Problem även på högre nivå

En av de allvarliga svagheterna hos klimatmodellerna är den s k signaturen. Det har skrivits tidigare om detta problem på TCS, inklusive en vetenskapssida.
Man har funnit att klimatmodellernas höjdprofiltrans
för temperaturökningen inte överensstämmer med den som uppmätts från ballongsonder och satelliter. Den snabba temperaturökningen  mellan vändkretsarna på 8-12 km höjd som beräknats, finns inte i mätresultaten. Denna allvarliga svaghet har påpekats av AGW-kritiker under många år. Ett av de (undvikande) svar, som anhängare då framfört är att modeller minsann visar att i stratosfären avtager temperaturen, och att detta stämmer med satellitmätningar.  Det hindrar inte att avsaknaden av signatur räcker för att visa modellernas otillräcklighet.
I slutet av november publicerades emellertid ett arbete ” The mystery of recent stratospheric temperature trends” i självaste Nature, som visar att modellerna har problem med temperaturutvecklingen även på höga höjder. Författarnamnen ( 9 st) är obekanta för mig, men institutionstillhörigheten: Fort Collins, Boulder NOAA etc,   tyder på att de tillhör klimatvetenskapens innekretsar. Figuren nedan är ett av deras huvudresultat.  Den är måhända svårtolkad i sina detaljer, men huvudbudskapet: Att klimatmodellerna varken överensstämmer med varandra eller med uppmätta resultat är mycket klart.
Fig 2 Thompson
Citerat från David W. Thompson et al, Nature 491, 692–697 (29 November 2012), doi:10.1038/nature11579

Figurens två kolumner har en x-axlar som visar temperatursänkning per decennium för perioden 1979-2005. De parvisa raderna visar resultaten för olika höjder, som beräkningar respektive satellitmätningar avser. Mätningarna görs i olika ”SSU-kanaler” och det sägs att i det högsta intervallet, 40-50 km är resultaten mer osäkra. De färgade heldragna linjerna är observationer med källan angiven i underkanten. Sannolikhetskurvorna kring respektive medelvärden gäller 95% konfidens. De svarta stapeldiagrammen är motsvarande beräkningar med modellerna CCMVal 2 i den vänstra kolumnen och den nya gruppen CMIP 5 i högra kolumnen. Det är uppenbart att varken modeller eller mätningar visar ens hyfsad överensstämmelse med varandra eller sinsemellan. På den lägsta höjden 15-20 km är mätningarna inom varandras felgränser, men högre upp är de klart olika.
Det är uppenbart att klimatvetenskapen har långt kvar innan den  kan ge en sammanhängande bild av temperaturutvecklingen. Jag väljer att översätta en mening  i artikelns sammanfattning:
”Dessa nya data gör att man ifrågasätter vår förståelse av observerade stratosfäriska temperaturtrender och vår förmåga att testa simuleringar av stratosfärens respons till emission av växthusgaser och ozonförbrukande ämnen.”
I texten finns också ett konstaterande att Met Office-resultaten tydligen är dåligt dokumenterade, så deras överenstämmelse mellan mätningar och observationer på 15-35 km’s höjd vilar på  lös sand.
Det är inte utan att man kan läsa denna artikel som ännu en av dessa försiktiga reträtter av centralt placerade AGW-anhängare, från en tidigare stolt proklamerad visshet.  De olika GCM-modellerna är omsorgsfullt anpassade för att ge ”rätt resultat” vid jordytan, så ingen borde egentligen bli överraskad när  det blir problem om man lyfter blicken till högre höjd. Den där elefantsnabeln von Neumann talade om krävde som bekant ytterligare en parameter.
Den som vill ta del av en mer oförblommerad kommentar till dessa svårigheter med stratosfärtemperaturer kan besöka GWPF-bloggen, där Dough Hoffman skrivit om saken (länk).
Avslutningsvis ett OT-språng i både tid och rum, riktat till de som ikväll, tisdagen den 19/2, kan och vill gå på klimatmöte i Uppsala. Under huvudrubriken ”Våtare, varmare , vildare” på inbjudan av Länsstyrelsen talar Stig Bergström, professor på SMHI om ”Klimatförändringen-ett gemensamt problem” Det äger rum på Stadsbilioteket med början kl 18.30. En svag aning säger mig att  närvaron av några TCS-läsare vore bra för balansen på detta möte. Kanske är det en taktisk fördel om vi inte sitter i en grupp för oss själva, utan sprider ut oss bland publiken.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Verkar som skeptiska argument nu får plats i AGW:s finrum. Ar det början på slutet för AGW?

 2. Slabadang

  STEN Bergström? 🙂
  En sån bra artikel åsså börjar man med att hacka? 🙂
  Havsnivåerna är nåt att tracka Sten Bergström med. Fråga honom hur många miljarder det skiljer för de svenska skattebetalarna mellan 15 cm nivåhöjning ich hans 1-3 meter, och om han själv står för mellanskillnaden?

 3. Håkan R

  => Inge #1
   
  ”Ar det början på slutet för AGW?”
   
  Knappast, dårskapen har redan institutionaliserats och klimatbyråkrater på alla nivåer kämpar oförtrutet vidare i sin heroiska kamp mot klimatet. Denna Davids kamp mot Goliat påverkas inte längre av sådana petitesser som klimatvetenskapliga attitydförändringar.

 4. Tja, det verkar väl mer som normalt seriöst vetenskapligt arbete rörande ett synnerligen komplext system. På läktaren sitter de okunniga och skriker dumheter. Jag tänkte skriva pöbeln först men då hade man väl blivit censurerad 🙂

 5. Slabadang

  Håkan R!
   
  Jodå klimathotet är stendött och skiten håller på att klappa ihop. klimathotet är lika sant som att det vägdes kissblöjor på på Kopparegården. Det är samma rapportörer nu som då … SVT!!

 6. Slabadang

  Stig Moberg!
   
  Är det inte bättre att man gör det seriösa arbetet först innan man skrämmer en hel värld och slösar hundratals miljarder på ren pseudovetenskap? vad tycker du?

