UAH December 2015

UAH Dec 2015

Det är varmt nu men enligt satellitmätningarna sammanställda av UAH slutar 2015 som tredje varmast efter 1998 och 2010.

”This makes 2015 the third warmest year globally (+0.27 deg C) in the satellite record (since 1979), behind 1998 (+0.48 deg C) and 2010 (+0.34 deg. C). Since 2016 should be warmer than 2015 with the current El Nino, there is a good chance 2016 will end up as a record warm year…it all depends upon how quickly El Nino wanes later in the year.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kenneth Mikaelsson

  Som det verkar så är det slut på el nino innan månaden januari är slut..

 2. Thomas P

  Och för folk som klagar på att GISS m fl korrigerar sina data för ofta:
  ”Note we are now at “beta4” for Version 6, due to our accidental omission of lower stratospheric data from NOAA-9 post-Feb. 1987.”

 3. AG

  #2 Hur mycket UHI-bias har UAH data serien?

 4. Björn

  Visst är det El Niño som spökar, men den globala temperaturavvikelsen är bara 0.44 till skillnad mot 1998, då den var ca 0.75 enligt diagrammet. Vi väntar nu framöver ett par decennier med låg solaktivitet, vilket naturligtvis även kommer att påverka framtida El Niño-händelsers amplituder.

 5. Sigge

  #3 AG

  Enligt den version av UAH-mätningarna som redovisas hos NOAA så är 2015 0,4 grader varmare än 1998.
  Om det nu är så att en ny beräkningsmodell ger så markant skillnad i resultat så kan man med fog ifrågasätta om temperaturresultaten från satellitmätningar visar något vettigt alls.

  https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/msu/

 6. Kenneth Mikaelsson

  1380 Peer Reviewed Papers on Natural Temperature Changes Hidden by IPCC | Mini Ice Age 2015-2035

  https://www.youtube.com/watch?v=zG8NFrkyqfI

 7. Thomas P

  AG #3 Hur mycket förorenas markdata av temperaturen i stratosfären?

 8. Guy

  Sigge # 5

  Kul kurva. Jag upptäckte att det gick att skrolla skalan. Både Y och X-axeln. Följden blev att kurvan kunde förändras från ett rakt streck till en mycket sågtandad kurva. Smaksak hur man vill visa upp den. Visar hur viktigt det är att skalan i olika framställningar är likvärdig.

  En sak var extra. Året 1990 stod fram mer än andra. Är det nån som vet vad som hände då?

 9. GoranA

  #5 Sigge
  Vilka inställningar har du gjort på sidan. Jag kan inte se att där finns någon sammanställning för 2015.

 10. Slabadang

  Kul!

  Sigge och några andra klimattalibaner har ju försökt propagera för att satellitmätningarna skulle vara mindre tillförlitliga än marktempen. Satellitmätningarna är dessutom både samstämmiga och kontrollerade mot väderballonger och mäter tempen i hela atmosfären. De blir alltmer patetiska i sona försök att förbli totalt faktaresistenta inför att ingenting sker ”i allt snabbare takt”, ingenting är vare sig onaturligt eller dramatiskt hur mycket de än försöker hitta nålen i höstacken av data så går de tomhänta.
  Att ingenting stämmer med alarmismen gör liksom aktivismen helt utan annat vapen än glappande trutar
  med tomma pseudovetenskapliga slagord.

  Tänker man lite extra så är ju EL Ninjo ett fenomen där värme LÄMNAR haven och strålar ut från atmosfären.Det drop i temperatur i atmosfären vi har att förvänta därefter är däremot något att observera och ängslas över. Om vi befinner oss i en längre period med allt svagare El Ninjos följda av samma temperaturdrop som den efter 1998 så ser det inte så kul ut! Brrrrrr!

 11. AG

  #5 Läst men ej förstått. Varför länkar du till november-mätningar? Det är väl årsmedelvärdet som är intressant? På vilket sätt påverkar detta trovärdigheten?

 12. AG

  #7 Menar du inte Troposfären (eller menar du någon störning på satelliternas höjd)? Och, du menar väl inte att det inte skulle finnas någon koppling mellan marktemperaturen och den högre upp i atmosfären? Du som ideologisk väktare av AGW-hypotesen vet väl dessutom att temperaturtrenden i Troposfären ska vara brantare än vid markytan. Varför är den inte det?

 13. AG

  #7 En sak till; hur är förhållandet mellan satelliternas täckning av jordytan vs. markstationernas? Vilken täckning tror du har bäst utsikter att ge ett mindre dåligt medelvärde av temperaturen? Det med sämre ”stickprov” eller det med bättre?

 14. Kenneth Mikaelsson

  Man vet inte om man ska skratta eller gråta när man tänker på hur vettlösa klimattalibanerna är..
  Värsta med hela skiten är hur de behandlar ungarna idag.. snacka om indoktrinering
  Borde åtminstone vara fängelse straff för sådant samt landsförvisning till Grönland eller liknande..
  Har inte de själva en uppfattning om vilken skada de gör på ej färdigvuxna hjärnor??
  har ju en tanke om vad som ligger bakom förslagen om att sänka röstålder.. Kan de vara framlagda av miljötalibaner eller??..
  Indoktrinerade röst robotar ala Nordkorea..
  Det är ju tur i oturen att klimattalibanerna är så världsfrånvända att Svensson´s börjar inse vilka spånkeppsar de släpat in i riksdag och regering..

 15. Ingemar Nordin

  Eftersom vi nu verkar ha fått det 3:e varmaste året i samband med El Nino utan att detta nämnvärts påverkar den underliggande trenden så kan man ju fundera på hur man skall se på El Ninos och La Ninas. Handlar dessa väderfenomen enbart om en omrörning av havsvattnet i Stilla Oceanen, eller kan frekvensen av dem även påverka den globala temperaturtrenden?

  En del menar ju att en ökad solinstrålning också ökar frekvensen, och omvänt att en minskad instrålning (t.ex. pga mer moln) drar ned de globala temperaturerna på sikt.

