Telge Energi en klimatskrämmare

wF+jbs1AXGFAAAAAElFTkSuQmCC
En av våra besökare har påtalat den överspända klimatskildringen på hemsidan för Telge Energi (länk). I likhet med andra elpoducenter vill man sälja elkraft, och det är förståeligt och ursäktligt att man vill reklamera för sin produkt. Speciellt satsar man på att få kunder med egna solceller på taket, och ge dessa ett förmånligt avtal att leverera ev överskott till nätet. Detta i trygg förvissning om att även dessa kunder till övervägande del kommer att köpa kilowattimmar från Telge. Man förmedlar därför kontrakt på inköp och installation av solceller på hustaket.
I denna säljansträngning är tydligen inga argument för känslosamma, och det blir mycket snart ett exempel på osaklig reklam. Där finns t ex Fru Watts blogg med programförklaringen: “Vi kör just nu en av våra viktigaste kampanjer! Med den vill vi öka medvetenheten kring att du faktiskt kan välja hur elen du förbrukar är producerad. Och det är ett viktigt val som påverkar vilken jord vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn. För att inte välja ren el, innebär att välja smutsig el!” Därefter kommer klimatpropagandan, formulerad i samma överspända tonfall: “Koldioxidutsläppen ökar hejdlöst. Vi står inför en klimatkris där haven försuras samtidigt som tundran i Ryssland tinar, vilket skapar dramatiska markutsläpp av metangas i atmosfären. Men det värsta som kan hända är att vi lägger oss ner och deppar ihop. Därför har vi startat Solupproret. För om beslutsfattarna i världen inte kan komma överens så får vi alla hjälpas åt – kilowattimme för kilowattimme. Solen är den energikälla som aldrig sinar.”
Man kan undra om påståendet om att spara “smutsig el” är okunnigt eller medvetet vilseledanden. Det är lika upprörande i båda fallen.  För en svensk elkonsument finns som bekant praktiskt taget ingen fossilbaserade elkraft att välja bort. Det svenska elsystemet är till 94-96 % fossilfritt. Man försöker lancera den långsökta idén att just svensk solel skulle leta sig ner till Centraleuropa och där ersätta kolkraft. Standardpåståendet från miljöentusiaster brukar i andra sammanhang vara att Sverige för överskådlig tid har byggt på sig ett elöverskott. I så fall så sker alltså fossilutbytet redan idag.
Den krassa verkligheten är att varken vindkraftverk eller solcellsinstallationer i Sverige skulle spara några investeringar i kraftverk. Den  direkta effekten blir som bekant dyrare el, även om det ibland är oklart om skattebetalare och/eller övriga elkonsumenter som får betala notan.
Ett  i dubbel mening barnsligt inslag i Telges propagande är filmsnutten “Solupproret”. Man utnyttjar ett litet tecknat barn som förklarar för oss att det räcker att täcka Värmlands yta för försörja hela Europa med elkraft. En lika välkänd som dyrbar dumhet. Och sedan kommer poängen “ Och ju fler kunder vi får, desto fler solkraftsproducenter kan vi teckna avtal med. Och ju mer solkraft desto mindre skitig kolkraft blir vi i Europa beroende av.” Det står ingenting om hur stora investeringar och  yta kraftledningarna kommer att kräva – och vad våra europeiska grannar skall elda med på nätterna för att få elkraft.
Det är möjligt att jag är aningen fördomsfull när det gäller leverantörer av varor och tjänster. Min förväntan på saklighet i tilltalet beror på vad vederbörande vill sälja t ex biobiljetter eller elkraft till min bostad. I det första fallet kan det vara OK med förespeglingar om besök i en drömvärld – men inte i det andra fallet.  Och jag sätter alldeles för stort värde på de barnbarn jag har, för att vilja se dem lånade till så missvisande marknadsföring. Jag sätter också för stort värde på den el jag förbrukar därhemma, för att vilja göra mig beroende av en leverantör med så låga anspråk på korrekthet och sakligt tilltal.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra C-G.
   . 
  Lika illa är det med EON. Gör man inget ”miljöval” får man en elmix som innehåller 43% el från fossilt bränsle. Var produceras det?
  Vet inte EON om att svensk el är till ca 96% koldioxidfri även utan ”miljöval”.
   . 
  http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/El/Miljoval/Ursprungsmarkning—Ny/ 
   . 
  Dessutom räknar de bara in själva bränslet. Material till anläggningarna, tex koldioxidutsläpp från tillverkning av en 2500 ton tung betongklump till VKV finns inte med. Inte heller koldioxid från de extremt omfattande transporterna av biobränsle till kraftvärmeverk finns med i beräkningarna.
   . 
  Det EON och Telge sysslar med är lurendrejeri!
   . 

 2. Lejeune

  OT, Ett tecken i tiden? ”Halva koralltäcket borta på 27 år”:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/halva-koralltacket-borta-pa-27-ar
  ……ingenstans i artikeln står det att det är koldioxidens fel!? 