 7. Stig Moberg #4

  Vad som har hänt är att när skeptiker påpekat att systemet är komplext och att det råder stor osäkerhet så har ”vetenskapen” censurerat dessa åsikter. Dvs det är precis så här som vi vill att vetenskapen skall fungera, dvs att man ständigt reproducerar och validerar kunskap och inte enbart accepterar ”givna” sanningar. Vänd nu inte detta till CAGW fördel, det är enbart surt sa räven om rönnbären. Acceptera istället att devisen science is settled var ett propagandistiskt tillmäle i vad  som borde ha varit en öppen diskussion

 8. Slabadang

  Stig M!
   
  Blev du kränkt nu? Klimatmodellerna är väl er rondellhund ?

 9. reproducerar och utvärderar resultat borde det kanske vara

 10. Inge

  Håkan R
  Så kan man också se det. Klimathotet kan ju vara en politisk sanning men en vetenskaplig osanning. Vem har makten.

 11. Slabadang

  Inledningstexten till ”Climatemonday” på vetenskräpsredaktionen!
  Garva inte på er nu: 🙂
   
  ”Orkanen Sandys härjningar i USA, rekordlitet is i Arktis, historisk hetta och våldsamma skogsbränder i Australien. Sen hösten 2012 har extremväder och klimatrekord åter börjat lyfta upp klimatförändringarna i västvärldens allmänna medvetande, efter flera år i den ekonomiska krisens skugga.
  Mycket talar för att 2013 också blir ett hett år för klimatet. Åtminstone finns flera tunga skäl att SVT Vetenskap nu gör en hårdsatsning på klimatfrågan.”
   
   

 12. Stig Moberg #4

  Ja, tänk att ”ett seriöst vetenskapligt arbete” från en AGW-institution – det är förvånande och bör berättas för omvärlden!

  Samtidigt är den ytterligare ett grundskott mot GCM- och CMIP-modellernas giltighet.

 13. Labbibia

  Slabadang # 11
  Tillåt mig lista ett par ”tunga skäl” till att Vetenskräpsredaktionen hårdsatsar på ”klimatfrågan”.
   
  1. Redaktionens sammansättning. (say no more)
  2. En del av den katastrofala utvecklingen i klimatsammanhang, ur deras synpunkt alltså, är att fler och fler människor i Sverige börjar få upp ögonen för denna gigantiska propagandabluff. Damagecontrol helt enkelt.
  3. Redaktionen vill fortsätta att försäkra sig om betalda resor till exotiska resmål.
   
  Kan ingen skicka dem ett ex av Svenolov Karlssons intervju med Lennart Bengtsson?

 14. Håkan R

  => Slabadang #5
  Inte sjutton påverkas klimatbyråkraternas oförvägna kamp mot klimatet av att det dyker upp vetenskapsmän som har den dåliga smaken att tillstå ”vi kanske inte är lika säkra som vi trodde”

 15. Lasse

  SMHIs Sten Bergström bör kunna svara på varför vi skall förbereda oss på en ökande havsnivåhöjning innan den observerats! Detta om något är att kasta pengar i sjön!  Är det aktuellt med ökande nivåer utmed Stockholms saltsjöns  kajer? I min förort ligger kajkanten upplagd för 100 år sen ca 40-60 cm över medelvattenytan, detta inom lerområden. Där det är fast mark så är det 1-1,5 m ner till vattnet. Hur kunde de bygga så? 😉

 16. Stig M
  ”På läktaren sitter de okunniga och skriker dumheter. Jag tänkte skriva pöbeln först  …  ”
   
  Kunde inte ha sagt det bättre själv. Och nu skriker de ännu mer, och ännu dummare … och är både arga och ledsna. Både för att allt färre lyssnar på dem, och allt fler i stället skrattar. Har du tex läst nyligen på någon blogg som säger att den ’tar klimatvetenskapen på allvar’!?

 17. Slabadang

  Jonas N!
  CAGWarna utgör en ny typ av de övergivna isolerade japanska soldaterna efter andra världskriget som fortsatte kriget tjugo år efter freden slutits. Skillnaden nu är bara att de moderna gröna khmererna sätter fingrarna i öronen och skriker ”lalalalalal jag hör er inte !”

 18. Peter Stilbs

  Och här har vi ett nytt cirkusnummer – Global warming ger mindre snö, men fler snöstormar !
  http://phys.org/news/2013-02-climate-contradiction-blizzards.html

 19. bom

  Stig Moberg! Vilken idé – att Du skulle strykas för att Du är Dig själv och pöblar* på som Du brukar göra (utan att bli struken – är det någon sorts ny offerkofteambition som Du nu drabbats av?)? Se f ö det fina tyska verbet *ANPÖBELN! 🙂 🙂 😉
   
  Vem betalar professor Bergström och hur mycket? Står kommunen för mer än lokalen? Och så skall ni vara snälla mot honom och inte anpöbla honom!

 20. Slabadang …
   
  Det roliga är väl hur de kvarvarande  (allt mindre) grupperna nu sluter leden, och gemensamt förklarar för varandra hur rätt de hade. Egentligen. Och har haft hela tiden. På bloggen ’som tar klimatvetenskapen på allvar’ (men bare nogrannt utvalda delar) lyfter man än en gång upp Mann som ett föredöme hur klimatvetenskap skall gå till, och hur orättvist behandlad denne blivit och hur rätt han ändå hade, och hur fel alla hans belackare ju har haft. Ändå. Och hela tiden!
   
  Det är nästan att det gör ont att åse dena aningslösa naivitet, och det ack så inneliga önskandet om en helt annan välrd …
   
  Men den sista delen är ju ingen slump. De flesta i dessa kretsar drömer om oouppnåliga utopier mest hela tiden. Där den ultimata rättvisa till sist ändå skalal skipas, och belöna dom rättfärdiga, och bestraffa de ogudsfruktiga. Varför skulle det vara annorlunda just i denna fråga?

 21. Sören

  Jonas
   
  En framtida beskrivning kan med fördel lyfta fram skeptikerrörelsen mm som vad som rundade av eller i vart fall totalt omfattade de här kretsarna, med intryck av ungt, ängsligt karriärkramande: peer review och kollegialiteter på piedestal. Kunskapsteoretisk varmluft. Mindre av genuin forskarinstinkt. Och mönster bakom: uppväxtknepigheter kring religion, evolutionsbiologi som väckelse. Vi har precis samma oförglömliga individer i Danmark.