 16. Olle R

  #13 Du har kanske inte förstått att en satellit bara scannar av varje del av jordytan var sjunde dag? eller att varje sådan scanning inte kan upptäcka skillnader på mindre än en grad.
  Därmed inte sagt medelvärdet av ett stort antal scanningar av jordytan kan ha en betydligt större noggrannhet.
  Osäkerheten ligger huvudsakligen i långsiktiga trenderi beroende på homogeniseringen av satelliterna, justering för drift i banor och instrument, etc. Eller förändring av den fixa standardatmosfär som strålningmodellen förlitar sig på? Eller minskad havsis?

 17. Sigge

  #8 Guy

  1990 och 1991 var ganska varma år vid markmätningar. Att markmätningar och satellitmätningar inte stämmer helt överens kan ju bero på att de mäter olika saker. Det är konstigare att olika versioner av satellitmätningarna ger så stor skillnad i resultatet

 18. Sigge

  #9 GoranA

  Jag tittade i tabellen nedanför kurvan, där var 2015 med.

  Just nu verkar länken inte fungera, så jag kan inte kolla.

 19. Thomas P

  AG #12 Jag menade stratosfären. Denna kyls av pga CO2 och i och med att satelliterna mäter genom hela atmosfären får deras signal med ett bidrag därifrån som man försöker filtrera bort på något sätt. Det är bara en av bristerna i dessa. Det finns andra som markreflexer, att banan förändras över tiden, ihopskarvning av data från olika satelliter där man dessutom bytt mätinstrument som mäter i andra frekvensband osv. Till på köpet är det Lena presenterar bara en testversion till algoritm som inte finns tillgänglig eller kunnat granskas av någon utomstående.

 20. Björn

  Ingemar Nordin [15]; Egentligen är det inte så konstigt att vi har haft flera konsekutiva varma El Niño, fram tills nu, beroende på den höga solaktiviteten under 1900-talets senare del. Sista solfläcksmaximum var i februari 2014, vars amplitud var betydligt lägre än det vi har varit vana vid. Framöver ser solforskarna med oro på den ständigt avtagande amplituden vid solfläcksmaximum. En minskning innebär mindre energi som skall fördelas över de värmeberoende delarna som har underskott av solenergi. Utvecklingen av det solberoende El Niño, kommer att märkas när ekvatorområdet berövas på mer energi för att täcka energiförlusten vid våra breddgrader.

 21. Guy

  Sigge #17

  Det som förvånade med 1990 var att den når 0,2 högre än det ’berömda’ 1998. Det året skulle ju vara det absolut varmaste och märk att 1990 borde ha varit kännt då redan, eller?

  I mitt tycke skiljer sig kurvorna annars inte särskilt mycket.

 22. GoranA

  5# Sigge
  NOAAs diagram anger +0,46 för Nov-15 och +0,33 för Nov-15 på R Spencers blogg en skillnad 0,13 K. Jag kan inte hitta december-15 på NOAAs sida. Något årsmedel för -15 hittar inte jag på NOAAs sida.

 23. Magnus

  Slabadang #10:
  ”… hur mycket de än försöker hitta nålen i höstacken av data så går de tomhänta.”
  Till att börja med måste dom ju leta i rätt höstack…

 24. Ingemar Nordin

  Björn #20,

  Jo, jag håller med … tror jag. Det finns tydligen flera olika teorier om ENSO-fenomenen. Ingen har någon klar uppfattning om varför varmvattnet inte blandas med det kallare undertill förrän efter en ganska lång fördröjning. Spencer http://www.drroyspencer.com/2016/01/what-causes-el-nino-warmth/ har ju kunnat visa att det sker en ökad instrålning till ytan (gissningsvis beroende på en mindre molnighet) 8-9 månader före El Nino peakar. Och att detta sker periodvis, och således knappast är kopplat till en jämn ökning av CO2-halten. Vidare har forskarna noterat en ökad frekvens av El Ninos/La Nina under andra halvan av 1900-talet (då också solcyklerna ökade i intensitet).

  Så vi får väl nöja oss med svaret att forskning pågår …

  För övrigt skriver David Whitehouse http://www.thegwpf.com/el-nino-in-decline/ att den innevarande El Ninon verkar ha peakat i december. Det väller upp kallare vatten i västra Stilla havet nu. Men ”värmen” fortsätter under 2016.

 25. AG

  #19 Ok, men borde inte ballongvärdena och framförallt deras trend, då skilja sig markant från satelliternas? Vad jag vet gör de inte det? Jag antar att du som ändå har kunskaper i ämnet håller med om att det är trenden som är viktigt, inte absolutvärdena.

 26. Sigge

  #22 GoranA

  Du har rätt, jag hade läst av diagrammet fel.
  Medeltemperaturskillnanden för januari-november 2015 skiljer 0,09 grader mellan de 2 olika beräkningsmodellerna.

 27. Thomas P

  AG #25 Det finns många sätt att sammanställa ballong och satellitdata och den som vill få dem att se lika ut kan välja ut ett par dataserier som matchar och den som vill få dem att se olika ut kan göra det också. De mäter inte riktigt samma sak så det är inte så konstigt.

  Mer fundamentalt här tycker jag är skillnaden mellan UAH version 5 och den opublicerade version 6. Varför blanda in frågan om huruvida satellitmätningar matchar väderballonger när de inte ens matchar sig själva. Samma data analyserade av samma personer.

 28. Ingemar Nordin

  Thomas P #27,

  Dina invändningar mot UAHs nya serie ligger på lägsta tänkbara nivå. Om du, och Olle R, vore det minsta intresserade om hur och varför förändringarnas gjorts så skulle ni ta upp de argument som Spencer, Christy och Braswell lagt fram här http://www.drroyspencer.com/2015/04/version-6-0-of-the-uah-temperature-dataset-released-new-lt-trend-0-11-cdecade/ och i uppföljande diskussioner. Det handlar om tekniska förbättringar av hur avläsningen via mikrovågor ur olika vinklar och från olika höjd kan göras.

  Jag ser inga sakliga invändningar från ert håll, bara en massa blaj om kurvanpassningar och ad hominem.

