klimatförändring

Evans modell III

Avsikten var att begränsa mig till två avsnitt (länk 1,länk 2) om Evans solmodell, eller i varje fall vänta tillräckligt lång tid för att avläsa reaktionen på bloggosfären. Evans och JoNova har lagt ut hela modellen som ett Exceldokument, så den som är händig med sådana kan göra egna tester. Redan efter kort tid har   →

Evans solmodell II

David Evans var inte färdig med presentationen av sin solmodell när jag skrev mitt förra inlägg (länk). Det jag skrev täckte dessutom inte på långa vägar det halvdussin inlägg jag refererade. Nu har första delen, 8 delavsnitt, lagts ut på Jo Novas blogg, och det finns en sammanfattande sida med länkar till dessa på Davids   →

Ger koldioxiden en irreversibel uppvärmning?

Meteorolog Tage Andersson är välkänd på KU för tidigare inlägg och sakkunniga kommentarer. Det är glädjande att presentera ett ytterligare gästinlägg med synpunkter och kommentarer till vanliga påståenden om koldioxidens ev effekt  på den globala temperaturen . Gästinlägg av Tage Andersson I sin senaste Summary for PolicyMakers (SPM)  hävdar IPCC att de kumulativa (sammanlagda) totala   →

Ett besök i modellernas värld

På tisdag förra veckan tog jag mig till ett seminarium på Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU). Det gavs av Erik Kjellström från Rossby Centre i Norrköping och hade rubriken                                                                       Simuleringar av framtida Svenskt klimat Det arrangerades av Svenska Meteorogiska Sällskapet, som är en ideell förening öppen för   →

Uppsalatemperaturer igen

I ett nytt gästinlägg av Magnus Cederlöf kan vi ta del av en ytterligare analys av det sätt på vilket temperaturmätningarna i Uppsala har bokförts och hur de förmodligen överdrivit temperaturökningen sedan 1950-talet. Osäkerheter i temperaturmätningar del 3 Av: Magnus Cederlöf I tidigare inlägg (här och här) har jag uppskattat felet i temperaturmätningar från Uppsala   →

Ett kallare förflutet

It is not the future getting warmer, it is the past getting colder En parallell till Magnus inlägg förra tisdagen (länk) hittade jag på nätet för en tid sedan. I detta fall gäller det Island, och författaren är Brent Hargreaves (länk). Han har sökt upp gamla GISS-data för Teigarhorn’s temperatur och förbluffats över hur dessa har   →

Gästinlägg: Magnus Cederlöf fortsätter

Den 22:a oktober skrev Magnus Cederlöf ett gästinlägg om Regional klimatuveckling som behandlade temperaturutvecklingen i regionen Uppsala-Stockholm för vilken det finns temperaturdata ända från 1700-talets andra halva. Han fortsätter nu med en diskussion av hur SMHI korrigerat dessa data och presenterar ett alternativ till de officiella kurvorna för Uppsala och Stockholm. SMHIs mystiska justeringar Av:   →

Modellerna – ständigt på villovägar

Idag återkommer docent Tage Andersson med ännu ett gästinlägg, som denna gång handlar om den globala temperaturens variation sedan slutet av 1800-talet. Han egen rubrik inser man vara lätt ironisk ironisk när man läst färdigt. Lita på klimatmodellerna? av Tage Andersson I sin senaste SPM (Summary for PolicyMakers, http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf ) sammanfattar IPCC sina budskap i   →

Gästinlägg: Regional klimatutveckling

Före dagens inlägg citerar jag  ett problem från prof Björn Karlsson, Mälardalens Högskola i Gävle. Liksom gurkproblemet är det inte matematiken utan  förvåningen över resultatet, som är det väsentliga. Tänk dig att du tankar en bil med en bensinpump som ger 1 l/s. Detta motsvarar ett effektflöde som skall  jämföras med det elektriska effektflödet från   →

Gästinlägg av Tage Andersson

Idag kan vi bjuda på ett gästinlägg av en “riktig meteorolog”. Diskussion om klimatmodeller och verkligheten Tage Andersson Verfikation Dagens väderprognoser är sedan länge baserade på numeriska modeller, NWP (Numerical Weather Prediction) och anses ha känd träffsäkerhet. Indikerar detta att klimatmodellerna är tillförlitliga? En  avgörande skillnad mellan NWP och klimatmodeller  är möjligheten att verifiera resultaten.   →