 3. Labbibia

  Vilka j-la skojare!
  Ursäkta, men det där är ju verkligen rent lurendrejeri, och borde anmälas till Allmänna Reklamationsnämnden eller liknande instans.
  Själv är jag just i färd med att förnya mitt elabonnemang, och Telge energi går ju utan vidare fetbort, som unga människor uttrycker saken.

 4. ces

  Borde vara möjligt att anmäla marknadsföringen både till Konsumentverket och Marnadsdomstolen eftersom de är kommersiella företag och måste lyda gällande lagar till skillnad mot politikerna.

 5. Min erfaranhet är att alla som nämner ’våra barn och barnbarn’ som argument för någonting någonting idag, vad det än må vara, gör det för att de inte vill (och troligtvis inte heller kan) övertyga om att göra det valet pga sakliga argument. 
  Så fort jag hör den frasen hör jag någon försöker ’sälja’ mig ngt som är sämre/dyrare än det behöver vara, och vill att jag skall göra det valet pga ngn lam apell till ’dåligt samvete’ för barnbarnens skull. Bondfångeri med andra ord ..
  Och oavsett hur man vrider och vänder på det, den implicerade mekanismen, alltså ifall jag ger extra pengar till bondfångaren idag, så skulle det valet förbättra för mina (och övrigas) barnbarn är garanterat också falsk.  
  Att försäljning och ffa att få accept från en kund handlar om att apellera till dennes känslomässiga behov stämmer förvisso (och det är väl därför man hör så mycket strunt), men om de ihärdas med sådant även vid en direkt motfråga eller ombedda att precisera, då är det frågan om bondfångare (och dåliga försäljare dessutom)

 6. bom

  VD för Telge el är marknadsförare ut i fingerspetsarna. Jag hade två avtal med dem när de var lågprisledande. När de började ljuga på sätt som det här ovan illustrerade så röstade jag med fötterna. Jag skickade uppsägningsbrevet direkt till VD med svidande kommentarer och det tycks inte ha hjälpt ett dugg. Därför uppmanar jag alla andra att också rösta med fötterna. Säg upp  de skojarna!

 7. Christopher E

  Jag har aldrig ens övervägt Telge. All marknadsföring med vindsnurror räcker. De har ju t.o.m. en i loggan, suck.
  Jag vill inte bidra till förvärrad miljöförstöring. 

 8. Arne

  En sak som har förundrat mig de senaste åren; Många elbolag säljer ”klimatsmart” el, vind och nu solel. Men vad händer när efterfrågan är större än tillgången? När efterfrågan är större än hela Sveriges installerade vindkraftseffekt? Visst, man kan säkert köpa från något annat land, men även där kanske efterfrågan är större än tillgången. Vad händer då? Får man lägre elpris? Högre? Ett brev där det står ”vi beklagar djupt att ni inte kunnat få tillgång till annat än kolkraftsel under tjugo dygn” ? Jag luktar lurendrejeri när man vill sälja sånt här till mig…

 9. Björn

  Telge Energi borde anmälas för osaklig reklam. Man påstår: ”Vi säljer bara ren el, med andra ord el som enbart kommer från förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten”. Det går inte att skilja på vad som driver anslutna elgeneratorer. Eftersom vatten- och kärnkraft står för den huvudsakliga elgenereringen är detta med sol och vind som bidragande elkällor, en bedräglig överdrift. Telge Energi borde verkligen skämmas med sin infantila säljreklam!

 10. Ed

  ”Men vad händer när efterfrågan är större än tillgången?”
  Samma sak har jag försökt få svar på av mitt lokala elbolag som säljer vindel till saltat pris. ”Det blåser alltid nånstans” var svaret, inte direkt övertygande och det vet man troligen själv också. (Bolaget har andelar i tre vindparker som inte ligger särdeles långt från varandra)

 11. Lasse

  Till försvar för Telge energi vill jag säga att de har en aktiv bevakning av elmarknaden och gärna råder om bundet eller fast avtal. Däremot hade jag gärna sett att de marknadsförde timavtal.
  Då kan vi själv välja vilken el vi vill ha genom att dra ur kontakten när det börjar osa kolkraft.
  Då skulle jag teckna och samtidigt försöka förflytta delar av konsumtionen till natten så länge det ger renare och framförallt billigare el.

 12. Mikael

  Jag ser ett krig om verkligheten och sanningen då det gäller klimatet och liknande saker som religioner. Religionen eller kan vara ett företag påstår ett antal saker med hjälp av sina auktoriteter i tex Bibeln eller IPCC. Mot detta står vi otrogna, Vi ”ateister” som föredrar att tänka själva och leta efter sanningen. Den ena sidan försöker hitta sanningen och den andra sidan bara sprider olika lögner. Tyvärr så vet PR-folk och propagandister att om man bara sprider och upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir det sanning för de flesta människor genom hjärntvätt.