 29. Björn

  Ingemar Nordin [24]; I sammanhanget vill jag bara flagga för den här artikeln från NASA i länken nedan. Den har en hel del intressanta aspekter på El Niño (Kelvin Wave). Här ett utdrag: ”We call that part of the ocean near Indonesia the warm pool — it’s the biggest area of warm water on our planet,” says David Adamec, a climate researcher at NASA’s Goddard Space Flight Center.

  http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2002/05mar_kelvinwave/

 30. Thomas P

  Ingemar #28 Det du länkar till är en rent kvalitativ diskussion. Detaljer och kod finns inte tillgängliga så ingen kan säga ens om deras kod motsvarar deras beskrivning! Är du sådan expert att du kan avgöra i vilken mån det de gör är en förbättring och om de denna gång hanterar alla felkällor tillfredsställande? Att deras kod verkligen motsvarar deras beskrivning? Kan du säga något om felmarginalerna i deras temperaturuppskattning, något S&C själva verkar ovilliga att göra.

  Faktum kvarstår att det är en testversion som inte är publicerad och inte granskad av några utomstående fackmän och som avsevärt skiljer sig från den publicerade. Nej, du framstår bara åter som troende. När slutsatsen passar dig får den inte ifrågasättas. Du har f.ö. inte visat någon benägenhet att sakligt bemöta den mer konkreta kritik jag och Olle kontinuerligt kommit med.

 31. Daniel Wiklund

  Du Thomas P skriver att du kommer med konkret kritik. Har svårt att se det du skriver i # 30 som konkret kritik, snarare motsatsen till konkret. Bättre kan du.

 32. Olle R

  Den fria troposfären (850-300 hPa) var rekordvarm under 2015, med 2010 som tvåa och 1998 som trea, enligt senaste data för det globalt viktade väderballongindexet Ratpac A som kom ut igår.
  Den konkreta kritiken mot UAH v6 och RSS består i att de inte går att verifiera mot väderballongdata sedan år 2000 ca (inte heller mot reanalyser). Avvikelsen är väldigt signifikant och utan det svårföklarliga tappet på 0,2-0,3 grader under perioden hade även satellitindexen legat på rekordnivåer under 2015

  https://drive.google.com/file/d/0B_dL1shkWewaNDVmS0t1bjZjQXM/view?usp=docslist_api

  Det finns dock stora osäkerheter i möjliga justeringsalternativ hos satellitserierna, som gör att väderballongtrenderna ( eller ytserietrenderna) faktiskt ryms inom de ganska vida osäkerhetsensembler/intervall som tagits fram av RSS.
  Det märkliga är att satellitserierna inte tar hjälp av kalibrering mot väderballongdata, utan väljer att famla i blindo vad gäller skarvningar och justeringar.. Det kanske ligger lite för mycket prestige i att vara oberoende av riktiga termometrar…?

 33. Ingemar Nordin

  Thomas P #30,

  Det verkar som om du är sur över att du inte kan kritisera UAH 6.0 utan att ha tillgång till deras algoritm som du misstänker inte återspeglar de saker som Roy Spencer tar upp i sitt inlägg. Skulle du vara tillräckligt insatt för att kunna göra en bedömning om du hade koden?

  Olle R #32,

  Det verkar som om inte heller du läst de tekniska beskrivningarna som Spencer ger utan pratar om annat istället. En verifikation mot ballongserierna tar Spencer faktiskt upp som en poäng med den nya 6.0-serien.

  Var har du fått ”skarvningar och justeringar” ifrån? Fria fantasier, eller har du något konkret att komma med?

 34. Thomas P

  Ingemar #33 ”Det verkar som om du är sur över att du inte kan kritisera UAH 6.0 utan att ha tillgång till deras algoritm som du misstänker inte återspeglar de saker som Roy Spencer tar upp i sitt inlägg.”

  Det här var bland det mer bakvända jag läst från någon som ofta påstår sig kunna något om vetenskapsteori. Du beskriver det här som om det är en poäng att Spencer inte publicerat sig eftersom det då inte går att sakligt kritisera vad han gjort. Vi förväntas bara tro på ”pastor” Spencer för att han säger att det är så.

  ”Skulle du vara tillräckligt insatt för att kunna göra en bedömning om du hade koden?”

  Nej, och även om jag vore det skulle du inte vara tillräckligt insatt för att bedöma om min eventuella kritik var korrekt. Däremot finns det andra som är mer insatta som skulle kunna bedöma koden om den fanns tillgänglig. Idag är dock allt vi vet att inte ens Spencer och Christy litar på den eftersom de fortfarande ser den som testversion.

 35. Olle R

  Ingemar #33, Satellitserierna har aldrig kalibrerats mot väderballongdata, så jag tror inte du kan visa någon referens på detta..
  S&C validerade sin satellitserie för 15 år sedan, och då stämde den hyfsat med väderballongdata, men det var innan AMSU-data kom in i bilden.

  Det är bara 14 instrument som flugit sedan starten 1979, så nog måste du väl förstå att dessa måste skarvas ihop (homogeniseras) med alla sina avdrifter och osäkerheter. UAH och RSS använder tyvärr inte den av NOAA STAR utvecklade IMICA-interkalibreringen som minskar dessa fel betydligt.. ( se ex Po-CHedley 2015), och ger en klart högre trend i TMT-kanalen

 36. Michael E

  Visst är det smått ironiskt med denna bastanta kritik mot RSS data samtidigt som NOAA’s ”nya” temperaturdata som så ofta och kraftigt ifrågasatts tycks passera just våra kritiker av klimatupplysningen obemärkt förbi.

  Än märkligare blir det när uppvärmningen i den övre tropsfären som enligt gällande teorier ska värmas snabbare än jordytan inte kan registreras vare sig i sattelit eller väderballongdata.

  Kan man möjligen ana vad som nämns i ordspråket ”se grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget”.

