klimatförändring

UNT-artikel

Jag befarade att UNT inte skulle “ha plats” för ett kritiskt inlägg under IPCC-mötet. Glädjande nog kom denna farohåga på skam, ty idag publicerade man mitt inlägg “IPCC möter världen i Stockholm” – dock endast på på web-upplagan UNT.se Länken är här

Planeternas inflytande

Den klimatförändring vi upplevt sedan slutet av 1800-talet låter sig mycket väl förklaras av naturliga orsaker. ”Inomjordiska naturliga orsaker” kan t ex vara variationer i varma och kalla havsströmmar, vulkanutbrott eller en ändring i jordaxelns lutning. Utanför jorden är det i första hand solen som kan orsaka klimatförändringar. I detta avsnitt skall jag fästa uppmärksamheten   →

CO2 som temperaturkontrollant

En central punkt i AGW-hypotesen är att halten av CO2 i atmosfären har en avgörande betydelse för temperaturen och dess förändring i närtid. Nästan alla accepterar att koldioxiden, som växthusgas har en begränsad inverkan, men vi är många som bestrider att den är avgörande.  För egen del finner jag att den dåliga korrelationen mellan ökningen   →

Att brevväxla med Eva Hamilton

Gästinlägg av Sigvard Eriksson följer nedan Den 21:a maj hade vi ett gästinlägg av Sigvard Eriksson. Det var ett brev till Eva Hamilton med anledning av den ensidiga framställningen av klimatfrågan i SVT, och med  Korrespondenternas program om Vietnam (länk) som ett aktuellt exempel. Kritiken gällde det pricipiellt felaktiga i  ensidigheten, och det var därför   →

Gästinlägg av Lennart Bengtsson

Ikväll, på Restaurang Hållplatsen i Uppsala, inleds en serie tisdagsarrangemang under den gemensamma rubriken: Klimatpolitiken – ett värre hot än fossilanvändningen? till vilka Eje Collinder är initativtagare. Jag har fått uppdraget att inleda  med en föredragning: Koldioxidhalten i atmosfären med gott om utrymme för frågor och diskussion. Adress Strandbodgatan 5, Tid: 18:30 Här på TCS   →

Problem även på högre nivå

En av de allvarliga svagheterna hos klimatmodellerna är den s k signaturen. Det har skrivits tidigare om detta problem på TCS, inklusive en vetenskapssida. Man har funnit att klimatmodellernas höjdprofil för temperaturökningen inte överensstämmer med den som uppmätts från ballongsonder och satelliter. Den snabba temperaturökningen  mellan vändkretsarna på 8-12 km höjd som beräknats, finns inte   →

Solen ökar vid jordytan

En vanlig invändning mot AGW-hypotesen är att GCM och IMCP-modellerna inte i tillräcklig utsträckning inkluderar  variationer i solinstrålningen. Ett nästan lika vanligt svar från anhängarna är då att solinstrålningens variation är försumbar, mindre än 0.5  %. Det är ett pinsamt enkelt sätt för IPCC m fl att glida undan från vad som är det verkliga   →

Klimatskifteshypotesen: Uppvärmningspausen förklaras med ett nätverk av oscillerande klimatsystem

in-phase synchronization anti-phase synchronization synchronization with an arbitrary phase shift no synchrony   Figur 1. Pendelur med och utan synkronisering. Bilden är från PR07 enligt referenslistan nedan. Det finns en intressant hypotes enligt vilken det har skett ett klimatskifte 2001/2002. Klimatskiftet var som att övergå från synkroniserade till osynkroniserade pendelur, se bilden ovan. Det är   →

Telge Energi en klimatskrämmare

En av våra besökare har påtalat den överspända klimatskildringen på hemsidan för Telge Energi (länk). I likhet med andra elpoducenter vill man sälja elkraft, och det är förståeligt och ursäktligt att man vill reklamera för sin produkt. Speciellt satsar man på att få kunder med egna solceller på taket, och ge dessa ett förmånligt avtal   →

Orkanerna ökar inte

Det är ett vanligt påstående i massmedia att den måttliga, och f n inte signifikanta, ökningen av jordens medeltemperatur, också innebär att orkanerna ökar i antal och styrka. Den teoretisk basen för påståendet är svag, ty det är skillnader i temperatur, inte ökande medeltemperatur, som gynnar uppkomsten av stormar och orkaner. MSM ger intrycket att   →