 22. Hans H

  Intressant..och i Nature…detta är vetenskapens Hallandstunnel 🙂

 23. Lars Jonsson

  Peter #18
  Läste artikeln och som påpekas, skeptiker skrattar åt eländet, med all rätt. Fastnade för några uttryck:
  ”That´s the new world we live in” (Oppenheimer)
  Man kan ju säga att den är mycket olik den nya värld som vi skulle leva i, i detta nu enligt samma klimatexperters framtidsscenarier för fem år sedan, Det handlar om att flytta målstolparna vartefter bollen rullar.
  Dessutom denna pärla:
  Scientists won’t blame a specific event or even a specific seasonal change on global warming without doing intricate and time-consuming studies
  Neej, precis, de överraskande och motsägelsefulla händelserna i det verkliga systemet kan endast införlivas i de rådande téorierna efter att forskarna gjort intrikata och tidskrävande studier, men det ska gå, kyla som bevis på uppvärmning, mer snö som bevis för mindre snö, det tar tid och kräver sin man, men ingenting är omöjligt när klimatvetenskapen skall försvara sin heder.
   
  Sedan kan man ju konstatera att skall en bildad person som Serreze behöva förklara att det krävs vattenånga i luften för att det skall snöa, det blir liksom pinsamt, detta är trivial kunskap. Kanske man kunde tillägga att det krävs låga temperaturer också för att vattnet skall bli till snö, och de beror ävenledes på den globala uppvärmningen?

 24. Thomas P

  Jonas #20 ”Det roliga är väl hur de kvarvarande  (allt mindre) grupperna nu sluter leden, och gemensamt förklarar för varandra hur rätt de hade.”
   
  Lustigt, det där med att sluta leden och tala om för varandra hur rätt ni har är något jag tycker man ser mycket mer av här. Ni har rätt, ni är mycket smartare än alla dumma och ohederliga klimatforskare och ni håller på att vinna hela debatten. Det är bara alla journalister, politiker och forskare, dvs de som för debatten utanför bloggosfären, som inte insett detta.
   
  ”For months we have been making triumphant retreats before a demoralized enemy who is advancing in utter disorder.”
  (Någon som kan identifiera citatet?)

 25. Slabadang

  Lars Jonsson!
   
  Nu har du funnit rätt tonläge!! 🙂 Det underlättar att skratta ut dumheterna och jag kan höra din röst ”men det ska gå” ….tryck in för fan tryck in kuben i det runda hålet!! 😉

 26. Hans H

  ThomasP…Det krävs nog att du åker upp och i lönndom förgiftar alla isbjörnarna, eller spränger ett stort hål vid Nordpolen med mycket rökeffekter och tar bilder, för att alarmisterna skall få energi. Beundrar dig för din uthållighet. Vilka avgörande offensiver har alarmisterna vunnit senaste året ? Lista bara de 10 största. 🙂

 27. Slabadang

  Joinas N!
   
  Intellektuell lyteskomik är CAGW profeternas främsta signum och man garvar allt oftare åt de totalt utflippade påståendena.
  Mer snö fast mindre… det blir kallare varmare vintrar … öhhhh …. ”Sandy” är en grej i klimatet som heter som en människa … klimatrekord …. eehhhh … det regnade i somras precis som modellerna sa att det skulle göra på vintern … öhhhh …. Is är en grej som klimatet smälter .. eller fryser … ofta .. ibland.. öhhh havsnivåerna kan öka … jajajamen det finns det bevis på … 🙂

 28. Slabadang

  Va säger ni om den hääääär rubriken då??
  Vetenskräpsredaktionen är igång och jag tycker att det komprimerade klimatfikonspråket har sin höjdare i denna rubrik:
  ”Antarktis KAN smälta mer än VI trott” Sug på den ni!! 🙂
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/historiska-klimatforandringar-forutsager-framtiden
   
   
   

 29. Niklas L

  #11 OCH #13
  Länkade till SoK artikel med LB på Under Isen, tänkt som motvik till deras stort uppslagna ”Climate Monday”-hype… Tyckte där bland annat att påståendet ”rekordlitet is i Arktis” kunde följts av förklaringen  ”sedan 1979″… Men det var inget för finsmakarna där…
  ”Sluter leden” är nog rätt beskrivet… I stället för ”fan va gott, det verkar som om vi inte rusar mot jordens undergång ändå”….

 30. Slabadang

  Thomas P Grattis!!
  Du skriver nåt som är helt korrekt:
  ”Lustigt, det där med att sluta leden och tala om för varandra hur rätt ni har är något jag tycker man ser mycket mer av här. Ni har rätt, ni är mycket smartare än alla dumma och ohederliga klimatforskare och ni håller på att vinna hela debatten. Det är bara alla journalister, politiker och forskare, dvs de som för debatten utanför bloggosfären, som inte insett detta.”
   
  Kunde inte ha sagt det bättre själv .. faktiskt!! 🙂 Men samtidigt får du juinte dra in Lindzen Christy Singer McIntyre eller andra hederliga klimatforskare i kollektivet.

 31. Slabadang

  För att inte glömma L Bengtsson!

 32. Tage Andersson

  Thomas
  ”For months we have been making triumphant retreats before a demoralized enemy who is advancing in utter disorder.”
  Nä, jag kan inte identifiera det. Men rent allmänt brukar sådana här klatschiga citat tillskrivas någon antik storhet. För att vid närmare skärskådande vara några decennier gamla

 33. Slabadang

  Tage A!
  Det måste vara ett citat från Al Gore eller hans brorsa ”Bagdad Bob” ? 🙂

 34. Thomas P #24
   
  Joddå, den beskyllningen om sekt-beteende har förstås klimathotssidan kastat mot alla dem som inte köper endera eller både klimathotstroendet och ritualofferpolitiken.
   
  Du tex (men även många andra) har försökt att fösa in kritiken i en gemensam fålla, och tilldelas oss gruppegenskaper alt. krävt att vi först(!) enas om en gemensam linje/ståndpunkt, ja tom en bättre alternativförklaring till klimatvariationer.
   
  Du försöker samma sak i #24 igen. Med en massa medhavda halmgubbar förstås. Och (iaf utåt sett) med total blindhet om hur det ser ut på er sidas bloggar och även vetenskapliga konferenser (ibland).
   