 37. Olle R

  #Den tropiska hotspoten har ”hittats” av Po-Chedley et al 2015 och Sherwood et al 2015.
  Jag själv som kikar lite på Ratpac-data skulle uttrycka mig mindre statiskt och säga att den tropiska hotspoten finns ibland, den syns mer ju mer el Nino-lika förhållanden det är. Den finns just nu, 2015 och 2014, liksom andra neutrala och el Nino-år (men inte la Nina). Det är ganska stark korrelation mellan Nino3.4-indexet och hotspoten, uttryckt som temperaturanomaliskillnad mellan övre och nedre troposfär.

  Att det inte finns någon stark trend i hotspotens utveckling under satelliteran, kan nog till stor del förklaras av att det mer el Nino under första halvan och mer la Nina under andra halvan..

 38. Thomas P

  Michael #36 ”Visst är det smått ironiskt med denna bastanta kritik mot RSS data ”

  Fast nu rörde diskussionen UAH…

  Sen undrar jag hur många av ”skeptikerna” här som brytt sig om att läsa sådant som t ex denna lista på motargument till de vanligaste påståendena som framförs på bloggar som denna:
  http://www.skepticalscience.com/argument.php
  Alltså ens tittat på motargumenten snarare än att tro på allt som sägs här i brist på alternativ.

 39. Michael E

  #38 se gärna inlägg #32 för referenser till kritiken mot RSS.

  #37 för ens tilltro till GCM resultat låter det betryggande med att förklara hotspotens frånvaro med att detta beror på när man tittar. Jag betvivlar dock att en sådan validering av modeller skulle accepteras av någon annan disciplin.

 40. Guy

  Det verkar som om SKS gjort som LBt, stängt öronen totalt. Dom hör inte till mina favoriter. Mest för att dom talar om förnekare (någonting som är väldigt sällsynt bland skeptiker men desto mera allmänt förekommande bland alarmister. Åtminstone visar SKS , med sin lista, att dom förnekar fakta/observationer.

  Jag lånar från Thomas:
  ”Det här var bland det mer bakvända jag läst…”

 41. TP, är det SkSc som är din ledstjärna numera?

  Maken till ensidighet får man väl leta efter. Men du är ju också någon som accepterar i stort sett vilja ’justeringar’ som helst på bara hörsägen ifall det gäller markdata.

  För dom sköts ju av ’experterna’!

 42. Ingemar Nordin

  Olle R #32,

  ”Den konkreta kritiken mot UAH v6 och RSS består i att de inte går att verifiera mot väderballongdata sedan år 2000 ca (inte heller mot reanalyser).”

  Jag trodde att du åtminstone hade läst igenom Spencers presentation och den diskussion som följde. Tydligen inte.

  Men här är vad Spencer säger om ballongdata i kommentarerna:

  ril 30, 2015 at 8:38 AM

  Won’t this make the comparison between the average of the two satellite data sets and the balloon data sets show a greater difference? The plot of the average of the two satellite data sets and the ballon data sets (I don’t remember how many there were) looked very impressive and close. It seeems to me that this will make them further apart.

  Roy W. Spencer, Ph. D. says:

  April 30, 2015 at 9:42 AM

  from what radiosonde comparisons I’ve seen from John Christy, the results changed very little. Remember, those comparisons are affected by variations on ALL time scales…we think we now have better month-to-month variability than before, which improves the agreement with sondes, but now that we are closer to RSS, the low-frequency agreement with sondes decreased slightly. The two effects seem to largely cancel.

  As I’ve told John C., don’t assume sondes are truth…they have had their own changes in instrumentation and software over the years.

  Ballonger och radiosonder är på många sätt bättre än markdata eftersom man slipper problemet med UHI. Men de är fortfarande, liksom markmätningar, helt underlägsna satelliterna genom att de är få, med få mätpunkter och är koncentrerade kring landområden.

 43. Thomas P

  Guy #40 Det skulle kunnat vars avsiktligt, men i ditt fall tror jag det var rent omedveten ironi att du i samma andetag som du beklagar användningen av ordet ”förnekare” drämmer till med ”alarmist” som har lika negativ värdeklang, och inte blir det bättre av att du talar om ”skeptiker” vilket ni inte är.

  Jonas #41 skall dock som alltid vara värst. Bara man föreslår att det kunde vara nyttigt för er att få en motbild genom att emellanåt titta på skeptiska bloggar (sådana som är skeptiska mot er världsbild alltså) så slår han bakut. See no evil, hear no evil. Rena dårpippibloggar som hockeyschtick hör man honom dock aldrig säga något kritiskt om.

 44. Thomas P

  Ingemar #42 Du förstår säkert vad Spencer skrev, men för de som inte kan genomtränga det: avvikelsen i trend mellan vädersonder och deras satellitserie har alltså ökat, men det låtsas Spencer att det kompenseras av att de får lite bättre överlapp i snabba oscillationer, vilket det naturligtvis inte gör om det man oroar sig för är just långsiktiga trender och drift i dessa.

 45. TP

  ”bakut”?

  Ett skäl till att det är så svårt att ta dig på allvar är att du (numera?) knappast förmår att läsa innantill.

  Frågetecknet indikerar en fråga!

  Och nej, jag ger inget alls för den extremt ensidiga SkSc-berättelsen. De har en helt annan agenda än kunskap och information.

  Angående ’hörsägen’ var det just dig jag tilltalade: Du klagar (med visst fog) på att vi inte kan se hela algoritmen för senaste UHA-datat. Men när du vill göra det till ’anklagelse’ mot satelliter, och även sättet hur du vill ’försvara’ manipulerade markdatat …

  .. då gör du dig bara till åtlöje.

  Som sagt, our call!

 46. Ingemar Nordin

  Thomas P 44,

  ”…men det låtsas Spencer att det kompenseras av att de får lite bättre överlapp i snabba oscillationer, vilket det naturligtvis inte gör om det man oroar sig för är just långsiktiga trender och drift i dessa.”

  ”Låtsas”??? Spencer har ju helt rätt. Varför skulle de inte kompensera varandra? Fortfarande gäller dock att satelliterna har bättre täckning och högre frekvens av avläsningar. Så korrigeringar som behöver göras är rimligen på ballongserierna.