 13. Peter F

  Läs exvis p.12
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tillkannagivande-2008487-me_sfs-2008-487/

 14. Jan E M

  C-G
  För en gångs skull håller jag med Dig, i alla fall delvis.
  Vill man göra något för miljön som har anknytning till elförbrukning, så är energisparande åtgärder det bästa. Det är bara på vintern när det är kallt som det i Sverige ibland används el som är producerad med fossilt bränsle, antingen i Sverige eller utomlands.
  Gör man en energibesparande åtgärd på sitt hus som tilläggsisolering så sparar man energin på vintern. Om man räknar med marginalproduktion så kan mer än hälften det inbesparade elförbrukningen vara framställd med fossila bränslen.
  En solpanel, som kanske är snötäckt på vintern ger mest energi på sommaren. Då är det bara några procent fossil elproduktion som ersätts.
  Det är antagligen mycket lönsammare, eller mindre olönsmat att tilläggsisolera sitt hus än att skaffa solfångare. Elen är ju mycket dyrare på vintern än på sommaren Men som du konstaterar så vill Telge Energi sälja el.

 15. S. Andersson

  Anlsuter mig till kommentarerna ovan. Eons värsta finns emellertid här:
  http://www.eon.se/om-eon/Vart-ansvar/Miljo/Mitt-klimatfotspar/
   
  Jag anser också att den här marknadsföringen med ”grön el” är direkt kriminell. Allt bygger ju på att man säljer viss elproduktion för ett högre pris och de som inte köper den blir hängande med kärn- och vattenkraft. Hur man än vänder och vrider på det blir det den allt överskuggande majoriteten som tar sin el från sådana källor. Jag inser att de argumenterar att en ökad efterfrågan på grön el medför ökat investeringsutrymme för gröna energikällor men det haltar dels eftersom tidsrymderna för elkapacitetsutbyggnad är lång dels för att prisbildningen är skev p g a subventioner.
   
  Jag ringer emellanåt till Eon för att prata priser. De försöker alltid kränga på mig grön el. Jag svarar att jag helst vill ha en produkt med enbart kärnkraft och förväntar mig då ett ännu lägre pris. Då brukar förvirringen bli väldigt stor. Jag kan rekommendera er alla att ringa till olika kraftbolag och begära detta. Mycket skoj.
   
   

 16. Ulrik

  Det är mycken reklam för el i media och i brevlådan. Det är grönt, uthålligt, timavläsning, spar, kom till oss…….
  Varför? Vi har ingen elbrist i Sverige. Jag vill inte spara eller titta på en mätare varje timma. Problemet är överpriset som är självförvållat av okunniga, egoistiska, klantiga politiker som inte har sett till landets bästa.
  Jag kommer att noga läsa partriernas löften för framtiden. Bäst, säkrast och billigast vinner. Elbolag med fjantig och överdriven reklam är redan svartlistade.

 17. Jan

  ”Säkerhetsproblemen på svenska kärnkraftverk är så allvarliga att samtliga svenska reaktorer måste tas ur drift. Den slutsatsen drar Greenpeace i en ny rapport, som också kritiserar kopplingarna mellan kärnkraftsindustrin och de statliga inspektörerna.”
  Den slutsatsen drar Greenpeace i en ny rapport. Hur mycket det skulle öka koldioxidutsläppen som enligt Greenpeace förtäljer dock inte historien.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svensk-karnkrafts-sakerhet-doms-ut_7545430.svd
   
   
   

 18. Christopher E

  Ulrik #16
  ”Varför? Vi har ingen elbrist i Sverige. Jag vill inte spara eller titta på en mätare varje timma.”
  Bästa kommentaren hittills. Precis min åsikt. När till och med normalt funtade skeptiska personer börjar tala om timavläsning som något bra har de fallit offer för fiendesidans problemformuleringsmonopol.
  Det är elleveransen som ska anpassa sig efter mina behov, inte tvärtom!    

 19. bom

  Beträffande skojare så refererar en Tobias Brandel ”Sex incidenter som Greenpeace granskat” och fortsätter ”Svensk kärnkraft döms ut”.
   
  SvD (nästan helsida nr8 i dagens) verkar ha hämtat sig efter ”förlusten” av Baltchevsky. Nu är frågan vem skall vi lita på Grönpissarna (GP) eller Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)? GP skriker att av 14 kärnkraftsinspektörer har 10 jobbat i kärnkraftsindustrin. Det verkar således som att SSM har lyckats bra med sin rekrytering för det verkar som om ingen enda har köpts över från GP?

 20. Lasse

  #16 Ulrik Timmätning är ett sätt att få en marknad för el.
  På samma sätt som om Konsum börjar ta betalt för varor i stället för att debitera kunderna för en medelkorgs kilopris i efterhand när alla köpt  sin mat.
  Då kan man välja  eller välja bort om  man vill! Eller strunta i det och betala. Förhoppningen är att det finns tillräckligt många som vill köpa billig el när vindkraften löper amok så nätet klarar de höga inmatningseffekterna.

 21. Anders Mohlin

  Själv undviker jag helt alla företag, vilka i sin marknadsföring låtsas ”rädda världen”.
  Ett exempel: Max (hamburgerkedjan) påstår sig ”klimatkompensera” för den egna verksamheten.
  Min slutsats: Om jag inte köper Max´ produkter ”gynnar” jag ju klimatet bäst. 🙂
   

 22. Labbibia

  Jan # 17 och bom # 19
  Greenpeas? Hur förvånad skulle man bli om de kom dragandes och sa att kärnkraftreaktorer INTE borde stoppas? 
  Greenpeas är ungefär lika trovärdiga som Telge energi…….
  Och vad gäller SVD…..så tycks den efter Blattefschkys flytt blivit ännu mer alarmistisk. Hade jag haft en prenumeration, så hade jag sagt upp den omedelbums!  