  Jag tror iofs inte att ’vi’ håller på att vinna hela debatten. Men onekligen har vi som ifrågasatt alarmismen på alla möjliga sakliga grunder fått rätt, och ibland rejält rätt på nästan alla områden. På den politiska arenan, som till stor del har varit totalt befriad från veten- eller kunskap, tror jag att dårskapen kommer att finnas kvar längre, och ’vår ev vinst’ såsmåningom kommer inte att bli en ’seger i debatten’ utan att politikerna, inklusive dårarna där, kommer att överge skeppet och hitta någon ny annan förevändning för precis samma slags ambitioner, agendor och önskedrömmar (vanligtvis om att kunna leva gott, medan ngn annan jobbar ihop till det).
   
  Dina stereotyper är lite tradiga, och alla klimatforskare är inte ohederliga, väldigt få skulle jag tro. Men sådana finns där, och tillåts ta över och många övriga anpassar sig. Ett ganska tragiskt spektakel om du frågar mig ..
   
  Du kan fö bara titta på dig själv, och se vilka argument du har kvar. Eller vad du ens vågar gå nära. Från att då och då ha haft bra och vettiga invändningar, och pekat ut felaktiga resonemang, så är du nu nere i att ibland skjuta på nån lågt hängande frukt, eller försvara klimathotsönskandet med nästan alltid totalt irrelevant motbjäbb eller tramsigare appeller till inbillad auktoritet än SkSc ..
   
  För övrigt har du noll möjlighet att tala för ’vad forskarna anser’. Inte ens om man exkluderande och hårt beskär detta till sådant några hos ’er’ vill  kalla ’klimatforskarna’, vet du vad de anser. Toakarlmismen har aldrig varit så utbredd där som media, och medias ’forskar-kelgrisar’ velat göra gällande. Det är tex ingen slump att Lennart Bengtsson inte rådfrågas eller får komma till tals ofta. Eller Judith Curry ..
   
  Men jag syftade alltså mest på aktivisterna som som det senaste ~decenniet har jublat för att återigen hittat en ’cause’ att sluta upp kring efter murens demoraliserande fall … Jag syftade faktiskt inte ens på dig (som trots allt vågar visa dig utanför sektcellerna)

 35. Tage Andersson

  Läs
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/historiska-klimatforandringar-forutsager-framtiden 
  Pejryds uppgifter är verkligen epokgörande
  ” Den goda nyheten från denna studie är att Grönlands inlandsis inte är lika känslig för temperaturökningar som vi tidigare trodde. Bara 25 procent av isen smälte, och vi hade förväntat oss mycket mer, säger Margareta Hansson, klimatforskare på Stockholms universitet, och en av forskarna bakom studien.”
  ”- Den dåliga nyheten är att eftersom Grönlandsisen inte smälte helt så måste Antarktis inlandsis vara ansvarig för en betydande del av höjningen av havsnivån och därmed vara känsligare än vad vi har räknat med.”
  ” Slutsatserna om isarnas klimatkänslighet drar forskarna utifrån att en 25 procentig avsmältning av Grönlandsisen ger en havshöjning på två meter.”
  Har någon märkt de två metrarnas havshöjning???

 36. Thomas P

  Citatet är från ”Wasp” av Eric Frank Russel.

 37. Hans H

  Tack ThomasP…nu förstår jag hur du tänker…hjälten besegrar sina motståndare med psykologisk guerillataktik mitt ibland dem…det är så du tänkt få ned TCS till UI-nivå.

 38. bom

  Sun Tzu on The Art of War (Part 4)

 39. Bengt Abelsson

  Jag tycks minnas att ”skeptikerna” även fått kritik för att det framförts en hel del olika åsikter här på TCS, med somliga som anser att CO2-molekylen inte alls bidrag till växthuseffekten – som inte finns, somliga har inte vidgått att temperaturen ökat alls, ja, en spretighet som inte gillats av de(n) som förstår hur det EGENTLIGEN är.
  Men det kan vara mitt dåliga minne.

 40. tty

  ”- Den dåliga nyheten är att eftersom Grönlandsisen inte smälte helt så måste Antarktis inlandsis vara ansvarig för en betydande del av höjningen av havsnivån och därmed vara känsligare än vad vi har räknat med.”
  Detta förutsätter att havsnivån under den förra mellanistiden verkligen var mellan fyra och åtta meter högre än nu, vilket är högst osäkert. De mest tektoniskt stabila kustavsnitten (t ex i Sydaustralien) tyder snarare på 2-4 meter.
  Dessutom tyder undersökningar i Antarktis (t ex ANDRILL 1B) på att Västantarktisisen inte har varit mycket mindre än nu på mer än en miljon år.

 41. Lasse

  #39 Den som tror vi vet tror fel!
  Eller -dagens fynd är att vi letat på fel kontinent ;-))
   
  Sen kallar de dem som vet att vi inte vet för tvivlare eller skeptiker!

 42. Anders Persson

  #13, 29 och 31: Det skulle vara mycket fruktbart att få höra Lennart Bengtssons syn på de problem som reses i C-G Ribbings artikel. 

 43. Björn

  Eftersom klimatmodeller inte kan ge svar på någonting annnat, än att de inte fungerar, har de därför inget berättigande och bör skrotas. Dessa modeller förhäxar och kortsluter inte bara politikers och andras intellekt, de kortsluter även klimatforkskarnas eget sunda förnuft. Det finns inget intellekt som kan omfatta någonting som inte är överblickbart, vilket är nog för att klimatforskarna borde inse det fatalistiska i tron på modellerna.

 44. Slabadang

  Vetenskräpsredaktionen igen!
  Hee hheheheh hehehe de e totalt urspårade!!
   
  Klimatfrågor om mat
  #climatemonday Mat- och klimatexperten Johanna Björklund svarar på våra följares frågor på Twitter.
   