 47. Guy

  Thomas P # 43

  Jag trodde faktiskt inte jag skulle behöva förklara svenska ord åt dig.
  Förneka = neka till; inte erkänna. Förnekare se gudsförnekare = person som inte tror på någon gud, ateist. Enligt Bonniers svenska ordbok.

  Definition of denier
  : one who denies

  Alarmist finns inte i mina böcker men det kan bero på böckernas ålder.

  British Dictionary definitions for alarmist
  alarmist
  /əˈlɑːmɪst/
  noun
  1.
  a person who alarms or attempts to alarm others needlessly or without due grounds
  2.
  a person who is easily alarmed
  adjective
  3.
  characteristic of an alarmist

  Utgående från dessa definitioner kan man konstatera att bland skeptikerna (måste jag gräva fram en definition på det ordet också?) på denna blogg finns ytterst få som kunde klassas som förnekare. Så får jag be dej vara någgrann när du väljer.
  Förnekare passar egentligen bättre på CAGW-anhängarna.

  Alarmist finns inte i svenskan (ifall inte SAOL nyligen tagit upp ordet, vilket är helt möjligt). Alarmist är en ordkonstruktion som baseras på ordet alarm = larm, uppståndelse och alarmera = slå larm, varna, oroa. Den definitionen passar enligt min åsikt ypperligt på CAGW och i många fall på AGW -anhängarna.

  Du kan återkomma om du har nyare definitioner av orden där ordens betydelse har ’moderniserats’. Du tycks tycka att alarmist har en negativ klang. Du tar illa vid dej när du kallas alarmist. Men ok oss emellan. Jag kan sluta kalla dej alarmist om du å din sida slutar med förnekare (som inte ens stämmer per def.). I samma veva hoppas jag du förstår att jag inte kan acceptera källor som använder ordet på samma felaktiga sätt.

 48. Thomas P

  Ingemar #46 ”Varför skulle de inte kompensera varandra? ”

  Menar du allvar? Är inte du professor i något som har något med naturvetenskap att göra? Nog måste du förstå att mätinstrument kan driva över tiden och att det inte kan kompenseras av aldrig så noga mätningar över en kort tid.

  ”Fortfarande gäller dock att satelliterna har bättre täckning och högre frekvens av avläsningar. ”

  Man får inte som du får blanda ihop mängden datapunkter med kvaliteten hos dem. Om du har rent slumpvisa fel kan det fungera i och med att felet sjunker som roten ur antalet mätvärden, men systematiska fel blir du inte av med om du så har miljoner gånger fler mätpunkter. Högre frekvens av avläsningar stämmer inte heller. Vet du hur ofta man mäter på varje punkt på jorden?

 49. Ingemar Nordin

  Thomas P #48,

  Du verkar inte ens riktigt begripa vad Spencer pratar om. Men om du inte är nöjd med hur de hanterar problemet så kan du ju alltid skriva till honom och påpeka att han inte kan något om naturvetenskap.

  På din andra fråga så beror det ju på hur man definierar ”mätpunkt”.

  ”we have developed a new method for computing monthly gridpoint averages from the satellite data which involves computing averages of all view angles separately as a pre-processing step. Then, quadratic functions are statistically fit to these averages as a function of Earth-incidence angle, and all further processing is based upon the functional fits rather than the raw angle-dependent averages.”

 50. Thomas P

  Guy #47 Du och de dina förnekar alltså AGW (eller som ni ibland föredrar att kalla det CAGW) och den vetenskap som ligger bakom detta. Därför passar ordet förnekare. Det har utan tvivel en negativ klang, dvs underförstått är att det som förnekas är något verkligt. På samma sätt är alarmist, precis som du citerar från engelskan en betäckning för någon som varnar för en ej existerande fara. Orden har precis samma värdeladdning. Och visst finns alarmist med i SAOL:
  http://sok.saol.se/Saol13_Sidor2.pl?ord=a&grad=M

  Skeptiker är ni definitivt inte därför att ni så sällan är skeptiska mot något som sägs på den egna sidan utan bara mot de som representerar den etablerade vetenskapen. En äkta skeptiker är någon som har respekt för kunskap vilket är motsatsen till alla konspirationsteorier här.

 51. Thomas P

  Ingemar #49 Antingen förstår du själv inte vad Spencer talar om eller också kör du som den aktivist du är med en ren bluff. Spencer är jag övertygad om att han vet vad han gör, han försöker med ett retoriskt trick få sin analys att verka bättre än den är och sopa problemen under mattan. Han är vare sig första eller sista forskaren som gör det, men det är ingen ursäkt för att du skall spela med.

  Ditt andra citat är ju som försök att bemöta min kritik bara blaj. Du tog ett stycke som låter imponerande men inte har något med saken att göra. Vet du hur ofta man mäter på varje punkt på jorden? Ja eller nej?

 52. Gunnar Strandell

  Guy #47
  Du har rätt i din förmodan.
  ”Alarmist” finns med i SAOL från utgåva 13, 2006. Dock utan förklaring, men det behövs inte eftersom ”alarmism” är förklarat: ”benägenhet att överdriva faror”.

  Jag tycker att det passar in bra på Thomas P:s inställning, där inget som minskar möjligheten för ett överhängande klimathot undgår envis kritik.

 53. Ingemar Nordin

  Thomas P #51,

  När du nu har börjat med att stapla personangreppen mot mig så tror jag att jag avslutar debatten här. Den är meningslös eftersom du inte verkar vara det minsta intresserad av själva sakfrågan utan istället bluddrar på om saker som jag antingen redan har förklarat för dig eller som Roy Spencer förklarar mycket väl i sitt inlägg.

 54. Guy

  Thomas P # 50

  Ok, Thomas då gör vi som du vill, åtminstone delvis och under protest.

  Du kallar mej förnekare, trots att det är fel enligt din egen definition. Jag (mina likar talar för sej själv) förnekar inte att människan påverkar vädret/kllimatet och heller inte vetenskap utom då man som somliga börjar dela upp vetenskapen i ”etablerad” vetenskap och annan vetenskap. (med din skolning borde du skämmas för det här)

  ”Det har utan tvivel en negativ klang, dvs underförstått är att det som förnekas är något verkligt.” Bonniers talade om ’gudsförnekare’. Du är alltså djupt religiös och anser guddom för verklighet.