 23. Lasse

  18 Christopher E
  Reagerade på ditt sätt att beskriva denna sida som en krigsskådeplats! Samtidig är din inställning till flödande resurser lite naiv. Elnätet har ibland effektbrist, något som kan åtgärdas med smidighet. Elintensiv industri har redan möjlighet att anpassa sin förbrukning och möjliggöra fler som dig att basta och baka även under den kallaste timmen. Men du får nu betala för det själv eftersom vi kan avstå då!

 24. Bim

  Lasse # 11
  Jisses!!!! 
   

 25. Bra att du uppmärksammar detta C-G. Pratet om solel är patetiskt. Redan 2008 röstade jag med fötterna för Telge Energis vilseledande reklam. Hittade ett bolag där min el är märkt ”kärnkraftsel”.

 26. Peter F

  C-G
  Gör en anmälan till Reklamombudsmannen.
  http://www.reklamombudsmannen.org/anmal_reklam/anmalningsformular

 27. Helge

  Dylik marknadsföring skulle inte göras om det inte gav kunder. Är då allmänheten så dåligt informerad att de går på det? Tja har träffat på båda, de som är för vindkraft, klimatåtgärder osv baserar oftast sina argument på känslor, de vill hjälpa till, har ofta dåliga grundkunskaper om hur saker och ting förhåller sig. Blir oftast irriterade om man påtalar fakta. 
  De som är skeptiska är oftast lite bättre pålästa eller har förmågan att se igenom propagandan, men vet inte alltid vilket ben man ska stå på. Att ifrågasätta klimathysterin blir lite att ifrågasätta samhällsinstitutioner och därmed lite av grunden för sitt dagliga liv. 
  Dock är det idag betydligt fler som är skeptiska än för bara ett par år sen, men alldeles för få säger det öppet.
  Att ständigt ta upp det blir lite ”jobbigt”, för dumheterna finns snart sagt i alla sammanhang oavsett vad man läser eller lyssnar på. Propagandan är fortfarande massiv även om politikerna har sänkt tonläget betydligt.

 28. pekke

  Lasse #23
  ???
   

 29. Lasse

  #28 pekke Reagerade på en text där det uppgavs finnas en fiendesida!
  Är det inte bristande kunskap som bekämpas här?
  Eller ses alla som vill ha vind och sol el som fiender?

 30. L

  Telge El levererar samma el som alla andra, det är bara en lek med ord att vi får ”ren el”. Att dom köper el från vindkraft betyder inte att vi får el från vindkraft. Rent vilseledande marknadsföring.

 31. Ulrik

  Lasse #20. Jag påtvingades dag- och nattaxa, om jag minns rätt på 80-talet. Man bytte mätare till kostnad(?), som kunden givetvis betalade. Skälet var risken för effektbrist och jag skulle spara pengar. Det blev ingen effektbrist med black-out och elpriset höjdes.
  Man avvecklade snart den taxan. Jag betroddes att själv skicka in mätdata varje månad. Det fungerade bra. Men elpriset höjdes – mest skatter.
   Sedan bestämde våra allvisa politiker att mätdata skulle flöda in kontinuerligt till elbolagens kontor. Dags för mätarbyte på min bekostnad. Och elpriset höjdes.
  Nu ska det således vara timdebitering, vilket politikerna anser vara en innovation. När de nu anser det vara så kul att löpande kolla en elmätare så hoppas jag att de får en mätare i varje rum i riksdagshustet och i regeringskansliet. Även i korridoren hos Lööf, Hatt och Ek.
  Men elpriset kommer säkert att gå upp. Visserligen kan jag få rabatt om jag sätter solceller på taket. Men just nu spöregnar det och dessutom måste jag lägga pengarna på att byta min gamla takbeläggning.

 32. Inge

  När inte Spanien kan få lönsamhet i sol-el så lär inte vi i norr kunna få det heller!

 33. Slabadang

  He he!!
  När jag lördagshandlade i våras blev jag störd av två killar med broschyrer i händerna och jag trodde först att de var de telefonförsäljare man vant sig vid som stör alla som går i centrumet. Men de här killarna jobbade för Telge och de kunde inte valt mer fel person att diskutera med och försöka sälja till.
  Jag tog mig tid med denna trevlige entusiastiske pöjk och vi borrade i hans argument för vindkraft. Att han själv var grundlurad av de argument han framförde framgick helt klart. Det fanns inget manipulativt uppsåt alls bara ungdomlig aningslöshet. Han laddade på med alla argument han hade och jag tog dem vartefter de kom med motfrågor och kontrollfrågor baserad på enkel logik.
  Mitt ärligt välmenande råd till honom var att byta uppdragsgivare och istället ragga kunder med sanna och hållbara argument såsom ”Byt till billig miljö och driftsäker baskraft låt inte vindelsförsäljarna göra din och andras el dyrare”.Han och hans kollega log lite generat men tog till sig poängen.