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fragor-och-svar-om-mat-och-klimat
   
  Så vad för Johanna Björklund till ”klimatepert”?
  Så här ser CWt ut:
  Finansiering
  Ebba och Sven Schwartz Stiftelse, Naturskyddföreningen, LEADER Mellansjölandet och CUL.
  Tidigare verksamhet
  Disputerade 2000 inom den fakultetsövergripande forskarskolan ”Resurshushållande jord- och trädgårdsbruk”, på en avhandling som behandlade metoder att mäta resursanvändning och hållbarhet i jordbruket.
  ”Gemensamt lärande inom lokala distributionsnät – en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket?” Forskningsprojektet har fokus på om vad som händer när konsumenter och producenter möts vid lokal försäljning av livsmedel.
  ”Mångfunktionella lantbruksföretags bidrag till landsbygden och möjligheter till samverkan med lokala bygder – ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv” Studien omfattade sex bygder inom projektet ”Hållbara bygder”. (http://www.cul.slu.se/publikationer/bygdeutveckling.pdf).
  ”Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning” tillsammans med lantbrukare från Östergötland, Örebro, Sörmland och Västmanlands län, samt två rådgivare från Hushållningssällskapet i Örebro samt Östergötlands län. Johanna medverkade i gruppen, som startade i januari 2005, fram till. 2007. (http://ekoforsk.slu.se/Projekt05_07/Vallfro.htm)
  ”Vidareutveckling av nyckeltal för biologisk mångfald på gårdar med ekologisk respektive integrerad produktion”. Projektet drevs i tillsammans med rådgivare från Sigill Kvalitetssystem och odling i balans samt en två deltagardrivna grupper med lantbrukare och rådgivare, mellan 2005-2008 (www-nlfak.slu.se/faktajordbruk/pdf09/Jo09-01.pdf).
   
  Snacka om expert på klimatet ! 🙂

 45. bom

  Skulle vara kul att prata med någon riktig bonne som var med på hennes stollejippo. Vem var det som skulle läras upp? Förmodligen Johanna?

 46. Lennart Bengtsson

  Hej
   Svar till Anders P
  Min uppfattning är att de sk signaturproblemet numera simuleras av de flesta realistiska klimatmodeller med en  tydlig uppvärmning i troposfären ( 0-10(15) km och en avkylning i nedre stratosfären (10(15) -30 km. Detta observeras också. Se t ex (http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/upper-air/2012/13)
  Trenden i lägre troposfären är + 0.13-0.14 °C/decennium ( RSS och UAH resp) samt i nedre stratosfären – 0.30- 0.37 °C/ decennium (RSS och UAH resp). med hänsyn taget till sampling är det min uppfattning att både MPI och GFDL som ledande modeller  i stort sett är överensstämmande här. Detta var ett problem tidigare men är det knappast idag. Det finns inte heller någon indikation av någon märkbar minskning i stratosfäravkylningen trots att ozonproblemet  förbättrats genom trendminskningen I freongaserna. 
  Hsn
   
  Lennart B

 47. Slabadang

  Tack Lennart!
   
  Men handlar artikeln om modellerna före/efter dessa ”numera” beräkningar och vad blir skillnaden i nya resp ”gamla” simuleringar och vilka har IPCC använt sig av?

 48. Gunbo

  Tage Andersson #35,
   
  ”Har någon märkt de två metrarnas havshöjning???”
   
  Hur skulle någon kunnat märka det då långt ifrån 25% av Grönlands is smält ännu? Det hände under Eem, förra interglacialen.
   

 49. OR

  I Kunskapskanalens brittiska serie om västvärldens dominans (del 4/6 igår) nämnde programledaren Niall Ferguson upprepade gånger pseudovetenskapen om raser och rashygien, som fått så katastrofala följder under lång tid. För att förklara hur dominerande ras”vetenskapen” en gång varit jämförde han den med klimatalarmismen i vår tid. Underförstått att den är samma sorts pseudovetenskap, men det var iallafall mycket för att vara i Svt!
   

 50. Christopher E

  Gunbo #47
   
  Det är ingen som har märkt minsta acceleration av havsytehöjningen som inom överskådlig framtid kan leda till några två meter heller…

 51. Peter F

  Mycket bra på TV2 ,,,inte ett ljud om AGW http://www.svtplay.se/video/1036615/del-2-av-3
  Det är rotationen !!

 52. Ingemar Nordin

  Lennart B #45,

  Jag tolkar ditt svar som så att de problem som funnits beträffande de saknade hotspotsen numera har fixats till via justeringar gjorda av Washington University på de satellitmätningar som gjorts:

  Because the stratosphere has cooled due to increasing greenhouse gases in the troposphere and losses of ozone in the stratosphere, the stratospheric contribution to the tropospheric average, as measured from satellites, creates an artificial component of cooling to the mid-troposphere temperatures. The University of Washington (UW) versions of the UAH and RSS analyses attempt to remove the stratospheric influence from the mid-troposphere measurements, and as a result the UW versions tend to have a larger warming trend than either the UAH or RSS versions.

  Så nu är allt gott och väl?

  Och då borde din slutsats bli att den Nature-artikel som C-G presenterar bara är skräp? Eller?

  Tja det är ju i så fall inte första gången som Nature publicerar skräp 🙂

 53. Christopher E

  Peter F #50
   
  Jag såg precis samma program nu. Rätt bra naturgeografisk/klimatologisk poulärvetenskap med snygg grafik. Bilderna från heliumballongen var så coola att man vill bygga en själv.
   
  Del 1 av samma serie igår avslutades dock tyvärr med klimatalarmism, svältande eskimåer som inte kunde jaga på isen och utdöende isbjörnar (som dock envisas med att bli fler, fast det glömde de säga).
   
  Och innan det sade de felaktigt att den 100 000-åriga nedisningscykel förklaras lätt av banvariationerna, som uppvisar samma cykel. Det stämmer inte, för just den cykeln är svårast att förklara med banvariationer. Det är 41 000-årscykeln som dominerar där. Det hela blev lite ”science is settled” för att leda till att nu är det inte naturen utan människan som styr klimatet. Ganska typiskt av BBC med sin hemliga kommitté av aktivister som bestämt agendan.

 54. Christopher E

  Ingemar #51
   
  Om man ”justerar” upp UAH/RSS så den blir varmare så stämmer den ju inte med ytserien längre. Lite jobbigt för dem som hojtat om hur strålande det är att dessa stämmer överens. Så nu måste man skynda sig att hitta på justeringar för att få upp ytserien också… ännu mer än man redan redan justerat den i den riktningen. Justeringscirkusen är i full gång som vanligt!

 55. Pelle L

  C-GRibbing
  Jag saluterar dig för en kort och kärnfull artikel!
   
  Och för en artikel-titel bräddfull med dubbeltydig ironi 🙂

 56. Gunbo

  Christopher #49,
   
  ”Det är ingen som har märkt minsta acceleration av havsytehöjningen som inom överskådlig framtid kan leda till några två meter heller…”
  Nej, men vad har det med havsnivån under Eem att göra? Grönlands is smälte då med 25 %. Hur mycket har den smält nu?