  Om SAOL. Kollade min bok. Den är från 1998. Då var tydligen alarmisterna inte ännu uppfunna.

  Din tvärsäkra (igen) åsikt om skeptiker är flummig. Säg, hur ofta eller hur sällan skall man var askeptisk till ”sin egen” sida för att kunna kallas skeptiker. Du har rätt i att en skeptiker har respekt för kunskap men det betyder inte att skeptiker har överdriven respekt för auktoriteter.

  Ironiskt nog är du, Thomas, både förnekare och alarmist per definition. Tänk så lustigt det kan vara.

 55. Thomas P

  Guy #54 Den här debatten om ”förnekare” handlade enbart om att du ville få en ursäkt för att slippa ta till dig något av vad som står på Skeptical Science, samtidigt som du inte berörs ett dugg av alla långt grövre epitet om ”charlataner”, ”bedragare” etc som flitigt pytsas ut på denna blogg. Inte heller tycks du besväras av all auktoritetstro här där så fort ni hittar någon som har ”rätt” åsikt det måste framföras att han är nobelpristagare eller mer diffust att han är ”världsberömd” eller ”känd klimatforskare” etc. Likaså är alarmismen mycket utbredd vare sig det handlar om litanior om samhällets snara undergång om miljörörelsen får för mycket inflytande eller en kommande istid.

  Vad det handlar om är att du kör med dubbla standarder för att kunna göra det enkelt för dig och bara se ena sidan och avfärda alla avvikande uppfattningar utan att ens läsa dem.

  Ingemar #53 Ja, det brukar alltid sluta med mattflykt från din sida så fort du får mer konkreta frågor som hur ofta man mäter på varje punkt på jorden med MSU och jag inte låter mig nöja med ett slumpvis citat från Spencer som inte har något med saken att göra eller jag påpekar självklarheter som att många mätdata inte automatiskt ger någon högre kvalitet på svaret.

 56. Guy

  Thomas P #55

  Dåligt försök att föra över diskussionen till en annan nivå med nya anklagelser. Försök att se dej i spegeln. Många av dina anklagelser passar bäst på dej själv. Till exempel tycks det bara vara du som vet var den ’etablerade’ vetenskapen finns. Försök att i din tvärsäkerhet skilja på dom två effena, fakta och fantasi.

 57. Thomas P

  Guy #56 ”Dåligt försök att föra över diskussionen till en annan nivå med nya anklagelser.”

  Och det skall man få höra från dig som när jag föreslog att det kunde vara användbart att kolla på Skaptical Science som motbild mot vad som skrivs här hade som enda invändning att den bloggen använt ordet ”denier”, en totalt poänglös anklagelse, men målet är ju att ”skeptiker” skall undvika ta del av båda sidor.

  ” Försök att i din tvärsäkerhet skilja på dom två effena, fakta och fantasi.”

  Tack jag klarar det bra, hur står det till själv på den punkten?

 58. Tja, det verkar som om Thomas P inte har fått någon vidare bra start på detta år heller. Hans besatthet av att försöka hålla det så länge och så innerligt utlovade framtida ’klimathotet’ vid liv verkar ha tagit över alla hans sensoriska funktioner, inklusive omdömet som ju sedan länge varit svårt anfrätt av en sådan längtan …

  Men kul att han iaf själv indikerar att han kan hålla isär fantasi från verklighet. I en tråd där han upprepade ggr har haft gravt svårt att ens läsa innantill korrekt. Där han tror han kan fjärrskåda både andras kunskaper, vad dom menar men inte säger, och även deras motiv med allt detta …

  Hur mår du egentligen Thomas? Har din ’övertygelse’ om både klimathotet och dess (som du upplever det) ’fiender’ tagit över helt och hållet?

 59. Thomas P

  Jonas #58 Hur vore det om du emellanåt hade något att säga om någon sakfråga istället för alla dessa personangrepp? Du framstår som närmast besatt av att tala om hur dum jag är. Finns det ingen av ”skeptikerna” här som du tycker någonsin säger något som är så intressant att du vill kommentera det?

 60. Ingemar Nordin

  Jonas N #58,

  Jag tror uppriktigt sagt inte att det är någon mening med att försöka föra en saklig diskussion med Thomas P. Jag har försökt många gånger men det slutar alltid med personangrepp, irrelevanta frågor (som han gett exempel på ovan) från hans sida samt att han vägrar att läsa/fatta mina och andras förklaringar.

  Så, mitt råd är att låta det vara. Det finns trots allt mycket intressantare saker att ägna sig åt än att tjafsa med Thomas P (som verkar vara en heltidsanställd kommentator på denna blogg).

 61. Thomas

  Jag frågade dig i #41 om SkSc numera är din ledstjärna. Där jag också påpekade att du öht inte har några problem att acceptera i stort sett vilka ’justeringar’ som helst på bara hörsägen (~typ SkSc-talking-points listor) bara det gällde markdata.

  Ditt ’svar’ var bara mer av samma slags spottande och fräsande som numera har blivit ditt kännetecken.

  Sakfrågor? Besatt av ’hur dum du är’!?

  Återigen, lär dig läsa: Det du är besatt av (vilket jag också skrev) var att försöka hålla ett önskat framtida allvarligt ’klimathot’ vid liv. Med i stort sett vilket dravel som helst. Några sakfrågor brukar aldrig komma i vägen för den agendan Thomas.

  De gånger jag tar upp aspekter av vad som faktiskt är sakfrågor springer du och gömmer dig. Som tex när jag undrade om du förståd innebörden och vikten av att de olika klimatmodellerna inbördes skiljer sig åt såpass mycket som 3 C!?

  Alltså de ’klimatmodeller’ som är det enda sköra hårståt du vill hänga upp ditt ’klimathot’ på.