 34. John Silver

  Hallå, var finns det en advokat när man behöver en:
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K9
  För övrigt vill jag bara påpeka att även vattenkraft är solkraft; det är solen som tillverkar nederbörden. Det fick jag lära mig i småskolan.

 35. Björn

  Lasse [23]; Det låter som om vi behöver ransonera el. Det enda som sker i den konstgjorda koldioxidens skugga, är att vi begränsar vår produktion och export, som är vår livsnerv. I den ideologiska världen existerar tydligen inte orsak och verkan. Men i en logisk och rationell värld finns det något som heter konsekvenser. Elanvändning och förbrukning skall endast baseras på efterfrågan och tillgång. Att strypa tillgången på el genom att stänga ner våra kärnkraftverk och andra potentiella kraftverk, för att därefter tro att det går att ersätta dessa med vind-, sol- och annan småskalighet, får direkta konsekvenser i form av begränsad tillgång till el och dessutom höjda priser. Detta är att beteckna som en konstgjord elbrist.

 36. pekke

  Lasse #29
  Från din #23.
  ” Elintensiv industri har redan möjlighet att anpassa sin förbrukning och möjliggöra fler som dig att basta och baka även under den kallaste timmen. ”
  Vilken värld lever du i ?
  Våra mest elintensiva industrier, skog och malm går dygnet runt eftersom det är dyrt att stänga av en smältugn eller kokare och sedan börja värma upp dom igen, än värre kan det bli vintertid p.g.a. frysrisk.
  Företag/industrier producerar efter kundernas behov, inte efter vad politiker/elbolag/sol-å-vindkramare tycker, för i så fall kan vi lägga ner basindustrin och bara tillåta arbete när sol-å-vind producerar.
   

 37. Lasse

  #35 Det är väl klokt att begränsa all form av resursutnyttjande däribland el.
  El är dessutom ingen vara som kan lagras eller förbrukas momentant utan kräver ledningar och rimligt jämna flöden.
  Den kostnadsökning vi sett på elen är kopplad till en sned marknadssituation där producenter säljer per timme och vi köper per månad. Genom att skapa en brist så har producenterna kunnat styra marginalpriset så de får betalt för kolkraft men levererar el från kärnkraft och vattenkraft.
   
  OT Isen på Arktis växer nu i en högre takt än nånsin förr. (Kolla lutningen) vad det nu kan betyda?
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 38. Jan E M

  Timmätning av el
  Jag konstaterar att många här är skeptiska till timmätning av el.
  För min del är timmätning bra. Jag har en frånlufsvärmepump med extra ackumulatortank. Att det finns en extra tank beror på att varmvattnet inte skall ta slut när många duscahar eller badar efter varandra.
  Elpatronerna som sitter i pannan går att tidsstyra. Det finns även möjlighet att ansluta hela pannan till externt stysystem.
  Många elpannor och värmepumpar har ganska avancerade reglermöjligheter, men tyvärr är det så att ju mer avancerat reglermöjligheterna är desto mindre mindre utnyjjar folk möjligheten.
  Jag utnyttjar redan idag att jag har nattaxa på nätavgiften med tidstyrningen. Kommer säkert att justera inställningarna om det blir timmätning. Självklart kommer jag att utnyttja möjligheten kunna köpa el när den är som billigast.

 39. ThomasJ

  Sol-/vindenergivansinnets baksmälla/or börjar göra sig alltmer märk- och dyrbara, nedranns dyrbara…:
  http://www.bloomberg.com/news/2012-10-01/spain-adds-32-billion-power-system-bailout-to-rescue-of-banks.html
  Mvh/TJ

 40. Christopher E

  Lasse #23
  Du får allt ta ord som ”fiendesidan” med en liten gnutta salt 😉
  Men var så säker, de krafter som vill fördyra min el (jo, jag är övertygad om att nettot blir dyrare med tim-el med alla kringkostnader, nya mätare och administration mm) eller tycker att jag ska tvätta tvätta och se på TV kl. 03 på natten räknar jag definitivt inte som mina vänner.
  Timdebiteringen är ett sätt att genom att sänka kundens livskvalitet genom påtvingade beteendeförändringar anpassa förbrukningen efter producentens behov och politiska beslut om lägre produktionskapacitet. Angeläget för dem som vill ha intermittenta energikällor. Ska jag släcka julbelysningen och strunta i duschen när det inte blåser? Vad är förbättringen?  
  Naiv kan du allt vara själv om du lurats i att detta är något bra… 😉
  Eller för att använda din Konsumliknelse, du förespråkar ett system där kunderna istället för att handla vad de vill ha måste anpassa sin diet efter vad affären i sin vänlighet behagar erbjuda. Jag trodde vi kommit längre än så i vår välståndsutveckling.
     
    

 41. Slabadang

  Jan EM!
   
  Min stora fråga är varför ska vi skapa dyr elbrist när vi har alla möjligheter i världen att skapa billigt överflöd? Var kommer idèerna ifrån? En religiös övertygelse om att motsatsen skall gälla?

