skeptiker får man banne mig komma med solida argument och man vill bli trodd! Om du är sjuk och går till doktorn och han säger ”övervikt, fet mat och lite motion har gett dig högt blodtryck” så rusar du knappas iväg för att hitta en annan doktor som säger att det inte är några problem, eller?

 60. L

  Gunbo, måste jag påminna dig om att du skrev att det finns personer som överträder det förbudet. Därav kommer råttorna in i bilden.
  Det är som sagt ett faktum, så lägg ner den löjliga diskussionen.

 61. L

  Norman, varför ska skeptiker ha mer solida argument än vetenskapen? Som sagt, läs lite mer om vad som avhandlats här tidigare innan du börjar ställa krav.

 62. Gunbo

  L,
  Jag lägger mer än gärna ner den här löjliga diskussionen. Jag försvarar kompostering under lagliga former. Att det finns personer som inte håller sig till lagen kan inte komposteringen belastas för.

 63. Gunnar Littmarck

  Norman #59
  Om du verkligen vill debattera på djupare nivå, kan vi beta av en sak i taget.

  Jag hoppas att du liksom jag ständigt söker kunskap och information som undergräver våra åsikter och inte tillhör den lallande halvreligiösa grupp som ryggdunkande går över kanten till villfarelsens djup.

 64. Gunnar Littmarck

  Peter Stilbs
  Vad är det för uppenbara dumheter med min Ph reformering?

 65. Joel

  Norman:”Om du är sjuk och går till doktorn och han säger “övervikt, fet mat och lite motion har gett dig högt blodtryck” så rusar du knappas iväg för att hitta en annan doktor som säger att det inte är några problem, eller?”
  Det behöver jag inte, eftersom jag vet att det snarare är övervikt som till största delen skapats av kombinationen kolhydrater och brist på motion, som gett mig mina problem. Det är inte bara din CO2-alarmism som är föråldrad, även kosthållningen är det…