 57. Pelle L

  Thomas P #24
   
  Jaaa, briljant idé!
   
  Veckans tävling, gissa citatet, titta en fågel, nej flera stycken!
  (Thomas citerar ur pojkböcker som han läser om och om igen,
  för det är så härligt när de goda segrar och de onda dööör)
   
  Vad är priset Thomas? Hur är oddsen?
   
  Jag tror att jag vet svaret på nästa veckas tävling:
  Det är från den spännande boken
  Ture Sventon och den försvunna temperaturserien,
  förlåt, jag menade temmelburken.
   
   
  Tala om när jag har vunnit och vad priset är.
  Skriv till ”Pelle L”, denna tidnings redaktion. De har min adress.
   
   
  PS
  Thomas, det tar 0,13 sekunder att hitta svaret på din fåniga fråga på Google. Bäst att förbjuda nätet va?
  https://www.google.se/search?q=For+months+we+have+been+making+triumphant+retreats+before+a+demoralized+enemy+who+is+advancing+in+utter+disorder

 58. Christopher E

  Gunbo #55
   
  Du kan inte ha missat att Grönlands smältning är ett favorithot bland alarmisterna. Anledningen till att Eem dras upp är ju att skrämmas. Då är det naturligtvis av intresse att varken Grönland eller Antarktis visar några tecken på att smälta så det räcker till några hotande 2 meter vatten.
   
  Så du har mer rätt än du tror. Eem har verkligen ingenting med någonting att göra. Det tar tusentals år att smälta 25% av Grönland.
   
  Och Eem var betydligt varmare än nu, och även varmare än gissningarna framöver, och det under längre tid.

 59. Gunbo

  Christopher #57,
   
  ”Du kan inte ha missat att Grönlands smältning är ett favorithot bland alarmisterna. Anledningen till att Eem dras upp är ju att skrämmas.”
   
  Ahaa, så då var Tages fråga bara ett sätt att förlöjliga ”alarmister”? Du får ursäkta att jag missförstod hans fråga. Jag trodde den var ”på riktigt”.
   
  Jag läste både artikeln och studien och hittade inget alarmistiskt i studien åtminstone. 
   
   
   

 60. Christopher E

  Gunbo #58
   
  Jag tolkade Tages fråga inte bokstavligt som om vi har 2 meter höjning nu, utan om det ens finns några tecken på en sådan höjning.
   
  ”Jag läste både artikeln och studien och hittade inget alarmistiskt i studien åtminstone.”
   
  Det har du ju rätt i, men jag är inte övertygad om att det är meningen. Att Grönland skulle ha svårare att smälta än vad ultraalarmister som Hansen och vissa andra hävdar, borde ju lugna vissa kan man tycka.
   
  Däremot tycker jag resonemanget som följer om att direkt översätta Eems havsnivå till nuvarande förhållanden och konstatera att om inte Grönland vill smälta kommer Västantarktis att smälta istället, är rätt tramsigt. Som om det är någon slags lag om att en given medeltemperatur ska motsvara en viss havsnivå. Vad vi bevisligen ser just nu är ju att Antarktis har ännu svårare att smälta än Grönland.
   
  Sedan är uttalandet i artikeln om att temperaturnedgång sedan Holocena optimum nu avbrytits med en hastig uppgång direkt fel. Som vi diskuterat här femtioelva gånger finns det ingen jämn nedförsbacke sedan dess, utan det är stora svängningar på vägen. Ingenting tyder på att den uppgång vi har nu är vare sig snabbare eller högre i amplitud än tidigare motsvarande svängningar.
   
  Kurvan från Grönland är ju lämplig att illustrera med, då studien gäller  just Grönland:
   
  http://iceagenow.info/wp-content/uploads/2012/04/GISP-last-10000-years.png
   
  Detta är istemperaturer, så 1900-talet saknas. Du får dra upp den röda linjen på slutet en bit. Men under den medeltida värmen, som på Grönland var betydligt varmare än vad där är idag. Är det verkligen rimligt att säga att den Holocena utvecklingen rubbats?

 61. Ann L-H

  Klimatdramatiker Johan Bergendorff gräver guld i USA. Nu har han fått napp angående torskfisket NO om USA. Supraledning till Klotet! Det finns roande GI-GOassociationer i citatet men min fråga är: Hur har vattentemperaturen i de aktuella lek- och fångstområdena förändrats under det senaste halvseklet? Någon som vet.
  Citat från SR P1:
  ”David Goethel i New Hamshire har fiskat torsk i 40 år, men är i grunden marinbiolog och har genom åren deltagit i många forskningsprojekt. Han anser att det är klimateffekterna med ökade vattentemperatur och inte fiskets fel att torsken minskat och att forskningen som kvoterna bygger på inte är bättre än om man gissat.”

 62. Ann L-H

  OT! Ursäkta. Föregående inlägg är strikt tolkat OT även om Johan Bergendorffs framfart är konsekvensen av ”problem även på högre nivå”.

 63. Slabadang

  Ann LH!
   
  Bergendorfs klimatskrönor kan ges ut som bok under fiction/humor.

 64. tty

  Christopher E #52
  Och innan det sade de felaktigt att den 100 000-åriga nedisningscykel förklaras lätt av banvariationerna, som uppvisar samma cykel. Det stämmer inte, för just den cykeln är svårast att förklara med banvariationer. Det är 41 000-årscykeln som dominerar där.
  Inte riktigt sant. Oblikvitetscykeln som är 41 000 år dominerade till för ca 1 miljon år sedan. Sedan gick istidscyklerna successivt under ett par hundra tusen år över till att i stället följa excentricitetscykeln som är ca 100 000 år (den är uppbyggd av flera komponenter, så cykellängden är inte helt konstant).
  Varför detta hände är ett av de största mysterierna inom klimatologin. Det finns flera hypoteser, men ingen är särskilt övertygande.
   