 42. Holmfrid

  För elmarknaden gäller naturligtvis teorin om utbud och efterfrågan på marginalprissättning.   Om man samlar in 5 öre/kWh från alla elkunder och subventionerar genom elcertifikat säg 10% av elproduktionen så uppnår man fallande elpriser för alla kunder mer än 5 öre/kWh.  Det händer just nu i Norge, som visades i ett aktuellt TV-program (Brennpunkt),  där efterfrågan är lägre än utbudet.  Vem förlorar?  Jo, elproducenterna med vattenkraft (95% av utbudet).  Balans mellan utbud och efterfrågan justerar marginalpriset och därigenom hela elpriset   Effekten blir att efterfrågan växer med elvärme i bostäder, investeringar i elslukande industrier mm tills balans inträder.  Dock blir prisvariationerna mycket stora i takt med vinden blåser.  På kort sikt krävs en ökande elexport eller att överskottet reduceras genom att vindelbranschen utrotas.  Därför är de gröna så desperata över att kärnkraften effektiviseras (+20% till 2045), så att vi får ett permanent elöverskott, som sänker spotpriset och knäcker vindelen.

 43. Jan

  #19 bom
  GP hängde också på: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1081891-ny-sakerhetsanalys-sagar-svensk-karnkraft
  Självklart har jag inget att invända mot att miljöorganistationer får utrymme i massmedia men ibland känns det som det har erbjudits en gräddfil och till stor del slipper kritisk granskning.

 44. István

  Kommentarer till GP propagandan är inte tillåtna.
  Har hittills prenumererat på SvD:s PDF tidning. Betalt senast 300 kr/år
  Kunde vara värt tyckte jag. Nu har dom dubblerat priset med samma låga innehåll. Betackar mig.

 45. Adolf Goreing

  #3 Har anmält Telge till ARN. Problemet med detta är att du får inte veta effekten av det. Du har ingen aning vad som görs med din anmälan om det görs något alls. Det verkar som ARN merst fungerar som en frustrationernas säkerhetsventil – en slags terapi, bara. Man verkar inte göra ett smack.
  Genom åren har TCS pekat ut flera företag som borde bojkottas osv. Varför skapar man inte en permanent ”svart lista” med skälen härför? KOnsumentverket har ju något liknande.

 46. Peter F

  Adolf.
  Anmälan bör göras till Reklamombudsmannen, inte ARN
  http://www.reklamombudsmannen.org/anmal_reklam/anmalningsformular
   

 47. Arne

  All förändring av energikonsumtion till lägre resulterar inte i annat än högre kostnader på sikt. Visst, på kortare tid så kan man, om man är snabb kanske spara några kronor. Men om vi i ett enda slag kan få en Volvo V70 att dra 50% mindre bensin så kommer såklart inte bensinpriset sjunka. Bensinbolag, elproducenter, name it. Ingen av dessa, allra minst staten, kommer att välkomna en minskad efterfrågan på energi. Då får de ju mindre inkomster! Då hittar man på lite olika saker för att gradvis få upp kostnaderna på olika vis. Vägtullar, elcertifikat eller vad det nu kan vara. Så att byta till lågenergilampor kommer resultera i högre elpris, var så säker. När jag band mitt elabbonemang på tre år i höstas så frågade min pappa om jag fick bra pris. Jag sa att du har väl aldrig varit med om att elpriset nånsin har sänkts historiskt. Han höll med.
  Tillgång och efterfrågan, kan man hålla uppe efterfrågan med liten tillgång så tjänar man bäst!

 48. L

  Anmälan om vilseledande reklam görs till Marknadsdomstolen.
  http://www.marknadsdomstolen.se/
  Här är Marknadsföringslagen;
  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.HTM
   

 49. Slabadang

  Dagens råd!
  Vill du sälja giftiga lampor eller sälja vindkraft ingen vettig människa skulle köpa själv och samtidigt industrialisera de öppna svenska landskapen? Vill du producera brännvin att köra bilar på eller driva energiineffektivt jordbruk och ändå tjäna stålar på de taskiga produkter som bli resultatet? Du kanske jobar som byråkrat och vill öka din myndighets makt och kontroll över saker den inte begriper??
  Rådet är enkelt … köp dig en egen miljöorganisation!
  De attackerar konkurrenter och döljer alla negativa konsekvenser och risker: De har inte heller något ansvar eller krav på saklighet opartiskhet rimlighet eller ärlighet. Du köper en reklamavdelning helt utan de krav du måste ställa på din egen.
  Har du svårt att hitta lämplig part eller organisation så vänd dig till Bryssel eller MP C Naturvanvårdsverket eller Svenska journalistförfbundet.De vet vem som hjälper dig och vad det kostar och hur de kan hjälpa till. Ska du förstöra miljön måste du ha dessa parter vid din sida. Spammar du dessutom MSMs tidning med annonser så är du garanterat hemma med vilken miljöskadlig skitprodukt eller idè som helst! SNF WWF och Greenpeace är dyra och tar mest stora mångmiljonuppdrag. Men det finns även mindre miljöorganisationer som kan hjälpa till mot rimlig ersättning.
  Kolla här! Ett bra exempel på hur alla blir allt på samma gång politiker byråkrater affärsintressen skattemedel miljörörelse … det är egentligen bara en part som måste hållas utanför och de är de som i slutändan får betala konsekvenserna dvs vanligt folk.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/miljoner-har-rullat-pa-eus-miljobyra_7542762.svd

 50. Holmfrid

  Noterar i dag, att Greenpis vill stänga alla kärnkraftverken i Sverige snarast enligt dess tyska ordf . i Sverige – ett eko från en Wagner-dystopi.  Säkerhetsmyndigheten menar att intet nytt står i utvärderingsdokumenten.
  Paniken sprider sig och man vill att Sverige skall följa Merkels Tyskland ner i avgrunden beskogad med vindsnurror.