  Jag tror nämligen att du faktiskt inser det (just för att du inte är ’dum’, bara saknar omdöme och förmåga att korrekt bedöma och värdera naturvetenskap). Och att du undviker att svara just för att tex SkSc inte har ett förderett svar och avfärdande du kan hänvisa till för få det att se ut som om klimathotet visst lever och att klimatmodellerna är ’bästa tillgängliga kunskap’ eller tom ’settled science’ …

 62. Ingemar #60

  Du har förstås rätt i att det inte är meningsfullt att försöka föra en seriös sakdiskussion med Thomas om något, och att detta har blivit allt klarare allt efter att åren har gått …

  Jag menar dock att han fortfarande (varje dag, faktiskt) har chansen att höja sin egen nivå och iaf försöka att seriöst argumentera för sin agenda (som inte har mycket med vetenskap eller ens verklighet att göra)

  Som du noterar så gnäller numera Thomas över att andra påpekar ihåligheten i hans aktivism, eller att han inte får styra diskussionen ner i det diket han själv föredrar ….

 63. Guy

  Thomas P, jag är inte ens i närheten av din tvärsäkerhetsnivå, har aldrig varit det heller. Har aldrig påstått att jag vet bäst, för det gör jag inte. Jag är för det mesta nyfiken och ställer frågor. Jag kan nog fräsa till, men själv kan jag inte klassa det som tvärsäkerhet.

  Så var det med den diskussionen.

 64. Thomas P

  Jonas #61 ”Jag frågade dig i #41 om SkSc numera är din ledstjärna”

  En i sammanhanget helt löjlig fråga, vilket du mycket väl inser. Är denna blogg din ledstjärna?

  ”Som tex när jag undrade om du förståd innebörden och vikten av att de olika klimatmodellerna inbördes skiljer sig åt såpass mycket som 3 C!?”

  Ja, med tanke på hur ofta du drar upp detta måste du vara väldigt stolt över denna enda poäng du menar dig hittat under alla dessa år. Jag har föreslagit dig tidigare att är det någon du skall diskutera detta med är det Lennart Bengtsson som har praktisk erfarenhet av klimatmodeller.

  ”Du har förstås rätt i att det inte är meningsfullt att försöka föra en seriös sakdiskussion med Thomas om något, och att detta har blivit allt klarare allt efter att åren har gått … ”

  Och ändå är du helt besatt av att skriva och gnälla över mina inlägg. Om du vill föra en saklig debatt, vilket du i och för sig uppenbarligen inte vill, så kunde du väl hitta någon annan som du menar är intresserad av detta att diskutera med? Du kanske kunde ta en diskussion med Ingemar tex om hans påståenden här i tråden. Håller du med i sättet han försvarar UAH:s testversion av sin algoritm? Där har du något sakligt att diskutera, men du tycks föredra att diskutera om mig med honom.

  I övrigt består dina två senaste inlägg mest av halmdockor där du lägger ord i munnen på mig, men målet där är väl att få mig att ”spotta och fräsa” igen. Men som sagt: vill du inte diskutera med mig, låt bli, dina ständiga påhopp får dig bara verka som en idiot.

 65. Så många fel, Thomas:

  En i sammanhanget helt löjlig fråga, vilket du mycket väl inser. Är denna blogg din ledstjärna?

  Nejdå, inte alls, inte i någotdera fall! Den dagen jag hänvisar till en hel blogg, eller en katalog på en sådan, med uppmaningen: ’Här har du en massa ’debunkninger’ som någon annan sammanställt’ skulle du iaf kunna ha tillstymmelsen till en invändning.

  Ja, med tanke på hur ofta du drar upp detta måste du vara väldigt stolt över denna enda poäng du menar dig hittat under alla dessa år

  Thomas, mitt förslag är fortfarande att du avstår från rena och uppenbara (lätt avslöjade) lögner. Lögnare är aldrig ute efter sanningen.

  Jag har föreslagit dig tidigare att är det någon du skall diskutera detta med är det Lennart Bengtsson som har praktisk erfarenhet av klimatmodeller.

  Iom att ’klimatmodeller’ är allt din framtida profetiska domedag eller iaf klimatkatastrof baseras på är påpekandet i högsta grad relevant även till sådana som dig. Som jag påpekade sist: En vaken gymansieelev torde inse den poängen jag pekat ut. Och jag tror att du står dig väl i kunskapsnivå med sådana. Och ja, jag har påpekat samma sak för många klimathotsanhängare, med samma Goddag-Yxksaft-svar som dina. Även Lennart B. Som heller inte velat gå i svaromål (av samma skäl får man förmoda)

  Och ändå är du helt besatt av att skriva och gnälla över mina inlägg

  Nejdå, inte alls. Jag är dock fascinerad över hur oerhört tom och innehållslös retoriken är bland precis alla dessa klimathotsanhängare som finns. Till ditt försvar får sägas att du faktiskt utsätter dig för möjligheten att bli emotsagd. De allra flesta på din sida är ännu mycket fegare, om än lika högljudda i sina (falska) auktoritetshänvisningar.

  Om du vill föra en saklig debatt, vilket du i och för sig uppenbarligen inte vill ..

  Som jag sa nyss: Skippa lögnerna! Men oavsett: Du har när som helst chansen att ta upp handsken, tex om modellerna som inbördes skiljer sig en storleksordning mer än vad ert ’klimathot’ påstås handla om hittills. Men visst, du var ju inte ’expert’ på just dessa … eller hur?

  Håller du med i sättet han försvarar UAH:s testversion av sin algoritm?

  Min bedömning är att satellittemperaturserierna är behäftade med avsevärt färre felkällor och problematik än de serier du vill försvara och ffa upphöja till ’enda giltiga’ beskrivningen. Vilket jag redan indikerade i mitt första #41. Jag har mig veterligen inte hävdat/försvarat ngt jag inte kan försvara sakligt.

  du tycks föredra att diskutera om mig med honom.

  Se ovan, men jag kan upprepa: Du som fenomen är bra mycket mer intressant än dina många förutsägbara helt ensidiga aktivistinlägg. Specifikt den helt groteskt skeva standard du (och dina inlägg) vill anbringa beroende på åt vilket håll argumenten används/lutar.