 65. Peter Stilbs

  Slabadang & Ann – jag tror jag läst någonstans att Bergendorff ursprungligen siktade på att bli skådespelare – därav Ann’s syftningar åt det hållet. De går kanske en del läsare förbi.
  Jo, jag tror han kunde ha gjort en bättre insats på scen…

 66. Peter F

  Så här presenterar JB sig själv på Klotet. ”….radions skrpaste miljöjournalister… Jisses
  Jag är 41 år och uppvuxen i Täby. Som producent är det mitt ansvar att se till att det verkligen blir ett radioprogram varje vecka och att bloggen hålls uppdaterad. Tur att jag får jobba på Klotet med några av radions skarpaste miljöjournalister som kan så mycket mer än jag själv

 67. Gunbo

  Christopher
   
  ”Däremot tycker jag resonemanget som följer om att direkt översätta Eems havsnivå till nuvarande förhållanden och konstatera att om inte Grönland vill smälta kommer Västantarktis att smälta istället, är rätt tramsigt. Som om det är någon slags lag om att en given medeltemperatur ska motsvara en viss havsnivå.”
   
  Jag håller inte med riktigt. Om grönlandsisen bidrog till en mindre del av havsnivåökningen under Eem måste ju resten ha kommit någon annanstans ifrån. Mängden vatten på jorden är väl mer eller mindre konstant. När det fryser till is minskar mängden vatten i haven och tvärtom. Så varifrån kom då det vatten som höjde havet? Fanns det fler och större glaciärer i övriga delar av världen utöver Antarktis och Grönland? 
   
  Och jag tror fortfarande på att högre temperatur smälter mer is – lag eller inte.
   
  ”Sedan är uttalandet i artikeln om att temperaturnedgång sedan Holocena optimum nu avbrytits med en hastig uppgång direkt fel. Som vi diskuterat här femtioelva gånger finns det ingen jämn nedförsbacke sedan dess, utan det är stora svängningar på vägen.”
   
  Nej, någon jämn nedförsbacke är det ju inte. Men trots det är varje värmeperiod svalare än den den förra, vilket syns tydligt på  GISP-kurvan du länkade till. Och det har ju att göra med Milankowitch-cyklerna. Jag har funderat över det här tidigare som du kanske minns. Min teori är att 30/40-talen var toppen på den naturliga moderna värmeperioden. 

 68. tty

  Gunbo #66
  Jag håller inte med riktigt. Om grönlandsisen bidrog till en mindre del av havsnivåökningen under Eem måste ju resten ha kommit någon annanstans ifrån.”
  Har du några belägg för att grönlandsisens bidrag verkligen var en mindre del? Osäkerheten om havsnivån under Eem är stor. Strandlinjen från Eem kan idag anträffas överallt från 990 meters höjd till 320 meter under havsytan. Medelvärdet ligger på ca 5 meter över den nuvarande havsnivån, men då skall man vara medveten om att strandlinjer på nivåer nära den nuvarande har utplånats av vågorna och/eller inte går att skilja från den nutida strandlinjen.

 69. Christopher E

  Gunbo #66
   
  Problemet med dina resonemang är att du förenklar så mycket. Eem är inte en exakt kopia av nuvarande Flandrien. Förutom att vattennivån under Eem inte är en så exakt vetenskap som du tror, finns andra faktorer som varaktighet eller lokala mönster som kanske ger ökad nederbörd och isdeposition i kärnområden trots att global medeltemperatur kanske är lik. Jag vidhåller; slutsatsen att om Flandrien blir lika varm som Eem någon gång i framtiden så blir det samma vattenstånd är inte alls självklar.
   
  ”Men trots det är varje värmeperiod svalare än den den förra, vilket syns tydligt på GISP-kurvan du länkade till.”
   
  Det håller inte med om. Visst har det blivit svalare sedan optimum (annars vore det ju inget optimum), men på ett mycket ryckigt vis. Se till exempel på svängningarna från optimum vid ca 8000 år sedan till Minoiska värmetiden vid ca 3000 år sedan. Varför är de så svala då? Varför är den Minoiska så varm om det är utförsbacke? Ur ett sådant brusigt klimatbeteende går det inte alls att säga att den innevarande moderna värmeperioden inte skulle kunna bli varmare än medeltiden även helt utan mänskligt inflytande. Dansgaard/Oeschger-cykeln med en snittperiod  på ca 1500 år har trots allt en amplitud som överglänser hela skillnaden från Milankovitch under de senaste 8000 åren…
   
  ”Min teori är att 30/40-talen var toppen på den naturliga moderna värmeperioden.”
   
  En teori kan man ju alltid ha, men någon grund för att D/O-cykeln toppade precis då är svår att se. Cykeln längd är alltså varierande, men snittar nära 1500 år. Det är bara 1000 år sedan förra toppen, så sannolikheten talar för att toppen ännu ligger en bra bit framför oss. Det är vad jag tror. Du tror då också på en märklig tillfällighet att uppvärmingstakterna före 1940 och efter 1975 har nästan precis samma hastighet, men helt olika orsaker.
   
   

 70. Anders Persson

  #50 & 65 Peter F: Förstod jag dig rätt att du är en av männen som släppte igenom den aktuella BBC serien om jorden och dess rotationer?  
   
  Den s.k. Corioliseffekten, dvs hur jordens rotation påverkar luftens rörelser är matematiskt känt sedan mer än 200 år tillbaka, men lika gamla är de olika populära missvisande, felaktiga eller ofullständiga förklaringar som åtföljt den, också i vetenskapliga skrifter.
   
  Det hedrar BBC och SVT att de, såvitt jag kunnat se (det är trögt att titta på nätet) undvikit den felaktiga och missvisande och presenterat den ofullständiga, dvs att avvikelsen hos bollar som kastas på en snurrande karusell.
   
  Den är ofullständig därför att, ett stycke från karusellens mitt, är den dominerande effekten centrifugaleffekten, inte Corioliseffekten. Vore Corioliseffekten ensam skulle man se bollarna stanna kvar inom karusellen och snurra runt i små cirklar.

 71. Gunbo

  tty #67,
   
  ”Har du några belägg för att grönlandsisens bidrag verkligen var en mindre del? Osäkerheten om havsnivån under Eem är stor.”
   
  Nej, jag har inga andra belägg än det forskarna skriver i sin studie. Jag har kollat äldre studier också och de nämner ungefär samma havsnivå. Frågan är ju om någon någonsin kommer att veta för som du säger har spåren av strandlinjen försvunnit. 

 72. Christopher E

  tty #63
   
  Jag är med dig (tror jag). Jag känner till tempoväxlingen för 1 miljon år sedan. Vad jag syftade på var det teoretiska inflytandet från cyklerna rent astronomiskt när jag skrev dominerar. 100 000-årscykeln är mycket svag i jämförelse. I BBC-programmet valde de att göra det lätt för sig och menade att 100 000-årscykeln är den dominerande (alltså även astronomiskt sett) och att ”science is settled” på ämnet.
   