 51. Lasse

  #50 Bra genomslag för en nyhet som baseras på historiska incidentrapporter.  Mycket kan man skylla Greenpeace för men de gör sitt jobb långsamt. Frågan är varför en debattartikel får sådant genomslag i SR idag. Kan det vara en EU rapport som inte offentliggjorts ännu som ingår i kampanjen! Typiskt drev från MP journalister!

 52. Peter F

  Anders #21
  http://www.max.se/download/max_klimatbokslut_2011.pdf
  Tror dom verkligen på detta ? ”Vi använder endast vindkraftsel”. Har dom en kabel till varje MAX direkt från en snurra !

 53. Jan E M

  Slabadang #41
  Jag har jobbat med energifrågor under 40 yrkesverksamma år.
  Under den perioden har världsmarknadspriserna på energi som olja, kol och naturgas stigit. Oljan har stigit allra mest. Det har också tillkommit miljökrav, inte bara för att begränsa koldioxidutsläpp utan även svavel, tungmetaller, stoft och liknande.
  Elbrist i Sverige har vi på vintern och ett gigantiskt elöverskott på sommaren. För det mesta räcker det att vi importerar el från Norge för att täcka elunderskottet, men vissa år som t ex 2010 när det var ont om vatten i skandinaviska vattenmagasinen var mycket tvungen att importeras från länder som har ett högt elpris i normala fall.

 54. hahn

  Jag bor i södertälje och har i direkt telefonkontakt med telge energi påtalat att jag inte vill ha vindkraft. Jag har sagt att jag gärna tecknar avtal om de kan erbjuda vindkraftsfri el. Åtminstone säljaren jag talade med verkade rätt bekant med mina synpunkter. Det slutade med en direkt prisfråga på någon sådan där jämförelsesajt och Göta Energi.

 55. Lennart Bengtsson

  Greenpeace och säkerheten hos de svenska kärnkraftverken
   
   
  Greenpeace debattartikel I dagens SvD är bekymmersam genom sin ovederhäftighet och orimlighet. Säkerheten inom den svenska kärnkraften är på många sätt beundransvärd (liksom i Tyskland) och det är djupt beklagligt att svenska media skapar utrymme för en artikel  som den i dagens SvD. Att kräva att anläggningarna i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn skall säkras mot jordbävningar och tsunamivågor är inget annat än befängt då dylika naturfenomen inte inträffar i denna del av världen. Den enda risk man kan föreställa sig är från terrorister och vettlösa kärnkraftsmotståndare. Man kan bara hoppas att Greenpeace inte faller inom denna kategori. Om kärnkraften i Sverige läggs ned måste den ersättas med fossilkraft som nu sker i Tyskland, alternativt får den energikrävande delen av det svenska näringslivet skrotas. Är det detta som Greenpeace är ute efter? 

 56. Lennart Bengtsson #55
  inte i nätupplagan?

 57. Åke N

  Lennart Bengtsson #55.
  ”Om kärnkraften i Sverige läggs ned måste den ersättas med fossilkraft som nu sker i Tyskland, alternativt får den energikrävande delen av det svenska näringslivet skrotas”. Det är bland annat detta som fått mig att tvivla på klimathotet. Jag vill se en ljus framtid för mina barnbarn och inte att vi skall tvingas tillbaka till 1800-talet. Tysk energikrävande industri är redan på väg ut ur Tyskland, bl. a. till Finland.

 58. Åke N

  Ingvar #56. Jo, i nätupplagan:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svensk-karnkrafts-sakerhet-doms-ut_7545430.svd
   

 59. Håkan Bergman

  Och här har vi incidenterna GP hänvisar till:
   
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sex-incidenter-som-greenpeace-granskat_7545482.svd
   
  Notera följande:
  Juli 2006: En kortslutning i ett ställverk gör att tolv olika säkerhetssystem kollapsar, och två av fyra reservkraftssystem som ska hålla reaktorerna kylda slås ut. Det inträffade klassas som en kategori 1-händelse, den allvarligaste.”
   
  Man får väl anta att GP använder IAEA’s INES-skala, 1-7, där 7 är den allvarligaste, men GP kanske har en egen skala. 1 på INES-skalan är inte ens en incident!
   
  http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/ines.asp

 60. Thomas

  Håkan #59 Incidenten på Forsmark klassas som en tvåa på INES-skalan.

 61. Håkan Bergman

  Thomas #60
  Alltså har GP en egen skala, klassar man meddelst handuppräckning?