  I övrigt består dina två senaste inlägg mest av halmdockor där du lägger ord i munnen på mig

  Håller inte med. Jag menar att du är besatt av att vilja hålla ett (tentativt, framtida, utlovat) klimathot vid liv med dogmatism och retoriska tvister och totalt osaklig argumentation. Om du menar att jag har felaktigt lagt missvisande ord i din mun tycker jag att du skall påepka och korrigera sådant. För det är varken min avsikt eller min metod.

  dina ständiga påhopp får dig bara verka som en idiot.

  Som jag redan sa i första kommetaren: Du verkar inte ha fått någon bra start på detta året (heller). Att ständigt göra självmål är inte ngn bra metod om man vill övertyga andra om att man har ngt relevant att bidra med.

 66. Thomas P

  Jonas #&5 jag har tidigare uppmanat dig att luta lägga ord i munnen på mig. Jag har aldrig skrivit ” med ”Här har du en massa ‘debunkninger’ som någon annan sammanställt” Däremot tycker jag det kan vara värt att se flera sidor av saken.

  ”Iom att ‘klimatmodeller’ är allt din framtida profetiska domedag eller iaf klimatkatastrof baseras på”

  En grundskoleelev torde kunna inse att detta är en lögn, och som du säger är lögnare aldrig ute efter sanningen.

  ” En vaken gymansieelev torde inse den poängen jag pekat ut. ”

  En vaken gymnasieelev torde också inse att man inte skall ta en anonym skribent på en aktivistblogg på alltför mycket allvar och inse att vad du skriver kanske inte är riktigt hela sanningen, men som sagt, jag orkar inte ta debatten i denna frågan med dig eftersom jag inte är tillräckligt väl insatt för att inte bara förvirra folk på ett annat sätt än du gör.

  ”Även Lennart B. Som heller inte velat gå i svaromål ”

  Undrar vad det kan komma sig. Det kan ju knappast bero på att han är sådan där domedagsprofet du anklagar mig för att vara. Kanske är han inte fullt så imponerad av dina kunskaper.

  Sen noterar jag roat hur du väldigt noga undviker att säga något om Ingemars sätt att argumentera, eller något konkret om felkällor hos satelliter i huvudtaget. Din referens till ditt #41 är ju bara ett exempel på hur du vanligen halkar in på rena plattityder så fort det handlar om sakfrågor. Du kommer med en vild anklagelse utan ett spår av substans.

  Nå, jag orkar inte käfta med dig längre. Ha ett bra år, det tycks vara viktigt för dig om man har ”bra” eller ”dåliga” dagar och år.

 67. Thomas

  Jag anser att det är värdefullt att få flera olika (seriösa) perspektiv på en fråga. Och jag har också (emellanåt) kollat på SkSc:s olika försök till ’debunkningar’ angående diverse skeptiska invändningar mot ’klimathotet’. Jag anser inte att de är seriösa (dock troligtvis det ’bästa’ den sortens aktivister kan ställa på banan). Av just den anledningen frågade jag dig om du (numera) anser att det är dit man skall vända sig för de bästa ’argumenten’ på din sida. Eller mer specifikt till dig: Om SkSc numera är din ledstjärna!?

  Listan du länkade till hade 174 poster. De allra flesta är jag bekant med sedan tidigare och är knappast värda att ta på allvar.

  Vidare: Vi har idag ingen som helst klimatkatastrof. Zip! Noll! Nada! Alla era domedagsprofetior ligger i en (halvt) avlägsen framtid. Om du menar att dessa inte bygger på modeller behöver du nog lägga väldigt mycket mer krut på att förklara varför du redan nu ’vet’ framtiden utan modeller om densamma.

  Eller kortare: Den invändningen var totalt oseriös! Eller kortare ändå: Skitsnack!

  En vaken gymnasieelev torde också inse att man inte skall ta en anonym skribent på en aktivistblogg på alltför mycket allvar och inse att vad du skriver kanske inte är riktigt hela sanningen

  Jasså? Mer och än värre argumentationsfel, Thomas? En vaken gymnasieelev skulle förstås veta att att ett faktiskt påstående, inklusive källa, inte på ett enda sätt villkoras av vem som (ev ’anonymt’ tex på internet) tillhandahöll samma källa.

  Det verkar som om du prompt måste bekräfta mina allra värsta beskrivningar om dig som oseriös aktivist, Thomas. Kanske skall jag säga ’tack’ … men som försök till ’mot’argumentation är det trots allt bedrövligt.

  Undrar vad det kan komma sig. Det kan ju knappast bero på att han är sådan där domedagsprofet du anklagar mig för att vara

  Lennart B är ju inte någonstans någon domedagsprofet, men han har konsekvent undvikit att gå i svaromål angående de grundläggande fysikaliska tillkortakommandena som de klimatmodeller som även han förlitar sig på är behäftade med. Jag förmodar att han inte (heller) har några uttömmande svar. Tex om att modellerna inbördes skiljer sig åt en storleksordning mer än allt vad ditt ’klimathot’ hittills handlat om.

  … hur du väldigt noga undviker att säga något om Ingemars sätt att argumentera

  Que!? Ingemar får väl försvara sig själv, men mot vad? Dina påhopp och ditt fjärrskåderi? Vettu vad? Jg tycker du först och främst skall försöka få dina egna påståenden (och därefter ’argument’) någorlunda rediga och klara. Som det ser ut nu vevar du mest bara urskiljningslöst åt alla håll och försöker beskylla andra för sånt du gör mest hela tiden.

  Avslutningsvis: Den dagen du seriöst vill diskutera de olika försöken att på bästa sätt försöka mäta och sammanställa ngt som skall vara en representativ global medeltemperatur så står det dig fritt att göra det.

  För övrigt: Ha gärna ett så underbart år (eller dag) du kan. Varje gång! Själv har jag aldrig blivit klok på alla dem som inget hellre vill än att där skall vara/komma elände och som måste måla upp katastrofer och sia om domedagen osv … men bevisligen finns dom ju i ganska stora skaror, och sådant utgör en stor del av deras livsinnehåll.