  Varför den svaga cykeln dominerar så totalt när det gäller nedisningarna sista årmiljonen är onekligen mysteriöst och spännande. Jag tycker de som hävdar banvariationer som färdig förklaring på allt kan vara lite mer ödmjuka.

 73. Christopher E

  Gunbo,
   
  Jag lägger till en illustration till sista meningen i #68
   
  Jämförelse av uppvärmningsperioder
   
  Du menar att dessa uppvärmingsperioder har helt olika orsaker? Kan du se vilken som är vilken?
   
  (Lånat från Lindzen)
   
   

 74. Daniel F.

  Christopher E #72,
   
  Enkelt.  Den vänstra är skapad av mänskliga katastrofchockutsläpp av supergiftiga dödsmördargaser. Det ser man tydligt genom att den är mycket värre än den högra.;)

 75. Gunbo

  Christopher #68,
   
  ”Se till exempel på svängningarna från optimum vid ca 8000 år sedan till Minoiska värmetiden vid ca 3000 år sedan. Varför är de så svala då? Varför är den Minoiska så varm om det är utförsbacke?”
   
  Nu är ju inte grönlandsisen representativ för jorden i övrigt. Varm- och kallperioderna är mer accentuerade där.
  Om man tittar på grafen över Holocens temperaturer (från globala proxies) ser man samma sluttande trend men Minoiska perioden var svalare än Optimum.
   
  ”Ur ett sådant brusigt klimatbeteende går det inte alls att säga att den innevarande moderna värmeperioden inte skulle kunna bli varmare än medeltiden även helt utan mänskligt inflytande.”
   
  Nej, helt säker kan man inte vara men för mig verkar det vara rätt osannolikt. I så fall ska solinstrålningen öka rejält.
   
  ”Du tror då också på en märklig tillfällighet att uppvärmingstakterna före 1940 och efter 1975 har nästan precis samma hastighet, men helt olika orsaker.”
   
  Tja, ”märkliga tillfälligheter” förekommer ju i många sammanhang, så varför inte.
   
   
   
   
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Holocene_Temperature_Variations.png
   
  http://www.gi.ee/~veski/10616.pdf

 76. Gunbo

  Tillägg till #74,
  Nu hamnade två länkar nederst i kommentaren. Den övre skulle ha kommit in efter ”…Minoiska perioden var svalare än Optimum”
   
  Den undre länken går till en intressant studie om temperaturer i Europa under Holocen.

 77. Christopher E

  Gunbo #74
   
  Två saker; artikeln och resonemangen utgick från just Grönland, samt att de har större amplitud där ändrar inget.
   
  ”för mig verkar det vara rätt osannolikt. I så fall ska solinstrålningen öka rejält.”
   
  Lite lustig kommentar med tanke på att du kritiserat mig för att använda en proxy från Grönland istället för globala (dvs någon slags medel av rätt spretiga proxies). Du är uppenbarligen helt övertygad om att banvariationer förklarar allt. Men är du verkligen, trots den märkliga kommentaren, helt medveten om att banvariationer varken ökar eller minskar solinstrålningen just globalt. De fördelar bara om solinstrålningen mellan halvkloten och under året. När jordaxeln lutar allt mindre mot solen under vår sommar, sker det motsatta i söder. Hypotesen är att mängden landmassa i norr gör att effekten kör över södern, inte att instrålningen ändras i mängd.
   
  Banvariationer/klimar är en utmärkt hypotes med visst paleoklimatologiskt stöd, ingen diskussion. Men där är luckor, den allvarligaste är att den största cykeln av alla just, nedisningscykeln inte kan förklaras (den cykeln är mycket svag strålningsmässigt, men kör ändå över betydligt starkare cykler). Visst, när Holocena optimumet var varmt lutade vårt halvklot mer mot solen. Men det gjorde det också 41000 år tidigare när inlandsisar täckte marken.
   
  D/O-cykeln vet man inte vad den beror på, även om åtminstone en studie ser en stark korrelation med kosmisk strålning. Men den är stark nog att köra över den långsamma förändringen sedan optimumet. Det räcker med en liten variation i denna cykel för att en värmetid ska vara varmare än den innan. Jag håller det alltså inte alls uteslutet att så skulle kunna bli fallet nu, men vet naturligtvis inte.

 78. Gunbo

  Christopher #76,
   
  ”Lite lustig kommentar med tanke på att du kritiserat mig för att använda en proxy från Grönland istället för globala.”
   
  Nej, jag kritiserar inte! Vad jag menade är att den minoiska perioden på Grönland inte är representativ för resten av jorden. Att jag hänvisade till grafen från Grönland du länkade till var att skillnaderna mellan de olika värmeperioderna var extra synliga där. Men jag erkänner att det var fel.
   
  ”Visst, när Holocena optimumet var varmt lutade vårt halvklot mer mot solen. Men det gjorde det också 41000 år tidigare när inlandsisar täckte marken.”
   
  Jag läste i någon studie (hittar den inte nu) att nedisningen sker när alla tre cyklerna, oblikvitets-, precessions- och excentricitetscyklerna sammanfaller. Enligt den studien skulle det ta över 20 000 år innan nästa nedisning blir aktuell.
   
  Jag ska försöka hitta den artikeln.
   
  ”D/O-cykeln vet man inte vad den beror på, även om åtminstone en studie ser en stark korrelation med kosmisk strålning.
  – – – – – – –
   Det räcker med en liten variation i denna cykel för att en värmetid ska vara varmare än den innan. Jag håller det alltså inte alls uteslutet att så skulle kunna bli fallet nu, men vet naturligtvis inte.”
   
  Ja, inte vet jag heller men intressant är det! Citerar mig själv i min kommentar #70: ”Frågan är ju om någon någonsin kommer att veta.” 
   
  Tack för en givande dialog! Man lär sig alltid någonting nytt – inte minst om sig själv! 🙂

 79. Håkan Sjögren

  CV-G Ribbing : kommentar : Det är ju inte konstigt att resultaten från simmuleringar skiljer sig från varandra och från verkligheten när  modellerna tycks räkna med att det finns ”växthusgaser”,som en ren gissning. Kan inte någon som en ren service pröva en modell utan inverkan från ”växthusgaser” mot verkligheten. Mch, Håkan.