 62. Jan E M

  Åke N #57
  Enrergikrävande industri flyr Finland också. Elpriserna i Finland är högre än i Sverige och Norge. De senaste åren har de t o m haft något högre elpris än i Danmark. Ett normalår så producerar Finland nästan 30 TWh el med fossileldade kondenskraftverk och importera mer än 10 TWh. Det mesta av elimporten kommer från Sverige som normalt har ett mycket lägre elpris.
  När det gäller elpriser i Europa, så har Island lägst elpriser och Norge näst lägst. De två länderna har en opproprtionerligt stor andel elenergikrävande industri. Sverige ligger på tredje plats när det gäller elintensiv industri och låga elpriser. Det finns idag inget som tyder på att Sverige är på väg förlora den elintensiva industrin. Att elintensiva företag inte flyttar till Norge i större utsräckning än de gör beror på det höga löneläget där. Island ligger så långt bort.

 63. Lasse

  #62 Kanske därför de bygger kärnkraft sen lång tid tillbaka, eller noggrant i Finland.
  Finland importerade länge el från Ryssland och Estland-väldigt smutsig el. El som även spillde över till Sverige rätt ofta vintertid, eftersom vi inte ersatte Barsebäck! Rysk kärnkraft i stället för Barsebäck!

 64. tty

  Tja, teoretiskt kan jordbävningar inträffa även i Sverige. Såvitt vi vet inträffar visserligen bara större joprdbävningar här i samband med avsmältning av inlandsisar men väntar man tillräckligt länge så.
  Även tsunamis är tänkbara i Ringhals fall. Den senaste större tsunamins som drabbade Kattegatt var den s. k. Egga-tsunamin för ca 8000 år sedan. Den berodde på ett stort skred av instabila glaciala avlagringar på kontinentalbranten utanför Västnorge, så troligen får man vänta en istidscykel på nästa där också. I Östersjön kan större tsunamis inte fortplanta sig (den är för liten och för grund), så vad som skulle kunna få vattnet att stiga 2,5 meter vid Forsmark vet nog inte ens Grönpiss, det finns ingen flod i närheten och  utformningen av kylvattenutsläppen hamnen i det grunda farvattnet innebär dessutom att det i praktiken finns ett enormt system av vågbrytare utanför verket.

 65. tty

  Jag glömde nämna att kärnkraftverken faktiskt är byggda att tåla jordbävningar – något de är troligen är ensamma om bland byggnadsverken i det här landet.

 66. Jan E M

  Lasse #63
  Skall Finland få ett lika lågt elpris som i Sverige så behöver de ett tillskott av elproduktion med låga driftskostnader motsvarande 4 kärnkraftverk av den storleken som nu byggs i Olkiluoto.
  Med de lösa planer som finns på ytterligare 2-3 reaktorer i Finland där en kan vara färdig före 2025 och de andra två några år senare, så är det inte sannolikt att Finland kommer att ha ett lika lågt elpris som i Sverige förrän framåt år 2030. Vindkraftsutbyggnaden i Finland kommer inte att bli lika omfattande som i Sverige. Finska vindkraften beräknas endast ge 5 TWh år 2030. Det blåser mindre i Finlands inland än i Sverige.
  Finska politiker vill öka energisamarbetet mellan Sverige och Finland, d v s ytterligare en kraftledning mellan Sverige och Finland.
  Finngrid (Finlands motsvarighet till svenska kraftnät) bygger nu ett stort ställverk utanför Vasa med kraftledningar både norr-, söder- och österut. En likströmsförbindelse med Ställverket vid Stornorrfors kraftstation utanför Umeå skulle vara det effektivaste sättet att få ner elpriserna i Finland.
  Finland exporterar oftast el till Estland, men 2010 när det var ont om vatten i svenska och norska vattenkraftverk och halvtaskig svensk kärnkraftsproduktion så importerades det mycket el från Estland till Finland samtidtigt som Estland imorterade el från både Ryssland och Litauen. Det kan hända igen om det blir kall vinter med lite vatten i kraftverksdammarna.

 67. Jan E M

  tty #65
  En fråga till Dig som du kanske kan svara på.
  De första kärnkraftverken i Sverige var på något sätt byggda med en lägre kvalitetsnivå än de senare. Det var O1, O2 och Barsebäcksverken, kanske också R1. Vet du möjligen skillnaden förutom att de är de först beställda? Vad jag förstått så kommer de reaktorerna inte att kunna vara i drift i 60 år som de andra kan vara. Av någon anledning, som jag inte vet, beräknas de reaktorerna endast ha en teknisk livslängd på 45-50 år.

 68. Lasse Forss

  När man kunde välja eldistributör valde vi Björklinge El. Tyvärr köptes bolaget upp av Telge Energi. Jag skrev och påpekade vilket skenheligt bolag det är och att vindkraftens subventioner medförde ökade skatter. När jag så fyllde år så grattades jag från Telge med att man köpt in vårt dagsbehov av el i form av vindkraft. Jag skrev och krävde att man omgående skulle sälja tillbaka vindelen eftersom jag inte gillar skattehöjningar. Jag meddelades att det inte lät sig göras. Behöver jag nämna att jag lämnade  Telge Energi så fort det gick.